Sunteți pe pagina 1din 6

1

Model de test pentru admitere

1. Trinomul
x2 + 2ax + 4; a 2 R;
are radacinile reale strict pozitive daca:
(a) a 0 si a2 > 2; (b) a 0; (c) a 2 ( 1; 2]; (d) a 2 [2; 1) :
2. Valorile parametrului real m pentru care ecuatia
(m 1)x2 (m + 1)x + m + 1 = 0

are radacina dubla sunt:


5 5 5
(a) m 2 (1; 1) ; (b) m 2 1; ; (c) m 2 1; ; (d) m 2 1; :
3 3 3
3. Multimea careia ^i apartin toate solutiile ecuatiei
ln x3 + ln x = 4

este
(a) (1; 1) ; (b) (1; 2) ; (c) ( 1; 1) ; (d) f 1; 1g :
4. Numarul solutiilor reale ale ecuatiei
2x + 2x+1 + 2x+2 = 6x + 6x+1
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3:
5. Multimea solutiilor ecuatiei:
log5 x2 = log5 (3x 2)
este:
2
(a) f 1; 0g ; (b) 3
;1 ; (c) (1; 2) ; (d) f1; 2g :
6. Numarul 1 este pentru polinomul
x8 4x5 + 4x3 1;
radacina multipla de ordin:
(a) 1; (b) 2; (c) 3; (d) 4:
2

7. Numarul termenilor rationali din dezvoltarea binomiala:


p p3
90
3+ 2

este:
(a) 15; (b) 14; (c) 17; (d) 16.
8. Fie x1 ; x2 ; x3 radacinile ecuatiei x3 qx + p = 0; p; q 2 R: Valoarea determinan-
tului
x1 x2 x3
x2 x3 x1 ;
x3 x1 x2
este:
(a) 0; (b) 2; (c) 4; (d) 3p:
9. Se considera sistemul:
8
< x1 x2 + x3 = 1
x1 + x2 mx3 = m :
:
3x1 + x2 + (m 1) x3 = 0

Toate valorile lui m pentru care sistemul este incompatibil apartin multimii:
(a) (0; 2) ; (b) ( 1; 0) ; (c) ?; (d) (2; 1) :
10. Fie M = fx; x 2 R; x 1g si operatia interna
p
x y = xy + (x2 1)(y 2 1); 8x; y 2 M:

Elementul neutru si elementul invers sunt:


(a) elementul neutru este 1; singurul element care are invers este 1:
(b) elementul neutru este 1; nici un element nu are invers.
(c) nu exista element neutru.
(d) elementul neutru este 1; toate elementele sunt inversabile.
11. Fie
1 2 n
l = lim + + + :
n!1 n2 n2 n2
Atunci:
(a) l = 1; (b) l = 21 ; (c) l = 0; (d) l = 1.
3

12. Multimea de de nitie a functiei


p
f (x) = x2 4 + ln (2 + x)

este:
(a) [2; 3); (b) [ 2; 1) (c) [1; 2]; (d) [2; 1):

13. Valoarea limitei

ln (1 x + x2 ) ln (1 + x + x2 )
lim
x!0 x

este:
(a) 3; (b) 2; (c) 1; (d) 2:

14. Valorile reale ale constantelor a; b; c pentru care functia

2x2 + bx; x 2;
f : R ! R; f (x) =
ax3 + 4b; x > 2;

este continua si derivabila pe R sunt:


1 2
(a) a = 0; b = 1; (b) a = ; b = 2; (c) a = ; b = 2;
2 3
3
(d) a = ; b = 1:
4
15. Fie functiile f si g de nite pe R astfel ^nc^at

f (x) = (x + 2)g(x); 8x 2 R;

g functie derivabila ^n origine, g(0) = 2 si g 0 (0) = 1: Atunci valoarea lui f 0 (0)


este:
(a) 2; (b) 2; (c) 1; (d) 0.

