Sunteți pe pagina 1din 318

Clasa E

Manual de utilizare Clasa E

2125840281Z102 Manual de utilizare


&RPDQGDQU(GLĵLD1$F
Simboluri Internet
* Dotãri opþionale/opþional Informaþii suplimentare despre autovehiculele
# Avertisment Mercedes-Benz ºi despre Daimler AG sunt
$ Notã privind protecþia mediului disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri:
C Posibilã deteriorare a autovehiculului www.mercedes-benz.com
* Recomandare www.daimler.com
) Instrucþiune
** Simbol de continuare
Redacþia
(* pagina) Trimitere la o paginã
Puteþi trimite orice întrebãri sau sugestii
Display Mesaj pe display-ul multifuncþional referitoare la aceste instrucþiuni de utilizare
echipei de redactare a documentaþiei tehnice la
urmãtoarea adresã:
Daimler AG, HPC: R822,
D-70546 Stuttgart, Germania
Data publicãrii: 04.08.2008
Este interzisã retipãrirea, traducerea sau orice
alt tip de reproducere, integralã sau parþialã,
fãrã permisiune scrisã din partea Daimler AG.
Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz.
Înainte de a porni la drum, vã recomandãm sã
vã familiarizaþi cu autovehiculul ºi sã parcurgeþi
acest manual. Indicaþiile din manual vã vor
ajuta sã beneficiaþi în mod optim de
performanþele autovehiculului ºi sã evitaþi
situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã
sau pentru alte persoane.
Dotãrile opþionale sunt marcate cu asterisc*.
Dotãrile autovehiculului sau denumirile
produselor pot varia în funcþie de model, de
articolele comandate, de specificaþiile fiecãrei
þãri ºi de disponibilitate.
Ilustraþiile din acest manual prezintã un
autovehicul cu volanul pe partea stângã.
Dispunerea comutatoarelor, a manetelor, a
compartimentelor de depozitare etc, diferã la
autovehiculele cu volanul pe partea dreaptã.
Mercedes-Benz actualizeazã permanent
autovehiculele produse la cele mai noi
standarde în domeniu ºi, drept urmare, îºi
rezervã dreptul de a efectua în orice moment
modificãri în materie de design, dotãri ºi
caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice
reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau
descrierile din acest manual sunt considerate
nefondate.
Dacã aveþi întrebãri, vã rugãm sã vã adresaþi
unui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
Manualul de utilizare, instrucþiunile pe scurt,
caietul de service ºi anexele constituie pãrþi
integrante ale autovehiculului.
Acestea trebuie pãstrate la bord ºi transferate
noului proprietar în cazul vânzãrii
autovehiculului.
Echipa de redactare a documentaþiei tehnice
Daimler AG vã doreºte o conducere plãcutã ºi
în siguranþã.

i Informaþii despre funcþiile importante din


dotarea autovehiculului dumneavoastrã sunt
disponibile în limbile germanã ºi englezã în
Manualul de utilizare interactiv publicat pe
Internet, la adresa:
www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung
Cuprins 3

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . 21

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sistemele de siguranþã . . . . . . . . . . . . . 33

Prezentarea comenzilor . . . . . . . . . . . . 63

Utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . . 187

Sfaturi practice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291


 Index

A ASSYST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208


ABS (Sistem antiblocare vezi Afiºajul intervalelor pentru efectuarea
la frânare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 233, 248 reviziilor tehnice
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 ATA (Sistem de alarmã antifurt) . . . . . . . . . . . . . .61
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Dezactivarea alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Accelerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ATTENTION ASSIST . . . . . . . . . . . . . . 114, 145, 231
Accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 114
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Aderenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Afiºaj standard (computer de bord) . . . . . . . . . . 108 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Afiºajul intervalelor pentru efectuarea Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
reviziilor tehnice ASSYST PLUS . . . . . . . . . . . . . 208 Apelare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . 108
Afiºare permanentã (computer de bord) . . . . . . . 115 Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 263, 264, 288
Afiºarea temperaturii exterioare . . . . . . . . . . . . . 104 Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Parcare pe perioade îndelungate . . . . . . . . . . 263
Lampã martor PASSENGER AIRBAG OFF . . . . 247 Pornire prin remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Airbag frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Airbag pentru genunchii ºoferului . . . . . . . . . . . . . 39 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Airbag pentru pasagerul din faþã . . . . . . . . . . . . . 38 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Airbag pentru ºofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Avertizare pentru centura de siguranþã . . . . . . . . .82
Airbaguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 37, 38, 39
Activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 B
Airbag pentru genunchii ºoferului . . . . . . . . . . 39 Baterie . . . . . . 219, 232, 241, 267, 268, 282, 284, 285
Airbaguri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bateria autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Demontare/montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Pasager faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Înlocuire (cheie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
ºofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Înlocuire (telecomandã pentru sistemul de
Unitate de comandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 încãlzire auxiliarã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 245 Întreþinere (autovehicul) . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . .219, 232, 241
AIRMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136, 234 Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Verificare (cheie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Alimentare (remorcã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, 271
Apelarea unei defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Luminã infraroºie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
vezi Mesaj afiºat Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Asistare electronicã a tracþiunii . . . . . . . . . . . . . . 57 Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268, 269, 270, 271
vezi ETS Faza lungã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Asistare la parcare . . . . . . . . . . . 79, 138, 140, 143 Faza scurtã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Camerã video pentru mers înapoi . . . . . . . . . 143 Iluminare suplimentarã în viraje . . . . . . . . . . . 270
Oglindã exterioarã de pe partea Înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
pasagerului din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Lampa semnalizatorului de direcþie . . . . . . . . 271
PARKTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Lãmpi de poziþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Sistem de asistare la parcare . . . . . . . . . . . . 140 Lãmpi laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Asistare pentru faza lungã adaptivã . . . . . . . . . . . 86 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Benzi ornamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Asistent pentru atenþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
vezi ATTENTION ASSIST Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Asistent pentru obosealã . . . . . . . . . . . . . .114, 145 Cifrã octanicã minimã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
vezi ATTENTION ASSIST vezi Carburant
Blind Spot Assist . . . . . . . . 114, 148, 150, 228, 247
 Index

Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 114 Scaun central spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82


Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 230
Lampã martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 230
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 65, 93, 241, 261, 267
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
vezi Blind Spot Assist Funcþie de închidere de confort . . . . . . . . . . . . 93
Bloc de siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289, 290 Înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Compartimentul motorului . . . . . . . . . . . . . . . 289 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Blocarea selectorului în poziþia Reprogramare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Verificarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Deblocare manualã (transmisie automatã) . . . 265 Cheie mecanicã de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Buton de selectare a programului . . . . . . . . . . . . 101 Circuit de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Clapeta buºonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 265
C Deblocare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Calã pliabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Montare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Clapetã de desiguranþare a capotei . . . . . . . . . .191
Camerã video pentru mers înapoi . . . . . . . 143, 213 Codul vopselei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 COMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Capacitatea rezervorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Capota portbagajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Compartiment de depozitare . . . . . . 169, 170, 171, 178
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Compartimentul telefonului . . . . . . . . . . . . . . 170
Capotã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 192, 230, 265 Consolã centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Capotã activã (siguranþa pietonilor) . . . . . . . . 191 Cotierã (în faþa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Clapetã de desiguranþare . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Cotierã (sub) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Podeaua portbagajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Resetarea capotei active (siguranþa pietonilor) Sub scaunul ºoferului/pasagerului din faþã . . 171
dupã declanºare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Capotã activã (siguranþa pietonilor) . . . . . .219, 265 Compresor electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Computer de bord . . . . . . 104, 107, 108, 109, 110,
Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 190, 254, 296 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 218
Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Meniu Asistenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Meniu Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Scurgeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Meniu Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Casetã de depozitare EASY-PACK . . . . . . . . . . . . 177 Meniu Rulaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Cãlãtorii în strãinãtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Meniu Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Cârlig de remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . .204, 207 Meniu Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Depliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Meniu Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Cârlig pentru genþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Setãri implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Cârlige din material plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Submeniu Autovehicul. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
CD player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Submeniu Funcþii de confort . . . . . . . . . . . . . 120
Utilizare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . 111 Submeniu Instrument de bord . . . . . . . . . . . . 115
Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . 80, 82, 120, 252 Submeniu Orã/datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Activarea/dezactivarea funcþiei de reglare a Submeniu Sisteme de iluminare . . . . . . . . . . . 116
centurii de siguranþã (computer de bord) . . . . 120 Submeniu Sistemul de încãlzire . . . . . . . . . . . 119
Fixare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Computer de rulaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 252 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Reglarea centurii de siguranþã . . . . . . . . . . . . . 82 Comutator pentru geamuri electrice . . . . . . . . . . .91
Reglarea înãlþimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 vezi Geamuri laterale
Index 

Comutator pentru zãvorâre/deszãvorâre Din interior


centralizatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 (tastã pentru deszãvorâre centralizatã) . . . . . . 65
Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . 200, 201 Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Consolã centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Consum de carburant. . . . . 107, 108, 292, 296, 300 Temperaturi exterioare reduse . . . . . . . . . . . . 190
Curent (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dimensiunile autovehiculului . . . . . . . . . . . 292, 300
Datele autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292, 296 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
vezi Computer de rulaj (computer de bord) Display COMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Consum de carburant curent Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
(computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Display distanþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Contor de rulaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 105, 109 Afiºare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . 114
vezi Contor de rulaj parþial Display multifuncþional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
vezi Contor de rulaj total Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . 214
Contor de rulaj parþial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 vezi Dispozitiv de tractare
Resetare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . 109 Dispozitiv de tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . 204, 214
Contor de rulaj total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41, 51 Dispozitive de curãþare cu
Fixarea centurii de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 51 înaltã presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . 35
Sisteme de retenþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Covoraº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Distronic Plus . . . . . . . . . . 124, 131, 213, 222, 248
Cric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 277 Curãþarea senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Cuplarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . 131
Dimensiuni de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 DVD audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Utilizare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . 111
Curãþarea trapei glisante/rabatabile . . . . . . . . .211 DVD video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Curãþarea trapei panoramice glisante . . . . . . . . .211 Utilizare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . 111

D E
Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 EBV (Distribuþia electronicã a
Setare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . 116 forþei de frânare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Date tehnice . . . . . . . . . . .299, 300, 301, 302, 303, Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
304, 305, 307, 310 EBV (Sistem electronic de distribuþie a
E 220 CDI BlueEFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . 303 forþei de frânare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (Belgia) . . . . . . . . 303 Echipamente electronice
E 250 CDI BlueEFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . 304 ale motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256, 293
E 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
E 350 BlueEFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Emisie-recepþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
E 350 CDI BlueEFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . 305 Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
E 350 CGI BlueEFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . 301 ESP® (Program electronic de control
E 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 al stabilitãþii) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 58, 220, 249
Pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sarcinile remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 249
Deblocare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . 264, 265 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Clapeta buºonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Stabilizarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ETS (Asistare electronicã a tracþiunii) . . . . . . . . . 57
Descuiere centralizatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Extinctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Deszãvorâre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
 Index

F G
Facilitarea pãrãsirii autovehiculului . . . . . . . . 76, 77 Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 100
Reacþie la impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Afiºaj pe display-ul multifuncþional . . . . . . . . . . 99
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 211, 259 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Aburire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 210, 211
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sistem de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Curãþarea parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Faza lungã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 vezi Geamuri laterale
vezi Sistem de asistare pentru faza lungã adaptivã Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 211, 260
Faza lungã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . .236, 238 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 238 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Faza scurtã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . .204, 236 Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Simetricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 H
Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 HOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 223, 233
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223, 233
Filtru de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 HomeLink® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 vezi Sisteme de deschidere a garajului
Fixarea centurii de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Huse scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Fixarea încãrcãturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Fluide de lucru . . . . . . . . . 295, 296, 297, 298, 299 I
Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Iluminare ambientalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Setare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . 118
Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Iluminare automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Lichid de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . . . . 299 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Iluminare suplimentarã în viraje . . . . . . . . . . . . .236
FRÂNÃ ADAPTIVÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Frânã de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 118
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Control manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Frâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97, 233, 250 Funcþie de control automat . . . . . . . . . . . . . . . 90
Frânã de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Iluminare de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Setarea iluminãrii ambientale
Frecvenþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293, 311 (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Sisteme de deschidere a garajului . . . . . . . . . 311 Stingere temporizatã (computer de bord) . . . 118
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Iluminarea instrumentului de bord . . . . . . . . . . . . 25
Funcþia de facilitare a accesului în Reglaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
autovehicul/pãrãsirii autovehiculului . . . . . .76, 120 Iluminarea plãcuþei de înmatriculare . . . . . . . . . .239
Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 120 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Funcþie de blocare a comenzilor . . . . . . . . . . . . . . 54 Indicator de stare (computer de bord) . . . . . . . .105
Geamuri laterale din spate . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Indicator de stare pentru centurile
Funcþie de deschidere de confort . . . . . . . . . . . . . 93 de siguranþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Funcþie de închidere de confort . . . . . . . . . . . . . . 93 Indicator de traseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Funcþie de închidere în caz de ploaie . . . . . . . .166, 167 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Trapã glisantã/rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Indicator pentru nivelul de carburant . . . . . . . . . .25
Trapã panoramicã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . 167 Indicator pentru revizii tehnice
Funcþie de masaj (PULSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ASSYST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Funcþie de reglare a centurii Apelarea datei (computer de bord) . . . . . . . . . 209
de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Inel de remorcare 287, 288
vezi Centuri de siguranþã Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Funcþii de memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Index 

Inele de ancorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267


Instrucþiuni generale referitoare Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
la încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Instrument de bord . . . . . . . . . . . . . . . 25, 103, 115 Tastã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Verificarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zãvorâre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kickdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 103
Î
Încuiere centralizatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 L
Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Lampã de avertizare
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor AIRBAG PASAGER DEZACTIVAT . . . . . . . . . . 43, 247
de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Lampã de avertizare asupra distanþei . . . . . . . . 248
Înlocuirea roþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Lampã de avertizare pentru
vezi Panã diagnosticarea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Întreþinere . . . . . . . . . 209, 210, 211, 212, 213, 214 Lampã de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Benzi ornamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Camerã video pentru mers înapoi . . . . . . . . . . 213 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Dispozitiv de tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Lampã de mers înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune . . . 210 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Distronic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Lampã de poziþie spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Lampã martor ºi de avertizare . . . . . . . . . 35, 43, 57,
Husele scaunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 122, 125, 133, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Lamele ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . 210 ABS (galbenã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Blind Spot Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Masã capitonatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Centurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Night View Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Distronic Plus (roºie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ornamente din material plastic . . . . . . . . . . . 211 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 249
Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF 249
Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Frâne (roºie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Planºã de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Lampã martor pentru defecþiune . . . . . . . . . . 246
Porþiunea centralã a volanului . . . . . . . . . . . . 212 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 LIM (Distronic Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Þevi de eºapament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 LIM (Speedtronic variabil) . . . . . . . . . . . . . . . .133
Trapã glisantã/rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . . . 211 LIM (TEMPOMAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Trapã panoramicã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . 211 PASSENGER AIRBAG OFF . . . . . . . . . . . . .43, 247
Recunoaºtere automatã a scaunului
J pentru copii (defecþiune) . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Jaluzea rulantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168, 180, 181 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . 251
Geamuri laterale din spate . . . . . . . . . . . . . . . 180 SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 249
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Thermotronic (defecþiune) . . . . . . . . . . . . . . .246
Trapã panoramicã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . 168 Lane Keeping Assist . . . . . . . . . . . . . 114, 150, 225
Jaluzeaua lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Activare/dezactivare (computer de bord) . . . . 114
Jante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 200, 307 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Note generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Lãmpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
vezi Lãmpi martor ºi de avertizare
K Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237, 238
KEYLESS GO . . . . . . . 64, 68, 94, 96, 241, 261, 267 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237, 238
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Lãmpi de poziþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Deszãvorâre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Funcþie de închidere de confort . . . . . . . . . . . . 94 Lãmpi exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 Index

Stingere temporizatã (computer de bord) . . . 118 M


Lãmpi martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Maneta selectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 220
vezi Lãmpi martor ºi de avertizare Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Lãmpi martor ºi de avertizare . . . . . . . . . . .248, 251 Poziþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Diagnosticarea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Masã capitonatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 213
Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232, 299 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Scaun de copil integrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lichid de rãcire . . . . . . . . . 103, 193, 233, 250, 298 Masã proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Indicator de temperaturã . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Masele autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Meniu (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . 107, 109,
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 110, 112, 113, 114, 115, 129
Verificarea nivelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Asistenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . .194, 299 Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Computer de rulaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . . . . . . 245 Distronic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . 35 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Limitator de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Mers înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 100
Luminã de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Cuplare (transmisie automatã) . . . . . . . . . . . . 100
Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 118 Cuplare (transmisie manualã) . . . . . . . . . . . . . . 99
Lumini . . . . 84, 85, 86, 87, 88, 89, 116, 117, 118, 240 Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 248
Activarea/dezactivarea luminii de localizare vezi Lãmpi martor ºi de avertizare
(computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 vezi Mesaje afiºate
Activarea/dezactivarea luminilor diurne Mesaje afiºate . . . . . . . . . . 208, 218, 219, 230, 262
(computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Afiºajul intervalelor pentru efectuarea reviziilor
Activarea/dezactivarea sistemului inteligent tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
de iluminare (computer de bord) . . . . . . . . . . 117 Mesaje simbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 262
Activarea/dezactivarea stingerii temporizate Mesaje text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
a lãmpilor exterioare (computer de bord) . . . . 118 Mesaje de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Claxon optic/flash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 vezi Mesaje afiºate
Comutator de lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Mod de funcþionare automatã a farurilor . . . . . . .85
Fasciculele farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 vezi Lumini diurne
Faza lungã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modul turist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Faza scurtã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 vezi Sistem inteligent de iluminare
Funcþia de iluminare activã . . . . . . . . . . . . . . . 88 Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96, 97, 256, 299
Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje . . . 89 Funcþionare neuniformã . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Lampã de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Pornire cu cheia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Mod Autostradã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pornire KEYLESS GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mod de funcþionare automatã a farurilor . . . . . 85 Probleme la pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Proiectoare de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 89 Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . 190
Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Motorinã pentru sezonul rece . . . . . . . . . . . . . . 190
Lumini de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Adaptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 N
Lumini diurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85, 116, 240 Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 116 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Night View Assist . . . . . . . . . . . 147, 148, 213, 259
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Index 

Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Panou de comandã integrat în portierã . . . . . . . . 32


Display COMAND APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nivelul carburantului Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
din rezervor . . . . . . . . . . . . . 25, 108, 245, 252, 296 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Afiºarea autonomiei (computer de bord) . . . . 108 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 PARKTRONIC . . . . . . . . . . . 138, 139, 140, 213, 258
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Rezervã de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Curãþarea senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Nivelul gãrzii la sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Indicator de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Numãrul de identificare a Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . . . . . . . . . 138
autovehiculului (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 294, 295 Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Performanþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
O Piese originale Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Observaþii privind rodajul . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Planºã de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Oglindã retrovizoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 78 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Mod anti-orbire (automat) . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Planºã de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Mod anti-orbire (manual) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 vezi Instrument de bord
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Plasã pentru bagaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Oglinzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77, 180 Spaþiu destinat picioarelor
Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 pasagerului din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
vezi Oglinzi exterioare sau Oglindã retrovizoare Plãcuþã de identificare a
interioarã autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Oglinzi exterioare . . . . . . . . . . 77, 78, 79, 121, 260 Plãcuþã de identificare a tipului . . . . . . . . . . . . . 294
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 vezi Plãcuþã de identificare a autovehiculului . 294
Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 196, 307
Mod anti-orbire (automat) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Pliere la zãvorâre (computer de bord) . . . . . . . 121 Note generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Pliere/depliere (automatã) . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Sens de rotaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Pliere/depliere (electricã) . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 200
Poziþie de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Limitarea vitezei (computer de bord) . . . . . . . 134
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Cabluri pentru pornire asistatã . . . . . . . . . . . . 285
Oprirea alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Pornire de pe loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pornire în caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Pornire prin remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Setarea orei (computer de bord) . . . . . . . . . . 116 Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ornamente din lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Portbagaj amplasat pe plafon . . . . . . . . . . . . . . 179
Ornamente din material plastic . . . . . . . . . . . . . .211 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Deszãvorâre (KEYLESS GO) . . . . . . . . . . . . . . . 64
Portiere . . . . . . . . . . . . . . 65, 66, 67, 230, 242, 264
P Deblocare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Pachet de sisteme de asistare pentru Deschidere (din interior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
respectarea benzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Deschidere automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Padele de schimbare a treptelor de Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
vitezã situate pe volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230, 242
Panã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272, 273, 281 Zãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Echipamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Zãvorâre automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pregãtirea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 272 Zãvorâre separatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sistem de rulare MOExtended . . . . . . . . . . . . 281 Porþiunea centralã a volanului . . . . . . . . . . . . . . 212
Trusã TIREFIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 Index

Post de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Reprogramare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65


vezi Radio Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Poziþie de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rezervã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245, 252
Oglindã exterioarã de pe partea Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
pasagerului din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Poziþia scaunului ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Rezervor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Poziþiile cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Rezervor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
KEYLESS GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 vezi Rezervor de carburant
Proiectoare de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rezervor de lichid de spãlare . . . . . . . . . . 194, 299
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Capacitatea rezervorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Presiunea în pneuri . . . . . . . . . . 196, 198, 225, 242 Roatã de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 277, 309
Apelare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . 198 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, 242 Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
PRE-SAFE® Brake Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
(autovehicul cu Distronic Plus) . . . . . . . . . . .59, 114 Roatã de rezervã Minispare . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 114 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Prizã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Roþi
Post de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Permutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Zona din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Profil de rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 S
Program de rulare în regim manual . . . . . . . . . . 102 Sac pentru schiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Program electronic de control al Sarcinã maximã a portbagajului . . . . . . . . . . . . .300
stabilitãþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sarcinã maximã pe plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
vezi ESP® Sarcinile remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Protecþie antiremorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Protecþie de siguranþã pentru copii . . . . . . . . . . . 53 Scaun de copil . . . . . . . . . . . . . . . 43, 44, 46, 48, 49
Portierele din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Integrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Post de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Poziþii corespunzãtoare ale scaunelor . . . . . . . 44
Purtarea centurilor de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 80 Recomandãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Putere de emisie (maximã) . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Recunoaºtere automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Telefon/staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . 293 Scaun multicontur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Scaun multicontur activ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
R Scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 70, 78, 83
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Selectarea unui post de radio Poziþia corectã a scaunului ºoferului . . . . . . . . 83
(computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 70
Recomandãri privind conducerea . . . . . . . 131, 201, Scaune pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . 228, 247
202, 203, 204, 205 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Cãlãtorii în strãinãtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Recunoaºtere automatã (defecþiuni) . . . . . . . 247
Conducere pe carosabil umed. . . . . . . . . . . . 203 Schemã de corespondenþã a siguranþelor . . . . . . . 289
Distronic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Scrumierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Semnale de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Semnale de avertizare sonorã . . . . . . . . . . . . . . .253
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 vezi Semnale de avertizare
Reglarea înãlþimii centurii de siguranþã . . . . . . . . 82 Semnalizator de direcþie . . . . . . . . . . . . . . 236, 237
Reglarea suspensiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 237
Remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Senzor de miºcare în habitaclu . . . . . . . . . . . . . . .62
Remorcã . . . . . . . . . . . . . . 207, 208, 231, 236, 240 Seria motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Alimentare cu energie electricã . . . . . . . . . . . 207 Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 115, 121
Conector cu 7 pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Apelarea unei setãri memorate . . . . . . . . . . . . 79
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 236, 240 Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Index 

Fabricã (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . 121 Sistem de încãlzire a scaunelor . . . . . . . . . . . . . . 74


Siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Sistem de încãlzire a volanului . . . . . . . . . . 76, 246
Sistem avansat de asistare la Lampã martor pentru defecþiune . . . . . . . . . . 246
frânãri de urgenþã BAS PLUS* . . . . . . . . . . . . . . .55 Sistem de încãlzire auxiliarã . . . . . . . 119, 162, 163
Sistem BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Setare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . .119
vezi BAS Telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Sistem de alarmã antifurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sistem de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . 242
vezi ATA Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Sistem de asistare la Sistem de monitorizare a presiunii
frânãri de urgenþã BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Sistem de asistare la parcare . . . . . . 140, 143, 224 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Sistem de rulare pe panã
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 MOExtended* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 281
Sistem de asistare pentru faza Sistem de senzori radar . . . . . . . . . . . 119, 228, 313
lungã adaptivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 236 Activare/dezactivare (computer de bord) . . . . 119
Activare/dezactivare (computer de bord) . . . 117 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Prezentarea þãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Sistem de asistenþã la pornirea în rampã . . . . . . .97 Sistem de siguranþã preventivã
Sistem de avertizare asupra pierderii de pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
presiune din pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 vezi PRE-SAFE®
Sistem de climatizare . . . . . . . .152, 153, 154, 155, Sistem de spãlare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . 194
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 246 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . 194, 299
2-zone Thermatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Sistem electronic de distribuþie a
3-zone Thermotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 forþei de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 vezi EBV
Activarea/dezactivarea funcþiei de Sistem inteligent
utilizare a cãldurii reziduale . . . . . . . . . . . . . . 161 de iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 117, 224, 238
Activarea/dezactivarea modului de Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
recirculare a aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224, 238
Control automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Modul turist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Dezaburirea geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Sistem ISOFIX de fixare a
Dezaburirea parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 scaunelor de copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Funcþia de deschidere/închidere de confort Sistem pentru menþinerea benzii
(modul de recirculare a aerului) . . . . . . . . . . . 161 de rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului . 155 vezi Lane Keeping Assist
Lampã martor pentru defecþiune . . . . . . . . . . 246 Sistem PRE-SAFE® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 227
Reglarea orificiilor de ventilaþie . . . . . . . . . . . 157 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Reglarea debitului de aer . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Sistem suplimentar
Reglarea distribuþiei aerului . . . . . . . . . . . . . . 158 de retenþie (SRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 243, 249
Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 249
Sistem de încãlzire a lunetei . . . . . . . . . . . . . . 160 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Sistem de încãlzire/ventilare auxiliarã . . . . . . 162 Sisteme antifurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sistem de deschidere a Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . .121, 122,
garajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184, 185, 186, 311 124, 132, 135, 136, 138, 140, 143, 145, 147, 148, 150
Frecvenþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 AIRMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Programarea telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . 185 ATTENTION ASSIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
ºtergerea memoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Blind Spot Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Sistem de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Camerã video pentru mers înapoi . . . . . . . . . . 143
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Distronic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Sistem de iluminare activã . . . . . . . . . . . . . . . . .236 HOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Lane Keeping Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Night View Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Sistem de încãlzire a lunetei . . . . . . . . . . . . . . . .160 Pachet de sisteme de asistare pentru
 Index

respectarea benzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Suport lombar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71


Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Reglabil în 4 direcþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sistem de asistare la parcare . . . . . . . . . . . . . 140 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Speed Limit Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Suport pentru schiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
TEMPOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Sisteme de iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ª
vezi Lumini ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . 91, 210, 259, 271
Sisteme de retenþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
vezi SRS Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor . . . . . . . . . . 271
Sisteme pentru siguranþa conducerii. . . . . . . 54, 55, ªuruburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
56, 57, 58, 59 Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ADAPTIVE BRAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 T
BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . 163, 184, 185, 268
BAS PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Înlocuirea bateriilor
EBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 (sistem de încãlzire auxiliarã) . . . . . . . . . . . . . 268
ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Programare (sistem de deschidere
Lumini de frânã adaptive . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 a garajului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
PRE-SAFE® Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Sistem de deschidere a garajului . . . . . . . . . . 184
Sistemul antiblocare la frânare . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sistem de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 163
vezi ABS Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 vezi Telefon mobil
Spãtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 183, 293
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Spãtarul banchetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Meniu Telefon (computer de bord) . . . . . . . . . 112
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Temperaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104
Spãtarul banchetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Rabatare înainte/înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Speed Limit Assist . . . . . . . . . . . . . . 113, 145, 223 TEMPOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 229
Activarea/dezactivarea funcþiei de mesaje Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
(computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tetierã de lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Afiºaj (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 70, 71, 72, 74, 266
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 De lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . 132, 134, 223, 229 Demontare (spate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223, 229 NECK-PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 266
Permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Reglare (faþã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71
Variabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Reglare (spate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Stingere temporizatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate . . 266
Iluminarea habitaclului (computer de bord) . . 118 Thermatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Lãmpi exterioare (computer de bord) . . . . . . . 118 Lampã martor pentru defecþiune. . . . . . . . . . 246
Submeniuri (computer de bord) . . . . . . . . 108, 115, Thermotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
116, 118, 119, 120, 121 Lampã martor pentru defecþiune . . . . . . . . . . 246
Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 TopTether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Display standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Funcþii de confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Tractarea unei remorci . . . . . . . .57, 140, 143, 150,
Instrument de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 204, 205, 207
Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Blind Spot Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Orã/datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Deplierea cârligului de remorcare . . . . . . . . . 204
Setare implicitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sisteme de iluminare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Suplimentarea capacitãþii de încãrcare . . . . . . . 175 Plierea spre interior a cârligului de remorcare 207
Index 

Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . 205 V


Sistem de asistare la parcare . . . . . . . . . . . . . 143 Vedere din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Transmisie automatã . . . . . . . . . . 99, 100, 101, 102, Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
219, 220, 257, 265 Ventilare auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Afiºaj pe display-ul multifuncþional . . . . . . . . . . 99 Ventilaþia scaunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Buton de selectare a programului . . . . . . . . . . 101 Lampã martor pentru defecþiune . . . . . . . . . . 246
Deblocare manualã din poziþia pentru parcare 265 Vitezã maximã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 108, 115
Funcþionare în regim de avarie . . . . . . . . . . . . 257 Segmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Selectarea unitãþii de mãsurã
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219, 220 (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Poziþiile manetei selectorului . . . . . . . . . . . . . . 99 Vitezometru digital (computer de bord) . . . . . 108
Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . 101 Vitezometru digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 115
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Activare/dezactivare (computer de bord) . . . . 115
Transmisie manualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76, 78, 104
Transportarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . .288 Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Trapã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, 167 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75, 76
vezi Trapa glisantã/rabatabilã Taste (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . . .104
vezi Trapã panoramicã glisantã Volan multifuncþional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trapã glisantã/rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Funcþie de închidere în caz de ploaie . . . . . . . 166
Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Z
Trapã panoramicã glisantã . . . . . . . . . . . . 167, 168 Zãvorâre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66, 264
Funcþie de închidere în caz de ploaie . . . . . . . 167 Zãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Traseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Din interior (zãvorâre centralizatã). . . . . . . . . . 65
vezi Indicarea traseului Zãvorârea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . .264
Triunghi reflectorizant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Zãvorâre centralizatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Trusã de prim ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Zãvorâre automatã (computer de bord) . . . . . 119
Trusã de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Trusã TIREFIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 273
Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Turometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
TV 111
Utilizare (computer de bord) . . . . . . . . . . . . . . 111

Þ
Þevi de eºapament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Curãþare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

U
Ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192, 240, 297
Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Gât de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193, 194
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Uºa garajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Închidere/deschidere (cu telecomandã) . . . . 185
 Index
Introducere 

Protecþia mediului 앫 nu încãlziþi motorul în timpul staþionãrii


autovehiculului.
HNotã privind protecþia mediului 앫 conduceþi cu atenþie ºi menþineþi
întotdeauna o distanþã adecvatã faþã de
Daimler aplicã o politicã declaratã de autovehiculul din faþã.
protejare integratã a mediului înconjurãtor.
앫 evitaþi accelerarea bruscã, frecventã a
Obiectivele noastre vizeazã utilizarea autovehiculului.
resurselor naturale care formeazã baza
existenþei noastre, într-o manierã care sã ia în 앫 schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi
considerare atât necesitãþile naturii, cât ºi pe folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3
cele ale umanitãþii. din turaþia maximã specificatã.
Puteþi contribui ºi dumneavoastrã la 앫 opriþi motorul când staþionaþi în trafic.
protejarea mediului înconjurãtor utilizând
autovehiculul în mod responsabil din punct de Returnarea autovehiculelor uzate
vedere ecologic.
Mercedes-Benz vã preia autovehiculul marca
Consumul de carburant ºi rata de uzurã a Mercedes-Benz, pentru a putea sã-l
motorului, a transmisiei, a frânelor ºi a dezasambleze într-un mod responsabil din
pneurilor depind de urmãtorii factori: punctul de vedere al protecþiei mediului,
앫 condiþiile de utilizare a autovehiculului conform Directivei UE privind Casarea
Autovehiculelor.
앫 stilul personal de conducere
Aceasta este valabilã în cazul autovehiculelor
Puteþi controla ambii factori. cu o masã maximã admisã de pânã la 3,5 t,
Reþineþi urmãtoarele aspecte: conform reglementãrilor în vigoare la nivel
naþional. Mercedes-Benz îndeplineºte de mai
Condiþiile de utilizare mulþi ani toate cerinþele legale de proiectare a
앫 evitaþi cãlãtoriile scurte întrucât acestea autovehiculelor într-un mod care sã permitã
cresc consumul de carburant. reciclarea ºi reutilizarea. Existã o reþea de
puncte de predare ºi centre de dezasamblare
앫 asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul
întotdeauna valoarea corectã. într-o manierã responsabilã din punctul de
앫 evitaþi încãrcarea inutilã a vedere al protecþiei mediului. Opþiunile de
autovehiculului. reciclare a autovehiculelor ºi pieselor se aflã
într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. Prin
앫 monitorizaþi consumul de carburant al urmare, autovehiculul Mercedes-Benz va
autovehiculului. continua sã satisfacã fãrã probleme normele de
앫 demontaþi cadrul portbagaj de pe plafon reciclare mai exigente din viitor. Puteþi obþine
atunci când nu îl utilizaþi. detalii suplimentare de pe pagina de internet
Mercedes-Benz din þara în care vã aflaþi sau
앫 efectuarea periodicã a lucrãrilor de sunând la numãrul corespunzãtor.
service la autovehicul contribuie la
protejarea mediului înconjurãtor. Din
acest motiv este indicatã respectarea
intervalelor specificate pentru efectuarea
reviziilor tehnice.
앫 lucrãrile de întreþinere trebuie
încredinþate întotdeauna unui atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, unui
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
Stilul personal de conducere
앫 nu apãsaþi pedala de acceleraþie la
pornirea motorului.
 Introducere

Siguranþa în exploatare
GPericol de accident
Observaþii privind siguranþa Trecerea cu vitezã ridicatã peste obstacole
sau conducerea pe un teren accidentat poate
GPericol de accident ºi rãnire avea un impact sever asupra ºasiului,
pneurilor sau roþilor autovehiculului. Acest
Lucrãrile efectuate asupra autovehiculului lucru ar putea determina deteriorarea
trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier autovehiculului, fapt ce poate conduce la
de specialitate autorizat. Este prioritarã producerea unui accident. Aceastã posibilitate
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi existã ºi în cazul autovehiculelor dotate cu
sistemele de siguranþã unui atelier de elemente de protecþie a zonei de sub
specialitate autorizat. Acesta trebuie sã deþinã caroserie.
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
Prin urmare, se recomandã conducerea cu
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În
viteze reduse la trecerea peste obstacole ºi
acest scop, Mercedes-Benz recomandã
evitarea atingerii solului cu partea inferioarã a
apelarea la unul dintre centrele autorizate de
autovehiculului în momentul deplasãrii pe
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
teren accidentat. Dacã este necesar, apelaþi la
un atelier de specialitate autorizat pentru
GPericol de accident ºi rãnire verificarea autovehiculului.

Anumite sisteme de siguranþã funcþioneazã


doar atunci când motorul este pornit. Din GPericol de accident
acest motiv, nu se recomandã oprirea
Dacã lucrãrile asupra echipamentelor
motorului în timpul conducerii autovehiculului.
electronice ºi a software-ului aferent sunt
În caz contrar, este posibil ca sistemele de
efectuate incorect, aceste sisteme pot înceta
siguranþã din autovehiculul dumneavoastrã sã
sã funcþioneze. Sistemele electronice sunt
nu funcþioneze corespunzãtor ºi, prin urmare,
interconectate prin interfeþe. Modificarea
sã nu mai protejeze corespunzãtor pasagerii.
acestor sisteme electronice poate cauza
Existã, de asemenea, pericolul sã pierdeþi
defecþiuni ale sistemelor care nu au fost
controlul asupra autovehiculului ºi sã
modificate. Astfel de defecþiuni pot periclita
provocaþi un accident.
grav siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi,
în consecinþã, propria siguranþã.
GPericol de accident ºi rãnire De aceea, toate lucrãrile ºi modificãrile
efectuate la componente electronice trebuie
Lucrãrile incorecte sau modificãrile aduse efectuate de cãtre un atelier de specialitate
autovehiculului, de exemplu, cabluri electrice autorizat.
montate sub ornamente, ar putea avea ca
rezultat funcþionarea incorectã a sistemelor
de siguranþã. Este posibil ca sistemele de Înregistrarea autovehiculului
siguranþã sã nu mai asigure protecþia Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite
corespunzãtoare a ºoferului ºi a pasagerilor centrelor autorizate de vânzãri ºi service sã
autovehiculului. Existã, de asemenea, efectueze revizii tehnice asupra anumitor
pericolul de a pierde controlul asupra autovehicule, pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a
autovehiculului ºi de a provoca un accident. siguranþei.
Prin urmare, lucrãrile sau modificãrile aduse
autovehiculului dumneavoastrã, cum ar fi
echipãrile ulterioare sau conversiile, trebuie
încredinþate întotdeauna unui atelier de
specialitate autorizat.
Introducere 

Dacã autovehiculul nu a fost achiziþionat de la


un Centru autorizat de vânzare Mercedes-Benz
ºi nu a fost niciodatã verificat de un centru
autorizat de vânzãri ºi service, este posibil sã
nu figureze ca înregistrat pe numele
dumneavoastrã la Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz vã poate comunica verificãrile
programate numai dacã deþine datele
dumneavoastrã de înregistrare.
Se recomandã înregistrarea autovehiculului la
un centru autorizat de vânzãri ºi service.
În cazul schimbãrii domiciliului sau a
proprietarului autovehiculului, informaþi
Mercedes-Benz cât mai curând posibil.

Utilizarea corectã
Când conduceþi autovehiculul trebuie sã
respectaþi întotdeauna urmãtoarele indicaþii:
앫 notele privind siguranþa din acest manual
앫 secþiunea „Date tehnice” din manual
앫 reglementãrile naþionale în materie de trafic
앫 reglementãrile naþionale în materie de
înmatriculare

GPericol de accidentare
Pe autovehicul sunt aplicate diverse etichete
autocolante de avertizare. Scopul acestora
este de a atrage atenþia asupra potenþialelor
pericole. Aºadar, nu îndepãrtaþi niciunul
dintre autocolantele de avertizare, cu
excepþia cazurilor în care acest lucru este
specificat explicit în conþinutul
autocolantului.
Dacã le îndepãrtaþi, apare pericolul rãnirii din
cauza imposibilitãþii de a recunoaºte anumite
pericole.
 Introducere


Vedere din exterior ............................... 22


Postul de conducere............................. 23
Instrumentul de bord ............................ 25

Prezentare generalã
Volanul multifuncþional ......................... 28
Consola centralã................................... 29
Unitatea de comandã din
plafonierã ............................................. 31
Panoul de comandã integrat
în portierã ............................................. 32
Vedere din exterior

Vedere din exterior


Prezentare generalã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Portbagaj 71 D ªtergãtoare de parbriz 95


Trusa de scule a 224 E Deschiderea capotei 197
autovehiculului motorului
; Sistemul de încãlzire a lunetei 166 Ulei de motor 199
= Sisteme de iluminare 276 Lichid de rãcire 200
? Clapeta buºonului 195 F Remorcare 294
rezervorului de carburant
G Pneuri ºi jante 201
A Dezaburirea parbrizului 165
Panã de cauciuc 279
Curãþarea geamurilor 217
B Trapã glisantã/rabatabilã* 171
Trapã panoramicã glisantã* 173
C Oglinzi exterioare 82

* opþional
Postul de conducere

Postul de conducere
Autovehiculele cu volanul pe partea stângã

Prezentare generalã
Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Transmisia automatã*: 107 E Reglarea manualã a volanului 80


padele pentru schimbarea F Reglarea electricã a 80
vitezelor pe volan* volanului*
; Maneta sistemului 127 Sistem de încãlzire a 81
TEMPOMAT volanului*
= Instrument de bord 25 G Comutator combinat 91
? Maneta schimbãtorului de 104 H Frânã de parcare 102
viteze DIRECT SELECT*
I Eliberarea frânei de parcare 102
A Indicatorul de avertizare al 145
sistemului Parktronic* J Comutator de lumini 89
B Unitatea de comandã din 31 K Reglarea fasciculului farurilor 92
plafonierã
L Sistemul Night View Assist* 153
C Utilizarea sistemului 157 (Asistare la vederea pe timp
Thermatic/Thermotronic* de noapte)
D Contact electronic de pornire 73
Buton de pornire/oprire* 73

* opþional
Postul de conducere

Autovehiculele cu volanul pe partea dreaptã


Prezentare generalã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Unitatea de comandã din 31 F Eliberarea frânei de parcare 102


plafonierã G Contact electronic de pornire 73
; Indicatorul de avertizare al 145 Buton de pornire/oprire* 73
sistemului Parktronic*
= Maneta sistemului 127 H Reglarea manualã a volanului 80
TEMPOMAT I Reglarea electricã a 80
? Instrument de bord 25 volanului*

A Maneta schimbãtorului de 104 Sistem de încãlzire a 81


viteze DIRECT SELECT* volanului*

B Transmisia automatã*: 107 J Comutator combinat 91


padele pentru schimbarea K Frânã de parcare 102
vitezelor pe volan*
L Utilizarea sistemului 157
C Sistemul Night View Assist* 153 Thermatic/Thermotronic*
(Asistare la vederea pe timp
de noapte)
D Reglarea fasciculului farurilor 92
E Comutator de lumini 89

* opþional
Instrumentul de bord 

Instrumentul de bord
Instrumentul de bord, kilometri

Prezentare generalã
i Pentru mai multe informaþii, consultaþi Funcþia Pagina
prezentarea generalã a lãmpilor martor ºi de
avertizare (컄 pagina ). ? Display multifuncþional 110
A Afiºarea temperaturii 108
Funcþia Pagina lichidului de rãcire
: Indicatorul nivelului de B Turometru 109
carburant
C Ceas 120
; Vitezometru 108
D Reglajul luminozitãþii pentru
= Segmente 108 instrumentul de bord: rotiþi
spre stânga sau spre dreapta
 Instrumentul de bord

Instrumentul de bord, mile


Prezentare generalã

i Pentru mai multe informaþii, consultaþi Funcþia Pagina


prezentarea generalã a lãmpilor martor ºi de
avertizare (컄 pagina ). ? Display multifuncþional 110
A Afiºarea temperaturii 108
Funcþia Pagina lichidului de rãcire
: Indicatorul nivelului de B Turometru 109
carburant
C Ceas 120
; Vitezometru 108
D Reglajul luminozitãþii pentru
= Segmente 108 instrumentul de bord: rotiþi
spre stânga sau spre dreapta
Instrumentul de bord 

Lãmpile martor ºi de avertizare

Prezentare generalã
Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Lampã de avertizare ESP® 255 F Lampã de avertizare pentru 255


OFF (ESP® DEZACTIVAT) sistemul SRS
; Motorul diesel: lampã martor 100 G Lampã de avertizare pentru 257
a sistemului de preîncãlzire diagnosticarea motorului
= Lampã martor pentru 90 H Lampã de avertizare pentru 256
proiectoare de ceaþã sistemul de frânare
? Lampã martor pentru lumina 90 I Lampã de avertizare pentru 258
de ceaþã spate presiunea în pneuri*
A Lampã martor pentru 91 J Lampã de avertizare pentru 256
semnalizarea direcþiei nivelul lichidului de rãcire
B Lampã de avertizare ESP® 255 K Lampã de avertizare pentru 254
sistemul ABS
C Lampã de avertizare asupra 254
distanþei* L Lampã martor pentru faza 89
scurtã a farurilor
D Lampã martor pentru 91
semnalizarea direcþiei M Lampã martor pentru faza 91
lungã
E Lampã de avertizare pentru 258
centurile de siguranþã N Lampã de avertizare asupra 259
nivelului de carburant

* opþional
 Volanul multifuncþional

Volanul multifuncþional Funcþia Pagina

? % Apãsare scurtã: înapoi,


Prezentare generalã

dezactivarea comenzilor
vocale* ºi ºtergerea de pe
ecran a mesajelor afiºate.
% Apãsare continuã: 112
selectarea display-ului
standard.
A =; Selectarea barei
de meniu ºi a meniurilor
9: Apãsare scurtã: 115,
selectarea unui submeniu sau 117
navigarea prin liste. În meniul
Audio: selectarea unui post, a
unei piese sau a unei scene
video memorate*. În meniul
Tel: apelarea agendei
telefonice ºi selectarea unui
nume sau numãr de telefon.
Funcþia Pagina
9: Apãsare continuã: 115,
: Display multifuncþional 110 în meniul Audio: selectarea 117
postului urmãtor/precedent
Funcþionarea computerului 109 sau a unei piese audio sau a
de bord unei scene video* cu ajutorul
funcþiei de derulare rapidã. În
; 6 ~ Acceptarea sau 117 meniul Tel: pornirea funcþiei
respingerea/terminarea unui de derulare rapidã a agendei
apel telefonice.
WX Creºterea/ a Confirmarea selecþiei ºi
reducerea volumului ascunderea mesajelor
8 Dezactivarea sonorului afiºate. În meniul Tel:
apelarea agendei telefonice ºi
= ? Activarea comenzilor formarea numãrului.
vocale*; consultaþi
instrucþiunile de utilizare
separate.

* opþional
Consola centralã 

Consola centralã
Autovehicule prevãzute cu manetã pentru selector* sau schimbãtor de viteze

Prezentare generalã
Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Semnalizatoare de avarie 92 G Jaluzeaua rulantã a lunetei* 187


; Lampã martor pentru 65 H Compartiment de depozitare 176
sistemul de alarmã antifurt Scrumierã* 187
(ATA)*
= 4 Lampã de avertizare 46 I Maneta schimbãtorului de 103
PASSENGER AIRBAG OFF viteze
(Airbag pasager dezactivat) Maneta selectorului* 104
? ESP® 61 J Compartiment de depozitare 176
A Utilizarea sistemului Suport pentru pahare* 178
COMAND APS* sau a
sistemului audio* K Compartiment de 176
depozitare*
B Reglarea încãlzirii scaunelor* 79
L Controller COMAND
C Sistemul de ventilaþie a 79
scaunelor* M Selectarea programului de 106
schimbare a treptelor*
D Sistemul de încãlzire/ 168
ventilaþie auxiliarã*
E Sistemul Parktronic* 144
F Coborârea tetierelor 77
scaunelor din spate

* opþional

 Consola centralã

Autovehiculele prevãzute cu manetã DIRECT SELECT* pentru selectorul de viteze


Prezentare generalã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: Semnalizatoare de avarie 92 G Jaluzeaua rulantã a lunetei* 187


; Lampã martor pentru 65 H Compartimente de 176
sistemul de alarmã antifurt depozitare
(ATA)* Scrumierã* 187
= 4 Lampã de avertizare 46
PASSENGER AIRBAG OFF Suport pentru pahare* 178
(Airbag pasager dezactivat) I Setarea gãrzii la sol a 142
? ESP® 61 autovehiculului*

A Utilizarea sistemului J Setarea modului de 143


COMAND APS* sau a funcþionare a suspensiei*
sistemului audio* K Compartiment de 176
B Reglarea încãlzirii scaunelor* 79 depozitare*

C Sistemul de ventilaþie a 79 L Selectarea programului de 106


scaunelor* schimbare a treptelor*

D Sistemul de încãlzire/ 168 M Controller COMAND


ventilaþie auxiliarã*
E Sistemul Parktronic* 144
F Coborârea tetierelor 77
scaunelor din spate

* opþional
Unitatea de comandã din plafonierã


Unitatea de comandã din plafonierã

Prezentare generalã
Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: u Activarea/dezactivarea 94 3 Deschiderea/ 173


iluminãrii zonei din spate a închiderea trapei panoramice
habitaclului glisante cu jaluzele rulante*
; | Pornirea/oprirea 95 C Tastele telecomenzii pentru 190
funcþiei de iluminare sistemul de deschidere a
automatã a habitaclului garajului*
= p Aprinderea/stingerea 94 D Q Dezactivarea senzorului 66
lãmpii de lecturã de pe partea de miºcare în habitaclu*
dreaptã E p Aprinderea/stingerea 94
? R Dezactivarea protecþiei 66 lãmpii de lecturã de pe partea
antiremorcare* stângã
A Oglinda retrovizoare 81 F c Activarea/dezactivarea 94
iluminãrii zonei din faþã a
B 3Deschiderea/ 171 habitaclului
închiderea trapei glisante/
rabatabile*

* opþional

Panoul de comandã integrat în portierã

Panoul de comandã integrat în portierã


Prezentare generalã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

: r45= 83 B WDeschidea/închiderea 96
Memorarea setãrilor pentru geamurilor laterale
scaun, oglinzile exterioare ºi C nFuncþia de blocare a 58
volan* comenzilor pentru geamurile
; Reglarea electricã* a 75 laterale din spate
scaunelor D p Deschiderea/ 72
= & % Zãvorârea/ 70 închiderea capotei
deszãvorârea portierelor portbagajului*
? Deschiderea portierei 70
A 7Z\ Z 82
Reglarea ºi plierea electricã*
a oglinzilor exterioare

* opþional
33

Siguranþa pasagerilor............................ 34
Sistemele pentru siguranþa
conducerii............................................. 54
Sistemele antifurt ................................. 60

Siguranþa la bord
34 Siguranþa pasagerilor

Siguranþa pasagerilor Prin urmare, în accidentele în care este


declanºat un airbag, acesta asigurã protecþie
Indicaþiii privind siguranþa pasagerilor suplimentar faþã de centura de siguranþã, însã
Centurile de siguranþã, dispozitivele de numai dacã aceasta este purtatã corect.
pretensionare ale acestora, limitatoarele de forþã
ale centurilor ºi airbagurile sunt sisteme de
G Pericol de accident ºi rãnire
Siguranþa la bord

retenþie complementare, interconectate. Acestea


reduc riscul de accidentare în anumite tipuri
predefinite de situaþii periculoase, sporind astfel Lucrãrile de întreþinere asupra autovehiculului
siguranþa pasagerilor. Cu toate acestea, centurile trebuie efectuate numai la ateliere de
de siguranþã ºi airbagurile nu oferã în general specialitate autorizate, care deþin
protecþie împotriva obiectelor care pãtrund în echipamentele ºi cunoºtinþele tehnice
autovehicul din exterior. necesare.
Pentru a garanta faptul cã sistemele de retenþie În acest scop, Mercedes-Benz vã recomandã sã
pot furniza nivelul maxim de protecþie, trebuie sã
vã asiguraþi cã: apelaþi la oricare din centrele autorizate de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
앫 scaunul ºi tetiera sunt reglate
corespunzãtor (컄 pagina ). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
앫 centura de siguranþã a fost fixatã
atelier de specialitate autorizat. Dacã aceste
corespunzãtor (컄 pagina ).
lucrãri nu sunt realizate în mod corect, siguranþa
앫 airbagurile se pot umfla corespunzãtor în funcþionalã a autovehiculului ar putea fi
cazul în care sunt declanºate afectatã. Existã pericolul de accident sau rãnire.
(컄 pagina ).
앫 volanul este reglat corespunzãtor
(컄 pagina ). GPericol de accidentare
앫 sistemele de retenþie nu au fost modificate.
Modificãrile ºi lucrãrile efectuate incorect
i Airbagurile suplimenteazã protecþia oferitã asupra urmãtoarelor elemente pot obstrucþiona
pasagerilor care poartã centuri de siguranþã. funcþionarea corespunzãtoare a sistemelor de
Totuºi, acestea sunt doar un sistem de retenþie retenþie:
suplimentar, care completeazã funcþia centurii 앫 sistemul de retenþie, alcãtuit din centurile
de siguranþã, fãrã însã a o substitui. Toþi de siguranþã ºi punctele de ancorare ale
pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte acestora, dispozitivele de pretensionare,
limitatoarele de forþã ºi airbagurile
permanent ºi în mod corect centura de
siguranþã, chiar dacã autovehiculul este dotat 앫 cablurile electrice
cu airbaguri. Un motiv este acela cã airbagurile 앫 toate sistemele electronice interconectate
nu sunt declanºate în toate tipurile de Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de
accidente, deoarece, în anumite situaþii, pretensionare a centurilor sã nu fie declanºate
umflarea acestora nu ar spori protecþia oferitã în caz de accident, în situaþii în care decelerarea
pasagerilor autovehiculului care poartã în mod ar fi suficientã pentru a declanºa, în mod
corect centurile de siguranþã. Pe de altã parte, normal, aceste sisteme, sau este posibil ca
acestea sã fie declanºate accidental. Din acest
declanºarea airbagurilor oferã protecþie
motiv, sistemele de retenþie nu trebuie
suplimentarã numai în cazul purtãrii corecte a niciodatã modificate.
centurilor de siguranþã, deoarece:
Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele
앫 centura de siguranþã ajutã la menþinerea electronice sau la software-ul asociat acestora.
poziþiei optime a pasagerului faþã de airbag.
앫 de exemplu, în cazul unei coliziuni frontale,
centura de siguranþã poate preveni în mai SRS (Sistemul suplimentar de retenþie)
mare mãsurã proiectarea pasagerului spre În eventualitatea unui accident, sistemul SRS
zona de impact, fiind astfel mai indicatã reduce riscul ca pasagerii sã se loveascã de
pentru a proteja împotriva accidentãrii. obiectele aflate în habitaclu. Acesta poate reduce,
de asemenea, forþele la care pasagerii sunt supuºi
în momentul producerii unui accident.
Sistemul SRS este alcãtuit din:
Siguranþa pasagerilor 35

앫 6 lampã de avertizare pentru sistemul i Dispozitivele de pretensionare a centurilor


SRS pentru scaunele din faþã pot fi activate doar în
앫 dispozitive de pretensionare a centurilor cazul în care limba centurii este fixatã corect în
앫 limitatoare de forþã pentru centuri catarama de blocare.
앫 airbaguri Airbagurile frontale sunt declanºate ulterior doar
dacã deceleraþia autovehiculului pe axa

Siguranþa la bord
longitudinalã are o valoare superioarã.
6 Lampã de avertizare pentru sistemul Autovehiculul dumneavoastrã este prevãzut cu
SRS airbaguri faþã adaptive, cu declanºare în douã
trepte. Când se atinge primul prag de activare,
Funcþiile SRS sunt verificate cu regularitate atunci airbagul frontal este umplut cu suficient gaz
când puneþi contactul ºi atunci când motorul este pentru a reduce riscul accidentãrii. Acesta este
pornit. Astfel, este asiguratã detectarea în timp umflat complet doar la atingerea în decurs de
util a defecþiunilor. câteva milisecunde a unui al doilea prag, ca
La punerea contactului, lampa de avertizare 6 urmare a faptului cã unitatea de comandã
se aprinde pe instrumentul de bord. Aceasta se detecteazã decelerarea suplimentarã a
stinge dupã numai câteva secunde de la pornirea autovehiculului.
motorului.

G Pericol de accidentare Criterii pentru declanºarea dispozitivelor


de pretensionare ºi a airbagurilor
În cazul în care SRS nu funcþioneazã În primele etape ale unei coliziuni, senzorul unitãþii
corespunzãtor, este posibil ca sistemele de comandã a airbagurilor evalueazã durata,
individuale sã fie activate accidental sau ca direcþia ºi rata de accelerare sau decelerare a
acestea sã nu se declanºeze în cazul unui autovehiculului, pentru a putea decide dacã este
accident însoþit de o frânare bruscã. necesarã declanºarea dispozitivelor de
pretensionare a centurilor ºi/sau a airbagurilor.
A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare Pragurile de activare a dispozitivului de
6: pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt
앫 nu se aprinde la punerea contactului variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a
autovehiculului. Acest proces este de naturã
앫 nu se stinge la câteva secunde de la anticipativã, deoarece airbagul trebuie umflat în
pornirea motorului timpul coliziunii, nu la sfârºitul acesteia.
앫 se aprinde din nou odatã cu pornirea i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile
motorului
de accidente. Acestea sunt controlate de un
În astfel de cazuri, apelaþi imediat la un atelier sistem complex de senzori combinat cu o
de specialitate autorizat pentru verificarea
componentã de procesare ºi decizie. Acest proces
sistemului SRS.
este de naturã anticipativã deoarece umflarea
airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului
ºi trebuie adaptatã pentru a oferi pasagerilor
Declanºarea dispozitivelor de autovehiculului o protecþie suplimentarã
pretensionare a centurilor, a limitatoarelor
calculatã. Nu toate airbagurile sunt declanºate în
de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor
caz de accident.
În cazul unei coliziuni, senzorul integrat în unitatea
de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice Diversele sisteme airbag funcþioneazã
importante, cum ar fi durata, direcþia ºi viteza de independent. În ciuda acestui fapt, declanºarea
decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Pe fiecãrui sistem în parte va depinde de tipul de
baza acestei evaluãri ºi în funcþie de rata de accident stabilit de unitatea de comandã în
decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã primele etape ale coliziunii (coliziune frontalã,
în momentul coliziunii, unitatea de comandã a impact lateral, rãsturnare) ºi de gravitatea
airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de accidentului (în special de acceleraþie sau
pretensionare a centurilor. deceleraþie).
Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi
sensul forþei de impact sunt stabilite în principal
prin:
36 Siguranþa pasagerilor

앫 distribuþia forþelor în timpul coliziunii i Dispozitivele de pretensionare nu


앫 unghiul de impact corecteazã poziþiile de ºedere
앫 caracteristicile de deformare ale necorespunzãtoare sau centurile purtate
autovehiculului incorect.
앫 caracteristicile obiectului cu care Acestea nu deplaseazã pasagerii cãtre spãtarul
autovehiculul a intrat în coliziune, de scaunului.
Siguranþa la bord

exemplu, celãlalt autovehicul implicat


Limitatoarele de forþã ale centurilor pentru
Factorii care pot fi detectaþi ºi mãsuraþi doar scaunele din faþã sunt sincronizate cu
dupã ce coliziunea a avut loc nu au un rol airbagurile frontale, care distribuie o parte din
decisiv în declanºarea unui airbag ºi nici nu sarcina exercitatã asupra corpului pasagerilor
oferã un indiciu asupra acesteia. pe o suprafaþã mai mare.
Este posibil ca autovehiculul sã fie deformat în Dispozitivele de pretensionare ale centurilor nu
mod semnificativ, de exemplu la nivelul capotei pot fi declanºate la punerea contactului decât în
sau aripii, fãrã ca airbagul sã se declanºeze. cazul în care:
Acest lucru se întâmplã în cazul în care sunt
afectate numai pãrþile care pot fi deformate 앫 sistemele de retenþie sunt funcþionale;
relativ uºor, iar decelerarea necesarã nu are consultaþi lampa de avertizare pentru
loc. Pe de altã parte, este posibil ca airbagurile sistemul SRS 6.
sã se declanºeze chiar dacã autovehiculul 앫 limba centurilor de siguranþã frontale în trei
suferã numai deformãri minore. Acest lucru se puncte este cuplatã în catarama de blocare.
întâmplã, de exemplu, în cazul în care sunt În funcþie de tipul ºi de gravitatea accidentului,
afectate pãrþi foarte rigide ale autovehiculului, dispozitivele de pretensionare ale centurilor de
precum lonjeroanele, atingându-se o ratã de siguranþã pot fi declanºate:
decelerare suficient de ridicatã. 앫 în cazul unui impact din faþã sau din spate,
dacã autovehiculul este decelerat sau
Dispozitivele de pretensionare a accelerat rapid pe axa longitudinalã în
centurilor, limitatoarele de forþã pentru timpul etapelor iniþiale ale impactului
centuri 앫 în cazul unui impact lateral, dacã
autovehiculul este supus unei rate mari de
Centurile de siguranþã pentru scaunele din faþã accelerare/decelerare în direcþie lateralã
ºi pentru scaunele laterale din spate sunt 앫 în anumite situaþii în care autovehiculul se
echipate cu dispozitive de pretensionare. rãstoarnã ºi dacã se stabileºte cã este
! Dacã scaunul pasagerului din faþã nu este necesarã o protecþie suplimentarã
ocupat, nu fixaþi limba centurii de siguranþã în Declanºarea airbagurilor este însoþitã de
catarama de blocare. În caz contrar, este generarea unui zgomot puternic ºi de eliberarea
posibilã declanºarea dispozitivului de unei mici cantitãþi de praf. Cu excepþia unor
pretensionare a centurii în caz de accident. situaþii excepþionale, zgomotul produs nu vã va
afecta auzul. Praful eliberat nu este, în general,
În cazul în care centura de siguranþã este periculos pentru sãnãtate. Lampa de avertizare
prevãzutã cu un limitator de forþã, forþa a sistemului SRS 6 se aprinde.
exercitatã asupra ocupantului scaunului este
redusã.
Dispozitivele de pretensionare tensioneazã G  
centurile în caz de accident, strângându-le în În cazul în care dispozitivele de pretensionare
jurul corpului. au fost declanºate, acestea nu vor mai furniza
protecþie în eventualitatea producerii unui nou
accident. De aceea, este necesar sã vã adresaþi
unui atelier de specialitate autorizat pentru
înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care
au fost declanºate.
Respectaþi normele de siguranþã la îndepãrtarea
dispozitivelor de pretensionare. Detalii cu
privire la aceste norme sunt disponibile la
oricare centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
Siguranþa pasagerilor 37

Airbagurile 앫 sistemele de retenþie pentru copii orientate


Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã contrar sensului de deplasare nu trebuie
deplasarea pasagerilor în interiorul instalate pe scaunul pasagerului din faþã
autovehiculului. decât în cazul în care airbagul frontal
corespunzãtor a fost dezactivat. Airbagul
Declanºarea airbagurilor este însoþitã de pasagerului din faþã al unui autovehicul
generarea unui zgomot puternic ºi de eliberarea prevãzut cu sistem de recunoaºtere

Siguranþa la bord
unei mici cantitãþi de praf. Cu excepþia unor automatã a scaunului de copil* se
situaþii excepþionale, zgomotul produs nu vã va dezactiveazã numai atunci când pe scaunul
afecta auzul. Praful eliberat nu este, în general, pasagerului din faþã este montat un sistem
periculos pentru sãnãtate. Lampa de avertizare a de retenþie pentru copii cu recunoaºtere
sistemului SRS 6 se aprinde. automatã a scaunului de copil. Lampa de
Textul AIRBAG indicã amplasarea airbagurilor. avertizare 4 PASSENGER AIRBAG OFF
(airbag pasager dezactivat) trebuie sã fie
GPericol de accidentare aprinsã constant.
앫 În cazul în care scaunul pasagerului din faþã
Airbagurile asigurã protecþie suplimentarã, dar al autovehiculului dumneavoastrã nu este
nu reprezintã un substitut pentru centurile de prevãzut cu un sistem de recunoaºtere
siguranþã. automatã a scaunului de copil* sau în cazul
în care sistemul de retenþie pentru copii
Pentru a reduce riscul de rãnire gravã sau chiar orientat contrar sensului de deplasare nu
fatalã la umflarea unui airbag, respectaþi este prevãzut cu o astfel de funcþie, copiii
instrucþiunile de mai jos: trebuie protejaþi cu ajutorul unui sistem de
앫 pasagerii autovehiculului — în special retenþie pentru copii aºezat pe un scaun
femeile însãrcinate — trebuie sã poarte adecvat din spate. În cazul instalãrii unui
întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sistem de retenþie pentru copii orientat în
sã se sprijine pe spãtar, care trebuie sensul de deplasare pe scaunul pasagerului
poziþionat cât mai aproape de axa verticalã. din faþã, este necesarã deplasarea
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã scaunului cât mai în spate posibil.
aproximativ la nivelul ochilor. 앫 asiguraþi-vã cã buzunarele articolelor de
앫 copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau cu vârsta îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau
sub doisprezece ani trebuie protejaþi ascuþite.
corespunzãtor prin intermediul unor 앫 nu vã aplecaþi în faþã, de exemplu, peste
sisteme de retenþie adecvate pentru copii. capacul airbagului frontal al
앫 toþi pasagerii autovehiculului trebuie sã ºoferului/pasagerului din faþã, în special
adopte o poziþie care sã le permitã sã stea când autovehiculul se aflã în miºcare.
cât mai departe de airbag posibil. Poziþia 앫 nu puneþi picioarele pe planºa de bord.
scaunului ºoferului trebuie sã permitã
conducerea în siguranþã a autovehiculului. 앫 manevraþi volanul numai de coroana
Toracele ºoferului trebuie sã fie cât mai acestuia. Astfel, permiteþi umflarea
departe posibil faþã de secþiunea centralã a completã a airbagului în caz de accident. În
capacului airbagului frontal. cazul în care airbagul este declanºat ºi
mâinile sunt situate pe porþiunea centralã a
앫 deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât volanului, puteþi fi accidentat.
mai în spate posibil, mai ales în cazul în care
transportaþi pe acesta un copil într-un 앫 nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în
sistem de retenþie. interiorul autovehiculului.
앫 pasagerii autovehiculului – în special copiii 앫 asiguraþi-vã cã între pasagerii autovehiculului
– nu trebuie sã-ºi sprijine capul de geamuri ºi zona de declanºare a airbagurilor nu se aflã
în zona de umflare a airbagului lateral/ alþi pasageri, animale sau obiecte.
cortinã. 앫 nu amplasaþi obiecte între spãtarele
scaunelor ºi portiere.

