Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

CONSTRUCTII

BORDEROU
Proiectul va cuprinde:
A. Piese scrise:
- tema de proiect;
- memoriu justificativ;
- note de calcul pentru:
- casa scării;

1
- dimensionarea ferestrelor pentru centrala termică;
- canalul de fum;
- fundaţie;
- antemăsurătoare.

B. Piese desenate:
- plan amplasament;
- vedere principală;
- vedere laterală;
- plan fundaţie;
- plan parter;
- plan demisol;
- plan mansardă;
- plan şarpantă;
- plan învelitoare;
- secţiune transversală;
- plan secţiune şemineu şi canal de fum.

TEMA DE PROIECT

Se va proiecta o casă de locuit în municipiul Bacau, judeţul Bacau, compusă


din demisol, parter şi mansardă locuibilă şi anexă un garaj ce are un perete comun
casei.
La demisol se va realiza o încăpere destinată unei centrale termice ce
funcţionează cu GPL, alimentată dintr-un rezervor metalic de 5000 l de tip „Shell”
amplasat în exteriorul clădirii, la minim 10 m de casă.
Structura de rezistenţă a casei este realizată din zidărie portantă( planşeele se
vor realiza din beton armat monolit).
Acoperişul va fi de tip şarpantă în 2 ape, din lemn, pe scaune din lemn, cu
învelitoare incombustibile cu acoperiş din ţiglă tip solzi pe un rând.

2
Garajul va avea acoperişul de tip terasă circulabilă.
Casa va fi prevăzută cu patru căi de acces şi un şemineu deservit de un canal
de fum propriu.
Zidăria va fi executată din caramidă plină la interior şi cărămidă eficientă la
exterior.
Fundaţia are adâncimea de îngheţ la 80-90 cm.

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Date generale
Denumire proiect: Casă locuibilă D+P+M;
Beneficiar: Machis Ion
Proiectant: Machis Ion
Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei clădiri de locuit
(demisol, parter şi mansardă).
În orientarea şi poziţionarea clădirii am ţinut seama de :
- frecvenţa şi direcţia anuală a vânturilor;

3
- iluminarea solară anuală;
Fiecare nivel prezintă următoarele încăperi:

DEMISOL:
- centrală termică S= 7.5 m2
- cramă S= 9.62 m2
- sala de cinema S= 30 m2
- hol S= 12 m2

PARTER
- living S= 30 m2
- bucătărie S= 12 m2
- baie S= 6.45 m2
- hol S= 25 m2
- garaj S= 23 m2
- dormitor S= 20.5 m2

MANSARDĂ:
- sala de sport S= 20.5m2
- dormitor S= 30 m2
- debara S= 3.15 m2
- hol S= 15.5m2
- birou S= 8 m2
- baie S= 6.45 m2
2. Arhitectură
Clădirea este amplasată astfel încât se permite accesul direct la şosea.
La parter am împărţit spaţiul astfel încât să ofere posibilitatea construirii
mansardei.
În living am amplasat un şemineu pe un perete interior.
La nivelul mansardei am creat spaţii pentru: un dormitor si o baie.
Acoperişul este în două ape, de tip şarpantă, cu pantă mare pentru a asigura
un spaţiu locuibil cât mai mare în mansardă.

3. Structura de rezistenţă

4
Clădirea cu demisol oferă o infrastructură care asigură legătura construcţiei
cu terenul, realizată parţial sub nivelul pământului, alcătuită din fundaţie, stâlpi,
pereţi din beton, zidărie din blocuri ceramice şi planşee din beton armat.
Suprastructura este asigurată din elemente de rezistenţă verticale(stâlpi şi
pereţii portanţi) şi orizontale(planşee).
Grosimea pereţilor exteriori este de 30cm şi interiori este de 30
cm.Grosimea peretilor interiori neportanti este de 15 cm.
Buiandrugii de deasupra ferestrelor şi uşilor sunt executaţi din beton armat.
La armarea planşeelor am urmărit ca armătura să fie înglobată 1.5 cm în
beton. Rezemarea planşeelor pe ziduri am făcut-o prin intermediul unor centuri de
beton armat.
Armarea stâlpilor am făcut-o cu bare longitudinale prinse cu etrieri fier-
beton aşezaţi la distanţa de 10 cm între ei.
Am procedat la realizarea unei fundaţii în trepte din beton ciclopian.
La şarpantă am adoptat o pantă mare pentru a evita depunerea zăpezii care ar
duce la îngreunarea clădirii.
Am folosit căpriori, pene, popi, iar modul de prindere l-am făcut prin
intermediul cosoroabelor; căpriorii i-am prins prin intermediul unor prezoane.

4. Finisaje
Interioarele se vor tencui cu mortar de var ciment şi se vor acoperi cu tapet.
Exteriorul clădirii se va tencui cu praf de piatră bătută într-un strat de
grosime 3 cm. Partea inferioară a clădirii este placată cu soclu din travertin.
Pardoselile calde se vor realiza din parchet laminat de frasin în încăperi de
locuit şi pe holuri, iar cele reci din gresie, beton sclivisit şi din mozaic turnat
obişnuit pe izolaţia termică, fonică şi hidrofugă.
Scările interioare se vor mozaica.

5. Tâmplăria
Tâmplăria interioară şi cea exterioară se va executa din lemn de răşinoase şi
va fi vopsită în două straturi de vopsea pe bază de ulei.

6. Utilităţi

5
Construcţia se va racorda la reţelele din zonă. Racordul electric se va realiza
de la linia de joasă tensiune. Încălzirea va fi realizată prin intermediul unei centrale
termice.
Gardul de jur împrejurul curţii este din beton armat. Porţile sunt realizate din
profile de oţel.

Se stabilesc următoarele faze de execuţie:


1. confirmarea terenului de fundaţie
2. armarea şi cofrarea fundaţiei
3. betonarea fundaţiei
4. armarea şi cofrarea pereţilor demisolului
5. betonarea pereţilor pe înălţimea demisolului
6. armarea şi cofrarea planşeului peste demisol
7. betonarea planşeului peste demisol
8. zidirea pereţilor pe înălţimea parterului
9. armarea şi cofrarea stâlpilor pe înălţimea parterului
10.betonarea stâlpilor pe înălţimea parterului
11.armarea şi cofrarea planşeului peste parter
12.betonarea planşeului peste parter
13.zidirea pereţilor pe înălţimea mansardei
14.armarea şi cofrarea stâlpilor pe înălţimea mansardei
15.betonarea stâlpilor pe înălţimea mansardei
16.executarea şarpantei
17. executarea învelitorii
18.pozarea instalaţiilor
19.executarea finisajelor.

La folosirea unor elemente de construcţii, respectiv a anumitor soluţii


constructive am urmărit să asigur:
- rezistenţa şi stabilitatea construcţiei
- siguranţa în exploatare
- igienă, sănătate, refacere, confort
- izolaţie termică, fonică, hidrofugă
- existenţa C care presupune ca orice construcţie să fie proiectată şi realizată
astfel încât să asigure:
- protecţia ocupanţilor ţinând seama de vârstă, starea de sănătate,
riscul de izbucnire a unui incendiu;
- limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale;
- protecţia serviciului de pompieri care intervin pentru stingerea
incendiilor, pentru evacuarea ocupanţilor şi a bunurilor materiale;

6
- împiedicarea extinderii incendiului şi la obiectivele învecinate.

7. Măsuri de protecţie
împotriva incendiilor
* ignifugarea lemnului la acoperişul de tip şarpantă:
* folosirea la acoperişul şarpantei a unei învelitori incombustibile;
* respectarea normelor privind coşul de fum;
* folosirea plăcilor din gips-carton la pereţii mansardei;
* ventilarea naturală a mansardei prin ferestre;
* asigurarea suprafeţei vitrate pentru decomprimare în cazul exploziilor la
încăperea de la demisol destinată CT;
* realizarea instalaţiilor electrice din conductoare din cupru cu manta
izolată, realizarea instalaţiilor electrice în zid, sub tencuială prin folosirea tuburilor
de protecţie şi a dozelor sub tencuială;
* dimensionarea fluxurilor de circulaţie pentru casa scării, holuri etc.
* asigurarea a două căi de acces în clădire;
* amplasarea rezervorului GPL astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de
siguranţă privind distanţa minimă până la construcţia casei şi îngrădirea acestuia.

8. Note de calcul

Antemăsurătoare:

Antemăsurătoarea reprezintă o înşiruire a materialelor şi elementelor, care


intervin în construcţie, pe obiecte de lucrare. Toate acestea sunt folosite în deviz.
Devizul este calculul economic al întregii construcţii şi cuprinde cheltuielile
cu materiale de construcţii, forţă de muncă, energii, transporturi etc.
Se va calcula necesarul de materiale utilizat la constructia unui perete
exterior .

7
Hperete = 7,06 m
Hplaca= 12 cm
Hcentura=20 cm
Folosim următoara mărcă de beton:
- pentru stâlpi, centuri, placă de beton - B150;

Calculul de bare fier beton

Pentru stalpi :

Bare OB 12 mm pentru stâlpi

Avem 4 stâlpi deci vom avea un număr de 8 bare.


Înălţimea barei va fi 6,5 m.
Pentru bare cu Φ=12 mm avem o greutate de 0.90 kg pentru 1 metru liniar de bara.
8 ∙ 0.9 ∙ 6.5 = 46,8 kg fier
Etrierii sunt la o distant de 0.2 m intre ei. Folosim bare cu Φ=6 mm pentru etrier.
Lungimea unui etrier este de 0,9 m.( 0.8 lungimea perimetrului+ 0.1 lungimea
ciocului).
13 m : 0.2 m = 65 bucati etrieri.
0.9 m ∙ 65 bucati = 58.5 m. Pentru bare cu Φ=6 mm avem o greutate de 0.22 kg pe
metru liniar.
58.5 m ∙ 0.22 kg = 12.87 kg
46.8 + 12.87 = 59,67 kg de fier pentru stalpi cu tot cu etrieri.

Pentru centura
Folosim bare cu Φ=10 mm, avand o greutate de 0,62 kg pentru 1 metru liniar.
4 bare ∙ 3 centuri = 12 bare. Lungimea intre stalpi e de 4,1 m.
12 ∙ 4,1 = 49,2 m.
49,2 ∙ 0,62 = 30,05 kg
Lungimea celor 3 centuri e de 4,1 ∙ 3 = 12,3 m.Folosim etrieri cu Φ =6 mm si
avem o greutate de 0.22 kg pe metru liniar. Distanta intre etrieri e de 0.2 m.
12,3 m : 0.2 m = 61,5 bucati etrier . Lungimea unui etrier este de 0.7 m
61,5 ∙ 0.7 = 43,5 m
43,5 ∙ 0.22 = 9,47 kg fier.
Rezulta ca pentru centura avem 30.05 + 9,47 = 39,52 kg
In total avem : 59,67 + 39,52= 99,19 kg fier.

8
Calculul numărului de cărămizi

Hmax=8 m ; Hcentura=0.2 m ∙ 3 = 0.6 m ; latimea peretelui l = 3.70; Grosimea G=


0.3 m
Sf1= 1.80 ∙ 1.45 = 2.61 m2
Sf2= 1.00 ∙ 1.45 = 1.45 m2
Sf tot = Sf1+ Sf2 = 4.06 m2
H= Hmax-Hcentura =8- 0.6 = 7.4 m
Sperete= 7.4 ∙ 3.7 = 27.38 m2
Sperete total= Sperete- Sf tot = 27.38 – 4.06 = 23.32 m2.
Vperete = Sperete total ∙ G = 23.32 ∙ 0.3 = 6.996 m3
Dimensiunile unei caramizi : 238 x 250 x 300 rezulta ca volumul unei caramide
este
Vc= 0.01785 m3
Numarul de caramizi utilizate este : Vperete / Vc = 392 caramizi.

Calculul volumului de beton

Pentru stâlpi
Vbeton = hstâlp ∙ Sstâlp = 8 ∙ 0,09 = 0,72 m3

Avem 2 stâlpi →VT = 2 ∙ 0,72 = 1,44 m3

Pentru centuri
V2 = volumul centurii de pe lătime
V2 =0,2 ∙ 0,3 ∙ 4.30 = 0,258 m3

Pentru fundatie
V3= 0.5 x 4.30 x 0.5 = 1.075 m3

Pentru soclu

V4= 0.4 x 0.5 x 4.30 = 0.86 m3

9
Vtot = V1+ V2+ V3+ V4 = 3.633 m3

1 m3 B150 .............................................. 239 kg ciment


3.633 m3 B150 ......................................... x kg ciment

X = 3.633 ∙ 239 = 868,287 kg ciment

1 m3 B150 .............................................. 1,429 m3 nisip + pietris


3.633 m3 B150 ......................................... y m3 nisip + pietris

Y = 3.633 ∙ 1,429 = 5.191 m3 nisip + pietris

1 m3 B150 .............................................. 185 l apă


3.633 m3 B150 ......................................... z l apă

Z = 3.633 ∙ 185 = 672.105 l apă

Pentru mortare avem :


Tencuiala interior : 8 x 3.7 x 0.02 = 0.592 m3
Tencuiala exterior : 8 x 3.7 x 0.03 = 0.888 m3
Mortarul dintre caramizi: pe verticala avem : 8 / 0.238 = 31.09 caramzi

Tabel centralizator
NR.
Denumire material U.M Cantitate
CRT.
1. Blocuri ceramice buc. 392
2. Beton B150 m3 3.633
3. Nisip + pietris pentru B150 m3 5.191
4. Ciment pentru B150 kg 868.287

10
5. Apă pentru B150 l 672.105

6. Fier beton kg 124.545


7. Var kg

11