Sunteți pe pagina 1din 27

B-dul Eroilor 25

500030 – Brașov
tel.: (+40) 268.474.059 | fax: (+40)
268.474.059
f-lit@unitbv.ro | www.unitbv.ro/litere

TEME DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE PROPUSE

PENTRU ANUL UNIV. 2017-2018

TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ - Prof. dr. Ovidiu Moceanu

1. Surse europene ale literaturii române vechi


2. Proza lui M. Eminescu
3. Publicistica lui M. Eminescu
4. M. Eminescu – ediţii critice
5. Jurnalul feminin în literatura română modernă
6. Prietenia literară
7. O dispută de secol XX: tradiţionalism vs. modernism
8. Specii literare creştine în literatura română modernă
9. Începuturile romanului românesc
10. Polemici literare românești

TEME PENTRU DISERTAȚIE - Prof. dr. Ovidiu Moceanu

1. Poezia lui L. Blaga şi expresionismul.


2. Poetica spațiului şi timpului în poezia lui L. Blaga.
3. Poezia religioasă a lui Vasile Voiculescu.
4. Poetica psalmilor arghezieni.
5. Ion Pillat şi experiențele literare contemporane lui.
6. Tradiție şi modernitate în poezia românească
interbelică.
7. Manifeste literare ale avangardei.
Teme de licență/disertație - Prof. dr Rodica Ilie

1. Teoria ideilor literare – Modernism & Avangardă: A.Marino, Matei


Călinescu
2. Teoriile avangardei în contextul cultural românesc: Ion Pop, Matei
Călinescu, Marin Mincu, Nicolae Balotă
3. Ideologie & utopie în operele avangardismului românesc
4. Poetici de legitimare programatică în operele avangardismului
european
5. Poetici de legitimare programatică în operele optzecismului
românesc
6. Metanarațiunea istoriei în critica operei lui Sadoveanu
7. Metanarațiunea progresului în operele avangardismului
românesc
8. Jocuri de ieri / Jocuri de astăzi (evoluție, studiu comparativ de
mentalități)
9. Imaginarul literar / stereotipurile publicitare ale României
pitoresti (studiu comparativ de mentalități)
10. Rituri contemporane de trecere / inițiere în comunitățile urbane.
11. Memoria recuperată a regimului comunist, o tema a
cinematografiei contemporane
12. Identitate, ambiguitate, memorii alternative (analiza calitativă
pe bază de interviu a memoriei unui eveniment semnificativ/
fondator din istoria recentă)
13. „Memoria, istoria, uitarea”- jurnale, mărturii din literatura
carcerală românească / europeană
14. Teorii culturale contemporane: Caius Dobrescu, Sorin Adam
Matei. Reacții, dezbateri, arhitectura şi dicțiunea ideilor.
15. Poezia contemporană românească
16. Romanul contemporan românesc – poetica & creație / tema
poate fi abordată exclusiv de masteranzii la MIC

2
BA E/G; R/G, 2017-2018
THEMEN FÜR DIPLOMARBEITEN im Bereich
DEUTSCHE LITERATUR
-
Tematica propusă pentru lucrările de licență
la disciplina LITERATURA GERMANĂ

1. Der Bildungsroman als Form des deutschen (bürgerlichen)


Realismus an einem Beispiel
2. Das Künstlermotiv in der deutschen Moderne (Thomas Mann)
3. Zeit und Ort im Werk von Franz Kafka
4. Frauenfiguren im Werk von Franz Kafka
5. Epische Kurzformen moderner/postmoderner
deutschsprachiger Literatur
6. Das Dinggedicht im Kontext moderner deutschsprachiger
Lyrik
7. Poesie und Politik
8. Literarische Topographien und ihre Deutung (am Beispiel
deutschsprachiger Lyrik und/oder Prosa des 20. Jahrhunderts)
9. Theater und Ideologie – zur politischen Funktion des Theaters
10. Performative Konstruktionen von Männlichkeit und
Weiblichkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
11. Zum Stellenwert der Komödie in der deutschen
Dramatik an Beispielen
12. Das epische Theater und seine Rezeption

Nota bene:

Den Studieren den steht es frei, ein eigenes Thema für die
Abschlussarbeit vorzuschlagen, mit der bedingung, dass es im
Zusammenhang zu den im Lehrplan vorgesehehenen Fächern steht.

