Sunteți pe pagina 1din 29

Clasa: a V-a

An școlar: 2017-2018

Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Număr ore/săptămână: 1

Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017

Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a V-a

Autori: Marcela Claudia CĂLINECI  Cristiana Ana-Maria BOCA  Daniela


BARBU

Editura CD PRESS, 2017

Descriere produs: 88 pagini color + varianta digitală a lucrării (CD)

*Din aceeași serie (clasa a V-a): Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Limba
franceză, Educație socială, Consiliere și dezvoltare personală, Informatică și TIC, Educație
fizică și sport (Editura CD PRESS, 2017). Toate lucrările seriei pot fi răsfoite și comandate on-
line pe www.cdpress.ro.

©Copyright CD PRESS 2017 Page 1


1. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ

P-Î – predare-învățare; R – recapitulare; E – evaluare;

UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR ORE OBSER-


CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE VAŢII
SEMESTRUL I
- Amintiri din vacanță R 1
- Calități personale
1.1., 1.3., 2.1.
- Obiective personale E 1
1. Dezvoltare
VACANȚA, personală, TOTAL 2
Lecțiile propuse: S1 – S2
O LECȚIE clasa a II-a
Recapitulare inițială.
PREȚIOASĂ
1. Prezent fericit
Evaluare inițială.

- Caracteristici, resurse personale


- Sinele global și Sinele școlar P-Î 7
2. - Sănătate, creștere, transformare, dezvoltare, stres, igienă,
ADEVĂRATA alimentație R 1
1.1., 1.2. S3 – S11
VALOARE SUNT
E 1
EU! Lecțiile propuse:
1. Forța fie cu tine! ● Caracteristici și resurse personale TOTAL 9
2. Focus: EU ● Despre Sinele global și Sinele școlar

©Copyright CD PRESS 2017 Page 2


3. Perfecțiune: fete și băieți ● Despre creștere, transformare,
dezvoltare
4. Sănătate, că-i mai bună decât toate! ● Despre sănătate și
prevenirea îmbolnăvirilor
5. Cu prietenie, despre stres ● Despre surse de stres și strategii de
prevenire
6. Atelierul de curățenie ● Despre igiena personală și igiena în
colectivitate
7. O gură de sănătate ● Despre alimentația sănătoasă și ritmul
biologic
Recapitulare.
Evaluare.
Proiect. Cunoaște-te pe tine însuți/însăți!
Timp pentru reflecție

©Copyright CD PRESS 2017 Page 3


- Emoții de bază
- Emoții diverse
- Feedback pozitiv

Lecțiile propuse: P-Î 4


3. 1. Constelație de emoții ● Emoții de bază
CONSTELAȚIE DE 2. Mă împrietenesc cu emoțiile mele ● Emoții diverse R 1
2.1., 2.2. S12 – S17
EMOȚII ȘI 3. Puterea cuvintelor ● Acordarea feedbackului pozitiv
CUVINTE 4. Cuvintele te apropie de ceilalți ● Acordarea feedbackului pozitiv E 1
Recapitulare.
TOTAL 6
Evaluare.
Proiect. Alfabetul emoțiilor
Timp pentru reflecție

SEMESTRUL AL II-LEA

©Copyright CD PRESS 2017 Page 4


- Învățarea
- Factorii care blochează / motivează învățarea P-Î 6
- Strategii și tehnici de învățare eficientă
- Portofoliul de învățare R 1

E 1
Lecțiile propuse:
1. Învățarea, o alegere personală! ● Factorii care facilitează învățarea TOTAL 8
2. Alergiile învățării ● Factorii care blochează învățarea
4.
3. Învățarea schimbă lumea! ● Factorii care motivează învățarea
EXPEDIȚIA 3.1., 3.2. S18 – S25
4. Prin învățare îmi exersez viitorul! ● Strategii și tehnici de învățare
ÎNVĂȚĂRII
eficientă
5. Portofoliul de învățare ● Scop, principii și rol în învățare
6. Portofoliul de învățare, un caleidoscop ● Domenii, forme și conținut
Recapitulare.
Evaluare.
Proiect. Îmi place să învăț!
Timp pentru reflecție

- Interese și ocupații
- Domenii de activitate P-Î 4
- Beneficiile ocupațiilor
R 1
Lecțiile propuse:
E 1
1. Viitorul meu, cariera mea ● Interese și nivel de educație
5.
2. Domeniile la care mă pricep ● Ocupații și domenii de activitate TOTAL 6
VIITORUL E ÎN 4.1., 4.2. S26 – S31
3. În prezent îmi construiesc viitorul ● Beneficiile ocupațiilor
PUTEREA MEA
4. Cum pot fi de ajutor? ● Beneficiile ocupațiilor pentru societate
Recapitulare.
Evaluare.
Proiect. Eu în viitor
Timp pentru reflecție

©Copyright CD PRESS 2017 Page 5


- Caracteristici și resurse personale R 2
- Emoții
- Beneficiile învățării E 1
- Beneficiile ocupațiilor
TOTAL 3
1.1., 1.2., 2.1.,
6.
2.2., 3.1., 3.2., Lecțiile propuse: S32 – S34
EU+
4.1., 4.2. Recapitulare finală.
1. Incursiune în propria comoară
2. Bucuria de a fi!
Evaluare finală.

