Sunteți pe pagina 1din 2

PRECIZĂRI

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA


1. Obiectivele practicii de vară pentru anul III FACULTATEA DE MEDICINĂ
sunt concentrate asupra dezvoltării
desprinderilor practice elementare din
FIŞA DE PRACTICĂ MEDICALĂ
domeniile medicinei interne si chirurgiei.
2. Baremul este minimal şi obligatoriu. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ
3. Se recomandă efectuarea practicii în servicii
medicale, chirurgicale sau de urgenţă.
4. Practica se va desfăşura sub îndrumarea Student:_____________________________________
directă a unui medic practician (medic primar anul de studii: III, an universitar___________________
sau medic specialist) care va certifica prin
practica de vară efectuată în
semnatură şi parafă.
5. Pregatirea practică a studenţilor va fi Spitalul (Clinica):_____________________________
controlată prin testare practică în perioada 10- in perioada:__________________________________
11.09.2018.
Indrumător de practică:_________________________
____________________________________________
Rezultat testare:

Şef comisie:
Data:____________ Semnătura
NB: Dacă studentul nu a efectuat numărul minim de
ANUL III manevre medicale prevăzute în barem, îndrumatorul
BAREM DE PRACTICA de practică este rugat să precizeze acest fapt.
1. Efectuarea şi schimbarea unui pansament
steril Observaţii ale îndrumătorului de practică (cu referire
2. Pregătirea bolnavilor pentru explorări la implicare practică, frecvenţă etc):
imagistice
3. Pregătirea bolnavilor pentru explorări ___________________________________________
endoscopice ___________________________________________
4. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor ___________________________________________
5. Pregătirea şi efectuarea transfuziei ___________________________________________
6. Ingrijiri medicale specific profilului secţiei ___________________________________________
de practică ___________________________________________
7. Resuscitarea cardiorespiratorie ___________________________________________
8. Reguli generale de dezinfecţie, asepsie şi ___________________________________________
___________________________________________
antisepsie
___________________________________________
9. Sterilizarea instrumentarului medical
10. Spălarea chirurgicală a mâinilor
11. Sondajul vezical, Clisme
Data___________ Semnătura
12. Supravegherea postoperatorie a pacientului
chirurgical