Sunteți pe pagina 1din 3

Teza la Informatica, Sem I, Clasa 10A

Nr. I

1) Scrieţi programul C++ corespunzător citeşte x (număr natural nenul)


algoritmului dat. (1p.) z ←0
┌repetă
│ c ←x%10
│ ┌dacă c%2≠0 atunci
│ │ z←z*10+c­1
│ │altfel
│ │ z←z*10+c
│ └■
│ x ←[x/10]
└până când x = 0
scrie z

2) Scrieţi programul C++ corespunzător citeşte n (număr natural nenul)


algoritmului dat. (1p.) k←9
┌pentru i←1,n execută
│ citeşte x (număr. natural)
│ c← [x/10]%10
│ ┌dacă c<k atunci
│ │ k←c
│ └■
└■
scrie k

3. Fişierul text bac.txt conţine, pe o singură linie, cel puţin 2 şi cel mult 100 de
numere naturale nenule distincte de cel mult 4 cifre fiecare, numerele fiind separate prin
câte un spaţiu. Scrieţi un program C++ care citeşte toate numerele din fişier şi scrie pe
ecran ultima cifră a produsului celor mai mari două numere dintre cele citite.
Exemplu: dacă fişierul bac.txt conţine numerele: 1017 48 312 5742 162
atunci se va afişa: 4 (ultima cifră a produsului numerelor 1017, 5742) (3p)

4. Fişierul text numere.in are pe prima linie un număr natural n (0<n<1000) şi pe


următoarea linie n numere reale. Scrieţi un program C/C++ care citeşte numerele din
fişier şi afişează pe ecran media aritmetică a numerelor aflate pe a doua linie a fişierului,
care au partea întreagă formată din cel puţin două cifre. (3p)
Teza la Informatica, Sem I, Clasa 10A
Nr. II
1) Scrieţi programul C++ corespunzător citeşte n (număr natural)
algoritmului dat. (1p) s←0
nr←0
┌cât timp n≠0 execută
│ ┌dacă n%2=0 atunci
│ │ s←s*10+n%10
│ └■
│ n←[n/10]
└■
┌dacă s≠0 atunci
│ nr←1
└■
scrie nr

2) Scrieţi programul C/C++ corespunzător citeşte n (număr natural nenul)


algoritmului dat. (1p.) citeşte a (număr natural)
k←0
┌pentru i←2,n execută
│ citeşte b │ (număr natural)
│┌dacă a%10=b%10 atunci
││ k←k+1
││altfel
││ k←k­1
│└■
│ a←b
└■
scrie k

3. Pe prima linie a fişierului bac.in se află un număr natural nenul n (n≤1000), iar
pe a doua linie a fişierului se află un şir format din n numere naturale, despărţite prin
câte un spaţiu, fiecare număr fiind format din cel mult 4 cifre. Scrieţi un program C/C++
care citeşte numerele din fişier şi care afişează pe ecran mesajul DA dacă elementele
pare în şir sunt în ordine crescătoare, iar cele impare sunt în ordine descrescătoare, şi
mesajul NU în caz contrar.
Exemplu: dacă fişierul bac.in are conţinutul alăturat,
8
10 1133 12 331 42 1354 221 13
pe ecran se va afişa: DA  (3p.)

4. Fişierul text numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (0<n<1000), iar


pe a doua linie n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Scrieţi un program C/C++
care citeşte toate numerele din fişier şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu,
numerele formate doar din cifre distincte şi care au exact trei cifre.
Exemplu: dacă fişierul numere.in are următorul conţinut
7
249 511 4329 2 4313 243 3562
atunci pe ecran se vor afişa numerele 249 243 (nu neapărat în această ordine).(3p.)