Sunteți pe pagina 1din 2

A aclama ≠ a huidui, a declanşa, a şuiera

A acoperi ≠ a destăinui, a dezgoli, a dezvălui, a dezveli, a divulga

A acorda ≠ a dezacorda, a discorda,

A acuza ≠ a îndreptăţi, a justifica, a dezvinovăţi, a disculpa

A adăuga ≠ a reduce, a scădea

A ademeni ≠ a dezgusta

A adeveri ≠ a infirma

A admira ≠ a dispreţui, a detesta, a nesocoti

A admite ≠ a interzice, a refuza, a respinge

A admonesta ≠ a lăuda

A adopta ≠ a abandona, a respinge

A adormi ≠ a (se) deştepta, a (se) trezi,

A aduce ≠ a duce

A aduna ≠ a împrăştia, a irosi, a risipi, a scădea

A afâna ≠ a bătători, a bate

A afirma ≠ a contesta, a infirma, a nega, tăgădui, a denega

A afurisi ≠ a binecuvânta

A agasa ≠ a calma

A agăţa ≠ a desprinde, a deznina

A agonisi ≠ a cheltui, a risipi, a prăpădi

A agrava ≠ a ameliora, a îmbunătăţi

A ajuta ≠ a împiedica, a încurca


A alăpta ≠ a înţărca

A alunga ≠ a chema, a primi

A alungi ≠ a scurta

A amaneta ≠ a răscumpăra

A amăgi ≠ a dezamăgi

A ambreia ≠ a debreia

A amorţi ≠ a se dezmorţi

A amplifica ≠ a diminua, a reduce