Sunteți pe pagina 1din 5

Country Report Hungary 2018

Piata Muncii

 Rata ocuparii forței de muncă este la un nivel record: piața muncii din Ungaria s-a
îmbunătățit considerabil începând cu 2013, rata de ocupare a forței de muncă pentru
grupa de vârstă 20-64 ani atingând 73,0%
 Durata prestațiilor de șomaj este încă cea mai scurtă în UE: maximum 3 luni: durata
medie a șomajului este de aproape 12 luni  acest lucru nu oferă suficient timp
pentru a găsi un loc de muncă adecvat
 Programele active ale pieței forței de muncă care vizează tinerii au avut succes în
Ungaria. Garanția pentru tineret (YG) și Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor, susținută de Fondul Social European, sunt furnizate prin intermediul
rețelei Serviciilor Publice de Ocupare a Forței de Muncă (PES) care oferă o acoperire
la nivel național. Aceste programe au implicat mai mult de 74 mii de tineri între
ianuarie 2015 și noiembrie 2017, iar majoritatea participanților au beneficiat de
formare sau ofertă de angajare în termen de 4 luni de la înregistrarea la PES. Legislația
recentă guvernamentală extinde în continuare acordul YG

 Lucrătorii cu calificari reduse continuă să se confrunte cu rate scăzute de ocupare a


forței de muncă precum și cu salarii mici
 Integrarea romilor pe piața muncii rămâne o provocare. Între 2011 și 2016 rata de
ocupare a populației de etnie romă a crescut de la 25% la 36%
Sărăcia și incluziunea socială

 Se poate observa o dezvoltare pozitivă: Situația generală a sărăciei s-a îmbunătățit, dar
riscurile de sărăcie cu care se confruntă grupurile vulnerabile rămân ridicate. Ponderea
populației expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale a fost de 26,3% în 2016, mai
mică decât în anul precedent
 Inegalitățile de venit au crescut în timpul crizei și nu au început să scadă încă după
recuperare
 In general, copiii sunt mai expuși la sărăcie decât alte grupuri de vârstă din Ungaria. În
2016, 33,6% dintre tinerii erau expuși riscului sărăciei sau excluziunii sociale.
 O mare parte din populație se confruntă cu o lipsă severă a locuințelor. Rata respectivă
a fost de 16,9% din populație în 2016 față de media UE de 4,8%.
 Rețeaua de securitate socială este slabă deoarece politicile sociale pun accentul pe
satisfacerea nevoilor legate de veniturile legate de muncă
 Sa înregistrat o schimbare clară între prestațiile sociale și sprijinul familial și
beneficiile în natură

Educatie

 Rezultatele testelor PISA arata ca abilitățile de bază ale persoanelor în vârstă de 15 ani
sunt semnificativ mai slabe, reduse decât media UE. Conform evaluarii PISA,
performanța în lectură și știință sa deteriorat semnificativ față de 2012. Mai mult de
unul din patru elevi nu au atins nivelul de bază necesar în domeniul lecturii sau
matematică
 Impactul contextului socio-economic al elevilor asupra rezultatelor educației este cel
mai puternic din UE
 În 2016, rata abandonului școlar timpuriu (ESL) a crescut la 12,4%, peste media UE
de 10,7%. Problema este deosebit de acută în rândul romilor, pentru care rata de ESL
se situează acum la 59,9%, comparativ cu 8,9% în rândul non-romilor
 Elevii dezavantajați, inclusiv romii, frecventează din ce în ce mai mult școli în care ei
sunt majoritatea dominantă. Copiii romi frecventează școli în care toți sau majoritatea
copiilor sunt romi.
 Extinderea educației timpurii poate avea un impact pozitiv asupra performanței școlare
ulterioare a elevilor defavorizați. Între 2011 și 2016, participarea copiilor romi la
educația prescolara s-a îmbunătățit semnificativ, crescând de la 81% la 91%. Aceasta
este cea mai mare rată de participare din regiune.
 Creșterea cererii de forță de muncă înalt calificată nu este compensată de performanța
învățământului superior
Sănătate

