Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului

Data ……………………… …………………………………………

TEST DE EVALUARE
Clasa a-V-a
NR.1
 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

PARTEA I .Pe foaia de lucru se scriu doar rezultatele. ( 40 puncte =5p*8)


1. Rezultatul calculului 4 ·4 + 10 este egal cu……
2. Triplul numărului 5 este egal cu……..
3. Un sfert din numărul 24 este egal cu………
4. Numărul cu 27 mai mare decât 234 este egal cu…..
5. Numărul cu 36 mai mic dacât 487 este egal cu……
6. Diferenţa dintre numărul 358 şi 256 este egală cu…….
7. Rezultatul calculului 216 :2 este egal cu………
8. Restul împărţirii numărului 27 cu 5 este egal cu…..

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete:


(50 de puncte )
1. Reprezentați pe axă punctele: C(2), D(3), A(1), O(0).

2. Se ştie că : ab +ac = 420 şi b +c = 14 .Aflaţi a. 10 p

3. Comparaţi numerele : 20 p

X = 70 - [ 16 · 6 + 2 · ( 16 · 3 + 72 : 6 ) -36 ] :12

y= 1325 -10 · [ 280 + 13 · ( 108 – 96 : 6 )] : 12

4 Aflaţi un număr natural care împărțit la 17 dă câtul 23 şi restul 11. 10 p

5. Fie suma: 1+2+3+……+19 . Care este rezultatul ei? 5p


Numele și prenumele elevului

Data ……………………… …………………………………………

TEST DE EVALUARE
Clasa a-V-a
NR.2
 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

PARTEA I .Pe foaia de lucru se scriu doar rezultatele. ( 40 puncte =5p*8)


1 .Rezultatul calculului 3 ·4 + 10 este egal cu……
2. Triplul numărului 6 este egal cu……..
3. Un sfert din numărul 84 este egal cu………
4. Numărul cu 27 mai mare decât 349 este egal cu…..
5. Numărul cu 36 mai mic dacât 357 este egal cu……
6. Diferenţa dintre numărul 589 şi 256 este egală cu…….
7. Rezultatul calculului 216 :2 este egal cu………
8. Restul împărţirii numărului 29 cu 5 este egal cu…..

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete:


(50 de puncte )
1. Reprezentați pe axă punctele: C(3), D(2), A(0), O(1).
2. Ştiind că b-c = 31 şi a· b - a· c = 837,calculati a . 10 p
3. Comparaţi numerele : 20 p
x= 13 + 725 : ( 72 · 15 – 5 · 211 )
y= 15 + 648 : ( 975 : 25 - 3· 7 )
4. Aflaţi câtul şi restul împărţirii 2057 : 24 şi apoi faceţi proba. 10 p
5. . Fie suma: 1+2+3+……+17 . Care este rezultatul ei? 5p