Sunteți pe pagina 1din 7

SC ABIGEL 2003 SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


pentru locurile de munca: LUCRATOR COMERCIAL-VANZATOR
Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

1. 3. Lovire de Masuri tehnice Masuri organizatorice. Dotarea cu -trimestrial -Director


către 1.realizarea semnalizarii 1.Instruirea lucratorilor privind trusa -permanent -conducator loc
mijloacele de de securitate si sanatate respecatrea masurilor de medicala de munca
transport : in munca ,PSI,situatii de securitate si santatate in munca; de prim
- la urgenta ,conform HG 2.Instruirea lucratorilor privind ajutor
deplasarea de 971/2006 conducerea autovehiculelor si
la şi către 2.Limitarea accesului respectarea regulilor de circulatie
locul de lucratorilor sau altor in conformitate cu Ordonanta
muncă; persoane in spatiile 195/2002 privind circulatia pe
- la societatii.Accesul va fi drumurile publice;
deplasarea permis numai lucratorilor 3. Persoanele venite in societate
pentru care efectuaeaza lucrari pentru diferite lucrari sau vizitatorii
îndeplinirea in zona vor avea acces numai insotiti si
sarcinilor de respectiva.Deplasarea de dupa efectuarea instruirii de SSM
serviciu la un loc de munca la si semnarea Fisei colective de
-incarcare- altul va fi interzis prin instruire
descarcare Regulament intern.
marfa.
1. 26. Măsuri tehnice: -trimestrial -Director
Electrocutare 1.Interzicerea efectuării Măsuri organizatorice: -permanent -conducator loc
cauzata de lucrărilor de reparaţii cu 1.Instruirea lucratorilor privind de munca
atingerea scule sau dispozitive care respecatrea masurilor de
cablurilor de nu corespund tehnic; securitate si santatate in munca;
alimentare cu 2.,Înlocuirea imediată a 2.Instruirea corespunzatoare a
energie cablurilor care prezintă tuturor lucratorilor cu privire la
electrica in deteriorări ale izolaţiei, modul de acordare a primului

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-1 -
SC ABIGEL 2003 SRL

Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

conditiile in înnădiri sau fire ajutor in caz de electrocutare;


care acestea dezizolate;
prezinta 3.Montarea de carcase
deteriorari ale la echipamentele
izolatiei,sau electrice (tablouri, prize
imbatrinirea,et puncte de transfomare,
c. etc.), marcate cu simbolul
„Pericol de electrocutare”
4.Efectuarea de lucrări
la echipamentele
electrice numai de către
personal autorizat;
5.Înlocuirea imediată a
prizelor şi fişelor defecte
sau care prezintă
deteriorări;
6.Depistarea
echipamentelor care
produc descărcări
electrostatice;
7.Folosirea
echipamentelor care
sunt certificate conform
legislaţiei;
8.Efectuarea de verificări
vizuale înainte de
începerea lucrului pentru
determinarea
eventualelor defecţiuni
sau deteriorări;
9.Interzicerea folosirii
echipamentelor electrice

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-2 -
SC ABIGEL 2003 SRL

Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

în mediul umed, folosind


echipament neadecvat
sau neprotejate
împotriva scurtcircuitului;
10.repararea şi
montarea tuturor
dispozitivelor de
protecţie.
11.Dotarea punctelor de
prim ajutor cu
materialele necesare;
12. Executare verificarilor
periodice –masuratori la
centura de impamantare
pentru echipamentele
electrice ce se folosesc
2. 27. Masuri tehnice : Măsuri organizatorice: -trimestrial -Director
Electrocutare- - verificarea - instruirea periodica a lucratorilor -permanent -conducator loc
deteriorarea vizuala a cu privire la consecintele de munca
circuitelor de integritatii legarii patrunderii in zonele de
protecţie a la pamant a vecinatate.
aparatelor carcaselor
utilizate şi a aparatajelor,
circuitelor de - verificarea
legare la periodica prizei
pământ,neveri de impamantare
ficate la de o SC (pf)
termen,neintr autorizata,remedi
etinute sau erea deficientelor
defecte. si emiterea
Buletinului de
verificare