Studentiii pot propune teme proprii pentru lucrarile de licenta cu conditia


sa aibe legatura cu discilpinele din planul de invatamant.

Prof. dr. Carmen Elisabeth Puchianu

THEMEN FÜR MAGISTERARBEITEN im Bereich

INTERKULTURELLE STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND


LITERATUR mit besonderer Berücksichtigung der
RUMÄNIENDEUTSCHEN LITERATUR

3
Tematica propusa pentru lucrarile de diseratie.

1.Identität und Alterität im Spiegel der rumäniendeutschen


LIteratur.

2. Rumäniendeutsche Literatur im Spannungsfeld der Kulturen

3. Rumäniendeutsche Literatur im Spannungsfeld von Diktatur und


Globalisierung

4. Performative Konstruktionen von Weiblichkeit in der


rumäniendeutschen Lyrik de80er Jahre.

5. Literatur als Performance – Performative Konstruktionen in der


rumäniendeutschen Literatur der Gegenwart.

6.Fremdbilder in der rumäniendeutschen Gegenwartsliteratur (am


Beispiel von ausgewanderten und/oder nicht ausgewanderten
AutorInnen)

8. Interkulturalität und Theater am Beispiel der deutschsprac higen


Theaterszene in Rumänien heute.

9. Die Zeitschrift Neue Literatur zwischen Linientreue und


Opposition.

10. Zum Stellenwert der Kronstädter Wochenschrift


Karpatenrundschau als Förderin der rumäniendeutschen Literatur
vor und nach der Wende von 1989.

Nota bene:

Den Studieren den steht es frei, ein eigenes Thema für die
Abschlussarbeit vorzuschlagen, mit der bedingung, dass es im
Zusammenhang zu den im Lehrplan vorgesehehenen Fächern steht.

Masteranzii pot propune teme proprii pentru lucrarile de diserattie cu


conditia sa aibe legatura cu discilpinele din planul de invatamant.

4
TEME LICENTA - Prof. dr. Gabriela Chefneux

1. Propozitii interrogative – forma sifunctii


2. Strategii de argumentare in discursul politic
3. Titluri de ziare – o abordarecomparativa
4. Structuranarativa a articolelor
5. Negatia in limbaengleza
6. Limbajulpublicitar – a abordarecomparativa

TEME DISERTATIE - Prof. dr. Gabriela Chefneux

1. Campaniielectorale in ziareleamericanesiromanesti
2. Reprezentari de gen in manualele de engleza
3. Reprezentariale celebritatilor in tabloide
4. Strategiilingvistice in limbajulpublicitar
5. Intertextualitate in articlele de ziar – o abordarecomparativa

