Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele ……………………………………….. Clasa ………….

……

FIŞA DE LUCRU (C VII)


CONCENTRAŢIA PROCENTUALĂ
FIŞA DE LUCRU NR.1 (rezolvare ȋn clasă)
Se dă schema din tabelul de mai jos.
Grupa 1: Formulaţi enunţul problemei.
Grupa 2: Scrieţi datele problemei.
Grupa 3: Rezolvaţi problema.
Enunţ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
DATELE
PROBLEMA REZOLVARE
PROBLEMEI
ms1 =
ms2 =
c1 =
10% 20% c2 =
___________
200g 200g cf = ?
msf = ?
?g
?%

FIŞA DE LUCRU NR.2 (temă pentru acasă)


Problema. Ionel inventează un dispozitiv de desalinizare a apei cu ajutorul căruia extrage
sarea direct din soluţie. Având 6kg soluţie cu 1,5kg conţinut de sare, din care o parte
nedizolvată, el adaugă mai întâi 5 litri de apă pentru dizolvarea mai rapidă a sării, apoi
porneşte dispozitivul.
a) Câtă sare extrage Ionel după o jumătate de oră de funcţionare a aparatului, dacă
soluţia ajunge la concentraţia procentuală de 12%?
Notă. Rezolvă problema prin 3 metode.
FIŞA DE LUCRU NR.3 (suplimentar)
Problema: Ce cantitate de apă trebuie adăugată peste 400g soluție de concentrație 25% pentru a o
dilua pȃnă la concentrația de 10%?
DATELE
PROBLEMA REZOLVARE
PROBLEMEI
ms2 =
c1 =
c2 =
?g cf =
___________
ms1 =
400 g
25 % (mapă ad.= )