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-3 -
SC ABIGEL 2003 SRL

Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

3. 81. Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director


Pozitionarea 1.Calculul de rezistenta a 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
incorecta a a rafturilor,inscriptionarea respecatrea masurilor de de munca
unor marfuri acestora cu forta maxima securitate si santatate in munca;
pe suporti de admisa. 2.Instruirea corespunzatoare a
expunere la 2.Intocmirea unei tuturor lucratorilor cu privire la
vanzare,rafturi proceduri de asezare a modul de acordare a primului
etc. sau in marfurilor pe rafturi ajutor
depozit.
4. 85. Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director
Neutralizarea 1.dotarea lucratorilor cu 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
echipamentul EIP corespunzator respecatrea masurilor de de munca
ui individual lucrarilor pe care le securitate si santatate in munca;
de executa 2.Instruirea corespunzatoare a
protectie(ex.m tuturor lucratorilor cu privire la
anusi,etc.) modul de acordare a primului
ajutor
5. 90. Deplasari, Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director
stationari in 1.marcarea zonelor 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
zone cu periculoase si a respecatrea masurilor de de munca
pericol drumurilor interioare cu securitate si santatate in munca;
ridicat,in zona indicatoare conform 2.Instruirea lucratorilor privind
mijloacelor de hg971/2006 si conducerea autovehiculelor si
transport ,in ordonantei 195/2002 respectarea regulilor de circulatie
pauze ,pentru privind circulatia pe in conformitate cu Ordonanta
servirea drumurile publice. 195/2002 privind circulatia pe
mesei,fumat,l drumurile publice;
a si de la
serviciu,etc.
6. 92. Caderea 1.Dotarea scarilor cu 1.Instruirea lucratorilor privind -trimestrial -Director
de pe scara duble cu limitatoare de respecatrea masurilor de -permanent -conducator loc
in situatia deschidere securitate si santatate in munca; de munca

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-4 -
SC ABIGEL 2003 SRL

Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

efectuarii unor 2.Achizitionarea si 2.Instruirea corespunzatoare a


lucrari folosire numai a scarilor tuturor lucratorilor cu privire la
ocazionale cu certificate de modul de acordare a primului
pentru conformitate CE ajutor
dispunerea
marfii la
vanzare,depo
zitarea,etc.
7. 95. Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director
Nefolosirea 1.dotarea lucratorilor cu 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
mijloacelor EIP corespunzator respecatrea masurilor de de munca
individuale de lucrarilor pe care le securitate si santatate in munca;
protectie in executa 2.Instruirea corespunzatoare a
diferite tuturor lucratorilor cu privire la
situatii.manipu modul de acordare a primului
lari de ajutor
marfa,utilizare
cutter,etc.
8. 127. Exista Masuri tehnice: Masuri organizatorice: -trimestrial -Director
pericolul de a 1.incheierea unui 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
efectua contract de prestari respecatrea masurilor de de munca
modificari servicii cu o SC sau PF securitate si santatate in munca;
neautorizate,c autorizata pentru 2.Instruirea corespunzatoare a
hiar pentru efectuarea de lucrari de tuturor lucratorilor cu privire la
termen scurt intretinere,reparatii la modul de acordare a primului
ale unor parti instalatia electrica,etc. ajutor in caz de electrocutare;
a instalatiei
electrice.
9. 137. Lucrul in Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director
permanenta 1.Intocmirea planului de 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
cu publicul actiune in situatie de respecatrea masurilor de de munca
poate duce la pericol grav si iminent securitate si santatate in munca;

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-5 -
SC ABIGEL 2003 SRL

Nr Riscuri Masuri tehnice Masuri organizatorice Măsuri Actiuni in Termen de Persoana care Obs
lucruPost de

crt evaluate igienico scopul realizare răspunde de


sanitare * realizarii realizarea
masurii măsurii

atacarea,jefuir
2.Realizarea 2.Instruirea corespunzatoare a
ea lucratorilor
supravegherii video a tuturor lucratorilor cu privire la
pentru bani. magazinului,incheierea modul de acordare a primului
unui contract de prestari ajutor
servicii cu o SC
specializata in paza si
protectie,transport valori,
etc.
3.Intocmirea procedurilor
de lucru cu clientii pentru
servirea in magazin
4.Afisarea la loc vizibil a
modaliati de servire;
2. 143. Fumatul Masuri tehnice Masuri organizatorice -trimestrial -Director
in locurile 1.Intocmirea apararii 1.Instruirea lucratorilor privind -permanent -conducator loc
nepermise. impotriva incendiilor la respecatrea masurilor de de munca
locul de munca securitate si santatate in munca si
2.Afisarea la loc vizibil a PSI
faptului ca in locatie se
fumeaza sau
nu.Stabilirea locurilor de
fumat pentru
lucrator,marcarea
acestora si dotarea
corspunzatoare OMAI
163/2007
3.Dotarea cu stingatoare
corespunzator spatiilor
comerciale
* Măsuri igienico-sanitare: - Dotarea grupurilor sanitare cu materiale igenico-sanitare;- Unguente, alifii,etc. pentru întreţinerea pielii
- Achizitionarea la recomandrea medicului de unguente.;- Acordarea apei potabile;- Dotarea echipamentului de munca cu trusa de prim ajutor;- Amenajarea de
băi, duşuri şi vestiare pentru îmbrăcămintea proprie a lucrătorilor cât şi pentru EIP

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-6 -
SC ABIGEL 2003 SRL

INTOCMIT
SEPP
Col (r) GURZAU VASILE
AVIZAT
(CSSM) LUCRATOR DESEMNAT SSM

KRITI PREST S.R.L. S.E.P.P . abilitare nr. 8744/2011,


Tel.0742073544, 0722398785, Fax.0361810573,E-mail: kritiprest@yahoo.com;www.ssm-protectiamuncii.ro
-7 -