Sunteți pe pagina 1din 3

1 Corinteni 12:12-31 (Efeseni 5:29-30)

Scopul lecției: Să descoperim cine poate să facă parte din “trupul lui
Hristos“, ce relație trebuie să existe între cei ce îl formează, care sunt
funcțiile “trupului lui Hristos” și când pot acestea fi împlinite.

Contextul lecției: Dacă în prima lecție biblică din acest an am descoperit


identitatea Bisericii după însemnătatea termenului folosit de Domnul Isus
pentru a o defini, în lecțiile următoare vom încerca să ne întregim imaginea
despre identitatea și misiunea Bisericii, studiind cu ce a fost acesta
comparată. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim un șir de metafore
prin care ne sunt prezentate detalii exemplificate în mod practic despre
identitatea, componența, funcțiile și misiunea Bisericii. Prima dintre aceste
metafore pe care o vom studia este “Biserica ““ trupul lui Hristos”

Conținutul lecției: Chiar dacă și Domnul Isus a vorbit despre “trupul Său“pe
care L-a asemănatîn mod simbolic cu pâinea pe care a folosit-o la instituirea
“Cinei Domnului” (Matei 26:26-28; Marcu 14:22), metafora “Biserica – trupul
lui Hristos” este cel mai des întâlnită în scrierile apostolului Pavel (Efeseni
1:22-23; 5:23; 5:29-30; Efeseni 4:11-12; Coloseni 1:18-24; 1
Corinteni12:12-31). Păstrând în atenție adevărurile pe care apostolul Pavel
le-a subliniat prin aceasă metaforă descoperim:

1. Cine sunt cei ce formează trupul lui Hristos 1 Corinteni 12:1-3

Atunci când vorbește despre “trupul lui Hristos“, apostolul Pavel nu se referă
la trupul fizic al Domnului Isus, pe care Fiul Lui Dumnezeu L-a avut în timpul
slujirii din lumea aceasta (Ioan 1:14) și nici la trupul de slavă pe care Domnul
Isus L-a primit după înviere (Luca 24:36-42), ci la trupul spiritual al lui
Hristos, format din mulțimea tuturor celor credincioși (Coloseni 1:18-24).
Deși atunci când îi prezintă pe cei ce formează trupul lui Hristos, apostolul
Pavel arată că aceștia sunt “mulți” (după cum și în trup sunt mai multe
mădulare ““ 1Corinteni12:12 ;14) și folosește termeni generali, incluzându-i
pe toți (1 Corinteni12:13/a; 1 Corinteni12:27), din trupul lui Hristos nu poate
să facă parte oricine.
Au parte de harul acesta cei ce au fost botezați de Duhul lui Dumnezeu (botez
care nu este o experiență ulterioară convertirii ““ Efeseni 5:18 – ci reprezintă
actul unirii prin credință cu Hristos într-o natură divină ““ Ioan 1:11-13; 3:3-
8; 2 Corinteni5:17). Aceștia n-au trăit însă numai o experiență inițială care i-
a unit cu Hristos, ci păstrează și o legătură vie și activă cu Domnul în tot
timpul vieții fiind adăpați (hrăniți zilnic) de același Duh (1 Corinteni12:13/b:
Ioan 6:63; 7:37-39).

Pentru a ajunge în această unitate cu Hristos, cei ce formează “trupul lui


Hristos“, s-au despărțit de lume (1 Corinteni12:1; Coloseni 1:18-24; Efeseni
2:11-16), au crezut și L-au primit pe Hristos prin credință (Ioan 1:11-13), au
trăit înnoirea vieții (Ioan 3:3-8), Îl recunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor și
Domn (1 Corinteni 12:3) și se hrănesc cu ceea ce le oferă Dumnezeu prin
Cuvântul Scripturii și Duhul Sfânt (Ioan 15:1-11).

2. Ce relație trebuie să existe între cei ce formează trupul lui


Hristos 1 Corinteni 12:14-26

Deși cei ce formează “trupul lui Hristos” provin dintr-o mare diversitate în ce
privește apartenența etnică (iudei sau greci – 1 Corinteni 12:13/b), poziția
socială (robi sau slobozi – 1 Corinteni 12:13/b), sau înzestrarea spirituală (1
Corinteni 12:4-11; 1 Corinteni 12:15-17), între membrii trupului trupului lui
Hristos trebuie să existe unitate (1 Corinteni 12:12;18-20), apreciere (1
Corinteni 12:21-26) și slujire reciprocă (1 Corinteni 12:25-26).

3. Cum își pot împlini funcțiile cei ce formează “trupul lui Hristos” 1
Corinteni 12:27-31

Pentru a-și împlini slujba la care a fost chemat, fiecare mădular al “trupului
lui Hristos” trebuie să-și descopere darul cu care a fost înzestrat (1 Corinteni
12:4-11), să cunoască slujirile rânduite de Dumnezeu (1 Corinteni 12:5;28-
30), să urmărească roada înaintea darurilor (1 Corinteni 12:31-13:1-13) și să
depindă de lucrarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 12:11).

Întrebări pentru discuții:


1. Ce adevăruri despre identitatea Bisericii ne descoperă metafora “Biserica –
trupul lui Hristos” ?
2. Cine sunt cei ce formează “trupul lui Hristos” ?
3. Cum explicăm faptul că în Biserică există o unitate în diversitate ?
4. Cum se poate ajunge la o armonie deplină în trupul Bisericii ?
5. Cum a arătat apostolul Pavel faptul că fiecare membru al “trupului lui
Hristos” are aceeași valoare ?
6. Ce slujiri a rânduit Dumnezeu în Biserică ?
7. De ce în multe biserici nu mai există o armonie și o unitate deplină ?

Pastor Dan Boingeanu