* opþional
38 Siguranþa pasagerilor

앫 nu suspendaþi obiecte dure, de exemplu, Airbagurile frontale


umeraºe, de mânerele de susþinere sau de
cârligele pentru haine. Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii
protecþiei la nivelul capului ºi pieptului ºoferului
앫 nu ataºaþi accesorii de portiere, de ºi pasagerului din faþã.
exemplu, suporturi pentru pahare.
Riscul de accidentare provocat de un airbag în
Siguranþa la bord

expansiune nu poate fi exclus, datã fiind viteza


de umflare foarte ridicatã a airbagului.

G  


Funcþionalitatea airbagului poate fi garantatã
numai în cazul în care urmãtoarele elemente nu
sunt acoperite cu embleme sau autocolante:
앫 porþiunea centralã capitonatã a volanului
앫 capacul airbagului pentru genunchi de sub
coloana de direcþie Zona de umflare a airbagului frontal pentru
ºofer : este situatã în faþa volanului; zona de
앫 capacul airbagului frontal pentru pasagerul umflare a airbagului frontal pentru pasager ;
din faþã este situatã în faþa ºi deasupra torpedoului.
앫 partea exterioarã a scaunelor din faþã Acestea sunt declanºate:
앫 panoul lateral aflat în apropierea spãtarului 앫 în fazele iniþiale ale unui accident care
scaunelor din spate implicã valori mari ale acceleraþiei sau
deceleraþiei autovehiculului pe axa
longitudinalã
G  앫 dacã sistemul stabileºte cã declanºarea
airbagului poate oferi protecþie
În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o suplimentarã pe lângã cea oferitã de
cantitate micã de praf. Praful degajat poate centura de siguranþã
cauza dificultãþi temporare de respiraþie
앫 numai în cazul în care centura de siguranþã
persoanelor care suferã de astm sau de alte boli este fixatã
ale aparatului respirator.
앫 independent de alte airbaguri din
Pentru a preveni posibilele dificultãþi de autovehicul
respiraþie, pãrãsiþi autovehiculul imediat ce
앫 dacã autovehiculul se rãstoarnã, cu
acest lucru se poate realiza în condiþii de
excepþia situaþiilor în care sistemul
siguranþã. De asemenea, puteþi deschide detecteazã o ratã înaltã a deceleraþiei
geamul pentru a permite pãtrunderea aerului autovehiculului pe axa longitudinalã
curat în habitaclu. Praful nu este în general
periculos pentru sãnãtate ºi nu indicã prezenþa
La autovehiculele cu sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil*, airbagul frontal
unui incendiu în autovehicul. pentru pasager ; este declanºat numai dacã
lampa de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF
(airbag pasager dezactivat) 4 de pe consola
G  centralã nu este aprinsã (컄 pagina 43). Acest
lucru indicã faptul cã pe scaunul pasagerului din
Dupã declanºarea airbagului, pãrþile faþã nu se aflã un sistem de retenþie pentru
componente ale acestuia sunt fierbinþi. Evitaþi copii cu dispozitiv de recunoaºtere automatã*
atingerea acestora, în caz contrar este posibil sã sau cã respectivul sistem de retenþie pentru
suferiþi arsuri. copii* a fost montat incorect.
Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru verificarea airbagurilor. În caz contrar,
pasagerii nu vor mai fi protejaþi de airbaguri în
eventualitatea producerii unui nou accident.

* opþional
Siguranþa pasagerilor 39

Airbagul pentru genunchii ºoferului


i Airbagul pentru genunchii ºoferului este
G  
disponibil numai în anumite þãri. Senzorii pentru comanda airbagurilor sunt
Airbagul pentru genunchii ºoferului poate ajuta situaþi în portiere. Din acest motiv, nu trebuie
la reducerea riscului de rãnire la nivelul sã efectuaþi modificãri la portiere sau la
genunchilor, coapselor ºi gambelor. capitonajul acestora, de exemplu prin

Siguranþa la bord
montarea de boxe. Deteriorarea portierelor
poate afecta modul de funcþionare al
airbagurilor.

Scopul airbagului lateral este de a spori nivelul


de protecþie oferitã toracelui (dar nu ºi capului,
gâtului sau braþelor) pasagerilor de pe partea
autovehiculului afectatã de impact.

Airbagul pentru genunchii ºoferului : este


declanºat întotdeauna împreunã cu airbagul
frontal al ºoferului, iar zona de umflare a
acestuia se aflã sub coloana de direcþie.

Airbagurile laterale

G  Airbagurile laterale faþã : ºi airbagurile


laterale spate*; se declanºeazã lângã perna
În cazul în care doriþi sã folosiþi huse pentru exterioarã a scaunelor. Acestea sunt
scaune, Mercedes-Benz vã recomandã ca, declanºate:
din motive de siguranþã, sã utilizaþi numai 앫 pe partea autovehiculului unde are loc
huse aprobate în vederea utilizãrii în impactul
autovehiculele Mercedes-Benz. 앫 în faza iniþialã a unui accident cu valori mari
Husele pentru scaune trebuie sã fie ale acceleraþiei sau deceleraþiei laterale a
prevãzute cu o cusãturã cu rupere controlatã autovehiculului, de exemplu, în cazul unui
pentru airbagurile laterale. În caz contrar, impact lateral
este posibil ca airbagurile pentru cap/torace 앫 independent de utilizarea centurii de
sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere siguranþã
protecþia necesarã în caz de accident. Aceste 앫 independent de airbagurile frontale
huse pot fi procurate de la oricare centru 앫 independent de dispozitivele de
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes- pretensionare a centurilor
Benz.
Airbagurile tip cortinã
Scopul airbagurilor tip cortinã este acela de a
spori gradul de protecþie la nivelul capului (dar
nu ºi al toracelui sau braþelor) ocupanþilor de pe
partea autovehiculului afectat de impact.
Airbagurile tip cortinã sunt integrate în rama
plafonului, iar zona de umflare a acestora se
situeazã între portiera din faþã (montantul A) ºi
hayon (montantul C).

* opþional
40 Siguranþa pasagerilor

În astfel de situaþii, sistemul PRE-SAFE® poate


lua urmãtoarele mãsuri:
앫 tensioneazã centurile de siguranþã din faþã.
앫 la autovehiculele dotate cu funcþie de
memorare*: regleazã scaunul pasagerului
din faþã în cazul în care acesta se aflã într-o
Siguranþa la bord

poziþie necorespunzãtoare.
앫 la autovehiculele prevãzute cu scaun
multicontur* sau scaun multicontur
dinamic*: creºte presiunea aerului în
compartimentele laterale ale pernei ºi ale
spãtarului scaunului.
Airbagurile tip cortinã : sunt declanºate: 앫 dacã autovehiculul derapeazã, închide
앫 în fazele iniþiale ale unui accident care trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa
implicã valori mari ale acceleraþiei sau panoramicã glisantã* ºi geamurile laterale,
deceleraþiei autovehiculului pe axa lateralã astfel încât sã rãmânã numai un mic spaþiu.
앫 pe partea autovehiculului unde are loc Dacã situaþia periculoasã este depãºitã fãrã
impactul producerea unui accident, sistemul PRE-SAFE®
앫 independent de airbagurile frontale
destinde centurile de siguranþã. Astfel, puteþi
reveni la reglajele de dinainte de activarea
앫 indiferent dacã scaunul pasagerului din faþã sistemului PRE-SAFE®. La autovehiculele
este ocupat prevãzute cu un scaun multicontur* sau cu un
앫 independent de utilizarea centurii de scaun multicontur dinamic*, presiunea aerului
siguranþã din suporturile laterale este redusã.
앫 dacã autovehiculul se rãstoarnã ºi sistemul Dacã centurile de siguranþã nu se destind:
stabileºte cã declanºarea airbagului tip 왘 Deplasaþi spãtarul uºor înapoi pânã la
cortinã poate oferi protecþie suplimentarã destinderea corespunzãtoare a centurilor.
faþã de cea asiguratã de centura de Mecanismul de blocare este eliberat.
siguranþã

Sistemul PRE-SAFE® GPericol de accidentare


Sistemul PRE-SAFE® iniþiazã mãsuri În momentul în care reglaþi scaunul,
anticipative pentru a vã proteja în anumite asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat.
situaþii periculoase.
PRE-SAFE® intervine:
! Atunci când deplasaþi scaunele,
앫 în situaþii când este necesarã frânarea
asiguraþi-vã cã nu se aflã obiecte în zona
bruscã, de exemplu, dacã sistemul BAS
este activat sau sistemul Brake Assist BAS inferioarã a habitaclului sau în spatele
PLUS* intervine în forþã scaunelor. În caz contrar, este posibilã
앫 în cazul în care sistemul de senzori radar deteriorarea scaunelor sau a respectivelor
detecteazã un pericol iminent de coliziune obiecte.
în anumite situaþii (în cazul autovehiculelor
prevãzute cu Distronic Plus*) Tetierele NECK-PRO
앫 în situaþii critice de conducere care implicã Tetierele NECK-PRO sunt destinate
dinamica autovehiculului, de exemplu, suplimentãrii protecþiei la nivelul capului ºi
atunci când acesta subvireazã sau gâtului ºoferului ºi pasagerului faþã. În acest
supravireazã semnificativ din cauza scop, tetierele scaunelor ºoferului ºi
limitãrilor fizice la care este supus pasagerului din faþã sunt deplasate înainte ºi pe
verticalã în cazul unei coliziuni destul de grave
din spate în sensul de mers. Aceastã mãsurã
asigurã o mai bunã protecþie capului.

* opþional
Siguranþa pasagerilor 41

G  În cazul în care copilul deschide una dintre


portiere, este posibil ca acesta sau alte
Husele pentru tetiere împiedicã tetierele persoane sã fie rãnite ca urmare a acestui
NECK-PRO sã se declanºeze corespunzãtor. În fapt. Copilul poate fi rãnit în momentul în care
consecinþã, tetierele NECK-PRO nu pot asigura vrea sã pãrãseascã autovehiculul sau poate fi
gradul de protecþie pentru care au fost accidentat de un alt autovehicul din trafic.

Siguranþa la bord
proiectate. Nu utilizaþi huse pentru tetiere.

Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate în G  


cazul unui accident, tetiera ºoferului ºi a Obiectele fixate sau amplasate incorect
pasagerului din faþã trebuie resetate sporesc pericolul de accidentare a copilului ºi
(컄 pagina 274). Tetierele declanºate sunt a tuturor celorlalþi pasageri în cazul:
înclinate în faþã.
앫 unui accident
Prezenþa copiilor la bord 앫 unei manevre de frânare
În cazul în care transportaþi un copil în
앫 unei manevre de schimbare bruscã a
autovehicul, protejaþi-l prin intermediul unui
sistem de retenþie pentru copii adecvat vârstei ºi direcþiei
dimensiunilor sale ºi recomandat pentru a fi Nu transportaþi obiecte grele sau dure în
utilizat în autovehiculele Mercedes-Benz. Acest habitaclu decât în cazul în care acestea sunt
sistem ar trebui instalat pe unul dintre scaunele fixate. Puteþi gãsi mai multe informaþii în
adecvate din spate. Copilul poate fi protejat, de secþiunea „Instrucþiuni generale referitoare la
asemenea, prin intermediul scaunului integrat încãrcare” din index.
pentru copii* (컄 pagina 49). Asiguraþi-vã de
fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul
cãlãtoriei.
Puteþi obþine informaþii despre sistemele de Sistemele de retenþie pentru copii
retenþie pentru copii adecvate de la oricare Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã
centru autorizat de vânzãri ºi service a sistemelor de retenþie pentru copii enumerate
Mercedes-Benz. la (컄 pagina 46).
i La curãþarea sistemelor de retenþie pentru
copii, este preferabil sã utilizaþi un produs de G  
întreþinere Mercedes-Benz. Puteþi obþine
informaþii în aceastã privinþã de la oricare centru Pentru reducerea riscului de rãnire gravã sau
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz. fatalã a copilului în cazul unei schimbãri
bruºte a direcþiei, al unei manevre de frânare
sau al unui accident:
G Pericol de accidentare 앫 copiii cu înãlþimea sub 1,50 m ºi vârsta
mai micã de doisprezece ani trebuie sã
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în fie întotdeauna protejaþi prin intermediul
autovehicul, chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi unor sisteme de retenþie speciale,
într-un sistem de retenþie pentru copii. montate pe un scaun corespunzãtor al
autovehiculului. Acest lucru este necesar
Aceºtia se pot accidenta cu diverse întrucât centurile de siguranþã nu sunt
componente ale autovehiculului. Este, de proiectate pentru copii având astfel de
asemenea, posibil ca aceºtia sã sufere leziuni dimensiuni.
grave sau mortale cauzate de expunerea
prelungitã la temperaturi foarte mari sau
scãzute.
Nu expuneþi sistemul de retenþie pentru copii
la lumina directã a soarelui. Este posibil ca
pãrþile ale acestuia sã se încãlzeascã
puternic, provocând arsuri copiilor.

* opþional
42 Siguranþa pasagerilor

앫 nu aºezaþi copiii cu înãlþimea sub 1,50 m Scaunul de copil montat pe scaunul


sau cu vârsta mai micã de doisprezece ani pasagerului din faþã
pe scaunul pasagerului din faþã. Excepþie:
copilul este transportat într-un autovehicul
cu sistem de recunoaºtere automatã a
scaunului de copil pe scaunul pasagerului
din faþã* ºi este aºezat într-un sistem de
Siguranþa la bord

retenþie pentru copii cu recunoaºtere


automatã a scaunului de copil.
앫 în cazul instalãrii unui sistem de retenþie
pentru copii orientat în sensul de deplasare
pe scaunul pasagerului din faþã, este
necesarã deplasarea scaunului cât mai în
spate posibil.
앫 în niciun caz nu permiteþi copiilor sã
cãlãtoreascã în braþele altui pasager. Din
cauza forþelor care apar în momentul unei Autocolant de avertizare situat pe parasolarul
manevre de frânare, de schimbare bruscã a pasagerului din faþã
direcþiei sau al unui accident, protejarea
copilului ar fi imposibilã. Acesta ar putea fi
proiectat în habitaclu ºi rãnit grav sau chiar
fatal din cauza impactului cu diverse
componente ale autovehiculului.

G  


Sistemul de retenþie pentru copii nu îºi poate
îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care nu
este montat pe un scaun adecvat. În
eventualitatea unei manevre de frânare, de
schimbare bruscã a direcþiei sau a unui
accident, copilul nu poate fi protejat. Acest Simbol de avertizare referitor la sistemele de
lucru poate duce la accidentãri grave sau chiar retenþie pentru copii orientate contrar sensului
fatale. De aceea, la instalarea unui sistem de de deplasare
retenþie pentru copii, este necesarã respectarea
instrucþiunilor de instalare ºi de utilizare corectã
furnizate de producãtorul sistemului. G  
Este preferabilã instalarea sistemelor de În cazul în care airbagul frontal pentru pasagerul
retenþie pentru copii pe scaunele din spate. În din faþã nu este dezactivat:
general, copiii beneficiazã aici de un nivel sporit
de protecþie. 앫 copilul protejat prin intermediul unui sistem
de retenþie pentru copii amplasat pe
Baza sistemului de retenþie trebuie sã fie în scaunul pasagerului din faþã ar putea fi rãnit
permanenþã în contact complet cu perna grav sau chiar mortal în momentul
scaunului. Nu amplasaþi niciodatã obiecte, de declanºãrii airbagului aferent. Riscul este
exemplu perne, sub sistemul de retenþie pentru cu atât mai mare în cazul în care copilul se
copii. aflã în imediata apropiere a airbagului
pentru pasagerul din faþã în momentul
Folosiþi sistemele de retenþie pentru copii numai declanºãrii acestuia.
împreunã cu husele originale. Înlocuiþi husele
앫 nu protejaþi niciodatã copilul prin
deteriorate numai cu altele originale. intermediul unui sistem de retenþie pentru
Din motive de siguranþã, utilizaþi numai sisteme copii orientat contrar sensului de deplasare,
de retenþie pentru copii aprobate pentru montat pe scaunul pasagerului din faþã.
autovehiculele Mercedes-Benz. Montaþi sistemul de retenþie pentru copii
orientat contrar sensului de deplasare doar
pe unul dintre scaunele din spate adecvate
în acest scop.
Siguranþa pasagerilor 43

앫 deplasaþi întotdeauna scaunul pasagerului Senzorii pentru recunoaºterea automatã a


din faþã cât mai în spate posibil în momentul scaunului de copil, integraþi în scaunul pasagerului
în care doriþi sã aºezaþi un copil pe acesta din faþã, detecteazã dacã a fost instalat un scaun
prin intermediul unui sistem de retenþie special de copil Mercedes-Benz prevãzut cu
pentru copii orientat în sensul de deplasare. sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de
copil. În astfel de cazuri, lampa de avertizare :
Airbagul frontal pentru pasagerul din faþã nu PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager

Siguranþa la bord
este dezactivat: dezactivat) 4 se aprinde. Airbagul pentru
앫 în autovehiculele fãrã sistem de pasagerul din faþã este dezactivat.
recunoaºtere automatã a scaunului de copil
instalat pe scaunul pasagerului din faþã*. G  
앫 în autovehiculele fãrã sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil Dacã lampa de avertizare 4PASSENGER
montat pe scaunul pasagerului din faþã*, în AIRBAG OFF nu se aprinde când este instalat
cazul în care pe acest scaun nu a fost sistemul de retenþie pentru copii, airbagul
amplasat niciun sistem special de retenþie frontal al pasagerului nu a fost dezactivat. În
pentru copii cu recunoaºtere automatã a momentul declanºãrii airbagului frontal pentru
scaunului de copil. pasager, copilul poate fi accidentat grav sau
앫 în autovehiculele prevãzute cu sistem de chiar fatal.
recunoaºtere automatã a scaunului de copil
montat pe scaunul pasagerului din faþã*, în Procedaþi dupã cum urmeazã:
cazul în care lampa de avertizare 4 앫 nu instalaþi un sistem de retenþie pentru
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager copii orientat contrar sensului de deplasare
dezactivat) nu este aprinsã. pe scaunul pasagerului din faþã.
Pe planºa de bord ºi pe ambele feþe ale 앫 instalaþi sistemul de retenþie pentru copii
parasolarului de pe partea pasagerului existã orientat contrar sensului de deplasare pe
autocolante de avertizare menite sã vã atragã unul dintre scaunele din spate.
atenþia asupra acestui pericol. sau
Informaþii privind sistemele de retenþie pentru copii 앫 utilizaþi pe scaunul pasagerului din faþã
recomandate sunt disponibile la oricare centru exclusiv sisteme de retenþie pentru copii
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz. orientate în sensul de deplasare ºi deplasaþi
scaunul cât mai în spate posibil.
앫 apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
Sistemul de recunoaºtere automatã a pentru verificarea sistemului de
scaunului de copil amplasat pe scaunul recunoaºtere automatã a scaunului de
pasagerului din faþã* copil.
Dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem de Pentru a asigura funcþionarea corectã a
recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe sistemului de recunoaºtere automatã a
scaunul pasagerului din faþã, acest fapt va fi scaunelor de copil instalate pe scaunul
indicat printr-un autocolant special. Acest pasagerului din faþã, nu amplasaþi niciodatã
autocolant este aplicat pe partea lateralã a planºei obiecte (de exemplu, perne) sub sistemul de
de bord, pe partea pasagerului din faþã. retenþie pentru copii. Baza sistemului trebuie sã
Autocolantul este vizibil la deschiderea portierei fie permanent în contact cu perna scaunului. Un
pasagerului din faþã.
sistem de retenþie pentru copii instalat incorect
nu îºi va putea îndeplini funcþia de protecþie
doritã în caz de accident ºi poate provoca
leziuni.

i Airbagul tip cortinã, airbagul lateral ºi


dispozitivul de pretensionare a centurii de pe
partea pasagerului din faþã sunt încã active,
chiar dacã airbagul frontal aferent este
dezactivat de sistemul de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil pe scaunul
pasagerului din faþã.
* opþional
44 Siguranþa pasagerilor

G  Acest lucru poate duce la apariþia unei


defecþiuni a sistemului. Acest lucru poate
Nu amplasaþi dispozitive electronice pe scaunul provoca aprinderea lãmpii de avertizare
pasagerului din faþã, de exemplu: 4PASSENGER AIRBAG OFF fãrã ca un scaun
de copil cu sistem de recunoaºtere automatã sã
앫 laptopuri în funcþiune
fie montat. Acest lucru înseamnã cã airbagul
앫 telefoane mobile
Siguranþa la bord

pasagerului din faþã nu se va declanºa în


앫 carduri cu transponder, de exemplu eventualitatea producerii unui accident. Este
permise de schi sau de acces posibil de asemenea ca lampa de avertizare
Semnalele de la aceste echipamente 4PASSENGER AIRBAG OFF sã nu se aprindã
electronice pot cauza interferenþe cu senzorii în cazul în care rotiþi cheia în poziþia 2 în
sistemului de recunoaºtere automatã a contactul electronic de pornire.
scaunului de copil.

Poziþii corespunzãtoare ale scaunelor pentru sistemele de retenþie pentru copii

Categorii de greutate

Poziþiile scaunului Categoria 0: pânã la Categoria 0+: pânã Categoria I: de la 9 la 18 kg;


10 kg; la 13 kg;
Scaunul pasagerului din X1 X1 IL2, 3
faþã (airbagul frontal al
pasagerului nu este
dezactivat)
Scaunul pasagerului din IL2, 3 IL2, 3 IL2, 3
faþã (airbagul frontal al
pasagerului este
dezactivat*4)
Scaune laterale spate U5 U5 U5
Scaun central spate, U5 U5 U5
autovehicule cu ºi fãrã
funcþie de suplimentare
a capacitãþii
portbagajului*
1. X: scaun necorespunzãtor pentru copiii aparþinând acestei categorii de greutate.
2. IL: conform indicaþiilor, consultaþi tabelul urmãtor „Sisteme de retenþie pentru copii recomandate”.
3. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate ºi cât mai jos posibil, iar centura de siguranþã în cea
mai joasã poziþie.
 Autovehiculele cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copil* instalate pe scaunul pasagerului
din faþã: sistemul de retenþie pentru copii montat trebuie sã facã parte din categoria Universal ºi sã fie
prevãzut cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil. Lampa de avertizare 4PASSENGER
AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) trebuie sã fie aprinsã.
5. U: sisteme de fixare a scaunelor de copil adecvate, din categoria Universal, aprobate pentru utilizarea la
aceastã categorie de greutate.

* opþional
Siguranþa pasagerilor 45

Categorii de greutate

Poziþiile scaunului Categoria II: de la 15 la 25 kg; Categoria III: de la 22 la 36 kg;


1, 2
Scaunul pasagerului din faþã IL IL1, 2
(airbagul frontal al pasagerului nu
este dezactivat)

Siguranþa la bord
Scaunul pasagerului din faþã IL1, 2 IL1, 2
(airbagul frontal al pasagerului este
dezactivat*3)
Scaune laterale spate U4 U4
Scaun central spate, autovehicule U U
cu ºi fãrã funcþie de suplimentare a
capacitãþii portbagajului
1. IL: conform indicaþiilor, consultaþi tabelul urmãtor „Sisteme de retenþie pentru copii recomandate”.
2. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate ºi cât mai jos posibil, iar centura de siguranþã în cea
mai joasã poziþie.
 Autovehiculele cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copil* instalate pe scaunul pasagerului
din faþã: sistemul de retenþie pentru copii montat trebuie sã facã parte din categoria Universal ºi sã fie
prevãzut cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil. Lampa de avertizare 4PASSENGER
AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) trebuie sã fie aprinsã.
4. U: sisteme de fixare a scaunelor de copil adecvate, din categoria Universal, aprobate pentru utilizarea la
aceastã categorie de greutate.
Sistemele de retenþie pentru copii din categoria
„Universal” pot fi identificate pe baza etichetei
de omologare portocalii.

Exemplu de etichetã de omologare pe un sistem


de retenþie pentru copii

* opþional
46 Siguranþa pasagerilor

Poziþii corespunzãtoare ale scaunelor pentru sistemele de retenþie pentru copii ISOFIX
Categorii de greutate

Pãtuþ portabil 0: pânã la 0+: pânã la 13 kg


10 kg
Siguranþa la bord

Categoria de F G E E D C
dimensiune
Echipament ISO/L1 ISO/L2 ISO/R1 ISO/R1 ISO/R2 ISO/R3
1 1 2 2 2
Scaune X X IL IL IL IL2
laterale spate
1. X: poziþie necorespunzãtoare.
2. IL: conform indicaþiilor, consultaþi tabelul urmãtor „Sisteme ISOFIX recomandate de fixare a scaunului de
copil”.

Categoria de greutate

I: de la 9 la 18 kg

Categoria de D C B B1 A
dimensiune
Echipament ISO/R2 ISO/R3 ISO/F2 ISO/F2X ISO/F3
1 1 2 2
Scaune laterale IL IL IUF IUF IUF2
spate
1. IL: conform indicaþiilor, consultaþi tabelul urmãtor „Sisteme ISOFIX recomandate de fixare a scaunului de
copil”.
2. IUF: recomandabil pentru sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor de copil orientate în sensul de deplasare,
din categoria Universal, aprobate pentru aceastã categorie de greutate.

Sisteme de retenþie pentru copii recomandate

Categorii de Producãtor Tip Numãr de Numãr de Sistem de


greutate omologare comandã recunoaºtere
Daimler automatã a
scaunului de
copil
Categoria 0+: Britax- Sistem E1 03 301146 A 000 970 10 00 Da
pânã la 13 kg; Römer BABY SAFE E1 04 301146
PLUS
Categoria I: de la 9 Britax- Sistem E1 03 301133 A 000 970 11 00 Da
la 18 kg; Römer DUO PLUS E1 04 301133 A 000 970 16 00 Nu1

Categoria II/III: de Britax- KID E1 03 301148 A 000 970 12 00 Da


la 15 la 36 kg Römer E1 04 301148 A 000 970 17 00 Nu
1. La utilizarea sistemelor de retenþie pentru copii care nu sunt prevãzute cu sistem de recunoaºtere automatã
a scaunului de copil, deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil.
Siguranþa pasagerilor 47

Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor de copil recomandat


Categorii de greutate

Categoria 0: Categoria 0: Categoria 0: Categoria Categoria Categoria


pânã la pânã la pânã la 0+: pânã la 0+: pânã la 0+: pânã la

Siguranþa la bord
10 kg; 10 kg; 10 kg; 13 kg; 13 kg; 13 kg;
Categoria de E F G C D E
greutate a
sistemelor de
retenþie
pentru copii
Producãtor - - - - - Britax-
Römer
Tip - - - - - Sistem
BABY SAFE
ISOFIX PLUS
Numãr de - - - - - E1 04
autorizaþie 301146
tip
Categorie - - - - - Universal
Numãr de - - - - - B6 6 86
comandã 8224
Daimler
Sistem de - - - - - Nu
recunoaºtere
automatã a
scaunului de
copil
48 Siguranþa pasagerilor

Categorii de greutate

Categoria I: de Categoria I: de Categoria I: de Categoria I: de Categoria I: de


la 9 la 18 kg; la 9 la 18 kg; la 9 la 18 kg; la 9 la 18 kg; la 9 la 18 kg;
Categoria de A B B1 C D
dimensiune a
Siguranþa la bord

sistemelor de
retenþie pentru
copii
Producãtor - - Britax-Römer - -
Tip - - Sistem DUO - -
PLUS
Numãr de - - E1 03 301133 - -
autorizaþie tip E1 04 301133
Categorie - - Universal - -
Numãr de - - A 000 970 11 - -
comandã 00
Daimler
Sistem de - - Da - -
recunoaºtere
automatã a
scaunului de
copil

Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor de G Pericol de accidentare


copil în zona din spate Sistemul de retenþie pentru copii nu îºi poate
ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care
sistemelor speciale de retenþie pentru copii pe nu este montat pe un scaun adecvat. În
scaunele din spate. Pe partea dreaptã ºi stângã eventualitatea unei manevre de frânare, de
a banchetei sunt montate inele de ancorare schimbare bruscã a direcþiei sau a unui
pentru douã sisteme de retenþie pentru copii. accident, copilul nu poate fi protejat. Acest
lucru poate duce la accidentãri grave sau
GPericol de accidentare chiar fatale. De aceea, la instalarea unui
sistem de retenþie pentru copii, este
Sistemele de retenþie pentru copii fixate prin necesarã respectarea instrucþiunilor de
intermediul sistemului ISOFIX nu oferã instalare ºi de utilizare corectã furnizate de
suficientã protecþie pentru copiii cu producãtorul sistemului.
greutatea peste 22 kg. Din acest motiv, este
interzisã transportarea copiilor a cãror Pe scaunele din spate, instalaþi exclusiv
greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de sisteme de retenþie pentru copii cu sistem de
retenþie pentru copii fixat prin intermediul fixare ISOFIX care au fost recomandate
unui sistem ISOFIX. În cazul în care greutatea pentru autovehiculele Mercedes-Benz.
copilului depãºeºte 22 kg, fixaþi sistemul de Sistemele de retenþie pentru copii instalate
retenþie pentru copii prin intermediul centurii incorect se pot desprinde ºi pot accidenta
de siguranþã în trei puncte. grav sau chiar fatal copilul sau alþi pasageri ai
autovehiculului. La instalarea sistemului de
retenþie pentru copii, asiguraþi-vã cã acesta
este fixat în inelele de ancorare de pe ambele
pãrþi.
Siguranþa pasagerilor 49

G  


Þineþi cont de faptul cã, în cazul în care sunt
deteriorate sau solicitate intens în momentul
producerii unui accident, este posibil ca
sistemele de retenþie pentru copii sau

Siguranþa la bord
dispozitivele de fixare ale acestora sã nu-ºi
poatã exercita funcþia de protecþie. În
momentul producerii unui accident, a unei
manevre de frânare sau de schimbare bruscã
a direcþiei, acest lucru poate duce la rãnirea
gravã sau chiar fatalã a copilului protejat prin
intermediul acestor sisteme.
Din acest motiv, dupã o deteriorare sau o
solicitare intensã în momentul producerii
unui accident, adresaþi-vã imediat unui atelier
de specialitate autorizat pentru verificarea
sistemelor de retenþie pentru copii ºi a
dispozitivelor de ancorare ale acestora.

! Când instalaþi sistemul de retenþie pentru


copii, asiguraþi-vã cã centura de siguranþã a
scaunului central spate nu este blocatã. În caz
contrar, aceasta se poate deteriora. 왘 Deplasaþi tetiera : în sus.
왘 Ghidaþi centura Top Tether*= pe sub
tetierã : între cele douã tije de fixare ale
acesteia.
왘 Rabataþi în sus capacul ; aferent
punctului de ancorare pentru sistemul
TopTether A.
왘 Prindeþi cârligul TopTether*? în punctul de
ancorare A.
왘 Rabataþi în jos capacul ; aferent punctului
de ancorare pentru sistemul TopTether A.
왘 Deplasaþi tetiera : din nou în jos dacã este
necesar (컄 pagina ). Aveþi grijã sã nu
Când instalaþi scaunul de copil, rabataþi capacul modificaþi traseul corect al centurii
de protecþie 2 al chingii de fixare 1 în TopTether*=.
interior. 왘 Montaþi sistemul de retenþie pentru copii
ISOFIX cu TopTether*. Respectaþi
instrucþiunile de instalare furnizate de
Sistemul TopTether producãtor. Asiguraþi-vã cã centura
Sistemul TopTether asigurã un punct TopTether* este bine întinsã.
suplimentar de legãturã între sistemul de
retenþie pentru copii asigurat cu ISOFIX ºi
banchetã. Acest sistem ajutã la reducerea Scaunul de copil integrat*
pericolului de rãnire. Scaunele de copil sunt integrate în pãrþile
Punctele de ancorare ale sistemului TopTether laterale ale scaunelor banchetei din spate.
sunt situate în spatele tetierelor laterale ale Alãturi de componentele prezentate în
banchetei. urmãtorul tabel, acestea sunt conforme cu
normele legale ale
R CEE 44.04.

* opþional
50 Siguranþa pasagerilor

Categorii de greutate Scaun de copil Masã capitonatã* Tetiere laterale


integrat
Categoria I: de la 9 la Depliat Obligatoriu Obligatoriu
18 kg1
Categoria II: de la 15 Depliat Nu este permis Obligatoriu
Siguranþa la bord

la 25 kg
Categoria III: de la 22 Depliat Nu este permis Opþional
la 36 kg
1. Recomandat: de la 12,5 la 18 kg.
Mercedes-Benz recomandã utilizarea scaunului 앫 înlocuiþi scaunul de copil integrat, masa
integrat pentru copii având o greutate cuprinsã capitonatã* ºi tetierele laterale în cazul în
între 12,5 ºi 36 kg. care acestea au fost deteriorate sau
Pentru copiii cu o greutate cuprinsã între solicitate intens în momentul producerii
aproximativ 12,5 ºi 18 kg, se impune unui accident.
întotdeauna utilizarea suplimentarã a unei
mese capitonate* ºi a unei tetiere laterale 앫 þineþi cont de faptul cã un copil cu vârsta
special omologate pentru scaunul de copil sub doi ani sau care cântãreºte mai puþin
integrat. de 12,5 kg necesitã un sistem de retenþie
pentru copii diferit. Informaþii privind
sistemele de retenþie pentru copii
G Pericol de accidentare recomandate sunt disponibile la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service
Pentru reducerea riscului de accidentare Mercedes-Benz.
gravã sau fatalã a copilului în cazul unei
앫 spãtarul scaunului din spate trebuie sã fie
schimbãri bruºte a direcþiei, al unei manevre
de frânare sau al unui accident: fixat corespunzãtor.
앫 când montaþi masa capitonatã* ºi tetiera
lateralã, precum ºi atunci când fixaþi
centura de siguranþã, respectaþi
instrucþiunile producãtorului cu privire la
instalarea scaunului de copil.
앫 nu modificaþi scaunul de copil integrat,
masa capitonatã* sau tetiera lateralã. Nu
utilizaþi huse de protecþie.
앫 asiguraþi-vã cã masa capitonatã* ºi
tetierele laterale nu sunt blocate sau
deteriorate. Acest lucru se poate
întâmpla, de exemplu, atunci când
închideþi uºile, când reglaþi scaunul, când
depozitaþi masa capitonatã* ºi tetierele
laterale sau atunci când transportaþi : Tetierele laterale
obiecte grele. ; Ghidajul centurii de siguranþã
= Scaun de copil integrat
? Clapetã de eliberare

Deplierea scaunului de copil


왘 Trageþi clapeta de eliberare ? în faþã.
왘 Deplasaþi scaunul de copil integrat = în
sus ºi în jos pânã când cupleazã.

* opþional
Siguranþa pasagerilor 51

Fixarea centurii de siguranþã pentru copii 앫 este strânsã peste partea medianã a
umãrului copilului
G  앫 nu este rãsucitã ºi nu este petrecutã peste
gât sau pe sub braþul copilului
Pentru reducerea riscului de accidentare 왘 Reglaþi poziþia tetierei (컄 pagina ).
gravã sau fatalã a copilului în cazul unei

Siguranþa la bord
schimbãri bruºte a direcþiei, al unei manevre
de frânare sau al unui accident: Plierea scaunului de copil
앫 partea pentru umãr a centurii de
siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul
umãrului, niciodatã peste gât, ºi trebuie
strânsã peste pieptul copilului.
Secþiunea pentru bazin a centurii trebuie
fixatã peste zona bazinului ºi nu peste
abdomen ºi trebuie strânsã pe corpul
copilului. Strângeþi din nou centura de
siguranþã dacã este necesar.
앫 sistemul de retenþie a copilului se
utilizeazã individual.
앫 centura de siguranþã nu trebuie blocatã
ori rãsucitã ºi nu trebuie sã intre în 왘 Trageþi clapeta de eliberare : în faþã.
contact cu muchii ascuþite.
왘 Apãsaþi în faþã ºi în jos pe partea medianã a
앫 în cazul în care nu aþi instalat o tetierã scaunului de copil integrat ; pânã la
lateralã, tetiera standard trebuie fixarea acestuia.
poziþionatã întotdeauna corespunzãtor
atunci când în autovehicul existã un copil
aºezat în scaunul de copil integrat. Acest Masa capitonatã* pentru scaunul de copil
lucru înseamnã cã partea din spate a integrat*
capului trebuie sã se poatã sprijini pe
partea centralã a tetierei aproximativ la Masa capitonatã trebuie utilizatã conform
nivelul ochilor. specificaþiilor din tabel (컄 pagina 49).
Respectaþi de asemenea instrucþiunile de Scaunul de copil integrat ºi masa capitonatã nu
instalare a mesei capitonate*, precum ºi trebuie utilizate prin ataºarea directã la un
scaun auto pentru bebeluºi, pe care este
avertismentele suplimentare ºi informaþiile permisã o greutate maximã de 10 kg.
privind riscurile de accidentare.

왘 Trageþi uºor centura de siguranþã din


G  
derulator, fãrã a o brusca. În cazul în care nu este instalatã corect pe
왘 Introduceþi limba centurii în catarama de scaunul de copil integrat, masa capitonatã nu
blocare. poate oferi protecþia corespunzãtoare. Astfel,
왘 Dacã scaunul de copil integrat = se ar fi imposibilã protejarea copilului în cazul
utilizeazã în absenþa mesei capitonate*, producerii unui accident, al unei frânãri
asiguraþi-vã cã centura de siguranþã: bruºte sau al unei schimbãri neaºteptate a
앫 este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos direcþiei, putând rezulta accidentarea gravã
posibil, peste bazin sau chiar fatalã a acestuia. Din acest motiv, la
앫 este strânsã peste articulaþiile bazinului, montarea mesei capitonate trebuie sã
trãgând în sus partea pentru umãr a centurii respectaþi instrucþiunile de mai jos.
de siguranþã

* opþional
52 Siguranþa pasagerilor

Masa capitonatã este adecvatã doar pentru a 왘 Depliaþi scaunul de copil integrat A
fi folositã împreunã cu scaunul de copil (컄 pagina 
).
integrat depliat. 왘 Aºezaþi copilul pe scaunul de copil integrat
A.
Pentru locurile din spate utilizaþi exclusiv
왘 Rabataþi în jos ambele picioare ale mesei
mesele capitonate recomandate pentru
? ºi B.
autovehicule Mercedes-Benz.
Siguranþa la bord

왘 Aºezaþi masa capitonatã ; peste scaunul


Mesele capitonate montate incorect se pot de copil integrat A.
desprinde ºi pot accidenta grav sau chiar
fatal copilul sau alþi pasageri ai
autovehiculului. Montaþi masa capitonatã ºi G  
asiguraþi-vã cã aceasta este fixatã Asiguraþi-vã cã:
corespunzãtor.
앫 traseul centurii este conform cu
descrierea de mai jos.
G  앫 centura nu este rãsucitã.
앫 masa capitonatã este aproape de corpul
Nu modificaþi masa capitonatã, scaunul de copilului.
copil integrat sau centurile de siguranþã.
Masa capitonatã trebuie utilizatã numai 앫 centura de siguranþã nu este blocatã ori
rãsucitã ºi nu intrã în contact cu muchii
împreunã cu o husã. Husa mesei capitonate ascuþite.
nu trebuie îndepãrtatã sau înlocuitã cu o husã
de la un alt producãtor. În caz contrar, În caz contrar, ar fi imposibilã protejarea
aprobarea oficialã devine nulã, iar funcþia de copilului în cazul producerii unui accident, al
protecþie poate fi limitatã. unei frânãri bruºte sau al unei schimbãri
neaºteptate a direcþiei, putând rezulta
accidentarea gravã sau chiar fatalã a acestuia.
Montarea mesei capitonate
왘 Trageþi uºor centura de siguranþã din
derulator, fãrã a o brusca.
왘 Ataºaþi secþiunile superioarã ºi inferioarã
ale centurii în ghidajul din partea stângã a
acesteia =.
왘 Trageþi ambele secþiuni ale centurii în
ghidajul din partea dreaptã = ºi fixaþi-le.
왘 Introduceþi limba centurii în catarama de
blocare.
왘 Apropiaþi masa capitonatã ; de corpul
copilului.
왘 Strângeþi ambele pãrþi ale centurii.
Asiguraþi-vã cã centura nu este rãsucitã.
왘 Reglaþi poziþia tetierei (컄 pagina ).

Tetiere laterale pentru scaunul de copil


integrat*
Tetierele laterale trebuie utilizate conform
: Tetierele laterale specificaþiilor din tabel (컄 pagina 49).
; Masã capitonatã
= Ghidajele centurii de siguranþã i În cazul în care este necesarã o tetierã
? Piciorul stâng lateralã suplimentarã pentru un al doilea scaun
A Scaun de copil integrat de copil integrat*, aceasta poate fi comandatã
B Piciorul drept la oricare dintre centrele autorizate de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz.
* opþional
Siguranþa pasagerilor 53

왘 Protejaþi copilul cu ajutorul centurii de


siguranþã (컄 pagina 
).

Demontarea tetierelor laterale


왘 Desprindeþi centura de siguranþã din
ghidajul sãu A.

Siguranþa la bord
왘 Ridicaþi tetiera ;.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare din partea
stângã sau dreaptã ? ºi trageþi tetiera
lateralã B pentru a o îndepãrta.
Indicatoarele de verificare din partea
stângã ºi dreaptã : se depliazã pentru
Montarea tetierelor lateerale scurt timp.
왘 Reglaþi poziþia tetierelor; (컄 pagina ).
G  
Depozitarea mesei capitonate ºi a tetierei
În cazul în care tetiera lateralã nu este fixatã laterale
în punctele de ancorare speciale, aceasta nu
poate garanta nivelul de protecþie
corespunzãtor. Astfel, ar fi imposibilã G  
protejarea copilului în cazul producerii unui
accident, al unei frânãri bruºte sau al unei În cazul în care nu sunt fixate în autovehicul
schimbãri neaºteptate a direcþiei, putând în modul indicat, masa capitonatã ºi tetierele
rezulta accidentarea gravã sau chiar fatalã a laterale se pot deplasa. În eventualitatea unui
acestuia. accident, al unei frânãri bruºte sau al unei
schimbãri neaºteptate de direcþie, acestea ar
Tetiera lateralã trebuie fixatã doar în punctele putea rãni pasagerii sau deteriora
de ancorare speciale cu care sunt prevãzute autovehiculul.
tetierele scaunelor din spate.
Fixaþi masa capitonatã în autovehicul în
Din raþiuni de siguranþã, Mercedes-Benz vã modul indicat.
recomandã sã utilizaþi numai centuri de
siguranþã care au fost special omologate
pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre În cazul autovehiculelor dotate cu trusã TIREFIT,
tetierele laterale pot fi amplasate în
Mercedes-Benz. compartimentul de depozitare aflat sub
podeaua portbagajului (컄 pagina 184).
왘 Deplasaþi tetierele ; în sus ºi aºezaþi-le în
poziþie verticalã.
왘 Deplasaþi tetierele laterale B spre partea
Protecþia de siguranþã pentru copii
centralã a tijelor de fixare ale tetierelor Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii, puteþi
scaunelor pânã la fixarea acestora. activa protecþia de siguranþã pentru copii
Indicatoarele de verificare din partea pentru portierele din spate.
dreaptã ºi stângã = trebuie pliate.
Suprafeþele de culoare roºie nu trebuie sã
mai fie vizibile. Protecþia de siguranþã pentru copii pentru
왘 Asiguraþi-vã cã tetiera lateralã B este
portierele din spate
fixatã în ambele tije. Protecþia de siguranþã pentru copii de pe
왘 Deplasaþi tetierele ; în jos (컄 pagina )
portierele din spate permite blocarea separatã
pânã când acestea se sprijinã pe marginea a fiecãrei portiere. O portierã blocatã nu poate
superioarã a tetierelor laterale B. fi deschisã din interior. Dacã autovehiculul este
deszãvorât, portiera poate fi deschisã numai din
왘 Trageþi centura de siguranþã prin ghidajul exterior.
acesteia A de pe partea uºii, pe tetiera
lateralã B.
54 Sistemele pentru siguranþa conducerii

GPericol de accident ºi rãnire


Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii,
activaþi protecþia de siguranþa pentru copii
pentru portierele din spate ºi geamurile
laterale din spate. În caz contrar, copiii pot
Siguranþa la bord

deschide geamurile sau portierele în timpul


deplasãrii autovehiculului ºi astfel, se pot
accidenta sau pot cauza accidentarea altor
persoane.

왘 Pentru activare: apãsaþi tasta ;.


Lampa martor : se aprinde. Geamurile
laterale din spate pot fi acþionate numai
prin intermediul comutatoarelor situate pe
portiera ºoferului.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ;.
Lampa martor : se stinge. Geamurile
laterale din spate pot fi acþionate prin
intermediul comutatoarelor aflate în zona
din spate a habitaclului.

Sistemele pentru siguranþa conducerii


왘 Pentru activare: deplasaþi în sus butonul de
zãvorâre :. Prezentare generalã a sistemelor pentru
왘 Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a siguranþaa conducerii
protecþiei de siguranþã pentru copii. În aceastã secþiune, veþi gãsi informaþii despre
왘 Pentru dezactivare: deplasaþi în jos butonul urmãtoarele sisteme pentru siguranþa
de zãvorâre ;. conducerii:
앫 ABS ( nti-lock raking ystem - Sistemul
de frânare antiblocare)
Funcþia de blocare a comenzilor
geamurilor laterale din spate 앫 BAS ( rake ssist ystem - Sistemul de
asistare la frânãri de urgenþã)
앫 BAS PLUS* ( rake ssist ystem Plus* -
GPericol de accident ºi rãnire Sistemul avansat de asistare la frânãri de
urgenþã)
Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii,
앫 Lumini de frânã adaptive
activaþi protecþia de siguranþa pentru copii
pentru portierele din spate ºi geamurile 앫 ESP® (lectronic tability rogram -
laterale din spate. În caz contrar, copiii pot Programul electronic de control al
deschide geamurile sau portierele în timpul stabilitãþii)
deplasãrii autovehiculului ºi astfel, se pot 앫 EBV (electronic brake-power distribution -
accidenta sau pot cauza accidentarea altor Distribuþia electronicã a forþei de frânare)
persoane. 앫 FRÂNA ADAPTIVÃ
앫 PRE-SAFE® Brake* (numai la
autovehiculele cu Distronic Plus*)
i În condiþii de iarnã, utilizaþi întotdeauna
pneuri de sezon (M+S) ºi, dacã este necesar,
lanþuri antiderapante. Numai în acest mod
puteþi asigura un maximum de eficienþã a
sistemelor pentru siguranþa conducerii descrise
în aceastã secþiune.
* opþional
Sistemele pentru siguranþa conducerii 55

G  G  


Riscul producerii unui accident creºte Dacã sistemul ABS este defect, roþile se pot
semnificativ în cazul în care conduceþi cu bloca în momentul frânãrii. Acest fenomen
vitezã excesivã. Acest lucru este valabil mai limiteazã manevrabilitatea autovehiculului în
ales în cazul în care viraþi sau vã deplasaþi pe timpul frânãrii ºi mãreºte spaþiul de frânare.

Siguranþa la bord
drumuri umede sau alunecoase sau atunci Dezactivarea sistemului ABS ca urmare a
când nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã unei defecþiuni antreneazã de asemenea
de autovehiculul din faþã. dezactivarea sistemelor BAS, BAS PLUS* ºi
Sistemele pentru siguranþa conducerii ESP®. În anumite situaþii, creºte riscul
descrise în aceastã secþiune nu pot diminua derapãrii autovehiculului.
aceste riscuri ºi nu se pot sustrage legilor Prin urmare, trebuie sã vã adaptaþi
fizicii. întotdeauna stilul de conducere la condiþiile
Din acest motiv, trebuie sã vã adaptaþi stilul rutiere ºi meteorologice.
de conducere la condiþiile rutiere ºi
meteorologice. Pãstraþi o distanþã suficientã
faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de
Sistemul de asistare la frânãri de urgenþã
obiectele aflate pe carosabil. BAS
Sistemul BAS intrã în funcþiune în cazul frânãrii
de urgenþã. La apãsarea rapidã a pedalei de
ABS (Sistemul antiblocare la frânare) frânã, sistemul BAS amplificã automat
Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a presiunea de acþionare a frânelor, scurtând
frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor astfel spaþiul de frânare.
la frânare. Acest lucru vã permite sã menþineþi 왘 Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã
controlul direcþiei în timpul frânãrii. pânã la terminarea frânãrii de urgenþã.
Sistemul ABS funcþioneazã când viteza Sistemul ABS previne blocarea roþilor.
autovehiculului este de cel puþin 8 km/h,
indiferent de starea suprafeþei carosabilului. Frânele vor reveni la regimul normal de
Acesta intrã în funcþiune la deplasarea pe funcþionare dupã eliberarea pedalei de frânã.
suprafeþe alunecoase, chiar ºi atunci când Sistemul BAS este dezactivat.
acþionaþi uºor frânele.
G  
G  Defecþiunile sistemului BAS nu afecteazã
Nu apãsaþi pedala de frânã de mai multe ori funcþionalitatea sistemului de frânare. Pe de
în secvenþã rapidã (pompare). Acþionaþi-o altã parte, în aceastã situaþie, forþa de frânare
ferm ºi constant. Pomparea pedalei de frânã nu este automat amplificatã în cazul frânãrii
reduce efectul de frânare. de urgenþã ºi este posibilã mãrirea spaþiului
de frânare.

Frânarea Sistemul avansat de asistare la frânãri


În cazul în care sistemul ABS intrã în funcþiune de urgenþã BAS PLUS*
în timpul frânãrii, veþi simþi o pulsaþie în pedala Sistemul BAS PLUS asigurã asistenþã la frânare
de frânã. în situaþii periculoase în care este necesarã
frânarea bruscã ºi utilizeazã o tehnologie cu
senzori radar pentru estimarea situaþiei de
왘 Dacã intervine sistemul ABS: continuaþi sã
trafic.
apãsaþi ferm pedala de frânã pânã la
dispariþia cauzei care impune frânarea.

왘 Pentru a acþiona complet frâna: acþionaþi cu


forþã maximã pedala de frânã.

* opþional
56 Sistemele pentru siguranþa conducerii

G  G  


Sistemul BAS PLUS este conceput doar ca un Doar obstacolele clar identificate vor activa
sistem de asistare a conducerii. Sunteþi pe sistemul avansat de asistare la frânãri de
deplin responsabil de pãstrarea distanþei de urgenþã BAS PLUS. Detectarea obstacolelor
siguranþã faþã de alte autovehicule, de poate fi îngreunatã în special în cazul în care:
Siguranþa la bord

stabilirea vitezei de deplasare a 앫 senzorii sunt murdari sau obstrucþionaþi


autovehiculului ºi de frânarea în timp util.
앫 ninge sau plouã torenþial
Þineþi cont în permanenþã de condiþiile de
trafic. În caz contrar, este posibil sã nu 앫 existã o interferenþã cu alte surse radar
recunoaºteþi potenþialele pericole în timp util 앫 existã reflecþii radar puternice, de
ºi sã provocaþi un accident cu consecinþe exemplu, în parcãrile supraetajate
asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Sistemul BAS PLUS nu reacþioneazã la
oameni sau animale, la autovehiculele care
Sistemul BAS PLUS poate detecta obstacolele se deplaseazã din sens opus sau care
aflate în calea autovehiculului pentru o lungã traverseazã drumul pe care circulaþi.
perioadã de timp. Dacã vã apropiaþi cu vitezã de
un obstacol detectat, sistemul BAS PLUS Este posibil ca sistemul BAS PLUS sã nu
calculeazã forþa de frânare necesarã pentru detecteze autovehiculele înguste precum
evitarea unei coliziuni din spate. În cazul în care motocicletele sau autovehiculele care se
acþionaþi suplimentar frânele, sistemul BAS deplaseazã pe o altã bandã de circulaþie.
PLUS va mãri automat forþa de frânare pânã la
un nivel corespunzãtor condiþiilor de trafic.
Dupã o coliziune sau în cazul deteriorãrii pãrþii
Dacã sistemul BAS PLUS solicitã o forþã de din faþã a autovehiculului în urma unui impact,
frânare deosebit de mare, acest lucru va genera adresaþi-vã unui centru autorizat de vânzãri ºi
activarea simultanã a sistemului PRE-SAFE®. service Mercedes-Benz pentru verificarea
왘 Apãsaþi continuu pedala de frânã pânã la configuraþiei ºi funcþionãrii senzorilor radar.
terminarea situaþiei de frânare de urgenþã. Dacã, din cauza unei defecþiuni a sistemului de
Sistemul ABS previne blocarea roþilor. senzori radar, sistemul BAS PLUS nu este
Frânele vor funcþiona din nou în regim normal disponibil, sistemul de frânare rãmâne disponibil
atunci când: cu efect de amplificare a forþei de frânare ºi cu
BAS.
앫 eliberaþi pedala de frânã
앫 în faþa autovehiculului nu este detectat Luminile de frânã adaptive
niciun obstacol i Luminile de frânã adaptive sunt disponibile
앫 nu mai existã niciun pericol de coliziune din numai pentru anumite þãri.
spate
Dacã frânaþi brusc de la o vitezã mai mare de
Sistemul BAS PLUS este apoi dezactivat. 50 km/h sau dacã frânarea este asistatã prin
La viteze de pânã la aproximativ 70 km/h, intermediul sistemului BAS sau BAS PLUS*,
sistemul BAS PLUS poate detecta de asemenea luminile de frânã lumineazã intermitent în
obstacolele staþionare, de exemplu secvenþã rapidã. În acest mod, participanþii la
autovehiculele oprite sau parcate. trafic aflaþi în spatele dumneavoastrã sunt
Senzorii radar sunt dezactivaþi automat în avertizaþi într-un mod mai uºor de sesizat.
apropierea dispozitivelor radio telescopice În cazul în care frânaþi brusc de la o vitezã de
(컄 pagina 323). peste 70 km/h pânã la oprirea completã a
Pentru ca sistemul BAS PLUS sã vã asiste la autovehiculului, semnalizatoarele de avarie
conducere, sistemul de senzori radar trebuie sã sunt activate automat. Dacã frâna este
fie activat ºi funcþional. Puteþi verifica acest acþionatã din nou, luminile de frânã vor lumina
lucru activând sistemul Distronic continuu. Semnalizatoarele de avarie se sting
Plus* (컄 pagina 129) sau prin intermediul automat dacã rulaþi cu peste 10 km. Acestea
funcþiei „Senzori radar” a computerului de bord pot fi stinse, de asemenea, prin intermediul
(컄 pagina 123). butonului de acþionare aferent (컄 pagina 92).

* opþional
Sistemele pentru siguranþa conducerii 57

ESP® (Programul electronic de control al Sistemul ESP® de stabilizare a remorcii


stabilitãþii) În cazul în care remorca începe sã se balanseze,
Sistemul ESP® monitorizeazã stabilitatea stabilizarea ansamblului autovehicul/remorcã
dinamicã ºi tracþiunea, adicã eficienþa este posibilã numai prin acþionarea fermã a
aderenþei pneurilor pe carosabil. pedalei de frânã.
În cazul în care sistemul ESP® detecteazã cã În acest caz, sistemul ESP® vã oferã asistenþã,

Siguranþa la bord
autovehiculul se abate de la direcþia doritã de detectând situaþiile în care remorca începe sã
ºofer, pentru a-l stabiliza, este aplicatã o se balanseze. Sistemul ESP® reduce automat
acþiune de frânare asupra uneia sau mai multor viteza de deplasare prin frânare ºi prin limitarea
roþi. Dacã este necesar, puterea motorului este puterii furnizate de motor pânã la stabilizarea
de asemenea modificatã, pentru a menþine ansamblului autovehicul/remorcã.
autovehiculul pe traseul dorit, în limitele fizice Sistemul de stabilizare a remorcii este activ la
posibile. Sistemul ESP® îl asistã pe ºofer în viteze de peste 65 km/h.
momentul pornirii de pe loc pe drumuri umede
sau alunecoase. Sistemul ESP® poate realiza
de asemenea stabilizarea autovehiculului în G  
timpul frânãrii. În cazul în care condiþiile rutiere ºi
Când acesta intervine, lampa de avertizare meteorologice sunt nefavorabile, sistemul de
ä lumineazã intermitent pe instrumentul de stabilizare a remorcii nu va putea preveni
bord. balansul acesteia, nici reduce pericolul de
accident. Remorcile cu un centru de greutate
G  prea ridicat se pot rãsturna înainte ca
sistemul ESP® sã detecteze faptul cã
Dacã lampa de avertizare ä lumineazã
remorca se balanseazã.
intermitent pe instrumentul de bord,
procedaþi astfel:
Stabilizarea remorcii nu este disponibilã dacã
앫 nu dezactivaþi în niciun caz sistemul sistemul ESP® este dezactivat sau nefuncþional
ESP®.
din cauza unei defecþiuni.
앫 acþionaþi pedala de acceleraþie numai
atât cât este necesar la pornirea de pe
loc. ETS (Electronic Traction Support -
앫 adaptaþi-vã stilul de conducere la asistarea electronicã a tracþiunii)
condiþiile rutiere ºi meteorologice Controlul tracþiunii face parte din sistemul
curente. ESP®.
În caz contrar, existã riscul derapãrii Sistemul de control al tracþiunii frâneazã
autovehiculului. individual roþile în caz de patinare. Aceasta vã
Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de permite sã porniþi de pe loc sau sã acceleraþi pe
accident în cazul în care conduceþi cu vitezã suprafeþe alunecoase, de exemplu, atunci când
excesivã. Acesta nu poate anula legile fizicii. carosabilul este alunecos pe o parte.
Sistemul de control al tracþiunii rãmâne activat
! Dacã autovehiculul urmeazã sã fie chiar ºi dupã dezactivarea sistemului ESP®.
remorcat cu puntea din faþã/spate suspendatã,
contactul trebuie luat (cheia în poziþia 0 sau 1 ). G  
În caz contrar, acþionarea frânelor de cãtre
sistemul ESP® ar provoca deteriorarea Sistemul de control al tracþiunii nu poate
irecuperabilã a sistemului de frânare de pe diminua pericolul de accident în cazul în care
puntea faþã/spate. conduceþi cu vitezã excesivã. Sistemul de
control al tracþiunii nu poate anula legile
i Utilizaþi numai roþi cu pneuri de fizicii.
dimensiunile recomandate. Numai astfel
sistemul ESP® va funcþiona corespunzãtor.
58 Sistemele pentru siguranþa conducerii

Actiivarea/dezactivarea sistemului ESP® Lampa de avertizare å de pe


instrumentul de bord se aprinde.
Sistemul ESP® este activat automat când
motorul funcþioneazã.
Dezactivarea acestuia este recomandatã numai G  
în urmãtoarele cazuri:
Dacã lampa de avertizare å de pe
앫 când utilizaþi lanþuri antiderapante
Siguranþa la bord

instrumentul de bord se aprinde în timp ce


앫 când vã deplasaþi într-o zonã acoperitã cu motorul este în funcþiune, sistemul ESP® este
un strat mare de zãpadã dezactivat sau inaccesibil ca urmare a unei
앫 când vã deplasaþi în zone acoperite cu nisip defecþiuni. În anumite situaþii, creºte riscul
sau pietriº derapãrii autovehiculului.
Prin urmare, trebuie sã vã adaptaþi
G  întotdeauna stilul de conducere la condiþiile
rutiere ºi meteorologice.
Activaþi sistemul ESP® imediat ce condiþiile
descrise mai sus nu mai sunt valabile. În caz
contrar, sistemul nu va putea stabiliza 왘 Pentru activare: apãsaþi tasta :.
autovehiculul dacã acesta începe sã Lampa de avertizare å de pe
derapeze sau dacã una dintre roþi patineazã. instrumentul de bord se stinge.

EBV (Electronic brake force distribution -


Dacã dezactivaþi sistemul ESP®:
sistemul electronic de distribuþie a forþei
앫 acesta nu mai amelioreazã stabilitatea
autovehiculului. de frânare)
앫 cuplul motor nu va fi limitat, iar roþile
Sistemul EBV monitorizeazã ºi controleazã
motoare vor putea patina. Patinarea presiunea de frânare pe roþile din spate pentru
acestora duce la diminuarea puterii de a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în
tracþiune. timpul frânãrii.
앫 sistemul de control al tracþiunii este încã
activ. G  
앫 sistemul ESP® este în continuare funcþional În cazul defectãrii sistemului EBV, sistemul
atunci când frânaþi. de frânare este în continuare disponibil ºi
i Dacã sistemul ESP® este dezactivat ºi una beneficiazã de întregul efect de amplificare a
sau mai multe roþi încep sã patineze, lampa de forþei de frânare. Totuºi, roþile din spate se
avertizare ä lumineazã intermitent pe pot bloca în continuare, de exemplu, la o
instrumentul de bord. În astfel de situaþii, frânare puternicã. Puteþi pierde controlul
sistemul ESP® nu va interveni pentru asupra autovehiculului ºi provoca un
stabilizarea autovehiculului. accident. Trebuie, prin urmare, sã vã adaptaþi
stilul de conducere la manevrabilitatea
variabilã a autovehiculului.

