Sunteți pe pagina 1din 6

SC.VICTOR.

CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1


produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

Procedura de sistem control al produsului


neconform

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura
SC.VICTOR.CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1
produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

Pentru procedura de sistem “Controlul produsului neconform” utilizaţi următoarea structură:

1. Scop

Prezenta procedura are ca scop descrierea proceselor de control a produselor neconforme pentru :

- a preveni procesarea , livrarea si utilizarea produselor neconforme

- a analiza neconformitatile prin adoptarea unor masuri (inclusiv actiuni corective)


pentru a satisfacerea cerintelor clientilor

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplica pentru identificarea si analizarea produselor care nu sunt considerate conforme cu
cerintele specificate şi înştiinţarea funcţiilor sau părţilor implicate pentru a se asigura că nu este permisă
utilizarea sau livrarea .

Procedura este aplicată de către toate compartimentele din cadrul Directiei Administrative S.C .VICTOR
CONSTRUCT S.R.L.

3. Documente de referinta

- MSMC - Manualul de management al calitatii ;

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management mediu –cerinte cu ghid utilizare

- SR OH 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura
SC.VICTOR.CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1
produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

4. Definitii si prescurtari

4.1 Definitii

Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte

Defect= neconformitate referitoare la o utilizare intentionata sau specificata

Produs =rezultat al unui proces

4.2 Prescurtati

DGA - Director General Administrativ;

RM- Reprezentant Management Calitate ;

SMC- Sistem de management al calitatatii ;

MSMC- Manualul sistemului de management al calitatii ;

PS- Procedură de sistem calitate ;

RSMC Responsabil al sistemului de managemental calitatii ;

RNAc/Ap - Raport de neconformităţi, acţiuni corective/acţiuni preventive.

DA- Directia Administrativa

RN- Raport de neconformitate

5. Procedura

Organizatia intreprinde actiune adecvate in functie de natura neconformitatii si de efectele acesteia .


Modul de tartare al elementelor de iesire neconforme este descries in prezenta procedura si poate fi :

a) Corectie

b) Returnare sau supendare a livrarii produselor si serviciilor

c) Informarea clientului

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura
SC.VICTOR.CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1
produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

d) Obtinerea autorizarii pentru acceptare si derogare

Atunci cand elementele de iesire neconforme sunt corectate , conformitatea cu cerintele specificate
este verificata si sunt pastrate infomatii documentate care :

-descriu neconformitatea

-descriu actiunile intreprise

Controlul produselor neconforme identificate la inspectia de primire

Inspectia la receptie este efectuata conform standardelor/normelor in laboratoarele


specializate ale organizatiei.

In cazul constatarii de produse neconforme la inspectia de primire , inspectorul CTC aplica


eticheta rosie RESPINS , care contine rubricile de produs , furnizor , cantitate , nr lor , data sosirii .

Atunci cand neconformitatea se repeta se aplica penalitati conform contractului.

Controlul produselor neconforme identificate in timpul controlului pe flux de fabricatie

Produsele neconforme identificate sunt separate si marcate/identificate corespunzator cu


eticheta rosie NECONFORM .

6. Responsabilitati

6.1. Director General Administrativ

 Analizează şi decide returnarea materialelor neconforme la furnizor sau utilizarea cu derogare;

 Decide privind livrarea cu derogare;

 Ia măsuri corespunzătoare privind produsul neconform detectat după furnizare.

6.2. RM şi RSM

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura
SC.VICTOR.CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1
produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

 Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a acestuia


împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;

 Poate dispune acţiuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;

 Poate verifica modul în care aceste acţiuni au fost realizate;

 Constată rezolvarea produsului/serviciul neconform şi eficacitatea acţiunii corective;

 Poate propune acţiuni de îmbunătăţire.

 Tine evidenta Rapoartelor de neconformitate in Registrul R-PS-04-01

6.3. Seful Serviciului

 Identifica produse neconforme la inspectiile pe flux si la final.

 Documenteaza neconformitatea in Raportul de Neconformitate cod F-PS-04-01 si o


inregistreaza in Registrul rapoartelor de neconformitate cod R-PS-04-01

 Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a acestuia


împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;

 Poate dispune acţiuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;

 Poate verifica modul în care aceste acţiuni au fost realizate;

 Constată rezolvarea produsului/serviciul neconform şi eficacitatea acţiunii corective;

 Poate propune acţiuni de îmbunătăţire.

6.4. Responsabilul cu aprovizionarea

 Analizeaza si decide impreuna cu Seful Serviciului utilizator/RM returnarea materialelor neconforme


la furnizor ;

 Analizeaza impreuna cu/Seful Serviciului utilizator/RM utilizarea produsului neconform daca


neconformitatea nu afecteaza calitatea produsului finit.

6.5. Conducatorul compartimentului (Biroului)

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura
SC.VICTOR.CONSTRUCTOR Procedura de sistem control al Editie:1
produsului neconform Revizie:0
Data emiterii:02.10.2005
PS001 Nr exemplar :01

 Analizeaza, impreuna cu Seful Serviciului /RM situatiile de produs/serviciu neconform si stabileste


modul de tratare al acestuia ;

 Dispune corectii, actiuni corective/preventive la neconformitatile constatate ;

 Verifica modul in care aceste actiuni au fost realizate.

6.6. Comisia de receptie

 Identifica produse neconforme la receptia cantitativa si calitativa.

7. Inregistrari

- Registru de evidenta Rapoartelor de neconformitate

- Nota de returnare la furnizor

- Dispoziţie de livrare cu derogare

Implicit Verificat Aprobat


Nume

Data

Semnatura