Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Frumoasa

PROIECT DIDACTIC

Cadru didactic: Popa Mariana


Data:
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Chimie
Tema: Oxigenul și carbonul
Tipul lectiei: Lecţia de fixare şi sistematizare

Competenţe specifice:

1.1. Explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice.
3.2. Rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/ legilor în studierea reacţiilor chimice.
4.1.Comunicarea sub formă scrisă/ orală a rezultatelor unui demers de investigare folosind
terminologia ştiinţifică.

Obiective operaţionale:

O1: să cunoască proprietățile fizice și chimice ale oxigenului


O2: să cunoască proprietățile fizice și chimice ale oxigenului
O3: să cunoască metodele de obținere a oxigenului și starile natural ale carbonului
O4: să calculeze masele moleculare
O5: să rezolve probleme pe baza noțiunilor învățate despre oxigen și carbon

Forme de organizare
a) a conţinuturilor: modulară
b) a activităţii: frontală, individuală

Tipuri de interacţiuni : profesor-elev, elev-profesor; elev-elev;

Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă


orală şi scrisă, individuală şi în grup

Resurse:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristica, expunerea, explicația,
problematizarea
b) temporale: 50 minute

Material didactic: manual, tablă, cretă, fișă de lucru


Școala Gimnazială Frumoasa

Etapa lecției Activitatea profesorului Activitatea Metode de Resurse


elevului predare - temporale
învăţare
Notează absenţele; Se pregătesc
Momentul Stabileşte atmosfera pentru conversaţia 5
organizatoric propice desfăşurării activitatea la
activităţii didactice. clasă.
Fixarea Recapitularea Răspund la conversaţia
cunoştinţelor cunoştinţelor dobândite întrebările puse problematizarea 40
Împarte fisele de lucru Rezolvă fisa de
lucru primită
Trec la tablă
pentru a rezolva
problemele di
fisa de lucru
Precizează problemele pe Elevul este conversaţia
Anunţarea care le au ca temă pentru atent la explicaţia 5
temei pentru acasă. indicaţii;
acasă Notează tema
pentru acasă.
Școala Gimnazială Frumoasa

Fișă de lucru

Grupa nr. 1
1. Completați :

Raport masic
Raport
atomic

Denumire M=

Obținere Compoziție
procentuală

CO2
Școala Gimnazială Frumoasa

2. Se descompun termic 1225 g clorat de potasiu cu 20 % impurități. Gazul rezultat este utilizat
astfel: jumătate pentru arderea a 60 g cărbune cu 10% impurități, iar cealaltă jumătate, pentru
arderea a 200g sulf cu 20% impurități. Determinați:

a) masa de oxigen obținută

b) cantitatea de substanță în exces în procesul arderii.

3. Se dau următoarele transformări:

H2O2 ----------- → a + b↑ ( în prezență de MnO2)

a---------------→ c↑ + b↑ ( prin fenomenul de electroliză )

Să se calculeze numărul de moli de oxigen rezultați știind că s-a supus descompuneri 800 g apă
oxigenată de concentrație 20 %.

4. 120 kg cărbune cu un conținut de 80% carbon se folosește astfel: jumătate reacționează cu


hidrogen iar cealaltă jumătate reacționează cu sulf. Calculați cantitățile de produși de reacție
rezultați.
Școala Gimnazială Frumoasa

Fișă de lucru

Grupa nr. 2

1. Completați:

Raport masic
Raport
atomic

Denumire M=

Obținere Compoziție
procentuală

SO2
Școala Gimnazială Frumoasa

2. 72 g de carbon reacționează cu o soluție de acid sulfuric de concentrație 49%. Calculați


masa de soluție necesară și numărul de moli de gaz rezultat.

3. Se dau următoarele transformări:

2KClO3 ------------→ a + b ↑ ( în prezență de MnO2)


b + Mg ------------→ c
b + Al -------------→ d

Identificați substanțele : a, b, c, d.

Știind că a rezultat 330 g substanță c să se calculeze cantitatea de clorat de potasiu


necesară, știind că s-a utilizat jumătate din cantitatea de substanță b rezultată din prima
reacție.

4. 120 kg cărbune cu un conținut de 80% carbon se folosește astfel: jumătate reacționează


cu hidrogen iar cealaltă jumătate reacționează cu sulf. Calculați cantitățile de produși de
reacție rezultați.
Școala Gimnazială Frumoasa

Fișă de lucru

Grupa nr. 3
1. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și apreciați dacă sunt adevărate sau false:
a) Oxigenul se găsește în aerul atmosferic în proporție de 79 %.
b) Oxigenul se obține prin electroliza apei.
c) Oxigenul este un gaz insolubil în apă.
d) Oxigenul se combină aproape cu toate elementele, formând oxizi.

2. Calculați MCO2=
3. Denumiți CO2
4. Metodă de obținere a CO2
5. Calculați mase moleculare a următoarelor substanțe : KCO3, H2O2, H2O.
6. Se dau următoarele transformări:
H2O2 ----------- → a + b↑( în prezență de MnO2)

a---------------→ c + b↑ ( prin fenomenul de electroliză )

Să se calculeze numărul de moli de oxigen rezultați știind că s-a supus descompunerii


800 g apă oxigenată de concentrație 20 %.

7. 120 kg cărbune cu un conținut de 80% carbon se folosește astfel: jumătate


reacționează cu hidrogen iar cealaltă jumătate reacționează cu sulf. Calculați
cantitățile de produși de reacție rezultați.
Școala Gimnazială Frumoasa

Fișă de lucru

Grupa nr. 4
1. Completați spațiile libere din următoarele afirmați:
Carbonul este un element ce se află în grupa ……………… a sistemului periodic,
perioada ……………… În natură se întâlnește în stare liberă sub formă de ……………..,
………………și ……………… În compuși se află în substanțe anorganice ca
……………… și ……………… și în toate substanțele organice.

2. Calculați MSO2=
3. Denumiți SO2
4. Scrieți metoda de obținere a dioxidului de sulf
5. Calculați mase moleculare pentru următoarele substanțe: H2SO4, CO2, SO2, MgO,
KClO3.
6. Se dau următoarele transformări:

H2O2 ----------- → a + b↑( în prezență de MnO2)

a---------------→ c + b↑( prin fenomenul de electroliză )

7. Să se calculeze numărul de moli de oxigen rezultați știind că s-a supus descompunerii


800 g apă oxigenată de concentrație 20 %.

8. 120 kg cărbune cu un conținut de 80% carbon se folosește astfel: jumătate reacționează


cu hidrogen iar cealaltă jumătate reacționează cu sulf. Calculați cantitățile de produși de
reacție rezultați