©Copyright CD PRESS 2017 Page 6


2. PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: VACANȚA, O LECȚIE PREȚIOASĂ


Nr. ore alocate
Recapitulare 1
Evaluare 1

TOTAL 2

Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 2

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
1.1., 1.3. - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe parcursul Amintiri din vacanță -Resurse umane: evaluare orală S1
clasei a II-a la disciplina Dezvoltare personală Calități personale elevii evaluarea
- Exerciții de enumerare a principalelor activități din vacanță Obiective personale -Resurse materiale: emoțiilor trăite
- Exerciții de ordonare a beneficiilor cunoașterii de sine manual și a atitudinilor
- Exersarea capacității de analiză a calităților personale -Resurse procedurale: cu ajutorul
dezvoltate în diferite contexte Recapitulare inițială dezbatere, exerciții; observației
- Reflectarea asupra propriilor obiective pentru anul școlar Prezent fericit activitate frontală, sistematice și
ce urmează emoții individuală și în grup reflecției
- Generarea unei liste de aptitudini și abilități personale care -Resurse de timp: 45 personale
te ajută să fii special(ă) min
- Joc de completare a Contractului de dezvoltare personală

2.1. -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare inițială -Resurse umane: evaluare orală S2
evaluare: Vacanța, o lecție elevii evaluare scrisă
• Completarea de propoziții lacunare în ceea ce prețioasă -Resurse materiale: •autoevaluare
manual
©Copyright CD PRESS 2017 Page 7
privește prezentare personală -Resurse procedurale:
• Desenarea momentelor importante din viață activitate frontală și
• Stabilirea gradului de îndeplinire a competențelor individuală
exersate la orele de Dezvoltare personală în ciclul -Resurse de timp: 45
primar min
• Analiza unei imagini din perspectiva caracteristicilor
personale, stilului de viață sănătos, carierei etc.
• Identificarea unui moment preferat din ciclul primar
prin prezentarea motivelor alegerii
- Evaluarea câștigului personal

©Copyright CD PRESS 2017 Page 8


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2: ADEVĂRATA VALOARE SUNT EU
Nr. ore alocate
Predare- Învățare 7
Recapitulare 1

Evaluare 1
TOTAL 9

Perioada: săptămâna 3 – săptămâna 11

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Caracteristici și Resurse umane: elevii evaluare orală S3
cheie resurse personale -Resurse materiale: evaluarea
- Observarea și caracterizarea unor persoane prezentate în manual emoțiilor și
imagini Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Analizarea caracteristicilor în funcție de anumite criterii 1. Forța fie cu tine! dezbatere, exerciții; ajutorul
- Analiza caracteristicilor personale în zona de performanță Caracteristici și activitate frontală, observației
și excelență pe diferite domenii resurse personale individuală și în sistematice
- Compararea imaginii despre propria perechi, joc de rol, exprimarea
persoană cu cea a colegilor/colegelor tehnici art-creative opiniilor
- Recunoașterea și denumirea unei varietăți de caracteristici -Resurse de timp: 45 personale sub
personale min forma reflecției
- Prezentarea într-un mod inedit a propriei persoane personale
- Descrierea personală într-un tablou
- Joc de rol pentru formularea caracteristicilor personale pe
care să le ghicească colegii/colegele în funcție de exemplele
prezentate

©Copyright CD PRESS 2017 Page 9


- Dezbaterea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sinele global și Resurse umane: elevii evaluare orală S4
cheie Sinele școlar -Resurse materiale: evaluarea
- Identificarea caracteristicilor specifice Sinelui global și manual emoțiilor și
Sinelui școlar Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Asocierea diferitelor caracteristici Sinelui global și Sinelui 2. Focus: EU. Despre dezbatere, exerciții, ajutorul
școlar Sinele global și Sinele studiu de caz; observației
- Prezentarea personală în rolul de elev(ă) în școala în care școlar activitate frontală, sistematice și
învață individuală, și în reflecției
- Exersarea unor modalități originale de prezentare: colaj, grup, tehnici art- personale
tabel, fotografie, poster creative, prezentări
- Elaborarea unei scrisori către sine în care să fie evocată cea personale
mai importantă calitate personală -Resurse de timp: 45
- Elaborarea unui eseu despre sine, prin formularea min
răspunsurilor la întrebări date
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și dezbaterea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sănătate, creștere, Resurse umane: elevii evaluare orală S5
cheie transformare, -Resurse materiale: evaluarea
- Inițierea unei dezbateri pe baza întrebărilor, imaginii dezvoltare, stres, manual emoțiilor și
suport și a propriei analize pentru identificarea schimbărilor igienă, alimentație -Resurse procedurale: atitudinilor cu
specifice vârstei dezbatere, exerciții; ajutorul
- Crearea unor contexte de împărtășire a experiențelor Lecția propusă: activitate frontală, observației
personale generate de transformările psihosomatice 3. Perfecțiune: fete individuală și în sistematice și
- Selectarea principalelor resurse pentru susținere din și băieți Despre perechi, tehnici art- analizei/
partea celor cei dragi în această perioadă. creștere, creative, lucrul în reflecției
- Elaborarea unei hărți cu principalele caracteristici ale transformare, echipă personale
preadolescenței și modificările psihosomatice ce apar la dezvoltare -Resurse de timp: 45
această vârstă, pentru fete și băieți min
- Exersarea provocărilor preadolescenței: reflecții despre

