Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.25533/02.02.2017

APROB SECRETAR DE STAT, Liviu Marian POP

LISTA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR INTERNAȚIONALE recunoscute de MEN pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul naţional de bacalaureat, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată cu OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2017

Nr. crt

OLIMPIADA/CONCURSUL

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

 

1.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ

2.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ

3.

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

4.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA TURCĂ

5.

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI CREAȚIE LITERARĂ RROMANI

6.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ

7.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ

8.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ A ELENISMULUI

9.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ

10.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

 

11.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

12.

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ

13.

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

14.

OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU FETE

15.

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA

16.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ

1.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A TĂRILOR DIN ASIA

2.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CHIMIE

3.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CHIMIE "D. MENDELEEV"

4.

OLIMPIADA BALCANICĂ DE CHIMIE

5.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE BIOLOGIE

6.

OLIMPIADA PLURIDISCIPLINARĂ „TUYMAADA”

OM ȘI SOCIETATE

 

7.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FILOSOFIE

8.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE

9.

OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE

TEHNOLOGII

 

10.

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ INFORMATICĂ

11.

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ

12.

OLIMPIADA BALCANICĂ DE INFORMATICĂ

13.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ-SHUMEN

14.

OLIMPIADA PLURIDISCIPLINARĂ „TUYMAADA”

DIRECTOR, Monica Cristina ANISIE

DIRECTOR GENERAL, Alin-Cătălin Păunescu

INSPECTOR GENERAL,

Traian ŞĂITAN