FRÂNA ADAPTIVÃ
FRÂNA ADAPTIVÃ oferã un confort deosebit la
frânarea autovehiculului ºi îmbunãtãþeºte
nivelul de siguranþã a frânãrii. Pe lângã funcþia
de frânare, FRÂNA ADAPTIVÃ este prevãzutã ºi
cu funcþia de confort HOLD (컄 pagina 141) ºi
cu o funcþie de asistenþã la pornirea din rampã
(컄 pagina 101). Pentru informaþii
suplimentare, consultaþi recomandãrile privind
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta :.
conducerea autovehiculului (컄 pagina 209).
Sistemele pentru siguranþa conducerii 59

PRE-SAFE Brake®* (autovehicule


prevãzute cu Distronic Plus*)
GPericol de accident
®
Sistemul PRE-SAFE Brake vã poate ajuta sã Sistemul PRE-SAFE® Brake este conceput doar
minimizaþi riscul unei coliziuni frontale cu un ca un sistem de asistare a conducerii. Sunteþi
autovehiculul care se deplaseazã în faþã sau sã pe deplin responsabil de pãstrarea distanþei de
reduceþi efectele unui astfel de impact. siguranþã faþã de alte autovehicule, de stabilirea

Siguranþa la bord
vitezei de deplasare a autovehiculului ºi de
La viteze de peste 30 km/h, aceastã funcþie va frânarea în timp util. Þineþi cont în permanenþã
emite o avertizare dacã: de condiþiile de trafic. În caz contrar, este
앫 pe parcursul a mai multe secunde, distanþa posibil sã nu recunoaºteþi potenþialele pericole
faþã de autovehiculul din faþã este prea în timp util ºi sã provocaþi un accident cu
micã, raportat la viteza dumneavoastrã de consecinþe asupra dumneavoastrã ºi a altor
deplasare. Lampa de avertizare asupra persoane.
distanþei · de pe instrumentul de bord
se aprinde. Cu ajutorul senzorilor radar, sistemul
앫 vã apropiaþi prea repede de autovehiculul PRE-SAFE® Brake poate detecta obstacolele
din faþã. În acest caz, va fi emis un semnal aflate în faþa autovehiculului pentru o perioadã
sonor de avertizare, iar lampa de avertizare îndelungatã de timp. În cazul în care vã
asupra distanþei · se va aprinde pe apropiaþi de un obstacol, iar sistemul
instrumentul de bord. PRE-SAFE® Brake detecteazã riscul unei
Din cauza naturii sistemului, condiþiile de coliziuni, acesta vã va avertiza, iniþial, atât vizual
conducere deosebit de complicate pot face ca cât ºi acustic. În cazul în care nu efectuaþi nicio
acesta sã afiºeze avertizãri care nu sunt manevrã de frânare sau de schimbare a
necesare. direcþiei, autovehiculul va frâna automat,
pentru început la un nivel redus. În cazul unui
risc de coliziune sporit, este activat sistemul
GPericol de accident PRE-SAFE® (컄 pagina 40). În cazul în care
riscul de coliziune persistã, iar dumneavoastrã
Acordaþi o atenþie deosebitã condiþiilor de trafic nu frânaþi, nu efectuaþi nicio manevrã sau nu
în cazul în care lampa de avertizare asupra acceleraþi semnificativ, este posibil ca frâna sã
distanþei · se aprinde pe instrumentul de fie acþionatã complet în mod automat.
bord sau în cazul în care este emis un semnal
sonor intermitent de avertizare. Dacã este
necesar, frânaþi sau efectuaþi manevrele GPericol de accident
necesare pentru a evita un potenþial obstacol.
Numai obstacolele clar determinate vor
La viteze mai mari de 30 km/h, în cazul în care declanºa un semnal de avertizare ºi vor iniþia
ºoferul ºi pasagerul din faþã ºi-au fixat centurile asistarea la frânãri de urgenþã prin intermediul
de siguranþã, sistemul PRE-SAFE® Brake poate sistemului PRE-SAFE® Brake.
oferi, suplimentar, urmãtoarele funcþii:
Detectarea obstacolelor poate fi îngreunatã în
앫 frânarea automatã a autovehiculului de la special în cazul în care:
viteze de pânã la 200 km/h
앫 senzorii sunt murdari sau obstrucþionaþi
앫 declanºarea mãsurilor preventive de
protecþie a pasagerilor (PRE-SAFE®) 앫 ninge sau plouã torenþial
앫 existã o interferenþã cu alte surse radar
앫 existã reflecþii radar puternice, de exemplu,
în parcãrile supraetajate
Sistemul PRE-SAFE® Brake nu reacþioneazã la
oameni sau animale, la autovehiculele care se
deplaseazã din sens opus, la cele care
traverseazã drumul pe care circulaþi sau în
momentul în care efectuaþi un viraj.
Este posibil ca sistemul PRE-SAFE® Brake sã nu
detecteze autovehiculele înguste, precum
motocicletele, sau pe cele care se deplaseazã
pe o altã bandã de circulaþie.

* opþional
60 Sistemele antifurt

Sistemul PRE-SAFE® Brake nu identificã


GPericol de accident întotdeauna în mod corespunzãtor situaþiile de
trafic complexe. În cazul unei situaþii de trafic
În funcþie de viteza curentã, sistemul lipsite de pericole, puteþi întrerupe în orice
PRE-SAFE® Brake decelereazã autovehiculul cu moment intervenþia sistemului PRE-SAFE®
pânã la 4 m/s2 înainte de a efectua o potenþialã Brake dacã:
manevrã de frânare de urgenþã. Aceastã 앫 este emis un semnal acustic ºi vizual de
Siguranþa la bord

deceleraþie reprezintã aproximativ 40% din avertizare


puterea maximã de frânare a autovehiculului.
Pentru a limita efectele unei coliziuni sau pentru 앫 frânaþi autovehiculul
a o evita, trebuie, de asemenea, sã acþionaþi Pentru a întrerupe intervenþia sistemului, puteþi
dumneavoastrã înºivã frânele. Frânarea fie sã apãsaþi mai tare pedala de acceleraþie,
automatã de urgenþã nu este realizatã decât activând procesul de kickdown, fie sã eliberaþi
imediat înaintea producerii accidentului, în pedala de frânã.
cazul în care nu îl puteþi evita efectuând, de Acþionarea frânelor de cãtre sistemul
exemplu, o manevrã de evitare. PRE-SAFE® Brake este întreruptã automat
dacã:
Va trebui sã acþionaþi frâna pentru pãstrarea 앫 viraþi pentru a evita obstacolul
distanþei corespunzãtoare pânã la 앫 conduceþi cu o vitezã mai micã de
autovehiculul din faþã ºi, astfel, pentru evitarea aproximativ 15 km/h.
unui accident. 앫 în faþa autovehiculului nu mai este detectat
La viteze de pânã la aproximativ 70 km/h, niciun obstacol.
sistemul PRE-SAFE® Brake poate detecta de 앫 nu mai existã niciun pericol de coliziune.
asemenea obstacolele staþionare, de exemplu
autovehiculele oprite sau parcate. Dupã o coliziune sau în cazul deteriorãrii pãrþii
din faþã a autovehiculului în urma unui impact,
verificaþi configuraþia ºi funcþionarea senzorilor
GPericol de accident radar la un centru autorizat. În acest scop,
apelaþi imediat la un atelier de specialitate
Dacã, într-o situaþie criticã de conducere, nu autorizat, care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
recepþionaþi un semnal vizual ºi acustic de echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. În
avertizare: acest scop, Mercedes-Benz recomandã un
앫 Sistemul PRE-SAFE® Brake nu a detectat centru autorizat de vânzãri ºi service
riscul unei coliziuni Mercedes-Benz.
앫 Sistemul PRE-SAFE® Brake este dezactivat
Sistemele antifurt
앫 Sistemul PRE-SAFE® Brake nu funcþioneazã
Este necesarã frânarea pentru evitarea Sistemul de imobilizare
coliziunii. Sistemul de imobilizare împiedicã pornirea
autovehiculului fãrã o cheie autorizatã.
왘 Pentru activare: activaþi sistemul
PRE-SAFE® Brake prin intermediul
computerului de bord (컄 pagina ). Activarea sistemului de imobilizare
Simbolul Ä apare pe display-ul 왘 Prin intermediul cheii: scoateþi cheia din
multifuncþional atât timp cât nu este contactul electronic de pornire.
activatã funcþia HOLD (컄 pagina ). 왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*:
În cazul autovehiculelor prevãzute cu apãsaþi butonul de pornire/oprire situat pe
asistare la parcare*, pentru ca simbolul sã planºa de bord.
fie afiºat, trebuie sã fie activatã treapta de Motorul se opreºte.
vitezã P.
Senzorii radar sunt dezactivaþi automat în
apropierea dispozitivelor radio telescopice Dezactivarea sistemului de imobilizare
(컄 pagina 323).
왘 Prin intermediul cheii: rotiþi cheia în poziþia
Pentru ca sistemul PRE-SAFE® Brake sã vã 2 în contactul electronic de pornire.
asiste la conducere, sistemul de senzori radar
trebuie sã fie activat ºi funcþional.
* opþional
Sistemele antifurt 61

왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*: 왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*:
apãsaþi de douã ori butonul de acþionaþi mânerul exterior al portierei.
pornire/oprire de pe planºa de bord, fãrã a Cheia trebuie sã se afle în exteriorul
apãsa pedala de frânã. autovehiculului.
i Sistemul de imobilizare este dezactivat Alarma este dezactivatã.
întotdeauna dupã pornirea motorului. sau

Siguranþa la bord
왘 Apãsaþi butonul de pornire/oprire situat pe
ATA* (Sistemul de alarmã antifurt) planºa de bord. Cheia trebuie sã se afle în
Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi interiorul autovehiculului.
acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi Alarma este dezactivatã.
deschideþi:
앫 una dintre portiere Protecþia antiremorcare*
앫 una dintre portiere sau capota Dacã unghiul de înclinare al autovehiculului
portbagajului, cu ajutorul cheii mecanice de este modificat când protecþia antiremorcare
avarie este activã, va fi declanºat un semnal de alarmã
앫 capota portbagajului vizual ºi acustic. Acest lucru se întâmplã, de
앫 capota motorului exemplu, dacã autovehiculul este ridicat cu
Alarma nu se dezactiveazã nici dacã închideþi cricul pe una dintre pãrþi.
din nou o portierã.
Activarea protecþiei antiremorcare
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
Autovehiculele prevãzute cu sistem
KEYLESS GO* pot fi de asemenea zãvorâte
atingând mânerul exterior al portierei.
Protecþia antiremorcare este activatã dupã
aproximativ 30 de secunde.

Dezactivarea protecþiei antiremorcare


În momentul deszãvorârii autovehiculului cu
ajutorul cheii electronice de pornire sau al
funcþiei KEYLESS GO*, protecþia antiremorcare
왘 Pentru activare: zãvorâþi autovehiculul cu este dezactivatã automat.
cheia. Autovehiculele prevãzute cu sistem Dezactivaþi manual protecþia antiremorcare
KEYLESS GO* pot fi de asemenea zãvorâte pentru a preveni o alarmã falsã în cazul în care
atingând mânerul exterior al portierei. autovehiculul:
Lampa martor : lumineazã intermitent. 앫 este transportat
Sistemul de alarmã este activat dupã
앫 este încãrcat (de exemplu, pe un bac sau
aproximativ 15 secunde.
transportor de autovehicule)
왘 Pentru dezactivare: deszãvorâþi
앫 este parcat pe o suprafaþã mobilã, de
autovehiculul cu cheia. În cazul
autovehiculelor prevãzute cu sistem exemplu, într-un garaj supraetajat
KEYLESS GO*, acestea pot fi de asemenea
deszãvorâte prin deschiderea
portierei/capotei portbagajului.

Dezactivarea sistemului de alarmã


왘 Prin intermediul cheii: introduceþi cheia în
contact.
Alarma este dezactivatã.
sau
왘 Apãsaþi tasta %sau & de pe cheie.
Alarma este dezactivatã.
* opþional
62 Sistemele antifurt

왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de


pornire. Dezactivarea senzorului de miºcare în
왘 Apãsaþi tasta :. habitaclu
Lampa martor ; se aprinde pentru o În momentul deszãvorârii autovehiculului cu
scurtã perioadã de timp. ajutorul cheii electronice de pornire sau al
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia. funcþiei KEYLESS GO*, senzorul de miºcare în
Siguranþa la bord

Autovehiculele prevãzute cu sistem habitaclu este dezactivat automat.


KEYLESS GO* pot fi de asemenea zãvorâte Pentru a preveni o alarmã falsã, dezactivaþi
atingând mânerul exterior al portierei. senzorul de miºcare în habitaclu în cazul în care
Protecþia antiremorcare rãmâne zãvorâþi autovehiculul ºi:
dezactivatã pânã când: 앫 în habitaclu rãmân persoane sau animale.
앫 autovehiculul este din nou deszãvorât 앫 geamurile laterale rãmân deschise.
앫 una dintre portiere este deschisã ºi închisã 앫 trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa
din nou glisantã panoramicã* rãmâne deschisã.
앫 autovehiculul este zãvorât din nou

Senzorul de miºcare în habitaclu*


Dacã senzorul de miºcare în habitaclu este
activat ºi dacã este detectatã o miºcare în
habitaclu în momentul în care autovehiculul
este încuiat, este declanºat un semnal de
alarmã vizual ºi acustic. Acest lucru se
întâmplã, de exemplu, în cazul în care cineva
sparge geamurile laterale ale autovehiculului
sau pãtrunde în habitaclul acestuia.

Actiivarea senzorului de miºcare în 왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de


habitaclu pornire.
왘 Asiguraþi-vã cã: 왘 Apãsaþi tasta :.
앫 geamurile laterale sunt închise Lampa martor ; se aprinde scurt.
앫 trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa 왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
glisantã panoramicã* este închisã Autovehiculele prevãzute cu sistem
앫 nu existã obiecte, de exemplu, mascote, KEYLESS GO* pot fi de asemenea zãvorâte
suspendate de oglinda retrovizoare sau de atingând mânerul exterior al portierei.
mânerele de susþinere de pe capitonajul Senzorul de miºcare în habitaclu rãmâne
plafonului. dezactivat pânã când:
Astfel preveniþi declanºarea alarmelor 앫 autovehiculul este din nou deszãvorât
false. 앫 una dintre portiere este deschisã ºi închisã
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia. din nou
Autovehiculele prevãzute cu sistem 앫 autovehiculul este zãvorât din nou
KEYLESS GO* pot fi de asemenea zãvorâte
atingând mânerul exterior al portierei.
Senzorul de miºcare în habitaclu este
activat dupã aproximativ 30 de secunde.

* opþional
63

Deschiderea ºi închiderea
autovehiculului ..................................... 64
Portbagajul ........................................... 66
Poziþiile cheii ........................................ 68
Scaunele............................................... 69
Volanul ................................................. 75
Oglinzile................................................ 77
Funcþiile de memorare*........................ 78

Comenzile
Centurile de siguranþã .......................... 80
Sistemele de iluminare ......................... 84
Geamurile laterale ................................ 91
Conducerea ºi parcarea
autovehiculului ..................................... 94
Transmisia ............................................ 98
Instrumentul de bord .......................... 103
Computerul de bord............................ 104
Sistemele de asistare a
conducerii........................................... 121
Sistemul de climatizare ...................... 152
Trapa glisantã ..................................... 165
Încãrcarea ºi depozitarea.................... 168
Dotãrile............................................... 180
64 Deschiderea ºi închiderea autovehiculului

Deschiderea ºi închiderea În condiþii de întuneric, iluminarea ambientalã


se aprinde dacã funcþia este activatã prin
autovehiculului intermediul computerului de bord.
Cheia Dacã nu deschideþi una dintre portiere sau
capota portbagajului dupã deszãvorârea
Cheia determinã încuierea/descuierea autovehiculului, acesta este zãvorât din nou,
centralizatã a: automat, dupã aproximativ 40 de secunde.
앫 portierelor
앫 capotei portbagajului
Indicaþii privind cheia KEYLESS GO*
Comenzile

앫 clapetei buºonului rezervorului de


carburant Puteþi porni, zãvorî sau deszãvorî autovehiculul
prin intermediul cheii KEYLESS GO. Pentru
G  aceasta, trebuie sã purtaþi cheia la
dumneavoastrã. La atingerea suprafeþei
senzorilor din mânerele portierelor, sistemul
În cazul în care copiii rãmân nesupravegheaþi KEYLESS GO stabileºte o conexiune radio între
în autovehicul, aceºtia pot sã: autovehicul ºi cheie. Distanþa între cheie ºi
앫 deschidã oricând o portierã din interior, mânerul portierei pe care doriþi sã îl utilizaþi
chiar dacã aceasta a fost zãvorâtã pentru zãvorârea sau deszãvorârea
autovehiculului nu trebuie sã fie mai mare de
앫 porneascã autovehiculul cu ajutorul cheii 1 m.
rãmase în interiorul acestuia La pornirea motorului ºi în timpul conducerii,
앫 elibereze frâna de parcare sistemul KEYLESS GO verificã ºi dacã existã o
Astfel, aceºtia ar putea sã-ºi pericliteze cheie valabilã în autovehicul, stabilind periodic
conexiunea radio.
siguranþa proprie ºi pe cea a altor persoane.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu
dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului,
chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.

왘 Pentru deszãvorârea autovehiculului:


acþionaþi mânerul portierei.
왘 Pentru zãvorârea autovehiculului: atingeþi
suprafaþa senzorului :.
Dacã acþionaþi mânerul capotei portbagajului,
este deszãvorât doar portbagajul
: & Zãvorâre autovehicul autovehiculului.
; F Deschiderea capotei portbagajului i Dacã autovehiculul a fost parcat pentru o
= % Deszãvorâre autovehicul perioadã îndelungatã, suprafaþele senzorilor
? Lampa de verificare a bateriei sunt dezactivate automat. Acþionaþi mânerul
La deszãvorâre, semnalizatoarele de direcþie portierei pentru a o deszãvorî ºi puneþi
lumineazã scurt o datã. La zãvorâre, contactul pentru a reactiva senzorii.
semnalizatoarele de direcþie lumineazã
intermitent de trei ori.

* opþional
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului 65

Setãri individuale
Puteþi modifica setãrile sistemului de zãvorâre
astfel încât sã fie deszãvorâte numai portiera
ºoferului ºi clapeta buºonului rezervorului de
carburant. Aceastã funcþie poate fi utilã în cazul
în care cãlãtoriþi adeseori singur.
왘 Pentru modificarea setãrii: apãsaþi simultan
tastele % ºi & pentru aproximativ
ºase secunde, pânã când lampa de

Comenzile
verificare a bateriei lumineazã intermitent
de douã ori.
Cheia va funcþiona dupã cum urmeazã:
왘 Acþionaþi mânerul portierei ;.
왘 Pentru deszãvorârea portierei ºoferului:
apãsaþi tasta % o singurã datã. Dacã aceasta este zãvorâtã, butonul de
siguranþã : se va ridica. Portiera este
왘 Pentru descuiere centralizatã: apãsaþi tasta deszãvorâtã ºi poate fi deschisã.
% de douã ori.
왘 Pentru încuiere centralizatã: apãsaþi tasta Zãvorârea/deszãvorârea autovehiculului
&. din interior
Autovehiculul poate fi zãvorât sau deszãvorât
Revenirea la setãrile implicite centralizat din interior. Aceastã funcþie poate fi
왘 Apãsaþi simultan tastele % ºi & utilã, de exemplu, în cazul în care doriþi
pentru aproximativ ºase secunde, pânã deszãvorârea din interior a portierei pasagerului
când lampa de verificare a bateriei din faþã sau zãvorârea autovehiculului înainte
lumineazã intermitent de douã ori. de pornirea acestuia de pe loc.

Informaþii suplimentare G  


앫 Funcþia de închidere de confort Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
(컄 pagina 93) autovehicul. Aceºtia pot deschide o portierã
앫 Funcþia de deschidere de confort din interior, chiar dacã este zãvorâtã, creând
(컄 pagina 93) o situaþie periculoasã atât pentru ei înºiºi, cât
앫 Deszãvorârea ºi zãvorârea de avarie ºi pentru alte persoane.
(컄 pagina 271)

Deszãvorârea portierelor din interior


Dacã protecþia de siguranþã pentru copii nu a
fost activatã, puteþi deschide o portierã din
interior chiar dacã a fost zãvorâtã
(컄 pagina 58).

왘 Pentru deszãvorâre: apãsaþi tasta :.


왘 Pentru zãvorâre: apãsaþi tasta ;.
66 Portbagajul

Zãvorârea automatã Deschiderea ºi închiderea manualã


Autovehiculul va fi zãvorât automat la pornirea 왘 Pentru deschidere: apãsaþi tasta F de
de pe loc. pe cheie.
Puteþi activa ºi dezactiva funcþia de zãvorâre
automatã ºi prin intermediul computerului de
bord (컄 pagina 119).
i Autovehiculul este zãvorât automat la
punerea contactului ºi punerea în miºcare a
Comenzile

roþilor. Prin urmare, este posibil sã rãmâneþi


blocat în exteriorul autovehiculului când acesta
este împins sau în timpul testãrii frânelor pe un
stand dinamometric.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta : pânã
când este emis un semnal sonor.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta ; pânã când
este emis un semnal sonor. 왘 Trageþi de mânerul :.

Portbagajul G  


De reþinut Închideþi capota portbagajului cu atenþie,
pentru a evita accidentarea persoanelor din
G  jur.

Dacã motorul este pornit ºi capota


portbagajului este deschisã, gazele de
eºapament pot pãtrunde în habitaclu.
Acestea pot intoxica pasagerii. Prim urmare,
asiguraþi-vã cã portbagajul este întotdeauna
închis când motorul este în funcþiune.

! Capota portbagajului este ridicatã automat


la deschidere. Din acest motiv, este necesar sã
vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient pentru
cursa capotei portbagajului.
Nu lãsaþi cheia în portbagaj. În caz contrar, vi se 왘 Pentru închidere: trageþi ferm capota
poate bloca accesul în interiorul portbagajului în jos utilizând niºa ;
autovehiculului. sau :.
Capota portbagajului poate fi: 왘 Dacã este necesar, zãvorâþi autovehiculul
앫 deschisã ºi închisã manual (컄 pagina 66) cu ajutorul tastei & de pe cheie.
앫 deschisã ºi închisã* automat din exterior
(컄 pagina 67) Zãvorârea separatã a portbagajului
앫 deschisã ºi închisã* automat din interior
(컄 pagina 67) Portbagajul poate fi zãvorât separat.1 Dacã
deszãvorâþi centralizat autovehiculul,
portbagajul rãmâne zãvorât ºi nu poate fi
deschis.
왘 Închideþi capota portbagajului.

1. Nu este disponibil în toate þãrile.


* opþional
Portbagajul 67

왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie din cheia


cu telecomandã (컄 pagina 271).

Comenzile
왘 Pentru închidere: apãsaþi butonul de
închidere1 : din capota portbagajului.
왘 Introduceþi cheia mecanicã de avarie în 왘 Pentru închidere ºi zãvorâre simultanã:
butucul portbagajului. Apãsaþi butonul de închidere2 ; din
왘 Rotiþi cheia mecanicã de avarie spre capota portbagajului.
dreapta, din poziþia 1 în poziþia 2.
Deschiderea ºi închiderea automatã* din
왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie.
interiorul autovehiculului
Deschiderea ºi închiderea automatã* din Puteþi deschide/închide capota portbagajului
interiorul autovehiculului de pe scaunul ºoferului, în timpul staþionãrii
autovehiculului.
Puteþi deszãvorî ºi deschide simultan capota
portbagajului prin intermediul cheii.
왘 Pentru deszãvorâre ºi deschidere: apãsaþi G  
continuu tasta F de pe cheie pânã la Supravegheaþi procedura de închidere a
deschiderea capotei portbagajului.
capotei portbagajului pentru a evita
Puteþi închide portbagajul automat, apãsând accidentarea persoanelor din apropierea
butonul de închidere1 : sau butonul de
zãvorâre2 ;. spaþiului de manevrã. Pentru a întrerupe
procedura de închidere, eliberaþi comutatorul
G  pentru acþionarea telecomandatã a capotei
portbagajului.
Supravegheaþi procedura de închidere a
capotei portbagajului pentru a evita
accidentarea persoanelor din apropierea
spaþiului de manevrã. Pentru oprirea
procedurii de închidere, apãsaþi din nou
butonul de închidere din capota portbagajului
sau trageþi mânerul din partea exterioarã a
capotei.

1. Doar pentru autovehiculele cu funcþie de


închidere telecomandatã a capotei portbagajului.
2. Doar pentru autovehiculele cu funcþie de
închidere telecomandatã a capotei portbagajului
ºi sistem KEYLESS GO.
* opþional
68 Poziþiile cheii

왘 Pentru deschidere: trageþi comutatorul


pentru acþionarea telecomandatã : pânã
la deschiderea capotei portbagajului.
왘 Pentru închidere: apãsaþi comutatorul
pentru acþionarea telecomandatã : pânã
la închiderea capotei portbagajului.

Poziþiile cheii
Cheia
Comenzile

왘 Poziþia 0: dacã butonul de pornire/oprire


1 nu a fost încã apãsat, acesta
corespunde poziþiei „cheie scoasã din
contact”.
왘 Poziþia 1: apãsaþi butonul de pornire/oprire
1 o singurã datã.
Acum este posibilã, de exemplu, pornirea
ºtergãtoarelor de parbriz.
i Dacã deschideþi portiera ºoferului când
cheia este în aceastã poziþie, sursa de
alimentare este deconectatã din nou.
} Scoaterea cheii
$ Alimentarea unor consumatori electrici, 왘 Poziþia 2 (contact): apãsaþi butonul de
de exemplu ºtergãtoarele de parbriz pornire/oprire 1 de douã ori.
% Contact (alimentarea tuturor i Dacã apãsaþi o datã butonul de
consumatorilor) ºi poziþia de mers a pornire/oprire 1 în aceastã poziþie, în timp ce
autovehiculului portiera ºoferului este deschisã, sursa de
& Pornirea motorului alimentare este deconectatã din nou.
i Chiar dacã cheia introdusã este a unui alt
autovehicul, aceasta se va roti în comutatorul Scoaterea butonului de pornire/oprire
de contact. Totuºi, contactul nu va fi pus.
Motorul nu va putea fi pornit. Butonul de pornire/oprire 1 poate fi scos din
contact 2 ºi autovehiculul poate fi pornit cu
cheia, în mod normal.
Sistemul KEYLESS GO*
Apãsarea repetatã a butonului de pornire/
oprire fãrã apãsarea pedalei de frânã
corespunde rotirii cheii în diferite poziþii ale
contactului electronic de pornire.
Dacã apãsaþi pedala de frânã în timp ce
acþionaþi butonul de pornire/oprire, motorul va
porni imediat.

* opþional
Scaunele 69

i În cazul comutãrii din modul de funcþionare


cu cheie în modul KEYLESS GO, sistemul are G  
nevoie de o perioadã de recunoaºtere de 2 Capul trebuie sã se poatã sprijini pe
secunde înainte de utilizarea butonul de secþiunea centralã a tetierei, aproximativ la
pornire/oprire. nivelul ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale
i La pãrãsirea autovehiculului nu este zonei cervicale dacã susþinerea capului de
necesarã scoaterea butonului de pornire/ cãtre tetierã nu se realizeazã corespunzãtor
oprire din contactul electronic de pornire. în caz de accident. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã

Comenzile
ca tetiera sã fie reglatã ºi fixatã
Scaunele corespunzãtor.
De reþinut ! Atunci când deplasaþi scaunele,
Pentru informaþii privind rabatarea banchetei în asiguraþi-vã cã nu se aflã obiecte în zona
faþã, consultaþi secþiunea „Funcþia de
suplimentare a capacitãþii inferioarã a habitaclului sau în spatele
portbagajului”* (컄 pagina 175). scaunelor. În caz contrar, este posibilã
În funcþie de dotãrile autovehiculului, reglajele deteriorarea scaunelor sau a respectivelor
scaunelor pot fi realizate fie manual/electric, obiecte.
fie complet electric*. i Tetierele scaunelor din faþã sunt prevãzute
cu sistemul NECK-PRO (컄 pagina 44). Din
GPericol de accidentare acest motiv, demontarea acestora nu este
posibilã.
Scaunele pot fi reglate ºi atunci când cheia
este scoasã din contact. Din acest motiv, Tetierele scaunelor din spate nu pot fi
copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã demontate la autovehiculele care nu sunt
nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia pot fi prevãzute cu funcþie de suplimentare a
accidentaþi de scaune în timpul deplasãrii capacitãþii portbagajului*.
acestora. Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã
oricãrui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
GPericol de accident
Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul Reglarea manualã ºi electricã a
staþionãrii autovehiculului. În caz contrar, scaunelor
atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la
condiþiile de drum ºi de trafic ºi este posibil
sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului
ca urmare a deplasãrii scaunului. Acest fapt
poate produce un accident.

GPericol de accidentare
Efectuaþi reglarea scaunului cu atenþie,
pentru a evita accidentarea persoanelor din
jur.
Respectaþi notele de avertizare referitoare la
sistemul airbag.
Asiguraþi copiii conform recomandãrilor;
consultaþi secþiunea „Prezenþa copiilor la
bord”.

* opþional
70 Scaunele

Reglarea scaunului în sens longitudinal Înclinaþia tetierei


왘 Ridicaþi mânerul ? ºi glisaþi scaunul înainte
sau înapoi.
왘 Eliberaþi din nou mânerul ?.
Asiguraþi-vã de fixarea sonorã a scaunului în
poziþie.
Comenzile

Unghiul de înclinare a spãtarului


왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
în sensul indicat de sãgeata =.

Înãlþimea scaunului 왘 Împingeþi sau trageþi tetiera în direcþia


왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în indicatã de sãgeatã.
sensul indicat de sãgeata ;.
Reglarea electricã a scaunelor*
Unghiul pernei scaunului
Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea
lejerã a coapselor.
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata :.

Reglarea înãlþimii tetierei

i La autovehiculele cu funcþie de
memorare*, dacã activaþi sistemul PRE-SAFE®,
scaunul pasagerului din faþã va fi deplasat
într-o poziþie mai bunã în cazul în care se afla
într-una nefavorabilã.
i Pentru autovehiculele cu funcþie de
suplimentare a capacitãþii portbagajului* ºi
funcþie de memorare*: în cazul în care rabataþi
왘 Pentru ridicare: trageþi tetiera în poziþia
înainte una sau ambele secþiuni ale spãtarului
doritã. banchetei, scaunul corespunzãtor din faþã este
왘 Pentru coborâre: apãsaþi butonul de
deplasat uºor, dacã este necesar, pentru a evita
eliberare :. în sensul sãgeþii ºi apãsaþi contactul cu spãtarul banchetei.
tetiera în jos în poziþia doritã.
Reglarea scaunului în sens longitudinal
왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
în sensul indicat de sãgeata ?.

* opþional
Scaunele 71

i La autovehiculele dotate cu funcþie de


memorare*: la deplasarea scaunului în faþã sau
în spate, tetiera este deplasatã în sus sau în jos
în mod automat.

Unghiul de înclinare a spãtarului


왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
în sensul indicat de sãgeata A.

Comenzile
Înãlþimea scaunului
왘 Deplasaþi pârghia de reglare : în direcþia
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în sãgeþii pânã la atingerea poziþiei dorite.
sensul indicat de sãgeata =.
Suportul lombar reglabil în 4 direcþii*
Unghiul pernei scaunului Conturul spãtarului poate fi reglat individual
pentru fiecare scaun din faþã, astfel încât sã
Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea realizeze o susþinere optimã a spatelui.
lejerã a coapselor.
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata ;.

Reglarea înãlþimii tetierei


왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata :.

Înclinaþia tetierei

: Ridicarea suportului lombar


; Reducerea rigiditãþii suportului lombar
= Coborârea suportului lombar
? Creºterea rigiditãþii suportului lombar
i La deszãvorârea sau deschiderea portierei
sau la rotirea cheii în poziþia 1 în contact, poziþia
suportului lombar este verificatã automat, iar
setãrile individuale sunt resetate, dacã este
necesar.
왘 Trageþi sau împingeþi marginea inferioarã a
tetierei în direcþia sãgeþilor.

Scaunul cu suport lombar


Suportul lombar pentru scaunul ºoferului poate
fi reglat pentru asigurarea confortului optim.

* opþional
72 Scaunele

Tetierele scaunelor din spate

Coborârea tetierelor din partea din faþã


Comenzile

Tetierele de lux (în autovehiculele cu scaune


confort individuale în zona din spate a
habitaclului)
왘 Pentru ridicare: trageþi tetiera în poziþia
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în doritã.
contactul electronic de pornire. 왘 Pentru coborâre: apãsaþi butonul de
왘 Apãsaþi tasta :. eliberare : ºi apãsaþi tetiera în jos în
poziþia doritã.

Reglarea tetierei pe înãlþime


Reglarea unghiului de înclinare a tetierelor
scaunelor laterale
왘 Trageþi sau împingeþi partea superioarã a
tetierei pânã când aceasta ajunge în poziþia
doritã.

Montarea/demontarea tetierelor
scaunelor din spate (autovehicule cu
funcþie de suplimentare a capacitãþii
portabagajului*)

G  


Pasagerii trebuie sã cãlãtoreascã numai pe
scaune care au tetierele montate. Astfel, în
caz de accident, se reduce riscul de rãnire a
pasagerilor din spate.

* opþional
Scaunele 73

왘 Eliberaþi spãtarul banchetei ºi rabataþi-l


uºor înainte (컄 pagina 175).
왘 Pentru demontare: trageþi tetiera în sus
pânã când se opreºte.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare : ºi trageþi
tetiera din orificiile de ghidare.
왘 Pentru remontare: introduceþi tetiera astfel
încât striaþiile de pe tijã sã fie pe partea
stângã când priviþi în sensul de deplasare a

Comenzile
autovehiculului.
왘 Apãsaþi tetiera pânã când auziþi un clic la
fixarea acesteia.
왘 Deplasaþi spãtarul banchetei în poziþia 1 Reglarea lungimii pernei scaunului
iniþialã, pânã se fixeazã (컄 pagina 175). 2 Activarea sau dezactivarea funcþiei
dinamice
Scaunul multicontur* 3 Reglarea pernelor laterale ale spãtarului
Conturul spãtarului poate fi reglat individual 4 Activarea sau dezactivarea funcþiei de
pentru fiecare scaun din faþã, astfel încât sã masaj
realizeze o susþinere optimã a spatelui. 5 Reglarea conturului spãtarului pentru
creºterea/reducerea susþinerii
6 Reglarea înãlþimii/adâncimii conturului
spãtarului

Funcþia dinamicã
Puteþi selecta între douã niveluri diferite: nivelul
1 (este aprinsã o singurã lampã martor) este
nivelul standard, iar nivelul 2 (sunt aprinse douã
lãmpi martor) este nivelul sport.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 2 o datã sau
de douã ori pentru setarea nivelului dorit.
: Reglarea pernei pentru coapse Se vor aprinde una sau douã lãmpi martor
integrate în tasta 2.
; Reglarea suportului pentru zona lombarã
= Reglarea suportului pentru zona 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat
superiorã a spatelui tasta 2 pânã la stingerea tuturor lãmpilor
martor integrate în tasta 2.
? Reglarea pernelor laterale ale spãtarului
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire. Funcþia de masaj (PULSE)
Funcþia de masaj ajutã la prevenirea tensionãrii
Scaunul multicontur activ* muºchilor în timpul cãlãtoriilor lungi. Puteþi
Scaunul multicontur activ adapteazã automat selecta douã niveluri diferite.
pernele laterale ale spãtarului la stilul curent de 왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 4 o datã sau
conducere. de douã ori pentru a seta nivelul dorit.
Se vor aprinde una sau douã lãmpi martor
integrate în tasta 4. Pernele pneumatice
din zona lombarã vibreazã pentru
aproximativ 20 de minute.

* opþional
74 Scaunele

Tetiera de lux

GPericol de accidentare
La rabatarea suporturilor laterale ale
tetierelor, nu poziþionaþi mâinile între acestea
ºi suportul pernei. Pericol de accidentare!
Comenzile

왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în


contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat tasta :
pânã la setarea nivelului dorit de ventilaþie.
i Când deschideþi geamurile laterale ºi trapa
glisantã/rabatabilã* prin intermediul cheii
(컄 pagina 93), ventilaþia scaunului ºoferului
este activatã automat la treapta maximã.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat tasta
1 Reglarea suporturilor laterale ale tetierelor : pânã la stingerea tuturor lãmpilor
2 Deplasarea tetierei înapoi ºi înainte martor integrate.
왘 Pentru reglarea suporturilor laterale ale i Dacã tensiunea furnizatã de baterie este
tetierelor: împingeþi sau trageþi suportul prea scãzutã, ventilaþia scaunelor se poate
lateral din dreapta ºi/sau stânga 1 în dezactiva.
poziþia doritã.
왘 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi înainte: Sistemul de încãlzire a scaunelor*
împingeþi sau trageþi tetiera în sensul
indicat de sãgeata 2. Cele trei lãmpi martor roºii integrate în tastã
indicã treapta de încãlzire selectatã.
Sistemul de ventilaþie a scaunelor*
Cele trei lãmpi martor albastre integrate în
tastã indicã nivelul de ventilaþie selectat.

* opþional
Volanul 75

GPericol de accident
Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii
autovehiculului ºi nu porniþi pânã când
mecanismul de reglare a volanului nu este
blocat în poziþia respectivã. În cazul în care
porniþi autovehiculul fãrã ca mecanismul de
reglare a volanului sã fie blocat în poziþie,

Comenzile
atenþia vã poate fi distrasã de la condiþiile de
trafic de miºcarea bruscã a volanului ºi puteþi
provoca un accident.
i Dupã aproximativ opt minute, sistemul Manevrabilitatea autovehiculului nu este
trece automat de la treapta de încãlzire 3 la totuºi afectatã.
treapta 2.
Dupã aproximativ zece minute, sistemul trece La reglarea volanului, asiguraþi-vã cã:
automat de la treapta de încãlzire 2 la treapta 1. 앫 puteþi apuca volanul cu braþele uºor îndoite
Acesta este dezactivat automat dupã 앫 vã puteþi miºca liber picioarele
aproximativ 20 de minute de la setarea la 앫 puteþi vedea clar toate afiºajele de pe
treapta de încãlzire 1. instrumentul de bord
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în Reglarea manualã a volanului
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat tasta :
pânã la setarea treptei de încãlzire dorite.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat tasta
: pânã la stingerea tuturor lãmpilor
martor integrate.
i Dacã tensiunea bateriei este prea scãzutã,
este posibil ca sistemul de încãlzire a scaunelor
sã se dezactiveze.

Volanul
De reþinut
În funcþie de echiparea autovehiculului, puteþi : Clapetã de eliberare
regla poziþia volanului în mod manual sau ; Reglarea înãlþimii
electric*. = Reglarea în sens longitudinal

GPericol de accidentare
Reglarea electricã a volanului* poate fi
realizatã când cheia este scoasã din contact.
Din acest motiv, nu lãsaþi copiii
nesupravegheaþi în autovehicul, deoarece
aceºtia pot fi imobilizaþi de volan pe parcursul
cursei de reglare a acestuia.

* opþional
76 Volanul

왘 Apãsaþi clapeta de eliberare : în jos pânã 왘 Pentru activare sau dezactivare: cheia
la capãt. trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul
Mecanismul de reglare a coloanei de electronic de pornire.
direcþie este eliberat. 왘 Deplasaþi maneta în sensul indicat de
왘 Reglaþi volanul în poziþia doritã. sãgeþile 1 sau 2.
왘 Împingeþi clapeta de eliberare : în sus Lampa martor 3 se aprinde sau se stinge.
pânã la capãt. i Sistemul de încãlzire a volanului nu se
Volanul este fixat în poziþia respectivã. dezactiveazã automat.
Comenzile

Reglarea electricã a volanului* Funcþia de facilitare a accesului în


autovehicul/pãrãsirii autovehiculului*
Funcþia de facilitare a accesului în autovehicul/
pãrãsirii autovehiculului simplificã intrarea ºi
ieºirea din autovehicul.
Volanul de deplaseazã în sus dacã:
앫 scoateþi cheia din contact.
앫 deschideþi portiera ºoferului când cheia se
aflã în contact în poziþia 0 sau 1.
Dacã portiera ºoferului este închisã la
introducerea cheii în contactul electronic de
pornire, volanul este deplasat automat în
poziþia setatã anterior.
: Reglarea înãlþimii
; Reglarea în sens longitudinal GPericol de accidentare
Puteþi gãsi informaþii suplimentare în secþiunea: Asiguraþi-vã cã activarea funcþiei de facilitare
앫 funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii a accesului în autovehicul/pãrãsirii
autovehiculului EASY-ENTRY/EXIT autovehiculului nu va cauza accidentarea
(컄 pagina 76) niciunei persoane.
앫 memorarea setãrilor (컄 pagina 78)
Dacã existã un asemenea pericol, opriþi
Sistemul de încãlzire a volanului* procedura de reglare. Pentru întreruperea
procedurii:
앫 deplasaþi comutatorul de reglare a
coloanei de direcþie în sens invers
direcþiei de deplasare a volanului.
앫 apãsaþi una dintre tastele de apelare a
poziþiilor de memorare.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Aceºtia pot deschide portiera
ºoferului, activând astfel accidental funcþia
EASY-ENTRY ºi accidentându-se.

Cea mai recentã poziþie a volanului este


1 Activarea sistemului de încãlzire a volanului memoratã dupã reglarea manualã a unei poziþii
2 Dezactivarea sistemului de încãlzire a memorate sau la stocarea unei locaþii în
volanului memorie (컄 pagina 78).
3 Lampã martor

* opþional
Oglinzile 77

Puteþi activa ºi dezactiva funcþia de facilitare a Oglinzile exterioare


accesului în autovehicul/pãrãsirii
autovehiculului prin intermediul computerului
de bord (컄 pagina 120). GPericol de accident
i Funcþia de facilitare a pãrãsirii Oglinzile exterioare reduc dimensiunile
autovehiculului cu reacþie la impact* poate fi imaginii reflectate. În realitate, obiectele sunt
activatã dupã un accident doar în cazul în care mai aproape decât par. Este posibilã
funcþia EASY-ENTRY/EXIT este activatã de la aprecierea eronatã a distanþei faþã de
computerul de bord.

Comenzile
autovehiculele din spate ºi producerea unui
Când funcþia de facilitare a pãrãsirii accident, de exemplu, în cazul schimbãrii
autovehiculului cu reacþie la impact este benzii de deplasare. Din acest motiv, este
activatã în cazul unui accident, coloana de necesar sã vã asiguraþi asupra distanþei faþã
direcþie se va deplasa în sus, indiferent de de autovehiculul din spate, privind peste
poziþia cheii în contactul electronic de pornire. umãr.
Acest lucru faciliteazã pãrãsirea autovehiculului
sau salvarea ocupanþilor. Oglinda exterioarã convexã asigurã lãrgirea
câmpului vizual.
Oglinzile Oglinzile exterioare sunt încãlzite automat dacã
temperatura exterioarã este scãzutã.
Oglinda retrovizoare
왘 Reglaþi manual oglinda retrovizoare astfel
încât sã aveþi un grad adecvat de vizibilitate Reglarea oglinzilor exterioare
asupra condiþiilor de trafic.

Oglinda retrovizoare (cu reglare manualã


anti-orbire)

왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în


contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta : pentru reglarea oglinzii
exterioare stânga sau tasta ; pentru
reglarea celei din dreapta.
왘 Modul anti-orbire: deplasaþi pârghia de Lampa martor de culoare roºie, integratã în
reglare anti-orbire : în faþã sau în spate. tastã, se aprinde.
Dupã un anumit interval de timp aceasta se
va stinge. Atât timp cât lampa martor este
aprinsã, puteþi regla oglinda selectatã prin
intermediul tastei =.
왘 Apãsaþi tasta de reglare = în sus, în jos, la
stânga sau la dreapta pânã la reglarea
oglinzii exterioare în poziþia care asigurã
vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de
trafic.

* opþional
78 Funcþiile de memorare*

Plierea ºi deplierea electricã a oglinzilor i Dacã aþi activat aceastã funcþie ºi


exterioare* comandaþi plierea oglinzilor exterioare prin
intermediul tastei :, oglinzile nu vor fi depliate
automat. În acest caz, acestea pot fi depliate
numai prin intermediul tastei :.

Oglinzile cu reglare automatã


anti-orbire*
Comenzile

Oglinda retrovizoare ºi oglinda exterioarã de pe


partea ºoferului intrã automat în modul
anti-orbire când contactul este pus, iar
fasciculul incident al unor faruri cade pe
senzorul integrat în oglinda retrovizoare.
Oglinzile nu intrã în modul anti-orbire dacã este
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
cuplatã treapta de mers înapoi sau este activatã
contactul electronic de pornire. iluminarea habitaclului.
왘 Apãsaþi scurt tasta :.
Ambele oglinzi exterioare sunt pliate sau
G Pericol de accident
depliate. Dacã fasciculul incident provenind de la faruri
i Asiguraþi-vã cã oglinzile exterioare sunt nu atinge senzorul integrat în oglinda
întotdeauna depliate complet în timpul retrovizoare, de exemplu dacã jaluzeaua
deplasãrii autovehiculului; în caz contrar, lunetei* este coborâtã, funcþia de reglare
acestea pot vibra. automatã anti-orbire nu va fi funcþionalã.
Lumina incidentã vã poate orbi temporar. Ca
Resetarea oglinzilor exterioare urmare, este posibil sã fiþi distras de la
urmãrirea condiþiilor de trafic ºi sã provocaþi
Dacã bateria a fost deconectatã sau este un accident. În acest caz, reglaþi oglinda
descãrcatã, oglinzile trebuie resetate. În caz manual.
contrar, acestea nu se vor mai plia la selectarea
funcþiei „Fold in mirrors when locking” (Plierea
oglinzilor la zãvorârea autovehiculului) prin Funcþiile de memorare*
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 121). Memorarea setãrilor
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în Prin intermediul tastei de memorare puteþi
contactul electronic de pornire. stoca pânã la trei setãri diferite.
왘 Apãsaþi scurt tasta :. Urmãtoarele setãri sunt stocate într-o singurã
locaþie de memorie:
Plierea/deplierea auto
omatã a oglinzilor 앫 poziþia scaunului, a spãtarului ºi a tetierei
exterioare* 앫 scaunul multicontur activ*: nivelul funcþiei
dinamice
Când funcþia „Fold in mirrors when locking”
(Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului) 앫 postul de conducere: poziþia volanului
este activatã prin intermediul computerului de 앫 postul de conducere: poziþia oglinzilor
bord (컄 pagina 121): exterioare pe partea ºoferului ºi a
앫 oglinzile exterioare sunt pliate automat pasagerului faþã
atunci când portierele sunt zãvorâte din
exterior.
앫 oglinzile exterioare sunt depliate automat la
deszãvorârea autovehiculului ºi la
deschiderea portierei ºoferului sau a
pasagerului din faþã.

* opþional
Funcþiile de memorare* 79

G Pericol de accidentare Apelarea unei setãri memorate


왘 Apãsaþi una dintre tastele de apelare a
Funcþia de memorare poate fi utilizatã ºi locaþiilor de memorie 1, 2 sau 3.
atunci când cheia este scoasã din contact. Scaunul, volanul ºi oglinda exterioarã sunt
Din acest motiv, copiii nu trebuie lãsaþi setate în poziþia memoratã.
niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. i Procedura de setare este întreruptã
Aceºtia pot fi accidentaþi dacã deplaseazã imediat ce eliberaþi tasta asociatã locaþiei de
scaunul sau volanul. memorie.

Comenzile
Poziþia de parcare a oglinzii exterioare de
G Pericol de accidentare pe partea pasagerului din faþã*
Utilizaþi funcþia de memorare pentru postul Pentru a facilita parcarea autovehiculului, puteþi
de conducere numai în timpul staþionãrii memora pentru oglinda exterioarã de pe partea
autovehiculului. În caz contrar, puteþi fi pasagerului din faþã o poziþie care sã vã ofere
vizibilitate asupra roþii spate de pe partea
distras de la urmãrirea condiþiilor de trafic din respectivã la selectarea treptei de mers înapoi.
cauza deplasãrii automate a volanului ºi a
scaunului ºi puteþi provoca un accident.
Setarea ºi memorarea poziþiei de parcare

왘 Reglaþi poziþia scaunului (컄 pagina 69).


왘 Autovehiculul trebuie sã staþioneze ºi cheia
왘 Din postul de conducere, reglaþi volanul trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul
(컄 pagina 75) ºi oglinzile retrovizoare electronic de pornire.
(컄 pagina 77). 왘 Apãsaþi tasta ; pentru oglinda exterioarã
왘 Apãsaþi tasta de memorare M ºi apoi, în de pe partea pasagerului din faþã.
interval de maxim 3 secunde, tasta asociatã 왘 Selectaþi treapta de mers înapoi.
locaþiei de memorie 1, 2 sau 3.
Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului
Setãrile sunt înregistrate în locaþia de se deplaseazã în poziþia pentru parcare
memorie selectatã. Dupã finalizarea memoratã.
setãrilor este emis un semnal sonor.
왘 Utilizaþi tasta = pentru reglarea oglinzii
exterioare într-o poziþie care vã permite sã
vedeþi roata din spate ºi bordura.
Poziþia de parcare este memoratã.

* opþional
80 Centurile de siguranþã

i La cuplarea transmisiei automate în altã


treaptã, oglinda exterioarã din partea G Pericol de accidentare
pasagerului revine la poziþia de mers O centurã de siguranþã purtatã
memoratã. necorespunzãtor sau fixatã incorect în
i Puteþi memora poziþia de parcare ºi catarama de blocare nu îºi poate îndeplini
utilizând tasta de memorare M ?: funcþia de protecþie pentru care a fost
왘 Atunci când cheia este în poziþia 2 în proiectatã. În anumite situaþii, aceasta ar
contactul electronic de pornire ºi oglinda putea provoca rãni grave sau chiar fatale.
Comenzile

exterioarã din partea pasagerul faþã este Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii, în special
activatã, utilizaþi tasta = pentru a regla femeile însãrcinate, poartã întotdeauna
oglinda astfel încât roata din spate ºi
bordura sã fie vizibile. corect centurile de siguranþã.
왘 Apãsaþi tasta de memorare M ? ºi una 앫 Centura de siguranþã trebuie sã fie uºor
dintre sãgeþile de pe tasta de reglare = în tensionatã pe corp ºi trebuie sã nu fie
interval de trei secunde. rãsucitã. De aceea, vã recomandãm sã
Poziþia de parcare a oglinzii este memoratã evitaþi purtarea de haine voluminoase (de
dacã oglinda exterioarã nu se deplaseazã. exemplu, haine de iarnã). Porþiunea
Dacã oglinda se deplaseazã, repetaþi pentru umãr a centurii de siguranþã
trebuie trecutã peste mijlocul umãrului,
procedura.
în niciun caz peste gât sau pe sub braþ, ºi
trebuie fixatã strâns peste torace.
Apelarea poziþiei de parcare memorate Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie
sã treacã peste ºolduri, cât mai jos
왘 Când cheia se aflã în poziþia 2 în contactul posibil, respectiv peste articulaþiile
electronic de pornire, iar oglinda de pe ºoldurilor ºi nu peste abdomen. Dacã
partea pasagerului din faþã este activatã, este necesar, trageþi uºor centura de
selectaþi treapta de mers înapoi.
siguranþã în jos ºi strângeþi-o din nou în
Oglinda se deplaseazã în poziþia de parcare sensul de rulare.
memoratã.
앫 Nu treceþi centura de siguranþã peste
Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din
faþã se deplaseazã înapoi în poziþia iniþialã: obiecte fragile sau ascuþite, mai ales
dacã acestea sunt amplasate pe sau în
앫 la depãºirea vitezei de 10 km/h
îmbrãcãminte, de exemplu, ochelari,
앫 la aproximativ zece secunde dupã instrumente de scris, chei etc. Centura
decuplarea treptei de mers înapoi poate fi deterioratã, iar în cazul unui
앫 dacã este apãsatã tasta : de reglare a accident se poate rupe ºi pasagerii
oglinzii exterioare de pe partea ºoferului autovehiculului pot suferi leziuni.
Centurile de siguranþã 앫 Centura de siguranþã trebuie purtatã
numai de o singurã persoanã la un
Purtarea centurilor de siguranþã moment dat. Copiii nu trebuie sã
Centurile de siguranþã sunt cel mai eficient cãlãtoreascã niciodatã în braþele altui
mijloc de limitare a deplasãrii pasagerilor din pasager. Retenþia acestora nu mai este
autovehicul în eventualitatea unui accident. posibilã în cazul schimbãrilor bruºte de
Astfel, se reduce riscul lovirii de obiectele aflate direcþie, al frânãrii bruºte sau al unui
în habitaclu. accident. Aceste situaþii pot determina
accidentarea gravã sau chiar fatalã a
copilului ºi a altor pasageri.
Centurile de siguranþã 81

앫 Persoanele cu înãlþimea sub 1,50 m nu Din acest motiv, verificaþi periodic dacã
pot purta corect centura de siguranþã. centurile de siguranþã sunt deteriorate.
Din acest motiv, protecþia persoanelor cu Centurile de siguranþã deteriorate sau care
înãlþimea sub 1,50 m trebuie asiguratã au fost solicitate intens într-un accident
prin intermediul unor sisteme de retenþie trebuie înlocuite de un atelier de specialitate
adecvate.
autorizat. Apelaþi imediat la un atelier de
앫 Copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau cu specialitate autorizat care deþine
vârsta sub 12 ani nu pot purta corect cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele

Comenzile
centura de siguranþã. Prin urmare, necesare efectuãrii lucrãrilor respective. În
aceºtia trebuie aºezaþi în sisteme de acest scop, Mercedes-Benz recomandã
retenþie adecvate pentru copii, instalate apelarea la un centru autorizat de vânzãri ºi
pe un scaun adecvat din autovehicul.
service Mercedes-Benz.
Puteþi gãsi mai multe informaþii în
subcapitolul „Prezenþa copiilor la bord” Din raþiuni de siguranþã, Mercedes-Benz vã
din secþiunea „Siguranþa la bord” a recomandã sã utilizaþi numai centuri de
Manualului de utilizare. Pentru montarea siguranþã care au fost special omologate
sistemului de retenþie pentru copii, pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre
urmaþi instrucþiunile de instalare Mercedes-Benz.
furnizate de producãtor.
앫 Nu fixaþi niciodatã obiecte cu ajutorul
centurii de siguranþã dacã aceasta este
utilizatã de unul dintre pasagerii
autovehiculului.

G Pericol de accidentare
În cazul în care spãtarul nu este în poziþie
aproape verticalã, centura de siguranþã nu
oferã nivelul de protecþie corespunzãtor. În
anumite circumstanþe, acest fapt poate
determina rãnirea gravã sau chiar fatalã.
Înainte de începerea cãlãtoriei, asiguraþi-vã
cã scaunul este reglat corespunzãtor, iar
spãtarul se aflã în poziþie aproape verticalã.

G Pericol de accidentare Fixarea centurii


Centurile de siguranþã murdare sau 왘 Reglaþi scaunul ºi deplasaþi spãtarul în
deteriorate, precum ºi cele care au fost poziþie aproape verticalã (컄 pagina 69).
solicitate intens într-un accident sau au fost 왘 Trageþi uºor centura de siguranþã din
modificate, nu mai oferã nivelul de protecþie ghidajul :.
corespunzãtor. În anumite circumstanþe, 왘 Treceþi centura peste mijlocul umãrului,
acest fapt poate determina rãnirea gravã sau fãrã a o rãsuci.
chiar fatalã. 왘 Fixaþi limba centurii de siguranþã ; în
catarama de blocare =.
Reglarea centurii de siguranþã: dacã este
necesar, centurile de siguranþã pentru ºofer
ºi pasagerul din faþã se regleazã automat pe
partea superioarã a corpului (컄 pagina ).
82 Centurile de siguranþã

왘 Dacã este necesar, reglaþi înãlþimea autovehiculului poartã centurile. Aceastã lampã
centurii (컄 pagina 82). lumineazã continuu sau intermitent. Este
왘 Dacã este cazul, trageþi în sus porþiunea posibil de asemenea sã fie emis un semnal
pentru umãr a centurii pentru a o strânge sonor de avertizare.
peste corp. Lampa de avertizare a centurii de siguranþã
7 ºi semnalul sonor de avertizare dispar
dacã ºoferul ºi pasagerul faþã îºi fixeazã
Reglarea centurii de siguranþã centurile de siguranþã.
Funcþia de reglare a centurii de siguranþã Numai pentru anumite þãri: chiar dacã ºoferul
Comenzile

fixeazã automat centurile de siguranþã pentru sau pasagerul din faþã ºi-au fixat centurile de
ºofer ºi pasagerul din faþã pe partea superioarã siguranþã, lampa de avertizare pentru centura
a corpului. Centura de siguranþã este de siguranþã 7 se aprinde timp de ºase
tensionatã uºor atunci când: secunde dupã pornirea motorului. Lampa se
stinge dupã ce atât ºoferul, cât ºi pasagerul faþã
앫 limba centurii de siguranþã este fixatã în ºi-au fixat centurile de siguranþã.
catarama de blocare ºi cheia este în poziþia
2 în contactul electronic de pornire. i Mai multe informaþii privind lampa de
앫 cheia este în poziþia 2 în contactul avertizare pentru purtarea centurii de
electronic de pornire ºi limba centurii de siguranþã 7 (컄 pagina 258).
siguranþã este fixatã în catarama de
blocare. Reglarea înãlþimii centurii de siguranþã
Funcþia de reglare a centurii de siguranþã va Înãlþimea centurii de siguranþã poate fi reglatã
aplica o anumitã forþa de tensionare dacã pentru scaunul ºoferului ºi cel al pasagerului din
detecteazã existenþa unui spaþiu între ocupant faþã.
ºi centurã. Centura nu trebuie þinutã cu mâna în Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât aceasta sã
timpul reglãrii. Puteþi activa sau dezactiva treacã peste mijlocul umãrului.
funcþia de reglare a centurii de siguranþã prin
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 120).

Centura de siguranþã a scaunului central


spate
Dacã spãtarul scaunului din dreapta spate este
rabatat ºi apoi ridicat, centura scaunului central
se poate bloca. Aceasta nu mai poate fi scoasã.
왘 Pentru eliberarea centurii scaunului central
spate: trageþi centura de siguranþã din
ghidajul aflat pe spãtarul scaunului central
spate circa 20 mm în afarã, apoi lãsaþi-o 왘 Pentru ridicare: deplasaþi ghidajul centurii
liberã. în sus.
Centura se va retrage ºi se va debloca. Acesta se fixeazã în diverse poziþii.
왘 Pentru coborâre: apãsaþi continuu butonul
Desfacerea centurii :.
왘 Deplasaþi ghidajul centurii în jos.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare ? ºi
conduceþi limba centurii ; în ghidajul 왘 Eliberaþi butonul : ºi verificaþi dacã
culisant corespunzãtor :. ghidajul s-a fixat.

Semnalul de avertizare asupra purtãrii


centurii de siguranþã pentru ºofer ºi
pasagerul din faþã
Lampa de avertizare pentru centura de
siguranþã 7 aflatã pe instrumentul de bord
vã reaminteºte sã vã asiguraþi cã toþi pasagerii
Centurile de siguranþã 83

Indicatorul de stare a centurilor de Poziþia corectã a scaunului ºoferului


siguranþã spate
Indicatorul de stare a centurilor de siguranþã
spate vã aratã dacã pasagerii din spate ºi-au
fixat centurile de siguranþã. Acelaºi indicator
prezintã numãrul de centuri cuplate în
catarame.
Indicatorul de stare a centurilor de siguranþã
spate este afiºat pe display-ul multifuncþional

Comenzile
timp de circa 30 secunde în urmãtoarele
situaþii:
앫 porniþi de pe loc ºi atingeþi o vitezã de
aproximativ 10 km/h.
앫 pasagerii din spate fixeazã sau desfac
centurile de siguranþã în timpul cãlãtoriei.
앫 la urcarea sau coborârea unei persoane din
autovehicul.
Puteþi anula mesajele imediat dupã afiºarea
acestora (컄 pagina 226).
Pe display-ul multifuncþional sunt afiºate
urmãtoarele mesaje:
앫 7 No rear seat belt engaged (Nu este
fixatã nicio centurã în spate)
G Pericol de accident
앫 7 1 rear seat belt engaged (Este fixatã o
singurã centurã în spate) Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul
앫 7 2 rear seat belt engaged (Sunt fixate staþionãrii autovehiculului. În caz contrar,
douã centuri în spate) atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la
앫 7 3 rear seat belt engaged (Sunt fixate condiþiile de drum ºi de trafic ºi este posibil
trei centuri în spate) sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului
i Indicatorul de stare a centurilor de ca urmare a deplasãrii scaunului. Acest fapt
siguranþã spate este disponibil numai în poate produce un accident.
anumite þãri.
G Pericol de accident
Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii
autovehiculului ºi nu porniþi pânã când
mecanismul de reglare a volanului nu este
blocat în poziþia respectivã. În cazul în care
porniþi autovehiculul fãrã ca mecanismul de
reglare a volanului sã fie blocat în poziþie,
atenþia vã poate fi distrasã de la condiþiile de
trafic de miºcarea bruscã a volanului ºi puteþi
provoca un accident.
Manevrabilitatea autovehiculului nu este
totuºi afectatã.

왘 Verificaþi dacã scaunul = ºi tetiera sunt


reglate în poziþia corectã (컄 pagina 69).
84 Sistemele de iluminare

Asiguraþi-vã cã: Sistemele de iluminare


앫 menþineþi corpul cât mai departe de
airbag-ul frontal pentru ºofer. Comutatorul de lumini
앫 sunteþi aºezat într-o poziþie verticalã Ca mãsurã de siguranþã, Mercedes-Benz vã
adecvatã. recomandã conducerea autovehiculului cu
앫 vã puteþi fixa centura de siguranþã în mod luminile aprinse ºi pe timp de zi. Utilizarea
corect. diurnã a farurilor variazã în funcþie de
reglementãrile în vigoare în þara respectivã ºi de
앫 spãtarul scaunului a fost deplasat în poziþie
obligaþiile asumate de fiecare ºofer. În anumite
aproape verticalã.
Comenzile

þãri, luminile diurne sunt aprinse automat la


앫 unghiul de înclinare a scaunului este reglat pornirea motorului.
astfel încât sã se realizeze o susþinere lejerã
a coapselor. i În cazul în care conduceþi în þãri unde
traficul se desfãºoarã pe partea opusã a
앫 puteþi apãsa pedalele cu uºurinþã.
carosabilului faþã de þara de înmatriculare a
앫 tetiera este reglatã astfel încât capul sã se autovehiculului, participanþii la trafic care se
poatã sprijini pe secþiunea centralã a
acesteia, aproximativ la nivelul ochilor. deplaseazã din sens opus pot fi orbiþi de faza
scurtã asimetricã a farurilor. Reglaþi farurile în
왘 Verificaþi dacã volanul : este reglat în
poziþia corectã (컄 pagina 75). modul fazã scurtã simetricã atunci când
conduceþi în aceste þãri. Puteþi obþine informaþii
Asiguraþi-vã cã:
în aceastã privinþã de la oricare centru autorizat
앫 puteþi þine volanul având coatele uºor de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
îndoite.
(컄 pagina 117).
앫 vã puteþi miºca liber picioarele.
앫 puteþi vedea clar toate afiºajele de pe
instrumentul de bord.
왘 Verificaþi dacã centura de siguranþã ; este
fixatã corect (컄 pagina 80).
Aceasta trebuie:
앫 sã stea bine întinsã peste corp.
앫 sã treacã peste mijlocul umãrului.
앫 sã susþinã zona pelvianã trecând peste
articulaþiile ºoldurilor.

1W Lampã de poziþie stânga


2X Lampã de poziþie dreapta
3$ Stingere lumini/lumini diurne
4c Mod de funcþionare automatã a
farurilor/lumini diurne
5T Lãmpi de poziþie laterale, lampa
plãcuþei de înmatriculare ºi iluminarea
instrumentelor de bord
6L Aprindere faruri pentru fazã scurtã
sau pentru fazã lungã
7N Proiectoare de ceaþã1
8R Lampã de ceaþã spate
1. Doar autovehiculele dotate cu faruri cu halogen
sunt prevãzute cu proiectoare de ceaþã.
Sistemele de iluminare 85

i Lãmpile exterioare (cu excepþia lãmpilor de


poziþie) se sting automat la scoaterea cheii din G Pericol de accident
contact sau la deschiderea portierei ºoferului În condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi
atunci când contactul este luat (cheia se aflã în comutatorul de lumini din poziþia c în
poziþia 0). poziþia L în timp util. În caz contrar,
! Stingeþi lãmpile de poziþie în momentul farurile pot fi stinse temporar ºi puteþi
pãrãsirii autovehiculului. Astfel se evitã provoca un accident.
descãrcarea bateriei.

Comenzile
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
în poziþia c.
Faza scurtã a farurilor
Când cheia este în poziþia 1 în contact:
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact sau lampa de poziþie este aprinsã sau stinsã
porniþi motorul. automat, în funcþie de intensitatea
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de iluminãrii ambientale.
lumini în poziþia L. Porniþi motorul: în funcþie de intensitatea
Lampa martor L de pe instrumentul de iluminãrii ambientale, luminile diurne1 sau
bord se aprinde. lampa de poziþie ºi faza scurtã a farurilor
sunt aprinse sau stinse automat.
Când faza scurtã a farurilor este aprinsã,
Luminile diurne lampa martor L de pe instrumentul de
bord se aprinde.
Puteþi activa sau dezactiva „luminile diurne”
prin intermediul computerului de bord
(컄 pagina 116). Proiectoarele de ceaþã (faruri cu halogen)
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de
lumini în poziþia $ sau c.
Porniþi motorul: în funcþie de intensitatea
G Pericol de accident
iluminãrii ambientale, luminile diurne sau Dacã vã aºteptaþi la condiþii de ceaþã, rotiþi
faza scurtã a farurilor sunt aprinse.
comutatorul de lumini în poziþia L înainte
Când faza scurtã a farurilor este aprinsã, de a porni în cãlãtorie. În caz contrar, este
lampa martor L de pe instrumentul de
bord se aprinde. posibil ca autovehiculul sã nu fie vizibil în
timp util, situaþie periculoasã atât pentru
dumneavoastrã cât ºi pentru alte persoane.
Modul de funcþionare automatã a farurilor
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
G Pericol de accident electronic de pornire.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
În cazul în care comutatorul de lumini este în poziþia L sau T. În cazul în care
rotit în poziþia c, luminile nu se vor comutatorul de lumini este setat în poziþia
aprinde automat în condiþii de ceaþã. Acest c, nu puteþi activa proiectoarele de
ceaþã.
lucru vã poate pune în pericol atât pe
dumneavoastrã, cât ºi pe alte persoane. De 왘 Trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã
la prima treaptã.
aceea, în condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi
comutatorul de lumini în poziþia L. Lampa martor verde N de pe
instrumentul de bord se aprinde.
Modul de funcþionare automatã a farurilor 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul de
este oferit doar ca facilitate. ªoferul este în lumini pânã la capãtul cursei.
orice moment pe deplin responsabil de
iluminarea autovehiculului.