©Copyright CD PRESS 2017 Page 10


lumea mea interioară, interviu cu părinții, articole, bagheta
magică
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sănătate, creștere, Resurse umane: elevii evaluare orală S6
cheie transformare, -Resurse materiale: evaluarea
- Relatarea experiențelor personale legate de sănătate și dezvoltare, stres, manual emoțiilor și a
boală igienă, alimentație -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Exersarea modalităților de a avea grijă de propria sănătate dezbatere, exerciții; ajutorul
prin întărirea sistemului imunitar Lecția propusă: activitate frontală, observației
- Menționarea activităților cu impact pozitiv 4. Sănătate, că-i mai individuală și în sistematice și
pentru sănătatea personală bună decât toate! perechi, lucrul n analizei/
- Identificarea activităților cu impact negativ asupra Despre sănătate și echipă, joc de rol, reflecției
stării de bine prevenirea tehnici art-creative personale
- Asocierea activităților zilnice ca elev(ă) de clasa a V-a cu îmbolnăvirilor -Resurse de timp: 45
sănătatea, boala și prevenirea îmbolnăvirilor min
- Realizarea unui banner cu mesaje pentru o viață sănătoasă
- Joc de rol despre cercetarea istoricului sănătății
personale, de la naștere până în prezent, sub forma
dialogului dintre medic și pacient
- Negocierea, în echipă, a unui Top 10 al comportamentelor
care promovează sănătatea
- Analiza conținutului rubricii Repere!
- Dezbaterea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sănătate, creștere, Resurse umane: elevii evaluare orală S7
cheie transformare, -Resurse materiale: evaluarea
- Inițierea unei discuții pe baza imaginii suport pentru dezvoltare, stres, manual emoțiilor și a
identificarea posibilelor cauze ale apariției stresului la copii igienă, alimentație -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Descrierea situațiilor trăite care au provocat apariția dezbatere, exerciții; ajutorul
stresului Lecția propusă: activitate frontală, observației

©Copyright CD PRESS 2017 Page 11


- Enumerarea reacțiilor personale în situații de stres 5. Cu prietenie, individuală și în sistematice și
- Prezentarea calităților personale sau o abilităților despre stres Surse perechi, tehnici art- reflecției/
prin care se elevii/elevele au făcut față stresului. de stres și strategii de creative, joc de rol, analizei
- Discutarea, în grupuri mici, despre principalele prevenire lucrul în echipă personale
surse de stres în rândul preadolescenților -Resurse de timp: 45
- Exersarea acordării, în perechi, a unor soluții pentru a face min
față situațiilor de stres prezentate
- Completarea frazelor lacunare
- Discutarea, în grupuri mici, pe baza experiențelor
personale, despre reacțiile vizibile la stres și factorii care
generează stresul
- Joc de rol pentru mimarea în fața clasei a unor situații
dificile trăite, a experiențelor de viață mai puțin
plăcute
- Sintetizarea experiențelor de viață mai puțin
plăcute ale colegilor/colegelor
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sănătate, creștere, Resurse umane: elevii evaluare orală S8
cheie transformare, -Resurse materiale: evaluarea
- Elaborarea hărții conceptuale pentru noțiunea de igienă dezvoltare, stres, manual emoțiilor și a
personală pe baza brainstorming-ului igienă, alimentație -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Clasificarea activitățile pentru menținerea igienei dezbatere, exerciții; ajutorul
personale Lecția propusă: activitate frontală, observației
- Explorarea modalităților în care au fost și vor fi 6. Atelierul de individuală și în sistematice și
schimbate nevoile de igienă de-a lungul timpului curățenie perechi, reflecției/
- Listarea activităților practicate zilnic pentru a fi, a arăta și a Igiena personală și brainstorming, lucrul analizei
te simți curat(ă), sub forma unui Top 10 igiena în colectivitate în echipă, tehnici art- personale
- Exersarea activităților importante pentru păstrarea igienei creative, chestionar
în colectivitate -Resurse de timp: 45
- Argumentarea practicilor de menținerea a igienei min
personale și în colectivitate pentru promovarea sănătății
- Asocierea dintre igiena personală și relațiile sociale cu

©Copyright CD PRESS 2017 Page 12


ceilalți
- Cercetarea și discutarea referitoare la cauzele, prevenirea
și tratamentul pentru: mirosul neplăcut al corpului, acneea
și respirația neplăcută
- Prezentarea unor produse de îngrijire personală folosite,
pe baza unor indicatori
- Aplicarea unui chestionar pentru identificarea gradului de
igienă personală și în colectivitate
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

1.1., 1.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Sănătate, creștere, Resurse umane: elevii evaluare orală S9
cheie transformare, -Resurse materiale: evaluarea
- Completarea hărții programului de activități dezvoltare, stres, manual emoțiilor și a
și de odihnă derulat în mod regulat igienă, alimentație -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Asocierea timpului petrecut pentru derularea programului dezbatere, exerciții; ajutorul
zilnic: activități și odihnă/ relaxare Lecția propusă: activitate frontală, observației
- Prezentarea activităților fizice sau intelectuale care produc 7. O gură de individuală și în sistematice și
o stare de bine sănătate perechi, tehnici art- reflecției/
- Enumerarea alimentelor consumate și a efectului acestora Alimentația creative, lucrul în analizei
asupra sănătății sănătoasă și ritmul echipă, dezbatere, personale
- Corelarea alimentației personale cu Piramida alimentelor biologic brainstorming
- Dezbaterea, în echipă, a factorilor care ar putea -Resurse de timp: 45
să afecteze alegerile referitoare la alimentație min
- Împărtășirea informațiilor despre alimentație și a
comportamentelor alimentare sub forma unui Jurnal al
alimentației
- Continuarea frazelor lacunare referitoare la dietă, echilibru
alimentar, nutrienți esențiali
- Realizarea unui colaj format din cuvinte cheie și imagini
pentru a ilustra beneficiile unei alimentații sănătoase și a
echilibrului dintre activitatea fizică, activitatea intelectuală
și odihnă, pe baza unor maxime
- Exersarea atitudinii pozitive față de alimentația sănătoasă

