Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

ERASMUS ANUL UNIVERSITAR 2007 - 2008

ERASMUS este o ramură a programului comunitar SOCRATES în domeniul educaţiei. Prin


ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi
postuniversitare 1 . Notele obţinute de studenţi sunt echivalate în cadrul Universităţii de origine,
potrivit unui sistem de credite transferabile.

Condiţiile de selecţie

1. cetăţenia română;
2. student/ă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti:
a. în anii II sau III – pentru bursele Undergraduate;
b. în anul IV – pentru bursele Postgraduate;
3. rezultate academice bune în anii universitari anteriori şi să nu aibă restanţe;
4. promovarea unui test de limbă (franceză, germană, italiană, spaniolă sau engleză), în funcţie
de ţara de destinaţie;
5. să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus.

COMISIA:

• Prof. dr. Dana Tofan – Prodecan


• Prof. dr. Simina Tănăsescu
• Lector dr. Cristina Rotaru
• Asist. dr. Dana Văcăroiu
• Asist. drd. Augustina Dumitraşcu - Responsabil Erasmus
• Georgiana Ianuş, studentă a facultăţii de Drept, fost student Erasmus la Konstanz,
Germania

PERIOADA SELECŢIEI:

• 16 - 19 aprilie 2007

Criterii de selecţie

• Test oral de limbă străină, în funcţie de ţara de destinaţie


• Interviu
• Rezultate academice
• Evaluarea dosarului

1
http://www.socrates.ro/programe/socrates/erasmus/index.html.
Universităţi partenere

- 3 universităţi de limbă germană (Innsbruck – Austria; Viadrina Frankfurt (Oder) şi


Hamburg – Germania);
- 6 universităţi de limbă franceză (Montesquieu Bordeaux IV, Bourgogne, Aix-Marseille,
Montpellier I, Paris I Pantheon Sorbonne, Robert Schuman Strasbourg III - Franţa);
- 2 universităţi de limbă spaniolă (Girona, Las Palmas - Spania);
- 2 universităţi de limbă italiană (Milano Bicocca, Teramo - Italia);
- 1 universitate de limbă engleză (Rotterdam - Olanda).

Repartizarea studenţilor români la universităţile partenere

- 3 universităţi de limbă germană (Innsbruck – Austria; Viadrina Frankfurt (Oder) şi


Hamburg – Germania) – 1 student la Innsbruck;
- 6 universităţi de limbă franceză (Montesquieu Bordeaux IV, Bourgogne, Aix-Marseille,
Montpellier I, Paris I Pantheon Sorbonne, Robert Schuman Strasbourg III - Franţa) – 6
studenţi;
- 2 universităţi de limbă spaniolă (Girona, Las Palmas - Spania) – 2 studenţi;
- 2 universităţi de limbă italiană (Milano Bicocca, Teramo - Italia) – 2 studenţi;
- 1 universitate de limbă engleză (Rotterdam - Olanda) – 1 student.

FRANCEZĂ
Locuri Admişi
Undergraduate 1. Paris I Pantheon Sorbonne – 1 loc (5 luni) 1. Stănescu Ruxandra
2. Paris I Pantheon Sorbonne – 1 loc (5 luni) 2. Piciarcă Luana
3. Montesquieu Bordeaux IV – 1 loc (5 luni) 3. Cernat Anca
4. Montpellier – 1 loc (5 luni) 4. Giurea Roxana 2

Rezervă 1. Răţoi Alexandru

Postgraduate 1. Robert Schuman Strasbourg III – 1 loc ( 5 1. Onţanu Alina


luni)
2. Bourgogne Dijon – 1 loc ( 5 luni) 2. Moraru Mădălina

ENGLEZĂ
- Undergraduate -

2
Prin preluarea grantului pentru un loc undergraduate, rămas vacant de la limba germană.
Locuri Rotterdam – 1 loc (5 luni)
Admis Vlad Ioan Luca
Rezerve 1. Bolea Cristina
2. Stănescu Ruxandra
3. Rusu Andreea
4. Sîrbu Georgiana
5. Răţoi Alexandru
6. Talambă Vlad

SPANIOLĂ
Locuri Admişi
Undergraduate 1. Girona – 1 loc (5 luni) 1. Sîrbu Georgiana
2. Las Palmas – 1 loc (5 luni) 2. Rusu Andreea
Retras 1. Petroczki Judit Agota

GERMANĂ
Locuri Admişi
Undergraduate 1. Innsbruck – 1 loc (5 luni) Petroczki Judit Agota
2. Konstanz sau Frankfurt – 1 loc (5 neocupat
luni)

ITALIANĂ
Locuri Admişi
Undergraduate 1. Milano Bicocca – 1 loc (5 luni) 1. Toma Ioana
2. Milano Bicocca - 1 loc (5 luni) 2. Bolea Cristina
Rezervă Talambă Vlad

Studenţi străini Erasmus care studiază la Facultatea de Drept provin, de regulă, din Austria,
Franţa, Spania, Italia şi nu sunt foarte numeroşi.