 Nivelurile slabe de sănătate sunt agravate de riscurile cauzate de modul de viață


nesănătoas si calitatea slaba a îngrijirii medicale
 Inegalitățile în acces reprezintă o provocare cheie cu care se confruntă sistemul de
sănătate.
 Consumul de alcool înregistrat pe cap de adult este cu aproximativ 10% mai mare
decât media UE, iar prevalența obezității a crescut de la 18% în 2000 la 21% în 2014,
devenind a treia cea mai mare rată din UE
 Cu o tendință descrescătoare, rata mortalității rămâne ridicată, reflectând și
eficacitatea limitată a sistemului de sănătate. Bolile cardiovasculare și cancerul
reprezintă trei sferturi din cauzele totale de deces, cu cea de-a treia rată de mortalitate
cea mai mare de la bolile cardiace ischemice și cea mai mare din cauza cancerului în
UE. O evaluare cuprinzătoare recentă a estimat că un sfert din mortalitatea totală ar fi
putut fi evitat, prin furnizarea unei asistențe medicale mai eficiente
 Plățile extra reprezintă 29% din cheltuielile totale pentru sănătate, aproape de două ori
mai mari decât media UE.

State of Health in the EU – Hungary 2017

 A magyar egészségügyi rendszer alulfinanszírozott, az egy főre jutó egészségügyi


költés csupán körülbelül az uniós átlag fele.
 În ciuda unei îmbunătățiri observate în ultimii 15 ani, speranța de viață în Ungaria
rămâne sub cea a majorității țărilor UE.
 Se pot observa diferențe semnificative în starea de sănătate a diferitelor grupuri
socio-economice
 Sistemul de sănătate din Ungaria este subfinanțat, cheltuielile pentru sănătate pe cap
de locuitor sunt de aproximativ jumătate din media UE

Starea de sănătate

 În 2015, speranța de viață la naștere a fost de 75,7 în Ungaria, o creștere de la 71,9 în


2000, dar în continuare ramane sub media UE cu aproape 5 ani
 Există o diferență semnificativă între sexe în ceea ce priveste speranța de viață. Pentru
bărbații maghiari, speranța de viață la naștere este cu aproape șapte ani mai scurtă
decât cea pentru femei (72,3 ani, față de 79,0 ani pentru femei).
 Există o diferență semnificativă în speranța de viață între diferite grupuri socio-
economice.
 Bărbații maghiari cu cel mai mic nivel de educație trăiesc în medie cu 9 ani mai puțin
decât bărbații cu cel mai înalt nivel de educație (din cauza bolilor cardiovasculare și
rate mai mari de mortalitate din cauza cancerului  din cauza unui stil de viata
nesanatos)
 Mai puțin de jumătate din maghiari (56%) consideră că sunt sănătoși, ceea ce
reprezintă una dintre cele mai scăzute rate din UE

Factori de risc

 În 2014, mai mult de un sfert dintre adulții maghiari au fumat zilnic.


 În rândul celor cu nivel scăzut de educație, fumatul este de două ori mai mare decât în
rândul celor cu cel mai înalt nivel de educație
 În 2014, mai mult de o cincime din adulții maghiari erau obezi
 38% dintre maghiarii în vârstă de 15 ani au fost bătuți (reszeg) de mai multe ori pe
parcursul vieții (spre deosebire de media UE de 25%),
Cheltuieli pentru sănătate

 • În Ungaria, finantarea sistemului de sănătate este cu mult sub media UE


 În 2015, Ungaria a cheltuit 1428 de euro pe cap pentru sănătate (7,2% din PIB), ceea
ce reprezintă aproximativ jumătate din media UE de 2797 de euro (9,9% din PIB)
 Sistemul de sănătate din Ungaria este încă puternic centrat pe spitalizarea pacientilor