1. În cazul în care aþi activat funcþia „Lumini diurne”


prin intermediul computerului de bord.
86 Sistemele de iluminare

Lampa martor verde N de pe Comutatorul combinat


instrumentul de bord se stinge.
(semnalizatoarele de direcþie, faza lungã
a farurilor ºi claxonul optic/flash)
Lampa de ceaþã spate
În cazul autovehiculelor cu proiectoare de ceaþã
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
Comenzile

în poziþia L sau T. În cazul în care


comutatorul de lumini este setat în poziþia
c, nu puteþi activa lampa de ceaþã
spate.
왘 Trageþi în afarã comutatorul de lumini, pânã
la a doua treaptã.
Lampa martor galbenã R de pe
instrumentul de bord se aprinde.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul de Semnalizatoarele de direcþie
lumini pânã la capãtul cursei.
왘 Pentru activare: apãsaþi comutatorul
Lampa martor galbenã R de pe
instrumentul de bord se stinge. combinat în sensul indicat de sãgeata ;
sau ?.
În cazul autovehiculelor fãrã proiectoare de
ceaþã Lampa martor aferentã semnalizatorului de
direcþie ! sau # lumineazã
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul intermitent pe instrumentul de bord.
electronic de pornire.
i Dacã doriþi sã semnalizaþi o modificare
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
minorã de direcþie, apãsaþi scurt comutatorul
în poziþia L. În cazul în care comutatorul
de lumini este setat în poziþia c, nu combinat în sensul corespunzãtor.
puteþi activa lampa de ceaþã spate. Semnalizatorul de direcþie corespunzãtor se
왘 Trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã aprinde scurt de trei ori.
la oprirea acestuia.
Lampa martor galbenã R de pe Activarea manualã a fazei lungi a farurilor
instrumentul de bord se aprinde.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul de 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact sau
lumini pânã la capãtul cursei. porniþi motorul.
Lampa martor galbenã R de pe 왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
instrumentul de bord se stinge. în poziþia L.
왘 Apãsaþi comutatorul combinat în sensul
indicat de sãgeata :.
Lampa martor K de pe instrumentul de
bord se aprinde.
왘 Pentru dezactivare: deplasaþi comutatorul
combinat înapoi în poziþia normalã.
Lampa martor K de pe instrumentul de
bord se stinge.

Sistemul de asistare pentru faza lungã


adaptivã*
În funcþie de condiþiile de drum ºi trafic,
comutatorul pentru reglarea fazei scurte ºi a
fazei lungi a farurilor este comandat prin
* opþional
Sistemele de iluminare 87

intermediul unui senzor optic localizat în partea ceilalþi participanþi la trafic sunt iluminaþi
frontalã a unitãþii de comandã din plafonierã. corespunzãtor, faza lungã a farurilor este
Astfel este redusã intensitatea iluminãrii pentru dezactivatã automat. Lampa martor K
a nu orbi alþi participanþi în trafic ºi carosabilul de pe instrumentul de bord se stinge.
este mai bine luminat. Tranziþia de la faza scurtã Lampa martor _ de pe instrumentul de
la faza lungã a farurilor este realizatã treptat, bord rãmâne aprinsã. Reglarea adaptivã a
fãrã schimbãri bruºte în intensitatea iluminãrii. fasciculelor farurilor începe la o vitezã de
aproximativ 40 km/h.
G  왘 Pentru dezactivare: deplasaþi comutatorul
combinat înapoi în poziþia normalã.

Comenzile
Sistemul de asistare pentru faza lungã Lampa martor _ de pe instrumentul de
adaptivã este conceput doar ca un sistem bord se stinge.
auxiliar de asistare a conducerii. ªoferul este
pe deplin responsabil pentru reglarea
iluminãrii în funcþii de condiþiile dominante de
iluminare ambientalã, de vizibilitate ºi de Claxonul optic/flash
trafic. 왘 Pentru activare: deplasaþi scurt
Sistemul nu poate detecta participanþii la comutatorul combinat în sensul indicat de
sãgeata =.
trafic care au setãri de iluminare slabã, nu
sunt vizibili sau care nu sunt iluminaþi, Semnalizatoarele de avarie
precum pietonii, bicicliºtii sau autovehiculele
din spatele unui parapet. În unele situaþii
foarte rare, participanþii la trafic cu iluminare
corespunzãtoare pot fi detectaþi prea târziu
sau deloc. Faza lungã automatã a farurilor nu
va fi dezactivatã sau activatã la detectarea
unor participanþi la trafic care cãlãtoresc în
faþã sau care se aproprie de autovehicul din
sens opus.
Este posibilã producerea unui accident cu
consecinþe asupra dumneavoastrã sau a altor
persoane. Supravegheaþi întotdeauna cu
atenþie condiþiile de trafic ºi, dacã este Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în
necesar, activaþi manual faza scurtã a cazul în care contactul este luat. Acestea sunt
activate automat dacã un airbag intrã în
farurilor. funcþiune sau în caz de frânã bruscã ºi oprire de
la o vitezã de peste 70 km/h.
왘 Pentru activare: acþionaþi sistemul de 왘 Pentru activare: apãsaþi tasta :.
asistare pentru faza lungã adaptivã prin
intermediul computerului de bord Toate semnalizatoarele de direcþie
(컄 pagina 117). lumineazã intermitent. Dacã aprindeþi
semnalizatorul de direcþie corespunzãtor
왘 Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia c. uneia dintre direcþii cu ajutorul
왘 Apãsaþi comutatorul combinat în sensul comutatorului combinat (컄 pagina ), va
indicat de sãgeata :. lumina intermitent doar semnalizatorul
Când faza scurtã a farurilor este aprinsã, situat pe partea respectivã a
lampa martor _ de pe instrumentul de autovehiculului.
bord se aprinde. În cazul în care rulaþi cu o 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta :.
vitezã mai mare de 55 km/h ºi sistemul nu
detecteazã alþi participanþi la trafic, faza
lungã a farurilor este activatã automat.
Lampa martor K de pe instrumentul de
bord se aprinde de asemenea. În cazul în
care rulaþi cu o vitezã sub 45 km/h ºi
88 Sistemele de iluminare

Reglarea fasciculelor farurilor Sistemul de spãlare a farurilor*


(autovehicule cu faruri cu halogen) Farurile sunt spãlate automat dacã se activeazã
Comutatorul pentru reglarea farurilor permite funcþia „Wipe with windscreen washer fluid”
ajustarea fasciculelor farurilor în funcþie de (ªtergere cu lichid de spãlare a parbrizului) în
gradul de încãrcare a autovehiculului. timp ce farurile sunt aprinse ºi motorul este
pornit. Farurile vor fi curãþate la fiecare a zecea
Farurile pot fi reglate numai când motorul este ºtergere a parbrizului cu lichid de spãlare. Când
în funcþiune. contactul este luat, sistemul de spãlare
automatã a farurilor este resetat ºi contorul
Comenzile

este adus la 0.

Sistemul inteligent de iluminare


„Intelligent Light System”*
(autovehicule cu faruri bi-xenon*)
Sistemul inteligent de iluminare „Intelligent
Light System” regleazã automat farurile în
funcþie de condiþiile rutiere ºi meteorologice.
Farurile bi-xenon oferã funcþii avansate pentru
îmbunãtãþirea iluminãrii suprafeþei carosabile,
de exemplu, în funcþie de viteza autovehiculului
sau de condiþiile meteorologice. Sistemul
Poziþie Încãrcãturã include: sistemul de iluminare activã, funcþia de
iluminare suplimentarã în viraje, modul de
0 Scaunul ºoferului ºi al iluminare pe autostradã ºi lumina de ceaþã cu
pasagerului din faþã sunt domeniu extins. Sistemul inteligent de
ocupate iluminare este activ numai când este întuneric.
1 Scaunul ºoferului, al Puteþi activa ºi dezactiva sistemul „Intelligent
pasagerului din faþã ºi scaunele Light System” prin intermediul computerului de
din spate sunt ocupate bord (컄 pagina 116).

2 Scaunul ºoferului, al
pasagerului din faþã ºi scaunele Sistemul de iluminare activã
din spate sunt ocupate,
portbagajul este încãrcat
3 Scaunul ºoferului ºi al
pasagerului din faþã sunt
ocupate ºi este atinsã sarcina
maximã admisã pe puntea
spate, de exemplu, la tractarea
unei remorci
왘 Rotiþi comutatorul pentru reglarea
farurilor : în poziþia care corespunde
încãrcãturii curente a autovehiculului.

Funcþia de iluminare activã este un sistem care


deplaseazã fasciculul farurilor în funcþie de
miºcarea roþilor din faþã ale autovehiculului.
Astfel, zonele importante rãmân iluminate în
timpul deplasãrii. Acest lucru vã permite sã
observaþi pietonii, bicicliºtii ºi animalele.

* opþional
Sistemele de iluminare 89

Iluminarea suplimentarã în viraje Modul de iluminare pe autostradã

Comenzile
Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje Modul de iluminare pe autostradã extinde
îmbunãtãþeºte iluminarea suprafeþei carosabile domeniul fasciculului farului.
în sensul de virare, de exemplu, sporind Este activ:
vizibilitatea în timpul virajelor strânse. Aceastã
funcþie poate fi activatã doar atunci când faza 앫 dacã vã deplasaþi cu viteze mai mari de
scurtã a farurilor este aprinsã. 110 km/h ºi nu efectuaþi viraje ample în
timpul parcurgerii unei distanþe de
Este activã: 1.000 m.
앫 dacã vã deplasaþi cu viteze mai mici de 앫 dacã vã deplasaþi cu o vitezã mai mare de
40 km/h, iar funcþia de iluminare 130 km/h.
suplimentarã în viraje este activatã la
aprinderea semnalizatoarelor de direcþie Modul de iluminare pe autostradã rãmâne activ
sau la rotirea volanului. atâta timp cât viteza nu scade sub 80 km/h.
앫 dacã vã deplasaþi cu o vitezã cuprinsã între Nu este activ: dacã vã deplasaþi cu o vitezã mai
40 km/h ºi 70 km/h, iar funcþia de micã de 80 km/h.
iluminare suplimentarã în viraje este
activatã la rotirea volanului.
Lumina de ceaþã cu domeniu extins
Nu este activã: dacã vã deplasaþi cu viteze mai
mari de 70 km/h sau dacã opriþi semnalizatorul
de direcþie sau rotiþi volanul în poziþia de mers
înainte.
Lampa de iluminare suplimentarã în viraje
poate rãmâne aprinsã pentru scurt timp, însã se
stinge automat dupã maxim trei minute.

Lumina de ceaþã cu domeniu extins reduce


orbirea ºoferului ºi îmbunãtãþeºte iluminarea
marginii carosabilului.
Este activã: dacã vã deplasaþi cu o vitezã mai
mare de 70 km/h ºi activaþi lãmpile de ceaþã.
Dacã viteza de rulare nu depãºeºte 100 km/h,
lumina de ceaþã cu domeniu extins rãmâne
activã.
Nu este activã: dacã rulaþi cu o vitezã mai mare
de 100 km/h ºi dezactivaþi lampa de ceaþã.
90 Sistemele de iluminare

Iluminarea habitaclului
Comenzile

Unitate de comandã în plafoniera spate

Unitate de comandã în plafoniera faþã : p Aprinderea/stingerea lãmpii de


lecturã de pe partea dreaptã*
: u Activarea/dezactivarea iluminãrii ; p Aprinderea/stingerea lãmpii de
zonei din spate a habitaclului lecturã de pe partea stângã*
; | Activarea/dezactivarea iluminãrii
automate a habitaclului
= p Aprinderea/stingerea lãmpii de Funcþia de control automat al iluminãrii
lecturã de pe partea dreaptã habitaclului
? c Activarea/dezactivarea iluminãrii
zonei din faþã a habitaclului 왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
|.
A p Aprinderea/stingerea lãmpii de
lecturã de pe partea stângã Tasta | se ridicã sau coboarã.
Iluminarea habitaclului este activatã automat în
condiþii de întuneric, la deszãvorârea
autovehiculului, la deschiderea unei portiere
sau la scoaterea cheii din contactul electronic
de pornire.
Dupã o anumitã perioadã, iluminarea se stinge.
Puteþi seta funcþia de stingere temporizatã prin
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 118). Dacã portiera rãmâne
deschisã, iluminarea habitaclului va fi
dezactivatã dupã aproximativ cinci minute.

Iluminarea de urgenþã în caz de accident


În cazul în care funcþia de control automat al
iluminãrii habitaclului este activatã ºi
autovehiculul este implicat într-un accident,
habitaclul este iluminat automat.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta de
acþionare a semnalizatoarelor de avarie
(컄 pagina 87).
sau
왘 Zãvorâþi ºi deszãvorâþi autovehiculul cu
cheia.

* opþional
ªtergãtoarele de parbriz 91

ªtergãtoarele de parbriz Geamurile laterale


Deschiderea ºi închiderea geamurilor
laterale

G Pericol de accidentare
La deschiderea unui geam lateral,
asiguraþi-vã cã nu poate fi prinsã nicio

Comenzile
persoanã între geam ºi cadrul portierei. Nu vã
sprijiniþi pe geamurile laterale ºi nu le atingeþi
în timpul deschiderii. Este posibil sã vã
blocaþi între geam ºi cadrul portierei, din
cauza miºcãrii descendente a geamului. Dacã
1$ ªtergãtoare de parbriz oprite existã un asemenea pericol, eliberaþi
2Ä Funcþionare intermitentã, frecvenþã
comutatorul sau trageþi-l în sus pentru a
redusã1
3Å Funcþionare intermitentã, frecvenþã închide geamul.
ridicatã2
4° Funcþionare constantã, frecvenþã
redusã G Pericol de accidentare
5¯ Funcþionare constantã, frecvenþã
ridicatã Asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate fi
B Ciclu unic de ºtergere/curãþare cu prinsã la închiderea geamurilor laterale. Dacã
lichid de spãlare existã un asemenea pericol, eliberaþi
 Sensibilitate redusã a senzorului de ploaie. comutatorul sau apãsaþi-l din nou pentru a
2. Sensibilitate ridicatã a senzorului de ploaie. redeschide geamul lateral.

! În cazul modului de funcþionare G Pericol de accidentare


intermitentã a ºtergãtoarelor cu senzor de
ploaie: Copiii se pot accidenta dacã deschid sau
Din cauza influenþelor optice sau a murdãririi închid singuri geamurile laterale.
parbrizului în condiþii de vreme uscatã, este Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
posibil ca ºtergãtoarele sã fie activate autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu
accidental. Acest fapt poate provoca dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului,
deteriorarea lamelor sau zgârierea parbrizului. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.
Din acest motiv, dezactivaþi întotdeauna
ºtergãtoarele de parbriz pe vreme uscatã. G Pericol de accidentare
왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2.
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
왘 Rotiþi comutatorul combinat în poziþia
corespunzãtoare. autovehicul, chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi
într-un sistem de retenþie pentru copii.
În poziþiile Ä sau Å, frecvenþa adecvatã
de ºtergere este setatã automat, în funcþie de Aceºtia riscã:
intensitatea ploii. În poziþia Å, senzorul de 앫 sã se rãneascã grav sau chiar fatal în
ploaie este mai sensibil decât în poziþia Ä, contact cu diverse componente ale
iar frecvenþa de ºtergere va fi mai ridicatã. autovehiculului
앫 sã sufere leziuni grave sau chiar fatale ca
rezultat al expunerii prelungite la
temperaturi foarte ridicate sau foarte
scãzute
92 Geamurile laterale

În cazul în care copiii deschid o portierã, i Puteþi închide sau deschide geamurile
existã riscul: laterale chiar ºi atunci când cheia este în poziþia
0 sau când este scoasã din contact. Totuºi,
앫 sã rãneascã grav sau chiar fatal alte
acest lucru este posibil doar timp de cinci
persoane
minute, sau pânã când portiera ºoferului sau a
앫 sã pãrãseascã autovehiculul, rãnindu-se pasagerului din faþã este deschisã.
sau fiind accidentaþi grav sau fatal de
autovehiculele din trafic 왘 Pentru deschidere: apãsaþi comutatorul
corespunzãtor.
Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii, activaþi
Comenzile

왘 Pentru închidere: trageþi comutatorul


protecþia de siguranþã pentru copii/ corespunzãtor.
comutatorul pentru blocarea comenzilor. În
caz contrar, copiii pot deschide geamurile
i Dacã apãsaþi comutatorul pânã dincolo de
punctul de rezistenþã, este iniþiat un proces
laterale sau portierele în timpul deplasãrii
automat de deschidere/închidere a jaluzelei în
autovehiculului ºi se pot, astfel, accidenta
direcþia corespunzãtoare. Puteþi opri închiderea
sau pot cauza accidentarea altor persoane.
sau deschiderea automatã apãsând din nou
comutatorul.
Subiecte asociate:
앫 funcþia de deschidere de confort
(컄 pagina 93) Închiderea cu putere, fãrã funcþia de
앫 funcþia de închidere de confort protecþie la strângere
(컄 pagina 93)
앫 comutatorul pentru blocarea comenzilor
din partea din spate a habitaclului
G Pericol de accidentare
(컄 page 58) Închiderea cu putere a geamurilor laterale,
앫 închiderea automatã a geamurilor laterale fãrã funcþia de protecþie la strângere, ar
(sistemul PRE-SAFE) (컄 pagina 43) putea provoca rãni grave sau chiar fatale.
Comutatoarele pentru toate geamurile laterale Asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate fi
sunt situate pe portiera ºoferului. De prinsã la închiderea acestora.
asemenea, existã câte un comutator
suplimentar pe fiecare portierã, pentru geamul
aferent. În cazul în care un geam lateral se blocheazã în
timpul închiderii ºi se redeschide parþial:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul în sus ºi menþineþi-l astfel pânã
la închiderea completã a geamului.
Geamul lateral este închis cu mai multã
putere.
În cazul în care un geam lateral se blocheazã din
nou în timpul închiderii ºi se redeschide parþial:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul în sus ºi menþineþi-l astfel pânã
la închiderea completã a geamului.
Geamul este închis fãrã funcþia de protecþie
la strângere.
: Faþã stânga
; Faþã dreapta
= Spate dreapta
? Spate stânga

왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul


electronic de pornire.
Geamurile laterale 93

Funcþia de deschidere de confort Funcþia de închidere de confort


Aveþi posibilitatea de a aerisi autovehiculului La zãvorârea autovehiculului, puteþi închide
înainte de a porni într-o cãlãtorie. În acest scop, simultan:
utilizaþi cheia pentru a realiza simultan: 앫 geamurile laterale
앫 deschiderea geamurilor laterale 앫 trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa
앫 deschiderea trapei glisante/rabatabile* panoramicã glisantã*
sau a trapei panoramice glisante ºi a La autovehiculele cu trapã panoramicã
jaluzelelor rulante* glisantã*, puteþi închide apoi ºi jaluzelele

Comenzile
앫 activarea sistemului de ventilaþie a rulante.
scaunelor*
i Funcþia de deschidere de confort poate fi G Pericol de accidentare
activatã doar prin intermediul cheii.
Asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate
rãmâne prinsã la utilizarea funcþiei de
închidere de confort. În cazul apariþiei unui
pericol de accidentare, procedaþi astfel:
Prin intermediul cheii:
앫 eliberaþi tasta &.
앫 apãsaþi continuu tasta % pânã când
geamurile laterale ºi trapa glisantã/
rabatabilã* sau trapa panoramicã
glisantã* se deschid din nou.
Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*:
왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei 앫 eliberaþi suprafaþa senzorului de pe
ºoferului. mânerul portierei.
왘 Deszãvorâþi autovehiculul apãsând tasta 앫 trageþi imediat mânerul portierei ºi
k. menþineþi-l în aceastã poziþie.
왘 Apãsaþi continuu tasta k pânã când 앫 Geamurile laterale ºi trapa glisantã/
geamurile laterale ºi trapa rabatabilã* sau trapa panoramicã
glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã
glisantã* sunt în poziþia doritã. glisantã* se deschid.
Dacã jaluzelele rulante sau trapa panoramicã
glisantã* sunt închise, mai întâi se vor deschide
jaluzelele. Închiderea cu ajutorul cheii
왘 Apãsaþi din nou tasta k pânã când trapa
panoramicã glisantã* ajunge în poziþia
doritã.

왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei


ºoferului.

* opþional
94 Conducerea ºi parcarea autovehiculului

왘 Zãvorâþi autovehiculul apãsând tasta j. La autovehiculele cu trapã panoramicã


왘 Apãsaþi continuu tasta j pânã când glisantã*:
geamurile laterale ºi trapa 왘 Atingeþi suprafaþa senzorului din mânerul
glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã portierei 1 din nou, pânã la închiderea
glisantã* sunt închise complet. jaluzelelor rulante ale trapei panoramice
왘 Asiguraþi-vã cã toate geamurile laterale ºi glisante*.
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa
panoramicã glisantã* sunt închise. Conducerea ºi parcarea autovehiculului
La autovehiculele cu trapã panoramicã Pornirea motorului
Comenzile

glisantã*:
왘 Apãsaþi din nou tasta j pânã la
închiderea jaluzelelor rulante* ale trapei G Pericol de accident
panoramice glisante*.
Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat
picioarelor ºoferului. Dacã acest spaþiu este
Închiderea cu ajutorul funcþiei KEYLESS acoperit cu mochete sau covoare,
GO* asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate
corespunzãtor ºi cã nu obstrucþioneazã cursa
pedalelor.
Nu suprapuneþi mai multe covoraºe.
În caz contrar, acestea pot fi prinse între
pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a
autovehiculului. Nu va mai fi posibilã
frânarea, schimbarea treptei de vitezã sau
accelerarea autovehiculului conform
intenþiilor ºoferului. Aceasta poate antrena
riscul producerii unui accident sau al rãnirii.

왘 Atingeþi suprafaþa senzorului din mânerul


portierei 1 pânã când geamurile laterale ºi GPericol de asfixiere
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în
panoramicã glisantã* sunt închise complet.
spaþii închise. Gazele de eºapament conþin
i Asiguraþi-vã cã atingeþi doar suprafaþa monoxid de carbon. Inhalarea acestora
senzorului 1. prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate
왘 Asiguraþi-vã cã toate geamurile laterale ºi cauza pierderea cunoºtinþei sau chiar
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa decesul.
panoramicã glisantã* sunt închise.
! Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la
pornirea motorului.

* opþional
Conducerea ºi parcarea autovehiculului 95

Transmisie manualã

Comenzile
Maneta DIRECT SELECT

Maneta schimbãtorului de viteze P Poziþia de parcare cu blocarea


왘 Menþineþi apãsatã pedala de frânã. selectorului
N Poziþia neutrã
왘 Apãsaþi pedala de ambreiaj.
R Treapta de mers înapoi
왘 Deplasaþi schimbãtorul de viteze în poziþia D Poziþia de mers înainte
neutrã.
왘 Înainte de a porni autovehiculul, selectaþi
poziþia P.
Transmisie automatã*
i Motorul poate fi pornit de asemenea când
În funcþie de tipul motorului, autovehicul este maneta selectorului/maneta DIRECT SELECT
prevãzut fie cu o manetã a selectorului, fie cu o se aflã în poziþia N.
manetã DIRECT SELECT.

Pornirea motorului prin intermediul cheii


i Pentru autovehiculele cu transmisie
automatã*:
În cazul în care maneta selectorului/maneta
DIRECT SELECT este în poziþia P sau N, puteþi
utiliza funcþia „touch-start” (pornire la o
atingere). În acest scop, rotiþi cheia pânã în
poziþia 3 ºi apoi eliberaþi-o imediat. Motorul va
porni automat.
왘 Pentru a porni un motor pe benzinã: rotiþi
Maneta selectorului cheia în poziþia 3 în contactul electronic de
pornire (컄 pagina 68) ºi eliberaþi-o când
P Poziþia pentru parcare ºi dispozitivul de porneºte motorul.
blocare a manetei selectorului 왘 Pentru a porni un motor diesel: rotiþi cheia
R Treapta de mers înapoi în poziþia 2 în contactul electronic de
N Poziþia neutrã pornire (컄 pagina 68).
D Poziþia de mers înainte Se va aprinde lampa martor a sistemului de
preîncãlzire cu bujie incandescentã %
de pe instrumentul de bord.
왘 Dupã ce lampa martor % se stinge, rotiþi
cheia în poziþia 3 (컄 pagina 68) ºi
eliberaþi-o când porneºte motorul.
i Dacã motorul este cald, acesta poate fi
pornit fãrã preîncãlzire.

* opþional
96 Conducerea ºi parcarea autovehiculului

Pornirea motorului prin intermediul Pe cât posibil, evitaþi patinarea roþilor motrice la
funcþiei KEYLESS GO* pornirea de pe loc pe o suprafaþã alunecoasã. În
caz contrar, este posibilã deteriorarea trenului
G  de rulare.
i Zãvorârea centralizatã a portierelor este
Autovehiculul poate fi pornit prin intermediul activatã automat la pornirea de pe loc.
unei chei KEYLESS GO* valide. Din acest Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt
motiv, copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã coborâte.
Comenzile

nesupravegheaþi în autovehicul. Luaþi


întotdeauna cheia cu dumneavoastrã la Puteþi deschide portierele din interior în orice
pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã lipsiþi moment.
doar pentru scurt timp. De asemenea, puteþi dezactiva funcþia de
zãvorâre automatã (컄 pagina 119).
i Butonul de pornire/oprire poate fi utilizat
pentru pornirea autovehiculului, fãrã a necesita
Transmisie manualã
introducerea cheii în contactul electronic de
pornire. 왘 Menþineþi apãsatã pedala de frânã.
왘 Apãsaþi pedala de ambreiaj.
왘 Schimbaþi în prima treaptã de vitezã sau în
cea de mers înapoi.
왘 Eliberaþi frâna de parcare (컄 pagina 97).
왘 Eliberaþi pedala de frânã.
왘 Eliberaþi cu atenþie pedala de ambreiaj ºi
apãsaþi uºor pedala de acceleraþie.
! Schimbaþi treapta de vitezã în timp util ºi
evitaþi patinarea roþilor. În caz contrar, existã
posibilitatea deteriorãrii autovehiculului.

왘 Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Transmisie automatã*


Selectorul este deblocat din poziþia de
parcare. i Maneta selectorului/maneta DIRECT
왘 Motor pe benzinã: apãsaþi butonul de SELECT poate fi deplasatã în poziþia doritã doar
pornire/oprire : o singurã datã. dacã apãsaþi pedala de frânã. Numai procedând
Motorul porneºte. astfel este eliberat dispozitivul de blocare al
왘 Motorul diesel: apãsaþi butonul de pornire/ manetei selectorului.
oprire : o singurã datã. 왘 Menþineþi apãsatã pedala de frânã.
Preîncãlzirea se activeazã ºi motorul 왘 Deplasaþi maneta selectorului/maneta
porneºte. DIRECT SELECT în poziþia D sau R.
왘 Eliberaþi frâna de parcare (컄 pagina 97).
Pornirea de pe loc
왘 Eliberaþi pedala de frânã.
! Încãlziþi rapid motorul. Nu solicitaþi motorul 왘 Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie.
la maxim înainte ca acesta sã fi atins
temperatura normalã de funcþionare. i Schimbarea într-o treaptã superioarã de
vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea
Selectaþi treapta de mers înapoi numai atunci la rece. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã
când autovehiculul staþioneazã. atingã mai rapid temperatura de funcþionare.

* opþional
Conducerea ºi parcarea autovehiculului 97

Sistemul de asistenþã la pornirea în rampã


G  
Acest sistem de asistenþã vã ajutã sã porniþi de
pe loc în rampã. Autovehiculul este reþinut Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã
pentru scurt timp dupã ce ridicaþi piciorul de pe niciodatã în contact cu materiale uºor
pedala de frânã. Astfel se asigurã suficient timp inflamabile, cum ar fi iarba uscatã sau
pentru deplasarea piciorului de pe pedala de carburantul. În caz contrar, materialul respectiv
frânã pe pedala de acceleraþie în vederea
pornirii de pe loc a autovehiculului, fãrã se poate aprinde ºi poate incendia autovehiculul.
deplasarea acestuia înapoi.

Comenzile
Frâna de parcare
G  
Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul cât timp
acesta este reþinut de sistemul de asistenþã
la pornirea în rampã. Dupã aproximativ o
secundã, funcþia de asistenþã nu va mai frâna
autovehiculul, iar acesta se poate deplasa.

왘 Luaþi piciorul de pe pedala de frânã.


i Dupã ce luaþi piciorul de pe pedala de
frânã, acesta va fi reþinut timp de aproximativ o
secundã.
왘 Porniþi autovehiculul. 왘 Pentru acþionare: apãsaþi pedala frânei de
Sistemul de asistenþã la pornirea în rampã nu parcare ;.
este disponibil în urmãtoarele situaþii: Lampa martor J de pe instrumentul de
bord se aprinde dacã motorul este în
앫 la pornirea de pe loc pe o suprafaþã funcþiune.
orizontalã sau în pantã. i Când parcaþi în pantã cu înclinaþie mare,
앫 la autovehiculele cu transmisie automatã*, bracaþi roþile din faþã spre marginea
când maneta selectorului/maneta DIRECT carosabilului.
SELECT este în poziþia N.
왘 Pentru eliberare: menþineþi apãsatã pedala
앫 când autovehiculul este asigurat cu frâna de frânã.
de parcare. La autovehiculele cu transmisie automatã*
앫 când sistemul ESP® prezintã defecþiuni. dispozitivul de blocare a manetei
selectorului este eliberat.
Parcarea 왘 Trageþi mânerul de eliberare :
Lampa martor J de pe instrumentul de
G  bord se stinge.

Scoateþi cheia din contact numai când Oprirea motorului


autovehiculul staþioneazã, deoarece
acþionarea direcþiei este imposibilã când G  
cheia este scoasã din contact.
Asistarea direcþiei ºi a frânãrii nu este
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în disponibilã când motorul nu este în funcþiune.
autovehicul. Aceºtia pot elibera accidental În acest caz acþionarea direcþiei ºi frânarea
frâna de parcare. Acest fapt poate cauza un necesitã un efort considerabil mai mare.
accident grav sau mortal.
În consecinþã, este posibil sã pierdeþi controlul
asupra autovehiculului, provocând un accident
ºi rãnirea dumneavoastrã sau a altor
persoane.
Nu opriþi motorul în timpul deplasãrii.
* opþional
98 Transmisia

Autovehicule cu transmisie manualã i Motorul poate fi oprit când autovehiculul se


deplaseazã menþinând apãsat butonul de
왘 Schimbaþi în prima treaptã de vitezã sau în
cea de mers înapoi. pornire/oprire timp de 3 secunde.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 (컄 pagina 68) în Transmisia
contactul electronic de pornire ºi apoi
scoateþi-o. Indicaþii cu privire la transmisie
Sistemul de imobilizare este activat.
G  
Comenzile

Autovehicule cu transmisie automatã*


Cursa pedalelor nu trebuie sã fie
왘 Deplasaþi maneta selectorului/maneta obstrucþionatã în niciun fel. Nu depozitaþi
DIRECT SELECT în poziþia P. obiecte în spaþiul destinat picioarelor.
Asiguraþi-vã cã mochetele sau covoarele sunt
Prin intermediul cheii fixate corespunzãtor ºi cã nu obstrucþioneazã
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 (컄 pagina 68) în
cursa pedalelor.
contactul electronic de pornire ºi apoi Nu suprapuneþi mai multe covoraºe.
scoateþi-o.
Sistemul de imobilizare este activat.
i Autovehicule cu manetã pentru selector: G  
puteþi scoate cheia din contact numai când Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
maneta selectorului se aflã în poziþia P. inferioarã pentru a amplifica frâna de motor
i Autovehicule prevãzute cu manetã DIRECT pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
SELECT: dacã opriþi motorul când sunt activate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi
poziþiile R sau D, transmisia schimbã automat în autovehiculul poate derapa. Puteþi pierde
poziþia N. Dupã aceea, dacã deschideþi portiera controlul asupra autovehiculului ºi provoca
ºoferului sau a pasagerului din faþã, sau dacã un accident.
scoateþi cheia din contact, transmisia automatã
schimbã în poziþia P. Transmisia manualã
Dacã schimbaþi în poziþia N a transmisiei
automate înainte de a opri motorul, poziþia N
rãmâne activatã chiar ºi la deschiderea
portierei.

Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*


왘 Apãsaþi butonul de pornire/oprire
(컄 pagina 68).
Motorul este oprit ºi toate lãmpile martor
de pe instrumentul de bord se sting
(컄 pagina ).
Maneta schimbãtorului de viteze
i Autovehicule prevãzute cu manetã DIRECT ! La comutarea între a cincea ºi a ºasea
SELECT: în cazul opririi motorului cu butonul de
treaptã de vitezã, deplasaþi întotdeauna maneta
pornire/oprire, transmisia schimbã automat în
schimbãtorului de viteze spre dreapta pânã la
poziþia N. Dupã aceea, când deschideþi portiera
capãtul cursei. În caz contrar, puteþi schimba
ºoferului sau a pasagerului faþã, transmisia
accidental în treapta a treia sau a patra,
automatã schimbã în poziþia P.
deteriorând transmisia.

* opþional
Transmisia 99

Nu depãºiþi viteza maximã pentru fiecare


treaptã de vitezã.
Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã
prea ridicatã (frânare prin intermediul
transmisiei), este posibilã supraturarea
motorului ºi, în consecinþã, deteriorarea
acestuia.

Comenzile
Recomandarea treptei de vitezã
(autovehicule BlueEFFICIENCY*)
Recomandãrile privind treapta de vitezã vã Maneta selectorului
ajutã sã adoptaþi un stil de conducere
economic. Treapta de vitezã recomandatã este
afiºatã pe display-ul multifuncþional.

Gama de viteze/programul de rulare la


autovehiculele cu manetã pentru selector
: Poziþia manetei selectorului
; Programul de rulare (C/S) sau (C/S/M)*

왘 Comutaþi într-o treaptã de vitezã superioarã


sau inferioarã, în funcþie de recomandarea
: afiºatã pe display-ul multifuncþional de
pe instrumentul de bord.

Cuplarea treptei de mers înapoi


! Cuplaþi transmisia în treapta de mers
înapoi exclusiv când autovehiculul staþioneazã;
în caz contrar, este posibilã deteriorarea
transmisiei.
Maneta DIRECT SELECT
왘 Deplasaþi maneta schimbãtorului spre
stânga, cu fermitate, pânã dincolo de
punctul de rezistenþã ºi apoi împingeþi
maneta înainte.

Transmisia automatã*
În funcþie de tipul motorului, autovehicul este
prevãzut fie cu o manetã a selectorului, fie cu o
manetã DIRECT SELECT.
Gama de viteze/programul de rulare la
autovehiculele cu manetã DIRECT SELECT
: Poziþia manetei selectorului
; Programul de rulare (C/S) sau (C/S/M)*
* opþional
100 Transmisia

Gama de viteze ºi programul de rulare (C/S) Funcþia Touchshift la autovehiculele cu


sau (C/S/M)* selectate în momentul respectiv manetã pentru selector
sunt afiºate pe display-ul multifuncþional.
Când maneta selectorului de viteze se aflã în
poziþia D, puteþi influenþa treptele de vitezã
Poziþiile manetei selectorului de viteze selectate de transmisia automatã prin:
앫 schimbarea manualã a treptei de vitezã prin
B Poziþia de parcare intermediul manetei selectorului sau a
padelelor de pe volan*
Previne deplasarea accidentalã a
앫 limitarea/extinderea gamei de viteze
Comenzile

autovehiculului când acesta este


oprit. Deplasaþi maneta selectorului/ 왘 Pentru a schimba într-o treaptã de vitezã
maneta DIRECT SELECT în poziþia P superioarã/inferioarã: apãsaþi maneta
numai când autovehiculul selectorului uºor cãtre dreapta, înspre
staþioneazã. simbolul D+ sau cãtre stânga, înspre
i Autovehicule cu manetã pentru simbolul D– (컄 pagina 99).
selector: puteþi scoate cheia din Transmisia automatã schimbã în treapta
contact numai când maneta imediat superioarã/inferioarã, în funcþie de
treapta selectatã curent. Acest lucru
selectorului se aflã în poziþia P. Dacã limiteazã/extinde, de asemenea, gama de
scoateþi cheia din contact, maneta viteze.
selectorului este blocatã în poziþia P. i Pentru a preveni supraturarea motorului,
C Treapta de mers înapoi transmisia automatã nu schimbã într-o treaptã
Deplasaþi maneta selectorului/ inferioarã dacã deplasaþi maneta selectorului în
maneta DIRECT SELECT în poziþia R poziþia D– atunci când turaþia este prea mare.
numai când autovehiculul
왘 Pentru a extinde complet gama de viteze:
staþioneazã.
deplasaþi maneta schimbãtorului spre
A Poziþia neutrã simbolul D+ ºi menþineþi-o în aceastã
Eliberarea frânelor permite poziþie pânã când simbolul D este afiºat din
deplasarea liberã a autovehiculului, nou pe display.
de exemplu, în scopul împingerii sau Transmisia automatã schimbã din gama de
tractãrii acestuia. viteze curentã direct în poziþia D.
Nu deplasaþi maneta selectorului/ 왘 Selectarea celei mai eficiente game de
maneta DIRECT SELECT în poziþia N viteze: apãsaþi maneta selectorului de
în timp ce autovehiculul se aflã în viteze cãtre stânga, înspre D–.
miºcare În caz contrar, este posibilã Transmisia automatã schimbã într-o treaptã
deteriorarea transmisiei automate. care permite accelerarea ºi decelerarea în
Dacã sistemul ESP® este dezactivat condiþii optime. În acest scop, transmisia
sau prezintã defecþiuni: deplasaþi schimbã într-una din treptele inferioare de
maneta selectorului/maneta DIRECT vitezã.
SELECT în poziþia N doar dacã existã
pericolul derapãrii, de exemplu, pe
drumuri acoperite cu gheaþã. Gamele de viteze
7 Poziþia de mers Când maneta selectorului se aflã în poziþia D,
este posibilã limitarea sau extinderea gamei de
Transmisia selecteazã automat viteze disponibile pentru transmisia automatã.
treptele de vitezã. Sunt disponibile
toate treptele pentru deplasarea 왘 Deplasaþi maneta selectorului uºor cãtre
înainte. stânga/dreapta înspre simbolul D+/D-.
Gama de viteze selectatã este afiºatã pe
display-ul multifuncþional. Transmisia
automatã schimbã numai în treapta de
vitezã selectatã.

* opþional
Transmisia 101

i Dacã este atinsã turaþia maximã a 왘 Apãsaþi repetat butonul de selectare a


motorului pentru gama de viteze respectivã ºi programului : pânã ce pe display-ul
continuaþi sã acceleraþi, transmisia automatã multifuncþional este afiºatã litera C sau S,
corespunzãtoare programului de rulare pe
schimbã în treapta de vitezã superioarã, chiar care doriþi sã îl selectaþi.
dacã gama de viteze este limitatã, pentru a
împiedica supraturarea. i Indiferent dacã este selectat programul de
rulare în regim automat C sau S, transmisia
automatã selecteazã întotdeauna programul C
Condiþii de rulare: indicatorul treptei
de vitezã la urmãtoarea pornire a motorului.

Comenzile
Programul de rulare C se caracterizeazã prin
= În aceastã poziþie puteþi utiliza frâna urmãtoarele:
de motor.
앫 setãri ale motorului ºi suspensiilor care
5 Pentru utilizarea frânei de motor în asigurã confortul.
pante ºi la deplasarea: 앫 autovehiculul demareazã ºi intrã în treapta
앫 pe drumuri montane abrupte de mers înainte ºi înapoi mai uºor, cu
앫 pe teren accidentat excepþia situaþiilor când pedala de
acceleraþie este apãsatã pânã la capãtul
앫 în condiþii de solicitare intensã
cursei.
4 Pentru utilizarea frânei de motor în 앫 sensibilitate sporitã. Astfel este ameliorat
pante foarte abrupte ºi pentru comportamentul autovehiculului pe
coborârea pe porþiuni lungi în pantã. carosabil alunecos, de exemplu.
i Limitarea sau extinderea gamei de viteze la 앫 transmisia automatã schimbã în treptele
autovehiculele cu padele de schimbare a superioare mai devreme; astfel,
autovehiculul ruleazã la turaþii mai mici ale
treptelor de vitezã pe volan* se realizeazã în motorului ºi probabilitatea ca roþile sã
mod similar ca ºi pentru autovehiculele cu patineze este redusã.
funcþie Touchshift (컄 pagina 100). Programul de rulare S se caracterizeazã prin
urmãtoarele:
Butonul de selectare a programului 앫 configuraþie sportivã a motorului ºi
suspensiilor
Butonul de selectare a programului vã permite 앫 autovehiculul este pornit de pe loc în prima
sã selectaþi caracteristici de rulare diferite treaptã de vitezã
pentru autovehicul.
앫 transmisia automatã schimbã mai târziu în
treapta superioarã.

Recomandãri privind conducerea


autovehiculului

Poziþia pedalei de acceleraþie


Stilul de conducere influenþeazã modul de
schimbare a treptelor de vitezã de cãtre
transmisia automatã:
앫 accelerare redusã: comutare rapidã în
treaptã superioarã
C Confort stil de conducere confortabil 앫 accelerare accentuatã: comutare întârziatã
S Sport stil de conducere sportiv în treapta superioarã

* opþional
102 Transmisia

Procesul kickdown i Când maneta selectorului/maneta DIRECT


Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare SELECT se aflã în poziþia P, N sau R, nu puteþi
maximã. schimba vitezele prin intermediul padelelor de
왘 Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de pe volan.
punctul de rezistenþã.
Transmisia schimbã într-o treaptã Schimbarea într-o treaptã superioarã
inferioarã, în funcþie de turaþia motorului.
왘 Trageþi padela din partea dreaptã ;.
왘 Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie dupã ce
Transmisia automatã schimbã în treapta
Comenzile

a fost atinsã viteza doritã.


imediat superioarã.
Transmisia automatã schimbã din nou
într-o treaptã superioarã. Dacã nu utilizaþi programul manual de
rulare M, gama de viteze va fi astfel extinsã.

Tractarea unei remorci


Schimbarea într-o treaptã inferioarã
왘 La rularea în rampã, conduceþi la turaþii
medii ale motorului. 왘 Trageþi padela din partea stângã :.
왘 Comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2, în Transmisia schimbã în treapta de vitezã
funcþie de înclinaþia pantei sau rampei, imediat inferioarã.
chiar dacã sistemul Dacã nu utilizaþi programul manual de
TEMPOMAT*(컄 pagina 100) este activat. rulare M, gama de viteze va fi astfel limitatã.
Padelele de schimbare a treptelor de
vitezã aflate pe volan* ºi programul Programul de rulare în regim manual
manual de rulare* Programul de rulare M poate fi selectat prin
intermediul butonului de selectare a
G  programelor. Prin intermediul programului
manual de rulare M, puteþi schimba treptele de
vitezã prin intermediul padelelor de pe volan
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã sau al manetei selectorului.
inferioarã pentru a amplifica frâna de motor
pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi
autovehiculul poate derapa.

Padelele pentru schimbarea vitezelor


aflate pe volan
Treptele de vitezã pot fi schimbate fie prin
intermediul padelelor de pe volan, fie cu
ajutorul manetei selectorului.

C Confort stil de conducere


confortabil
S Sport stil de conducere sportiv
M Manual schimbare manualã a
treptelor de vitezã

* opþional
Instrumentul de bord 103

i Indiferent dacã este selectat programul de i În timpul procesului kickdown, nu puteþi


rulare în regim automat C sau S sau programul schimba vitezele prin intermediul padelelor de
de rulare în regim manual M, transmisia pe volan sau al manetei selectorului.
automatã selecteazã întotdeauna programul C
la urmãtoarea pornire a motorului. Instrumentul de bord
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat butonul de De reþinut
selectare : pânã la afiºarea simbolului M
pe display-ul multifuncþional. Prezentarea generalã completã a
instrumentului de bord este disponibilã în

Comenzile
Dacã maneta selectorului se aflã în poziþia D, secþiunea „Prezentare generalã” (컄 pagina 28).
puteþi schimba în orice treaptã inferioarã sau
superioarã. Treapta de vitezã selectatã este
afiºatã pe display-ul multifuncþional.
G  
Schimbarea într-o treaptã superioarã În cazul unei defecþiuni a instrumentului de
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze bord sau a display-ului multifuncþional, nu
uºor cãtre dreapta înspre simbolul D+. mai pot fi afiºate niciun fel de mesaje.
sau Astfel, nu veþi mai putea obþine informaþii
왘 Trageþi padela de pe partea dreaptã a despre condiþiile de rulare, precum viteza
volanului (컄 pagina 102). autovehiculului, temperatura exterioarã,
Transmisia automatã schimbã în treapta lãmpile de avertizare/martor, mesajele
imediat superioarã. afiºate sau defecþiunile sistemului.
Manevrabilitatea autovehiculului poate fi
afectatã. Din acest motiv, este necesarã
Schimbarea într-o treaptã inferioarã
adaptarea corespunzãtoare a stilului de
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze conducere ºi a vitezei de deplasare.
uºor cãtre stânga înspre simbolul D-.
Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
sau
autorizat, care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
왘 Trageþi padela de pe partea stângã a echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor.
volanului (컄 pagina 102).
Mercedes-Benz recomandã apelarea la unul
Transmisia schimbã în treapta de vitezã dintre centrele autorizate de vânzãri ºi
imediat inferioarã.
service Mercedes-Benz. Încredinþarea
i Dacã doriþi sã obþineþi acceleraþie maximã, lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
împingeþi maneta selectorului spre stânga în siguranþã unui atelier de specialitate
mod repetat sau menþineþi trasã padela din autorizat este prioritarã.
stânga pânã când este selectatã treapta de
vitezã adecvatã pentru viteza de rulare curentã.
Afiºajul temperaturii lichidului de rãcire
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat butonul
de selectare a programului : pânã la Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire este
afiºarea simbolului C sau S pe display-ul situat pe partea dreaptã a instrumentului de
multifuncþional. bord. În condiþii normale de funcþionare ºi cu
nivelul specificat de lichid de rãcire,
temperatura lichidului de rãcire ar putea creºte
Procesul kickdown pânã la 120 †. Temperatura acestuia ar putea
creºte pânã la limita maximã la temperaturi
Aceastã procedurã poate fi utilizatã de exterioare ridicate ºi la parcurgerea unor
asemenea pentru accelerarea la maximum cu distanþe lungi în rampã.
programul de rulare în regim manual M.
왘 Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã.
Transmisia schimbã într-o treaptã
inferioarã, în funcþie de turaþia motorului.
104 Computerul de bord

Vitezometrul cu afiºaj în segmente Computerul de bord


Segmentele afiºate de vitezometru indicã gama
de viteze disponibilã. De reþinut
Funcþionarea în modul TEMPOMAT: Computerul de bord este activat la rotirea cheii
în poziþia 1 în contactul electronic de pornire.
Sunt aprinse segmentele de la viteza memoratã
pânã la viteza maximã.
Funcþionarea în modul Speedtronic variabil: G  
Sunt aprinse segmentele de la începutul scalei Utilizaþi computerul de bord numai când
Comenzile

pânã la viteza limitã selectatã. condiþiile de drum ºi de trafic o permit. În caz


Funcþionarea în modul Distronic Plus*: contrar, atenþia dumneavoastrã va fi distrasã
Se vor aprinde unul sau douã segmente din ºi nu vã veþi mai putea concentra în mod
zona vitezei memorate. corespunzãtor asupra conducerii, provocând
astfel un accident.
Turometrul
Zona roºie a turometrului indicã plaja de
supraturare a motorului. Pentru protejarea Volanul multifuncþional
motorului, alimentarea cu carburant este Puteþi controla display-ul multifuncþional ºi
întreruptã la atingerea zonei roºii. setãrile computerului de bord prin intermediul
! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul tastelor situate pe volanul multifuncþional.
supraturat. În caz contrar, motorul va fi
deteriorat.

Afiºajul temperaturii exteerioare

G  
Dacã temperatura se situeazã deasupra
punctului de îngheþ, suprafaþa carosabilului
ar putea fi acoperitã cu gheaþã, în special în
zonele împãdurite sau pe poduri. În cazul
neadaptãrii stilului de conducere la aceste
condiþii, autovehiculul ar putea derapa. Din
acest motiv trebuie sã vã adaptaþi stilul de
conducere ºi viteza la condiþiile meteo.

Modificãrile temperaturii exterioare sunt


indicate cu o uºoarã întârziere.
: Display-ul multifuncþional
; 6 ~ Acceptarea sau
respingerea/terminarea unui apel.
WX Creºterea/reducerea
volumului
8 Dezactivarea sonorului.
= ? Activarea comenzilor vocale*,
consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate.

* opþional
Computerul de bord 105

? % Apãsare scurtã: Valorile, setãrile ºi mesajele sunt afiºate în


revenire la meniul anterior, câmpul descriptiv al display-ului
dezactivarea sistemului de comenzi multifuncþional.
vocale* ºi ºtergerea mesajelor afiºate
% Apãsare continuã:
selectarea display-ului standard.
A =; Selectarea barei de meniu ºi
a meniurilor

Comenzile
9: Apãsare scurtã:
selectarea unui submeniu sau
navigarea prin liste.
În meniul Audio, selectarea unui post
radio, a unei piese sau a unei scene
video memorate*.
În meniul Tel (telefon): apelarea agendei
telefonice ºi selectarea unui nume sau : Câmp descriptiv
numãr de telefon.
; Barã de meniu
9: Apãsare continuã: = Indicator de stare
în meniul Audio: selectarea postului
radio urmãtor/precedent sau 왘 Pentru afiºarea barei de meniu ; : apãsaþi
selectarea unei piese audio sau a unei tastele = sau ;.
scene video* cu ajutorul funcþiei de
derulare rapidã.
În meniul Tel (telefon), iniþiazã derularea Indicatorul de stare
rapidã în agenda telefonicã. Indicatorul de stare de pe display-ul
a Confirmarea selecþiei ºi multifuncþional afiºeazã valori ºi informaþii
ascunderea mesajelor afiºate. privind sistemele de asistare ºi transmisie.
În meniul Tel (telefon): apelarea agendei
telefonice ºi iniþierea apelului Autovehiculele prevãzute cu transmisie
DIRECT SELECT*
Display-ul multifuncþional
Activarea display-ului multifuncþional:
앫 puneþi contactul.
앫 aprindeþi luminile.
앫 deschideþi portiera ºoferului.

: Temperatura exteriorã sau vitezometrul


digital1
; Afiºarea poziþiei transmisiei
= Program de rulare
1. În cazul autovehiculelor pentru Marea Britanie:
este afiºatã permanent viteza în km/h în locul
temperaturii exterioare.

Autovehiculele cu transmisie automatã*


(Maneta selectorului de pe consola centralã)

* opþional
106 Computerul de bord

Informaþii suplimentare despre recomandarea


treptei de vitezã* (컄 pagina 99).

: Temperatura exteriorã sau vitezometrul


Comenzile

digital1
; Program de rulare
= Poziþia manetei selectorului/gama de
viteze
1. În cazul autovehiculelor pentru Marea Britanie:
este afiºatã permanent viteza în km/h în locul
temperaturii exterioare.

Autovehiculele cu transmisie manualã

: Temperatura exterioarã
; Vitezometru suplimentar
= Recomandarea treptei de vitezã*

* opþional
Computerul de bord 107

Meniuri ºi submeniuri

Comenzile
Meniurile Audio, Navi* ºi Tel sunt afiºate uºor
Funcþia diferit la autovehiculele cu sistem audio ºi la
cele cu sistem COMAND APS*. Exemplele din
: Meniul Trip (Rulaj) (컄 pagina 107) acest manual sunt valabile în cazul
; Meniul Navi* (Sistemul de navigaþie) autovehiculelor dotate cu COMAND APS*.
(컄 pagina 109)
Meniul Trip (Rulaj)
= Meniul Audio (컄 pagina 110) i Resetarea contorului de rulaj parþial sau a
? Meniul Tel (telefon) (컄 pagina 112) computerului de rulaj (컄 pagina 109).
A Meniul Assist (Asistenþã) (컄 pagina 113) Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
B Meniul Service
앫 Apelarea mesajelor afiºate Display-ul standard
(컄 pagina 226)
앫 Avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri (컄 pagina 204)
sau verificarea electronicã a presiunii
în pneuri* (컄 pagina 205)
앫 Afiºajul intervalelor pentru
efectuarea reviziilor tehnice ASSYST
PLUS (컄 pagina 215)
C Meniul Settings (Setãri) (컄 pagina 115)
Numãrul meniurilor disponibile depinde de
echipamentele opþionale instalate în
autovehicul.

* opþional
108 Computerul de bord

왘 Menþineþi apãsata tasta % pânã la Afiºarea autonomiei ºi a valorii curente a


afiºarea meniului Trip (Rulaj), compus din consumului*
contorul de rulaj parþial : ºi cel de rulaj
total ;. 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Trip (Rulaj).
Submeniurile „After start” (Dupã pornire)
sau „After reset” (Dupã resetare)
Valorile indicate în submeniul After start (Dupã
Comenzile

pornire) sunt calculate de la începutul unei


cãlãtorii, în timp ce valorile indicate în
submeniul After reset (Dupã resetare) sunt
calculate de la ultima resetare a submeniului.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a 왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
selecta meniul Trip (Rulaj). vizualiza valoarea curentã a consumului de
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a carburant : ºi autonomia aproximativã
selecta opþiunea After start (Dupã pornire) ;.
sau After reset (Dupã resetare). Autonomia aproximativã ; este calculatã în
funcþie de stilul actual de conducere ºi de
cantitatea de carburant din rezervor. Dacã în
rezervor mai este doar o cantitate micã de
carburant, în locul autonomiei ; va fi afiºat
simbolul unui autovehicul care se alimenteazã
C.

Vitezometrul suplimentar
Computerul de rulaj „Dupã pornire” (exemplu) 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Trip (Rulaj).
: Distanþã 왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
; Duratã selecta vitezometrul suplimentar.
= Vitezã medie
? Consum mediu de carburant
Funcþia From start (De la început) a
computerului de rulaj este resetatã automat
atunci când:
앫 contactul este luat timp de mai mult de
patru ore
앫 este depãºitã durata de 999 de ore
앫 este parcursã o distanþã mai lungã de 9.999 : Recomandarea treptei de vitezã*
de kilometri/mile. ; Vitezometru suplimentar
Este afiºat mesajul From reset (De la resetare) ºi
computerul de rulaj este resetat automat dacã Informaþii suplimentare despre recomandarea
durata cãlãtoriei depãºeºte 9.999 de ore sau treptei de vitezã* (컄 pagina 99).
99.999 de kilometri/mile.

* opþional
Computerul de bord 109

Resetarea Când funcþia de indicare a traseului este


Puteþi reseta urmãtoarele opþiuni: activã
앫 contorul de rulaj parþial
앫 computerul de rulaj „After start” (Dupã Nu este anunþatãã nicio schimbare de
pornire) direcþie
앫 computerul de rulaj „After reset” (Dupã
resetare)
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a

Comenzile
selecta meniul Trip (Rulaj).
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru
selectarea funcþiei pe care doriþi sã o
resetaþi.
왘 Apãsaþi tasta a.
: Distanþa pânã la destinaþie
; Distanþa pânã la urmãtoarea schimbare
de direcþie
= ªoseaua pe care vã aflaþi în prezent
? Simbol pentru „urmaþi traiectoria ºoselei”

Modificarea direcþiei anunþate fãrã


schimbarea benzii de rulare
Resetarea computerului de rulaj „Dupã pornire”
(exemplu)
왘 Apãsaþi tasta : pentru a selecta yes (da)
ºi apoi tasta a pentru confirmare.

Meniul Navigaþie*
În meniul Navi (Navigaþie), instrucþiunile de
navigaþie sunt afiºate pe display-ul
multifuncþional. Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. : ªoseaua pe care ajungeþi dupã
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. schimbarea direcþiei
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a ; Distanþa pânã la schimbarea direcþiei ºi
selecta meniul Navi. reprezentarea graficã a acesteia
= Simbolul pentru schimbarea direcþiei
Când funcþia de indicare a traseului este La anunþarea unei schimbãri a direcþiei,
inactivã distanþa care trebuie parcursã înainte de
schimbare ; este afiºatã lângã simbolul
pentru schimbarea direcþiei =. Distanþa scade
pe mãsurã ce vã apropiaþi de punctul de
schimbare a direcþiei anunþat.

Afiºarea sensului de deplasare a


autovehiculului (exemplu)

: Sensul de deplasare a autovehiculului


; ªoseaua pe care vã aflaþi în prezent*

* opþional
110 Computerul de bord

Modificarea direcþiei anunþate cu Indicatorii de stare pentru navigaþie de pe


schimbarea benzii de rulare display-ul multifuncþional
Recomandãrile privind banda de rulare sunt Pe display-ul multifuncþional este afiºat un
afiºate doar dacã datele relevante sunt mesaj, de exemplu:
disponibile pe harta digitalã. 앫 O: aþi ajuns la destinaþie.
앫 New route... (Traseu nou) sau Calculating
route (Calculare traseu): este calculat un
traseu nou.
Comenzile

앫 Off map (În afara hãrþii) sau Off road (În


afara traseului): autovehiculul este situat în
afara zonei delimitate de harta digitalã
(poziþie în afara hãrþii).
앫 No route (Traseu inexistent): nu a putut fi
: ªoseaua pe care ajungeþi dupã calculat niciun traseu cãtre destinaþie.
schimbarea direcþiei Pentru informaþii suplimentare privind
; Distanþa pânã la schimbarea direcþiei ºi indicatorul de stare, consultaþi instrucþiunile de
reprezentarea graficã a acesteia utilizare separate.
= Recomandãri privind banda
Meniul Audio
? Simbolul pentru schimbarea direcþiei
Pentru utilizarea sistemului audio sau COMAND
Pe ºoselele cu benzi multiple, poate fi afiºatã o APS*, utilizaþi funcþiile din meniul Audio.
recomandare de schimbare a benzii de rulare Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
= pentru efectuarea urmãtoarei manevre de
schimbare a direcþiei. În cursul unei manevre de 왘 Activaþi sistemul audio sau sistemul
schimbare a direcþiei pot apãrea benzi COMAND APS* ºi selectaþi funcþia doritã
suplimentare. (consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate).

Selectarea unui post de radio


Comutarea gamei de frecvenþã ºi memorarea
noilor posturi de radio este posibilã numai prin
intermediul sistemului audio sau COMAND
APS*.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
Afiºarea recomandãrilor privind banda selecta meniul Audio.
(exemplu)

: Bandã continuã
; Bandã nouã în timpul unei manevre de
schimbare a direcþiei
= Banda recomandatã pentru schimbarea
direcþiei
Pentru informaþii suplimentare legate de
recomandãrile privind benzile, consultaþi
instrucþiunile de utilizare separate. : Gamã de frecvenþã
; Post
În cazul în care postul radio ; a fost memorat,
locaþia de memorare va fi afiºatã.

* opþional
Computerul de bord 111

왘 Pentru selectarea unui post memorat: nu este afiºatã în modul audio AUX (modul
apãsaþi scurt tasta 9 sau :. audio Auxiliar: este conectatã o sursã de redare
왘 Pentru selectarea unui post din lista de audio externã).
posturi: apãsaþi scurt tasta 9 sau :.
왘 Pentru selectarea unui post prin Utilizarea televizorului*
intermediul funcþiei de cãutare a posturilor
(doar dacã nu este recepþionatã nicio listã i În funcþie de emiþãtorul de televiziune
de posturi): menþineþi apãsatã tasta 9 digitalã, pot fi receptate ºi posturi radio.
sau : pentru puþin timp. Display-ul multifuncþional afiºeazã mesajul TV

Comenzile
i Modul radio DAB* 1 (Digital Audio (Radio). Selectarea unui post radio
Broadcasting - difuzare audio digitalã). (컄 pagina 110).
Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
pentru sistemul audio sau COMAND APS*. selecta meniul Audio.

Utilizarea player-ului audio sau a surselor


audio*
Datele audio de pe diverse dispozitive sau surse
audio pot fi redate în funcþie de echipamentele
montate în autovehicul.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Audio.
: Postul curent
왘 Pentru selectarea unui post memorat:
apãsaþi scurt tasta 9 sau :.
왘 Pentru selectarea unui post din lista de
posturi: apãsaþi scurt tasta 9 sau :.

Utilizarea DVD-urilor video*


Afiºajul CD player-ului (exemplu) 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Audio.
: Piesa curentã
왘 Pentru selectarea piesei urmãtoare sau
anterioare: apãsaþi scurt tasta 9 sau
:.
왘 Pentru a selecta o piesã din lista de piese
(derulare rapidã): menþineþi apãsatã tasta
9 sau : pânã când ajungeþi la piesa
doritã.
Dacã menþineþi apãsata tasta 9 sau :, : Scena curentã
viteza derulãrii rapide se mãreºte dupã o scurtã
perioadã. Nu toate player-ele sau sursele de 왘 Pentru selectarea scenei urmãtoare sau
redare audio sunt compatibile cu aceastã anterioare: apãsaþi scurt tasta 9 sau
funcþie. :.
Dacã informaþiile aferente pieselor sunt stocate 왘 Pentru a selecta o scenã din lista de scene
pe o unitate sau o sursã de redare audio, (derulare rapidã): menþineþi apãsatã tasta
numãrul ºi numele piesei sunt afiºate pe 9 sau : pânã când ajungeþi la scena
display-ul multifuncþional. Piesa redatã curent doritã.

1. Numai pentru anumite þãri.


* opþional
112 Computerul de bord

Meniul Telefon Telefonul mobil este funcþional


Funcþiile ºi afiºajele depind de echipamentele Display-ul multifuncþional afiºeazã mesajul
opþionale instalate la bordul autovehiculului. Telephone ready (Telefonul este gata de utilizare)
sau numele operatorului de reþea GSM.
Puteþi stabili o conexiune wireless prin
Bluetooth cu sistemul audio sau cu COMAND
APS* (consultaþi instrucþiunile de utilizare Acceptarea unui apel
separate).
În cazul în care este recepþionat un apel ºi
G  sunteþi în meniul Tel, display-ul multifuncþional
Comenzile

afiºeazã un mesaj, de exemplu:


Respectaþi normele legale cu privire la
utilizarea telefonului mobil în autovehicul, în
vigoare în þara în care conduceþi.
În cazul în care utilizarea telefonului mobil în
timpul deplasãrii autovehiculului este
permisã de legislaþia localã, acesta trebuie
utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic
sunt favorabile. În caz contrar, existã 왘 Apãsaþi tasta 6 pentru a accepta apelul.
pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de Puteþi accepta un apel chiar dacã nu aþi selectat
trafic ºi producerii unui accident cu urmãri meniul Tel.
asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane.

Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.