Teme propuse pentru lucrările de licență - Lect. dr. Romulus Bucur

1. Povestirea – poetică şi istorie a mentalităților, cu aplicații pe un


corpus la alegere (propuneri: Decameronul, Heptameronul,
Pentameronul, 1001 de nopți, culegeri de povestiri de Franco
Sacchetti, Matteo Bandello, Pu Songling);
2. Genul historical thriller, studiu de caz (propuneri: Rita Monaldi
şi Francesco Sorti, Imprimatur, Dan Brown, Codul lui Da Vinci,
Arturo Pérez-Reverte etc.*);
3. Romani şi ‘barbari’ în romanul istoric (Simon Scarrow, Manda
Scott, Anthony Riches etc.*);
4. Ficțiune şi eveniment real în romanul istoric inspirat de Roma
antică (Ben Kane, Manda Scott, Douglas Jackson, Harry
Sidebottom, Valerio Massimo Manfredi etc.*);
5. Roma reprezentată în literatură şi film (Gladiator, Roma,
Spartacus, Centurionul, Acvila legiunii a IX-a, etc.);
6. Poetica romanului fantasy;
7. Erou şi anti-erou în noua literatură fantasy, de la Harry Potter
la Artemis Fowl (propuneri: seria Cronicile din Narnia de C. S.
Lewis, seria Cronicile Wardstone de Joseph Delaney, seria
Copiii lămpii de Philip Kerr, seria Bartimaeus de Jonathan
5
Stroud, seria Earthsea de Ursula K. Le Guin, seria His Dark
Materials, de Philip Pullman etc.*);
8. Imaginea preistoriei în cultura populară: roman, film, benzi
desenate;
9. Orientalism, reconstituire istorică şi cultură populară în
literatura de aventuri / cu tentă polițistă (propuneri: Robert van
Gulik – seria dedicată judecătorului Di, I. J. Parker – seria
Surugawa Akitada, Dale Furutani – trilogia dedicată lui
Matsuyama Kaze, Lian Hearn – seria Legendele clanului Otori
etc.*);
10. Mitologie națională, propagandă, cultură populară în
romanul istoric românesc postbelic (propuneri: seria «Clubul
temerarilor», benzile desenate din revista «Cutezătorii», Radu
Theodoru, Radu Ciobotea etc.*);
11. Aspecte semiotice în narațiunea polițistă (de la Edgar Allan
Poe la G. K. Chesterton);
12. Abordare monografică (etapele creației, încadrare
literară, afinități, interpretare a operei şi poeticii) a unui poet
al secolului XX, stabilit de comun acord cu candidatul
(propuneri: Constantinos P. Kavafis, Fernando Pessoa, Eugenio
Montale, Giuseppe Ungaretti).

Teme pentru lucrarea de disertație (Master Inovare


Culturală) - Lect. dr. Romulus Bucur

1. Evaluarea traducerii unui autor / unei opere în limba română


(vor fi discutate, acolo unde există, diferitele versiuni ale
traducerii) – selecția autorului / operei vor fi făcute de comun
acord cu candidatul / a;
2. Evaluarea activității de traducător a unui autor român (Şt.
Aug. Doinaş, A. E. Baconski, Petre Stoica, Ilie Constantin, Ion
Caraion etc.), cu referiri la particularități stilistice ale operei
personale a acestuia – selecția va fi făcută de comun acord cu
candidatul / a;
3. Realizarea unei traduceri proprii, însoțite de comentarii
tehnice (istorico-literare, culturale, gramaticale, stilistice)
6
referitoare la dificultățile întîlnite şi la opțiunile de soluționare
a lor. Selecția va fi făcută de comun acord cu candidatul / a.
4. Realizarea unei creații proprii (de preferință, volum de versuri,
dar poate fi vorba şi de roman sau proză scurtă), însoțite de
comentarii tehnice (geneză, obiective – estetice, în primul rînd
–, considerații legate de originalitatea proiectului etc.)

Note:

1. Bibliografia şi planul lucrării se vor discuta în momentul


alegerii acesteia.
* Acolo unde există această mențiune, lista este deschisă şi pot
fi propuse şi alte lucrări / alți autori.

7
Teme licențe şi disertații 2017 – 2018 propuse de conf. dr. Mihai
Ignat

Teme lucrări de licență

1. Poetici ale prozei interbelice (Holban, Petrescu, Eliade, Călinescu


etc.)

2. Poveşti culte (George Bălăiță, Iordan Chimet etc.)

3. Literatura de aventuri pentru copii şi adolescenți (Cireşarii, Toate


pânzele sus etc.)

4. Romane despre Braşov (Adolescenții din Braşov, Serenadă


pentru trompetă etc.)

5. Propuneri pentru canonul postbelic: Ion D. Sîrbu

6. Augustin Buzura (monografie)

7. Radu Cosaşu (monografie)

8. Paul Georgescu prozatorul

9. Papagalul în literatura română şi universală: Julian Barnes,


Papagalul lui Flaubert; Martha Bibescu, Papagalul verde; Daniel
Defoe, Robinson Crusoe; Tudor Muşatescu & Mircea Ştefănescu,
Papagalul în colivia lui; Earl Derr Biggers, Papagalul chinezesc;
[Tudor Arghezi, „Bilete de papagal”]

10. „A mânca” în proza românească: Mihail Sadoveanu, Marin


Preda, George Bălăiţă ş. a.

