Sunteți pe pagina 1din 1

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI

Evaluator de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

APLICAŢIA 1

Evaluarea modernă versus evaluarea tradițională

Stabiliți cel puțin 3 asemănări și 3 deosebiri între evaluarea modernă și cea


tradițională.

EVALUAREA ASEMĂNĂRI EVALUAREA MODERNĂ


TRADIȚIONALĂ
1. Aprecierea școlară 1. Evaluările pot fi orale, 1. Evaluarea se face pe tot
sau verificarea se scrise, practice parcursul activității
constituie ca 2. Metodele, tehnicile și 2. Este dinamică, centrată pe
moment separat de instrumentele de procesele mentale ale
activitatea de evaluare nu pot fi elevului
predare-învățare disociate de celelalte
3. Favorizează autoreglarea,
2. Selectează și variabile ale evaluării:
autoreflectia, înlocuiește
exclude anumite obiectul evaluării (ce
acea conceptie statică,
domenii ale învățării se evaluează),
bazată pe control,
mai greu de evaluat: criteriile/ obiectivele
examinare, sancțiune
atitudini, educaționale,
comportamente, strategiile evaluative
trăsături de 3. Este parte a procesului
personalitate didactic

3. Evaluează
cunoștințe periodic
realizând, de regulă,
o evaluare sumativă