Respingerea sau terminarea unui apel
왘 Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau 왘 Apãsaþi tasta ~.
sistemul COMAND APS* (consultaþi Puteþi termina sau respinge un apel chiar dacã
instrucþiunile de utilizare separate). nu aþi selectat meniul Tel.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Tel.
Apelarea unui numãr din agenda telefonicã
Telefonul mobil este pornit Dacã telefonul mobil poate recepþiona apeluri,
puteþi cãuta ºi apela, în orice moment, un
numãr din agenda telefonicã din sistemul audio
sau COMAND APS*.
Codul PIN* nu a fost încã introdus
왘 Pentru copierea agendei telefonice a
Display-ul multifuncþional afiºeazã mesajul telefonului mobil în sistemul audio sau
Please enter PIN (Vã rugãm introduceþi codul COMAND APS*, consultaþi instrucþiunile de
PIN). utilizare separate aferente sistemului audio
왘 Introduceþi codul PIN direct de pe telefon sau COMAND APS*.
sau prin intermediul sistemului 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
Linguatronic*, al sistemului audio sau al selecta meniul Tel.
sistemului COMAND APS*.
왘 Apãsaþi tasta 9, : sau a pentru
Telefonul mobil va cãuta o reþea. În acest a apela agenda telefonicã.
timp, pe display-ul multifuncþional va fi
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
afiºat mesajul Telephone No Service
(Telefonul nu a gãsit nicio reþea). selecta numele dorit.

* opþional
Computerul de bord 113

왘 Pentru a derula rapid lista, menþineþi Când sistemul Speed Limit Assist este activ, pe
apãsatã tasta 9 sau : timp de peste display-ul multifuncþional este afiºat simbolul
o secundã. Viteza de derulare va creºte. Ä.
Derularea rapidã se opreºte când eliberaþi
tasta sau ajungeþi la capãtul listei.
Afiºajul sistemului Speed Limit Assist
왘 Dacã unui nume îi corespunde un singur
numãr de telefon: apãsaþi tasta 6 sau 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
a pentru a apela numãrul. selecta meniul Assist.
sau 왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a

Comenzile
selecta opþiunea Speed Lim. Asst.
왘 Dacã unui nume îi corespund mai multe
numere de telefon: apãsaþi tasta 6 sau 왘 Apãsaþi tasta a.
a pentru afiºarea numerelor. Indicaþiile oferit de sistemul Speed Limit
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a Assist sunt afiºate pe display-ul
selecta numãrul pe care doriþi sã îl apelaþi. multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta 6 sau a pentru a apela La detectarea unei limite de vitezã, valoarea
numãrul. aferentã este afiºatã pe display-ul
multifuncþional pânã:
sau
앫 când limita de vitezã nu se mai aplicã.
왘 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul: apãsaþi
tasta ~. 앫 la pãrãsirea localitãþii.
앫 la modificarea tipului de drum, de exemplu,
autostradã sau drum extraurban.
Reapelarea 앫 când limita de vitezã nu mai este detectatã,
Computerul de bord memoreazã ultimele nume dupã parcurgerea unei anumite distanþe.
sau numere apelate în memoria apelurilor
efectuate.
Activarea sau dezactivarea funcþiei de
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Tel. mesaje a sistemului Speed Limit Assist
왘 Apãsaþi tasta 6 pentru a accesa 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
memoria apelurilor efectuate. selecta meniul Assist.
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a 왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
selecta numele sau numãrul dorit. selecta opþiunea Speed Lim. Asst.
왘 Apãsaþi tasta 6 sau a pentru a apela 왘 Apãsaþi tasta a.
numãrul. Indicaþiile oferite de sistemul Speed Limit
Assist sunt afiºate pe display-ul
Meniul Asistenþã multifuncþional.
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. 왘 Apãsaþi tasta :.
Opþiunea curentã este afiºatã.
Sistemul Speed Limit Assist (Asistare 왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi
pentru limita de vitezã)* a.
Limitele de vitezã detectate sunt afiºate
Limita de vitezã detectatã este afiºatã, în automat timp de cinci secunde.
anumite condiþii, în submeniul Speed Lim. Asst..
Sistemul Speed Limit Assist poate fi setat
pentru a afiºa automat limita de vitezã
detectatã timp de cinci secunde. Celelalte
mesaje afiºate pe display-ul multifuncþional vor
dispãrea în aceastã perioadã.

* opþional
114 Computerul de bord

Afiºarea reprezentãrii grafice a distanþei* Este afiºatã opþiunea curentã.


왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi din
Aceastã funcþie este disponibilã doar pentru
autovehiculele prevãzute cu sistem Distronic nou tasta a.
Plus*.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a Activarea sau dezactivarea sistemului
selecta meniul Assist. (Asistenþã). Lane Keeping Assist*
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Distance display (Display
pentru distanþã). selecta meniul Assist.
Comenzile

왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a


왘 Apãsaþi tasta a.
selecta meniul Lane Keep. Asst..
Indicaþiile pentru distanþã ale sistemului
왘 Apãsaþi tasta a.
Distronic Plus* apar pe display-ul
multifuncþional. Este afiºatã opþiunea curentã.
왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi din
nou tasta a.
Actiivarea/dezactivarea sistemului de
frânare PRE-SAFE®* La activarea sistemului Lane Keeping Assist
(pentru menþinerea benzii de rulare), pe
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a display-ul multifuncþional este afiºat simbolul
selecta meniul Assist. (Asistenþã). Ã, când contactul este pus.
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
selecta meniul PreSafe Brake (Frânare Meniul Service
PreSafe).
왘 Apãsaþi tasta a.
Este afiºatã opþiunea curentã.
왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi din
nou tasta a.

Actiivarea sau dezactivarea sistemului


ATTENTION ASSIST Prin intermediul meniului Service sunt posibile
urmãtoarele acþiuni:
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a 앫 apelarea mesajelor afiºate (컄 pagina 225)
selecta meniul Assist.
앫 resetarea sistemului de avertizare asupra
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a pierderii de presiune în pneuri
selecta meniul Attention Asst.. (컄 pagina 204) sau verificarea electronicã
왘 Apãsaþi tasta a. a presiunii în pneuri* (컄 pagina 205)
Este afiºatã opþiunea curentã. 앫 apelarea datei programate pentru revizia
왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi din tehnicã (컄 pagina 215).
nou tasta a.
La activarea sistemului ATTENTION ASSIST,
simbolul À este afiºat pe display-ul
multifuncþional când contactul este pus.

Actiivarea/dezactivarea sistemului Blind


Spot Assist*
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Assist. (Asistenþã).
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
selecta opþiunea Blind Spot Asst..
왘 Apãsaþi tasta a.

* opþional
Computerul de bord 115

Meniul Setãri 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a


selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Instr. cluster
(Instrument de bord).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta funcþia Display Unit Speed-/Odometer
(Unitate de mãsurã pentru afiºare

Comenzile
Prin intermediul meniului Settings (Setãri) sunt vitezometru/contor de rulaj).
posibile urmãtoarele acþiuni: Veþi vedea setarea selectatã: km sau mile.
앫 modificarea setãrilor instrumentului de 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
bord (컄 pagina 115) setarea.
앫 modificarea setãrilor datei/orei
(컄 pagina 116) Activarea sau dezactivarea vitezometrului
앫 modificarea setãrilor de iluminare suplimentar
(컄 pagina 116)
Aceastã funcþie este disponibilã doar pentru
앫 modificarea setãrilor autovehiculului autovehiculele cu transmisie manualã.
(컄 pagina 118)
앫 selectarea sau modificarea momentului
i În cazul autovehiculelor pentru Marea
activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã* Britanie: aceastã funcþie nu este disponibilã.
(컄 pagina 119) Utilizând funcþia Dig. speedo [mph]:
앫 modificarea setãrilor de confort (Vitezometru digital [mph]), puteþi modifica
(컄 pagina 120) unitatea de mãsurã pentru afiºarea vitezei pe
앫 revenirea la setãrile implicite
display-ul funcþional în mph sau km/h.
(컄 pagina 121) 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Instr. cluster
Instrumentul de bord (Instrument de bord).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
Selectarea unitãþilor pentru vitezã ºi selecta funcþia Dig. speedo [mph]
distanþã (Vitezometru digital [mph]).
Funcþia Display unit Speed-/odometer: (Unitate Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
de mãsurã pentru afiºare vitezometru/contor sau Off (Dezactivat).
de rulaj) permite modificarea unitãþii de mãsurã 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
pentru display-ul multifuncþional în km/h sau setarea.
mph, în anumite cazuri.
Unitãþile selectate sunt aplicabile pentru:
앫 contorul de rulaj ºi contorul de rulaj parþial Selectarea funcþiei de afiºare
앫 computerul de rulaj
permanentã*
앫 vitezometrul suplimentar din meniul Trip Aceastã funcþie este disponibilã doar pentru
(Rulaj) autovehiculele cu transmisie automatã*.
앫 instrucþiunile de navigaþie din meniul Navi* i În cazul autovehiculelor pentru Marea
(Navigaþie) Britanie: aceastã funcþie nu este disponibilã.
앫 sistemul TEMPOMAT Cu ajutorul funcþiei Permanent display: (Afiºare
앫 sistemul Speedtronic permanentã) puteþi selecta dacã pe display-ul
multifuncþional va fi afiºatã întotdeauna
앫 sistemul Distronic Plus* temperatura ambiantã sau viteza în mile.

* opþional
116 Computerul de bord

왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a Setaarea orei


selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a selecta meniul Settings (Setãri).
selecta submeniul Inst. cluster
(Instrument de bord). 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Time/Date (Orã/datã).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta funcþia Permanent display: (Afiºare 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
permanentã). selecta funcþia Time: (Orã).
Comenzile

Veþi vedea setarea selectatã: outside Veþi vedea ora setatã curent.
temperature (temperatura exterioarã) sau 왘 Apãsaþi tasta a pentru a o modifica.
Dig. speedo [mph] (Vitezometru [mph]). 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora selecta elementul ce trebuie modificat: ore,
setarea. minute.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a seta
elementul selectat.
Ora/data
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
Acest submeniu este disponibil numai la modificarea.
autovehiculele cu sistem Audio 20.

Autovehiculul dumneavoastrã poate fi prevãzut Setaarea datei


cu unul dintre urmãtoarele sisteme audio: 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
A: Audio 20 selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
B: Audio 50 APS* selecta submeniul Time/Date (Orã/datã).
C: COMAND APS* 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Consultaþi instrucþiunile de utilizare 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
separate pentru a afla ce sistem audio este selecta funcþia Date: (Datã).
instalat în autovehiculul dumneavoastrã.
Veþi vedea data setatã curent.
În funcþie de sistemul audio montat, ora ºi 왘 Apãsaþi tasta a pentru a o modifica.
data sunt transmise de sateliþii GPS ºi, prin 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
urmare, nu pot fi setate prin intermediul selecta elementul ce trebuie modificat: zi,
computerului de bord. Consultaþi lunã, an.
urmãtorul tabel. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a seta
elementul selectat.
A B C 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
modificarea.
Setarea prin intermediul X
computerului de bord
Sistemele de iluminare
Recepþia automatã prin sateliþi X X
GPS
Setarea o singurã datã a fusului X X Activarea/dezactivarea luminilor diurne
orar (consultaþi instrucþiunile de În cazul în care aþi activat funcþia Daytime
utilizare separate) driving lights: (Lumini diurne) ºi comutatorul
de lumini este în poziþia $ sau c,
Submeniul Time/date (Orã/datã) permite luminile diurne sunt activate automat când
setarea orei ºi a datei. motorul este pornit. Faza scurtã a farurilor este
activatã în mod automat în condiþii de întuneric.

* opþional
Computerul de bord 117

În þãrile în care utilizarea luminilor diurne este farurilor. Puteþi obþine informaþii în aceastã
prevãzutã de lege, setarea implicitã este On privinþã de la oricare centru autorizat de vânzãri
(Activ). ºi service Mercedes-Benz.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a i În funcþie de echipamentele opþionale
selecta meniul Settings (Setãri). montate, la unele autovehicule modul turist
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a este activat automat.
selecta submeniul Light (Iluminare).
În cazul activãrii modului turist, display-ul
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. multifuncþional afiºeazã mesajul Intell. Light
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a System inoperative (sistemul inteligent de

Comenzile
selecta funcþia Daytime driving lights: iluminare „Intelligent Light System” nu este
(Lumini diurne). funcþional) în submeniul Light (Iluminare).
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) Modul de iluminare pentru autostradã ºi
sau Off (Dezactivat). luminile de ceaþã cu domeniu extins sunt
dezactivate.
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
setarea. Când conduceþi din nou pe aceeaºi parte a
carosabilului ca ºi în þara de înmatriculare a
autovehiculului:
Activarea/dezactivarea sistemului 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
inteligent de iluminare „Intelligent Light selecta meniul Settings (Setãri).
System”* 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare).
La activarea funcþiei Intell. Light System:, sunt
activate urmãtoarele opþiuni: Dacã este afiºat mesajul Intell. Light
System: On (Sistemul inteligent de iluminare
앫 modul de iluminare pe autostradã
„Intelligent Light System” activat) sau Off (
앫 funcþia de iluminare activã dezactivat), modul turist este dezactivat
앫 funcþia de iluminare suplimentarã în viraje automat.
앫 lumina de ceaþã cu domeniu extins Dacã este afiºat mesajul Intell. Light
System inoperative (Sistemul inteligent de
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
iluminare „Intelligent Light System” nu este
selecta meniul Settings (Setãri). funcþional), apelaþi la un atelier de
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a specialitate autorizat, de exemplu, la un
selecta submeniul Light (Iluminare). centru autorizat de vânzãri ºi service
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. Mercedes-Benz, pentru dezactivarea
acestuia.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta funcþia Intell. Light System:
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) Activarea/dezactivarea sistemului de
sau Off (Dezactivat). asistare pentru faza lungã adaptivã*
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
setarea. selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
Modul turist selecta submeniul Light (Iluminare).
Aceastã funcþie este disponibilã doar la 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
autovehiculele cu sistem inteligent de iluminare 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
„Intelligent Light System”. selecta funcþia Adaptive Main-beam Assist:
În cazul în care conduceþi în þãri unde traficul se (Sistem de asistare pentru faza lungã
desfãºoarã pe partea opusã a carosabilului faþã adaptivã).
de þara de înmatriculare a autovehiculului, Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
participanþii la trafic care se deplaseazã din sau Off (Dezactivat).
sens opus pot fi orbiþi de faza scurtã asimetricã 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
a farurilor. În aceste þãri trebuie activat modul setarea.
turist. Acesta activeazã faza scurtã simetricã a

* opþional
118 Computerul de bord

Setarea iluminãrii ambientale 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a


selecta submeniul Light (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Settings (Setãri). 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare). selecta funcþia Surround lighting: (Lumina
de localizare).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a sau Off (Dezactivat).
selecta funcþia Ambient light Brightness:
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
Comenzile

(Intensitatea iluminãrii ambientale).


setarea.
Veþi vedea setarea selectatã:
Dezactivarea temporarã a funcþiei de stingere
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. temporizatã:
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a seta 왘 Înainte de a pãrãsi autovehiculul, rotiþi
intensitatea iluminãrii. cheia în poziþia 0 în contact.
sau 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact ºi apoi în
왘 Apãsaþi tasta : pentru a dezactiva poziþia 0.
iluminarea ambientalã. Stingerea temporizatã este dezactivatã.
왘 Apãsaþi tasta a sau % pentru a Stingerea temporizatã este dezactivatã la
memora setarea. urmãtoarea pornire a motorului.

Actiivarea sau dezactivarea luminii de Activarea sau dezactivarea funcþiei de


localizare ºi a funcþiei de stingere stingere temporizatã a iluminãrii
temporizatã a lãmpilor exterioare habitaclului
Prin intermediul funcþiei Surround lighting: Dacã activaþi funcþia Interior lighting delay
(Luminã de localizare), puteþi stabili dacã sw. off (Stingerea temporizatã a iluminãrii
lãmpile exterioare se aprind în condiþii de habitaclului) ºi scoateþi cheia din contact,
întuneric: iluminarea habitaclului rãmâne activatã timp de
앫 timp de 40 de secunde dupã ce aproximativ 20 de secunde, dacã este
autovehiculul este deszãvorât cu ajutorul întuneric.
cheii. 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
앫 Lãmpile exterioare se sting din nou când selecta meniul Settings (Setãri).
este deschisã portiera ºoferului. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
앫 timp de 15 secunde dupã oprirea motorului selecta submeniul Light (Iluminare).
ºi închiderea portierelor. 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
앫 Dacã niciuna dintre portiere nu este
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
deschisã în acest interval dupã oprirea selecta funcþia Interior lighting delay sw.
motorului sau dacã una dintre portiere nu a off: (Stingerea temporizatã a iluminãrii
fost închisã dupã deschidere, lãmpile habitaclului).
exterioare se sting dupã 60 de secunde.
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
Dacã activaþi funcþia Surround lighting: sau Off (Dezactivat).
(Lumina de localizare), se vor aprinde
urmãtoarele: 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
setarea.
앫 lãmpile de poziþie laterale
앫 faza scurtã a farurilor1
앫 proiectoarele de ceaþã* Submeniul Autovehicul
앫 lampa plãcuþei de înmatriculare Setarea sistemului SPEEDTRONIC permanent
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a cu Limit speed (winter tyres) (Limitã de vitezã
selecta meniul Settings (Setãri). cu pneuri de iarnã): (컄 pagina 134).

1. Doar la autovehiculele fãrã proiectoare de ceaþã*.


* opþional
Computerul de bord 119

Activarea/dezactivarea funcþiei de 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora


zãvorâre automatã setarea.
Dacã selectaþi funcþia Automatic Door Locks: Sistemul de încãlzire*
(Zãvorâre automatã a portierelor),
autovehiculul este zãvorât centralizat când Acest submeniu este disponibil doar pentru
atinge o vitezã mai mare de 15 km/h. autovehiculele prevãzute cu sistem de încãlzire
Pentru informaþii suplimentare privind auxiliarã*.
zãvorârea automatã a portierelor, consultaþi . În submeniul Heating (Sistemul de încãlzire)
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
puteþi selecta o orã de pornire memoratã sau

Comenzile
selecta meniul Settings (Setãri). introduce o orã de pornire.
Funcþia de temporizare a încãlzirii auxiliare*
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a calculeazã timpul de activare în funcþie de
selecta submeniul Vehicle (Autovehicul). temperatura exterioarã, pentru a asigura
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. preîncãlzirea suficientã a autovehiculului pânã
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a la ora de pornire. Încãlzirea auxiliarã*
selecta funcþia Automatic door locks: funcþioneazã încã 5 minute dupã ora de pornire,
(Zãvorârea automatã a portierelor). dupã care funcþia este dezactivatã. Încãlzirea
auxiliarã* se adapteazã la temperatura setatã
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) pentru sistemul 2-zone Thermatic sau 3-zone
sau Off (Dezactivat). Thermotronic*.
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora Puteþi dezactiva funcþia de încãlzire auxiliarã
setarea. prin intermediul telecomenzii sau al tastei
corespunzãtoare de pe consola centralã.
Activarea sau dezactivarea sistemului de
senzori radar* G  
i Este necesarã dezactivarea sistemului de
senzori radar în anumite þãri ºi în apropierea În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire
dispozitivelor radio telescopice. Puteþi gãsi mai auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Inhalarea
multe informaþii în secþiunea „Sistem de senzori acestora poate fi dãunãtoare. Din acest
radar” din index. motiv, este necesarã dezactivarea sistemului
de încãlzire auxiliarã în spaþii închise ºi fãrã
Autovehicule prevãzute cu sistem de ventilaþie, de exemplu în garaje.
navigaþie*: sistemul de senzori radar este
dezactivat automat dacã sunteþi în apropierea
dispozitivelor radio telescopice.
Urmãtoarele sisteme sunt oprite atunci când
G  
sistemul de senzori radar este dezactivat: În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire
앫 sistemul Distronic Plus*(컄 pagina 124) auxiliarã, unele componente ale
앫 sistemul BAS PLUS*(컄 pagina 60) autovehiculului se pot încãlzi excesiv.
앫 sistemul de frânare PRE-SAFE®* Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu
(컄 pagina 63) intrã niciodatã în contact cu materiale uºor
앫 sistemul Blind Spot Assist*(컄 pagina 148) inflamabile, cum ar fi iarba uscatã sau
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a carburantul. În caz contrar, materialele
selecta meniul Settings (Setãri). inflamabile s-ar putea aprinde ºi ar putea
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a incendia autovehiculul. Selectaþi un spaþiu
selecta submeniul Vehicle (Autovehicul). de parcare adecvat.
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. Utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã nu
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a este permisã la staþiile de alimentare cu
selecta funcþia Radar sensor (See Owner’s carburant sau în timpul realimentãrii
Man.): (Senzori radio - consultaþi manualul autovehiculului. Prin urmare, este necesarã
de utilizare). dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) pe durata staþionãrii la staþiile de alimentare
sau Off (Dezactivat). cu carburant.
* opþional
120 Computerul de bord

Selectarea orei de pornire sau Meniul Convenience (Funcþii de confort)


dezactivarea unei ore de pornire selectate
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Settings (Setãri). Activarea sau dezactivarea funcþiei de
facilitare a accesului în autovehicul/
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Heater (Încãlzire). pãrãsirii autovehiculului*
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. Puteþi utiliza funcþia Easy-Entry/Exit: pentru a
activa sau dezactiva facilitarea accesului în
Veþi vedea setarea selectatã: autovehivul/pãrãsirii autovehiculului
Comenzile

왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. (컄 pagina 76).


왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta unul dintre cele trei ore de pornire
sau opþiunea Timer off (Anulare
G  
temporizator) (dezactivarea sistemului de Volanul se deplaseazã automat la activarea
încãlzire auxiliarã*). funcþiei de facilitare a accesului în
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. autovehicul/pãrãsirii autovehiculului. Existã
La selectarea unei ore de pornire, se riscul accidentãrii ocupanþilor
aprinde lampa martor galbenã integratã în autovehiculului. Asiguraþi-vã cã activarea
tasta pentru încãlzirea auxiliarã*. funcþiei de facilitare a accesului în
autovehicul/pãrãsirii autovehiculului nu va
Modificarea orei de pornire cauza accidentarea niciunei persoane.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
selecta meniul Settings (Setãri). autovehicul, chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a într-un sistem de retenþie pentru copii.
selecta submeniul Heater (Încãlzire). Aceºtia pot deschide portiera ºoferului,
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. activând astfel funcþia de facilitare a
Veþi vedea setarea selectatã: accesului în autovehicul/pãrãsirii
autovehiculului ºi accidentându-se.
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta meniul Change A, B or C (Modificarea 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
A, B sau C). selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta submeniul Convenience (Funcþii de
Ora de pornire poate fi modificatã. confort).
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
selecta elementul ce trebuie modificat: ore,
minute. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
selecta funcþia Easy Entry/Exit: (Funcþia de
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a seta facilitare a accesului/pãrãsirii
elementul selectat. autovehiculului).
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
modificarea. sau Off (Dezactivat).
Lampa martor galbenã integratã în tasta 왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
sistemului de încãlzire auxiliarã* se setarea.
aprinde.
Activarea/dezactivarea funcþiei de reglare
a centurii de siguranþã
Pentru informaþii suplimentare referitoare la
funcþia de reglare a centurii de siguranþã,
컄 pagina 82.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 121

왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a


selecta submeniul Convenience (Funcþii de selecta submeniul Factory setting (Setãri
confort). implicite).
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a Este afiºat mesajul Reset all setting?
selecta funcþia Belt adjustment: (Reglarea (Resetarea tuturor setãrilor?).
centurii de siguranþã). 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) selecta opþiunea Yes (Da) sau No (Nu)..
sau Off (Dezactivat). 왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmarea

Comenzile
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora selecþiei.
setarea. Dacã aþi selectat opþiunea Yes (Da), display-
ul multifuncþional afiºeazã un mesaj de
Activarea/dezactivarea funcþiei de pliere a confirmare.
oglinzilor la zãvorârea autovehiculului*
Dacã activaþi funcþia Fold in mirrors when
Sistemele de asistare a conducerii
locking, oglinzile exterioare sunt pliate la
zãvorârea autovehiculului. Oglinzile exterioare Prezentare generalã a sistemelor de
sunt depliate dupã deszãvorârea autovehicului conducere
ºi deschiderea portierei ºoferului sau a În urmãtoarele pagini sunt descrise sistemele
pasagerului din faþã. de asistare a conducerii autovehiculului:
Dacã aþi activat funcþia ºi comandaþi plierea 앫 sistemele TEMPOMAT, Distronic Plus* ºi
oglinzilor exterioare prin intermediul butonului Speedtronic, care sunt utilizate pentru
de pe portierã (컄 pagina 78), oglinzile nu vor fi controlarea vitezei autovehiculului
depliate automat. În acest scop, utilizaþi tasta
de pe portierã. 앫 sistemul de menþinere în rampã HOLD, care
faciliteazã demararea autovehiculului, în
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a special pe rampele abrupte
selecta meniul Settings (Setãri).
앫 sistemul AIRMATIC*, utilizat pentru
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a reglarea sistemului de suspensii al
selecta submeniul Convenience (Funcþii de autovehiculului
confort).
앫 sistemul Parktronic* ºi sistemul de asistare
왘 Apãsaþi tasta a pentru confirmare. la parcare*, care vã ajutã sã identificaþi un
왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a loc de parcare ºi sã efectuaþi manevrele de
selecta funcþia Fold in mirrors when parcare
locking: (Plierea oglinzilor la zãvorârea 앫 camera video pentru mers înapoi*, care
autovehiculului). oferã asistenþã la parcarea autovehiculului
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat) ºi la efectuarea manevrelor
sau Off (Dezactivat). 앫 sistemul ATTENTION ASSIST, care
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora detecteazã oboseala sau pierderea
setarea. concentrãrii ºoferului
앫 sistemul Speed Limit Assist*, care afiºeazã
limitele de vitezã detectate pe display-ul
Revenirea la setãrile implicite multifuncþional
Din motive de siguranþã, nu toate funcþiile pot fi 앫 sistemul Night View Assist*, care oferã
resetate: funcþia Limit Speed (winter tyres) asistenþã la conducerea în condiþii de
(Limitã de vitezã cu pneuri de iarnã) a întuneric
sistemului Speedtronic permanent poate fi 앫 pachetul de sisteme de asistenþã pentru
setatã numai din submeniul Vehicle schimbarea ºi menþinerea benzii*, compus
(Autovehicul). Dacã doriþi sã resetaþi funcþia din sistemul Blind Spot Assist, care oferã
Daytime driving lights: (Lumini diurne) din asistenþã la schimbarea benzii ºi din
submeniul Lights (Iluminarea), trebuie sã rotiþi sistemul Lane Keeping Assist, care
cheia în contact în poziþia 1. avertizeazã ºoferul la pãrãsirea accidentalã
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a a benzii
selecta meniul Settings (Setãri).
* opþional
122 Sistemele de asistare a conducerii

Sistemele pentru siguranþa conducerii ABS,


BAS, BAS PLUS*, lãmpile de frânã adaptive, G  
sistemele ESP®, EBV (sistemul electronic de
distribuþie a forþei de frânare), FRÂNA Nu utilizaþi sistemul TEMPOMAT:
ADAPTIVÃ ºi sistemul de frânare PRE-SAFE®* 앫 în condiþii de drum ºi de trafic improprii
sunt prezentate în secþiunea „Sistemele pentru pentru menþinerea unei viteze constante
siguranþa conducerii” (컄 pagina 59). (de exemplu, trafic aglomerat sau
Sistemul TEMPOMAT drumuri cu serpentine). În caz contrar,
este posibilã producerea unui accident.
Sistemul TEMPOMAT vã ajutã sã menþineþi o
Comenzile

vitezã de deplasare constantã. Acesta 앫 pe drumuri alunecoase. Frânarea ºi


acþioneazã automat frânele pentru a evita accelerarea pot provoca pierderea
depãºirea vitezei presetate. La coborârea unei aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul
porþiuni lungi de pantã abruptã, în special dacã poate derapa.
autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o 앫 când vizibilitatea este redusã, de exemplu,
remorcã, trebuie sã selectaþi din timp o treaptã
de vitezã inferioarã sau sã selectaþi gama de din cauza ceþii, ploii dense sau ninsorii
viteze 1, 2 sau 3 în cazul autovehiculelor cu
transmisie automatã*. Astfel, veþi utiliza frâna
de motor, fãrã a solicita la fel de intens sistemul Manetaa sistemului TEMPOMAT
de frânare, prevenindu-se încãlzirea ºi uzura Puteþi controla sistemul TEMPOMAT ºi sistemul
excesivã a frânelor. Speedtronic variabil prin intermediul manetei
sistemului TEMPOMAT.
G  Lampa martor LIM integratã în maneta
sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat:
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
앫 Lampa martor LIM este stinsã:
inferioarã pentru a amplifica frâna de motor
앫 Sistemul TEMPOMAT este selectat.
pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi 앫 Lampa martor LIM este aprinsã:
autovehiculul poate derapa. 앫 Este selectat sistemul Speedtronic variabil.

Utilizaþi sistemul TEMPOMAT doar în cazul în


care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã
menþinerea unei viteze constante pentru o
perioadã îndelungatã. Puteþi comanda
memorarea oricãrei viteze de deplasare ce
depãºeºte 30 km/h.

G  
Sistemul TEMPOMAT nu poate lua în calcul
condiþiile de drum ºi de trafic.
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor
curente de trafic, chiar ºi atunci când : Memorarea vitezei curente sau a unei
sistemul TEMPOMAT este activat. viteze superioare
; Lampã martor LIM
Acesta este conceput doar ca un sistem de = Memorarea vitezei curente sau apelarea
asistare a conducerii. Sunteþi pe deplin ultimei viteze memorate
responsabil de stabilirea vitezei ? Memorarea vitezei curente sau a unei
autovehiculului ºi de frânarea în timp util. viteze inferioare
A Comutarea între sistemele TEMPOMAT ºi
Speedtronic variabil
B Dezactivarea sistemului TEMPOMAT

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 123

La activarea sistemului TEMPOMAT, viteza Memorarea vitezei curente sau apelarea


memoratã este afiºatã pe display-ul ultimei viteze memorate
multifuncþional timp de cinci secunde. Pe
display-ul multifuncþional sunt aprinse
segmentele dintre viteza memoratã ºi viteza G  
maximã.
Selectaþi una dintre vitezele memorate doar
Selectarea sistemului TEMPOMAT dacã valoarea vitezei respective vã este
cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM ; este

Comenzile
stinsã. pentru condiþiile curente. În caz contrar,
accelerarea sau frânarea bruscã pot pune în
Dacã este stinsã, sistemul TEMPOMAT este
deja selectat. pericol viaþa dumneavoastrã sau a altor
persoane.
În caz contrar, apãsaþi maneta sistemului
TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata A.
Lampa martor LIM ; integratã în maneta 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
sistemului TEMPOMAT se stinge. Este TEMPOMAT înspre dumneavoastrã =.
selectat sistemul TEMPOMAT. 왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
La prima activare a sistemului TEMPOMAT,
Memorarea ºi menþinerea vitezei curente acesta memoreazã viteza curentã sau
regleazã viteza autovehiculului în funcþie de
Puteþi memora viteza curentã când conduceþi ultima vitezã memoratã.
cu viteze de peste 30km/h ºi sistemul ESP®
este activat (컄 pagina 61).
Setarea vitezei
왘 Acceleraþi autovehiculul la viteza doritã.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului 왘 Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT
TEMPOMAT în sus : sau în jos ?, pânã la pânã la punctul de rezistenþã, în sus :
punctul de rezistenþã. pentru o vitezã superioarã sau în jos ?
pentru o vitezã inferioarã.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
왘 Apãsaþi continuu maneta pânã la atingerea
Sistemul TEMPOMAT este activat. vitezei dorite.
Autovehiculul menþine automat viteza
memoratã. 왘 Eliberaþi maneta sistemului TEMPOMAT.
Noua vitezã este memoratã.
i Este posibil ca sistemul TEMPOMAT sã nu
poatã menþine viteza memoratã la deplasarea i Sistemul TEMPOMAT nu este dezactivat
în rampe. Atunci când autovehiculul ajunge pe dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. De
teren plat, se revine la viteza memoratã. exemplu, dacã acceleraþi scurt pentru a efectua
Sistemul TEMPOMAT menþine viteza memoratã o depãºire, sistemul readuce viteza la ultima
la coborârea pantelor prin acþionarea automatã valoare memoratã dupã terminarea depãºirii.
a frânelor.
Efectuarea de reglãri în trepte de câte
Autovehicule cu transmisie manualã:
1 km/h
앫 conduceþi întotdeauna cu motorul turat
suficient, dar nu excesiv; 왘 Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT
앫 schimbaþi treptele de vitezã în timp util;
pânã la punctul de rezistenþã, în sus :
pentru o vitezã superioarã sau în jos ?
앫 pe cât posibil, evitaþi retrogradarea cu mai pentru o vitezã inferioarã.
mult de o treaptã odatã.
Ultima vitezã memoratã este mãritã sau
redusã.
124 Sistemele de asistare a conducerii

Efectuarea de reglãri în trepte de câte Sistemul Distronic Plus regleazã viteza ºi


10 km/h pãstreazã automat distanþa faþã de
autovehiculul din faþã. Acesta acþioneazã
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului automat frânele pentru a evita depãºirea vitezei
TEMPOMAT pânã la punctul de rezistenþã, presetate. La coborârea pantelor abrupte ºi
în sus : pentru o vitezã superioarã sau în lungi, în special dacã autovehiculul este
jos ? pentru o vitezã inferioarã. încãrcat sau tractaþi o remorcã, trebuie sã
Ultima vitezã memoratã este mãritã sau selectaþi la timp treapta de vitezã 1, 2 sau 3.
redusã. Astfel, veþi utiliza frâna de motor, fãrã a solicita
la fel de intens sistemul de frânare,
Comenzile

prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a


Dezactivarea sistemului TEMPOMAT frânelor.
Existã mai multe moduri de dezactivare a
sistemului TEMPOMAT: G  
왘 deplasaþi scurt maneta sistemului Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
TEMPOMAT înainte B. inferioarã pentru a amplifica frâna de motor
sau pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
왘 frânaþi. provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi
sau autovehiculul poate derapa.
왘 acþionaþi scurt maneta sistemului în sensul
indicat de sãgeata A.
Este selectat sistemul Speedtronic variabil. G  
Se aprinde lampa martor LIM ; integratã
în maneta sistemului TEMPOMAT. Sistemul Distronic Plus este conceput doar
ca un sistem de asistare a conducerii. ªoferul
Sistemul TEMPOMAT este dezactivat automat
dacã: este pe deplin responsabil de pãstrarea
distanþei de siguranþã faþã de alte
앫 acþionaþi frâna de parcare.
autovehicule, de stabilirea vitezei de
앫 conduceþi cu o vitezã de sub 30 km/h deplasare a autovehiculului ºi de frânarea în
앫 sistemul ESP® intrã în funcþiune sau timp util.
sistemul ESP® este dezactivat
Sistemul Distronic Plus nu ia în calcul
앫 la autovehiculele cu transmisie manualã, urmãtoarele elemente:
dacã treceþi maneta schimbãtorului în
poziþia neutrã sau dacã pedala de ambreiaj 앫 pietonii
este apãsatã mai mult de 6 secunde 앫 obstacolele staþionare de pe carosabil,
앫 la autovehiculele cu transmisie manualã, de exemplu, autovehiculele oprite sau
dacã schimbaþi într-o treaptã de vitezã parcate
superioarã sau dacã turaþia motorului este
prea scãzutã 앫 autovehiculele care se deplaseazã din
sens invers sau care traverseazã drumul
앫 dacã deplasaþi maneta selectorului în pe care circulaþi
poziþia N în timpul conducerii, la
autovehiculele cu transmisie automatã* Este posibil ca sistemul Distronic Plus sã nu
Dacã sistemul TEMPOMAT este dezactivat, va fi detecteze autovehiculele înguste din faþã, de
generat un semnal sonor de avertizare. Pe exemplu, motocicletele sau autovehiculele
display-ul multifuncþional este afiºat mesajul care se deplaseazã pe o altã bandã. Din acest
Cruise control off (Sistemul TEMPOMAT motiv, este necesar sã acordaþi întotdeauna
dezactivat) timp de aproximativ cinci secunde. atenþie condiþiilor de trafic, chiar ºi atunci
i La oprirea motorului, ultima vitezã când sistemul Distronic Plus este activat. În
memoratã este ºtearsã din memorie. caz contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi
pericolele potenþiale în timp util ºi sã
Sistemul Distronic Plus* provocaþi un accident cu consecinþe asupra
i Sistemul Distronic Plus nu este disponibil dumneavoastrã ºi a altor persoane.
în anumite þãri.
* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 125

Dacã este detectat un autovehicul care se Nu utilizaþi sistemul Distronic Plus când
deplaseazã cu vitezã inferioarã în faþã, sistemul coborâþi pe o pantã abruptã.
Distronic determinã frânarea autovehiculului ºi
menþine o distanþã prestabilitã faþã de
autovehiculul respectiv. G  
Sistemul Distronic Plus determinã decelerarea
G  autovehiculului cu maxim 4 m/s2, în funcþie de
viteza de deplasare. Aceastã frânare
Sistemul Distronic Plus nu poate lua în calcul corespunde unei proporþii de aproximativ 40%
condiþiile de drum ºi de trafic. În cazul în care

Comenzile
din puterea maximã de frânare a
Distronic nu detecteazã sau nu mai detecteazã autovehiculului. De asemenea, trebuie sã
autovehiculul din faþã, nu îl activaþi sau, în cazul
în care este deja activ, dezactivaþi-l. Acest lucru acþionaþi frânele în cazul în care puterea de
se poate întâmpla în special: frânare nu este suficientã.
앫 înaintea curbelor În cazul în care sistemul Distronic Plus
detecteazã riscul de coliziune cu autovehiculul
앫 înaintea culoarelor de filtrare a traficului din faþã, este emis un semnal sonor de
앫 la trecerea pe o bandã cu trafic rapid avertizare intermitent. În plus, lampa de
앫 în situaþii de conducere complexe sau în avertizare asupra distanþei · se aprinde pe
zonele cu trafic deviat, de exemplu în zone instrumentul de bord. Este necesarã frânarea
unde se efectueazã lucrãri pe carosabil pentru evitarea coliziunii.
În caz contrar, sistemul Distronic Plus menþine
viteza actualã sau accelereazã pânã la viteza setatã. Manetaa sistemului TEMPOMAT
Sistemul Distronic Plus nu poate lua în calcul
condiþiile meteo. Dezactivaþi-l sau renunþaþi la Pentru a controla sistemele Distronic Plus ºi
activarea acestuia: Speedtronic variabil, puteþi utiliza maneta
sistemului TEMPOMAT.
앫 în cazul în care carosabilul este alunecos,
acoperit de zãpadã sau polei. Roþile pot Lampa martor LIM integratã în maneta
pierde aderenþa în timpul frânãrii sau sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat:
accelerãrii. Autovehiculul poate intra în 앫 Lampa martor LIM este stinsã:
derapaj. 앫 Sistemul Distronic Plus este selectat.
앫 când senzorii acestuia sunt murdari sau în 앫 Lampa martor LIM este aprinsã:
condiþii de vizibilitate slabã, de exemplu, 앫 Este selectat sistemul Speedtronic variabil.
datoritã ninsorii, ploii sau ceþii. Funcþia de
control a distanþei poate fi afectatã.
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente
de trafic, chiar ºi atunci când sistemul Distronic
Plus este activat. În caz contrar, este posibil sã
nu recunoaºteþi pericolele potenþiale în timp util
ºi sã provocaþi un accident cu consecinþe
asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane.

Sistemul de senzori radar este dezactivat


automat în apropierea unui dispozitiv radio
telescopic (컄 pagina 323).
Sistemul Distronic Plus oferã asistenþã doar
atunci când sistemul de senzori radar este activ : Memorarea vitezei curente sau a unei
ºi funcþional. viteze superioare
În cazul în care nu existã niciun autovehicul în ; Stabilirea distanþei specificate
faþã, sistemul Distronic Plus funcþioneazã ca un = Lampã martor LIM
sistem TEMPOMAT la viteze de deplasare între ? Memorarea vitezei curente sau apelarea
30 km/h ºi 200 km/h. În cazul în care este ultimei viteze memorate
detectat un autovehicul în faþã, acesta
funcþioneazã în intervalul de viteze 0 km/h - A Memorarea vitezei curente sau a unei
200 km/h. viteze inferioare
126 Sistemele de asistare a conducerii

B Comutarea între sistemul Distronic Plus bandã, de exemplu, sistemul Distronic Plus este
ºi sistemul Speedtronic variabil dezactivat ºi este emis un semnal sonor de
C Dezactivarea sistemului Distronic Plus avertizare.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã ? sau
Selectarea sistemului Distronic Plus apãsaþi-o în sus : sau în jos A pânã la
punctul de rezistenþã.
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM = este
Sistemul Distronic Plus este selectat.
stinsã.
왘 Acþionaþi continuu maneta sistemului
Comenzile

În acest caz, sistemul Distronic Plus este TEMPOMAT în sus : sau în jos A, pânã la
deja selectat. setarea vitezei dorite.
În caz contrar, apãsaþi maneta sistemului 왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata B.
Autovehiculul îºi adapteazã viteza la cea a
Lampa martor LIM = integratã în maneta autovehiculului din faþã, însã doar pânã la
sistemului TEMPOMAT se stinge. Sistemul viteza maximã selectatã.
Distronic Plus este selectat.
i Dacã pedala de acceleraþie nu este
eliberatã complet, pe display-ul multifuncþional
Actiivarea sistemului Distronic, memorarea este afiºat mesajul DISTRONIC PLUS suspended
vitezei curente ºi menþinerea ei (sistemul DISTRONIC PLUS este dezactivat
temporar). Distanþa faþã de un autovehicul
G  situat în faþã care se deplaseazã cu vitezã
inferioarã nu va fi, în acest caz, reglatã.
Este posibilã frânarea autovehiculului când Autovehiculul se va deplasa la viteza
sistemul Distronic Plus este activat. Din acest determinatã de poziþia pedalei de acceleraþie.
motiv, este necesarã dezactivarea sistemului
Distronic Plus dacã autovehiculul urmeazã sã
fie pus în miºcare prin alte mijloace (de Activarea la conducerea spre un
exemplu, la o spãlãtorie automatã sau în autovehicul care staþioneazã
cazul tractãrii). În cazul în care autovehiculul din faþã
staþioneazã, activarea sistemului Distronic Plus
Sistemul Distronic Plus poate fi activat în este posibilã numai dacã autovehiculul
urmãtoarele situaþii: dumneavoastrã este de asemenea staþionar.
앫 timp de aproximativ douã minute dupã 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
pornirea motorului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã ?.
앫 când motorul este în funcþiune Sistemul Distronic Plus este selectat.
앫 dacã nu frânaþi în timpul cãlãtoriei i Dacã autovehiculul din faþã a fost detectat,
앫 când frâna de parcare nu este acþionatã sistemul Distronic Plus poate fi activat doar la
앫 dacã sistemul ESP® este activat
viteze de sub 30 km/h. Prin urmare, trebuie
activatã afiºarea distanþei Distronic Plus pe
앫 dacã transmisia automatã* este în poziþia D
instrumentul de bord.
앫 când capota motorului este închisã
왘 Acþionaþi continuu maneta sistemului
앫 dacã portiera ºoferului este închisã ºi TEMPOMAT în sus : sau în jos A, pânã la
comutaþi din poziþia P în poziþia D sau dacã setarea vitezei dorite.
centura de siguranþã este fixatã.
i Puteþi utiliza maneta sistemului
Actiivarea în timpul conducerii TEMPOMAT pentru a seta viteza memoratã ºi
Sistemul Distronic Plus poate fi activat la viteze rozeta de pe manetã pentru a seta distanþa
de sub 30km/h numai dacã autovehiculul din minimã specificatã (컄 pagina 129).
faþã a fost detectat ºi este indicat pe display-ul
multifuncþional. Dacã autovehiculul din faþã nu
este indicat pe display-ul multifuncþional ºi nu
mai este detectat deoarece a trecut pe altã

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 127

Pornirea de pe loc 앫 alimentarea cu energie a sistemului este


왘 Dacã autovehiculul din faþã este pus în întreruptã, de exemplu, din cauza
miºcare: eliberaþi pedala de frânã. defectãrii bateriei
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului 앫 sistemul electric din compartimentul
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã ?. motorului sau siguranþele au fost
sau modificate.
왘 Acceleraþi uºor. 앫 bateria este deconectatã.
Autovehiculul dumneavoastrã este pus în

Comenzile
miºcare ºi viteza de deplasare este adaptatã
în funcþie de autovehiculul din faþã. G  
Conducerea autovehiculului Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul când
În cazul în care nu este detectat niciun sistemul Distronic Plus este activat.
autovehicul în faþã, sistemul Distronic Plus Sistemul Distronic Plus nu trebuie niciodatã
funcþioneazã identic cu sistemul TEMPOMAT. utilizat sau dezactivat de cãtre un pasager
Dacã este detectat un autovehicul care se sau din afara autovehiculului.
deplaseazã cu vitezã inferioarã în faþã, sistemul Sistemul Distronic Plus nu se substituie
Distronic determinã frânarea autovehiculului ºi
menþine o distanþã prestabilitã faþã de frânei de parcare ºi nu trebuie utilizat în
autovehiculul respectiv. scopul parcãrii autovehiculului.
În cazul în care sistemul Distronic Plus Dacã doriþi sã pãrãsiþi autovehiculul sau sã îl
detecteazã un autovehicul care se deplaseazã parcaþi, dezactivaþi sistemul Distronic Plus ºi
în faþã cu vitezã superioarã, acesta creºte viteza asiguraþi autovehiculul împotriva deplasãrii
de rulare, însã doar pânã la viteza maximã accidentale.
memoratã.
Dacã sistemul detecteazã oprirea
G  autovehiculului din faþã, acþioneazã frânele
autovehiculului pânã la staþionare.
Dacã apãsaþi frâna, sistemul Distronic Plus
este dezactivat, cu excepþia cazului în care Dupã ce autovehiculul se opreºte, acesta
rãmâne staþionar ºi nu trebuie apãsatã frâna.
autovehiculul staþioneazã. În acest caz,
sistemul Distronic Plus nu mai frâneazã i În funcþie de distanþa minimã specificatã,
autovehiculul. ªoferul este pe deplin autovehiculul se va opri la aproximativ patru
responsabil de pãstrarea distanþei de metri în spatele autovehiculului din faþã.
siguranþã faþã de alte autovehicule, de Distanþa minimã specificatã este setatã prin
stabilirea vitezei de deplasare a intermediul rozetei de pe maneta sistemului
autovehiculului ºi de frânarea în timp util. TEMPOMAT.

Autovehiculele cu transmisie automatã cu


Oprirea manetã pentru selector
Când sistemul Distronic Plus este activat ºi
G  autovehiculul este staþionar, pe display-ul
multifuncþional este afiºat un mesaj de
Efectul de frânare furnizat de sistemul avertizare dacã:
Distronic Plus este anulat ºi autovehiculul se 앫 portiera ºoferului este deschisã ºi decuplaþi
poate deplasa liber dacã: centura de siguranþã.
앫 sistemul este dezactivat prin intermediul 앫 motorul este oprit.
manetei sistemului TEMPOMAT. 앫 capota motorului este deschisã.
앫 autovehiculul este accelerat. Select Park (P) (Selectaþi treapta de parcare)
128 Sistemele de asistare a conducerii

왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P Setaarea vitezei


pentru a preveni deplasarea accidentalã a
autovehiculului. 왘 Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT
pânã la punctul de rezistenþã, în sus :
Sistemul Distronic Plus este dezactivat. pentru o vitezã superioarã sau în jos A
Mesajul de pe ecranul multifuncþional pentru o vitezã inferioarã.
dispare.
왘 Apãsaþi continuu maneta pânã la atingerea
Claxonul va emite de asemenea semnale de vitezei dorite.
avertizare periodice dacã sistemul Distronic
Plus este activat ºi: 왘 Eliberaþi maneta sistemului TEMPOMAT.
Comenzile

앫 opriþi motorul, deschideþi portiera ºoferului Noua vitezã este memoratã. Sistemul
ºi decuplaþi centura de siguranþã. Distronic Plus este activat ºi modificã viteza
autovehiculului pentru a coincide cu noua
앫 deschideþi capota motorului.
vitezã memoratã.
Semnalele vã avertizeazã asupra faptului cã
autovehiculul a fost parcat în timp ce sistemul
Distronic Plus era încã activat. Semnalele devin Efectuarea de reglãri în trepte de câte
mai puternice dacã încercaþi sã zãvorâþi 1 km/h
autovehiculul. Autovehiculul nu poate fi zãvorât
înainte de dezactivarea sistemului Distronic 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
Plus. TEMPOMAT pânã la punctul de rezistenþã,
în sus : pentru o vitezã superioarã sau în
i În cazul în care contactul a fost luat, jos A pentru o vitezã inferioarã.
motorul nu mai poate fi pornit din nou pânã la
Ultima vitezã memoratã este mãritã sau
dezactivarea sistemului Distronic Plus. redusã.
În cazul în care sistemul Distronic Plus este
activat ºi este detectatã o defecþiune a
sistemului sau o întrerupere a alimentãrii cu Efectuarea de reglãri în trepte de câte
energie în timp ce autovehiculul este staþionar, 10 km/h
pe display-ul multifuncþional este afiºat mesajul
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
Brake immediately (Frânaþi imediat). Acþionaþi cu
fermitate frâna pânã când mesajul de avertizare TEMPOMAT pânã la punctul de rezistenþã,
dispare de pe display-ul multifuncþional sau în sus : pentru o vitezã superioarã sau în
deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. jos A pentru o vitezã inferioarã.
Sistemul Distronic Plus este dezactivat. Ultima vitezã memoratã este mãritã sau
redusã.

Autovehiculele cu transmisie automatã cu


manetã DIRECT SELECT* Memorarea vitezei curentee sau apelarea
ultimei viteze memorate
Atunci când autovehiculul este staþionar ºi
sistemul Distronic Plus este activat, poziþia P
este selectatã automat dacã: G  
앫 portiera ºoferului este deschisã ºi decuplaþi
centura de siguranþã. Selectaþi una dintre vitezele memorate doar
앫 motorul este oprit.
dacã valoarea vitezei respective vã este
cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã
앫 capota motorului este deschisã.
pentru condiþiile curente. În caz contrar,
앫 apare o defecþiune în sistem accelerarea sau frânarea bruscã pot pune în
앫 alimentarea cu energie nu este suficientã. pericol viaþa dumneavoastrã sau a altor
persoane.

왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului


TEMPOMAT înspre dumneavoastrã ?.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 129

Sistemul Distronic Plus este activat. La Afiºajul Distronic Plus integrat în


prima activare, este memoratã viteza vitezometru
curentã. În caz contrar, sistemul seteazã
viteza de croazierã a autovehicului la
valoarea memoratã anterior.

Stabilirea distanþei minime specificate


pentru sistemul Distronic Plus

Comenzile
Puteþi stabili distanþa minimã specificatã pentru
sistemul Distronic Plus prin variaþia intervalului
de timp între 1 ºi 2 secunde. Aceastã funcþie
permite setarea distanþei mimime menþinute de
sistemul Distronic Plus faþã de autovehiculul din
faþã în funcþie de viteza autovehiculului.
Aceastã distanþã este afiºatã pe display-ul
multifuncþional (컄 pagina 129). Când sistemul Distronic este activat, se vor
aprinde unul sau douã segmente ; din
intervalul de vitezã setatã.
i Din motive de design, viteza afiºatã de
vitezometru poate diferi uºor de viteza
memoratã prin intermediul sistemului Distronic
Plus.
Dacã sistemul Distronic detecteazã un
autovehicul în faþã, sunt aprinse segmentele ;
din intervalul definit de viteza autovehiculului
din faþã : ºi viteza memoratã =.

Afiºajul Distronic Plus pe display-ul


왘 Pentru a mãri distanþa: rotiþi rozeta ; cãtre multifuncþional
=.
Sistemul Distronic Plus va menþine o Din meniul Asistenþã (컄 pagina 114) al
distanþã mai mare între autovehiculul computerul de bord, puteþi selecta afiºajul
propriu ºi cel din faþã. distanþei ºi puteþi activa sau dezactiva frânarea
PRE-SAFE®*.
왘 Pentru a micºora distanþa: rotiþi rozeta ;
cãtre :.
Sistemul Distronic Plus va menþine o Afiºajul la dezactivarea sistemului
distanþã mai micã între autovehiculul Distronic Plus
propriu ºi cel din faþã.
왘 Selectaþi funcþia Distance display (Afiºare
i Asiguraþi-vã cã menþineþi distanþa minimã distanþã) prin intermediul computerului de
stipulatã de legislaþie faþã de autovehiculul din bord (컄 pagina 114).
faþã. Adaptaþi distanþa faþã de autovehiculul din Când sistemul Distronic Plus este dezactivat,
faþã, dacã este necesar. display-ul multifuncþional va afiºa urmãtorul
conþinut:

* opþional
130 Sistemele de asistare a conducerii

Dezactivarea sistemului Distronic Plus


Comenzile

: Simbolul care indicã activarea sistemului


de frânare PRE-SAFE® Existã mai multe moduri de dezactivare a
; Autovehiculul din faþã, dacã este detectat sistemului Distronic Plus:
= Indicatorul distanþei, care afiºeazã 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
distanþa curentã pânã la autovehiculul TEMPOMAT înainte :.
din faþã
? Distanþa minimã specificatã pânã la sau
autovehiculul din faþã, care este reglabilã 왘 Frânaþi, dacã autovehiculul nu staþioneazã.
A Autovehiculul propriu sau
왘 Acþionaþi scurt maneta sistemului în sensul
indicat de sãgeata =.
Afiºajul la activarea sistemului Distronic
Este selectat sistemul Speedtronic variabil.
Plus Se aprinde lampa martor LIM ; integratã
왘 Selectaþi funcþia Distance display (Afiºare în maneta sistemului TEMPOMAT.
distanþã) prin intermediul computerului de
bord (컄 pagina 114).
i Ultima vitezã memoratã rãmâne memoratã
pânã la oprirea motorului.
Viteza memoratã va fi afiºatã timp de
aproximativ cinci secunde la activarea i Sistemul Distronic Plus nu este dezactivat
sistemului Distronic Plus. Când sistemul dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Dacã
Distronic Plus este activat, display-ul acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire,
multifuncþional va afiºa urmãtorul conþinut: sistemul Distronic Plus readuce viteza la
valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii.
Sistemul este dezactivat automat dacã:
앫 acþionaþi frâna de parcare
앫 conduceþi cu o vitezã mai micã de 25 km/h
ºi nu este niciun autovehicul în faþã, sau
autovehiculul din faþã nu mai este detectat
앫 sistemul ESP® intrã în funcþiune sau
sistemul ESP® este dezactivat
앫 trasmisia automatã* este cuplatã în poziþia
N, P sau R
앫 autovehiculul este în apropierea unui
dispozitiv radio telescopic (컄 pagina 323)
: Sistemul Distronic Plus activat
; Autovehiculul propriu
= Distanþa minimã specificatã pânã la
autovehiculul din faþã, care este reglabilã
? Autovehiculul din faþã, dacã este
detectat

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 131

Dacã sistemul Distronic Plus este dezactivat Autovehiculele care se deplaseazã pe o


automat, va fi emis un semnal sonor de altã bandã
avertizare. Pe display-ul multifuncþional este
afiºat mesajul DISTRONIC PLUS off (Sistemul
Distronic Plus dezactivat) timp de aproximativ
cinci secunde.
În cazul în care sistemul Distronic Plus opreºte
autovehiculul ºi apare o defecþiune a
sistemului, pe display-ul multifuncþional va
apãrea mesajul Brake immediately(Frânaþi

Comenzile
imediat). Acþionaþi imediat pedala de frânã
pentru a preveni deplasarea accidentalã a
autovehiculului. Sistemul Distronic Plus este
dezactivat ºi mesajul dispare.

Este posibil ca sistemul Distronic sã nu


Recomandãri pentru conducerea asistatã detecteze autovehiculele care se deplaseazã pe
de sistemul Distronic Plus o altã bandã de trafic. Distanþa pânã la
Pagina urmãtoare conþine descrierea anumitor autovehiculul din faþã va fi prea scurtã.
situaþii de drum ºi de trafic care necesitã Alte autovehicule în curs de schimbare a benzii
atenþie suplimentarã din partea de trafic
dumneavoastrã. În astfel de situaþii, frânaþi
dacã este necesar. Sistemul Distronic Plus va fi
astfel dezactivat.

Virarea, intrarea ºi ieºirea dintr-o curbã

Sistemul Distronic nu a detectat încã autovehiculul


care se interpune între autovehiculul propriu ºi cel
aflat iniþial în faþã. Distanþa pânã la autovehiculul
respectiv va fi prea micã.
Autovehiculele înguste
Capacitatea sistemului Distronic de a detecta
alte autovehicule în timpul virajelor este
limitatã. Este posibilã frânarea bruscã sau
tardivã a autovehiculului.

Sistemul Distronic nu a detectat încã


autovehiculul din faþã, situat la marginea benzii
de trafic, din cauza lãþimii relativ mici a
acestuia. Distanþa pânã la autovehiculul din faþã
va fi prea scurtã.
132 Sistemele de asistare a conducerii

Obstacole ºi autovehicule oprite prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a


frânelor. Dacã este nevoie de o frânare
suplimentarã, apãsaþi pedala de frânã în mod
repetat ºi nu continuu.

G  
Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de
frânã pe timpul deplasãrii autovehiculului, de
Comenzile

exemplu, nu uzaþi frânele prin aplicarea


constantã ºi uºoarã de presiune asupra
pedalei. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea
sistemului de frânare, mãreºte distanþa de
frânare ºi poate conduce la deteriorarea
Sistemul Distronic Plus nu determinã frânarea
autovehiculului în cazul detectãrii obstacolelor completã a frânelor.
sau a autovehiculelor oprite. De exemplu, dacã
autovehiculul detectat vireazã ºi, astfel, este
dezvãluit un obstacol sau un autovehicul G  
staþionar, Distronic Plus nu va frâna.
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
inferioarã pentru a amplifica frâna de motor
Autovehicule care traverseazã drumul pe pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
care circulaþi provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi
autovehiculul poate derapa.

Este posibilã setarea unei limite de vitezã


variabile sau permanente:
앫 variabilã pentru limite legale de vitezã, de
exemplu, în zonele locuite
앫 permanentã pentru restricþii de vitezã pe
termen lung, de exemplu, în cazul
conducerii cu pneuri de iarnã
(컄 pagina 134)

G  
Sistemul Distronic Plus ar putea detecta
accidental autovehiculele care traverseazã Sistemul Speedtronic este conceput doar ca
banda pe care circulaþi. Activarea sistemului un sistem de asistare a conducerii. Sunteþi pe
Distronic Plus la semafoare, când existã deplin responsabil de stabilirea vitezei
autovehicule care traverseazã drumul pe care autovehiculului ºi de frânarea în timp util.
circulaþi, de exemplu, ar putea provoca pornirea
accidentalã de pe loc a autovehiculului.
i Viteza indicatã de vitezometru poate diferi
Sistemul Speedtronic într-o micã mãsurã de viteza limitã memoratã.
Sistemul Speedtronic frâneazã automat
autovehiculul pentru a nu depãºi viteza limitã
setatã. La coborârea unei porþiuni lungi de Sistemul Speedtronic variabil
pantã abruptã, în special dacã autovehiculul Pentru a controla sistemele TEMPOMAT,
este încãrcat sau tractaþi o remorcã, trebuie sã Distronic Plus* ºi Speedtronic variabil, puteþi
selectaþi din timp o treaptã de vitezã inferioarã utiliza maneta sistemului TEMPOMAT.
sau sã selectaþi gama de viteze 1, 2 sau 3 în
cazul autovehiculelor cu transmisie automatã*.
Astfel, veþi utiliza frâna de motor, fãrã a solicita
la fel de intens sistemul de frânare,
* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 133

Lampa martor LIM integratã în maneta


sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat: G  
앫 Lampa martor LIM este stinsã:
Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului
앫 Este selectat sistemul TEMPOMAT sau unei alte persoane, informaþi noul ºofer
sistemul Distronic Plus*. asupra limitei de vitezã memorate.
앫 Lampa martor LIM este aprinsã:
Utilizaþi sistemul Speedtronic numai dacã
앫 Este selectat sistemul Speedtronic variabil. sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi
Când motorul este în funcþiune, puteþi utiliza brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de

Comenzile
maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita vitezã setate. În caz contrar, puteþi provoca
viteza autovehiculului la orice valoare ce
depãºeºte 30 km/h. un accident.
Nu puteþi depãºi viteza memoratã decât dacã
dezactivaþi sistemul Speedtronic variabil:
앫 prin intermediul manetei sistemului
TEMPOMAT
앫 acþionând pedala de acceleraþie dincolo
de punctul de rezistenþã (kickdown)
Nu puteþi dezactiva sistemul Speedtronic
variabil prin acþionarea frânelor.

Memorarea vitezei curente


Când motorul este în funcþiune, puteþi utiliza
: Memorarea vitezei curente sau a unei maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita
viteze superioare viteza autovehiculului la orice valoare ce
; Lampã martor LIM depãºeºte 30 km/h.
= Memorarea vitezei curente sau apelarea 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
ultimei viteze memorate TEMPOMAT în sus : sau în jos ?, pânã la
? Memorarea vitezei curente sau a unei punctul de rezistenþã.
viteze inferioare Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã pe
A Comutarea între sistemul TEMPOMAT display-ul multifuncþional.
sau Distronic Plus* ºi sistemul Vor fi luminate segmentele situate între
Speedtronic variabil începutul scalei ºi viteza memoratã pe
B Dezactivarea sistemului Speedtronic display-ul multifuncþional.
variabil

Memorarea vitezei curente sau apelarea


Selectarea sistemului Speedtronic variabil ultimei viteze memorate
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM ; este
aprinsã. G  
Dacã aceasta este aprinsã, sistemul
Speedtronic variabil este deja selectat. Selectaþi una dintre vitezele memorate doar
În caz contrar, apãsaþi maneta sistemului dacã valoarea vitezei respective vã este
TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata A. cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã
Se aprinde lampa martor LIM ; integratã pentru condiþiile curente de drum ºi trafic. În
în maneta sistemului TEMPOMAT. Este caz contrar, frânarea bruscã poate crea
selectat sistemul Speedtronic variabil. situaþii periculoase pentru dumneavoastrã
sau pentru alte persoane.

왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului


TEMPOMAT înspre dumneavoastrã =.
* opþional
134 Sistemele de asistare a conducerii

Efectuarea de reglãri în trepte de câte 앫 la autovehiculele cu transmisie manualã,


1 km/h dacã schimbaþi într-o treaptã de vitezã
superioarã ºi, ca urmare, turaþia motorului
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului este prea scãzutã.
TEMPOMAT pânã la punctul de rezistenþã,
în sus : pentru o vitezã superioarã sau în
jos ? pentru o vitezã inferioarã. G  
sau Nu puteþi dezactiva sistemul Speedtronic
왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului variabil prin acþionarea frânelor.
Comenzile

TEMPOMAT în punctul de rezistenþã, pânã


la setarea vitezei dorite. Deplasaþi maneta
în sus : pentru o vitezã superioarã sau în i La oprirea motorului, ultima vitezã
jos ? pentru o vitezã inferioarã. memoratã este ºtearsã din memorie.

Efectuarea de reglãri în trepte de câte Sistemul Speedtronic permanent


10 km/h i Sistemul Speedtronic permanent este
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului disponibil doar pentru anumite þãri.
TEMPOMAT pânã la punctul de rezistenþã,
în sus : pentru o vitezã superioarã sau în Puteþi utiliza computerul de bord pentru a limita
jos ? pentru o vitezã inferioarã. permanent viteza la o valoare situatã între 160
km/h (de exemplu, în vederea utilizãrii
sau pneurilor de iarnã) ºi viteza maximã a
왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului autovehiculului.
TEMPOMAT dincolo de punctul de Viteza memoratã este afiºatã pe display-ul
rezistenþã, pânã la setarea vitezei dorite. multifuncþional cu puþin timp înainte de
Deplasaþi maneta în sus : pentru o vitezã atingerea acestei viteze.
superioarã sau în jos ? pentru o vitezã
inferioarã. Sistemul Speedtronic permanent rãmâne
activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului
Speedtronic variabil.
Dezactivarea sistemului Speedtronic Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã, chiar
variabil dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã (kickdown).
Existã mai multe moduri de dezactivare a
sistemului Speedtronic variabil:
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului Setaarea sistemului Speedtronic
TEMPOMAT înainte B. permanent
sau 왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
왘 Acþionaþi scurt maneta sistemului în sensul selecta meniul Settings (Setãri).
indicat de sãgeata A. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
Lampa martor LIM ; integratã în maneta evidenþia submeniul Vehicle (Autovehicul) ºi
sistemului TEMPOMAT se stinge. Sistemul selectaþi-l cu a.
Speedtronic variabil este dezactivat. 왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a
Este selectat sistemul TEMPOMAT sau selecta funcþia Limit speed (winter tyres)
sistemul Distronic Plus*. (Limitã de vitezã cu pneuri de iarnã).
Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat Veþi vedea setarea curentã.
automat: 왘 Pentru a modifica setarea apãsaþi tasta
앫 dacã pedala de acceleraþie este apãsatã a.
complet, dincolo de punctul de rezistenþã
(kickdown) ºi viteza curentã de deplasare
nu diferã de valoarea memoratã cu mai mult
de 20 km/h. În acest caz va fi emis un
avertisment sonor.

