Sunteți pe pagina 1din 318
2125840281Z102 Clasa E Manual de utilizare Manual de utilizare Clasa E

2125840281Z102

Clasa E Manual de utilizare Manual de utilizare Clasa E
Clasa E
Manual de utilizare
Manual de utilizare Clasa E

Simboluri

*

Dotãri opþionale/opþional

( pagina) Display

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Recomandare Instrucþiune Simbol de continuare Trimitere la o paginã Mesaj pe display-ul multifuncþional

Internet Informaþii suplimentare despre autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre Daimler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri:

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

Redacþia Puteþi trimite orice întrebãri sau sugestii referitoare la aceste instrucþiuni de utilizare echipei de redactare a documentaþiei tehnice la urmãtoarea adresã:

Daimler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germania Data publicãrii: 04.08.2008 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau orice alt tip de reproducere, integralã sau parþialã, fãrã permisiune scrisã din partea Daimler AG.

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de a porni la drum, vã recomandãm sã vã familiarizaþi cu autovehiculul ºi sã parcurgeþi acest manual. Indicaþiile din manual vã vor ajuta sã beneficiaþi în mod optim de performanþele autovehiculului ºi sã evitaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Dotãrile opþionale sunt marcate cu asterisc*. Dotãrile autovehiculului sau denumirile produselor pot varia în funcþie de model, de articolele comandate, de specificaþiile fiecãrei þãri ºi de disponibilitate. Ilustraþiile din acest manual prezintã un autovehicul cu volanul pe partea stângã. Dispunerea comutatoarelor, a manetelor, a compartimentelor de depozitare etc, diferã la autovehiculele cu volanul pe partea dreaptã. Mercedes-Benz actualizeazã permanent autovehiculele produse la cele mai noi standarde în domeniu ºi, drept urmare, îºi rezervã dreptul de a efectua în orice moment modificãri în materie de design, dotãri ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual sunt considerate nefondate. Dacã aveþi întrebãri, vã rugãm sã vã adresaþi unui centru autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Manualul de utilizare, instrucþiunile pe scurt, caietul de service ºi anexele constituie pãrþi integrante ale autovehiculului. Acestea trebuie pãstrate la bord ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice Daimler AG vã doreºte o conducere plãcutã ºi în siguranþã.

i Informaþii despre funcþiile importante din dotarea autovehiculului dumneavoastrã sunt disponibile în limbile germanã ºi englezã în Manualul de utilizare interactiv publicat pe Internet, la adresa:

www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung

Cuprins

3

Index . . . . . . . . . . . . . .
Index
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
Prezentare generalã
21
Introducere
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
Sistemele de
33
Prezentarea comenzilor
63
Utilizarea autovehiculului
187
Sfaturi
215
Date
291

Index

A

ABS (Sistem antiblocare

la frânare)

. Lampã de avertizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.55,

233,

248

248

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

233

Accelerare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 300

Accident

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 254

Note

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 254

Aderenþã

. Afiºajul intervalelor pentru efectuarea

. Afiºaj standard (computer de bord)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.203

. 108

. Afiºare permanentã (computer de bord)

reviziilor tehnice ASSYST PLUS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 208

115

Afiºarea temperaturii exterioare

 

104

Airbag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 247

Lampã martor PASSENGER AIRBAG OFF

 

247

Airbag frontal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 38

Airbag pentru genunchii ºoferului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Airbag pentru pasagerul din faþã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Airbag pentru ºofer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Airbaguri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.35, 37, 38, 39

. Airbag pentru genunchii ºoferului

Activare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 35

39

Airbaguri laterale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Airbaguri tip cortinã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Faþã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Pasager faþã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 38

Sistem

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 37

ºofer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Unitate de comandã

35

Airbaguri tip cortinã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.39,

245

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

245

AIRMATIC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.136,

234

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

234

Alimentare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 188

. Apelarea unei defecþiuni

Alimentare (remorcã)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 207

. 218

vezi Mesaj afiºat Asistare electronicã a vezi ETS Asistare la parcare

.

.

.

.

.

.

57

79, 138, 140, 143

Camerã video pentru mers înapoi Oglindã exterioarã de pe partea

 

.

.

.

.

.

.

143

pasagerului din faþã

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 79

. Sistem de asistare la parcare

PARKTRONIC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

138

140

Asistare pentru faza lungã adaptivã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 86

Activare/dezactivare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 86

Asistent pentru atenþie vezi ATTENTION ASSIST

 

114

Asistent pentru obosealã vezi ATTENTION ASSIST

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.114,

145

ASSYST PLUS

. vezi Afiºajul intervalelor pentru efectuarea reviziilor tehnice ATA (Sistem de alarmã antifurt) Dezactivarea alarmei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.208

.61

61

114, 145, 231

114

ATTENTION ASSIST

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Activare/dezactivare (computer de bord)

.

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

Audio

.

.

.

.

. Computer de bord

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.110

110

. Apelare (computer de bord) Autovehicul Deszãvorâre de avarie

Autonomie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.108

. 115, 263, 264, 288

264

108

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Parcare pe perioade îndelungate

 

.

.

.

.

.

263

Pornire prin remorcare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

288

Remorcare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

288

Setãri individuale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115

Transportare

. Avertizare pentru centura de siguranþã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

288

.82

B

Baterie

219, 232, 241, 267, 268, 282, 284, 285

Bateria autovehiculului

 

282

Deconectare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

284

Demontare/montare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

284

Încãrcare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

284

. Înlocuire (telecomandã pentru sistemul de

Înlocuire (cheie)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

267

încãlzire auxiliarã)

 

268

Întreþinere (autovehicul)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

282

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.219, 232,

241

Pornire asistatã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

285

Reconectare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

285

Verificare (cheie)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

261

Bec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

240, 271

Luminã infraroºie

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

271

240

Becuri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

268, 269, 270, 271

Faza lungã a farurilor Faza scurtã a farurilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

270

270

Iluminare suplimentarã în viraje

.

.

.

.

.

.

.

.

270

. Lampa semnalizatorului de direcþie

Înlocuire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

270

271

Lãmpi de poziþie

 

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

270

Lãmpi laterale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

270

Prezentare generalã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

269

Benzi ornamentale

 

.212

Curãþare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

212

Benzinã

. Cifrã octanicã minimã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.189

189

vezi Carburant Blind Spot Assist

 

114, 148, 150, 228, 247

Index

Activare/dezactivare (computer de bord) Lampã de avertizare

 

114

Scaun central spate Centuri de siguranþã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

247

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83, 230

Lampã martor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

247

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83,

230

. Tractarea unei remorci

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

228

150

Cheie

Defecþiune

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64, 65, 93, 241, 261, 267

261

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vezi Blind Spot Assist

. Compartimentul motorului

Bloc de siguranþe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.289, 290

Funcþie de închidere de confort Înlocuirea bateriei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

267

289

Mesaj afiºat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

241

. Blocarea selectorului în poziþia

.

.

Portbagaj

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2900

.

Reprogramare

Pierdere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

261

65

 

Verificarea bateriei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

267

de

parcare

. Deblocare manualã (transmisie automatã)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Brichetã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.