©Copyright CD PRESS 2017 Page 13


- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

1.1., 1.2. - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe parcursul Caracteristici, Resurse umane: elevii evaluare orală S10
unității, respectiv caracteristici și resurse personale: resurse personale -Resurse materiale: evaluarea
caracteristici pozitive/calități, interese/ preferințe, abilități, Sinele global și manual emoțiilor și a
atitudini, valori/credințe, talente, aptitudini, Sine Sinele școlar -Resurse procedurale: atitudinii cu
școlar/Sine global, schimbare și dezvoltare, preadolescență Sănătate, creștere, dezbatere, exerciții; ajutorul
sau pubertate) transformare, activitate frontală, observației
- Exersarea alegerilor sănătoase prin explorarea stilului de dezvoltare, stres, individuală și în grup, sistematice și
viață sănătos și echilibrat: stresul, prevenirea îmbolnăvirilor, igienă, alimentație tehnici art-creative reflecției/
igienă personală și igienă în colectivitate, alimentație -Resurse de timp: 45 analizei
sănătoasă, ritm biologic de odihnă și activitate Recapitulare min personale
- Exerciții de identificare a recomandărilor pentru Adevărata valoare
prevenirea stresului din viața unui școlar de gimnaziu, sunt EU
inspirate de imagini
- Exersarea empatiei cu un coleg/o colegă stresat(ă) prin
scrierea unui e-mail în favoarea stării de bine, a sănătății
emoționale și sociale
- Joc de rol pentru exersarea capacității de persuasiune
referitoare la importanța sistemului imunitar pentru susținerea
sănătății

1.1., 1.2. -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare -Resurse umane: evaluare orală S11
evaluare: Adevărata valoare elevii evaluare scrisă
• Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmații sunt EU -Resurse materiale: •evaluare prin
• Identificarea recomandărilor pentru un stil de viață manual proiect
sănătos și echilibrat pe baza imaginilor -Resurse procedurale: •autoevaluare
• Crearea unui program de alimentație sănătos Proiect. Cunoaște-te activitate frontală și
• Elaborarea unui eseu pentru convingerea pe tine însuți/ însăți! individuală, tehnici
colegilor/colegelor despre cea mai importantă art-creative
calitate personală -Resurse de timp: 45

©Copyright CD PRESS 2017 Page 14


- Prezentarea rezultatelor proiectului min
- Timp pentru reflecție

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: CONSTELAȚIE DE EMOȚII ȘI CUVINTE

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 4
Recapitulare 1
Evaluare 1

TOTAL 6

Perioada: săptămâna 12 – săptămâna 17

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
2.1., 2.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Emoții de bază Resurse umane: elevii evaluare orală S12
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Recunoașterea și denumirea unei varietăți de emoții Lecția propusă: manual emoțiilor și a
- identificarea propriilor emoții din trecut și prezent 1. Constelație de -Resurse procedurale: atitudinii cu

©Copyright CD PRESS 2017 Page 15


- Clasificarea emoțiilor trăite emoții. Emoții de dezbatere, exerciții; ajutorul
- Descrierea manifestărilor diferitelor emoții bază activitate frontală, observației
- Joc de rol pentru identificarea modalităților de cultivare a individuală și în sistematice
emoțiilor pozitive perechi
- Interpretarea conținutului rubricii Repere! -Resurse de timp: 45
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață min
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
2.1., 2.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Emoții diverse Resurse umane: elevii evaluare orală S13
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Identificarea emoțiilor multiple în contexte variate Lecția propusă: manual emoțiilor și a
- Joc de rol pentru identificarea modalităților diverse de 2. Mă împrietenesc -Resurse procedurale: atitudinii cu
gestionare a emoțiilor cu emoțiile mele. dezbatere, exerciții, ajutorul
- Asocierea diferitelor emoții cu perioada pubertății Emoții diverse studiu de caz; observației
-Exersarea unor modalități adecvate de a reacționa activitate frontală, sistematice
- Elaborarea unei scrisori pentru exprimarea trăirilor după individuală, și în grup
vizionarea unui film -Resurse de timp: 45
- Interpretarea conținutului rubricii Repere! min
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
2.1., 2.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Feedback pozitiv Resurse umane: elevii evaluare orală S14
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Inițierea unei dezbateri pe baza imaginii suport și a Lecția propusă: manual emoțiilor și a
dialogului pentru identificarea semnificației limbajului 3. Puterea -Resurse procedurale: atitudinii cu
verbal și corporal cuvintelor. dezbatere, exerciții; ajutorul
- Realizarea unor momente de împărtășire a experienței Acordarea activitate frontală, observației
personale a elevilor feedbackului pozitiv individuală și în sistematice
- Exersarea acordării feedbackului după modelul unui perechi
sandvici -Resurse de timp: 45
- Joc de rol pentru exersarea acordării feedbackului min
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

