Sunteți pe pagina 1din 1
APEL BACAU-SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA de EXECUTORI JUDECATORESTI "PRISECARIU si CIOBANU ” ‘Sedil in Onestsbd.Republiciib.22,ap.22,jud.Bacuu telifas 0234/810555 (RNR. 6142017 DIN 04122017 PUBLICATIE. DE VANZARE IMORIIARA Subsemnatol PRISECARIU CEZAR SORIN executor judeesorese in crcumserip Judccatorel Onestiste-Tneretull jd tea In confrmitate cu dspociile ar 838 ain Cp. cv, adem I cogs generat in data de 812.2017 orale “AL va aves loc la seul SCPE) _PRISECARIU SI CIOBANU™ (Biull executor judecioesePrscara Cetar Sorn)-din nest. su. Repl. 222 ju. Baca vnzaren ict bled 8 mobili sua In Moinest str, Todor Viadmiveseu Disc At. apt lcau compas din para mere, dou bl uct bol eu supra tl de 72.40 pew span consi de 9822 mp ars in Gare Funciara 6030D-C1-US a losis Moines tn cadaal TAM - peopiten biter ADODRITEL DANIEL LAURENTIU CNP- 1670718018853 ,ADOBRITET ELENA CNP- 2670407015860 ‘ambi din Moines st. TWladimirescu (bl D3ap jd Baca care dntoeazh credoruay (ave) CAR CFR COMANESTI IFN str. Alcea Pareuui DL C56 Jud. Bacau sama 78896 lei rpreenand. debe cre se va ada dobanda de 16% an pana la aha premutui confirm tla execwora Contact de Imgeumt 1192.01 2016 specum si 4800 tei (uclus TVA) she exscurae sit » 20 lel tana Jidtara de intr, 60 sa table Prjl de ncepere a cna fost sabi in oil. in bara nce in 16.10.2017, pas a dos xceuonal 6142017 la pret de 127500 lel reprementand 25% dn 170.00 le) Tobi urnator est grevat de savin CAR CFR COMANET TFN Prezena publica de vzare a est iter in conforma eu spose at. $38 Cp. is afi 4a data de 04122017 ln seul SCPESPRISECARIU SI CIOBANU”( Biol xccuerlljudecdovese in ‘Ones st. Republi. 22 ap. 22 Jud. Bacau al rie a lcol unde seat iobil Ta Dest ‘Maine. nchendu-e in acst en processes ssn depse la saul excetiona Potvit a. #38 alin Cpr. civ publica de vinzare in extras au fot ste e paging de internet De aemene, in cone ar 55 alin. > ain Lagen nr 1882000, republic pblctatea vinci Sobtiaestfct prin inermel Reps lectrnic de publica vine unurlor supe execu site tint de UnioneaNaioal a Exectrorlnctoret Somim pe fo cei care retin eu dep asia imabill ari anus pe executor judetiorse Instn date stb pet viva Invtim pe toi cei care does cumpere mobil uit slits prezns le dat, lol ior sabi pentru vnzare vind asp lo eats deere pn asst dat presi ofre de cumpsrare Pouivit dsporiior art. #38 alin. 1 it) C. pe ci oferanti tebuie at conermere Ta dsp ‘execu udeeiores, cel mai ria pn a termenul de vnzare, o grac de partite de cel putin Ihe din ‘ret de pore a Tse imobiulu, In confanite ca dipole art 445 alin. Cpr ie creo ‘umivitorintervenini,copoprietari pe coe pi tilt ancl dep de premiune nua oa dea depune ‘strani de partiipre, Prezenta pica de vinzare contin pagina EXECUTOR JUBECATORESC, PRISECARIU CEZARSPRIN