Sunteți pe pagina 1din 2

Infiintare PFA

Durata acțiunii de infiintare PFA (Persoană Fizică Autorizată) poate fi cuprinsă între 3 și 5 zile
lucrătoare. Aceast interval este valabil din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC. Este
bine de știut că, începând cu 19.04.2013, toate PFA-urile se constituie neplătitoare de TVA. Cei care
doresc să devină plătitori de TVA înainte de atingerea plafonului de 300.000 lei urmează să facă o
cerere în acest sens la ANAF.

PFA-urile au două variante de impozitare:

 în sistem real;
 pe normă de venit;

Este indicat ca înainte de demararea procedurii de inființare PFA să verificați dacă activitatea
dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe
normă de venit.

Numele PFA este dat, în general, de numele persoanei fizice care urmează să se autorizeze ca
PFA. În cazurile în care numele persoanelor sunt des intâlnite se utilizează în denumire inițialele
părinților.

În cazul PFA întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei
fizice care deține acest statut. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru PFA se ține în partidă
simplă. PFA-ul poate avea angajați.

Acte necesare

 Carte de identitate titular;


 Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă
experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea;
 Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de
vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de
Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 Specimen de semnatură dat la notariat;
 Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea
dosarului la Registrul Comerțului;

Costuri

 190 lei (taxe de Registru și onorariu inclus);

Servicii - Tipuri de firme


SOCIETATI COMERCIALE

Societatea cu răspundere limitată (SRL)


Societatea pe acţiuni (SA)
Societatea în nume colectiv (SNC)
Societatea în comandită simplă (SCS)
Societatea în comandită pe acţiuni (SCA)