©Copyright CD PRESS 2017 Page 16


2.1., 2.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Feedback pozitiv Resurse umane: elevii evaluare orală S15
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Exersarea modalităților de a transmite feedback pozitiv Lecția propusă: manual emoțiilor și a
- Analiza modalităților diferite de exprimare și efectelor 4. Cuvintele te -Resurse procedurale: atitudinii cu
acestora apropie de ceilalți. dezbatere, exerciții; ajutorul
- Asocierea tipului de feedback primit/oferit și a stării Acordarea activitate frontală, observației
emoționale create feedbackului pozitiv individuală și în sistematice
- Exersarea acordării feedbackului după modelul în 4 pași perechi
- Interpretarea conținutului rubricii Repere! -Resurse de timp: 45
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață min
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
2.1., 2.2. - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe parcursul Emoții de bază Resurse umane: elevii evaluare orală S16
unității (emoții, clasificarea acestora, feedback, tipuri de Emoții diverse -Resurse materiale: evaluarea
feedback) Feedback pozitiv manual emoțiilor și a
- Exerciții de identificare a emoțiilor și ierarhizarea lor -Resurse procedurale: atitudinii cu
- Exersarea capacității de gestionare a anumitor emoții Recapitulare dezbatere, exerciții; ajutorul
- Reflectarea asupra propriilor emoții, a efectelor lor, a Constelație de activitate frontală, observației
contextelor în care apar și a factorilor care le produc emoții și cuvinte individuală și în grup sistematice
- Asocierea dintre diferite emoții și tipuri de feedback -Resurse de timp: 45
- Joc d rol pentru exersarea acordării de feedback la situații min
concrete din viața de elev

2.1., 2.2. -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare -Resurse umane: evaluare orală S17
evaluare: Constelație de elevii evaluare scrisă
• Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmații emoții și cuvinte -Resurse materiale: •evaluare prin
• Completarea unui decalog pentru o stare de bine manual proiect
• Completare de propoziții lacunare -Resurse procedurale: •autoevaluare
• Identificarea emoțiile ilustrate și elaborarea unui Proiect. Alfabetul activitate frontală și
feedback pozitiv emoțiilor individuală
- Prezentarea rezultatelor proiectului -Resurse de timp: 45
- Timp pentru reflecție min

©Copyright CD PRESS 2017 Page 17


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4: EXPEDIȚIA ÎNVĂȚĂRII

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 6
Recapitulare 1
Evaluare 1
TOTAL 8

Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 25

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Factorii care Resurse umane: elevii evaluare orală S18
cheie facilitează învățarea -Resurse materiale: evaluarea
- Relatarea, pe scurt, despre învățarea diverselor lucruri, manual emoțiilor și
activități, comportamente, atitudini etc. Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Reflectarea la ce anume ne ajută să învățăm 1. Învățarea, o dezbatere, exerciții; ajutorul
- Reflectarea asupra factorilor care facilitează alegere personală! activitate frontală, observației
învățarea în viața cotidiană, nu doar la școală Factorii care individuală și în sistematice și
- Elaborarea unei scheme grafice referitoare la principalii facilitează învățarea perechi, tehnici art- reflecției/
factori care ne ajută să învățăm creative analizei
mai bine, să simțim plăcere și bucurie și astfel să obținem -Resurse de timp: 45 personale
rezultate deosebite pe termen lung min exprimarea

©Copyright CD PRESS 2017 Page 18


- Completarea unor fraze lacunare opiniilor
- Descrierea, în echipe, a profilului elevului/ elevei care personale
beneficiază de o serie de factori favorizanți în procesul
învățării
- Informarea și discutarea despre noi surse și tehnologii utile
în învățare: telefoane smart, învățare la distanță
- Analizarea condițiilor favorabile învățării bazate pe noile
tehnologii
- Identificarea sub diferite forme a factorilor (modalități,
persoane, emoții, atitudini, materiale, stări etc.) care ne
sprijină în procesul de învățare sau care ne ajută să învățăm
mai ușor, în diferite situații
- Dezbaterea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Factorii care Resurse umane: elevii evaluare orală S19
cheie blochează învățarea -Resurse materiale: evaluarea
- Identificarea factorilor care împiedică obținerea unor manual emoțiilor și
rezultate bune în procesul învățării la nivel personal Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Redarea într-o manieră artistică inedită blocajul principal 2. Alergiile învățării dezbatere, exerciții, ajutorul
în situații de învățare Factorii care studiu de caz; observației
- Joc de rol prin formularea recomandărilor unui coleg/ blochează învățarea activitate frontală, sistematice și
unei colege care obține rezultate mai puțin bune la școală, individuală și în grup, reflecției/
ca urmare a factorilor care îi blochează învățarea tehnici art-creative, analizei
- Analiza climatului din punct de vedere cromatic important joc de rol, lucrul în personale
pentru blocarea/susținerea confortului pentru învățare echipă
- Prezentarea factorilor care blochează învățarea extrase din -Resurse de timp: 45
declarațiile copiilor min
- Selectarea factorilor personali care blochează învățarea
- Listează acțiunile care te pot ajuta să contracarezi
factoriicare blochează învățarea
- Argumentarea opiniilor referitoare la alergiile învățării, mai
ales prin evidențierea emoțiilor
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!

