Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 8 aprilie 2011

Şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII Nufăru


Învăţător: Cristofor Geta
Clasa: I
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie plastică
Unitatea de învăţare: Forma – element de limbaj plastic
Tema plastică: Forma elaborată
Subiectul: Vaza cu flori
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Obiective:
Obiective cadru:
1. Recunoaşterea tipurilor de culori, a nonculorilor şi a formelor, in mediul
înconjurător şi pe imagini;
2. Realizarea unei compoziţii
Obiectiv de referinţă:
3.2. – să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane,
valorificând diferenţele dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile.
4.3. – să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu
tonuri.

Obiective operaţionale:
 cognitive
OC1: să numească flori de primăvară;
OC2: să folosească în obţinerea spaţiului plastic amestecuri ale culorilor calde, reci,
nonculori, care să semnifice delicateţe, gingăşie;
OC3: să prelucreze petele adaugând linii şi puncte care să întregească semantica lor;
OC4: să realizeze o compoziţie utilizând elementele plastice şi tehnicile învăţate;
 psihomotorii:
OPM1: să utilizeze corect materialele de lucru;
OPM2: să păstreze o poziţie corectă în bancă pe parcursul realizării sarcinilor de
lucru indicate;
 afective:
OA1: să-şi dezvolte simţul estetic şi dragostea pentru natură şi mediul inconjurător.

Resurse procedurale:
Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrări practice, turul galeriei, jocul
didactic, planşe didactice, album de artă
Forme de organizare: frontală, individuală
Resurse materiale:
Mijloace: calculator, CD „Cântece pentru copii”, bloc de desen, acuarele, pensule,
pahare pentru apă, paletă pentru amestecarea culorilor, fluturaşi, anexe, album de artă
Resurse bibliografice:
1. M.E.C. – “Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a – Educaţie plastică”, Ed,
Didactica Press, Bucureşti, 2004.
2. Cerghit, I. T. Radu, E. Popescu, L. Vlasceanu - “Didactica”, E.D.P., Bucureşti,
2001.
3. Turlacu, I. – “Curs de metodică a predării educaţiei plastice în ciclul primar”,
C.U.I.
Resurse:
o umane: 16 elevi
o de timp: 45 minute
Forme şi tehnici de evaluare:
o observarea sistematică
o aprecierea verbală
o evaluarea de către colegi
Strategii didactice
Momentele Timp
O.O. Elemente esenţiale de conţinut Forme de Evaluare
lecţiei Metode Mijloace
organizare
- Voi verifica materialele necesare desfăşurării orei de
MOMENT 1 educaţie plastică. frontală
conversaţia
ORGANIZATO min. - Se asigură climatul favorabil bunei desfăşurări a
explicaţia
RIC
lecţiei.

Se va realiza printr-un energizer (joc de mişcare) :


Ia te uită o lalea
Mititică: aşa şi aşa
2
Ia te uita un ghiocel: jocul didactic
CAPTAREA min.
Să ne aplecăm ca el !
explicaţia poezie
ATENŢIEI frontală
Ia te uită o zorea:
Sa ne răsucim cu ea !

Ia te uită o viorea:
Haideţi să sărim aşa !
ANUNŢAREA OC1 Elevii vor fi întrebaţi care au fost florile care i-au conversaţia frontală
TEMEI PLASTICE ajutat în realizarea jocului de mişcare (ghiocelul,
explicaţia observarea
ŞI A
3 laleaua, zoreaua, vioreaua ).
min. Se va realiza o discuţie colectivă în jurul sistematică
OBIECTIVELOR
subiectului flori, specificându-se factorii de care au
nevoie ele pentru a creşte şi a se dezvolta.
Voi anunţa subiectul lucrării pe care o vor realiza:
« Buchetul de flori ».
La ora de matematică aţi ajutat-o pe Scufiţa- Roşie
să ajungă la casa bunicii. În drumul său ea a adunat
floricele datorită vouă. M-am gândit ca la ora de
educţie plastică să-i facem un buchet din acele flori.

ETAPA DE OC2 Se va solicita elevilor să recite poezii care au ca Explicaţia aprecierea


COMUNICARE, 10 subiect florile.
verbală
INFORMARE ŞI
min. Se vor reactualiza cunoştinţele despre culorile
primare, binare, calde, reci. frontală
INSTRUCTAJ
 Care sunt culorile primare?
Conversaţia
 Care sunt culorile binare?
 Cum se obţin culorile binare?
 Care sunt culorile calde?
 De ce sunt numite culori calde?
 Care sunt culorile reci?
 De ce sunt numite culori reci?

Să vedem în ce ordine regăsim aceste culori atunci


când privim un curcubeu. Anexa 1
Astăzi vom încerca să surprindem amestecul de culori
planşe
într-o lucrare originală, care va evidenţia imaginaţia
didactice
şi creativitatea fiecăruia dintre voi.
Ne vom juca, aşadar, cu culorile şi vom realiza un
buchet de flori, cât mai divers colorate. Lucrarea
voastră trebuie să fie o adevărată explozie de culoare.
album de
Le voi prezenta dintr-un album de artă câteva dintre
artă
lucrările lui Ştefan Luchian, în care a surprins flori.
Explic elevilor modul de realizare a planşei cu subiect
dat. Elevii vor folosi în compoziţiile lor culorile calde,
reci şi nonculorile precum şi amestecul lor.
Voi prezenta elevilor o vază cu flori.
Prin dialog dirijat se va discuta cu elevii ce observă la
vaza cu flori.
Planşa nu se mişcă, ci doar mâna se întoarce după
planşă.
Copiii trebuie sa fie atenţi la poziţia lor în bancă .
Pentru o compoziţie plină de culoare se va folosi apa
doar pentru a înmuia acuarela la inceput sau pentru a
Vaza cu
spăla pensonul.
flori
Se anunţă criteriile de evaluare a lucrărilor:
- realizarea subiectului plastic „Vaza cu flori”;
- respectarea proporţiilor;
-armonizarea culorilor;
- realizarea fondului;
-obţinerea formelor elaborate prelucrând forma
spontană.

ETAPA DE Se solicită elevilor să lucreze individual frontală


CREAŢIE ŞI DE
respectând etapele de lucru. Exerciţiul observarea
FORMARE A
OC3 30 Munca bloc de sistematică
min. independentă
OC4 desen individual
În timp ce elevii lucrează învăţătorul îndrumă în acuarele
OPM1 permanenţă activitatea (individual) sau frontal. pensule
PRICEPERILOR ŞI
OPM2 În timp ce lucrează elevii vor audia CD-ul pahare
DEPRINDERILOR
“Cântece pentru copii” pentru apă
CD

După ce elevii vor finaliza planşa, se vor analiza şi


discută planşele, după criteriile enunţate la început. evaluarea de
4 Se va realiza un tur al galeriei. Toate lucrările către colegi
ETAPA DE min. fiind expuse, fiecare elev va lipi un fluturaş pe lucrarea explicaţia
care i-a plăcut mai mult. aprecieri
ANALIZĂ ŞI OA1 conversaţia fluturaşi frontală
Voi cere unora dintre ei să argumenteze verbale
EVALUARE alegerea făcută. turul galeriei
Voi face aprecieri individuale şi asupra modului de generale şi
lucru în grup. individual