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 135

Activarea sistemului HOLD


왘 Condiþiile de activare trebuie sã fie
îndeplinite.
왘 Acþionaþi frâna.

왘 Apãsaþi tasta : sau 9 pentru a seta


sistemul Speedtronic permanent în trepte

Comenzile
de zece kilometri (între 240 km/h ºi 160
km/h). Sistemul Speedtronic permanent
este dezactivat prin intermediul opþiunii Off
(Dezactivare).
왘 Apãsaþi tasta a pentru a memora
Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã
modificarea. ºi selector de viteze*
왘 Apãsaþi din nou rapid pedala de frânã pânã
Sistemul HOLD la apariþia mesajului : HOLD pe display-ul
Sistemul HOLD asistã ºoferul în urmãtoarele multifuncþional.
situaþii: Sistemul HOLD este activat. Pedala de
앫 la demarare, în special pe pante abrupte frânã poate fi eliberatã.
앫 la efectuarea de manevre pe pante abrupte i Dacã sistemul HOLD nu este activat de la
앫 la aºteptarea în trafic prima apãsare a pedalei de frânã, aºteptaþi
Autovehiculul este menþinut în stare staþionarã puþin ºi apoi încercaþi din nou.
fãrã necesitatea acþionãrii pedalei de frânã de
cãtre ºofer. G  
Efectul de frânare este anulat ºi sistemul HOLD
este dezactivat la apãsarea pedalei de Când sistemul HOLD este activat, frânele
acceleraþie pentru a demara. autovehiculului sunt acþionate. Din acest
motiv, este necesarã dezactivarea sistemului
Condiþii de activare HOLD dacã autovehiculul urmeazã sã fie pus
în miºcare prin alte mijloace (de exemplu, la
Sistemul HOLD poate fi activat dacã: o spãlãtorie automatã sau în cazul tractãrii).
앫 autovehiculul staþioneazã
앫 motorul este în funcþiune
앫 portiera ºoferului este închisã sau centura Dezactivarea sistemului HOLD
de siguranþã este fixatã
Sistemul HOLD este dezactivat dacã:
앫 frâna de parcare nu este acþionatã
앫 autovehiculul este accelerat. La
앫 capota motorului este închisã autovehiculele cu transmisie automatã*,
앫 la autovehicule cu transmisie automatã*, dacã este selectatã poziþia D sau R.
dacã sunt selectate poziþiile D, R sau N 앫 la autovehiculele cu transmisie automatã*,
앫 sistemul Distronic Plus* este dezactivat. dacã este selectatã poziþia P.
앫 sistemul Distronic Plus* este activat.
앫 eliberaþi frânele complet ºi le acþionaþi din
nou aplicând o anumitã presiune pânã la
dispariþia mesajului HOLD de pe display-ul
multifuncþional.

* opþional
136 Sistemele de asistare a conducerii

앫 motorul este oprit.


G  앫 capota motorului este deschisã
Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul când Autovehicule cu transmisie manualã:
sistemul HOLD este activat. Brake immediately (Frânaþi imediat)
Sistemul HOLD nu trebuie niciodatã utilizat 왘 Apãsaþi imediat pedala de frânã, cu
sau dezactivat de cãtre un pasager sau din fermitate, pânã la dispariþia mesajului de
afara autovehiculului. avertizare de pe display-ul multifuncþional.
Aceastã acþiune va dezactiva sistemul
Sistemul HOLD nu substituie frâna de HOLD.
Comenzile

parcare ºi nu trebuie utilizat în scopul parcãrii La autovehiculele cu transmisie automatã* cu


autovehiculului. manetã pentru selector:
Efectul de frânare furnizat de sistemul HOLD Select Park (P) (Selectaþi treapta de parcare)
este anulat ºi autovehiculul se poate deplasa 왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P
liber dacã: pentru a preveni deplasarea accidentalã a
앫 sistemul HOLD este dezactivat prin autovehiculului.
apãsarea pedalei de acceleraþie sau a Sistemul HOLD este dezactivat. Mesajul de
celei de frânã. pe ecranul multifuncþional dispare.
앫 existã o defecþiune a sistemului sau Claxonul va emite de asemenea semnale de
alimentarea cu energie electricã este avertizare periodice la activarea sistemului
întreruptã, de exemplu în cazul HOLD ºi:
nefuncþionãrii bateriei. 앫 opriþi motorul, deschideþi portiera ºoferului
앫 au fost efectuate modificãri la sistemul
ºi decuplaþi centura de siguranþã.
electric din compartimentul motorului 앫 deschideþi capota motorului.
sau la siguranþe. Claxonul vã atrage atenþia asupra faptului cã
앫 bateria este deconectatã.
autovehiculul a fost parcat având sistemul
HOLD activat. Semnalele devin mai puternice
dacã încercaþi sã zãvorâþi autovehiculul.
Autovehiculul nu poate fi zãvorât înainte de
G  dezactivarea sistemului HOLD.
Dacã doriþi sã pãrãsiþi autovehiculul sau sã îl i În cazul în care contactul a fost luat,
parcaþi, dezactivaþi sistemul HOLD ºi motorul nu mai poate fi pornit din nou pânã la
asiguraþi autovehiculul împotriva deplasãrii dezactivarea sistemului HOLD.
accidentale. Dacã sistemul sau sursa de alimentare cu
energie prezintã o defecþiune în timp ce
La autovehiculele cu manetã DIRECT SELECT*, sistemul HOLD este activ, pe display-ul
poziþia P este cuplatã automat dacã sistemul multifuncþional va fi afiºat mesajul Brake
HOLD este activat ºi: immediately (Frânaþi imediat). Apãsaþi imediat
pedala de frânã, cu fermitate, pânã la dispariþia
앫 portiera ºoferului este deschisã ºi decuplaþi mesajului de avertizare de pe display-ul
centura de siguranþã multifuncþional. La autovehiculele cu transmisie
앫 motorul este oprit. automatã*, puteþi selecta poziþia P. Aceastã
앫 capota motorului este deschisã acþiune va dezactiva sistemul HOLD.
앫 apare o defecþiune în sistem Sistemul AIRMATIC*
앫 alimentarea cu energie nu este suficientã.
La autovehiculele cu transmisie manualã sau
transmisie automatã* cu manetã pentru Nivelul gãrzii la sol
selector, este afiºat un mesaj de avertizare pe Garda la sol a autovehiculului este reglatã
display-ul multifuncþional dacã sistemul HOLD automat. Reglarea automatã ºi completã
este activat ºi: asigurã cea mai bunã suspensie posibilã ºi o
앫 portiera ºoferului este deschisã ºi decuplaþi gardã la sol constantã, chiar dacã autovehiculul
centura de siguranþã este încãrcat. Când viteza de deplasare creºte,

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 137

garda la sol a autovehiculului este redusã în Dacã lampa martor ; nu este aprinsã:
mod automat, pentru a spori siguranþa 왘 Apãsaþi tasta :.
conducerii ºi a reduce consumul de carburant.
Lampa martor ; se aprinde. Garda la sol
Sunt disponibile urmãtoarele niveluri ale gãrzii este reglatã la nivelul ridicat.
la sol:
Este afiºat mesajul Vehicle rising (Ridicare
앫 normal autovehicul).
앫 ridicat: garda la sol este mãritã cu
aproximativ 25 mm faþã de nivelul normal
앫 coborât: garda la sol este redusã cu
Selectarea nivelului normal

Comenzile
aproximativ 10 mm faþã de nivelul normal. 왘 Porniþi motorul.
Nivelurile „Normal” ºi „Ridicat” pot fi setate Dacã lampa martor ; este aprinsã:
manual. 왘 Apãsaþi tasta :.
Nivelul „Coborât” este setat automat: Lampa martor ; se stinge. Garda la sol
앫 la viteze de peste 140 km/h este reglatã la nivelul nomal.
앫 la selectarea „Configuraþiei sport” Setarea „Nivel ridicat” este anulatã dacã:
(컄 pagina 138) 앫 viteza de rulare a autovehicului este mai
mare de 120 km/h
Selectarea manualã a gãrzii la sol 앫 autovehiculul se deplaseazã cu o vitezã
între 80 km/h ºi 120 km/h timp de 3
Selectaþi opþiunea „Normal” pentru condiþii minute sau mai mult.
normale de drum ºi opþiunea „Ridicat” în cazul
utilizãrii lanþurilor antiderapante sau pentru i „Nivelul ridicat” rãmâne memorat atunci
condiþii foarte dificile de drum. Opþiunea când nu conduceþi în acest interval de viteze.
selectatã rãmâne memoratã ºi dupã scoaterea
cheii din contactul electronic de pornire.
Reglarea suspensiilor
G  Sistemul de suspensii controlate electronic
funcþioneazã continuu. Astfel, se îmbunãtãþesc
Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în siguranþa ºi confortul cãlãtoriei.
apropierea pasajelor roþilor sau sub Reglarea suspensiilor este realizatã individual
autovehicul în timp ce coborâþi autovehiculul pentru fiecare roatã, în funcþie de:
staþionar. În caz contrar, membrele unei 앫 stilul de conducere, de exemplu stilul
persoane aflatã într-o astfel de poziþie ar sportiv
putea fi prinse. 앫 carosabil, de exemplu teren accidentat
앫 selecþia realizatã de ºofer: sport sau
confort.
Opþiunea selectatã rãmâne memoratã ºi dupã
scoaterea cheii din contactul electronic de
pornire.

Selectarea nivelului ridicat


왘 Porniþi motorul.
138 Sistemele de asistare a conducerii

G  


Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau
animale în spaþiul destinat manevrãrii
autovehiculului. În caz contrar, acestea pot fi
rãnite.

Parktronic este un sistem electronic de asistare


Comenzile

a parcãrii cu ultrasunete. Acesta furnizeazã


indicaþii vizuale ºi sonore asupra distanþei
dintre autovehicul ºi un obstacol.
Sistemul Parktronic este activat automat la
Configuraþia Sport punerea contactului ºi eliberarea frânei de
Caracteristica mai durã a amortizoarelor în parcare.
cazul modului de reglare sport asigurã un Sistemul este dezactivat la viteze ce depãºesc
contact mai bun cu suprafaþa de rulare. 18 km/h. Acesta este activat din nou la viteze
Selectaþi acest mod când adoptaþi un stil de inferioare acestei limite.
conducere sportiv, de exemplu pe drumuri
secundare cu serpentine. Parktronic monitorizeazã zona din jurul
autovehiculului prin intermediul a ºase senzori
왘 Apãsaþi tasta :. situaþi în bara de protecþie faþã ºi a patru
Lampa martor ; se aprinde. Aþi selectat senzori situaþi în bara de protecþie spate.
reglarea suspensiilor pentru un stil de
conducere sportiv.
Pe display-ul multifuncþional apare mesajul
AIRMATIC SPORT (Reglaj Airmatic sport).
Configuraþia Confort
În modul confort, caracteristicile de rulare ale
autovehiculului sunt mai confortabile. Selectaþi
acest mod dacã preferaþi un stil de conducere
mai confortabil, dar ºi atunci când vã deplasaþi
cu vitezã pe ºosele drepte, de exemplu pe
autostradã.
왘 Apãsaþi tasta :.
Lampa martor = se aprinde. Aþi selectat
reglarea suspensiilor pentru un stil de : Exemplu: senzori în bara de protecþie
conducere confortabil. faþã, stânga
Pe display-ul multifuncþional apare mesajul
AIRMATIC COMFORT (Reglaj Airmatic confort).
Raza de acþiune a senzorilor
Sistemul Parktronic*
Senzorii nu trebuie sã fie acoperiþi de praf,
G  gheaþã sau noroi, acestea reducându-le
capacitatea de funcþionare. Curãþaþi-i periodic,
PARKTRONIC este doar un sistem de asistare a având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea
conducerii, fiind posibil ca acesta sã nu detecteze acestora.
toate obstacolele. Utilizarea acestui sistem nu vã
elibereazã de responsabilitatea de a efectua
manevrele cu atenþie.
Sunteþi în permanenþã responsabil pentru siguranþã ºi
trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor
ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul
parcãrii sau efectuãrii de manevre. În caz contrar, vã
puteþi pune în pericol atât pe dumneavoastrã, cât ºi
pe alte persoane.

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 139

Sursele de ultrasunete, cum ar fi spãlãtoriile


automate, frânele pneumatice ale camioanelor
sau ciocanele pneumatice, pot provoca
funcþionarea defectuoasã a sistemului
PARKTRONIC.

Distanþa minimã

Comenzile
Centru Aproximativ 20 cm
Extremitãþi Aproximativ 15 cm
Vedere lateralã Dacã existã un obstacol în raza de acþiune a
senzorilor, toate indicatoarele de avertizare se
aprind ºi este emis un semnal sonor. În cazul în
care distanþa scade sub limita minimã, aceasta
nu va mai fi indicatã.

Indicatoarele de avertizare
Indicatoarele de avertizare prezintã distanþa
dintre senzori ºi obstacol. Indicatorul de
avertizare pentru zona din faþã este situat pe
planºa de bord, deasupra orificiilor de ventilaþie
centrale. Indicatorul pentru zona din spate este
situat în capitonajul zonei din spate a
Vedere de sus plafonului.

Senzorii faþã

Centru Aproximativ 100 cm


Extremitãþi Aproximativ 60 cm

Senzorii spate

Centru Aproximativ 120 cm


Extremitãþi Aproximativ 80 cm Indicatoarele de avertizare pentru zona frontalã
! La parcarea autovehiculului, acordaþi o
atenþie deosebitã obiectelor situate deasupra : Partea stângã a autovehiculului
sau sub nivelul senzorilor, precum ghivece cu ; Partea dreaptã a autovehiculului
= Segmente indicatoare
flori sau bare de remorcare. Sistemul
PARKTRONIC nu detecteazã astfel de obiecte Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte
când acestea se aflã în imediata vecinãtate a a autovehiculului sunt divizate în cinci
autovehiculului. Este posibilã deteriorarea segmente galbene ºi douã segmente roºii.
Sistemul Parktronic este funcþional dacã
autovehiculului sau a obiectelor din jur. segmentele indicatoare galbene = sunt
aprinse.
Poziþia manetei schimbãtorului sau, în cazul
transmisiilor automate*, a manetei selectorului
determinã care dintre indicatoare este activat:
* opþional
140 Sistemele de asistare a conducerii

Transmisia manualã: Activarea/dezactivarea sistemului


Parktronic
Poziþia manetei Indicator de avertizare
schimbãtorului
Treptele de mers Este activat indicatorul
înainte pentru zona din faþã
sau
Poziþia neutrã
Comenzile

Treapta de mers Sunt activate


înapoi indicatoarele pentru
zonele faþã ºi spate

Transmisia automatã*:
Poziþia manetei Indicator de avertizare : Lampã martor
selectorului ; Activarea/dezactivarea sistemului
D Este activat indicatorul Parktronic
pentru zona din faþã Dacã lampa martor : este aprinsã, sistemul
R sau N Sunt activate Parktronic este dezactivat. De asemenea, este
indicatoarele pentru dezactivat ºi sistemul de asistare la parcare.
zonele faþã ºi spate i Sistemul Parktronic este activat automat
P Nu este activat niciun când rotiþi cheia în poziþia 2 în contact.
indicator
Pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un Tractarea unei remorci*
obstacol, se aprind unul sau mai multe
segmente, în funcþie de distanþa dintre acesta ºi Sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona
autovehicul. din spate la efectuarea conexiunii electrice
De la: între autovehicul ºi remorcã.
앫 al ºaselea segment, va fi emis un semnal ! Atunci când dispozitivul de tractare pentru
sonor intermitent timp de aproximativ douã remorcã nu este utilizat, rabataþi spre interior
secunde. cârligul de remorcare. Raza de acþiune minimã
앫 al ºaptelea segment, va fi emis un semnal pentru sistemul PARKTRONIC este calculatã de
sonor timp de aproximativ douã secunde. la bara de protecþie, nu de la cârligul de
Aþi atins distanþa minimã. remorcare.

Sistemul de asistare la parcare*


Sistemul de asistare la parcare este un sistem
electronic de asistare a parcãrii prin intermediul
ultrasunetelor. Acestea sunt utilizate pentru
mãsurarea lãþimii drumului pe ambele laturi ale
autovehiculului. Locurile de parcare adecvate
sunt indicate prin afiºarea simbolului pentru
parcare. Sistemul oferã instrucþiuni de
manevrare în timpul parcãrii. Puteþi utiliza ºi
sistemul Parktronic (컄 pagina 138).

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 141

G  G  


Sistemul de asistare la parcare este doar un Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau
sistem auxiliar ºi ar putea recomanda locuri animale în spaþiul destinat manevrãrii
de parcare neadecvate (de exemplu, locuri în autovehiculului. În caz contrar, acestea pot fi
care parcarea este interzisã, drumuri de rãnite.
acces, suprafeþe inadecvate etc.)
Sistemul de asistare la parcare mãsoarã locul Când sistemul Parktronic este dezactivat,

Comenzile
de parcare când autovehiculul se deplaseazã sistemul de asistare la parcare nu este
prin dreptul acestuia. Modificãrile ulterioare disponibil.
ale spaþiului respectiv nu sunt luate în Utilizaþi sistemul de asistare pentru locuri de
considerare. De exemplu, se poate întâmpla parcare:
ca autovehiculul parcat în faþa sau în spatele 앫 amplasate paralel cu sensul de deplasare
locului de parcare sã se deplaseze în altã 앫 amplasate pe drumuri drepte, nu în viraje
poziþie sau ca pe locul respectiv sã fie 앫 amplasate la aceeaºi înãlþime ca ºi
introdus un obstacol. carosabilul, nu pe trotuar.
Utilizarea acestui sistem nu vã scuteºte de Recomandãri privind parcarea:
responsabilitatea de a efectua orice manevrã 앫 Pe drumurile înguste, conduceþi cât mai
cu atenþie. În cazul în care vã ghidaþi doar aproape de locul de parcare.
dupã sistemul de asistare la parcare, aþi 앫 Locurile de parcare acoperite cu deºeuri,
putea provoca un accident, cu urmãri asupra iarbã înaltã sau ocupate parþial cu bare de
dumneavoastrã ºi a altor persoane. remorcare ar putea sã nu fie identificate
corect.
Sunteþi în permanenþã responsabil pentru 앫 Ninsoarea sau ploaia intensã ar putea
siguranþã ºi trebuie sã acordaþi în continuare împiedica mãsurarea corectã a locului de
atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în parcare.
jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau 앫 În timpul procedurii de parcare, þineþi cont
efectuãrii de manevre. de mesajele de avertizare oferite de
sistemul Parktronic (컄 pagina 138).
앫 Dacã transportaþi o încãrcãturã care
G  depãºeºte marginea autovehiculului, nu
trebuie sã utilizaþi sistemul de asistare la
Obiectele localizate deasupra razei de parcare.
acþiune a sistemului de asistare nu sunt 앫 Nu utilizaþi niciodatã sistemul de asistare
detectate la mãsurarea locului de parcare. dacã sunt montate lanþuri antiderapante
Aceste obiecte, de exemplu încãrcãturi sau roata de rezervã de uz temporar*.
suspendate, secþiuni spate proeminente sau 앫 Poziþia autovehiculului în locul de parcare
rampe de încãrcare ale autovehiculelor de dupã finalizarea procedurii depinde de
transport mãrfuri, nu sunt detectate la diverºi factori. Printre aceºtia se numãrã
calcularea procedurii de parcare. Astfel, în poziþia ºi forma autovehiculelor parcate în
anumite situaþii sistemul ar putea oferi faþã ºi în spate ºi condiþiile locului de
parcare. În anumite cazuri, sistemul de
instrucþiunile de manevrare prea devreme ºi asistare la parcare vã poate ghida prea mult
aþi putea provoca o coliziune. Din acest sau insuficient. În alte cazuri, v-ar putea
motiv, este recomandat sã evitaþi utilizarea direcþiona peste bordurã sau pe trotuar.
sistemului de asistare la parcare în astfel de Dacã este necesar, opriþi procedura de
situaþii. parcare prin intermediul sistemului de
asistare.
! Dacã trebuie sã treceþi peste obstacole, de
exemplu borduri, conduceþi cu vitezã redusã ºi
nu în unghi ascuþit. În caz contrar, aþi putea
deteriora jantele sau pneurile.
* opþional
142 Sistemele de asistare a conducerii

Detectarea locurilor de parcare Parcarea

G  
Parktronic ºi asistarea la parcare sunt
sisteme auxiliare ºi ar putea sã nu detecteze
toate obstacolele. Utilizarea acestora nu vã
scuteºte de responsabilitatea de a efectua
manevrele cu atenþie.
Comenzile

Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã Sunteþi în permanenþã responsabil pentru


ºi selector de viteze* siguranþã ºi trebuie sã acordaþi în continuare
atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în
: Loc de parcare detectat în stânga jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau
; Simbol pentru parcare efectuãrii de manevre. În caz contrar, puteþi
= Loc de parcare detectat în dreapta pune în pericol atât siguranþa
dumneavoastrã, cât ºi pe cea a altor
Sistemul de asistare la parcare este activat
automat când vã deplasaþi înainte. Sistemul persoane.
este funcþional la viteze maxime de aproximativ
35 km/h. În timpul funcþionãrii, acesta 왘 Opriþi autovehiculul atunci când simbolul
localizeazã ºi mãsoarã independent locurile de care indicã locul de parcare dorit este afiºat
parcare amplasate în ambele pãrþi ale pe instrumentul de bord.
autovehiculului. La viteze mai mici de 30 km/h, 왘 Pentru autovehiculele cu transmisie
va fi afiºat simbolul pentru parcare ; ca manualã: cuplaþi treapta de mers înapoi.
indicator de stare pe instrumentul de bord.
Dacã este detectat un loc de parcare, va fi Pentru autovehiculele cu transmisie
afiºatã o sãgeatã care indicã spre dreapta = automatã*: deplasaþi maneta selectorului
sau spre stânga :. Ca setare standard, în poziþia R.
sistemul de asistare indicã doar locurile de Pe display-ul multifuncþional este afiºat
parcare din dreptul pasagerului faþã. Cele mesajul Check vehicle surroundings Confirm
dinspre partea ºoferului sunt indicate dupã ce with OK (Verificaþi zona din jurul
este activat semnalizatorul de direcþie de pe autovehicului. Confirmaþi cu OK).
partea respectivã. Pentru a parca autovehiculul 왘 Apãsaþi tasta a de pe volanul
într-un loc aflat pe partea ºoferului, menþineþi multifuncþional pentru confirmare.
semnalizatorul de direcþie activat pânã la
cuplarea treptei de mers înapoi. Pe display sunt afiºate mesajele oferite de
sistemul de asistare la parcare.
Sistem de asistare la parcare va detecta doar
locurile de parcare: În funcþie de distanþa pânã la locul de
parcare, pe display va fi afiºat mesajul
앫 amplasate paralel cu sensul de deplasare Please drive backwards (Vã rugãm sã
앫 care au o lãþime de cel puþin 1,5 m mergeþi înapoi).
앫 care au o lungime cu cel puþin 1,3 m mai
mare decât autovehiculul.
Locul de parcare este indicat în timp ce
conduceþi prin dreptul sãu ºi pânã când vã
îndepãrtaþi la aproximativ 15 m.

Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã


ºi selector de viteze*
왘 Dacã este necesar, deplasaþi-vã înapoi
cãtre locul de parcare. Aceastã manevrã
este indicatã printr-o sãgeatã care indicã
mersul înapoi.
* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 143

Continuaþi sã rulaþi înapoi pânã la emiterea indicaþii suplimentare pe display-ul


unui semnal sonor. Opriþi: autovehiculul se multifuncþional, pentru a vã asista în
aflã în poziþia de parcare. Sãgeata are manevrarea cãtre poziþia finalã.
culoarea albã. 왘 Efectuaþi manevrele necesare.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat 왘 Respectaþi întotdeauna mesajele de
mesajul Please steer to the right (Vã avertizare afiºate de sistemul Parktronic
rugãm sã viraþi spre dreapta) sau Please (컄 pagina 138).
steer to the left (Vã rugãm sã viraþi spre
stânga).
Dezactivarea sistemului de asistare la

Comenzile
parcare
왘 Apãsaþi tasta sistemului Parktronic de pe
consola centralã (컄 pagina 138).
Parktronic ºi sistemul de asistare la parcare
sunt dezactivate imediat. Pe display-ul
multifuncþional nu este afiºat niciun mesaj.
Sistemul de asistare la parcare este dezactivat
Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã automat dacã procedura de asistare a parcãrii
ºi selector de viteze* nu mai este posibilã sau dacã apare o
왘 În timp ce autovehiculul staþioneazã, rotiþi defecþiune a sistemului.
volanul în direcþia indicatã pânã când Simbolul pentru locul de parcare dispare, iar pe
culoarea sãgeþii devine albã. display este afiºat mesajul Parking Guidance
왘 Pentru a intra în locul de parcare cancelled (Sistemul de asistare la parcare este
deplasându-vã cu spatele: menþineþi dezactivat).
volanul rotit în direcþia indicatã ºi rulaþi
înapoi cu atenþie.
Tractarea unei remorci*
왘 Opriþi imediat ce este emis un semnal
sonor. În cazul autovehiculelor cu dispozitiv de cuplare
Autovehiculul a atins poziþia din care a remorcii, lungimea minimã a locului de
trebuie sã viraþi în direcþia opusã. parcare este mai mare.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat Nu utilizaþi sistemul de asistare la parcare dacã
mesajul Please steer to the right (Vã la autovehicul este cuplatã o remorcã. La
rugãm sã viraþi spre dreapta) sau Please efectuarea conexiunii electrice între
steer to the left (Vã rugãm sã viraþi spre autovehicul ºi remorcã, sistemul de asistare
stânga). este dezactivat. De asemenea, sistemul
Parktronic este dezactivat pentru zona din
왘 Virarea în direcþie opusã: în timp ce spate.
autovehiculul staþioneazã, rotiþi volanul în
direcþia indicatã pânã când culoarea sãgeþii Camera video pentru mers înapoi*
devine albã.
Camera video de mers înapoi este un sistem
왘 Pentru a intra în locul de parcare optic de asistare. Aceasta oferã posibilitatea
deplasându-vã cu spatele: menþineþi vizualizãrii zonei din spatele autovehiculului pe
volanul rotit în direcþia indicatã ºi rulaþi display-ul sistemului COMAND APS.
înapoi cu atenþie.
왘 Opriþi imediat ce este emis un semnal
sonor, cel mai târziu când sistemul G  
Parktronic emite semnalul de avertizare
continuu. Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau
animale în spaþiul destinat manevrãrii
Pe display este afiºat mesajul Parking
Guidance finished (Asistarea parcãrii este autovehiculului. În caz contrar, acestea pot fi
finalizatã) ºi este emis un semnal sonor de rãnite.
avertizare. Vi se poate recomanda sã viraþi
într-o direcþie diferitã ºi sã schimbaþi
treapta de vitezã. În acest caz, vor fi afiºate

* opþional
144 Sistemele de asistare a conducerii

Camera video de mers înapoi este integratã în


ornamentul mânerului de deschidere a G  
portbagajului.
Camera video de mers înapoi nu va funcþiona
sau va funcþiona într-o mãsurã limitatã în
urmãtoarele situaþii:
앫 când capota portbagajului este deschisã
앫 pe timp de ceaþã, ploaie intensã sau
ninsoare
Comenzile

앫 noaptea ºi în locuri foarte întunecate


앫 când camera este expusã luminii albe
foarte puternice
앫 dacã zona este iluminatã cu lãmpi
fluorescente (imaginea afiºatã va
tremura)
: Camerã video pentru mers înapoi
앫 în cazul unei schimbãri bruºte de
temperaturã, de exemplu la parcarea
Imaginea oferitã de camera video autovehiculului într-un garaj încãlzit în
timpul iernii
Zona din spatele autovehiculului este afiºatã ca
în oglindã, similar cu imaginea din oglinda 앫 dacã lentilele camerei sunt murdare sau
retrovizoare. obturate
앫 dacã zona spate a autovehiculului este
G  deterioratã. În acest caz, apelaþi la un
atelier de specialitate autorizat pentru
Camera video pentru mers înapoi este verificarea poziþiei ºi a stãrii camerei
conceputã ca un sistem de asistenþã, iar video. Mercedes-Benz recomandã
afiºarea obstacolelor poate fi distorsionatã, apelarea la unul dintre centrele
inexactã sau chiar inexistentã. Utilizarea autorizate de vânzãri ºi service
acestui sistem nu vã scuteºte de Mercedes-Benz.
responsabilitatea de a efectua orice manevrã Nu utilizaþi camera video pentru mers înapoi
cu atenþie. Camera video nu poate afiºa în astfel de situaþii. În caz contrar, este posibil
obiecte: sã accidentaþi alte persoane sau sã
앫 aflate foarte aproape de bara de protecþie deterioraþi bunuri, inclusiv autovehiculul.
spate
앫 aflate sub nivelul barei de protecþie spate
앫 aflate în zona de deasupra mânerului
Activarea camerei video pentru mers înapoi
capotei portbagajului. 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
Sunteþi în permanenþã responsabil pentru contactul electronic de pornire.
siguranþã ºi trebuie sã acordaþi în continuare 왘 Asiguraþi-vã cã setarea „Activated autom. in
atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în reverse gear” (Activare automatã în treapta
de mers înapoi) este activatã în meniul
jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau COMAND APS (consultaþi instrucþiunile de
efectuãrii de manevre. Aceastã indicaþie este utilizare separate pentru COMAND APS).
valabilã pentru întreaga zonã din jurul 왘 Selectaþi treapta de mers înapoi.
autovehiculului. În caz contrar, vã puteþi pune
Pe display-ul COMAND APS este afiºatã
în pericol atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe zona din spatele autovehiculului.
alte persoane.
Afiºarea acesteia poate fi mascatã (consultaþi
instrucþiunile de utilizare separate pentru
COMAND APS).
Sistemele de asistare a conducerii 145

Sistemul ATTENTION ASSIST 앫 în situaþii de conducere activã, de exemplu


la schimbarea benzilor de circulaþie sau a
Sistemul ATTENTION ASSIST este util în timpul vitezei autovehiculului.
cãlãtoriilor lungi ºi monotone, precum cele pe
autostradã sau pe magistrale de transport.
Acesta este activ la viteze între 80 ºi 180 km/h. Mesajele de avertizare pe display-ul
Dacã ATTENTION ASSIST detecteazã cã ºoferul a multifuncþional
obosit sau ºi-a piedut concentrarea, sugereazã
luarea unei pauze.

Comenzile
G  
ATTENTION ASSIST este doar un sistem
auxiliar ºi ar putea detecta oboseala sau
pierderea concentrãrii prea târziu sau chiar
deloc. Acesta nu se substituie unui ºofer
odihnit ºi atent. Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã
ºi selector de viteze*
Oboseala vã poate determina sã recunoaºteþi
situaþiile periculoase cu întârziere, sã 왘 Activaþi sistemul ATTENTION ASSIST prin
apreciaþi eronat o situaþie sau sã reacþionaþi intermediul computerului de bord
(컄 pagina 114).
mai lent. Din acest motiv, trebuie sã vã
odihiniþi înainte ºi în timpul cãlãtoriei. Faceþi Pe display-ul multifuncþional este afiºat
simbolul :.
pauze în timp util ºi cu regularitate, în special
în timpul cãlãtoriilor lungi. În caz contrar, este Dacã sistemul ATTENTION ASSIST este activat,
acesta nu va oferi avertizãri decât dupã cel
posibil sã nu recunoaºteþi pericolele puþin 20 de minute de la începerea cãlãtoriei.
potenþiale la timp ºi sã provocaþi un accident Va fi emis un semnal sonor de avertizare
cu consecinþe asupra dumneavoastrã ºi a intermitent ºi pe display va fi afiºat mesajul
altor persoane. Attention Assist: Time for a break? (Attention
Assist: este timpul sã luaþi o pauzã?).
Sistemul ATTENTION ASSIST estimeazã nivelul 왘 Dacã este cazul, faceþi o pauzã.
de obosealã sau scãderea atenþiei ºoferului în 왘 Apãsaþi tasta a pentru a confirma
funcþie de urmãtoarele criterii: mesajul.
앫 stilul de conducere individual, de exemplu, În timpul cãlãtoriilor lungi, faceþi pauze în timp
caracteristicile de manevrare util ºi cu regularitate, pentru a vã putea odihni.
앫 condiþiile de conducere, de exemplu durata Dacã nu luaþi pauzã ºi sistemul
de rulare. ATTENTION ASSIST continuã sã detecteze
semne de obosealã sau scãderea concentrãrii,
Funcþionalitatea sistemului ATTENTION ASSIST urmãtorul mesaj de avertizare va fi afiºat dupã
este restricþionatã ºi avertizãrile sunt întârziate cel puþin 15 minute.
sau nu sunt realizate:
Sistemul ATTENTION ASSIST este resetat la
앫 dacã starea carosabilului este nefavorabilã,
reluarea cãlãtoriei ºi reia detectarea semnelor
de exemplu este foarte accidentat sau cu de obosealã dacã:
gropi
앫 opriþi motorul
앫 în cazul unor rafale puternice de vânt din
lateral 앫 decuplaþi centura de siguranþã ºi deschideþi
portiera, de exemplu pentru a schimba
앫 dacã adoptaþi un stil de conducere foarte
ºoferul sau pentru a face o pauzã.
sportiv, cu viteze ridicate în viraje ºi
accelerãri rapide Sistemul Speed Limit Assist
앫 dacã viteza predominantã este mai micã de
80 km/h sau depãºeºte 180 km/h
(Asistare privind limita de vitezã)*
앫 dacã utilizaþi sau efectuaþi un apel prin i Sistemul Speed Limit Assist nu este
intermediul COMAND APS* disponibil în anumite þãri.

* opþional
146 Sistemele de asistare a conducerii

Împreunã cu sistemul de navigaþie*, acest 앫 în condiþii de luminã orbitoare, de exemplu


sistem afiºeazã limitele de vitezã detectate pe a soarelui sau a farurilor autovehiculelor
display-ul multifuncþional. Mesajele sunt afiºate
la detectarea indicatoarelor rutiere de limitare a care se deplasezã din sens opus
vitezei. 앫 când parbrizul este murdar, aburit sau
acoperit, de exemplu cu un autocolant, în
apropierea camerei video
앫 dacã indicatoarele rutiere sunt acoperite
cu praf, zãpadã etc. sau mascate de
Comenzile

copaci
앫 dacã indicatoarele sunt luminate
insuficient
Exemplu 앫 dacã indicatoarele oferã indicaþii
ambigue, de exemplu în apropierea
: Indicatoare de limitare a vitezei ºantierelor sau pe ºosele cu benzi multiple.
; Finalul zonei cu limitã de vitezã Indicatoarele rutiere au prioritate faþã de
mesajele afiºate de sistemul Speed Limit
i Indicatorul de sfârºit al limitãrii de vitezã ; Assist. Acesta nu poate detecta condiþiile de
este detectat, însã nu este afiºat pe display-ul
drum ºi de trafic ºi nu se substituie atenþiei
multifuncþional.
ºoferului.
Sistemul Speed Limit Assist detecteazã aceste
indicatoare prin intermediul unei camere Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de
situate în partea superioarã a parbrizului. trafic ºi zonei din jurul autovehiculului. În caz
contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi
potenþialele pericole în timp util ºi sã
provocaþi un accident cu consecinþe asupra
dumneavoastrã ºi a altor persoane.

Display-ul multiifuncþional

: Camera video a sistemului Speed Limit


Assist

G  
Speed Limit Assist este doar un sistem de
asistare ºi ar putea detecta indicatoarele de Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã
limitare a vitezei incorect sau deloc. ºi selector de viteze*
Sistemul ar putea funcþiona incorect sau
deloc în urmãtoarele cazuri: : Indicatoare de limitare a vitezei
앫 când vizibilitatea este redusã, de ; Sistemul Speed Limit Assist este
exemplu din cauza ninsorii, ploii, ceþii sau disponibil ºi funcþia de avertizare este
activã în computerul de bord
stropirii cu apã
= Unitatea de mãsurã utilizatã de
indicatoarele rutiere afiºate

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 147

왘 Activaþi funcþia de avertizare a sistemului


Speed Limit Assist prin intermediul G  
computerului de bord (컄 pagina 113).
Sistemul Night View Assist nu detecteazã
Este afiºat simbolul ;. La detectarea unui
indicator rutier, viteza limitã este afiºatã pe obiectele din imediata apropiere a
display : timp de aproximativ cinci autovehiculului. Acordaþi atenþie condiþiilor
secunde. Celelalte afiºaje de pe display-ul exterioare în timpul efectuãrii manevrelor.
multifuncþional dispar în aceastã perioadã. Asiguraþi-vã cã nu sunt prezente persoane
sau sau animale în spaþiul de manevrã.

Comenzile
왘 Afiºaþi sistemul Speed Limit Assist prin
intermediul computerului de bord Lumina farurilor autovehiculelor care se
(컄 pagina 113). deplaseazã din sens opus nu afecteazã afiºajul
La detectarea unui indicator rutier, viteza sistemului Night View Assist de pe display-ul
limitã este afiºatã pe display-ul COMAND APS. De asemenea, afiºajul nu este
multifuncþional :. afectat dacã nu puteþi aprinde faza lungã pentru
a nu orbi ºoferii autovehiculelor care se
În general, indicatorul rutier : este afiºat pânã deplaseazã din sens opus. Acest sistem vã
când: permite sã observaþi în timpul util traiectoria
앫 este detectat indicatorul de sfârºit al ºoselei sau eventualele obstacole.
limitãrii de vitezã
i Lumina infraroºie este invizibilã pentru
앫 efectuaþi un viraj ochiul uman ºi, prin urmare, poate fi activatã
앫 ieºiþi din sau intraþi într-o localitate permanent fãrã riscul orbirii celorlalþi
앫 se modificã tipul de drum (de exemplu participanþi la trafic.
autostradã, drum secundar)
앫 aþi parcurs o anume distanþã minimã fãrã ca
indicatorul rutier sã fi fost detectat din nou.

Sistemul Night View Assist (Asistare la


vederea pe timp de noapte)*

G  
Sistemul Night View Assist este destinat
exclusiv asistãrii ºoferului ºi nu vã scuteºte de
responsbilitatea de a conduce preventiv.
Acordaþi atenþie continuã ºoselei ºi nu vã bazaþi
: Camera video a sistemului Night View
doar pe indicaþiile sistemului. Sunteþi Assist
responsabil de siguranþa dumneavoastrã ºi
trebuie sã conduceþi conform condiþiilor de Activarea sau dezactivarea sistemului
trafic. În caz contrar, vã puteþi pune în pericol Night View Assist
atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe alte persoane.
Afiºajul sistemului Night View Assist de pe
display-ul COMAND APS poate fi afectat de
ceaþã, ploaie sau ninsoare.

Sistemul Night View Assist utilizeazã infraroºii


ºi farurile autovehiculului pentru iluminarea
carosabilului. O camerã video amplasatã pe
parbriz capteazã lumina infraroºie ºi afiºeazã o
imagine în alb-negru pe display-ul COMAND
APS. Imaginea de pe display corespunde celei a
unei strãzi iluminate cu faza lungã a farurilor.

* opþional
148 Sistemele de asistare a conducerii

Actiivarea Pachetul de sisteme de asistare pentru


Activarea sistemului este posibilã numai dacã: respectarea benzii*
앫 cheia se aflã în poziþia 2 în contactul Pachetul este compus din sistemele Blind Spot
electronic de pornire Assist (asistare privind unghiul mort) ºi Lane
앫 este întuneric Keeping Assist (asistare pentru menþinerea benzii).
앫 comutatorul de lumini este setat în poziþia
c sauL sau dacã luminile diurne Sistemul Blind Spot Assist
sunt aprinse Sistemul Blind Spot Assist utilizeazã un sistem
Comenzile

앫 treapta de mers înapoi nu a fost cuplatã. de senzori radio pentru a monitoriza ambele
왘 Asiguraþi-vã cã sistemul COMAND APS este pãrþi ale autovehiculului. Acesta vã asistã la
activat. schimbarea benzii de circulaþie cu viteze de
peste 30 km/h. La fiecare detectare a unui
왘 Apãsaþi tasta :. autovehicul în zona monitorizatã, în oglinda
Pe display-ul COMAND APS apare afiºajul exterioarã se aprinde o lampã de avertizare. În
sistemului Night View Assist. momentul activãrii semnalizatorului de direcþie
corespunzãtor înainte de schimbarea benzii,
este emisã avertizarea opticã ºi sonorã
împotriva coliziunilor. Sistemul Blind Spot
Assist utilizeazã în acest sens senzorii din bara
de protecþie spate.

G  
Sistemul Blind Spot Assist este doar un
sistem de asistenþã ºi este posibil sã nu
detecteze toate autovehiculele. Utilizarea
acestui sistem nu vã scuteºte de
responsabilitatea de a efectua orice manevrã
Afiºajul Night View Assist cu atenþie.
Modul de reglarea a luminozitãþii display-ului Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de
COMAND APS este prezentat în instrucþiunile trafic ºi zonei din jurul autovehiculului. În caz
de utilizare ale sistemului COMAND APS. contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi
i Farurile cu infraroºii se aprind doar atunci potenþialele pericole în timp util ºi sã
când autovehiculul ruleazã cu viteze de cel provocaþi un accident cu consecinþe asupra
puþin 10 km/h. Astfel, întreaga imagine este dumneavoastrã ºi a altor persoane.
disponibilã doar în timpul conducerii.
Sistemul de senzori radar este dezactivat
automat în apropierea dispozitivelor radio
În cazul aburirii sau murdãririi parbrizului telescopice (컄 pagina 323).
În cazul aburirii sau al murdãririi pe interior sau Pentru ca sistemul Blind Spot Assist sã vã
pe exterior a porþiunii de parbriz din zona asiste la conducere, sistemul de senzori radar
camerei video, imaginea furnizatã de sistemul trebuie sã fie activat ºi operaþional.
Night View Assist va fi afectatã.
왘 Pentru dezaburire: verificaþi setãrile
sistemului automat de climatizare G  
(컄 pagina 160) ºi rabataþi capacul camerei
în jos (컄 pagina 220). Sistemul Blind Spot Assist nu detecteazã
condiþiile de drum ºi trafic.
왘 Pentru curãþarea interiorului parbrizului:
rabataþi capacul camerei în jos ºi curãþaþi De asemenea, este posibil sã nu detecteze sau
parbrizul (컄 pagina 220). sã detecteze prea târziu vehiculele înguste,
precum motocicletele sau bicicletele.

* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 149

Monitorizarea ar putea fi afectatã dacã senzorii Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de trafic
sunt murdari sau stropiþi, iar vizibilitatea este ºi zonei din jurul autovehiculului. În caz contrar,
redusã din cauza ninsorii, ploii sau ceþii, de este posibil sã nu recunoaºteþi potenþialele
exemplu. În acest caz, autovehiculele sunt pericole în timp util ºi sã provocaþi un accident
detectate cu întârziere sau deloc. cu consecinþe asupra dumneavoastrã ºi a altor
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de trafic ºi persoane.
zonei din jurul autovehiculului. În caz contrar, este
posibil sã nu recunoaºteþi potenþialele pericole în În cazul în care benzile sunt înguste, sistemul ar
timp util ºi sã provocaþi un accident cu consecinþe putea sã nu distingã banda alãturatã de cea

Comenzile
asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. aflatã dincolo de aceasta. Din acest motiv, ar
putea fi detectate autovehiculele de pe banda
mai îndepãrtatã, în special dacã schimbã
Raza de acþiune a senzorilor frecvent benzile sau ruleazã lângã marginea cea
mai apropiatã de banda autovehiculului propriu.
Sistemul Blind Spot Assist monitorizeazã o zonã Din cauza modului de funcþionare a sistemului,
cu raza de trei metri în spatele ºi în pãrþile ar putea fi emise avertizãri false în timpul
laterale ale autovehiculului, conform ilustraþiei. conducerii în apropierea parapeþilor sau a unor
elemente similare pentru delimitarea benzilor.
Cei doi senzori utilizaþi de sistemul Blind Spot
Assist sunt integraþi în pãrþile laterale ale barei de
protecþie spate. Asiguraþi-vã cã zonele barei de
protecþie din jurul senzorilor nu sunt acoperite cu
praf, gheaþã sau noroi. De exemplu, senzorii radar
nu trebuie sã fie mascaþi de suporturi pentru
biciclete sau încãrcãturi suspendate. În urma unei
coliziuni grave sau dacã barele de protecþie au
fost deteriorate, apelaþi la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu un centru de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz, pentru
verificarea senzorilor radar. În caz contrar,
sistemul Blind Spot Assist ar putea funcþiona
necorespunzãtor.
Indicatorul de avertizare ºi informare

G  
Sistemul Blind Spot Assist monitorizeazã anumite
zone din imediata apropiere a autovehiculului.
Autovehiculele care se apropie ºi se deplaseazã pe
lângã autovehiculul propriu cu vitezã ridicatã nu
sunt detectate. În acest caz nu va fi afiºat niciun
mesaj ºi nu va fi emisã nicio avertizare.
În cazul în care lãþimea benzilor este foarte
: Lampã martor de culoare galbenã/lampã
mare, monitorizarea completã a benzii alãturate
de avertizare de culoare roºie
ar putea sã nu fie posibilã. Din acest motiv,
autovehiculele de pe banda alãturatã ar putea La rotirea cheii în poziþia 2 în contact, lampa de
sã nu fie detectate, în special dacã schimbã avertizare : roºie din oglinda exterioarã se
frecvent benzile sau ruleazã pe banda alãturatã aprinde.
în apropierea marginii cele mai îndepãrtate de
autovehiculul propriu.
150 Sistemele de asistare a conducerii

În cazul în care sistemul Blind Spot Assist este 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
activ ºi motorul este pornit, lãmpile martor electronic de pornire.
galbele : din oglinzile exterioare se aprind la Lãmpile de avertizare : de culoare roºie
viteze mai mici de 30 km/h. La viteze mai mari din oglinzile exterioare sunt aprinse.
de 30 km/h, lampa martor se stinge ºi sistemul 왘 Porniþi motorul.
Blind Spot Assist este funcþional.
Lãmpile de avertizare: din oglinzile
Dacã este detectat un vehicul în raza de exterioare îºi modificã culoarea în galben.
monitorizare a sistemului Blind Spot Assist la
viteze mai mari de 30 km/h, se aprinde lampa Tractarea unei remorci*
roºie de avertizare : de pe partea
Comenzile

Sistemul Blind Spot Assist este dezactivat la


corespunzãtoare. Aceastã avertizare este realizarea conexiunii electrice dintre remorcã ºi
emisã întotdeauna atunci când un autovehicul autovehicul. Pe display-ul multifuncþional apare
intrã în raza de monitorizare a unghiului mort mesajul Blind Spot Assist currently unavailable
din spate sau din lateral. La depãºirea unui See Owner’s Manual (Sistemul Blind Spot Assist
autovehicul, avertizarea este emisã doar dacã nu este disponibil momentan, consultaþi
diferenþa de vitezã este mai micã de 12 km/h. manualul de utilizare).
Lampa martor de culoare galbenã se stinge la
cuplarea treptei de mers înapoi. În acest caz, Sistemul Lane Keeping Assist
sistemul Blind Spot Assist nu mai este activ.
Luminozitatea lãmpilor martor/de avertizare Dacã selectaþi unitatea de mãsurã km prin
este reglatã automat în funcþie de intensitatea intermediul funcþiei Speed-/-odometer:
lumini ambientale. (Vitezometru/contor de rulaj) a computerului
de bord (컄 pagina 115), sistemul Lane Keeping
Assist este activat pentru viteze de minimum
G  60 km/h. În cazul selectãrii unitãþii miles (mile),
intervalul de asistare începe la viteze de
Sistemul Blind Spot Assist nu este activ la aproximativ 35 - 40 mph. Sistemul Lane
viteze mai mici de 30 km/h, iar lãmpile Keeping Assist este proiectat pentru a detecta
martor din oglinzile exterioare sunt de marcajele de delimitare a benzilor de circulaþie
culoare galbenã. În acest caz, autovehiculele ºi pentru a vã avertiza în cazul pãrãsirii
din raza de monitorizare nu sunt indicate. accidentale a benzii. În general, avertizarea este
emisã atunci când roata din faþã depãºeºte
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de marcajul de delimitare. Avertizarea este
trafic ºi zonei din jurul autovehiculului. În caz realizatã prin intermediul vibrãrii intermitente a
contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi volanului timp de aproximativ 1,5 secunde.
potenþialele pericole în timp util ºi sã Sistemul monitorizeazã zona frontalã a
provocaþi un accident cu consecinþe asupra autovehiculului prin intermediul unei camere
dumneavoastrã ºi a altor persoane. video situate în partea superioarã a parbrizului.

Funcþia de avertizare împotriva coliziunilor


În cazul detectãrii unui autovehicul în raza de
monitorizare a sistemului Blind Spot Assist, la
activarea semnalizatorului de direcþie este emis
un dublu semnal de avertizare. Lampa de
avertizare : de culoare roºie lumineazã
intermitent. În cazul în care semnalizatorul de
direcþie rãmâne activat, autovehiculele
detectate sunt indicate prin iluminarea
intermitentã a lãmpii de culoare roºie :. Nu
sunt emise alte semnale de avertizare.
Actiivarea sistemului Blind Spot Assist
: Camera video a sistemului Lane Keeping
왘 Asiguraþi-vã cã sistemul de senzori radar Assist
(컄 pagina 118) ºi sistemul Blind Spot
Assist (컄 pagina 114) sunt activate prin
intermediul computerului de bord.
* opþional
Sistemele de asistare a conducerii 151

Pentru a vã avertiza doar atunci când este 앫 când parbrizul este murdar, aburit sau
necesar ºi în timp util la depãºirea marcajului acoperit, de exemplu cu un autocolant, în
de delimitare a benzilor de circulaþie, sistemul
recunoaºte anumite condiþii ºi vã avertizeazã în apropierea camerei video
funcþie de acestea. 앫 când nu existã marcaje de delimitare a
Avertizarea este efectuatã mai devreme dacã: benzii de circulaþie
앫 depãºiþi marcajul exterior al curbei la 앫 dacã marcajele sunt uzate, întunecate
efectuarea unui viraj sau acoperite, de exemplu cu noroi sau
앫 benzile de circulaþie sunt foarte late, de zãpadã

Comenzile
exemplu în cazul autostrãzilor 앫 dacã distanþa pânã la autovehiculul din
앫 sistemul detecteazã marcaje solide de faþã este prea micã
delimitare, deoarece depãºirea acestora 앫 atunci când marcajele de delimitare sunt
provoacã adeseori situaþii critice, de
exemplu în cazul benzilor de urgenþã sau al ambigue, de exemplu în apropierea
parapeþilor. lucrãrilor de reparaþie
Avertizarea este efectuatã mai târziu dacã: 앫 în caz de modificare pe termen scurt a
앫 drumul are benzi înguste
marcajelor, de exemplu din cauza
culoarelor de filtrare a traficului sau a
앫 depãºiþi marcajul interior al curbei la
ieºirilor de pe autostradã
efectuarea unui viraj.
Nu este emisã nicio avertizare dacã: 앫 dacã drumul este îngust ºi cu serpentine.

앫 efectuaþi manevre, frânaþi sau apãsaþi Sistemul Lane Keeping Assist nu poate
pedala de acceleraþie, de exemplu la detecta condiþiile de drum ºi de trafic. Acesta
schimbarea benzii de circulaþie, depãºire, nu reprezintã un substitut pentru conducerea
accelerare sau pãrãsirea autostrãzii preventivã.
앫 efectuaþi un viraj strâns Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de
앫 efectuaþi un viraj foarte strâns trafic ºi zonei din jurul autovehiculului. În caz
앫 aprindeþi semnalizatorul de direcþie. În contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi
acest caz, avertizãrile sunt oprite pentru o potenþialele pericole în timp util ºi sã
anumitã perioadã de timp provocaþi un accident cu consecinþe asupra
앫 intervine un sistem pentru siguranþa dumneavoastrã ºi a altor persoane.
conducerii precum ABS, BAS sau ESP®.

G  Activarea sistemului Lane Keeping Assist


Sistemul Lane Keeping Assist nu menþine
autovehiculul pe banda de circulaþie. Acesta
este doar un sistem de asistare ºi poate
detecta marcajele de delimitare a benzii
incorect sau deloc.
Funcþionarea sistemului ar putea fi afectatã
sau întreruptã în urmãtoarele cazuri:
앫 când vizibilitatea este redusã, de Exemplu: autovehicule cu transmisie automatã
exemplu din cauza ninsorii, ploii, ceþii sau ºi selector de viteze*
stropirii cu apã
왘 Activaþi sistemul prin intermediul
앫 în condiþii de luminã orbitoare, de computerului de bord (컄 pagina 114).
exemplu a soarelui sau a farurilor Este afiºat simbolul :.
autovehiculelor care se deplasezã din
sens opus

* opþional
152 Sistemul de climatizare

Sistemul de climatizare
Prezentare generalã a sistemelor de climatizare
Autovehiculul poate fi echipat cu urmãtoarele sisteme de climatizare:
2-zone Thermatic
2-zone Thermatic este un sistem automat de
climatizare care combinã sistemul automat de
Comenzile

încãlzire ºi ventilare cu un sistem de rãcire.


Puteþi seta temperaturi diferite pentru partea
ºoferului ºi a pasagerului din faþã.

Unitatea de comandã frontalã


3-zone Thermotronic*
3-zone Thermatic este un sistem automat de
climatizare care combinã sistemul automat de
încãlzire ºi ventilare cu un sistem de rãcire.
Puteþi seta temperaturi diferite pentru partea
ºoferului, a pasagerului din faþã ºi pentru zona
din spate a habitaclului. De asemenea, puteþi
controla debitul de aer separat pentru zona din
faþã ºi cea din spate a habitaclului.
Unitatea de comandã frontalã

Panoul de comandã spate

Informaþii generale i Atunci când temperatura exterioarã este


ridicatã, aerisiþi habitaclul pentru scurt timp, de
Sistemul 2-zone Thermatic/3-zone
Thermotronic* controleazã temperatura ºi exemplu prin intermediul funcþiei de deschidere
umiditatea din habitaclu ºi filtreazã substanþele de confort (컄 pagina 93). Aceasta va accelera
nedorite din aer. procesul de rãcire ºi temperatura doritã în
Aceste sisteme* funcþioneazã doar atunci când habitaclu va fi atinsã mai rapid.
motorul este pornit.1 Pentru a obþine o i Filtrul integrat eliminã majoritatea
climatizare optimã, conduceþi cu geamurile ºi
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa particulelor de praf ºi îndepãrteazã complet
panoramicã glisantã* închise. polenul din aerul ventilat. Utilizarea unui filtru
înfundat determinã reducerea cantitãþii de aer
admis în habitaclu. Din acest motiv, respectaþi
întotdeauna intervalul de înlocuire a filtrului
specificat în Caietul de service. Deoarece
1. 3-zone Thermotronic*: funcþia de utilizare a durata de viaþã a filtrului depinde de influenþele
„cãldurii reziduale” poate fi activatã sau
dezactivatã doar atunci când contactul este luat.
* opþional
Sistemul de climatizare 153

de mediu, cum ar fi gradul de poluare a aerului,


este posibil ca intervalul sã fie mai scurt decât G  
cel specificat în Caietul de service. Respectaþi setãrile recomandate în paginile
urmãtoare. În caz contrar, geamurile se pot
aburi ºi este posibil sã fiþi distras de la
urmãrirea condiþiilor de trafic ºi sã provocaþi
un accident.

Comenzile
Prezentare generalã a funcþiilor sistemului de climatizare

2-zone Thermatic

Instrucþiuni ºi recomandãri pentru o climatizare


Funcþia optimã:
: Activarea/dezactivarea modului de 앫 activaþi sistemul de climatizare utilizând
recirculare a aerului tastele à ºi À. Lãmpile martor
amplasate deasupra tastelor à ºi À
; Dezaburirea parbrizului se aprind.
= Activarea/dezactivarea funcþiei de 앫 setaþi temperatura la 22 °C.
climatizare pe zone 앫 menþineþi funcþia de „dezaburire” activatã
doar pânã la curãþarea completã a
? Afiºaj parbrizului.
A Activarea funcþionãrii automate a 앫 menþineþi activat modul de „recirculare a
sistemului de climatizare aerului” doar pentru puþin timp, de exemplu
dacã existã mirosuri neplãcute în exterior
B Activarea/dezactivarea funcþiei de sau în timpul traversãrii unui tunel. În caz
rãcire cu dezumidificarea aerului contrar, geamurile se pot aburi din cauza
C Activarea/dezactivarea sistemului de lipsei de aer proaspãt.
încãlzire a lunetei 앫 utilizaþi funcþia „ZONE” pentru a prelua
temperatura setatã în partea ºoferului ºi
D Activarea/dezactivarea sistemului de pentru partea pasagerului faþã. Lampa
climatizare martor amplasatã deasupra tastei á se
E Setarea temperaturii, dreapta stinge.

F Reglarea distribuþiei aerului


G Reglarea debitului de aer
H Setarea temperaturii, stânga
154 Sistemul de climatizare

3-zone Thermotronic*
Comenzile

Funcþia Funcþia

Unitatea de comandã frontalã J Setarea temperaturii, stânga

: Activarea funcþionãrii automate a Panoul de comandã spate


sistemului de climatizare K Creºterea temperaturii
; Dezaburirea parbrizului L Afiºaj
= Activarea/dezactivarea funcþiei de M Creºterea debitului de aer
climatizare pe zone
N Reducerea debitului de aer
? Afiºaj
O Reducerea temperaturii
A Activarea/dezactivarea modului de
recirculare a aerului Apãsaþi tasta Ã. Este activat modul automat al
sistemului de climatizare. Acesta vã permite sã
B Activarea/dezactivarea funcþiei de setaþi de asemenea debitul ºi distribuþia aerului la
utilizare a cãldurii reziduale unul dintre cele trei niveluri (CONCENTRAT/
MEDIU/DIFUZ), utilizând tasta G
C Activarea/dezactivarea funcþiei de
rãcire cu dezumidificarea aerului
D Activarea/dezactivarea sistemului de
încãlzire a lunetei
E Activarea/dezactivarea sistemului de
climatizare
F Setarea temperaturii, dreapta
G Reglarea automatã a climatizãrii
(FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE)1
H Reglarea debitului de aer
I Reglarea distribuþiei aerului
* opþional
Sistemul de climatizare 155

i Instrucþiuni ºi recomandãri pentru o 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul


climatizare optimã: electronic de pornire.
앫 Activaþi sistemul de climatizare utilizând 왘 Pentru activare: apãsaþi tasta Ã.
tastele à ºi À. Lãmpile martor Lampa martor amplasatã deasupra tastei
amplasate deasupra tastelor à ºi À à se aprinde. Debitul de aer ºi
se aprind. De asemenea, în modul automat distribuþia acestuia sunt setate în modul
de climatizare puteþi seta debitul ºi automat.
distribuþia aerului la unul dintre cele trei sau
niveluri (FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE).
Puteþi setat nivelul dorit utilizând tasta G. 왘 Apãsaþi tasta ^.

Comenzile
Nivelul recomandat este MEDIUM. Lampa martor amplasatã deasupra tastei
앫 Setaþi temperatura la 22 °C. ^ se stinge. Setãrile selectate anterior
sunt din nou activate.
앫 Menþineþi funcþia de „dezaburire” activã
doar pânã la curãþarea completã a 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ^.
parbrizului. Lampa martor amplasatã deasupra tastei
앫 Menþineþi activat modul de „recirculare a ^ se aprinde.
aerului” doar pentru puþin timp, de exemplu
dacã existã mirosuri neplãcute în exterior Activarea/dezactivarea funcþiei de
sau în timpul traversãrii unui tunel. În caz rãcire cu dezumidificarea aerului
contrar, geamurile se pot aburi din cauza Aceastã funcþie este disponibilã doar atunci
lipsei de aer proaspãt. când motorul este pornit. Aerul din habitaclu
앫 Utilizaþi funcþia „ZONE” pentru a prelua este rãcit ºi dezumidificat în funcþie de
temperatura setatã în partea ºoferului ºi temperatura selectatã. Astfel se previne
pentru cea a pasagerului faþã sau pentru aburirea geamurilor.
partea din spate a habitaclului. Lampa
martor amplasatã deasupra tastei á se
stinge. G  
앫 Puteþi utiliza cãldura rezidualã pentru a Dacã dezactivaþi funcþia de rãcire cu
încãlzi sau ventila habitaclul dupã luarea dezumidificarea aerului în condiþii de
contactului. temperaturi exterioare ridicate, autovehiculul
Activarea/dezactivarea sistemului de nu va fi rãcit, iar aerul nu va fi dezumidificat.
Este posibil ca geamurile sã se abureascã mai
climatizare
rapid. Astfel, riscaþi sã nu mai puteþi urmãri
i Când sistemul de climatizare este condiþiile de trafic ºi sã provocaþi un
dezactivat, funcþiile de alimentare cu aer ºi de accident.
circulare a aerului sunt de asemenea
dezactivate. Utilizaþi aceastã setare doar pentru
scurt timp, în caz contrar geamurile se pot HNotã privind protecþia mediului
aburi.
Sistemul de rãcire utilizeazã agent frigorific
i Activaþi sistemul de climatizare în principal R134A. Acesta nu deterioreazã stratul de
cu ajutorul tastei à (컄 pagina 156). ozon.

Atunci când sistemul Thermatic funcþioneazã în


modul de rãcire, este posibil ca apa de condens
sã se scurgã sub autovehicul.
156 Sistemul de climatizare

왘 Pentru activare: apãsaþi tasta À. 3-zone Thermotronic*: apãsaþi tasta d


Lampa martor aflatã deasupra tastei À (컄 pagina ).
se aprinde. Lampa martor amplasatã deasupra tastei
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta À. U se stinge.
Lampa martor amplasatã deasupra tastei sau
À se stinge. Funcþia de rãcire cu 왘 Apãsaþi tasta de reglare a debitului de aer.
dezumidificarea aerului dispune de o 2-zone Thermatic: apãsaþi tasta b
opþiune de dezactivare temporizatã. (컄 pagina ).
Comenzile

Controlul automat al climatizãrii 3-zone Thermotronic*: apãsaþi tasta c


(컄 pagina ).
În modul automat, temperatura setatã este
menþinutã automat la un nivel constant. Pentru Lampa martor amplasatã deasupra tastei
aceasta, sistemul regleazã automat U se stinge.
temperatura aerului distribuit, debitul ºi
distribuþia acestuia. Setarea temperaturii
Sistemul automat de climatizare atinge un nivel
optim de funcþionare numai dacã funcþia de 2-zone Thermatic
rãcire cu dezumidificarea aerului este de
asemenea activatã. Dacã este necesar, funcþia Pot fi setate temperaturi diferite pentru partea
poate fi dezactivatã. ºoferului ºi cea a pasagerului faþã.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire. electronic de pornire.
왘 Setaþi temperatura doritã. 왘 Pentru creºtere sau reducere: apãsaþi tasta
왘 Pentru activare:apãsaþi tasta U.
E sau H în sus sau în jos (컄 pagina 153).
Modificaþi temperatura numai în trepte
Lampa martor aflatã deasupra tastei U mici. Începeþi de la 22 °C.
se aprinde. Controlul automat al distribuþiei
ºi debitului de aer sunt activate.
왘 3-zone Thermotronic*: apãsaþi tasta b în 3-zone Thermotronic*
sus sau în jos ºi selectaþi nivelul dorit
(컄 pagina 154).