Master

1. Dramaturgia lui George Ciprian

2. Dramaturgia lui Teodor Mazilu

3. Scrierea unei piese de teatru (cu analiza şi teoria aferente)

3. Ecranizări româneşti – studii de caz pe raportul literatură – film

5. Teme ale dramaturgiei contemporane româneşti

Propuneri teme lucrări licență – Teoria literaturii – Conf. dr. Alina


Felea

1. Valoarea literară şi interpretarea


8
2. Istoria literară românească, momente de referință

3. Poetica, disciplină teoretică, între tradiție şi modernitate

4. Discursul ficțiunii, discursul istoriei. Asemănări, deosebiri

5. Teoria dialogismului şi romanele lui Dostoievski

6. Insolitarea şi literaritatea, mărci ale spațiului literar

7. Eseistica în roman

8. Critica pozitivismului şi a „iluziei biografice”: Formalismul rus,


New Criticism şi

Structuralismul

9. Capcanele ficțiunii. Abolirea incredulității

10.Naratorul și autorul implicat, diferențe, asemănări

11. Procedee ale plurivalenței: imaginea, simbolul, mitul, alegoria,


intertextualitatea, sugestia

Teme lucrări licență - Lect. dr. Dan Țăranu

1. NUVELISTICA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

2. IPOSTAZE ALE ADOLESCENȚEI ÎN PROZA ROMÂNESCĂ


POSTCOMUNISTĂ

3. ÎNCEPUTURILE POEZIEI ROMÂNEȘTI (poeții Văcărești, Asachi,


Conachi, Cârlova,

Panait Istrati)

4. RELAȚIA DINTRE INDIVID ȘI SOCIETATE ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ


(1948-1965)

5. ECRANIZĂRILE OPERELOR CANONICE ÎN PERIOADA COMUNISTĂ

6. Romanul polițist în perioada postbelică (Rodica Ojog-Brașoveanu,


Constantin Chiriță,

Goerge Arion, Horia Tecuceanu)

7. PROZA LUI SORIN TITEL

8. OPERA LUI ION MARIN SADOVEANU

9. SPECIFICUL LITERATURII EVREIEȘTI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (I.


Călugăru,

I. Peltz, Ury Benador)

10. CRITICA RADICALĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (Eugen Ionescu,


N. Steinhardt,

9
Ion Barbu, avangarda etc.)

11. PROZA ANILOR ‘90 (Daniel Bănulescu, Petre Cimpoeșu, Ovidiu


Verdeș)

TEME PENTRU LUCRARI DE LICENȚĂ - LECT. DR. AURA


SIBIȘAN
1. R. W. Emerson and Romanticism in America
2. Nathaniel Hawthorne and American romantic fiction
3. Aspects of symbolism in Herman Melville’s Moby Dick
4. Gothic elements in E. A. Poe’s work
5. William Faulkner as a writer of the South
6. Character issues in Hemingway’s work
7. Issues of racism in American literature
8. Postmodern features in John Barth’s writings
9. Entropy and experiment with Thomas Pynchon
10. The contemporary character in Julian Barnes

TEME PENTRU DIZERTAȚII - LECT. DR. AURA SIBIȘAN


1. Identity and feminism in Alice Walker’s The Color Purple
2. Religious aspects of postcolonialism
3. Representations of women in contemporary British
literature
4. Aspects of the American postmodern novel
5. Aspects of the British postmodern novel
6. Modern values of feminine narration in Virginia Woolf’s
work
7. Gender issues with canonical writers

