Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Profesor____________________________

Disciplina de învățământ_____________________________: Clasa___________: Data______________

Numărul lecției în sistemul de lecții_________: Numărul lecției conform orarului_____:Durata lecției________:

Capitolul_______________________________: Subiectul lecției:_______________________________________

Subcompetențe curriculare_____________________________________________________________________

Obiectivele lecției: La finele lecției elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________________________________

O2____________________________________________________________________________________________

O3____________________________________________________________________________________________

O4____________________________________________________________________________________________

Tipul lecției____________________________________________________________________________________

Tehnologii didactice: a) Forme__________________________________________________________________

b)Metode_________________________________________________________________

c)Mijloace de învățământ_____________________________________________________

Evaluarea : a)Tipul evaluării_____________________________________________________________________

b) Forme , metode , tehnici de evaluare , produse__________________________________________

___________________________________________________________________________________

Scenariul lecției:
Nr. Secvențele Timp Obiectivele Activitatea Activitatea elevului Evaluarea
Crt. lecției lecției profesorului (de proces)