Setãrile sistemului automat de climatizare:


FOCUS Debit ridicat/aerul este distribuit prin
intermediul orificiului de ventilaþie
central ºi al celor laterale.
MEDIU Debit mediu/aerul este distribuit prin
intermediul orificiului de ventilaþie
central ºi al celor laterale
DIFFUSE Debit scãzut/aerul este distribuit prin
intermediul orificiilor de ventilaþie
central, laterale ºi ale sistemului de
degivrare. Zone de climatizare pentru sistemul 3-zone
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta de reglare Thermotronic*
a distribuþiei aerului. Puteþi selecta temperaturi diferite pentru
2-zone Thermatic: apãsaþi tasta a partea ºoferului ºi cea a pasagerului din faþã,
(컄 pagina ). precum ºi pentru zona din spate a habitaclului.

* opþional
Sistemul de climatizare 157

왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul Reglarea orificiilor de ventilaþiie centrale


electronic de pornire.
왘 Pentru creºterea/reducerea temperaturii
în partea din faþã a habitaclului: apãsaþi
tasta F sau J în sus sau în jos
(컄 pagina 154). Modificaþi temperatura
numai în trepte mici. Începeþi de la 22 °C.
왘 Pentru creºterea/reducerea temperaturii
în partea din spate a habitaclului: apãsaþi
tasta á (컄 pagina 154).

Comenzile
Lampa martor amplasatã deasupra tastei
á se stinge.
왘 Apãsaþi tasta F sau J în sus sau în jos
(컄 pagina 154). Modificaþi temperatura
numai în trepte mici. Începeþi de la 22 °C.
: Orificiu de ventilaþie central stânga
왘 Pentru creºterea/reducerea temperaturii ; Orificiu de ventilaþie central dreapta
în partea din spate a habitaclului: apãsaþi
tasta K sau O (컄 pagina 154). Modificaþi = Rozetã de reglare a orificiului de
temperatura numai în trepte mici. Începeþi ventilaþie central dreapta
de la 22 °C. ? Rozetã de reglare a orificiului de
ventilaþie central stânga
Reglarea orificiilor de ventilaþie 왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozetele
= ºi ? în sus sau în jos.
G  
Aerul eliberat prin orificiile de ventilaþie ar Reglarea orificiilor de ventilaþiie laterale
putea fi foarte fierbinte sau foarte rece.
Acesta poate provoca arsuri sau degerãturi
ale pielii descoperite expuse în imediata
apropiere. Nu apropiaþi pãrþile expuse ale
corpului de aceste orificii. Dacã este necesar,
redirecþionaþi debitul de aer spre o altã zonã
a habitaclului.

Pentru a asigura un debit de aer nerestricþionat


prin orificiile de ventilaþie, vã rugãm sã
respectaþi urmãtoarele instrucþiuni:
앫 menþineþi prizele de admisie a aerului dintre
parbriz ºi capota motorului curate, fãrã 왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
acumulãri de gheaþã sau zãpadã, pentru a = în sus sau în jos.
asigura admisia de aer proaspãt în i Orificiul de ventilaþie pentru dezaburirea
habitaclu.
geamului : nu se închide niciodatã complet,
앫 nu acoperiþi niciodatã orificiile de ventilaþie
chiar dacã orificiul de ventilaþie lateral ; este
sau grilele de admisie ºi de ventilaþie din
habitaclu. închis.
i Pentru evitarea curenþilor de aer nedoriþi,
deplasaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie spre Reglarea orificiului de ventilaþie pentru
centru. torpedo
Torpedoul poate fi ventilat atunci când
sistemele 2-zone Thermatic/3-zone
Thermotronic* sunt activate, de exemplu

* opþional
158 Sistemul de climatizare

pentru rãcirea conþinutului. Nivelul debitului de 왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta


aer depinde de setãrile debitului ºi distribuþiei : în sus sau în jos.
aerului.
! Închideþi orificiul de ventilaþie din torpedo Reglarea orificiilor de ventilaþie laterale
atunci când activaþi modul de încãlzire. La pentru zona din spate a habitaclului*
temperaturi exterioare ridicate, deschideþi
orificiul de ventilaþie ºi activaþi funcþia de rãcire
cu dezumificarea aerului. În caz contrar,
articolele sensibile la temperaturã pãstrate în
Comenzile

torpedo se pot deteriora.

: Orificiu de ventilaþie lateral pentru partea


din spate a habitaclului
; Rozetã de reglare a orificiului de
ventilaþie lateral pentru zona din spate a
habitaclului
: Rozeta orificiului de ventilaþie
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
; Orificiu de ventilaþie ; spre dreapta sau spre stânga.
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
: spre dreapta sau spre stânga. Reglarea distribuþiei aerului

¯ aerul este distribuit prin orificiile de


Reglarea orificiilor de ventilaþie pentru dezaburire
zona din spate a habitaclului P aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale
O aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie pentru zona destinatã
picioarelor
b aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale ºi prin
orificiile de dezaburire
a aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie pentru zona destinatã
picioarelor ºi orificiile de dezaburire

2-zone Thermatic
: Rozetã de reglare a orificiilor de ventilaþie 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
pentru zona din spate a habitaclului electronic de pornire.
; Orificiu de ventilaþie pentru zona din 왘 Apãsaþi tasta F repetat în sus sau în jos
spate a habitaclului, dreapta pânã când pe display este afiºat simbolul
= Panou de comandã spate pentru 3-zone dorit (컄 pagina 153).
Thermotronic*
? Orificiu de ventilaþie pentru zona din
spate a habitaclului, stânga

* opþional
Sistemul de climatizare 159

3-zone Thermotronic* 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta á


(컄 pagina 153), (컄 pagina 154).
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire. Lampa martor amplasatã deasupra tastei
á se stinge.
왘 Apãsaþi în mod repetat tasta I în sus sau
în jos pânã când pe display este afiºat 2-zone Thermatic: temperatura setatã
simbolul dorit (컄 pagina 154). pentru partea ºoferului este preluatã ºi
pentru cea a pasagerului din faþã.
Reglarea debitului de aer 3-zone Thermotronic*: temperatura setatã
pentru partea ºoferului este preluatã ºi

Comenzile
pentru cea a pasagerului din faþã, ºi pentru
2-zone Thermatic partea din spate a habitaclului.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul Dezaburirea parbrizului
electronic de pornire.
왘 Pentru creºtere sau reducere: apãsaþi
i Funcþia „dezaburire” trebuie selectatã doar
tasta b în sus sau în jos (컄 pagina 153). pânã la curãþarea completã a parbrizului.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
3-zone Thermotronic*
왘 Pentru activare:apãsaþi tasta y.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul Lampa martor amplasatã deasupra tastei
electronic de pornire. y se aprinde.
왘 Pentru creºterea sau reducerea debitului în Sistemul adoptã automat urmãtoarele funcþii:
zona din faþã a habitaclului: apãsaþi
tasta c în sus sau în jos (컄 pagina 154). 앫 funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului

왘 Pentru creºterea sau reducerea debitului în 앫 debit de aer ridicat1


zona din spate a habitaclului: apãsaþi tasta 앫 temperaturã ridicatã1
h sau j (컄 pagina 154). 앫 distribuþia aerului cãtre parbriz ºi geamurile
laterale faþã
Activarea/dezactivarea funcþiei de 앫 modul de recirculare a aerului este
climatizare pe zone dezactivat
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta á 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta y.
(컄 pagina 153), (컄 pagina 154). Lampa martor amplasatã deasupra tastei
Lampa martor amplasatã deasupra tastei y se stinge. Setãrile selectate anterior
á se aprinde. sunt din nou activate. Funcþia de rãcire cu
2-zone Thermatic: temperatura setatã dezumidificarea aerului rãmâne activã.
pentru partea ºoferului nu este preluatã ºi Modul de recirculare a aerului rãmâne
pentru cea a pasagerului din faþã. dezactivat.
3-zone Thermotronic*: temperatura setatã sau
pentru partea ºoferului nu este preluatã ºi 왘 Apãsaþi tasta U.
pentru cea a pasagerului din faþã sau pentru Lampa martor amplasatã deasupra tastei
partea din spate a habitaclului. y se stinge. Debitul de aer ºi distribuþia
La activarea tastelor pentru temperaturã, debit acestuia sunt setate în modul automat.
sau distribuþie a aerului, temperatura setatã
pentru partea ºoferului nu este preluatã pentru
celelalte zone de climatizare.

1. În funcþie de temperatura exterioarã.


* opþional
160 Sistemul de climatizare

sau i Sistemul de încãlzire a lunetei consumã


왘 2-zone Thermatic: apãsaþi tasta 9 sau c multã energie electricã. De aceea, este indicat
în sus sau în jos (컄 pagina 153). sã îl opriþi imediat dupã curãþarea lunetei,
3-zone Thermotronic*: apãsaþi tasta a sau deoarece acesta se dezactiveazã automat
e în sus sau în jos (컄 pagina ). numai dupã câteva minute.
sau i Dacã tensiunea furnizatã de baterie este
왘 2-zone Thermatic: apãsaþi tasta b în sus prea scãzutã, este posibil ca sistemul sã se
sau în jos (컄 pagina 153). dezactiveze.
Comenzile

3-zone Thermotronic*: apãsaþi tastac în 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul


sus sau în jos (컄 pagina ). electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta ¯.
Lampa martor amplasatã deasupra tastei
Dezaburirea geamurilor ¯ se aprinde sau se stinge.

În cazul aburirii geamurilor pe interior Activarea/dezactivarea modului de


왘 Activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea
recirculare a aerului
aerului. Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã
왘 Activaþi modul automat.
acesta antreneazã pãtrunderea mirosurilor
neplãcute în autovehicul. Aerul din habitaclu va
왘 Dacã geamurile se aburesc în continuare, fi apoi recirculat.
activaþi funcþia de dezaburire.
G  
În cazul aburirii geamurilor pe exterior
La temperaturi exterioare prea scãzute,
왘 Activaþi ºtergãtoarele de parbriz. activaþi modul de recirculare a aerului doar
왘 2-zone Thermatic: apãsaþi în mod repetat pentru scurt timp. În caz contrar, geamurile
tasta F în sus sau în jos (컄 pagina 153) se pot aburi, diminuând vizibilitatea ºi punând
pânã când pe display este afiºat simbolul astfel în pericol siguranþa proprie ºi pe cea a
P sau O.
altor persoane. Ca urmare, este posibil sã fiþi
왘 3-zone Thermotronic*: apãsaþi tastaI în distras de la urmãrirea condiþiilor de trafic ºi
sus sau în jos (컄 pagina 154) pânã când pe
display este afiºat simbolul P sau O. sã provocaþi un accident.
i Aceastã setare trebuie menþinutã doar 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
pânã la curãþarea completã a parbrizului. electronic de pornire.
Activarea/dezactivarea sistemului de 왘 Pentru activare:apãsaþi tasta ,.
încãlzire a lunetei Lampa martor amplasatã deasupra tastei
, se aprinde.

G  i Modul de recirculare a aerului se activeazã


automat la temperaturi exterioare ridicate. În
Curãþaþi toate geamurile de gheaþã sau aceastã situaþie, lampa martor amplasatã
zãpadã înainte de pornirea în cãlãtorie. deasupra tastei , rãmâne stinsã.
Diminuarea vizibilitãþii poate crea situaþii Admisia aerului din exterior are loc dupã
periculoase pentru dumneavoastrã sau aproximativ 30 de minute.
pentru alte persoane.

* opþional
Sistemul de climatizare 161

왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ,. Lampa martor amplasatã deasupra tastei


Lampa martor amplasatã deasupra tastei , se aprinde. Modul de recirculare a
, se stinge. aerului este activat.
Modul de recirculare este dezactivat automat: 왘 Funcþia de deschidere de confort: menþineþi
apãsatã tasta , pânã când geamurile
앫 dupã aproximativ cinci minute, dacã laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã*/trapa
temperatura exterioarã se situeazã sub panoramicã glisantã* ajung în poziþia
aproximativ 5 °C iniþialã.
앫 dupã aproximativ cinci minute, dacã funcþia Lampa martor amplasatã deasupra tastei
de rãcire cu dezumidificarea aerului este , se stinge. Modul de recirculare a

Comenzile
dezactivatã aerului este dezactivat.
앫 dupã aproximativ 30 de minute, dacã
temperatura exterioarã depãºeºte
i În cazul deschiderii manuale a unui geam
aproximativ 5 °C. lateral, a trapei glisante/rabatabile* sau a
trapei panoramice glisante* dupã închiderea
prin intermediul funcþiei de închidere de
Funcþia de deschidere/închidere de confort, acestea vor rãmâne în poziþia
confort respectivã la activarea funcþiei de deschidere
de confort.
G  Activarea/dezactivarea funcþiei de
La deschiderea sau închiderea geamurilor utilizare a cãldurii reziduale
laterale, asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este
raza de acþiune dintre acestea ºi cadrul disponibilã doar în autovehiculele prevãzute cu
portierei. Nu vã sprijiniþi ºi nu amplasaþi sistem de climatizare 3-zone Thermotronic*.
obiecte pe geamurile laterale în timp ce Autovehiculului staþionar poate fi încãlzit timp
acestea sunt deschise sau închise. Este de maxim 30 de minute, utilizând cãldura
posibilã blocarea dumneavoastrã sau a rezidualã furnizatã de motor dupã oprirea
obiectelor între geam ºi cadrul portierei acestuia. Durata intervalului de încãlzire
datoritã miºcãrii geamului. Dacã existã un depinde de temperatura interioarã setatã.
asemenea pericol, apãsaþi din nou tasta i Aeroterma funcþioneazã la turaþii reduse,
,. În caz de necesitate, acþionaþi tasta de indiferent de setarea debitului de aer.
oprire, deschidere sau închidere a geamului i În cazul activãrii funcþiei de utilizare a
pentru a inversa miºcarea acestuia. cãldurii reziduale la temperaturi ridicate, va fi
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea activatã numai ventilaþia. Aeroterma
persoanelor la închiderea trapei glisante/ funcþioneazã la turaþii medii.
rabatabile*/trapei panoramice glisante*. 왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi-o din
Dacã existã un asemenea pericol, apãsaþi din contact.
nou tasta ,. Dacã este necesar, apãsaþi 왘 Pentru activare: apãsaþi tasta T.
comutatorul care opreºte, deschide sau Lampa martor amplasatã deasupra tastei
închide trapa glisantã/rabatabilã*/trapa T se aprinde.
panoramicã glisantã* în sens opus.

왘 Funcþia de închidere de confort: menþineþi


apãsatã tasta , pânã când geamurile
laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã*/trapa
panoramicã glisantã* se închid.

* opþional
162 Sistemul de climatizare

왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta T. Înainte de activare


Lampa martor amplasatã deasupra tastei 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
T se stinge. electronic de pornire.
i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este 왘 Setaþi temperatura.
dezactivatã automat dupã aproximativ 30 de
Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã poate fi
minute sau în cazul în care: activat chiar dacã sistemul de climatizare este
앫 motorul este pornit controlat manual. Gradul optim de confort este
앫 tensiunea furnizatã de baterie scade.
atins atunci când sistemul este setat în modul
automat. Setaþi temperatura la 22 °C.
Comenzile

Activarea/dezactivarea sistemului de Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã poate fi


activat sau dezactivat prin intermediul
încãlzire/ventilare* auxiliarã telecomenzii sau a tastei corespunzãtoare de
pe consola centralã.
G  Prin intermediul computerului de bord, puteþi
alege maxim trei ore de pornire, din care una
În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire poate fi preselectatã (컄 pagina 119).
auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Inhalarea
acestora poate fi dãunãtoare. Din acest
motiv, este necesarã dezactivarea sistemului Activarea/dezactivarea sistemului de
de încãlzire auxiliarã în spaþii închise ºi fãrã încãlzire/ventilare auxiliarã prin
ventilaþie, de exemplu în garaje. intermediul tastei de pe consola centralã

G  


În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire
auxiliarã, unele componente ale
autovehiculului se încãlzesc, iar materialele
inflamabile, precum carburanþii, se pot
aprinde. Utilizarea sistemului nu este permisã
la staþiile de alimentare cu carburant sau în
timpul realimentãrii autovehiculului. Din
acest motiv, este necesarã dezactivarea
acestuia pe durata staþionãrii la staþiile de
alimentare cu carburant. Culorile lãmpii martor integrate în tastã indicã:
Albastru Funcþia de ventilare auxiliarã este
Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte aerul activatã
din habitaclu la temperatura setatã fãrã a utiliza Roºu Funcþia de încãlzire auxiliarã este
cãldura rezultatã din funcþionarea motorului. activatã
Sistemul utilizeazã carburantul autovehiculului. Galben Ora de pornire este preselectatã
Pentru ca încãlzirea auxiliarã sã funcþioneze, (컄 pagina 119).
nivelul carburantului în rezervor trebuie sã fie
minimum cel de rezervã. 왘 Apãsaþi tasta 1.
Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã se Lampa martor roºie sau albastrã integratã
adapteazã automat la modificãrile temperaturii în tasta 1 se aprinde sau se stinge.
ambiante ºi ale condiþiilor meteo. Din acest
motiv, acesta poate comuta automat din modul
ventilare în modul încãlzire ºi invers.
Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilare
auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub
nivelul temperaturii exterioare.

* opþional
Sistemul de climatizare 163

Activarea/dezactivarea sistemului de 앫 activa sau dezactiva funcþia de încãlzire/


încãlzire/ventilare auxiliarã prin ventilare auxiliarã
intermediul telecomenzii 앫 verifica starea încãlzirii/ventilãrii auxiliare
Autovehiculul dispune de o telecomandã. De 앫 selecta o orã de pornire
asemenea, mai puteþi utiliza încã douã 앫 seta o orã de pornire.
telecomenzi. Pentru informaþii suplimentare,
apelaþi la un atelier de specialitate calificat, de
exemplu la un centru autorizat de vânzãri ºi Activarea sistemului de încãlzire/ventilare
service Mercedes-Benz. auxiliarã

Comenzile
Telecomanda are o razã maximã de acþiune de 왘 Apãsaþi tasta ON.
aproximativ 300 de metri. Aceastã razã este
redusã în cazul în care: Pe display pot fi afiºate urmãtoarele
앫 existã surse de interferenþe radio mesaje:
앫 existã obiecte solide între telecomandã ºi
autovehicul Display Semnificaþie
앫 telecomanda este într-o poziþie Funcþia de încãlzire/
nefavorabilã faþã de autovehicul ventilare auxiliarã este
앫 telecomanda emite dintr-un spaþiu închis. activatã.
i Raza maximã de acþiune poate fi obþinutã Sistemul de încãlzire/
doar dacã telecomanda este þinutã vertical la ventilare auxiliarã prezintã
apãsarea uneia dintre taste. o defecþiune. Funcþia de
i Atunci când bateriile sunt descãrcate, pe încãlzire/ventilare
selectatã de cãtre sistem
display este afiºat un simbol în formã de nu este disponibilã. Bateria
baterie. Înlocuiþi bateriile telecomenzii autovehiculului nu este
(컄 pagina 275). suficient de încãrcatã sau
sistemul este defect
(컄 pagina 270).
Transmisia semnalului de
la telecomandã la
autovehicul este
defectuoasã
(컄 pagina 270).
Sistemul de încãlzire
prezintã o defecþiune sau
nu existã suficient
carburant în rezervor.
Sistemul de încãlzire
auxiliarã nu funcþioneazã.
Telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã Sistemul de ventilare
auxiliarã este încã
1 Afiºaj disponibil (컄 pagina 270).
2 p Pentru verificarea stãrii/setarea orei de
pornire
3 OFF – dezactivarea funcþiei de încãlzire/
ventilare auxiliarã
4 ON – activarea funcþiei de încãlzire/
ventilare auxiliarã
5 o Pentru verificarea stãrii/setarea orei de
pornire
Prin utilizarea telecomenzii, puteþi:
164 Sistemul de climatizare

Dezactivarea sistemului de încãlzire/ Pe display pot fi afiºate urmãtoarele


ventilare auxiliarã mesaje:
Încãlzirea auxiliarã este dezactivatã automat
dupã 50 de minute de funcþionare. Funcþia de ventilare
auxiliarã este activatã.
i Acest interval poate fi modificat. În acest Numãrul afiºat pe display
sens, apelaþi la un atelier de specialitate indicã timpul rãmas de
autorizat, de exemplu la un centru autorizat de funcþionare (în minute).
vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Funcþia de încãlzire
Comenzile

왘 Apãsaþi tasta OFF. auxiliarã este activatã.


Numãrul afiºat pe display
Pe display pot fi afiºate urmãtoarele indicã timpul rãmas de
mesaje: funcþionare (în minute).
A fost activatã o orã de
Display Semnificaþie pornire. Aceasta este
Funcþia de încãlzire/ afiºatã pe display.
ventilare auxiliarã este
dezactivatã. A fost activatã o orã de
pornire. Este selectatã
Transmisia semnalului de ventilarea auxiliarã. Ora de
la telecomandã la pornire este afiºatã pe
autovehicul este display.
defectuoasã A fost activatã o orã de
(컄 pagina 270). pornire. Este selectatã
încãlzirea auxiliarã. Ora de
pornire este afiºatã pe
Verificarea stãrii încãlzirii auxiliare display.
왘 Apãsaþi tasta o sau p.

Pe display pot fi afiºate urmãtoarele


mesaje:
Display Semnificaþie
Funcþia de încãlzire/
ventilare auxiliarã este
dezactivatã.

Sistemul de încãlzire/
ventilare auxiliarã prezintã
o defecþiune. Funcþia de
încãlzire/ventilare
selectatã de cãtre sistem
nu este disponibilã. Bateria
autovehiculului nu este
suficient de încãrcatã sau
sistemul este defect
(컄 pagina 270).
Transmisia semnalului de
la telecomandã la
autovehicul este
defectuoasã
(컄 pagina 270).
Trapa glisantã 165

Setarea unei ore de pornire


왘 Apãsaþi tasta o sau p în mod repetat, pânã
G  
când ora care trebuie modificatã este Copiii se pot accidenta în cazul în care
afiºatã pe display. acþioneazã trapa glisantã.
왘 Apãsaþi simultan tastele ON ºi OFF.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
Simbolul Y lumineazã intermitent pe autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu
display-ul telecomenzii.
dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului,
왘 Apãsaþi tasta o sau p pentru a seta ora de chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.

Comenzile
pornire doritã.
i Cu cât apãsaþi mai mult tastele p sau o, cu
atât ora afiºatã se schimbã mai rapid. G  
왘 Apãsaþi simultan tastele ON ºi OFF.
În caz de accident, geamul trapei panoramice
Noua orã de pornire este memoratã. se poate sparge. Dacã nu purtaþi centura de
siguranþã, existã pericolul de a fi proiectat
Activarea orei de pornire setate prin deschiderea trapei în cazul rãsturnãrii
autovehiculului. Este necesar sã purtaþi
왘 Apãsaþi tasta o sau p în mod repetat, pânã
când ora de pornire doritã este afiºatã pe întotdeauna centura de siguranþã pentru a
display. reduce riscul de accidentare.
왘 Apãsaþi tasta ON.
Pe display apar simbolul X ºi ora de ! Deschideþi trapa panoramicã glisantã
pornire. numai dacã aceasta nu este acoperitã de
zãpadã sau gheaþã. În caz contrar, este posibilã
producerea de defecþiuni.
Dezactivarea orei de pornire setate
Nu permiteþi obiectelor sã iasã în exterior prin
왘 Apãsaþi tasta o sau p.
deschiderea trapei. În caz contrar, este posibilã
Pe display este afiºatã starea încãlzirii deteriorarea chederelor.
auxiliare.
왘 Apãsaþi tastap. i La deschiderea trapei glisante, este
posibilã apariþia zgomotului de rezonanþã, în
Pe display este afiºatã prima orã de pornire
memoratã. afarã de zgomotul obiºnuit produs de curenþii
de aer. Acestea sunt cauzate de mici variaþii ale
왘 Apãsaþi tasta OFF.
presiunii aerului în habitaclu. Pentru reducerea
Este afiºat mesajul OFF (Oprit). sau eliminarea acestui zgomot, modificaþi
Trapa glisantã poziþia trapei glisante sau deschideþi puþin un
geam lateral.
Informaþii generale i Subiecte asociate:
앫 funcþia de deschidere de confort
G  (컄 pagina 93)
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea 앫 funcþia de închidere de confort
(컄 pagina 93)
persoanelor la închiderea trapei glisante.
Dacã existã acest pericol, eliberaþi 앫 închiderea automatã a trapei glisante
(sistemul PRE-SAFE) (컄 pagina 43)
comutatorul ºi apãsaþi-l scurt în orice
direcþie, pentru a opri deplasarea trapei.
166 Trapa glisantã

Trapa glisantã/rabataabilã* Trapa este închisã cu mai multã forþã.


Dacã trapa glisantã/rabatabilã se blocheazã
din nou în timpul închiderii:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
trapa se închide.
Trapa glisantã/rabatabilã este închisã fãrã
funcþia de protecþie la strângere.
Comenzile

Funcþia de închidere în caz de ploaie*


Când cheia se aflã în poziþia 0 sau este scoasã
din contact, trapa glisantã/rabatabilã se
1 Deschidere închide automat:
2 Închidere/coborâre 앫 dacã începe sã plouã
3 Ridicare 앫 la temperaturi exterioare extreme
왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2. 앫 dupã 6 ore
왘 Trageþi sau apãsaþi comutatorul în sensul 앫 dacã sursa de energie electricã prezintã
corespunzãtor. defecþiuni.
i Dacã apãsaþi comutatorul pânã dincolo de Partea din spate a trapei glisante/rabatabile
este ridicatã pentru a ventila habitaclul.
punctul de rezistenþã, este iniþiat un proces
automat de deschidere/închidere a trapei în i Trapa glisantã/rabatabilã va fi redeschisã
direcþia corespunzãtoare. Puteþi opri închiderea parþial dacã este obstrucþionatã în timpul
sau deschiderea automatã apãsând din nou închiderii prin intemediul funcþiei de închidere
comutatorul. în caz de ploaie. Funcþia este apoi dezactivatã.
Capacul antireflectorizant se deschide simultan i Trapa glisantã/rabatabilã nu se închide
cu trapa glisantã/rabatabilã. Dupã închiderea dacã:
trapei glisante/rabatabile, puteþi închide 앫 partea din spate a acesteia este ridicatã
capacul manual.
앫 este blocatã
앫 picãturile de ploaie nu ating parbrizul (de
Închiderea cu putere, fãrã funcþia de exemplu, atunci când autovehiculul se aflã
protecþie la strângere sub un pod sau într-un garaj acoperit)

G  Resetarea


Închiderea trapei glisante/rabatabile cu Resetaþi trapa glisantã/rabatabilã dacã aceasta
putere sau fãrã funcþia de protecþie la se deschide în trepte.
strângere poate provoca rãni grave sau chiar 왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2.
fatale. Luaþi mãsuri pentru a evita 왘 Trapa glisantã/rabatabilã este deschisã
accidentarea persoanelor la închiderea trapei complet în partea din spate.
glisante/rabatabile.

Dacã trapa glisantã/rabatabilã se blocheazã în


timpul închiderii:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
trapa se închide.

* opþional
Trapa glisantã 167

왘 Menþineþi comutatorul apãsat timp de încã 왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
o secundã. comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
왘 Verificaþi dacã trapa glisantã/rabatabilã în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
poate fi din nou deschisã sau închisã trapa se închide.
complet (컄 pagina 166). Trapa panoramicã glisantã este închisã fãrã
왘 În caz contrar, apelaþi la un atelier de funcþia de protecþie la strângere.
specialitate calificat.

Trapa panoramicã glisantã* Funcþia de închidere în caz de ploaie*

Comenzile
Când cheia se aflã în poziþia 0 sau este scoasã
din contact, trapa panoramicã glisantã se
închide automat:
앫 dacã începe sã plouã
앫 la temperaturi exterioare extreme
앫 dupã 6 ore
앫 dacã sursa de energie electricã prezintã
defecþiuni.
Partea din spate a trapei panoramice glisante
rãmâne ridicatã pentru a permite ventilarea
habitaclului.
i Dacã trapa panoramicã glisantã este
1 Deschidere împiedicatã la închiderea cu funcþia de
2 Închidere/coborâre închidere în caz de ploaie, aceasta se
3 Ridicare redeschide puþin. Funcþia este apoi dezactivatã.
왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2. Trapa panoramicã glisantã nu se închide dacã:
왘 Trageþi sau apãsaþi comutatorul în sensul 앫 partea din spate a acesteia este ridicatã
corespunzãtor. 앫 este blocatã
앫 picãturile de ploaie nu ating parbrizul în
Închiderea cu putere, fãrã funcþia de zona monitorizatã de senzorul de ploaie (de
protecþie la strângere exemplu, atunci când autovehiculul se aflã
sub un pod sau într-un garaj acoperit)

G  


Închiderea trapei panoramice glisante cu
putere sau fãrã funcþia de protecþie la
strângere poate provoca rãni grave sau chiar
fatale. Luaþi mãsuri pentru a evita
accidentarea persoanelor la închiderea
acesteia.

Dacã trapa panoramicã glisantã se blocheazã în


timpul închiderii:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
trapa se închide.
Trapa este închisã cu mai multã forþã.
Dacã trapa panoramicã glisantã se blocheazã
din nou în timpul închiderii:

* opþional
168 Încãrcarea ºi depozitarea

Jaluzelele rulante ale trapei panoramice 왘 Menþineþi comutatorul tras timp de încã o
secundã.
glisante*
왘 Trageþi în mod repetat comutatorul pânã la
Jaluzelele rulante asigurã protecþie împotriva punctul de rezistenþã în sensul indicat de
razelor solare. Cele douã jaluzele pot fi sãgeata 2, pânã când jaluzelele rulante
deschise ºi închise doar simultan, ºi numai sunt complet închise.
atunci când trapa panoramicã glisantã este
închisã. 왘 Menþineþi comutatorul tras timp de încã o
secundã.
왘 Verificaþi dacã trapa poate fi deschisã din
G  
Comenzile

nou complet în mod automat


(컄 pagina 167).
Luaþi mãsuri pentru a preveni accidentarea
persoanelor la deschiderea sau închiderea 왘 În caz contrar, apelaþi la un atelier de
specialitate calificat.
jaluzelelor rulante.
Încãrcarea ºi depozitarea
Instrucþiiuni generale referitoare la
încãrcare

G  


Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform
descrierii din instrucþiunile generale
referitoare la încãrcare.
În caz contrar, încãrcãtura neasiguratã
corespunzãtor poate duce la accidentarea
pasagerilor autovehiculului în cazul unei
1 Deschidere frânãri, al unei schimbãri bruºte de direcþie
2 Închidere sau în caz de accident. Acest lucru se aplicã
3 Deschidere ºi în cazul scaunelor care au fost demontate.
왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
왘 Trageþi sau apãsaþi comutatorul în sensul secþiunea „Fixarea încãrcãturii”.
corespunzãtor. Chiar dacã urmaþi instrucþiunile generale
i Dacã apãsaþi comutatorul pânã dincolo de referitoare la încãrcare, prezenþa încãrcãturii
punctul de rezistenþã, este iniþiat un proces sporeºte riscurile de rãnire în cazul unui
automat de deschidere/închidere în direcþia accident.
corespunzãtoare. Puteþi opri închiderea sau
deschiderea automatã apãsând din nou
comutatorul. G  
Menþineþi capota portbagajului închisã în
Resetarea trapei panoramice ºi a timpul utilizãrii autovehiculului. În caz
jaluzelelor rulante contrar, este posibilã pãtrunderea gazelor de
Resetaþi trapa panoramicã glisantã ºi jaluzele eºapament în habitaclu ºi asfixierea
rulante dacã nu se deschid uniform. pasagerilor.
왘 Rotiþi cheia în contact în poziþia 1 sau 2.
왘 Trageþi în mod repetat comutatorul pânã la
Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat
punctul de rezistenþã în sensul indicat de depinde de distribuþia încãrcãturii. Din acest
sãgeata 2, pânã când trapa panoramicã motiv, este recomandatã încãrcarea
glisantã este complet închisã. autovehiculului conform indicaþiilor din
imaginile prezentate în continuare.

* opþional
Încãrcarea ºi depozitarea 169

앫 sunteþi implicat într-un accident.


Obiectele cu muchii ascuþite ºi cele fragile nu
trebuie transportate în plasa pentru bagaje.
Nu transportaþi obiecte dure în buzunarele
pentru hãrþi. Obiectele nu trebuie sã iasã în
afara buzunarelor.

Comenzile
Torpedoul
i În funcþie de dotãrile autovehiculului, în
La transportarea unei încãrcãturi, urmaþi torpedo existã o conexiune AUX-IN sau o
instrucþiunile prezentate în continuare: interfaþã media*, care reprezintã o interfaþã
앫 Când transportaþi o încãrcãturã, nu depãºiþi universalã pentru echipamentele audio
masa maximã admisã sau sarcina maximã portabile precum dispozitivele iPod sau USB.
pe fiecare punte (incluzând pasagerii).
앫 Amplasaþi încãrcãturile grele cât mai în faþã
ºi mai jos posibil în portbagaj.
앫 Încãrcãtura nu trebuie sã depãºeascã
marginea superioarã a spãtarelor.
앫 Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura
sprijinitã de spãtarele scaunelor din spate
sau a celor din faþã.
앫 Fixaþi încãrcãtura prin intermediul unor
dispozitive solide ºi rezistente la uzurã.
Cãptuºiþi muchiile ascuþite pentru a le
proteja.
i Dispozitivele de fixare sunt disponibile la 왘 Pentru deschidere: trageþi de mânerul : ºi
orice atelier de specialitate autorizat, de deschideþi clapeta torpedoului ;.
exemplu, la oricare centru autorizat de vânzãri
왘 Pentru închidere: rabataþi clapeta
ºi service Mercedes-Benz. torpedoului ; în sus, pânã la fixarea
acesteia.
Compartimentele de depozitare

G  


Compartimentele de depozitare trebuie sã fie
închise atunci când sunt încãrcate. Plasele
pentru bagaje nu sunt concepute pentru
fixarea obiectelor grele.
Este posibilã accidentarea dumneavoastrã
sau a altor persoane din cauza obiectelor
proiectate în habitaclu în cazul în care:
앫 frânaþi brusc
왘 Pentru zãvorâre: introduceþi cheia
앫 schimbaþi brusc direcþia mecanicã de avarie (컄 pagina 271) în
încuietoare ºi rotiþi-o cu 90° la dreapta, în
poziþia 2.

* opþional
170 Încãrcarea ºi depozitarea

왘 Pentru deszãvorâre: introduceþi cheia


mecanicã de avarie (컄 pagina 271) în
încuietoare ºi rotiþi-o cu 90° la stânga, în
poziþia 1.

Compartimentul de depozitare din consola


centralã faþã
Comenzile

Autovehicule prevãzute cu manetã DIRECT


SELECT
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul :
înainte pânã la fixare.
왘 Pentru închidere: deplasaþi scurt capacul
: înainte.
Capacul : revine în poziþia iniþialã.
Imagine: autovehicule prevãzute cu manetã
DIRECT SELECT Compartimentul de depozitare/
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul : compartimentul telefonului de sub cotierã
înainte pânã la fixare.
왘 Pentru închidere: deplasaþi scurt capacul
: înainte.
Capacul : revine în poziþia iniþialã.

Compartimentul de depozitare din faþa


cotierei

Autovehicule cu selector de viteze* sau


transmisie manualã
왘 Pentru deschidere: apãsaþi butonul din
partea stângã ; sau dreaptã :.
Compartimentul de depozitare se deschide.

Autovehicule cu selector de viteze* sau


transmisie manualã
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul :
înapoi.

* opþional
Încãrcarea ºi depozitarea 171

왘 Pentru deschidere: trageþi mânerul : în


sus ºi rabataþi capacul ; înainte.

Compartimentul de depozitare din partea


din spate a habitaclului

Comenzile
Autovehicule prevãzute cu manetã DIRECT
SELECT
왘 Trageþi mânerul : în sus.
Partea superioarã a cotierei se deschide.

Compartimentele de depozitare de sub Autovehicule cu banchetã spate


scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã* 왘 Rabataþi cotiera din spate ; în jos.
왘 Rabataþi capacul ; cotierei în sus.

G  


Încãrcaþi compartimentul de depozitare
numai pânã la capacitatea maximã admisã de
1,5 kg. În caz contrar, încãrcãtura
transportatã poate fi proiectatã în afara
compartimentului de depozitare, de exemplu
în cazul unei schimbãri bruºte de direcþie sau
al unei frânãri puternice ºi este posibilã
accidentarea dumneavoastrã sau a altor
persoane.
Autovehicule cu scaune individuale de lux în
i În cazul autovehiculelor prevãzute cu zona din spate a habitaclului
extinctor*, acesta este instalat sub scaunul
왘 Trageþi mânerul : în sus.
ºoferului în locul compartimentului de
depozitare. Partea superioarã a cotierei se deschide.

* opþional
172 Încãrcarea ºi depozitarea

Plasa de depozitare din partea din spate a Suportul pentru pahare* din consola
habitaclului* centralã
Comenzile

Autovehicule prevãzute cu selector* sau


: Plasã de depozitare
schimbãtor de viteze
Suportul pentru pahare : Suport pentru pahare
; Capac
G  왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul ;
Menþineþi suportul pentru pahare închis înapoi.
atunci când autovehiculul se aflã în miºcare.
În caz contrar, dumneavoastrã sau alþi
pasageri ai autovehiculului puteþi fi
accidentaþi de obiectele proiectate în
habitaclu în cazul în care:
앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫 sunteþi implicat într-un accident.
Utilizaþi suporturile pentru pahare numai
pentru recipiente de dimensiuni potrivite ºi
prevãzute cu capac. În caz contrar, conþinutul
acestora s-ar putea vãrsa. Autovehicule prevãzute cu manetã DIRECT
SELECT*
Suporturile pentru pahare nu trebuie utilizate
pentru recipiente conþinând lichide fierbinþi. : Suport pentru pahare
În caz contrar, puteþi suferi arsuri. ; Capac
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul ;
înainte pânã la fixare.
왘 Pentru închidere: deplasaþi scurt capacul
; înainte.
Capacul ; revine în poziþia iniþialã.

* opþional
Încãrcarea ºi depozitarea 173

Suportul pentru pahare din partea din Suportul pentru sticle


spate a habitaclului
G  
Nu transportaþi sticle grele, cu muchii tãioase
sau fragile în suportul pentru sticle. În cazul
unui accident, acesta nu poate fixa bine
recipientele.

Comenzile
Suportul este adecvat pentru sticle cu o
capacitate cuprinsã între 0,7 l ºi 1,5 l. Suportul
pentru sticle nu le fixeazã, doar previne
rãsturnarea acestora.

Autovehicule cu banchetã spate


왘 Pentru deschidere: rabataþi în jos cotiera
din spate.
왘 Ridicaþi capacul cotierei.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare :.
Suportul pentru pahare ; se rabateazã în
faþã.
왘 Dacã este necesar, rabataþi din nou cotiera
din spate.
왘 Pentru închidere: ridicaþi capacul cotierei.
왘 Rabataþi suportul pentru pahare ; în 왘 Apãsaþi partea exterioarã a butonului : în
spate, pânã la fixare. direcþia indicatã de sãgeatã pânã când
obþineþi o deschidere adecvatã pentru
sticlã.
왘 Introduceþi sticla în suport.
! Asiguraþi-vã cã sticlele cu greutate mai
mare de 0,5 kg din suport sunt amplasate pe
podeaua autovehiculului. În caz contrar, este
posibilã deteriorarea suportului pentru sticle.

Plasa pentru bagaje din spaþiul destinat


picioarelor pasagerului din faþã

G  


Autovehicule cu scaune individuale de lux în
zona din spate a habitaclului Utilizaþi plasa pentru bagaje numai pentru
obiecte uºoare. Nu utilizaþi plasa pentru
왘 Pentru deschidere: rabataþi capacul : în
jos. transportarea obiectelor grele, cu muchii
ascuþite sau casante. Este posibil ca aceasta
sã nu poatã asigura corespunzãtor obiectele
în caz de accident.
174 Încãrcarea ºi depozitarea

Sacul pentru schiuri*

G  


Sacul este conceput pentru transportarea a
maximum patru perechi de schiuri. Nu
utilizaþi sacul pentru schiuri la transportarea
altor obiecte.
Comenzile

Sacul trebuie fixat întotdeauna atunci când


este încãrcat. În caz contrar, acesta poate
cauza leziuni pasagerilor în caz de accident.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare :.
Capacul se deschide prin rabatare în jos.
Deplierea sacului pentru schiuri ºi 왘 Împingeþi schiurile în sac prin portbagaj.
încãrcarea schiurilor

왘 Strângeþi cureaua : pânã la fixarea


왘 Rabataþi în jos cotiera banchetei din spate. schiurilor în sac.
왘 Acþionaþi simultan ambele butoane de
eliberare ; ºi rabataþi capacul : în jos.

왘 Ataºaþi cârligul : de inelul de ancorare ;.


왘 Trageþi capãtul liber al curelei pentru
왘 Trageþi sacul pentru schiuri : în interiorul strângerea acesteia.
autovehiculului.
Acesta se depliazã.
왘 Deschideþi capota portbagajului.

* opþional
Încãrcarea ºi depozitarea 175

Scoaterea schiurilor ºi plierea sacului


G  
왘 Slãbiþi cele douã curele.
왘 Detaºaþi cârligul din inelul de ancorare. Nu transportaþi obiecte grele sau dure în
habitaclu sau în portbagaj, dacã nu sunt
왘 Scoateþi schiurile din sac.
fixate corespunzãtor.
왘 Închideþi trapa din portbagaj.
În caz contrar, ocupanþii autovehiculului pot fi
왘 Scoateþi aerul din interior ºi pliaþi sacul.
rãniþi de obiectele proiectate prin habitaclu în
왘 Depozitaþi sacul pentru schiuri în spãtarul cazul unei frânãri, al unei schimbãri bruºte de
banchetei din spate.

Comenzile
direcþie sau în caz de accident.
왘 Rabataþi capacul în poziþia iniþialã.
i Capacul rabatabil din portbagaj trebuie sã
fie întotdeauna închis dacã sacul pentru schiuri G  
nu este utilizat. Astfel se previne accesul la
portbagaj din interiorul autovehiculului. Conduceþi întotdeauna cu capota
portbagajului închisã. În caz contrar, gazele
de eºapament pot pãtrunde în habitaclu.
Scoaterea sacului pentru schiuri
Sacul pentru schiuri poate fi scos pentru
curãþare ºi uscare. Rabatarea înainte a spãtarului banchetei
왘 Deschideþi capota portbagajului. Clapetele de eliberare se gãsesc în partea de
sus a portbagajului, în pãrþile laterale.

왘 Apãsaþi butonul :.
Capacul ; este rabatat în jos. ! Înainte de rabatarea spãtarului banchetei
왘 Apãsaþi dispozitivul = în interior ºi trageþi din spate, îndepãrtaþi tetierele laterale pentru
cadrul sacului pentru schiuri ? în afarã. scaunul de copil integrat*; consultaþi secþiunea
„Tetiere laterale pentru scaunul de copil
G  integrat*”. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea tetierelor laterale.
Când sacul pentru schiuri este scos din
compartimentul sãu de depozitare, conduceþi
i La autovehiculele dotate cu funcþie de
memorare*: la rabatarea înainte a uneia sau a
întotdeauna cu capota portbagajului închisã.
ambelor spãtare ale scaunelor spate, scaunul
În caz contrar, gazele de eºapament ar putea
faþã corespunzãtor se deplaseazã uºor înainte,
intra în interiorul autovehiculului.
dacã este necesar, pentru a evita contactul cu
spãtarul respectiv.
Bancheta spate cu funcþie de
suplimentare a capacitãþii de încãrcare*
Spãtarele scaunelor laterale din spate pot fi
rabatate pentru a suplimenta capacitatea
portbagajului.
* opþional
176 Încãrcarea ºi depozitarea

왘 La autovehiculele fãrã funcþie de


memorare*: dacã este necesar, deplasaþi G  
înainte scaunul ºoferului sau al pasagerului
din faþã. Asiguraþi-vã cã spãtarul banchetei este fixat
왘 Deschideþi compartimentul pentru bagaje. corect în poziþie. În caz contrar,
dumneavoastrã sau alþi pasageri ai
왘 Acþionaþi clapeta de eliberare a spãtarului
banchetei, din stânga sau din dreapta :. autovehiculului puteþi fi accidentaþi de
obiectele proiectate în habitaclu în cazul în
Spãtarul corespunzãtor ºi tetierele
scaunelor spate sunt coborâte. care:
Comenzile

앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫 sunteþi implicat într-un accident.
În cazul în care spãtarul banchetei nu este
fixat, display-ul multifuncþional din
instrumentul de bord va afiºa o avertizare.

i Când nu aveþi nevoie de funcþia de


suplimentare a capacitãþii portbagajului, fixaþi
întotdeauna spãtarele banchetei. Astfel se
previne accesul la portbagaj din interiorul
왘 Rabataþi spãtarul ; înainte. autovehiculului.
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înapoi scaunul 왘 Dacã este cazul, reglaþi poziþia tetierelor
ºoferului sau al pasagerului din faþã. (컄 pagina 72).
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înapoi scaunul
Rabatarea spãtarului banchetei înapoi ºoferului sau al pasagerului din faþã.

Fixarea încãrcãturii

Cârligele din material plastic


La autovehiculele cu funcþie de suplimentare a
capacitãþii portbagajului*, în podeaua
portbagajului sunt montate patru cârlige din
material plastic. Acestea pot fi utilizate pentru
ataºarea unei plase pentru bagaje, disponibilã
ca accesoriu.

Inelele de ancorare*
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înainte
scaunul ºoferului sau al pasagerului din
faþã. G  
! Asiguraþi-vã cã nu blocaþi centura de Distribuiþi uniform încãrcãtura între inelele de
siguranþã la rabatarea înapoi a spãtarului ancorare.
banchetei spate. În caz contrar, aceasta se
În caz contrar, dumneavoastrã sau alþi
poate deteriora. pasageri ai autovehiculului puteþi fi
왘 Rabataþi înapoi spãtarul banchetei : pânã accidentaþi de obiectele proiectate în
se fixeazã. habitaclu în cazul în care:
앫 frânaþi brusc

* opþional
Încãrcarea ºi depozitarea 177

앫 schimbaþi brusc direcþia


앫 sunteþi implicat într-un accident.
Respectaþi instrucþiunile generale referitoare
la încãrcarea autovehiculului.

Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni la fixarea


încãrcãturii:
앫 Fixaþi încãrcãtura cu ajutorul inelelor de

Comenzile
ancorare.
앫 Nu utilizaþi benzi sau plase elastice pentru
fixarea încãrcãturii, deoarece acestea sunt
concepute exclusiv pentru protecþia 왘 Trageþi în jos cârligul pentru genþi ; cu
împotriva alunecãrii obiectelor uºoare. ajutorul clapetei :.
앫 Nu treceþi curelele de fixare peste muchii Caseta de depozitare EASY-PACK
ascuþite sau colþuri.
앫 Pentru a asigura protecþia, acoperiþi
muchiile ascuþite. G  
În portbagaj existã ºase inele de ancorare. Încãrcaþi doar greutatea maximã permisã de
10 kg în caseta de depozitare EASY-PACK.
Pentru a preveni supraîncãrcarea, baza
casetei se adânceºte în podeaua
portbagajului atunci când greutatea
încãrcãturii depãºeºte aproximativ 5 kg.
Nu depozitaþi obiecte fragile sau cu muchii
ascuþite în casetã.
În caz contrar, încãrcãtura ar putea fi
proiectatã din caseta de depozitare
EASY-PACK în cazul unei schimbãri bruºte de
direcþie sau al frânãrii bruºte, de exemplu,
provoacând rãnirea dumneavoastrã sau a
: Inele de ancorare altor persoane.
Cârligul pentru genþi din portbagaj ! La scoaterea casetei EASY-PACK, nu
În partea superioarã a portbagajului existã un depozitaþi obiecte pe cadrul acesteia ºi nu le
cârlig care poate fi utilizat pentru suspendarea împingeþi în cadru de deasupra. În caz contrar,
obiectelor, de exemplu a genþilor.
este posibilã deteriorarea casetei.
! Cârligul poate suporta o greutate maximã
de 5 kg. Nu îl utilizaþi pentru a fixa o
încãrcãturã.
178 Încãrcarea ºi depozitarea

Reglarea înãlþimii în orice poziþie 왘 Deplasaþi caseta în jos ºi trageþi-o afarã din
elementele de ancorare.
i Depozitaþi caseta EASY-PACK pe o
suprafaþã planã dupã îndepãrtare, de exemplu
pe un raft cu dimensiuni adecvate.
왘 Pentru montare: introduceþi caseta în
elementele de ancorare.
왘 Deplasaþi-o în sus ºi rotiþi mânerele rotative
: spre stânga cu 90°.
Comenzile

Compartimentul de depozitare situat sub


podeaua portbagajului
În compartimentul de depozitare se aflã trusa
왘 Trageþi caseta în afarã, trãgând mânerul : TIREFIT ºi trusa de scule a autovehiculului etc.
în direcþia sãgeþii pânã la elementele de
oprire.
왘 Apãsaþi partea centralã a suprafeþei de
încãrcare ; în jos, în direcþia sãgeþii, pânã
când suprafaþa de încãrcare ; atinge
poziþia doritã ºi caseta are mãrimea doritã.

G  


Asiguraþi-vã cã nu vã prindeþi mâinile în
interiorul casetei de depozitare EASY-PACK la
deplasarea în sus a suprafeþei de încãrcare.
În caz contrar, existã riscul de a vã rãni.
왘 Pentru deschidere: trageþi mânerul : în
sus.
왘 Apãsaþi tasta =.
Suprafaþa de încãrcare ; a casetei se
deplaseazã automat în sus.

Îndepãrtarea ºi montarea

왘 Ataºaþi mânerul : de chederul antiploaie


;.
! Îndepãrtaþi mânerul înainte de închiderea
capotei portbagajului ºi fixaþi-o cu fermitate
pentru a preveni ieºirea în exterior a clapetei
mânerului. În caz contrar, existã posibilitatea
: Mâner de fixare rotativ deteriorãrii mânerului.
; Cârlig
왘 Pentru demontare: rotiþi mânerele rotative
: spre dreapta cu 90°.
Încãrcarea ºi depozitarea 179

Portbagajul amplasat pe plafon*

GPericol de accident ºi rãnire


Dacã sunt fixate incorect, cadrul portbagaj,
suportul pentru schiuri sau încãrcãtura
acestora se pot desprinde de pe plafon.
Aceste obiecte pot fi proiectate în jur ºi pot

Comenzile
duce la accidentarea dumneavoastrã sau a
altor persoane. Respectaþi instrucþiunile de
instalare ale producãtorului portbagajului de
plafon/suportului pentru schiuri ºi Autovehicule cu plafon din oþel sau cu trapã
instrucþiunile speciale de utilizare. glisantã/rabatabilã (ilustraþie)*
Sarcina de pe plafon determinã ridicarea
centrului de greutate al autovehiculului, cu
consecinþe directe asupra manevrabilitãþii.
Respectaþi întotdeauna sarcina maximã pe
plafon de 100 kg. Adaptaþi-vã permanent
stilul de conducere la condiþiile de drum,
trafic ºi meteorologice ºi conduceþi cu mai
multã prudenþã atunci când transportaþi
încãrcãturi pe plafon.

! Mercedes-Benz recomandã utilizarea


exclusivã a portbagajelor de plafon testate ºi
omologate pentru autovehiculele Mercedes- Autovehicule cu trapã panoramicã glisantã*
Benz. Astfel, preveniþi deteriorarea ! Pentru a evita deteriorarea sau zgârierea
autovehiculului. capacelor, nu utilizaþi obiecte metalice sau dure
Depozitaþi sarcina pe portbagajul de plafon pentru deschiderea acestora.
astfel încât autovehiculul sã nu fie deteriorat 왘 Deschideþi cu atenþie capacele :, în
chiar dacã se aflã în miºcare. sensul indicat de sãgeatã.
În funcþie de dotãrile autovehiculului, 왘 Rabataþi capacele : în sus.
asiguraþi-vã cã puteþi: 왘 Fixaþi cadrul portbagaj doar de punctele de
앫 ridica complet trapa glisantã/rabatabilã* ancorare de sub capacele :.
앫 deschide complet trapa panoramicã Respectaþi instrucþiunile de montare
glisantã* furnizate de producãtor.
앫 deschide complet capota portbagajului.

* opþional
180 Dotãrile

Dotãrile 왘 Coborâþi parasolarul :.


왘 Detaºaþi parasolarul : din opritorul =.
Parasolarele 왘 Rabataþi parasolarul : în lateral.
왘 La autovehiculele cu parasolar
G  suplimentar*: rabataþi parasolarul: pe
orizontalã, conform necesitãþilor.
Acoperiþi oglinzile din parasolare în timpul 왘 Coborâþi parasolarul suplimentar* ;.
conducerii autovehiculului. În caz contrar,
este posibil sã fiþi orbit de luminile puternice Jaluzelele rulante* ale geamurilor
Comenzile

ºi sã nu puteþi detecta condiþiile de trafic. Ca laterale din spate


urmare, puteþi provoca un accident.

왘 Pentru extindere: trageþi jaluzeaua rulantã


de clapeta : ºi ataºaþi-o în opritoarele ;
: Lampa oglinzii din partea superioarã a geamului.
; Suport ! Ghidaþi manual jaluzeaua rulantã. Nu îi
= Clemã de fixare, de exemplu pentru permiteþi sã se ruleze brusc, pentru cã astfel
tichetele de parcare poate fi deteriorat mecanismul automat de
? Oglindã integratã în parasolar rulare.
A Capacul oglinzii
! În cazul în care conduceþi cu jaluzeaua
extinsã ºi geamul deschis în acelaºi timp,
Oglinda integratã în parasolar aceasta se poate desprinde din dispozitivul de
reþinere ºi se poate rula foarte rapid la viteze
Lampa de iluminare a oglinzii: funcþioneazã mari, de exemplu pe autostradã. Acest lucru
numai dacã parasolarul este fixat în opritorul ;
ºi capacul oglinzii A a fost rabatat în sus. poate deteriora retractorul. De aceea trebuie sã
rulaþi jaluzeaua sau sã închideþi geamul înainte
de a începe sã circulaþi cu vitezã mare.
Lumina solarã din lateral

* opþional
Dotãrile 181

Jaluzeaua rulantã a lunetei* 왘 Pentru remontare: apãsaþi scrumiera = în


suport pânã la fixare.
왘 Pentru închidere: apãsaþi scurt capacul :
pe partea din faþã.
Acesta revine în poziþia iniþialã.

Scrumiera din zona din spate a habitaclului

Comenzile
! Asiguraþi-vã cã deplasarea jaluzelei nu este
obstrucþionatã. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea jaluzelei sau a altor obiecte.
왘 Pentru extindere sau retragere: apãsaþi
scurt tasta :.
Jaluzeaua rulantã este extinsã sau rulatã
complet. 왘 Pentru deschidere: apãsaþi scurt capacul
; pe partea superioarã.
Scrumiera Scrumiera se deschide.
왘 Pentru scoatere: apãsaþi butonul de
Scrumiera din postul de conducere* eliberare= ºi scoateþi scrumiera
deplasând-o în sus.
왘 Pentru remontare: apãsaþi scrumiera : în
suport pânã la fixare.

Bricheta*

GPericol de rãnire ºi incendiu


Pentru manipularea brichetei fierbinþi,
utilizaþi numai mânerul acesteia. În caz
contrar, puteþi suferi arsuri.
Luaþi mãsuri pentru eliminarea pericolului de
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul : accidentare a copiilor ce cãlãtoresc în
înainte pânã la fixare. autovehicul prin atingerea brichetei fierbinþi
왘 Pentru scoatere: ridicaþi scrumiera = în sau de provocare a unui incendiu prin
sus ºi în afarã ;, þinând-o de nervurile manipularea acesteia.
laterale.

* opþional
182 Dotãrile

La autovehiculele fãrã scrumierã ºi brichetã


este montatã o prizã suplimentarã pe consola
centralã*.
Comenzile

왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în


contactul electronic de pornire.
왘 Glisaþi capacul : înainte pânã la fixare.
왘 Apãsaþi bricheta ; în interior. 왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul :
Bricheta ; este proiectatã automat în înainte pânã la fixare.
exterior când elementul de încãlzire este 왘 Ridicaþi capacul prizei ;.
încins la roºu. 왘 Pentru închidere: apãsaþi scurt capacul :
pe partea din faþã.
Prizele de 12 V
Acesta revine în poziþia iniþialã.
Prizele pot fi folosite pentru alimentarea
accesoriilor cu un consum maxim de 180 W.
Priza din zona din spate a habitaclului
Priza de pe planºa de bord

왘 Apãsaþi scurt capacul ; pe partea


superioarã.
왘 Deschideþi torpedoul (컄 pagina 169).
Capacul se deschide.
왘 Ridicaþi capacul prizei :.
왘 Ridicaþi capacul prizei :.

* opþional
Dotãrile 183

Telefonul mobil* sunt disponibile la atelierele specializate


autorizate, de exemplu la oricare centru
G  autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Funcþiile ºi serviciile disponibile atunci când
Respectaþi normele legale cu privire la utilizaþi telefonul mobil depind de modelul de
utilizarea telefonului mobil în autovehicul, telefon ºi operatorul de reþea.
aflate în vigoare în þara în care conduceþi.
Introducerea telefonului mobil
În cazul în care utilizarea echipamentelor
왘 Deschideþi compartimentul telefonului

Comenzile
mobile de comunicaþii în timpul deplasãrii (컄 pagina 170).
autovehiculului este permisã de lege, acestea
왘 La autovehiculele cu transmisie automatã
trebuie utilizate numai când condiþiile de fãrã manetã DIRECT SELECT*: conectaþi
trafic o permit. În caz contrar, existã pericolul suportul pentru telefon mobil la elementul
distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi de montare preinstalat; consultaþi
producerii unui accident cu urmãri grave instrucþiunile de montare separate ale
pentru dumneavoastrã ºi alte persoane. suportului pentru telefon mobil.
Aparatele de emisie-recepþie sau fax utilizate La autovehiculele cu transmisie automatã
ºi manetã DIRECT SELECT*:: instalaþi
fãrã antene exterioare cu coeficient de adaptorul mobil corespunzãtor modelului
reflexie redus pot bruia echipamentele de suport pentru telefon mobil
electronice ale autovehiculului ºi pot afecta (컄 pagina ).
negativ siguranþa funcþionalã a acestuia, 왘 Introduceþi telefonul mobil în suportul
precum ºi siguranþa personalã. Din acest aferent; consultaþi instrucþiunile de
motiv, utilizaþi aceste echipamente numai instalare separate ale suportului telefonului
dacã sunt corect conectate la o antenã mobil.
exterioarã separatã, cu un coeficient de Dacã introduceþi telefonul mobil în suport,
reflexie redus. puteþi vorbi cu persoana apelatã prin
intermediul sistemului hands-free.
Puteþi utiliza telefonul prin intermediul tastelor
G  6 ºi ~ de pe volanul multifuncþional.
Puteþi utiliza alte funcþii ale telefonului mobil
Radiaþiile electromagnetice excesive pot prin intermediul computerului de bord
dãuna sãnãtãþii. La utilizarea unei antene (컄 pagina 112).
exterioare vã recomandãm sã luaþi în calcul Când scoateþi cheia din contact, telefonul mobil
dezbaterile ºtiinþifice privind efectul nociv al va rãmâne activ, dar nu veþi mai putea utiliza
câmpurilor electromagnetice asupra sistemul hands-free.
sãnãtãþii. Dacã efectuaþi un apel ºi doriþi sã scoateþi cheia
din contact, trebuie mai întâi sã scoateþi
telefonul mobil din suport. În caz contrar,
Pentru o recepþie de calitate optimã la utilizarea convorbirea va fi încheiatã.
telefoanelor mobile în autovehicul ºi pentru a
reduce interferenþele dintre acestea ºi
echipamentele electronice ale autovehiculului, Adaptorul mobil pentru suportul
Mercedes-Benz vã recomandã utilizarea telefonului mobil (la autovehicule cu
antenei exterioare. Aceasta dirijeazã câmpurile transmisie automatã ºi manetã DIRECT
electromagnetice emise de un echipament fãrã SELECT*)
fir cãtre exteriorul autovehiculului. Intensitatea
câmpului magnetic în interiorul autovehiculului Anumite suporturi pentru telefoane mobile
este inferioarã celei dintr-un autovehicul care necesitã un adaptor mobil pentru instalarea
nu este prevãzut cu antenã exterioarã. corectã.
i Existã diverse suporturi de telefoane
mobile care pot fi instalate la bordul
autovehiculului. În unele cazuri, acestea diferã
în funcþie de þarã. Aceste suporturi de telefon

* opþional
184 Dotãrile

Demontarea adaptorului mobil


Comenzile

: Model anterior: exemplu de suport


pentru telefon mobil 왘 Îndepãrtaþi telefonul mobil din suport;
; Model nou: exemplu de suport pentru consultaþi instrucþiunile de montare
telefon mobil separate ale suportului pentru telefon
= Adaptor mobil mobil.
왘 Apãsaþi ambele butoane de eliberare ; ºi
apãsaþi în sus adaptorul mobil : cu
Montarea adaptorului mobil ajutorul suportului telefonului, pânã ce se
desprinde.
왘 Demontaþi suportul pentru telefon mobil din
adaptor :; consultaþi instrucþiunile de
montare separate ale suportului pentru
telefon mobil.
왘 Detaºaþi adaptorul mobil : utilizând o
unealtã adecvatã = ºi îndepãrtaþi-l.

Sistemul de deschidere a garajului*


Telecomanda integratã în oglinda retrovizoare
poate fi utilizatã pentru a acþiona pânã la trei
sisteme de deschidere diferite.
왘 Introduceþi adaptorul mobil : aliniind i Sistemul de deschidere a garajului este
orificiile cu bosajele ; plãcii de contact=. disponibil numai pentru anumite þãri.
왘 Conectaþi suportul pentru telefon mobil la
Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru
adaptorul mobil :; consultaþi instrucþiunile fiecare þarã.
de montare separate ale suportului pentru Sistemul de deschidere a garajului HomeLink®
telefon mobil.
este compatibil cu majoritatea dispozitivelor de
왘 Apãsaþi ambele butoane de eliberare 4 ºi deschidere a garajelor ºi porþilor utilizate în
apãsaþi în jos adaptorul mobil : cu
suportul telefonului pânã la fixare. Europa. Informaþii suplimentare privind
sistemul HomeLink® ºi/sau produsele
왘 Introduceþi telefonul mobil în suportul
aferent; consultaþi instrucþiunile de compatibile cu acesta sunt disponibile:
instalare separate ale suportului telefonului 앫 la orice centru autorizat de vânzãri ºi
mobil. service Mercedes-Benz
앫 prin linia telefonicã specialã HomeLink® -
(0) 08000 466 354 65 (gratuitã) sau +49 (0)
6838 907-277 (taxabilã)
앫 pe Internet: www.homelink.com.