©Copyright CD PRESS 2017 Page 19


- Citirea și dezbaterea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Factorii care Resurse umane: elevii evaluare orală S20
cheie motivează învățarea -Resurse materiale: evaluarea
- Inițierea unei dezbateri pe baza întrebărilor, imaginii manual emoțiilor și
suport și a propriei analize pentru identificarea elementelor Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
motivaționale 3. Învățarea schimbă dezbatere, exerciții; ajutorul
- Crearea unor contexte de împărtășire a experiențelor lumea! activitate frontală, observației
personale referitoare la cele mai mari realizări, succese Factorii care individuală și în sistematice și
însoțite de motivația pentru atingerea lor motivează învățarea perechi, tehnici art- analizei/
- Stabilirea, în echipă, a cât mai multor motive creative, lucrul în reflecției
interne și externe, care generează diverse situații echipă personale
- Joc de rol pe bază de interviu pentru identificarea -Resurse de timp: 45
motivației potrivite astfel încât să se împlinească dorințele, min
aspirațiile, scopurile
- Explorarea motivelor personale interne și externe,
importante pentru a învăța
- Analiza principalelor argumente pentru determinarea
motivației unor celebrități care au făcut față eșecului și
astfel nu au renunțat să acționeze
- Elaborarea unui banner cu motto-ul care constituie
motivația personală pentru învățare
- Identificarea optimum-ului motivațional în activitățile
școlare
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Strategii și tehnici Resurse umane: elevii evaluare orală S21
cheie de învățare eficientă -Resurse materiale: evaluarea
- Relatarea experiențelor personale legate de tehnicile de manual emoțiilor și a
învățare eficientă utilizate în mod frecvent,cu rezultate Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
bune 4. Prin învățare îmi dezbatere, exerciții; ajutorul
- Selectarea tehnicilor și metodelor de învățare exersez viitorul! activitate frontală, observației

©Copyright CD PRESS 2017 Page 20


rapidă și eficientă folosite cel mai frecvent Strategii și tehnici de individuală și în sistematice și
- Exersarea modalităților de învățare eficientă de a învăța învățare eficientă perechi, lucrul n analizei/
- Identificarea într-un grup (clasă, familie, prieteni etc.) a echipă, joc de rol, reflecției
unei persoane care învață ușor, apoi menționarea tehnici art-creative personale
metodelor și tehnicilor de învățare eficientă pe -Resurse de timp: 45
care le folosește, pe baza întrebărilor min
- Joc de rol referitor la „învățarea” a zece fotografii din
colecția personală prin utilizarea unor mnemotehnici
- Formularea recomandărilor sub forma unei prezentări
PowerPoint despre cum ar fi de dorit să se concentreze mai
ușor cineva asupra activităților de învățare
- Discutarea despre stilul de învățare personal prin
comparație cu stilul colegului/colegei
- Analiza conținutului rubricii Repere!
- Dezbaterea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Scop, principii și rol Resurse umane: elevii evaluare orală S22
cheie în învățare -Resurse materiale: evaluarea
- Inițierea unei discuții pe baza imaginilor suport pentru manual emoțiilor și a
identificarea domeniilor portofoliilor și a elementelor Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
comune 5. Portofoliul de dezbatere, exerciții; ajutorul
- Prezentarea/ descrierea portofoliului primului an de viață învățare activitate frontală, observației
- Joc de rol referitor la exprimarea acordului cu privire la Scop, principii și rol în individuală și în sistematice și
conținutul unui portofoliu învățare perechi, tehnici art- reflecției/
- Elaborarea unei scrisori de recomandare despre propria creative, joc de rol, analizei
persoane, pe baza portofoliului de învățare elaborat până în lucrul în echipă personale
prezent la disciplina Consiliere și dezvotare personală -Resurse de timp: 45
- Analiza propriului portofoliu de învățare pe baza unor min
criterii
- Discutarea, în grupuri mici, despre principalele
elemente și principii care alcătuiesc un portofoliu
- Exersarea construirii și dezvoltării portofoliului
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață

©Copyright CD PRESS 2017 Page 21


- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

3.1., 3.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Domenii, forme și Resurse umane: elevii evaluare orală S23
cheie conținut -Resurse materiale: evaluarea
- Descoperirea punctului forte al portofoliului personal de manual emoțiilor și a
învățare Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinilor cu
- Ierahizarea sub forma unui Top 3 a celor mai 6. Portofoliul de dezbatere, exerciții; ajutorul
importante realizări din portofoliu învățare, un activitate frontală, observației
- Prezentarea portofoliilor într-un tur al galeriei caleidoscop individuală și în sistematice și
- Selectarea unui element din portofoliul personal Domenii, forme și perechi, reflecției/
de învățare care a provocat o schimbare puternică conținut brainstorming, lucrul analizei
- Completarea portofoliului de învățare cu ceva inedit are să în echipă, tehnici art- personale
caracterizeze persoana creative, tehnici ale
- Joc de rol despre prezentarea Poveștii sinelui unui gândirii critice
coleg/unei colege de clasă în urma parcurgerii portofoliului -Resurse de timp: 45
său de învățare min
- Exersarea alegerilor din portofoliul de învățare a celor mai
importante elemente
- Prezintarea portofoliului de învățare realizat până în
prezent
- Discutarea, în echipă, a beneficiilor diversității activităților
din portofoliu
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

3.1., 3.2. - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe parcursul Învățarea Resurse umane: elevii evaluare orală S24
unității, respectiv factorii care blochează/ facilitează Factorii care -Resurse materiale: evaluarea
învățarea, motivația învățării, strategii și tehnici de învățare, blochează / manual emoțiilor și a
optimum motivațional, portofoiul de învățare ca produs, ca motivează învățarea -Resurse procedurale: atitudinii cu
proces, ca atitudine Strategii și tehnici dezbatere, exerciții; ajutorul
- Exersarea de enumerare a lucrurilor pozitive care de învățare eficientă activitate frontală, observației
ajută învățarea și a celor lucruri negative care împiedică Portofoliul de individuală și în grup, sistematice și
procesul de învățare învățare tehnici art-creative reflecției/