16. Derivata functiei:

f: ; ! R; f (x) = arccos(sin x)
2

este:
(a) 1; (b) cos x; (c) sin x; (d) 1:
4

17. Fie functia


f : [ 1; 1] ! R; f (x) = max ex ; e x
:
Valoarea integralei
Z1
I= f (x) dx
1
este:
(a) I = 0; (b) I = 1; (c) I = 2 (e 1); (d) I = 3:
18. Fie multimea
n o
M= xjx2 ; si 4 jsin xj cos x = 1 :
2 2
Numarul de elemente ale multimii fx + y j x; y 2 Mg este:
(a) 5; (b) 6; (c) 7; (d) 9.
19. Distanta de la origine la dreapta 4x + 3y 12 = 0 este:
12 5
(a) 5
; (b) 4; (c) 2
; (d) 1:
20. Numarul punctelor de intersectie dintre dreapta 2x + y = 5 si cercul x2 + y 2 = 5
este:
(a) 2; (b) 4; (c) 1; (d) 3:
21. Fie polinomul f = x4 + 6x3 + 8x2 + ax + b cu radacinile x1 ; x2 ; x3 ; x4 : Valo-
rile parametrilor a; b 2 R astfel ^nc^at radacinile x1 ; x2 ; x3 sa e ^n progresie
aritmetica si x4 = x1 + x2 + x3 ; sunt:
(a) a = 6; b = 9; (b) a = 9; b = 6; (c) a = 6; b = 9; (d) a =
6; b = 9:
22. Valorile parametrului real m pentru care matricea
0 1
2 x 3
A=@ x 1 x A
1 2 m
este inversabila pentru orice x 2 R sunt:
1
(a) m = 2; (b) m 2 1; [ (2; 1); (c) m 2 (1; 2);
2
1
(d) m 2 ;2 .
2
5

23. Valoarea limitei


tg x arctg x
l = lim
x!0 sin x x cos x
este:
(a) 0; (b) 2; (c) 1; (d) 1.
24. Precizati care dintre a rmatiile de mai jos este adevarata pentru functia
ln x
f : (0; 1) ! R; f (x) = :
x
p p
(a) Pentru x < e e functia f este convexa si pentru x > e e functia f este
concava;
p p
(b) Pentru x > e e functia f este convexa si pentru x < e e functia f este
concava;
(c) Pentru x > e functia f este convexa si pentru x < e functia f este concava;
(d) Pentru x < e functia f este convexa si pentru x > e functia f este concava.
25. Valorile ale parametrului real a > 0 pentru care are loc inegalitatea 2x + ax 2;
pentru orice x 2 R; sunt:
1 1
(a) a = 2; (b) a 2; (c) a = ; (d) a < .
2 2
26. Valoarea expresiei
sin (a + b) sin (a b)
E=
sin (a + b) + sin (a b)
este:
(a) sin a cos b cos a sin b;(b) ctg a tg b; (c) tg 2b; (d) tg a ctg b.
q q
27. Cea mai mica valoare reala a expresiei (x 4) + y + x2 + (y 3)2 ; pentru
2 2

x; y 2 R; este:
(a) 5; (b) 4; (c) 0; (d) 3:
28. Multimea solutiilor ecuatiei:
z 2 = 3 + 4i

este:
(a) f2 i; 2 + ig; (b) f2 + i; 2 ig; (c) f2 + i; 2 + ig;
(d) f2 i; 2 ig.
6

29. Fie A = fx 2 R : cos (3 arccos x) = cos (2 arccos x) + 1g : Atunci


p
(a) A = R; (b) A = ;; (c) A = 41 14 13; 0; 1 ;
p p
(d) A = 14 41 13; 0; 14 13 + 41 :

30. Fie (xn )n2N si (yn )n2N doua siruri de numere rationale ce veri ca relatia
p n p
1+ 2 = xn + yn 2; 8n 2 N:

xn
Daca l = lim atunci:
n!1 yn
p
(a) l = 2; (b) l = 0; (c) l = 1; (d) l = 2: