Sunteți pe pagina 1din 4

Antidrog

www.ana.gov.ro
Newsletter
Volum 7, Numarul 1
Ianuarie-Martie 2017

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG OFERĂ SPRIJIN


DE SPECIALITATE TINERILOR CONSUMATORI DE DROGURI
Începând cu luna martie a acestui an, Agenția Națională
Antidrog (ANA) va asigura funcţionarea unui centru de zi
pentru adolescenţi şi tineri consumatori de droguri, fiind
vorba despre un program pilot. Centrul va fi deschis în
Bucureşti, în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Sector 5.
Prin intermediul acestui program, specialiştii ANA îşi
propun să prevină recăderea în consum și să mențină
motivația privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin
asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de educație,
recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor
de viață independentă, orientare școlară și profesională.
De asemenea, programul presupune și activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau
reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire adolescenții și tinerii consumatori.
Serviciile oferite sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile
şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de
servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului consumator, în contextual său socio-familial.
Prin dezvoltarea acestui program, Agenția Națională Antidrog își îndeplinește rolul pro-activ de a coordona şi
susţine intervenţiile şi serviciile de reducere a cererii de droguri, pentru creşterea capacităţii de reacţie la
provocările generate de această problematică.

Iuliana TEODORESCU
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

DESTINE FURATE DE DROGURI


R.S. este un tânăr în vârstă de 23 de ani, locuieeşte în R.V. şi are doi fraţi: un frate
geamăn şi un frate vitreg. Cu acesta din urmă nu are o relaţie apropiată, din cauza
tensiunilor apărute.
R.S. susţine că a început să consume droguri în anul 2009, fiind pe
atunci în clasa a IX-a, împreună cu fratele său geamăn, motivele
fiind distracţia şi anturajul. În prezent, cei doi fraţi sunt la facultate,
unul la medicină dentară şi celălalt la tehnică dentară. Ei susțin că
învăţau mult mai bine când erau sub efectul drogurilor şi că au avut
probleme în învăţare după ce s-au oprit din consum.
Au început să consume marijuana, au continuat o perioadă foarte lungă de timp cu „etnobotanicele” (noi
substanţe psihoactive), pe care le fumau, apoi au trecut la prizarea lor, cantitățile consumate de aceștia fiind
mari (marijiuana - în jur de 2 grame pe zi, „etnobotanice” fumate - în jur de 9-10 plicuri și „etnobotanice” prizate -
în jur de 1,5 grame pe zi). Ei au recunoscut că dacă inițial consumau cantități mici și ocazional, în timp, au
crescut cantitatea de drog.
Au consumat droguri până în anul 2013, deci timp de 5 ani, după care au renunţat la ele treptat, începând cu
substanţele prizate, mai apoi lăsându-se şi de cele pe care le fumau. (urmare în pagina 2)

1
Cei doi fraţi cheltuiau în medie 2000 de lei pe lună pentru achiziţionarea drogurilor. Procurau substanţele
interzise de pe internet şi prin diverşi cunoscuţi. Aveau un grup mare de prieteni cu care consumau
substanţele, atât în liceu cât şi în facultate.
Familia lor a aflat mai târziu, în prima fază reacţionând foarte dur şi obiectiv, după care și-a dat seama că așa
nu îi poate ajuta, și atunci au încercat alte metode ca, de exemplu, interzicerea de a mai părăsi domiciliul,
internarea în centre de dezintoxicare.
La început, o perioadă lungă de timp au refuzat, până când au început să se simtă rău: pareză parţială,
sângerări nazale şi pierdera unei părţi semnificative din dantură. Au început și problemele cauzate de lipsa
banilor, recurgând chiar la furt din propriul domiciliu ca să facă rost de bani pentru a putea să îşi procure
drogurile.
După cinci ani de chin, cei doi au cerut ajutorul. Au aflat de la C.E.V., student la Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială, de Centrul de Asistență Integrată în Adicții din cadrul Agenției Naționale Antidrog.
Astăzi, ei sunt abstinenți și își continuă studiile universitare, dar și tratamentul.

Interviu relatat de student C. E. V.


FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

Reuniunea Grupului Orizontal privind Drogurile (HDG)


Reuniunea Grupului Orizontal privind Drogurile (HDG) din luna februarie
2017, care s-a desfăşurat la Bruxelles/Belgia, a abordat următoarele teme
principale: evaluarea Strategiei Europene Antidrog 2013-2020 şi a Planului
de Acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2013-2016,
pregătirea pentru cea de-a 60 sesiune ordinară a Comisiei de Stupefiante a
Organizației Națiunilor Unite privind Drogurile (CND), pregătirea privind
dialogul tehnic Uniunea Europeană (UE) – Statele Unite ale Americii (SUA)
pe droguri, pregătirea întâlnirii comitetului tehnic Uniunea Europeană -
Comunitatea Statelor din America Latină și zona Caraibelor (UE – CELAC)
(din 29 martie 2017), implementarea documentului final post – Adunării
Generale a Organizației Națiunilor Unite (UNGASS) şi pregătirea pentru procesul de evaluare din 2019.
În ceea ce priveşte evaluarea Strategiei Europene Antidrog 2013-2020 şi a Planului de Acţiune pentru
implementarea acesteia în perioada 2013-2016, Comisia Europeană (COM) a anunţat iminenta iniţiere a
dezbaterilor pentru noul plan de acţiune 2017-2020 şi a menţionat că evaluarea planului anterior s-a realizat în
aprilie 2016, în conformitate cu metodologia stabilită la nivelul COM. Concluziile rezultate în urma analizei
criteriilor de evaluare, vor fi prezentate în momentul lansării raportului. Noul plan de acţiune va include acţiuni
noi, va prelua acţiunile nerealizate din vechiul plan şi va include o serie de acţiuni actualizate.
Observatorul European pe Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) a apreciat ca pozitiv procesul şi concluziile
evaluării, iar COM a precizat că toate aspectele propuse de SM vor fi luate în considerare iar raportul, în forma
sa finală, va fi lansat la începutul lunii martie 2017.
În secţiunea privind pregătirea pentru cea de-a 60 sesiune ordinară a CND, s-a vizat analiza a două
documente referitoare la punerea sub control juridic internaţional a unor noi substanţe psihoactive, în cadrul
CND. În acest context, COM a prezentat poziţia Uniunii Europene în ce priveşte punerea sub control a celor
10 substanţe evaluate anterior şi a solicitat delegaţiilor declaraţii de poziţie pentru a susţine poziţia comună a
UE.
Președinția (PRES) a intervenit și a făcut un sumar al discuţiilor, punctând faptul că e necesar să se coopereze
şi să se analizeze poziţia fiecăruia dintre participanţi.
Secţiunea privind implementarea documentului final post - UNGASS şi pregătirea pentru procesul de
evaluare din 2019, a debutat cu o prezentare a reprezentanţilor CND de la Viena (facilitatorul UNGASS şi
Secretariatul CND) asupra evoluţiei activităţilor privind documentele de progres ale UNGASS şi activităţile
pregătitoare pentru CND.
Delia BRATU
SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI PROGRAME

