Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Președinte,

Subsemnata Zamosteanu Laura - Petronela, CNP 2950628071966, cu domiciliul legal în


oraș Săveni, str. Mihai Eminescu, nr. 29, județ Botoșani, și domiciliul procedural în Iași, str.
Vămășoaia nr.3, bl. A43, sc. A, et 3, ap. 14, formulez prezentul

INTEROGATORIU
 Recunoașteti că în conversația înregistrată din data de 27.05.2018 am solicitat explicații
privind încălcarea facturii peste abonament?
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Recunoașteți că semnalul de telefonie mobilă nu funcționează corespunzător în zonele de
domiciliu și de serviciu?
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Recunoașteți că nu am fost de acord cu plata abonamentului până la finalul contractului?
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Recunoașteți că nu ați îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale în sensul
nerespectării parametrilor calitativi ai serviciilor de telefonie?
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Președinte Grefier Parlament Pârât