Sunteți pe pagina 1din 3

2

Grupuri de permutˇari. Act¸iuni de grupuri

Fie permutarea α S 5 , α =

P 1.

k

N cu proprietatea cˇa α k = id.

1

3

2

1

3

5

4

2

5

4

.

Calculat¸i α 2 ¸si α 3 . Determinat¸i cel mai mic

2. ˆ In grupul S 3 considerˇam permutˇarile α =

1 2 ¸si β =

2

3

3

1

2 1 . Calculat¸i α 2 ,

2

1

3

3

α 3 , β 2 ,

αβ ¸si α 2 β. Arˇatat¸i cˇa , ˆımpreunˇa cu α ¸si β, acestea sunt toate permutˇarile din S 3 . Verificat¸i cˇa α 2 = α 1 ,

P

β

= β 1 ¸si βα = α 2 β.

P

3. Determinat¸i toate ciclurile de lungime 3 din S 4 .

P

4. Cˆate cicluri de lungime l se aflˇa ˆın S n .

P

5. Douˇa permutˇari α, β S n se numesc disjuncte dacˇa

(i) · (i) = 0 ,

()i = 1, n .

Dacˇa α, β S n sunt douˇa permutˇari disjuncte, arˇatat¸i cˇa

a)

= i =()β = .

b) αβ = βα.

P

6. Descompunet¸i urmˇatoarele permutˇari ˆın produse de cicluri disjuncte:

α =

1

4

2

6

3

7

4

1

5

5

6

2

7

8

8

3

9

9

,

β =

1

6

2

1

3

7

4

5

5

4

6

2

7

8

8

9

9

3

.

P

P

P

P

a)

b)

c)

d)

P 11.

submult¸ime H G cu proprietatea cˇa M H ¸si H · (M M 1 ) H . Arˇatat¸i cˇa dacˇa grupul G este finit, atunci M este cea mai micˇa submult¸ime a lui G cu proprietatea cˇa M H ¸si H · M H.

= , atunci algoritmul urmˇator permite

P

determinarea subgrupului generat de M :

= . Arˇatat¸i cˇa subgrupul M generat de M este cea mai micˇa

7. Descompunet¸i permutˇarile de la exercit¸iul precedent ˆın produse de transpozit¸ii.

8. Determinat¸i paritˇat¸ile tuturor permutˇarilor din S 3 ¸si din S 4 .

9. Determinat¸i ordinul maxim pe care ˆıl poate avea o permutare din S n , pentru n = 2, 10.

10. Verificat¸i identitˇat¸ile urmˇatoare:

(a, b)(a, b) = id, (a, b)(a, c) = (a, b, c), (a, b)(c, d) = (a, b, c)(c, a, d);

(i 1 , i 2 , i 3 ,

, i l1 , i l ) =

(i 1 , i 2 )(i 1 , i 3 )

(i 1 , i l1 )(i 1 , i l );

(i, j) = (i, i

+ 1)(i + 1, i

+ 2)

(j 2, j 1)(j 1, j)(j 2, j 1)

α 1 (i 1 , i 2 ,

, i l )α = (i 1 α, i 2 α,

, i l α).

Fie (G, ·) un grup ¸si M G, M

12. Arˇatat¸i cˇa dacˇa (G, ·) este un grup finit, iar M G, M

(i + 1, i + 2)(i, i + 1), ()i < j;

1)

S := {1}

 

2)

H := {1}

3)

S

:= S · M

\ H

4)

if S = , then stop[=H = M ]

5)

H := H S, go to 3)

(alternativ putem descrie algoritmul prin urmˇatoarele recurent¸e:

S 0 := {1}, H 0 := {1}, S n+1 := S n · M \ H n , ()n N if S n+1 = , then M = H n , else H n+1 := H n S n+1

care conduc de asemenea la subgrupul generat de submult¸imea nevidˇa M ).

1

P

13. Utilizat¸i algoritmul din problema precedentˇa pentru a construi subgrupul M S 4 , generat de

M

= {(1, 2, 3), (2, 3, 4)}.

P

14. Determinat¸i toate subgrupurile grupurilor S 3 ¸si S 4 .

Construit¸i diagramele Hasse ale laticelor

subgrupurilor lui S 3 ¸si S 4 .

P

(S 3 /H 1 ) d , (S 3 /H 2 ) s , (S 3 /H 2 ) d .

P

P 17. Arˇatat¸i cˇa :

a)

b)

c)

d)

1 ;

15.

ˆ

In grupul S 3 considerˇam subgrupurile H 1 = (1, 2) ¸si H 2 = (1, 2, 3) .

Determinat¸i (S 3 /H 1 ) s ,

16. Arˇatat¸i cˇa dacˇa (G, ·) este un grup, iar H G are [G : H ] = 2, atunci (G/H ) s = (G/H) d .

S n

S n

S n

= (i, i + 1)| i = 1, n = (1, i)| i = 2, n ;

= (1, 2), (1, 2,

,

,

n 1, n) ; n 1, n) ;

S n = (1, 2), (2, 3,

e) S n = (1, 2,

f)

g)

P

b)

P

a)

b)

P

, n 1), (1, 2,

, n 1, n) ;

A n = (i, j, k)| 1 i < j < k n ;

A n = (1, 2, i)| i = 3, n .

18. a) Arˇatat¸i cˇa elementele grupului altern A 5 au formele id, (i, j)(k, l), (i, j, k), sau (i, j, k, l, m).