2
INCB: NOUTĂȚI PRIVIND INCLUDEREA
PRECURSORILOR DE FENTANIL (4-ANPP ȘI NPP)
ÎN TABELUL I DIN CONVENȚIA DIN 1988

Două substanţe care nu se regăseau până anul acesta în tabelele din Convenţia din 1988 contra traficului ilicit
de stupefiante şi psihotrope, tabele ce conţin substanţele chimice încadrate la nivel internaţional în clasa
precursorilor de droguri, anume, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (4-ANPP) şi N-fenetil-4-piperidona (NPP) au
fost supuse unei proceduri de evaluare (finalizată de către INCB în cursul lunii februarie 2017) pentru a fi
incluse în lista substanţelor clasificate din Tabelul I al Convenţiei din 1988.
Aceste substanţe fac parte din categoria produşilor chimici cu potenţial crescut de utilizare în procesul de
fabricare ilicită a fentanilului, precum şi în cazul producerii unor derivaţi de fentanil, aşa numiţii „pre-precursori”
de fentanil.
Fentanilul este un puternic opioid sintetic, aflat sub control strict la nivel mondial (este inclus în Tabelul I al
Convenţiei din 1961 contra Stupefiantelor, iar unii derivaţi de fentanil sunt incluşi în Tabelul IV al aceleişi
convenţii, având de asemenea un regim strict de control). Fentanilul şi derivaţii de fentanil sunt stupefiante de
10-100 ori mai puternice decât heroina.
Fiind precursori direcţi de fentanil, sunt suficiente cantităţi relativ mici (de ordinul kilogramelor) de 4-ANPP şi
NPP pentru a produce milioane de doze de produşi finali din clasa fentanilului. Aceste substanţe au un
potenţial ridicat de risc nu numai datorită cazurilor de decese înregistrate asociate consumului de fentanil şi
derivaţi, dar şi datorită gradului ridicat de pericol la care sunt expuşi toţi cei implicaţi în lanţul de distribuţie şi
utilizare al acestora (personal medical, curieri, comercianţi, sau chiar personal responsabil cu aplicarea legii).
Fabricarea şi utilizarea licită a celor două substanţe (4-ANPP şi NPP) este în general restrânsă, cantităţi mici
fiind folosite în domeniul farmaceutic, în cercetare, sau controlul calităţii. Numărul capturilor sau ale altor
incidente care implică 4-ANPP şi NPP este de asemenea scăzut, dar acestea trebuie văzute de asemenea în
acest context al potenţialului ridicat de pericol al utilizării acestor substanţe.
Ţinând cont de faptul că, în acord cu articolul 12, paragraf 4 al Convenţiei din 1988, statele consultate prin
aplicarea unor chestionare de evaluare au confirmat că sunt în favoarea listării acestor două substanţe, NPP
şi 4-ANPP în categoria precursorilor de droguri, propunerea INCB este aceea de includere a acestora în
Tabelul I, cu invocarea prevederilor de la art. 12, paragraf 10 (a) ale Convenţiei din 1988, prevederi care fac
referire la obligaţia ţărilor de a realiza prenotificarea exporturilor, în situaţia derulării unor operaţiuni de
export.(*).

(*) https://www.incb.org/documents/News/2017-CND_Notification1Feb2017.pdf

Adelina DORACHE
SERVICIUL PRECURSORI

3
PROIECTUL NAȚIONAL „EDUCool”

Proiectului naţional „EDUCool” are drept scop creșterea nivelului de


informare, educare, conștientizare a populației școlare în vederea
CLUB
neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, inclusiv
alcool, tutun și noi substanțe psihoactive (NSP) în cadrul programelor
EDUCool
școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

Obiectivele proiectului vor consta în:


Ÿ Creșterea nivelului de informare, educare și sensibilizare față de efectele consumului de droguri,
inclusiv tutun, alcool și NSP, a elevilor de clasa a IX-a din 47 de unități de învățământ din întreaga
țară prin crearea unei rețele de prevenire de tip educație între egali;
Ÿ Orientarea elevilor din 47 de licee din întreaga țară către activități artistice de petrecere a timpului
liber și de promovare a unui stil de viață sănătos prin crearea a 47 de Cluburi EDUCool în cadrul
unităților de învățământ beneficiare;
Ÿ Creșterea influenței factorilor de protecție față de consumul de droguri, inclusiv tutun, alcool și
NSP prin informarea familiilor elevilor de clasa a IX-a din 47 de licee de la nivel național,
beneficiari ai activităților de educație între egali;
Ÿ Sensibilizarea comunităților locale din 47 de județe cu privire la riscurile consumului de droguri,
inclusiv tutun, alcool și NSP prin promovarea activităților din cadrul Cluburilor EDUCool.

Proiectul se încadrează în Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 - Prevenire universală


(programele, proiectele, activităţile de prevenire a consumului de droguri ce se adresează populaţiei
generale).

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă


Ÿ 470 de elevi „educatori între egali”;
Ÿ 188 cadre didactice formate;
Ÿ minim 5875 de elevi din clasele a IX-a de la nivel naţional;
Ÿ minim 4700 de elevi beneficiari ai cluburilor „EDUCool”.

Radu POP
SERVICIUL REDUCEREA CERERII DE DROGURI

Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, Coordonator


coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în Sorin OPREA
domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului
ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a Colectivul de redacţie:
consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în Gabriela TRIFAN
domeniu. Iuliana TEODORESCU
Ciprian ZETU
Delia BRATU
Agenţia Naţională Antidrog Adelina DORACHE
B-dul Unirii nr.37, bloc A4, Sector 3, Bucureşti, Cod poştal: 030823 Radu POP
Tel: 021 323 30 30 / 21701, 21712, 021 318 44 00 Georgiana IONESCU
Fax: 021 316.67.27 Claudia COSTESCU
E-mail: secretariat@ana.gov.ro