©Copyright CD PRESS 2017 Page 22


- Prezentarea ideilor într-un mod creativ -Resurse de timp: 45 analizei
- Exerciții de completare a frazelor lacunare Recapitulare min personale
- Selectarea dintr-o serie de elemente care constituie Expediția învățării
condițiile învățării a factorilor personali care susțin
învățarea
- Joc de rol în vederea prezentării unei scurte biografii despre
o personalitate din România sau din lume, asemenea unui
ghid

3.1., 3.2. -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare -Resurse umane: evaluare orală S25
evaluare: Expediția învățării elevii evaluare scrisă
• Elaborarea unor răspunsuri pe baza imaginii suport -Resurse materiale: •evaluare prin
referitoare la experiențele personale de învățare manual proiect
• Alegerea enunțurilor care reprezintă elemente ce Proiect. Îmi place -Resurse procedurale: •autoevaluare
susțin motivația pentru învățare să învăț! activitate frontală și
• Personalizarea învățării prin reglarea blocajelor și individuală, tehnici
formularea unor propuneri de îmbunătățire art-creative
• Elaborarea unui semn de carte care cuprinde -Resurse de timp: 45
mesaje despre beneficiile învățării min
• Exersarea prezentării creative și interactive
- Prezentarea rezultatelor proiectului
- Timp pentru reflecție

©Copyright CD PRESS 2017 Page 23


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: VIITORUL E ÎN PUTEREA MEA

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 4
Recapitulare 1
Evaluare 1

TOTAL 6

Perioada: săptămâna 26 – săptămâna 31

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
4.1., 4.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Interese și ocupații Resurse umane: elevii evaluare orală S26
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Realizarea de interviuri cu persoane din proximitate manual emoțiilor și a
pentru identificarea traseelor educaționale urmate Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinii cu
- Exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu diferite 1. Viitorul meu, cariera dezbatere, exerciții; ajutorul
profesii mea. Interese și nivel de activitate frontală, observației
- Exerciții de reflecție pentru identificarea ocupațiilor educație individuală și în sistematice
favorite perechi
- Familiarizarea cu siteul www.go.ise.ro -Resurse de timp: 45
- Elaborarea unui eseu pentru argumentarea nevoii de min
educație pentru exercitarea profesiilor secolului XXI
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!

©Copyright CD PRESS 2017 Page 24


- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

4.1., 4.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Domenii de activitate Resurse umane: elevii evaluare orală S27
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Analiza unor gânduri pe baza unei imagini suport manual emoțiilor și a
- Explorarea abilităților personale și asocierea lor cu Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinii cu
domenii de activitate 2. Domeniile la care dezbatere, exerciții; ajutorul
- Stabilirea corespondenței dintre anumite profesii și mă pricep. Ocupații și activitate frontală, observației
evoluția socio-economică domenii de activitate individuală, în perechi, sistematice
- Proiectarea intereselor personale în lumea viitorului prin în grup
familiarizarea cu noi domenii -Resurse de timp: 45
- Interpretarea conținutului rubricii Repere! min
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
4.1., 4.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Beneficiile ocupațiilor Resurse umane: elevii evaluare orală S28
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Joc de rol pentru recunoașterea profesiilor și identificarea manual emoțiilor și a
unor obstacole de depășit în cazul fiecăreia Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinii cu
- Inițierea unei dezbateri cu invitați elevi mai mari pentru 3. În prezent îmi dezbatere, exerciții; ajutorul
analiza opțiunilor pentru diferite trasee construiesc viitorul. activitate frontală, observației
educaționale/profesionale Beneficiile ocupațiilor individuală, în grup și sistematice
- Corelarea ocupațiilor alese cu beneficiile personale și ale în perechi
societății -Resurse de timp: 45
- Analiza criteriilor de alegere a profesiilor min
- Analiza unor anunțuri de angajare
- Interpretarea conținutului rubricii Repere!
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare

4.1., 4.2. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Concepte- Beneficiile ocupațiilor Resurse umane: elevii evaluare orală S29
cheie -Resurse materiale: evaluarea
- Realizarea unei expoziții de fotografii cu imagini din manual emoțiilor și a
diferite contexte profesionale Lecția propusă: -Resurse procedurale: atitudinii cu
- Analiza profesiilor din perspectiva beneficiilor pentru 4. Cum pot fi de ajutor. dezbatere, exerciții; ajutorul

©Copyright CD PRESS 2017 Page 25


societate Beneficiile ocupațiilor activitate frontală, observației
- Exerciții de reflectare asupra propriilor interese, pentru societate individuală, în grup și sistematice
propriului traseu educațional, a posibilelor obstacole și a în perechi
elementelor motivatoare -Resurse de timp: 45
- Interpretarea conținutului rubricii Repere! min
- Citirea și discutarea textului Inspirație pentru viață
- Reflectarea asupra informațiilor rubricii În mișcare
4.1., 4.2. - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe Interese și ocupații Resurse umane: elevii evaluare orală S30
parcursul unității din perspectiva alegerii carierei Domenii de activitate -Resurse materiale: evaluarea
- Elaborarea unei hărți a unui oraș din viitor; alegerea Beneficiile ocupațiilor manual emoțiilor și a
profesiilor asociate intereselor și abilităților -Resurse procedurale: atitudinii cu
- Analiza diferitelor cariere din perspectiva criteriilor Recapitulare dezbatere, exerciții; ajutorul
pentru procesul de decizie Viitorul e în puterea activitate frontală, observației
- Realizarea unei expoziții cu cărți de vizită reprezentative mea individuală și în grup sistematice
pentru profesia aleasă -Resurse de timp: 45
min