Arˇatat¸i cˇa A 5 cont¸ine 20 de 3cicluri, 24 de 5cicluri ¸si 15 produse de cˆate douˇa transpozit¸ii disjuncte.

19.

σ k este un ciclu de lungime m dacˇa ¸si numai dacˇa (k, m) = 1.

Dacˇa (k, m) = d, atunci σ k este un produs de d cicluri de lungimi egale.

20. Fie p, q, r, s S 8 permutˇarile date de urmˇatoarele produse de cicluri:

Fie σ = (1, 2,

, m). Arˇatat¸i cˇa

p

=

(1, 4, 3, 8, 2)(1, 2)(1, 5),

q

= (1, 2, 3)(4, 5, 6, 8),

r

=

(1, 2, 8, 7, 4, 3)(5, 6),

s = (1, 3, 4)(2, 3, 5, 7)(1, 8, 4, 6) .

Calculat¸i qpq 1 ¸si r 2 sr 2 .

P 21. Determinat¸i numˇarul permutˇarilor σ S n ale cˇaror descompuneri ˆın cicluri disjuncte cont¸in k 1

cicluri de lungime 1, k 2 cicluri de lungime 2,

, k n cicluri de lungime n.

P

22. Arˇatat¸i cˇa grupul altern A n poate fi generat de ciclurile

a)

(1, 2, 3)

¸si (1, 2, 3,

, n) dacˇa n este impar.

b)

(1, 2, 3)

¸si (2, 3,

, n) dacˇa n este par.

P

23. Fie m, n N cu

m < n 1 ¸si G = σ m+1 , σ m+2 ,

, σ n S n , unde

σ m+1 = (1, 2,

, m, m + 1) ,

σ m+2 = (1, 2,

, m, m + 2) ,

.

.

.

,

σ n = (1, 2,

, m, n) .

Arˇatat¸i cˇa G = S n dacˇa m este impar, respectiv G = A n dacˇa m este par.

***********************************************************************

P

G pe propria sa mult¸ime-suport, act¸iunea prin conjugare.

P

24.

Arˇatat¸i cˇa aplicat¸ia α : G × G −→ G : (x, g) −→

g 1 xg define¸ste o act¸iune la dreapta a grupului

25. Arˇatat¸i cˇa pentru act¸iunea prin conjugare a unui grup G pe el ˆınsu¸si,

Stab G (x) = C G (x)

, ()x G .

P

1) Z(G) ⊆ K,

2)

26. Fie (G, ·) un grup finit, iar K un sistem de reprezentant¸i ai claselor sale de conjugare. Arˇatat¸i cˇa

|G| = |Z(G)| + x∈K\Z(G) [G : C G (x)].

2

P 27.

determinat¸i Stab G (xH).

P 28. Fie X o mult¸ime nevidˇa ¸si G S X .

a grupului G pe mult¸imea X.

P 29.

grupului G pe mult¸imea P (G) a submult¸imilor sale nevide.

P 30.

y = x · g. Arˇatat¸i cˇa

Fie H

G ¸si α : G × (G/H) s −→ (G/H) s : (g, xH ) −→

gxH . Arˇatat¸i cˇa α este o act¸iune ¸si

f (x) este o act¸iune

Arˇatat¸i cˇa α : G × X −→ X : (x, f ) −→

:

(A, g)

−→

Arˇatat¸i cˇa α

:

P (G) × G

−→

P (G)

A g (:= g 1 Ag) este o act¸iune la dreapta a

Fie α : M × G −→ M

o act¸iune la dreapta a unui grup G pe o mult¸ime M , x M , g G ¸si

Stab G (y) = Stab G (x) g

P 31. Fie p N un numˇar prim, iar G un grup finit. Grupul G se nume¸ste pgrup dacˇa existˇa n N,

astfel ˆıncˆat |G| = p n . Arˇatat¸i cˇa dacˇa G este un pgrup netrivial, atunci Z (G)

= 1.

P

32. Arˇatat¸i cˇa orice grup de ordin p 2 , unde p este un numˇar prim, este abelian.

P

33. Fie (G, ·) un grup neabelian de ordin p 3 , unde p este un numˇar prim, iar k(G) numˇarul claselor

sale de conjugare. Arˇatat¸i cˇa

k(G) = p 2 + p 1 .

P 34. Determinat¸i clasele de conjugare ale grupului cuaternionilor Q 8 .

P 35. Determinat¸i clasele de conjugare ale grupului diedral D n .

P 36. (teorema lui Cauchy) Fie (G, ·) un grup finit, iar p π(G). Arˇatat¸i cˇa existˇa x G cu |x| = p.

P 37. Fie (G, ·) un grup finit ¸si H G. Arˇatat¸i cˇa

1)

2)

| gG H g | ≤ |G| − [G : H] + 1.

H g = G ⇐⇒ H = G.

gG

P 38. Fie σ S n o permutare a cˇarei descompunere ˆın cicluri disjuncte este formatˇa din k 1 cicluri de

lungime 1, k 2 cicluri de lungime 2,

, k n cicluri de lungime n. Arˇatat¸i cˇa

|σ S n | =

n!

k 1 !k 2 !

k n ! · 1 k 1 2 k 2

n k n

.

P 39. Determinat¸i ecuat¸ia claselor pentru fiecare dintre grupurile S 4 , A 5 , S 5 , A 6 ¸si S 6 . Arˇatat¸i cˇa A 5

este un grup simplu(i.e. singurele sale subgrupuri normale sunt 1 ¸si A 5 ).

3