Sunteți pe pagina 1din 3

Ce este Biserica? Biserica este Trupul Tainic al lui Hristos al cărui Cap este El însuși.

Trupul
este format din totalitatea credinciosilor dar în acelasi timp numim Biserica si locul unde
crestinii se întalnesc pentru desavarsire si mantuire sufleteasca! Pravila Bisericească ne
lămurește canonic ce înseamnă Biserica - Casa lui Dumnezeu și Trupul lui Hristos în același
timp:
-Biserica, ca institutie dumnezeiasca este imparatia lui Dumnezeu pe pamint. Ea are ca
intemeietor pe Iisus Hristos, care este imparatul si Capul ei, conducind-o in colaborare cu Sf.
Duh, care o calauzeste la tot adevarul de-a lungul veacurilor (Mat. 28,20; F.Ap. 4, 19-20; I
Cor. 4, 3-8; Efes. 1, 22-23; Colos. 1, 18; Ioan 7, 39; 14,16; 16,10, 7; 18, 18; Marcu 1,5; Luca io,
9). Lucrarea ei sfintitoare se intemeiaza pe jertfa lui Hristos, continuata de cea a mucenicilor
si a sfintilor (Apoc. 6, 9-11). Pe pamânt ea este formata din toti oamenii care cred in Hristos,
din orice neam si loc de pe pamânt (Matei 13,47-48; 18,17; Rom. 12, 5; Gal. 3, 28). Ea este
condusa in chip vazut de o ierarhie (Ioan 20, 21-23; F. Ap. 20, 28; Efes. 4, 11-13). Lucrarea ei
sfintitoare se face prin taine si ierurgii, in locasuri materiale, cinstite ca niste case ale
Parintelui Ceresc (Exod 26,1-37; III Regi 9, 1-20; Matei 12, 4; Luca 19, 16; Ioan 2,16; I Cor. 11,
12; Colos. 2,16).
-"Toti credinciosii care intra in Biserica si asculta Scripturile si nu stau la rugaciune pâna la
sfirsit pentru a se impartasi (F. Ap. 2,46; 20. 7; I Cor. 10, 16-17;), trebuie sa se afuriseasca, ca
unii care fac dezordine in Biserica" Apost. 9.
-"Nimeni sa nu bage in Biserica (pridvor, etc.) vreun fel de animal, afara de imprejurarea ca
cineva ar fi in calatorie si ar fi lovit de vreo primejdie neasteptata si negasind adapost la vreo
casa, s-ar adaposti la Biserica. In caz de vreo mare grindina, daca animalul n-ar fi adapostit ar
muri si astfel, omul n-ar mai putea urma calatoria, ajungind in primejdie de moarte. Am
invatat ca simbata pentru om s-a facut (Marcu 2, 27), deoarece noi pretuim atit de mult
mântuirea si folosul omului. Iar, daca cineva ar face aceasta, fara de sila primejdiei dupa cum
am zis, bagând animal in Biserica, daca va fi cleric sa se cateriseasca, iar mireanul sa se
afuriseasca" vi ec. 88.
-"Dumnezeiescul apostol Pavel a zis: Pacatele unor oameni sunt de mai inainte cunoscute,
insa ale altora se vadesc mai pe urma (I Tim. 5,24; Gal. 5,19-21). Deci, pacatelor savirsite mai
inainte, le urmeaza si alte pacate. Astfel, eresul pagânesc (al iconoclastilor), bârfitor al
crestinismului, i-au urmat si alte nelegiuiri, caci ei au scos din Biserica cinstitele icoane si au
inlaturat si alte obiceiuri sfinte, care trebuiesc asezate din nou dupa lege și Sfânta Traditie,
scrise si nescrise si respectate cu tarie de noi. Deci, câte cinstite Biserici s-au consacrat fara
sfintele moaste ale mucenicilor (din pricina persecutiei iconoclaste) hotarâm ca sa se aseze
in ele sfintele moaste cu obisnuita rugaciune. Iar cel ce va sfinti vreo Biserica, fara sfinte
moaste, sa se cateriseasca, ca unul care a calcat bisericestile traditii" (Apost. 31; Cart. 83) -
VII ec. 7.
-"Daca cineva ar invata despre Biserica lui Dumnezeu ca trebuie dispretuita ca locas (cum
invatau eustatienii), precum si adunarile care se fac in ea, sa fie anatema" -Gangra 5.
-"Episcopii sau clericii sa nu se ospateze in Biserica decit numai exceptional, daca din
inlimplare, sau din nevoia strainatatii, fiind in calatorie ar poposi acolo. Insa, poporul sa se
opreasca pe cât este cu putinta, de la astfel de ospete" (VI, 74) - Cart. 42.
-"Asijderea, s-a hotarât, ca pretutindenea, altarele, (bisericile) când sunt ridicate prin tarini
sau vii, ca si cum ar fi intru pomenirea mucenicilor, insa, in ele nu se dovedeste a fi asezat
vreun trup si nici moaste ale mucenicilor, de este cu putinta, sa se distinga de episcopii
locului; iar, daca aceasta nu se poate face din cauza tulburarii poporului, totusi oamenii sa fie