4.1., 4.2. -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare -Resurse umane: elevii evaluare orală
evaluare: Viitorul e în puterea -Resurse materiale: evaluare scrisă
• Asocierea diferitelor ocupații cu momentul mea manual •evaluare prin
apariției în timp; completarea unei abilități -Resurse procedurale: proiect
necesare și a nivelului de educație activitate frontală și •autoevaluare
• Completare de propoziții lacunare Proiect individuală
• Elaborarea unei scrisori adresată unei persoane Eu în viitor -Resurse de timp: 45
care a împărtășit experiența sa profesională min
- Prezentarea rezultatelor proiectului Eu în viitor
- Timp pentru reflecție

©Copyright CD PRESS 2017 Page 26


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6: EU +

Nr. ore alocate


Recapitulare 2
Evaluare 1

TOTAL 3

Perioada: săptămâna 32 – săptămâna 34

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-


specifice (detalieri) mâna
1.1., 1.2., 2.1., - Reactualizarea conceptelor cu care s-a operat pe parcursul Caracteristici și -Resurse umane: evaluare orală S32
2.2., 3.1., 3.2., clasei a V-a la disciplina Consiliere și Dezvoltare personală resurse personale elevii evaluarea
- Explorarea comportamentelor, învățarea atitudinilor: Emoții -Resurse materiale: emoțiilor trăite
4.1., 4.2.
analiză contract personal, elaborare hartă creativă Beneficiile învățării manual și a atitudinilor
conceptuală Beneficiile -Resurse procedurale: cu ajutorul
- Stabilirea a celui mai important aspect învățat anul acesta ocupațiilor dezbatere, exerciții; observației
- Argumentarea despre importanța cunoașterii de sine activitate frontală, sistematice și
pentru obținerea performanțelor școlare Recapitulare finală individuală și în grup reflecției
- Participarea la o expoziție de pictură organizată în clasă, cu Incursiune în -Resurse de timp: 45 personale
lucrarea EU + care să înfățișeze generic cine ești, însoțită de propria comoară min
caracteristici pozitive
- Colectarea ideile celorlalți despre propriile resurse:
interese, abilități, aptitudini, calități
- Exerciții de prezentare: EU, prin ochii celorlalți
- Realizarea, în echipă, a unor postere cu desene, colaje

©Copyright CD PRESS 2017 Page 27


și cuvinte-cheie despre perioada pubertății/ preadolescențe
- Prezentarea emoțiilor pozitive și emoțiilor negative trăite
recent și a modalităților folosite pentru a gestiona emoțiile
negative
- Practicarea unui stil de viață sănătos și echilibrat
- Elaborarea unui Cod de sănătate și echilibru, exprimat sub
forma unei liste TO DO
- Exerciții de redactare a unui e-mail în care să fie exprimată
mulțumirea față de profesorii care au contribuit la
dezvoltarea tehnicilor de învățare
- Exerciții de alegere a profesiei dorite raportate la profilul
acesteia (cunoștințe, abilități, atitudini), parcursul
educațional, cerințele pieței muncii
- Discutarea despre profesiile viitorului și profesiile
tradiționale, în funcție de nevoile oamenilor

1.1., 1.2., 2.1., - Reconfigurarea conceptelor experimentate în acest an Caracteristici și -Resurse umane: evaluare orală S33
2.2., 3.1., 3.2., școlar într-o nouă formulă, prin desen, colaj resurse personale elevii evaluarea
sau în manieră electronică Emoții -Resurse materiale: emoțiilor trăite
4.1., 4.2.
- Alegerea emoțiilor specifice unor contexte, sugerate de Beneficiile învățării manual și a atitudinilor
imagini Beneficiile -Resurse procedurale: cu ajutorul
- Exerciții de descriere a unor emoții puternice ocupațiilor dezbatere, exerciții; observației
- Exerciții de identificare a formulelor potrivite pentru activitate frontală, sistematice și
acordarea/primirea feedbackului individuală și în grup reflecției
- Exerciții de continuare a unor povești Recapitulare finală -Resurse de timp: 45 personale
- Exersarea imaginației prin caracterizarea unui robot din Bucuria de a fi! min
viitor
- Reflectarea asupra propriei caracterizări prin comparație cu
un personaj SF
- Elaborarea recomandări creative prin care se propun
schimbări pentru copiii aflați în diferite situații

©Copyright CD PRESS 2017 Page 28


1.1., 1.2., 2.1., -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Caracteristici și -Resurse umane: evaluare orală S34
2.2., 3.1., 3.2., evaluare: resurse personale elevii evaluare scrisă
• Realizarea de asocieri și corespondențe Emoții -Resurse materiale: •autoevaluare
4.1., 4.2.
• Analiza unei imagini suport Beneficiile învățării manual
• Completarea enunțurilor Beneficiile -Resurse procedurale:
• Evidențierea propriei caracterizări ocupațiilor activitate frontală și
• Enumerarea ocupațiilor preferate, care îți displac sau individuală
sunt indiferente. -Resurse de timp: 45
• Stabilirea posibilelor cauze ale situațiilor prezentate Evaluare finală min
• Comentarea unor citate EU +
• Desenarea viitorului în care să fie prezintate cele
mai importante atuuri
• Elaborarea unui text în care să fie analizată propria
viață din perspectiva lecțiilor câștigate în acest an
școlar
• Autoevaluarea activității prin acordarea unui
certificat personalizat în funcție de achiziționarea
competențelor
- Evaluarea câștigului personal

©Copyright CD PRESS 2017 Page 29