Sunteți pe pagina 1din 3

Cea mai puternică rugăciune…

Rostește-o și te va ajuta în orice


împrejurare!
Razvan Miulescu 05 Jun 2017

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe


mine, păcătosul (păcătoasa)”; aceasta-i Rugăciunea Inimii, numită şi
Rugăciunea Minţii sau Rugăciunea Minţii în Inimă.

Acesta-i conţinutul puternic al tainicei rugăciuni, poate singura dintre toate


rugăciunile ortodoxe, care implică respiraţia.

Cât rostim: ”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă


pe mine, păcătosul (păcătoasa)”, ne ţinem puţin respiraţia, apoi expirăm
lung şi ne concentrăm pe ce simţim.

Când inspirăm, să urmărim cu mintea coborârea aerului în plămâni şi să


spunem:”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu”, iar când expirăm
aerul să spunem „miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)!”. Acest
lucru se face pentru a permite minţii să se fixeze pe rugăciune şi să se
întoarcă în inimă.

Părintele Arsenie Boca ne dezvăluie rostul minunatei rugăciuni: „Fiindcă


noi nu putem fi contemporani cu Iisus, este Iisus contemporanul nostru pe
veacuri. Inspirăm atotprezenţa Sa în Prea Sfânt Numele Său şi expirăm
aerul stricat al păcatelor noastre. Inspiri Duhul Sfânt şi Duhul lui
Dumnezeu şi expiri duhul rău din tine”.

Numele ei – adică Rugăciunea Inimii sau a Minţii – exprimă chiar


puterea de a crea legătura minţii noastre cu inima.

PUBLICITATE
Cheia este chiar numele sfânt al lui Iisus, care, atunci când este repetat
fără oprire, întrerupe fluxul minţii negative lumeşti şi restabileşte
comuniunea interioară cu Dumnezeu.

Cei mai mulţi călugări o spun continuu, indiferent ce ar face.

Printre darurile pe care ni le aduce se numără vederea în Duh sau


clarviziunea, dar aceasta-i doar o consecinţă firească a rugăciunii, ca şi
sfinţenia, nu scopul ei.

În vreme ce noi spunem „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu,


milueşte-mă pe mine, păcătosul”, mintea de zi cu zi ne aminteşte de
facturi şi rate neplătite, că ne doare nu ştiu ce organ, că ne este frig, cald
sau foame, ca ne-a agresat cineva, că ne-a părăsit X sau Y!

Văzând toate acestea prin proprie experienţă, putem înţelege că mintea


omenească are puteri încă necunoscute, care servesc perpetuării
suferinţei şi întunericului interior.

CUM SĂ ŢINEM CORECT UN POST CU APĂ PENTRU A NE REDOBÂNDI


SĂNĂTATEA ŞI VITALITATEA

Iar Rugăciunea Inimii tocmai asta face: ne împinge pe drumul care face
legătura dintre inima şi mintea noastră, spulberând toată energia
negativă.

Adică, aşa cum a spus părintele Arsenie Boca, mergem pe drumul care ni
se dezvăluie în trăire, sub forma „nesfârşitei iubiri de Dumnezeu, de
oameni şi de toată făptura”.

Poate ar trebui să ne luăm liber „de la mintea lumii înconjurătoare”, să


ieşim din fantastica ei zdruncinare şi să alergăm cu toată bucuria şi
neîngrădit către fiinţa noastră.

Mintea negativă ne va da prilej de „împiedicare” în rugăciune şi


ne vom întâlni cu asta imediat ce începem sa o rostim.

Lucrurile rele ale lumii sunt uşoare. Aproape că vin de la sine. De la sine
vine gândul rău, nu este nevoie să facem efort.

Pentru gândul bun însă, este nevoie de curaj. De credinţă. De toleranţă, de


muncă şi de multă răbdare.

Iar pentru a rosti o rugăciune, avem nevoie de toate calităţile şi virtuţile


interioare, care se consolidează pe măsură de trecem obstacolele mentale.

Dacă vom încerca să spunem Rugăciunea Inimii neîncetat, mai ales atunci
când avem o cumpănă, vom observa o „altă minte” care se gândeşte la
provocările zilnice.