sfatuiti sa nu se mai adune acolo si pentru ca cei drept credinciosi sa nu se lege de aceste
locuri, inselati fiind de vreo superstitie, acolo sa nu se savârseasca nicidecum pomenirea
mucenicilor, decit numai daca ar fi vreun trup sau ramasite (de ale mucenicilor), sau daca s-
au predanisit din vechime, in chip sigur, cum ca acolo a fost locuinta, mosia, sau locul
patimilor vreunui mucenic. Toate altarele (bisericile) care se ridica undeva in urma visurilor si
ale falselor descoperiri ale unor oameni de rând, in tot chipul trebuiesc distruse" - Cart. 83.
-"Cel ce se adaposteste de nevoie, pe un timp, in pridvorul bisericii, nu se osândeste. Daca
sta acolo un timp indelungat, acela sa fie alungat cu certari, iar biserica sa-si primeasca
cinstea sa de casa a lui Dumnezeu" - Sf. Nichifor 3.
-"Se cuvine a primi donatiile pentru biserica, care se fac (de rude), pentru cel ce a murit fara
testament, mai ales daca el, inca din viata, avea sa faca aceste donatii" - Sf. Nichifor 4.
-"Va sfatuim, ca in bisericile luate de la eretici, sa se intre ca intr-o casa obisnuita; si daca
este nevoie sa se faca slujba in ele, asezindu-se in mijloc crucea, iar in altar sa nu se intre, sau
sa se tamiieze, sau sa se zica vreo rugaciune, sau sa se aprinda candele sau lumânari, pâna ce
se sfintesc cu adevarat, ca bisericile" - Sf. Nichifor 46.
-"Poruncim sa fie scosi din locurile destinate pentru instruirea catehumenilor, de pe linga
sfintele biserici, cei ce traiesc cu sotiile lor, sau intr-alt chip, ocupind ca locuinta casele
bisericilor sfinte, prefacandu-le in localuri de viata usoara si dispretuitoare. Daca cineva nu
va pazi acestea, de va fi cleric sa se cateriseasca, iar deva fi laic sa se afuriseasca" -vi ec. 97
-"Preotul care nu-si va matura biserica si sa o curateasca si nu o va infrumuseta si nu o va
ingriji in toate sâmbetele, unii ca acestia sa se lase de preotie" -PBG, 35.
-"Orice mirean va fugi de biserica si se va ruga de sine-si si va zice ca mai bine este sa ma rog
singur, iar nu in biserica si aceasta o va face fara invatatura episcopului sau a duhovnicului,
sa fie anatema cel ce va face asa" - PBG, 56.
-"Iar, preotul care nu va purta grija de biserica lui si o va urgisi si de nu o va curati cu toata
cinstea si de nu o va matura si de nu va cinsti odajdiile, acela sa se pedepseasca cu lipsa de
preotia lui" -ILT, 64. -
-"Care preot va sluji liturghie fara antimis, acela sa faca metanii 200, iar de va sluji in biserica
netârnosita fara antimis, sa i se ia preotia"-ILT, 64.
-"Ca biserica este casa lui Dumnezeu, casa de ruga, adunarea oamenilor, trupul lui Hristos,
nevasta lui Dumnezeu, cer pamintesc, in care sade Cereasca Piine, ce se zice prea Sfintul
Trup al Domnului nostru Iisus Hristos; este si scaun imparatesc si arhieresc, pe care sade
imparatul imparatilor si Marele Arhiereu, singur Hristos; este si baie curatitoare a pacatosilor
si slava dreptilor; este si scapare si pod si lauda si veselie si bucurie si parere de bine a
tuturor crestinilor. Si câti o cauta si o iubesc cu toata inima si cu lot sufietul, aceia vor lua
cununa de la Dumnezeu si se vor face mostenitori ai imparatiei lui Dumnezeu: Iar, biserica se
numeste, fiindca cheama si aduna pe toti" -ILT, 136.
-"In biserica tirnosita sa nu indrazneasca cineva sa ingroape trup de om, pentru ca sunt acolo
moaste ale mucenicilor si inlauntru s-a primit si ungerea cu Sf. Mir. In tinda bisericii se poate
ingropa. Fara porunca arhiereasca, sa nu se scoata trup de om din mormint si sa-l duca in alt
loc, adica la alt mormint si nici alt lucru, adica marmura, stilp, sau pietre, sau altceva" -ILT,
138.
-Biserica se sfinteste de arhiereu, dupa rânduiala. Apoi, in fiecare an se praznuieste, pe linga
ziua hramului si ziua când a fost sfintita, "ziua innoirii", in cazul când sfintirea ei n-a fost
facuta in ziua hramului - (S. Tes. IV, 121-124).
Subiecte de interes: Biserica Ortodoxa , pravila biseric

S-ar putea să vă placă și