Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ARAD

CABINETUL INTERŞCOLAR DE LOGOPEDIE


LICEUL TEORETIC “A.M.GUTTENBRUNN”
ŞC. GIMNAZIALĂ ”A. IANCU” ARAD

PLAN DE ACȚIUNE

An şcolar: 2017-2018

NR. OBIECTIVE INDICI DE


ACTIUNI/ACTIVITATI PERIOADA
CRT SPECIFICE EVALUARE
Organizarea Amenajarea cabinetului Inceputul
1 cabinetului Inventarierea materialelor existente anului
logopedic Crearea de materiale noi scolar
Planificarea activitatii de
depistare, stabilirea claselor si a
documentelor utilizate;
Utilizarea de material S1, 2, 3, 4
Identificarea
didactic specific necesar examinarii Fişele de depistare
copiilor cu
elevilor;
2 tulburări de
Verificarea aspectului functional al
limbaj
vorbirii copiilor; stabilirea si
inregistrarea unui diagnostic preliminar
individual;
Consultarea cu cadrele didactice asupra
cazurilor depistate;
3 Consultarea cu apartinatorii logopatului Permanent Fisa de anamneza
si completarea fisei de anamneza Material logopedic
Asigurarea cu materiale didactice Fise
moderne atractive interactive-jocuri,
fise de evaluare (carti, pliante, fise
Evidente autoevaluare)
statistice si Urmarirea traseului scolar al logopatului Periodic
documente alte aspecte ulterior aparute
specifice de Fise logopedice
lucru Intocmirea documentelor Plan terapeutic
reglementate-formulare Periodic Program terapeutic
de identificare (individualizate); Raport logopedic
Evidenta statistica
Evidentierea si prezentarea datelor de Registru de
interes statistic (nr.copii evaluati, nr.de Pe tot evidenta logopedica
elevi depistati, nr elevi luati in parcursul Catalog de prezenta
tratament, nr. logopati pe categorii de semestrului Caiet de observatii
deficiente de limbaj oral/scris;nr. copii Fisa de interventie
corectati si ameliorati semestria)l; individualizata
Caiete de logopedie
Registru de evidenta logopedica. personale

Catalog de prezenta saptamanala


Fise de evaluare individualizata a

1
logopatului (fisa de interventie).
Caiete de logopedie personale.

Particularizarea interventiei psiho-


Modernizarea logopedice pe tipul deficientei
procesului logopatului. Program de
educativ Permanent interventie
4 personalizat
Stabilirea datelor de contact cu Orar
logopedul si instiintarea parintilor,
S5
stabilirea programului de lucru
Activitati
5
organizatorice Stabilirea grupelor terapeutice (criteriul Caietul logopedului
gravitatii,varsta)- diagnostic diferential.
stabilirea programului de interventie
alocat.
Proiectarea unor structuri
tehnico-procedurale
adaptate categoriilor de
Dezvoltare deficiente depistate;
6 Permanent P.I.P
curriculara Structurarea,dupa caz,a
modalitatilor de interventie
individuala.

Analiza cazurilor Raport logopedic


depistate;
Elaborarea unui diagnostic
initial;
Evidentierea diagnosticului final aferent Anamneza
unei analize globale a logopatului si a Aferent
Dinamica conditiilor care au condus la aparitia perioadei de
activitatii de tulburarii prin consemnarea datelor de depistare.
7 interventie anamneza,examenul conduitei verbale,
psiho- examenului psihomotricitatii, orientarea
logopedica spatio- temporala,capacitatea Permanent
intelectuala

Cunoasterea deficientei si al
Permanent
Realizarea personalitatii copilului si antrenarea sa
Activitatii de in dinamica procesului de corectare Fisa de anamneza
interventie si Caietul de observtii
Conform
8 monitorizarea Crearea posibilitatii de asistenta a logopedice
programa
conduitei parintilor la orele de terapie logopedica
rilor
verbale/scrise pentru asigurarea continuitatii ciclului
stabilite
a logopatilor terapeutic de corectare;
anterior
9 Perfectionare Documente din literature de specialitate, Permanent Mapa logopedului
profesionala reglementari,carti de profil

2
documentare,internet.

Participare la comisii metodice Pe tot Proces verbal


10 Activitati
consfatuiri; parcursul
metodice
anului
Monitorizarea activitatii psiho- Periodic. Fise de evaluare
logopedice Semestrial

Cooptarea in efortul terapeutic a tuturor


factorilor implicati (medic scolar/ Permanent
familie/educator/invatator/familie/ In functie de
logopat) resursele
Analiza cu alti logopezi a cazurilor existente/
complexe (tulburari asociate, alocate.
psihosenzoriale).
Management
Dotarea cabinetului cu materiale si/sau
educational
11 instrumente tehnico-didactice moderne
recuperativ
(intuitive ludice ,figurative), moderne
integrativ
(IAC-instruire asistata de calculator).

Asigurarea comunicarii logoped-scoala- Permanent. Caiet de


familie. corespondenta

Cooptarea factorilor de conducere din Periodic. Cerere adresata


scoli in efortul de atragere a interesului conducerii
fata de munca logopedului si beneficiile
sale si a unor posibile fonduri/donatii.

Desfasurarea de activitati logopedice Permanent. Proiecte didactice


variate si individualizate
Evidentierea si incurajarea fiecarui
progres dobandit in procesul terapeutic
Stimularea
parcurs.
dezvoltarii
Intarirea interesului pentru propria Permanent. Fise de evaluare
armonioase a
12 activitate de corectare si sustinerea
personalitatii
psihologica permanenta a logopedului si
copiilor/
familiei-garantie a echilibrarii
elevilor.
personalitatii logopatului si a climatului
din scoala/clasa sa de origine.
Imbunatatirea rezultatelor scolare ale
logopatului.

Profesor logoped: RUCSANDRA HOSSU