Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţii seminar IFRS 5

1. O companie achiziţionează la sfârşitul exerciţiului N-1, un echipament la un cost de 400.000 lei,


cheltuielile de transport fiind de 40.000 lei. Durata utilă de viaţă estimată este de 10 ani, iar valoarea reziduală –
40.000 lei. La închiderea exerciţiului N, valoarea recuperabilă este estimată la 360.000 lei. La 1 octombrie N+1,
activul este clasificat ca deţinut pentru vânzare, valoarea justă minus costurile de cedare este estimată la
320.000 lei. Vânzarea urmează să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului N+1, valoarea justă minus
costurile de cedare este estimată la 340.000 lei.
Se cere: să se contabilizeze operațiunile enunțate anterior.

2. O companie deţine un echipament pe care are intenţia să-l cedeze. Vânzarea poate avea loc în orice
moment, iar acţiunile pentru găsirea unui cumpărător au fost iniţiate. Valoarea de intrare a instalaţiei este de
400.000 lei, iar amortizarea înregistrată reprezintă 20% din valoarea contabilă la închiderea exerciţiului N. În
acest moment, valoarea justă a echipamentului este estimată la 328.000 lei, iar costurile de vânzare sunt
estimate la 32.000 lei. În cursul exerciţiului financiar N+1, activul nu este vândut (dar firma îşi menţine în
continuare intenţia), iar la data bilanţului, valoarea justă este estimată la 360.000 lei, iar costurile de vânzare la
31.200 lei.
Se cere: să se prezinte înregistrările contabile pentru exerciţiile financiare N şi N+1 aferente
echipamentului și să se determine valorile prezentate în bilanţ pentru activul destinat cedării la sfârşitul celor
două exerciţii financiare (N şi N+1).

3. O companie achiziţionează la sfârşitul exerciţiului N-2, un echipament la un cost de 800.000 lei.


Costurile estimate cu demontarea activului la expirarea duratei de viaţă sunt de 100.000 lei, iar rata de
actualizare luată în calcul este de 10%. Durata utilă de viaţă estimată este de 10 ani, iar metoda de amortizare
aplicată este cea liniară. La închiderea exerciţiului N+3, valoarea recuperabilă este mai mică cu 20% decât
valoarea netă contabilă în acest moment. La 1 octombrie N+4, activul este clasificat ca deţinut pentru vânzare,
valoarea justă minus costurile de cedare fiind mai mică cu 13% decât valoarea netă contabilă a activului în acest
moment. Vânzarea urmează să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului N+4, valoarea justă minus costurile
de cedare este estimată la 610.000 lei. La începutul exerciţiului financiar N+5, activul este cedat la un preţ de
vânzare de 612.500 lei, moment în care este reluat şi provizionul pentru dezafectare (se cedează activul
împreună cu obligaţia privind dezafectarea la expirarea duratei de viaţă).
Se cere: să se prezinte calculele şi înregistrările pentru exerciţiile financiare: N-2, N-1, N, N+1, N+2,
N+3, N+4 şi N+5. Pentru simplificare, se vor prezenta operaţiunile fără T.V.A.

4. Se dau următoarele date: la 01.01.N, o companie a achiziționat un echipament la un cost facturat de


furnizor de 200.000 lei, pe care îl și pune în funcțiune imediat. Durata utilă de viață a echipamentului este de 10
ani, iar metoda de amortizare aleasă este cea liniară. Valoarea reziduală estimată este de 30.000 lei, care rămâne
aceeași pe parcursul duratei de viață utile a activului. La sfârșitul exercițiului financiar N+2, deoarece există
indicii că echipamentul s-a depreciat, se determină valoarea recuperabilă a acestuia care este de 130.808 lei. La
data de 01.08.N+3, se întocmește un plan de vânzare a echipamentului și se întreprind acțiuni pentru găsirea
unui cumpărător. Valoarea sa justă este de 104.000 lei, iar cheltuielile aferente vânzării sunt estimate la 4.000
lei. Vânzarea se estimează a avea loc peste 7 luni. La data de 31.12.N+3, valoarea justă mai puțin costurile de
vânzare este estimată la 108.000 lei. La data de 01.04.N+4, echipamentul încetează a mai fi clasificat ca destinat
vânzării și se estimează o valoare recuperabilă pentru acesta de 80.000 lei.
Se cere: să se contabilizeze operațiunile pentru perioada N - N+4!