* opþional
Dotãrile 185

왘 Îndreptaþi telecomanda sistemului de


deschidere a garajului spre partea stângã a
oglinzii retrovizoare interioare, de la o
distanþã între 5 ºi 20 de cm.
i Distanþa dintre telecomanda sistemului de
acces ºi sistemul integrat de deschidere a
garajului depinde de tipul de dispozitiv de
deschidere utilizat. Ar putea fi necesare mai
multe încercãri. Trebuie sã testaþi fiecare

Comenzile
poziþie timp de aproximativ 20 de secunde
înainte de a încerca deschiderea din altã
poziþie.
G  왘 Apãsaþi continuu unul din butoanele
telecomenzii sistemului de acces pânã când
Apãsaþi butonul de pe telecomanda integratã lampa martor : lumineazã intermitent în
numai dacã pe traseul cursei uºii garajului nu secvenþã rapidã.
se aflã persoane sau obiecte. În caz contrar, Programarea a fost efectuatã cu succes
persoanele pot fi accidentate în timpul dacã lampa martor : lumineazã
deplasãrii uºii. intermitent rapid.
왘 Eliberaþi butoanele transmiþãtoare ale
telecomenzii sistemului de acces ºi ale
telecomenzii integrate.
Programarea telecomenzii
Dacã lampa martor : se stinge dupã
i Veþi obþine rezultate adecvate prin aproximativ 20 de secunde fãrã sã fi luminat
introducerea de baterii noi în telecomanda intermitent în secvenþã rapidã:
pentru deschiderea uºii garajului înainte de 왘 Eliberaþi butoanele aferente ale
efectuarea programãrii. telecomenzii integrate ºi a celei portabile.
왘 Repetaþi procedura de programare. De
왘 ªtergeþi memoria telecomenzii integrate aceastã datã, schimbaþi distanþa între
(컄 pagina 186) înainte de efectuarea telecomanda sistemului de acces ºi tastele
programãrii iniþiale. celei din oglinda retrovizoare.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire. i Dacã sistemul de acces al garajului
funcþioneazã pe baza unui cod secvenþial, dupã
왘 Apãsaþi continuu unul dintre butoanele
transmiþãtoare ; - ? de pe telecomanda programare trebuie sã realizaþi sincronizarea
integratã. între telecomanda integratã ºi senzorul
Lampa martor : începe sã lumineze sistemului de acces.
intermitent dupã o scurtã perioadã de timp. Informaþii suplimentare sunt disponibile în
Aceasta lumineazã la intervale de o instrucþiunile de utilizare ale sistemului de
secundã. deschidere a garajului, de exemplu în secþiunile
i Lampa martor : începe imediat sã „Sincronizarea telecomenzii” sau „Înregistrarea
lumineaze intermitent atunci când o tastã este unei noi telecomenzi”. De asemenea, puteþi
programatã pentru prima datã. Dacã tasta apela la linia telefonicã specialã menþionatã mai
respectivã a fost deja programatã, lampa sus.
martor : va începe sã lumineze intermitent la
intervale de o secundã numai dupã scurgerea a
20 de secunde. Deschiderea sau închiderea uºii garajului
왘 Menþineþi apãsate butoanele Odatã programatã, telecomanda integratã
transmiþãtoare. suplineºte funcþiile telecomenzii sistemului de
acces în garaj. Vã recomandãm citirea
instrucþiunilor de utilizare pentru sistemul de
acces.
186 Dotãrile

왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul


electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta telecomenzii din oglinda
retrovizoare pe care aþi programat-o pentru
operarea uºii garajului.
Sistem de acces pe bazã de cod fix: lampa
martor : lumineazã continuu.
Sistem de acces pe bazã de cod secvenþial:
lampa martor : lumineazã intermitent
Comenzile

pentru scurt timp ºi apoi continuu timp de


aproximativ douã secunde. Aceastã
secvenþã se repetã timp de aproximativ 20
de secunde. 왘 Glisaþi înapoi scaunele.
i Telecomanda emite atât timp cât tasta este 왘 Pentru montare: aºezaþi covoraºul în poziþia
apãsatã. Transmisia va fi întreruptã dupã amxim corespunzãtoare.
20 de secunde ºi lampa martor : va lumina 왘 Apãsaþi capsele : pe opritoarele ;.
intermitent. Dacã este necesar, apãsaþi din nou 왘 Pentru demontare: trageþi covoraºul din
tasta telecomenzii. opritoarele ;.
왘 Îndepãrtaþi covoraºul.
ªtergerea memoriei telecomenzii
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
왘 Menþineþi apãsate tastele emiþãtoare ; ºi
? timp de aproximativ 20 de secunde,
pânã când lampa martor : începe sã
lumineze intermitent rapid.
Memoria este golitã.
i Este recomandatã golirea memoriei
telecomenzii înainte de vânzarea
autovehiculului.

Covoraºul* de pe partea ºoferului

G  
Dacã au fost aºezate covoraºe, asiguraþi-vã
cã existã spaþiu de manevrã suficient în jurul
pedalelor, iar acestea au fost fixate
corespunzãtor.
Covoraºele trebuie întotdeauna fixate prin
intermediul capselor ºi opritoarelor.
Înainte de a porni în cãlãtorie, verificaþi
stabilitatea covoraºelor ºi fixaþi-le dacã este
necesar. Covoraºele fixate necorespunzãtor
pot aluneca ºi pot stânjeni cursa pedalelor.
Nu suprapuneþi mai multe covoraºe.

* opþional
187

Observaþii privind rodajul.................... 188


Alimentarea ........................................ 188
Compartimentul motorului.................. 191
Pneurile ºi jantele ............................... 194
Conducerea pe timp de iarnã ............. 200
Recomandãri privind
conducerea......................................... 202
Tractarea unei remorci ....................... 204
Service ............................................... 208
Întreþinerea......................................... 209

Utilizarea autovehiculului
188 Observaþii privind rodajul

Observaþii privind rodajul Alimentarea


Primii 1.500 de kilometri Alimentarea

G  G  


Plãcuþele/garniturile noi de frânã asigurã Carburantul este extrem de inflamabil.
performanþe optime de frânare abia dupã Fumatul, utilizarea focului ºi a flãcãrilor
parcurgerea câtorva sute de kilometri. Pânã deschise sunt interzise în timpul manipulãrii
atunci, compensaþi acest inconvenient carburantului.
apãsând pedala cu mai multã putere. Aceastã Opriþi motorul ºi încãlzirea auxiliarã* înainte
Utilizarea autovehiculului

recomandare este valabilã ºi dupã de a alimenta.


schimbarea plãcuþelor/garniturilor sau a
discurilor de frânã.
G  
Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie
motorului, veþi beneficia de performanþe Evitaþi orice contact cu carburanþii.
excelente pe întreaga perioadã de funcþionare. Contactul direct al carburanþilor cu pielea sau
앫 Prin urmare, este recomandatã conducerea inhalarea vaporilor pot fi foarte dãunãtoare
autovehiculului cu diverse viteze de pentru sãnãtate.
deplasare ºi turaþii ale motorului pe
parcursul primilor 1.500 km.
앫 În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea G  
intensã a autovehiculului, de exemplu,
accelerarea la maxim. Nu depãºiþi 2/3 din Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
turaþia maximã admisã a motorului pentru autovehiculelor cu motor diesel. Nu
fiecare treaptã de vitezã. amestecaþi niciodatã motorina cu benzina.
앫 Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Acest lucru deterioreazã sistemul de
앫 Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã alimentare cu carburant ºi motorul, existând
inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. ºi posibilitatea apariþiei unui incendiu.
La autovehiculele cu transmisie automatã*:
앫 evitaþi apãsarea completã a pedalei de ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã autovehiculelor cu motor diesel. Nu utilizaþi
(kickdown). motorinã pentru alimentarea autovehiculelor cu
앫 utilizaþi treptele de vitezã 3, 2 sau 1 pentru motor pe benzinã. Chiar ºi o cantitate micã de
conducerea cu vitezã redusã, de exemplu, carburant neadecvat poate deteriora sistemul
pe teren accidentat.
de injecþie. Defecþiunile provocate de
Dupã parcurgerea primilor 1.500 de km, puteþi adãugarea carburantului neadecvat nu sunt
solicita treptat autovehiculul pânã la atingerea
turaþiei ºi vitezei de deplasare maxime. acoperite de garanþie.
i Trebuie sã respectaþi aceste instrucþiuni ºi ! Nu porniþi motorul dacã aþi alimentat cu un
în cazul în care motorul sau diferenþialul carburant neadecvat. În caz contrar,
autovehiculului au fost înlocuite. carburantul ar putea pãtrunde în conductele de
alimentare. Este necesarã golirea rezervorului
ºi a conductelor de alimentare. Apelaþi la un
atelier de specialitate autorizat pentru golirea
completã a acestora.
La zãvorârea sau deszãvorârea autovehiculului
prin intermediul cheii sau sistemului KEYLESS
GO*, clapeta buºonului rezervorului de
carburant este blocatã sau deblocatã automat.

* opþional
Alimentarea 189

Clapeta buºonului rezervorului de carburant Benzinã (EN 228)


este amplasatã în partea dreaptã spate a
autovehiculului. Poziþia clapetei buºonului ! Utilizaþi exclusiv benzinã premium fãrã
rezervorului de carburant este afiºatã pe plumb cu cifra octanicã de minim
instrumentul de bord 8. Sãgeata de lângã 95 COR/85 COM, conform standardului
pompa de alimentare indicã partea european EN 228.
autovehiculului pe care se aflã buºonul de
alimentare. În caz contrar, puteþi cauza reducerea puterii
motorului sau deteriorarea acestuia.
i Ca mãsurã temporarã, însã numai în cazul
în care carburantul recomandat nu este
disponibil, puteþi utiliza benzinã standard fãrã

Utilizarea autovehiculului
plumb, cu cifra octanicã 91 COR/82,5 COM.
Aceasta poate reduce performanþele motorului
ºi creºte consumul de carburant. Evitaþi
accelerarea la maxim a autovehiculului.
În unele þãri, calitatea benzinei disponibile
poate fi inferioarã, determinând depunerea de
calaminã în jurul supapelor de admisie. În astfel
de cazuri, dupã ce consultaþi oricare centru
: Pentru a deschide clapeta buºonului de autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz,
alimentare
puteþi adãuga în benzinã aditivul
; Pentru a introduce clapeta buºonului
= Tabel cu valorile presiunii în pneuri (Nr. A000989254510) recomandat ºi
? Tipul de carburant comercializat de cãtre Mercedes-Benz. Trebuie
sã respectaþi instrucþiunile ºi rapoartele de
왘 Pentru deschidere: apãsaþi clapeta amestecare indicate pe container.
buºonului de alimentare cu carburant în
sensul indicat de sãgeata :. Informaþii suplimentare privind „Carburantul”
(컄 pagina 305) .
Aceasta se deschide parþial.
왘 Deschideþi clapeta buºonului rezervorului
de carburant. E 350 CGI BlueEFFICIENCY
왘 Rotiþi buºonul spre stânga ºi scoateþi-l. ! Utilizaþi exclusiv benzinã premium fãrã
왘 Introduceþi buºonul rezervorului în suportul plumb, cu cifra octanicã de minim
situat pe partea interioarã a clapetei ;. 95 COR/85 COM, conform standardului
왘 Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea european EN 228.
pistolului pompei de carburant.
În caz contrar, puteþi cauza reducerea puterii
! Umplerea excesivã a rezervorului poate motorului sau deteriorarea acestuia.
deteriora sistemul de alimentare.
왘 Pentru închidere: fixaþi la loc buºonul ºi
i Este posibil ca în unele þãri benzina
rotiþi-l spre dreapta. Dacã se închide corect disponibilã sã aibã conþinut prea mare de sulf.
veþi auzi sunetul specific. Acest carburant poate emana un miros
왘 Apãsaþi clapeta buºonului pânã când se neplãcut, în special în timpul cãlãtoriilor scurte.
fixeazã cu sunetul specific. Dupã realimentarea cu carburant fãrã sulf
i Autovehicule cu motor diesel: dacã (conþinut de sulf < 10 ppm), mirosul se reduce.
rezervorul s-a golit complet, va fi necesarã
purjarea sistemului de alimentare
(컄 pagina ).
190 Alimentarea

Diesel (EN 590, DIN 51628) Daunele provocate de utilizarea unor carburanþi
sau aditivi necorespunzãtori nu sunt acoperite
G  de garanþie.
Informaþii suplimentare privind „Carburantul”
Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea (컄 pagina 305).
autovehiculelor cu motor diesel. Nu
amestecaþi niciodatã motorina cu benzina.
Temperaturi exterioare reduse
Acest lucru deterioreazã sistemul de
alimentare cu carburant ºi motorul, existând Fluiditatea motorinei poate fi insuficientã la
ºi posibilitatea apariþiei unui incendiu. temperaturi ambiante scãzute.
Pentru a evita problemele de funcþionare, în
Utilizarea autovehiculului

! Alimentaþi doar cu motorinã care respectã lunile de iarnã sunt disponibile tipuri de
motorinã cu fluiditate superioarã, pentru
standardul european EN 590 sau standardul condiþii termice scãzute. La temperaturi mai
german DIN 51628. mici de –5 °C, autovehiculul trebuie alimentat
În caz contrar, puteþi cauza reducerea puterii cu motorinã pentru sezonul rece.
motorului sau deteriorarea acestuia. Motorina pentru sezonul rece poate fi utilizatã
fãrã probleme la temperaturi de pânã la
! Pentru alimentarea autovehiculelor cu filtru –20 °C.
de particule diesel în þãrile din afara UE, trebuie Dacã motorina obiºnuitã (de varã) sau motorina
utilizatã exclusiv motorinã Euro cu un conþinut pentru sezonul rece mai puþin adecvatã pentru
redus de sulf, de maxim 0,005% pe unitate temperaturi reduse sunt singurele tipuri de
(50 ppm). carburanþi disponibile (de exemplu, în zonele cu
climã mediteraneanã), trebuie sã adãugaþi
! În þãrile în care motorina are un conþinut aditiv pentru îmbunãtãþirea fluiditãþii, într-o
mai mare de sulf (de exemplu 0,035% pe cantitate corespunzãtoare temperaturii
unitate), uleiul de motor trebuie schimbat mai exterioare.
frecvent. Puteþi obþine informaþii suplimentare Adãugaþi aditivul în motorinã în timp util, înainte
privind intervalele de schimbare a uleiului de ca fluiditatea acesteia sã se diminueze. În caz
motor de la oricare centru autorizat de vânzãri contrar, defecþiunile pot fi remediate numai
ºi service Mercedes-Benz. încãlzind întregul sistem de alimentare, de
exemplu parcând autovehiculul într-un garaj
! Utilizarea unor carburanþi care nu întrunesc încãlzit.
cerinþele normei EN 590 sau ale standardului
german DIN 51628 poate favoriza uzura,
Aditivii pentru îmbunãtãþirea fluiditãþii
precum ºi deteriorarea motorului ºi a sistemului
de evacuare. Eficienþa aditivului de îmbunãtãþire a fluiditãþii
nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de
Nu alimentaþi cu: carburant. Respectaþi informaþiile furnizate de
앫 carburant pentru motoare diesel maritime producãtorul aditivului atunci când îl utilizaþi.
앫 produse petroliere pentru încãlzire
Utilizaþi numai aditivi de îmbunãtãþire a
fluiditãþii care au fost testaþi ºi aprobaþi de
앫 biodiesel Mercedes-Benz. Puteþi obþine informaþii
앫 ulei vegetal suplimentare în aceastã privinþã de la oricare
앫 benzinã
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
앫 parafinã
앫 kerosen
Nu amestecaþi aceste tipuri de carburant cu
motorinã ºi nu utilizaþi aditivi speciali (cu
excepþia: aditivilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii —
consultaþi secþiunea „Temperaturi exterioare
reduse”).
Compartimentul motorului 191

Compartimentul motorului 앫 se efectueazã pornirea motorului


앫 contactul este pus ºi motorul urmeazã a
Capota fi pornit prin antrenare manualã.

G  În caz contrar, vã puteþi electrocuta sau rãni


grav, chiar fatal.
Nu acþionaþi clapeta de desiguranþare a capotei
motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. În În cazul autovehiculelor cu motor diesel:
caz contrar, capota se poate deschide ºi poate Sistemul electronic de control al injecþiei
împiedica vizibilitatea. funcþioneazã la înaltã tensiune. Din acest
motiv, nu trebuie sã atingeþi niciodatã
componentele sistemului de injecþie dacã:

Utilizarea autovehiculului
Capota activã (siguranþa pietonilor) 앫 motorul este în funcþiune
Capota activã poate reduce pericolul de rãnire a 앫 se efectueazã pornirea motorului
pietonilor în cazul anumitor accidente. Ridicarea
capotei asigurã spaþiu suficient pentru accesul la 앫 contactul este pus.
diferite componente, de exemplu la motor. În caz contrar, vã puteþi electrocuta sau rãni
Informaþii suplimentare despre capota activã sunt grav, chiar fatal.
disponibile la 컄 pagina 273.
왘 Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz
Deschiderea sunt dezactivate.

G   G  


Existã pericol de accidentare când capota Lamele ºi braþele ºtergãtoarelor de parbriz ar
este deschisã, chiar dacã motorul nu este în putea fi puse în miºcare.
funcþiune. Când capota motorului este deschisã, braþele
Unele piese ale motorului se pot încãlzi excesiv. ºtergãtoarelor ar putea provoca rãnirea
Pentru a evita pericolul arsurilor, atingeþi doar dumneavoastrã sau a altor persoane.
componentele motorului descrise în manualul Anterior deschiderii capotei motorului
de utilizare ºi respectaþi instrucþiunile asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz sunt
corespunzãtoare referitoare la siguranþã. dezactivate ºi cheia a fost scoasã din contact.

Clapeta de desiguranþare a capotei motorului


G  este situatã în zona inferioarã a postului de
conducere.
Ventilatorul radiatorului, situat între radiator
ºi blocul motor, poate porni automat, chiar în
cazul în care cheia a fost scoasã din contactul
electronic de pornire. Din acest motiv trebuie
sã evitaþi zona de rotaþie a paletelor
ventilatorului. În caz contrar, existã pericolul
sã vã rãniþi.
În cazul autovehiculelor cu motor pe benzinã:
Sistemul de aprindere electronicã
funcþioneazã la înaltã tensiune. Din acest
motiv, nu trebuie sã atingeþi niciodatã
componentele sistemului de injecþie
(bobinele de inducþie, cablurile, fiºele bujiilor
왘 Trageþi de clapeta de desiguranþare a
sau priza de verificare) dacã:
capotei:.
앫 motorul este în funcþiune Capota motorului este eliberatã.
192 Compartimentul motorului

! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu Verificarea nivelului uleiului de motor


sunt ridicate. În caz contrar, ºtergãtoarele sau
În timpul acestei operaþii:
capota motorului pot fi deteriorate.
앫 autovehiculul trebuie parcat pe o suprafaþã
Mânerul de deblocare a capotei motorului este planã,
situat deasupra grilei radiatorului.
앫 dacã motorul a atins temperatura normalã
de funcþionare, acesta trebuie oprit timp de
cel puþin cinci minute,
앫 dacã motorul nu a atins temperatura
normalã de funcþionare, acesta trebuie
oprit timp de cel puþin 30 de minute (de
exemplu, dacã motorul a funcþionat doar
Utilizarea autovehiculului

pentru o perioadã scurtã de timp).

În funcþie de tipul motorului, joja de ulei poate


fi situatã în locuri diferite.

왘 Introduceþi mâna în spaþiul dintre capota


motorului ºi grila radiatorului, trageþi în sus
mânerul de deblocare a capotei ; ºi
ridicaþi-o.

Închiderea

GPericol de accidentare
Închideþi capota motorului cu atenþie, pentru
E 300 (exemplu)
a evita accidentarea persoanelor din jur.
왘 Scoateþi joja de ulei : din tubul pentru
jojã.
왘 Coborâþi capota motorului ºi lãsaþi-o sã
cadã liber de la aproximativ 20 cm. 왘 ªtergeþi joja :.
왘 Verificaþi fixarea corespunzãtoare a 왘 Introduceþi joja: în tubul sãu pânã la
capotei. capãt ºi apoi scoateþi-o din nou.
i În cazul în care capota motorului poate fi Nivelul uleiului este corect dacã se situeazã
puþin ridicatã, nu este fixatã corespunzãtor. între marcajul minim = ºi cel maxim ;.
Deschideþi-o din nou ºi închideþi-o cu mai multã 왘 Dacã este necesar, adãugaþi ulei.
forþã.
Adãugarea de ulei de motor
Uleiul de motor
În funcþie de stilul de conducere, autovehiculul
consumã maxim 0,8 litri de ulei la 1.000 km. HNotã privind protecþia mediului
Consumul de ulei poate fi mai mare în cazul în
care autovehiculul este nou sau dacã motorul La adãugarea de ulei de motor, luaþi mãsuri
este utilizat în mod frecvent la turaþii mari. pentru a evita vãrsarea uleiului. Trebuie
Informaþii suplimentare despre uleiul de motor evitatã infiltrarea uleiului în sol sau în
(컄 pagina 306). cursurile de apã. În caz contrar, acesta va
afecta negativ mediul înconjurãtor.
Compartimentul motorului 193

În funcþie de tipul motorului, buºonul poate fi 왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 (컄 pagina 73) în
situat în locuri diferite. contactul electronic de pornire.
왘 Verificaþi indicatorul temperaturii lichidului
de rãcire de pe display-ul multifuncþional
(컄 pagina 28).

G  


Sistemul de rãcire este presurizat. Din acest
motiv, capacul rezervorului de lichid de rãcire
trebuie deºurubat numai dupã rãcirea
motorului. Temperatura afiºatã a lichidului de

Utilizarea autovehiculului
rãcire trebuie sã fie sub 70 °C. În caz contrar,
puteþi suferi arsuri dacã este eliberat lichid de
E 300 (exemplu) rãcire fierbinte.
왘 Rotiþi buºonul : spre stânga ºi
îndepãrtaþi-l. Vasul de expansiune a lichidului de rãcire este
situat în compartimentul motorului, pe partea
왘 Adãugaþi cantitatea necesarã de ulei
dreaptã, în sensul de deplasare a
(컄 pagina 306). autovehiculului.
i Diferenþa de nivel între marcajul de nivel
minim ºi cel de nivel maxim corespunde unei
cantitãþi de aproximativ 2 litri.
i În cazul autovehiculelor cu motor pe
benzinã cu 8 cilindri, diferenþa de cantitate
dintre marcajul MIN ºi cel MAX este de
aproximativ 1,5 litri.
! Nu adãugaþi ulei în exces. Dacã se adaugã
prea mult ulei ºi nivelul acestuia se situeazã
deasupra marcajului maxim de pe jojã, este
posibilã deteriorarea motorului sau a
convertorului catalitic. Îndepãrtaþi excesul de 왘 Rotiþi cu atenþie capacul : o jumãtate de
ulei prin sifonare. turã spre stânga ºi permiteþi eliberarea
excesului de presiune.
왘 Aºezaþi la loc buºonul : pe gâtul de
umplere cu ulei ºi rotiþi spre dreapta. 왘 Continuaþi sã rotiþi capacul : spre stânga
ºi apoi îndepãrtaþi-l.
Buºonul trebuie sã se închidã cu sunetul
specific. Cantitatea de lichid de rãcire din vasul de
expansiune ; este suficientã dacã nivelul
Informaþii suplimentare despre uleiul de motor lichidului atinge marcajul = de pe tubul de
(컄 pagina 306). umplere, când lichidul este rece, sau
depãºeºte marcajul cu 1,5 cm când este
Lichidul de rãcire cald.
Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când 왘 Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar.
autovehiculul este oprit pe o suprafaþã planã ºi
motorul este rece. 왘 Aºezaþi la loc capacul: ºi strângeþi-l pânã
la capãtul cursei.
Informaþii suplimentare despre lichidul de
rãcire la (컄 pagina 308).
194 Pneurile ºi jantele

Sistemul de spãlare a parbrizului/ 왘 Pentru închidere: apãsaþi capacul : pe


gâtul de umplere pânã se fixeazã.
farurilor*
Rezervorul cu lichid de spãlare a parbrizului ºi Pneurile ºi jantele
farurilor* este situat în compartimentul
motorului, pe partea stângã a acestuia când De reþinut
este privit în direcþia de mers. ! Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz vã
recomandã sã utilizaþi numai pneuri ºi jante
care au fost special omologate pentru
autovehicul de cãtre Mercedes-Benz. Aceste
pneuri sunt adaptate special pentru utilizarea
împreunã cu sisteme precum ABS sau ESP® ºi
Utilizarea autovehiculului

sunt marcate dupã cum urmeazã:


앫 MO = Mercedes-Benz Original
앫 MOE = Mercedes-Benz Original Extended
(cu proprietãþi de rulare pe panã)*
*Pneurile Mercedes-Benz Original Extended
trebuie utilizate exclusiv pe jante care au fost
i Pe parcursul anului, completaþi cu lichid special omologate de cãtre Mercedes-Benz.
concentrat pentru spãlarea parbrizului.
În cazul utilizãrii altor tipuri de pneuri, jante sau
accesorii, Mercedes-Benz nu îºi asumã nicio
G  responsabilitate asupra eventualelor
Concentratul de lichid de spãlare a deteriorãri. Puteþi obþine informaþii
parbrizului este foarte inflamabil. În suplimentare despre pneuri, jante ºi combinaþii
consecinþã, fumatul, lucrul cu focul ºi cu aprobate între acestea de la oricare centru
flacãra deschisã sunt interzise în timpul autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
manipulãrii concentratului de lichid de În cazul montãrii altor tipuri de pneuri decât
spãlare. cele testate ºi recomandate de Mercedes-Benz,
caracteristici precum manevrabilitatea, nivelul
! Utilizaþi exclusiv lichid de spãlare a zgomotului ºi consumul de carburant pot fi
parbrizului adecvat pentru suprafeþele din afectate negativ. În plus, roþile pot intra în
material plastic. Lichidul de spãlare neadecvat contact cu caroseria sau componentele punþilor
poate deteriora lentilele din plastic ale farurilor. în cazul în care autovehiculul este foarte
왘 Omogenizaþi în prealabil amestecul de
încãrcat sau când conduceþi cu lanþuri
lichid de spãlare a parbrizului într-un antiderapante. Aceste fenomene pot conduce
recipient separat. la deteriorarea pneurilor sau a autovehiculului.
왘 La temperaturi peste punctul de îngheþ: ! Pneurile reºapate nu sunt testate ºi nici
umpleþi rezervorul de lichid de spãlare cu recomandate de Mercedes-Benz, întrucât în
un amestec de apã ºi concentrat de lichid cazul acestora deteriorãrile anterioare nu pot fi
de spãlare (de exemplu MB SummerFit).
întotdeauna detectate. Din acest motiv,
왘 La temperaturi sub punctul de îngheþ: Mercedes-Benz nu poate garanta siguranþa
umpleþi rezervorul de lichid de spãlare cu
un amestec de apã, aditiv antigel ºi autovehiculului. Nu montaþi pneuri
concentrat de lichid de spãlare (de exemplu recondiþionate dacã nu aveþi informaþii cu
MB WinterFit). Adaptaþi concentraþia privire la utilizarea lor anterioarã.
amestecului la temperatura exterioarã.
왘 Pentru deschidere: ridicaþi capacul :
trãgând de clapetã.
왘 Adãugaþi cantitatea necesarã de amestec
de lichid de spãlare.
* opþional
Pneurile ºi jantele 195

G  Observaþii privind verificarea regulatã a


Pneurile, jantele ºi accesoriile care nu au fost jantelor ºi pneurilor
special autorizate de Mercedes-Benz pentru 앫 Verificaþi în mod regulat pneurile ºi jantele
autovehicul sau nu sunt utilizate în mod pentru a identifica eventualele defecþiuni
corespunzãtor, pot afecta siguranþa (de exemplu, tãieturi, perforaþii, deteriorãri
conducerii. Ca urmare, puteþi provoca un prin lovire ºi deformãri, fisuri, sau coroziune
accentuatã la nivelul jantelor), la intervale
accident. Înainte de a le achiziþiona, de cel puþin 14 zile, precum ºi dupã
informaþi-vã dacã sunt adecvate ºi care sunt deplasãrile pe teren accidentat sau în
prevederile legale ºi recomandãrile condiþii dificile de drum. Jantele deteriorate
producãtorului, la un Centru de Service pot cauza pierderi de presiune.

Utilizarea autovehiculului
Mercedes-Benz . 앫 Verificaþi cu regularitate adâncimea
profilului de rulare, precum ºi întregul profil
Nu sunt permise modificãri ale sistemului de al pneurilor (컄 pagina 196). Dacã este
frânare ºi ale roþilor ºi nici utilizarea nevoie, bracaþi roþile din faþã la maxim
elementelor distanþiere sau a scuturilor pentru a efectua verificarea flancurilor
antipraf pentru frâne. Acest lucru anuleazã interioare ale pneurilor.
valabilitatea certificatului de înmatriculare al 앫 Toate ventilele roþilor trebuie sã fie dotate
autovehiculului. cu un capac care sã le protejeze împotriva
murdãriei ºi umezelii. Nu montaþi pe ventile
(de exemplu pe sistemul de monitorizare a
Indicaþii privind alegerea, montarea ºi presiunii în pneuri) decât capacele standard
înlocuirea pneurilor ale acestora sau alte tipuri de capace
omologate de Mercedes-Benz pentru
앫 Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip autovehicul.
ºi aceeaºi marcã.
앫 Verificaþi periodic presiunea în toate
앫 Montaþi numai pneuri de dimensiuni pneurile, inclusiv în pneul roþii de rezervã*,
corespunzãtoare. în special înainte de deplasãrile pe distanþe
앫 Ulterior montãrii de pneuri noi, rulaþi cu lungi ºi, dacã este necesar, corectaþi-o
vitezã moderatã pentru primii 100 km, (컄 pagina 196).
deoarece pneurile ating performanþele
maxime numai dupã parcurgerea acestei
distanþe. Indicaþii privind conducerea
앫 Dacã roþile ambelor punþi au aceleaºi autovehiculului
dimensiuni, pneurile noi vor fi montate 앫 În timpul rulãrii, fiþi atenþi la vibraþii,
iniþial la roþile din faþã. zgomote ºi caracteristici de manevrabilitate
앫 Pneurile trebuie înlocuite dupã cel mult neobiºnuite, de exemplu, dacã
ºase ani, indiferent de gradul de uzurã al autovehiculul „trage” într-o parte. Acest
acestora. Aceastã recomandare se aplicã ºi lucru indicã faptul cã jantele sau pneurile
roþii de rezervã*. sunt deteriorate. Dacã presupuneþi cã unul
앫 Nu conduceþi cu pneuri cu adâncime dintre pneuri este defect, reduceþi viteza ºi
scãzutã a profilului de rulare, pentru cã opriþi autovehiculul de îndatã ce este
astfel este redusã capacitatea de tracþiune posibil, pentru verificarea jantelor ºi
în condiþii de drum umed (acvaplanare). pneurilor. Defectele ascunse ale pneurilor
pot, de asemenea, sã afecteze
! Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi manevrabilitatea autovehiculului. Dacã nu
uscat, preferabil la întuneric. Evitaþi contactul identificaþi nicio defecþiune, apelaþi la un
pneurilor cu uleiul, vaselina, benzina sau atelier specializat, de exemplu, la oricare
motorina. centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz pentru verificarea pneurilor
ºi a jantelor.
앫 La parcare, asiguraþi-vã cã pneurile nu vor fi
deformate de bordurã sau de alte
obstacole. Dacã este necesarã trecerea

* opþional
196 Pneurile ºi jantele

peste borduri, limitatoare de vitezã sau Profilul de rulare


gropi, încercaþi sã faceþi acest lucru încet ºi
în unghi obtuz. În caz contrar este posibilã
deteriorarea pneurilor, în special a G  
taloanelor acestora.
Reþineþi faptul cã:
Sensul de rotaþie 앫 aderenþa pneurilor la carosabilul umed
Pneurile cu sens de rotaþie specificat oferã scade rapid dacã adâncimea profilului de
avantaje suplimentare, de exemplu, dacã existã rulare este mai micã de 3 mm . Prin
riscul apariþiei fenomenului de acvaplanare. urmare, pneurile cu o adâncime
Puteþi beneficia de aceste avantaje doar dacã insuficientã a profilului de rulare trebuie
sensul de rotaþie indicat este respectat. înlocuite;
Utilizarea autovehiculului

Marcajul sub formã de sãgeatã de pe talonul


앫 pneurile de iarnã cu adâncimea profilului
pneului indicã sensul corect de rotaþie.
benzii de rulare sub 4 mm trebuie
i Roata de rezervã* poate fi montatã ºi în înlocuite, întrucât nu mai pot asigura o
sensul invers de rotaþie. aderenþã corespunzãtoare;
앫 este posibil ca profilul de rulare al
Sistemul de rulare pe panã
pneurilor sã nu se uzeze uniform. De
MOExtended* aceea, trebuie sã verificaþi cu regularitate
Sistemul de rulare pe panã MOExtended adâncimea profilului de rulare pe întreaga
permite continuarea cãlãtoriei chiar dacã unul suprafaþã a pneurilor. Dacã este necesar,
sau mai multe dintre pneurile autovehiculului îºi rotiþi volanul astfel încât sã puteþi
pierd complet presiunea.
observa profilul de rulare mai uºor.
Sistemul de rulare pe panã MOExtended poate
fi utilizat numai în combinaþie cu sistemul de În caz contrar, puteþi pierde controlul asupra
avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri autovehiculului ºi provoca un accident, din
sau cu sistemul de monitorizare a presiunii în cauza aderenþei reduse a pneurilor la
pneuri* ºi exclusiv pentru pneuri testate de carosabil.
Mercedes-Benz.
i Autovehiculele dotate cu sistem de rulare Presiunea în pneuri
pe panã MOExtended nu sunt echipate cu trusa
TIREFIT*.1 i Tabelul cu presiunile recomandate pentru
pneuri pentru diferite temperaturi de
Prin urmare, vã recomandãm sã echipaþi funcþionare, este situat pe interiorul capacului
autovehiculul cu o trusã TIREFIT* dacã aþi de acces la buºonul rezervorului de carburant.
montat pneuri fãrã sistem de rulare pe panã, de
exemplu pneuri de iarnã. Valoarea valabilã pentru roata de rezervã
„Minispare”* este menþionatã pe aceasta,
i Trusele TIREFIT* sunt disponibile la orice precum ºi în secþiunea „Date tehnice”.
atelier de specialitate autorizat, de exemplu un
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. G  
Puteþi gãsi informaþii cu privire la conducerea O presiune prea ridicatã sau prea redusã în
pe panã în secþiunea „Sfaturi practice” pneuri poate avea efecte negative asupra
(컄 pagina 289). siguranþei conducerii autovehiculului, ceea
ce poate duce la producerea de accidente. În
consecinþã, trebuie sã verificaþi periodic
presiunea în toate pneurile (inclusiv în pneul
roþii de rezervã*), în special înainte de
deplasãrile pe distanþe lungi ºi, dacã este
necesar, corectaþi-o.

1. Numai pentru anumite þãri.


* opþional
Pneurile ºi jantele 197

Pentru a mãsura presiunea în pneuri utilizaþi un Pentru viteze de pânã la 210 km/h:
manometru adecvat. Aspectul exterior al Valorile presiunii din pneuri recomandate pe
pneurilor nu permite evaluarea adecvatã a eticheta de pe clapeta buºonului rezervorului,
presiunii în pneuri. În cazul autovehiculelor pentru viteze de pânã la 210 km/h, pot fi
echipate cu sistem de monitorizare a presiunii diminuate dupã cum urmeazã, fãrã a reduce
în pneuri*, presiunea din pneuri poate fi siguranþa:
verificatã utilizând computerul de bord. -0,3 bar (-4 psi ): pentru modele limuzinã cu
pneuri de 16"/17"
G  Astfel se îmbunãtãþeºte confortul pe parcursul
cãlãtoriei, deºi consumul de carburant poate
Dacã presiunea într-un pneu scade în mod creºte uºor.
repetat:

Utilizarea autovehiculului
앫 verificaþi dacã existã corpuri strãine în Sistemul de avertizare asupra pierderii
pneu, de presiune din pneuri
앫 verificaþi dacã existã pierderi de presiune În timpul deplasãrii autovehiculului, sistemul
prin pneu sau ventil, de avertizare asupra pierderii de presiune în
pneuri monitorizeazã presiunea prin
앫 verificaþi dacã pe ventilele pneurilor au compararea vitezelor de rotaþie ale roþilor.
fost montate exclusiv capace aprobate Acest fapt îi permite sistemului sã detecteze
de Mercedes-Benz. pierderea semnificativã de presiune din pneul
O presiune prea redusã în pneuri poate avea unei roþi. Dacã viteza de rotaþie a unei roþi se
modificã din cauza scãderii presiunii din pneu,
efecte negative asupra siguranþei active a pe display-ul multifuncþional este afiºat un
autovehiculului, ceea ce poate duce la mesaj de avertizare corespunzãtor.
producerea de accidente.
G  
Presiunea în pneuri trebuie corectatã numai
atunci când acestea sunt reci. În funcþie de Sistemul de avertizare asupra pierderii de
temperatura mediului ambiant, de viteza cu presiune în pneuri nu vã avertizeazã asupra
care rulaþi ºi de solicitarea pneurilor, reglãrii incorecte a presiunii în pneuri. Tabelul
temperatura ºi prin urmare presiunea acestora
se poate modifica cu aproximativ 0,1 bar per prezent pe partea interioarã a clapetei
10 °C. Luaþi acest lucru în calcul atunci când buºonului rezervorului de carburant vã va
verificaþi presiunea pneurilor calde ºi ajuta sã decideþi dacã este necesarã
corectaþi-o doar dacã este prea scãzutã pentru corectarea presiunii în pneuri.
condiþiile curente de funcþionare. Sistemul de avertizare asupra pierderii de
Rularea cu presiuni prea ridicate sau prea presiune în pneuri nu poate înlocui verificarea
scãzute în pneuri are ca efect: regulatã a presiunii din pneuri deoarece
앫 scurtarea duratei de viaþã a pneurilor sistemul nu poate detecta pierderea egalã a
앫 creºterea probabilitãþii de deteriorare a presiunii din pneuri.
pneurilor
Sistemul de monitorizare a presiunii din
앫 apariþia unor efecte negative privind pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei
manevrabilitatea (de exemplu, apare
fenomenul de acvaplanare) pierderi bruºte de presiune, cauzatã de
exemplu de perforarea pneului de cãtre un
Verificaþi de asemenea presiunea din pneul roþii
de rezervã*. corp strãin.
În cazul unei pierderi bruºte de presiune,
HNotã privind protecþia mediului opriþi autovehiculul acþionând frânele cu
atenþie. Nu efectuaþi manevre bruºte de
Verificaþi presiunea în pneuri periodic, la cel virare pe parcursul încetinirii autovehiculului.
puþin 14 zile.
Funcþionarea sistemului de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri este limitatã sau
întârziatã dacã:
* opþional
198 Pneurile ºi jantele

앫 pe roþi sunt montate lanþuri antiderapante 왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a


앫 rulaþi pe carosabil pe timp de iarnã selecta meniul Tyre pressure (Presiunea în
pneuri).
앫 conduceþi pe o suprafaþã acoperitã cu nisip
sau pietriº 왘 Apãsaþi tasta #.
앫 adoptaþi un stil de conducere foarte sportiv Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat
(cu viteze ridicate în viraje ºi accelerãri urmãtorul mesaj:
rapide) Run Flat Indicator active (Indicator de
앫 tractaþi o remorcã foarte grea sau foarte rulare pe panã activat)
mare Restart possible with OK (Activare posibilã
apãsând OK)
앫 rulaþi cu încãrcãturã mare (în autovehicul
sau pe plafon) Dacã doriþi sã confirmaþi activarea:
왘 Apãsaþi tasta #.
Utilizarea autovehiculului

Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat


Repornirea sistemului de avertizare asupra urmãtorul mesaj:
pierderii de presiune în pneuri
Tyre pressure now OK? (Presiunea curentã în
Reporniþi sistemul de avertizare asupra pneuri este corectã?)
pierderii de presiune în pneuri dacã: 왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
앫 aþi modificat presiunea în pneuri selecta Yes (Da).
앫 aþi înlocuit jantele sau pneurile 왘 Apãsaþi tasta #.
앫 aþi montat jante sau pneuri noi Pe display-ul multifuncþional va apãrea
왘 Înainte de repornire, consultaþi tabelul de urmãtorul mesaj:
pe partea interioarã a clapetei buºonului Run Flat Indicator restarted (Indicator de
rezervorului, pentru a vã asigura cã rulare pe panã repornit)
presiunile din cele patru pneuri sunt reglate Dupã o perioadã de autoprogramare,
corect pentru condiþiile respective de sistemul de avertizare asupra pierderii
funcþionare. presiunii din pneuri va monitoriza presiunea
왘 Respectaþi, de asemenea, notele din setatã în toate cele patru pneuri.
secþiunea privind presiunea în pneuri Dacã doriþi anularea activãrii:
(컄 pagina 196).
왘 Apãsaþi tasta L.

G  sau


왘 Dacã este afiºat mesajul Tyre pressure now
Sistemul de avertizare asupra pierderii de OK? apãsaþi tasta $ sau % pentru a
presiune va funcþiona corespunzãtor numai selecta No (Nu).
dacã presiunea în pneuri este reglatã corect. 왘 Apãsaþi tasta #.
Dacã presiunea în pneuri a fost reglatã Presiunea în pneuri, memoratã la ultima
incorect, aceste valori incorecte vor fi activare, continuã sã fie monitorizatã.
utilizate ca repere pentru monitorizare. Sistemul de monitorizare a presiunii în
Dacã presiunea într-un pneu este pneuri*
insuficientã, acest lucru va determina
Dacã autovehiculul este dotat cu un sistem de
instabilitatea autovehiculului în timpul rulãrii, monitorizare a presiunii din pneuri, pe roþi sunt
crescând astfel pericolul producerii unui montaþi senzori care monitorizeazã presiunea
accident. din toate cele patru pneuri. Sistemul de
monitorizare a pneurilor vã avertizeazã dacã
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în presiunea scade în unul sau mai multe pneuri.
contactul electronic de pornire. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri
funcþioneazã numai dacã sunt montate
Pe display-ul multifuncþional va apãrea dispozitive electronice corespunzãtoare la roþi.
afiºajul standard (컄 pagina )
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Service.

* opþional
Pneurile ºi jantele 199

i Valorile presiunii în pneuri, indicate de


G  computerul de bord, pot diferi de cele mãsurate
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prin intermediul manometrului la o staþie de
nu vã avertizeazã asupra reglãrii incorecte a alimentare. Presiunile în pneuri afiºate pe
presiunii în pneuri. Tabelul prezent pe partea computerul de bord corespund unor valori
interioarã a clapetei buºonului rezervorului mãsurate la nivelul mãrii. Valorile presiunii în
de carburant vã va ajuta sã decideþi dacã este pneuri mãsurate cu un manometru, când
necesarã corectarea presiunii în pneuri. autovehiculul se aflã la altitudine, sunt mai ridicate
Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri decât cele afiºate pe computerul de bord. În acest
nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte caz, nu reduceþi presiunea în pneuri.
de presiune, cauzatã de exemplu de perforarea Reactivarea sistemului de monitorizare a

Utilizarea autovehiculului
pneului de cãtre un corp strãin. În cazul unei presiunii în pneuri
pierderi bruºte de presiune, opriþi autovehiculul
acþionând frânele cu atenþie. Nu efectuaþi Când reporniþi sistemul de monitorizare a
manevre bruºte de virare pe parcursul încetinirii presiunii din pneuri, sunt ºterse toate mesajele
autovehiculului. de avertizare, iar lãmpile de avertizare se sting.
Monitorul utilizeazã valorile presiunii în pneuri
setate curent drept valori specificate pentru
i Funcþionarea sistemului de monitorizare a monitorizare.
presiunii în pneuri poate fi afectatã negativ de În majoritatea cazurilor, sistemul de
interferenþele generate de echipamentele monitorizare a presiunii din pneuri detecteazã
emiþãtoare de unde radio (de exemplu, automat noile valori de presiune, de exemplu
telefoane mobile sau aparate de dacã:
emisie-recepþie) utilizate în apropierea 앫 aþi modificat presiunea în pneuri
앫 aþi înlocuit jantele sau pneurile
autovehiculului.
앫 aþi montat jante sau pneuri noi
Verificarea electronicã a presiunii în pneuri i Prezentarea generalã a meniurilor este
disponibilã la 컄 pagina .
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi
(컄 pagina 73). valori:
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a 왘 Utilizaþi tabelul de pe partea interioarã a
selecta meniul Service. capacului de acces la buºonul rezervorului
de carburant pentru a verifica dacã
왘 Apãsaþi 9 sau : pentru a selecta presiunea din toate cele patru pneuri este
Tyre pressure (presiunea în pneuri). reglatã la valoarea adecvatã pentru
왘 Apãsaþi tasta a. condiþiile curente de conducere.
Respectaþi, de asemenea, notele din
secþiunea privind presiunea în pneuri
(컄 pagina 
).
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta = sau ; pentru a
selecta meniul Service.
왘 Apãsaþi tasta 9 sau : pentru a
Va fi afiºatã presiunea curentã în pneurile selecta Tyre pressure (presiunea în pneuri).
fiecãrei roþi.
왘 Apãsaþi tasta a.
În cazul în care autovehiculul a staþionat peste
20 de minute sau dacã nu aþi condus cu o vitezã Este afiºatã presiunea curentã în fiecare
peste 25 km/h de la pornirea autovehiculului, pneu sau este afiºat unul din urmãtoarele
apare mesajul urmãtor: mesaje:
Tyre pressure displayed only after driving for a Tyre pressure displayed only after driving
few minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã a few mins (Presiunea în pneuri va fi
dupã ce aþi condus timp de câteva minute) afiºatã dupã un parcurs de câteva minute).
200 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã

왘 Apãsaþi tasta : . Este posibilã slãbirea ºuruburilor de roatã dacã


Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat acestea nu sunt strânse la un cuplu de 130 Nm.
urmãtorul mesaj:
Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz vã
Use current pressure values as new reference recomandã sã utilizaþi numai ºuruburi de o
values (Utilizaþi valorile curente ale mãrime adecvatã, care au fost omologate
presiunii drept noi valori de referinþã) pentru autovehiculele Mercedes-Benz.
왘 Apãsaþi tasta a.
Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat În funcþie de condiþiile de utilizare, pneurile
urmãtorul mesaj: roþilor din faþã se uzeazã în mod diferit faþã de
Tyre pressure monitor restarted (Sistem de cele din spate. Schimbaþi pneurile între ele
monitorizare a presiunii în pneuri înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã
reactivat). devinã prea evidentã. Pneurile roþilor din faþã se
Utilizarea autovehiculului

Dupã ce aþi condus câteva minute, valorile uzeazã preponderent pe marginea exterioarã,
curente ale presiunii sunt adoptate ca noi pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe
valori de monitorizare. porþiunea centralã.
Pneurile pot fi permutate la intervale de rulare
Anularea reactivãrii între 5.000 ºi 10.000 km, în funcþie de gradul
왘 Apãsaþi tasta %. de uzurã a suprafeþei de rulare, cu condiþia ca
roþile din faþã ºi cele din spate sã aibã aceleaºi
sau dimensiuni. Nu inversaþi sensul de rotaþie a
왘 Apãsaþi tasta 9 pentru a pãrãsi meniul. pneurilor.
Curãþaþi bine suprafeþele de contact ale jantelor
Alte mesaje care pot fi afiºate pe display-ul cu discurile de frânã la fiecare permutare.
multifuncþional Verificaþi presiunea din pneuri ºi, dacã este
Dacã pe dispay-ul multifuncþional este afiºat necesar, reporniþi sistemul de avertizare asupra
urmãtorul mesaj: pierderilor de presiune.
Please correct the tyre pressure (Corectaþi
presiunea din pneuri) Conducerea autovehiculului pe timp de
왘 Verificaþi presiunea în toate cele patru iarnã
pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar.
i În cazul în care schimbaþi între ele roþile De reþinut
autovehiculului, presiunile din pneuri vor fi Pentru pregãtirea autovehiculului pentru
afiºate pentru scurt timp în poziþii greºite. sezonul rece apelaþi la un atelier de specialitate
Aceasta se corecteazã dupã ce aþi condus autorizat, de exemplu, la oricare centru
câteva minute ºi presiunea în pneuri va afiºatã autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz,
înainte de sosirea iernii.
în poziþiile corecte.
Pneurile de iarnã
Permutarea pneurilor
Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura
exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt
G  acoperite de zãpadã sau gheaþã. Numai în acest
fel eficienþa maximã a sistemelor de asistare a
Schimbaþi pneurile din faþã cu cele din spate conducerii ABS ºi ESP® poate fi asiguratã ºi pe
numai dacã au aceiaºi parametri: de exemplu timp de iarnã.
dimensiune, adâncime de deformare etc.
Pentru a menþine capacitatea de manevrare a
Verificaþi cuplul de strângere a ºuruburilor dupã autovehiculului, utilizaþi pneuri de iarnã de
fiecare înlocuire/permutare la un atelier de acelaºi tip ºi cu profil de rulare identic pentru
specialitate autorizat, care deþine echipamentul toate roþile.
ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii
lucrãrilor. În acest scop, Mercedes-Benz vã
recomandã sã apelaþi la unul dintre centrele
autorizate de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
atelier de specialitate autorizat.
Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã 201

G  Lanþurile antiderapante


Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz
Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului de recomandã sã utilizaþi doar lanþuri
rulare sub 4 mm trebuie înlocuite imediat. antiderapante care au fost omologate special
Aceste pneuri nu sunt adecvate pentru pentru autovehiculele Mercedes-Benz sau care
utilizarea pe timp de iarnã ºi nu oferã aderenþã au un standard de calitate corespunzãtor.
suficientã. Ca urmare, aþi putea pierde controlul Dacã intenþionaþi sã montaþi lanþuri
asupra autovehiculului ºi provoca un accident. antiderapante, aveþi în vedere urmãtoarele
aspecte:
Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã 앫 lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe
specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. toate combinaþiile jantã/pneu;
Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita 앫 lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe

Utilizarea autovehiculului
maximã de vitezã specificatã este mai micã roþile de rezervã de urgenþã, de exemplu pe
decât viteza maximã a autovehiculului, este roata de tip „Minispare”.
necesarã amplasarea unui semn de avertizare
corespunzãtor în câmpul vizual al ºoferului. 앫 montaþi lanþurile antiderapante în pereche
Acesta poate fi obþinut de la un atelier de ºi numai pe roþile din spate. Respectaþi
specialitate autorizat, de exemplu, de la un instrucþiunile de instalare furnizate de
centru autorizat de vânzãri ºi service producãtor.
Mercedes-Benz. Dacã au fost montate lanþurile antiderapante ºi
În astfel de cazuri este recomandatã reducerea autovehiculul este dotat cu sistemul
vitezei maxime a autovehiculului pânã la AIRMATIC*, puteþi conduce doar dacã garda la
valoarea maximã permisã pentru pneurile de sol a fost ridicatã (컄 pagina 142).
iarnã, utilizând sistemul Speedtronic Nu depãºiþi viteza maximã admisã de 50 km/h.
permanent 1(컄 pagina 140). i Este indicat sã dezactivaþi sistemul ESP® la
Odatã ce aþi montat pneurile de iarnã: punerea autovehiculului în miºcare când acesta
왘 Verificaþi presiunea în pneuri este prevãzut cu lanþuri antiderapante
(컄 pagina 196). (컄 pagina ). Aceasta permite roþilor sã
왘 Reporniþi sistemul de monitorizare a patineze într-o manierã controlatã,
presiunii în pneuri* (컄 pagina 198). obþinându-se o forþã sporitã de tracþiune (efect
de excavaþie).
G  
Conducerea pe timp de iarnã
Dacã montaþi roata de rezervã* pe parcursul
utilizãrii pneurilor de iarnã, luaþi în considerare
faptul cã stabilitatea autovehiculului va fi G  
afectatã negativ de instabilitatea la viraje
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
provocatã de pneurile de tipuri diferite. Din
acest motiv, este necesar sã vã adaptaþi stilul pentru a amplifica frâna de motor pe
de conducere noilor condiþii ºi sã conduceþi cu suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
atenþie sporitã. provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi
Înlocuiþi roata de rezervã* la cel mai apropiat autovehiculul poate derapa.
atelier de specialitate autorizat, care deþine
echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare Conduceþi cu atenþie sporitã pe suprafeþe de
pentru realizarea acestei lucrãri. În acest scop, carosabil alunecoase. Evitaþi manevrele bruºte
Mercedes-Benz recomandã apelarea la unul de accelerare, virare ºi frânare.
dintre centrele autorizate de vânzãri ºi service Dacã autovehiculul este în pericol de a derapa
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea sau nu poate fi oprit când se deplaseazã cu
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de vitezã redusã:
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 왘 Pentru autovehiculele cu transmisie
manualã: comutaþi în poziþia neutrã.

1. Disponibil doar pentru anumite þãri.


* opþional
202 Recomandãri privind conducerea

왘 Pentru autovehiculele cu transmisie Astfel veþi utiliza frâna de motor, iar viteza
automatã*: deplasaþi maneta selectorului autovehiculului va fi menþinutã fãrã a fi
în poziþia N. necesarã solicitarea frânelor la fel de intens.
왘 Încercaþi sã menþineþi controlul asupra Sistemul de frânare nu va fi suprasolicitat,
autovehiculului prin corectarea direcþiei. prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a
acestuia. Dacã este nevoie de o frânare
Recomandãri privind conducerea suplimentarã, apãsaþi pedala de frânã în mod
repetat ºi nu continuu.
Deplasarea autovehiculului cu motorul
oprit Sarcinile mari ºi uºoare
Dacã frânele au fost solicitate intens, nu opriþi
G  autovehiculul imediat, mai conduceþi o
Utilizarea autovehiculului

perioadã de timp. Acest fapt permite fluxului de


Nu opriþi niciodatã motorul când aer sã realizeze o rãcire mai rapidã a frânelor.
autovehiculul se aflã în miºcare.
Asistarea direcþiei sau a frânãrii nu este G  
disponibilã atunci când motorul nu este în
funcþiune. Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de
frânã în timpul deplasãrii autovehiculului, de
Va fi necesar un efort considerabil mai mare
exemplu, nu uzaþi frânele prin aplicarea
pentru menþinerea direcþiei ºi pentru frânare, constantã ºi uºoarã de presiune asupra
putând pierde controlul autovehiculului ºi
pedalei. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea
cauza un accident. sistemului de frânare, mãreºte distanþa de
frânare ºi poate conduce la deteriorarea
Frânele completã a frânelor.

G  Dacã utilizaþi frâna cu moderaþie, trebuie sã-i


verificaþi ocazional eficienþa. În acest sens,
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã frânaþi mai energic la o vitezã mai mare. Astfel
pentru a amplifica frâna de motor pe este amelioratã aderenþa frânelor.
suprafeþe alunecoase. Aceasta poate
provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi Carosabilul umed
autovehiculul poate derapa.
În cazul în care conduceþi în timpul unei ploi
torenþiale fãrã a utiliza frânele o perioadã lungã
G  de timp, atunci când veþi frâna prima oarã, este
posibil ca efectul de frânare sã fie întârziat.
Trebuie sã frânaþi mai puternic.
Asiguraþi-vã cã alþi participanþi la trafic nu vor
fi puºi în pericol de aceastã manevrã. În consecinþã, este necesarã menþinerea unei
distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã.
Dupã ce aþi condus pe o suprafaþã umedã,
frânaþi puternic, þinând cont de condiþiile de
Conducerea în pantã trafic. Aceastã acþiune va încãlzi discurile de
Pe pante extrem de abrupte sau la coborârea pe frânã, ceea ce va determina uscarea mai rapidã
porþiuni lungi în pantã, în cazul în care a acestora ºi protejarea lor împotriva coroziunii.
autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o
remorcã, trebuie sã selectaþi din timp o treaptã
de vitezã inferioarã sau, în cazul autovehiculelor
cu transmisie automatã*, selectaþi treapta 1, 2
sau 3.
i Acest lucru este valabil ºi dacã aþi activat
sistemul TEMPOMAT, Speedtronic sau
Distronic Plus*.
* opþional
Recomandãri privind conducerea 203

Efectul de frânare redus pe un carosabil Aderenþa pneurilor


acoperit cu sare
G  
G  În timp ce pe carosabil uscat, autovehiculul
Stratul de sare acumulat pe discurile ºi poate fi pe deplin controlat la anumite viteze,
plãcuþele/garniturile de frânã poate provoca pe carosabil umed sau acoperit cu polei este
întârzierea efectului de frânare, ducând la necesarã reducerea vitezei pentru obþinerea
mãrirea semnificativã a distanþei de frânare, aceluiaºi nivel de siguranþã în trafic. În caz
ceea ce poate provoca un accident. contrar, aþi putea cauza un accident.
Pentru a evita acest pericol, trebuie: În cazul în care temperatura exterioarã se

Utilizarea autovehiculului
앫 sã frânaþi cu atenþie din când în când la apropie de valorile de îngheþ, acordaþi o
deplasarea pe carosabil acoperit cu sare, atenþie deosebitã condiþiilor de drum.
fãrã a pune în pericol siguranþa altor În cazul în care suprafaþa carosabilului este
participanþi la trafic. Acest lucru ajutã la acoperitã de polei (de exemplu, în urma
îndepãrtarea stratului de sare care îngheþãrii apei din condensarea ceþii),
probabil a început sã se acumuleze pe frânarea autovehiculului va antrena formarea
discurile ºi plãcuþele/garniturile de frânã; unui strat subþire de apã sub roþi, care reduce
앫 sã menþineþi o distanþã mai mare faþã de considerabil aderenþa pneurilor. În astfel de
autovehiculul din faþã ºi sã conduceþi cu condiþii meteorologice este necesar sã
foarte multã atenþie; conduceþi cu atenþie sporitã.
앫 sã frânaþi cu atenþie la finalul unei
deplasãri ºi imediat dupã începerea Conducerea pe carosabil umed
alteia, astfel încât resturile de sare sã fie
îndepãrtate de pe discul de frânã. În cazul în care apa acumulatã pe carosabil
depãºeºte o anumitã adâncime, existã pericolul
acvaplanãrii autovehiculului chiar dacã:
앫 vã deplasaþi cu vitezã redusã
Plãcuþele/garniturile de frânã noi
앫 pneurile au o adâncime corespunzãtoare a
Mercedes-Benz recomandã ca, din motive de profilului de rulare
siguranþã, sã utilizaþi exclusiv plãcuþe/garnituri Din acest motiv, nu conduceþi prin ºanþurile
de frânã care au fost omologate pentru create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu
autovehiculele Mercedes-Benz sau care atenþie.
corespund standardului de calitate echivalent.
Plãcuþele/garniturile de frânã care nu au fost Conducerea pe drumuri inundate
omologate pentru autovehiculele
Mercedes-Benz sau care nu ating un nivel Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de
corespunzãtor de calitate pot afecta negativ carosabil acoperite de apã, aveþi în vedere
siguranþa funcþionãrii autovehiculului. urmãtoarele aspecte:
앫 limita permisã de adâncime a apei este de
G  25 cm;
앫 nu conduceþi cu o vitezã mai mare decât
Plãcuþele/garniturile de frânã noi asigurã o viteza mersului pe jos.
frânare optimã doar dupã parcurgerea unei ! Þineþi cont de faptul cã autovehiculele care
distanþe de câteva sute de kilometri. Înainte se deplaseazã în faþã sau din sens opus
de atingerea unui nivel optim de frânare, genereazã valuri. Acest lucru poate avea drept
trebuie sã compensaþi efectul redus de rezultat depãºirea adâncimii maxime admise a
frânare acþionând frâna mai puternic. stratului de apã.
Aceastã recomandare este valabilã ºi pentru
Nerespectarea acestor recomandãri poate avea
cazurile în care discurile ºi plãcuþele/
drept urmare defectarea motorului, a
garniturile de frânã au fost înlocuite.
sistemului electric sau a celui de transmisie.
204 Cãlãtoriile în strãinãtate

Cãlãtoriile în strãinãtate
G  
De reþinut Asiguraþi-vã cã aþi cuplat cârligul de
O reþea extinsã de centre autorizate de vânzãri remorcare, indiferent dacã este pliat sau
ºi service Mercedes-Benz este disponibilã ºi în depliat ºi cã lampa martor este stinsã.
alte þãri. Numerele de telefon ale liniei speciale
de service disponibile din strãinãtate se gãsesc Nu acþionaþi rozeta de eliberare când
în capitolul „Service24h” al caietului de service. remorca este cuplatã. În caz contrar, existã
În anumite þãri este disponibil doar carburant cu riscul desprinderii remorcii.
cifrã octanicã inferioarã.
Informaþii suplimentare despre calitatea
carburantului sunt disponibile la
Utilizarea autovehiculului

(컄 pagina 188).

Modul simetric al fazei scurte


În cazul în care cãlãtoriþi în þãri unde traficul se
desfãºoarã pe sensul opus al carosabilului faþã
de þara de înmatriculare a autovehiculului, faza
scurtã a farurilor trebuie comutatã în modul
simetric. Astfel, veþi diminua efectul de orbire al
farurilor asupra conducãtorilor auto care se
deplaseazã din sens opus.
왘 Încredinþaþi comutarea farurilor unui atelier 왘 Pentru deschiderea capacului: rotiþi
de specialitate autorizat, de exemplu, unui mânerul : spre stânga ºi deschideþi
centru autorizat de vânzãri ºi service capacul în jos ;.
Mercedes-Benz.
În cazul autovehiculelor dotate cu sistem
inteligent de iluminare „Intelligent Light
System”*, puteþi activa/dezactiva farurile cu
ajutorul funcþiei „Modul turist” din computerul
de bord (컄 pagina 122).

G  
Nu uitaþi sã schimbaþi din nou setarea
farurilor în modul asimetric atunci când
reîncepeþi sã vã deplasaþi pe aceeaºi parte a
carosabilului ca ºi în þara în care a fost
înmatriculat autovehiculul. În caz contrar 왘 Acþionaþi rozeta de eliberare; cu mâna,
puteþi orbi participanþii la trafic care se poziþionând degetul mare în spaþiul special
prevãzut ºi rotind-o spre stânga.
deplaseazã din sens opus, fiind posibilã
producerea unui accident. Cârligul de remorcare este deblocat ºi se
deplaseazã din poziþia sa de sub bara de
protecþie spate. Lampa martor :
Tractarea unei remorci lumineazã intermitent.

Deplierea cârligului de remorcare


Înainte de tractarea unei remorci cu ajutorul
autovehiculului trebuie sã depliaþi cârligul de
remorcare.
Rozeta de eliberare este situatã în portbagaj, în
spatele panoului din partea stângã.

* opþional
Tractarea unei remorci 205

앫 masa maximã admisã a ansamblului


autovehicul-remorcã
Valorile maxime admise aplicabile sunt
specificate în documentaþia autovehiculului.
Valorile aprobate de producãtor sunt
menþionate pe plãcuþele de identificare, iar
cele cu privire la autovehiculul care realizeazã
tractarea, în secþiunea „Date tehnice”.

Pentru informaþii suplimentare referitoare la


dimensiunile de montare ºi sarcini, consultaþi

Utilizarea autovehiculului
왘 Apãsaþi cârligul de remorcare în sensul secþiunea „Date tehnice” (컄 pagina 318).
sãgeþii pânã când acesta se fixeazã în
poziþie verticalã. Cârligul de remorcare poate suporta o sarcinã
maximã pe cuplajul de tractare de 84 kg .
Lampa martor : se stinge. Totuºi, masa încãrcãturii remorcii nu trebuie sã
Pe display-ul multifucþional este afiºat depãºeascã cifra indicatã pe dispozitivul de
mesajul Trailer hitch Check lock mech. tractare ºi plãcuþele de identificare a remorcii.
(Dispozitiv de tractare. Verificaþi Se aplicã cea mai micã valoare.
mecanismul de fixare) înainte de cuplarea ! Utilizaþi un cuplaj de tractare cu sarcinã cât
cârligului.
mai apropiatã de sarcina maximã admisã. În
왘 Scoateþi capacul de protecþie al cârligului cazul utilizãrii unui cuplaj cu sarcina sub 50 kg,
de remorcare ºi pãstraþi-l într-un loc sigur.
remorca s-ar putea desprinde.
왘 Asiguraþi-vã cã la utilizare, bila dispozitivului
de tractare este curatã ºi lubrifiatã sau Reþineþi cã sarcina suportatã de cuplajul de
uscatã (fãrã lubrifiant), în funcþie de tractare trebuie scãzutã din sarcina utilã ºi
specificaþiile aferente remorcii. sarcina punþii spate.
Priza este integratã în cârligul de remorcare. Reþineþi faptul cã, la tractarea unei remorci,
sistemul Parktronic* (컄 pagina 146), de
Observaþii privind tractarea unei remorci asistare la parcare* (컄 pagina 149) ºi sistemul
Blind Spot Assist* (컄 pagina 236) sunt
G  disponibile în mod limitat sau nu sunt
disponibile.
Atunci când apropiaþi autovehiculul de i La autovehiculele fãrã sistem de control al
remorcã, asiguraþi-vã cã între acestea nu se gãrzii la sol, înãlþimea cârligului de remorcare
aflã nimeni. variazã în funcþie de încãrcãtura
Ataºaþi ºi desprindeþi cu grijã remorca. autovehiculului. Dacã este necesar, utilizaþi o
Cuplarea incorectã a remorcii la vehiculul remorcã cu barã de remorcare reglabilã.
care o tracteazã poate duce la desprinderea
acesteia.
Asiguraþi-vã cã sunt respectate urmãtoarele
valori:
앫 sarcina maximã de tractare
앫 sarcina admisã a remorcii
앫 sarcina admisã pe puntea spate a