10
SUBIECTE LUCRARI LICENȚĂ - Coordonator Lect. dr. Oana-
Andreea PÎRNUȚĂ

1. Aldous Huxley’s Point Counter Point – A Polyphonic Novel


2. E. M. Forster’s Dualistic Vision

3. The Double Perspective in Joseph Conrad’s Writing

4. Eugene O’Neill’s Desire under the Elms – An Apotheosis of the


Initial Strength of the American People

5. E. Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf? – A Vital Insight into


the American Life

6. The Experience of War in Hemingway’s A Farewell to Arms

7. Emily Dickinson’s Chiseled Poetry

8. The Native American Spiritual Universe

9. Native American Continuing Communications: Ceremonies


and Rituals

10. Native American Interspecies Relations: Birds, Animals


and Animal Powers

11. The American People: Settlement and Immigration

12. Mass Culture in America: the Post-War Debate

13. The Chicano Literature: Evolution and Characteristics

14. The Native American Literature: Tribal Poetics

15. The Concept of Dual Personality in the Asian-American


Literature

TEME LUCRARI DE LICENTA/DISERTATIE

LECT. DR. ILEANA BOTESCU-SIRETEANU


11
LICENTA SA:

1. Gender representations in contemporary American visual


arts.
2. Multicultural issues in the formation of American national
identity.
3. Gender discourse in the contemporary American cinema.
4. The centrality of the eye/the visual in the contemporary
American culture.
5. Gender stereotyping the Golden Age of Hollywood
6. Reinterpreting visual clichés in the contemporary
American photography
7. Allotropes of the American Dream in the American cinema
8. The role of the Founding Myths in the construction of the
American identity
9. Native American representations in contemporary
American visual arts
10. The role of urban culture in the shaping of
contemporary American identity

DISERTATII (CDSAM):
1. Feminine constructions of space in the contemporary
American fiction
2. Private vs. public history in the construction of fictional
identities in the contemporary American fiction
3. Narratives of the self in the contemporary American fiction
by women
4. Revisiting history: narratives of the past in the
contemporary Anglo-American fiction
5. Intertextual webs in the contemporary Anglo-American
fiction.

TEME LUCRĂRI LICENȚĂ CHINEZĂ – Lect. dr. Roxana Rîbu

LITERATURĂ CHINEZĂ
 Miturile chineze si reflectarea lor in sarbatorile traditionale
 Umanismul lui Confucius,
 Mencius si conceptele de bine si dreptate
 Poezia chineză clasică față în față cu poezia eminesciană

LIMBA CHINEZĂ CONTEMPORANĂ


 Evoluția scrierii chineze
 Elemente fundamentale ale lexicului limbii chineze
contemporane în romanul “Visul din pavilionul rosu” de Cao
Xueqin (1765)

12
 Problema aspectului la verbele limbii chineze
 Reduplicarea verbală

1. Discursuri nationaliste in timpul Miscarii de la 4 Mai 1919.


2. Metafora canibalismului la Lu Xun si Mo Yan/ sau Yu Hua si Lu
Xun sau Yu Hua si Mo Yan.
3. Discursuri feministe in China Republicana (cu aplicatie pe un
autor gen Ding Ling sau alta femeie).
4. Reprezentari etnografice ale Chinei post imperiale in Shen
Congwen.
5. Explorari psihologice (gen) in Yu Dafu/Lu Xun/ Ding Ling-noi
structuri narative in alcatuirea canonului realist literar din
China republicana.
6. Motivul visului in Visul din Pavilionul rousu.
7. Reprezentari si stereotipii narative ale femeii in nuvela
beauty-scholar.
8. Tipologia eroului chinez in (oricare din cele 4 mari romane).
9. Regele Maimuta-erou budist si pop icon.
10. Tipuri de conflicte judecatoresti in teatrul Yuan.
11. Simbolistica socio-culturala a monstrilor si stafiilor din
Pu Songling.
12. Motive budiste in Calatorie spre soare apune.
13. Nuvela de avangarda si turnura inspre neorealism si
suprarealism la sfarsit de secol XX etc.
14. Cărțile canonice şi poziția lor în cultura chineză.
15. Textele maeştrilor. Rostirile din Chu.
16. Textualitatea imperiului: istoriile, enciclopediile,
rapsodiile.
17. Genurile yuefu şi shi.
18. Literatura medievală: poeţii, enciclopediile, critica
literară.
19. Primele texte budiste, budismul zen.
20. Inovaţiile poetice Tang, marii poeţi: teme, motive,
continuităţi.
21. Eseistica Tang, Han Yu.
22. Renaşterea confucianistă, marii maeştri
neoconfucianişti.
23. Epoca Song şi arta priceperii culturale: eseiştii şi poeții
Song.
24. Poeticile tîrzii, manualele de pictură
25. Inovaţiile poetice Tang, marii poeţi: teme, motive,
continuităţi.
26. Eseistica Tang, Han Yu.
27. Renaşterea confucianistă, marii maeştri
neoconfucianişti.
28. Epoca Song şi arta priceperii culturale: eseiştii şi poeții
Song.
29. Poeticile tîrzii, manualele de pictură.
30. Noile forme de spectacol Yuan: teme, convenții, arta
reprezentării.

13
31. Marile romane: caracteristici, modalități, direcții
32. Problematica şi specificul modernității chineze.
33. Retorica reformei.
34. Apariţia formulelor naţionaliste: Liang Qichao.
35. Ideologiile începutului.
36. Primele feministe.
37. Revoluția literară: Hu Shi, Chen Duxiu.
38. Lu Xun
39. Câmpul literar al anilor 1920: manifeste, grupări, texte
teoretice.
40. Marii scriitori: Mao Dun, Lao She.
41. Realiştii, romanticii, conservatorii.
42. Scrieri ale lui: Mao Zedong.
43. Obsesia Revoluției Culturale; Jiang Rong
44. Literatura contemporană și magia realismului magic:
Mo Yan, Yan Lianke, Ma Jian

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

LA SPECIALIZAREA CHINEZĂ, 2018 - LECT. DR. ŞERBAN TOADER


I. Limba chineză
1. Cuvinte de timp, cuvinte de spațiu – mobilitate semnatică şi
paradoxuri lexicale
2. Structura pivotală – lexic, situații, evoluție

II. Civilizație chineză


1. Credințe populare chineze – metamorfoze în spațiul online
2. Budhismul în China – un caz de apropriere a unei religii
străine

III. Cultura cotidianului (Literatură)


1. Imaginea imigranților chinezi în publicațiile din România
(1990 – 2017)
2. Căutători spirituali, vindecători şi specialişti ai bunăstării –
influențe culturale chineze în peisajul spiritual autohton

14
Teme licență literatură şi civilizație franceză – Lect. dr.
Virgil Borcan

1) La Révolution Française: causes, déroulement, conséquences

2) Le Premier Empire face au projet européen: similarités

3) La Comédie humaine – une approche psychocritique

4) Le narrateur omniscient dans les romans balzaciens

5) Qui voit chez Stendhal ?

6) Flaubert réaliste ?

7) Pour une typologie du poème en prose

Propuneri teme licență - Lector. Dr. Laura Manea

Cultura si civilizatie germana

1. Rumänien in der Europäischen Union


2. Deutsches und rumänisches Universitätssystem im Vergleich
3. Deutsche Zeitungen in Siebenbürgen
4. Tradition und Brauchtum in Siebenbürgen
5. Einfluss der österreichischen Kultur auf die deutsche
Minderheit aus Rumänien.

15
Propuneri de teme pentru lucrările de licență - Conf. dr. Stanca
MĂDA

1. Comunicarea profesională – o perspectivă sociolingvistică.


2. Luarea deciziilor în comunicarea orală și scrisă în mediul
profesional.
3. Aspecte interculturale în comunicarea profesională.
4. Umorul în discursul profesional și/sau mediatic.
5. Producerea și receptarea umorului conversațional.
6. Producerea și receptarea umorului standard.
7. Studiul comparativ al suporturilor folosite în comunicarea
mediatică: radio vs. TV, TV vs. mediaonline etc.
8. Receptarea discursului mediatic.
9. Dinamica comunicării mediatice din perspectiva genului
comunicatorilor (jurnaliștilor).
10. Dinamica comunicării mediatice din perspectiva vârstei
comunicatorilor (jurnaliștilor).

De asemenea, sunt binevenite orice propuneri din partea


studenților care ating domeniile analizei discursive, pragmaticii,
sociolingvisticii, analizei conversaționale șau au la bază studii de
gen, de comunicare profesională, despre relații publice sau despre
umor.

16
LUCRĂRI DE DIPLOMĂ

– cu îndrumător conf. dr. Ana Ene –

Studenții care doresc să f ie coordonați de prof. Ana Ene în


elaborarea lucrării de licență pot opta pentru una dintre temele
propuse mai jos sau pot propune ei înşişi o temă care să se
încadreze în aria acoperită de d isciplinele predate de
subsemnata.

Doritorii sunt rugați să mă contacteze în primele săptămâni de


şcoală ale anului universitar 2017-2018 pentru stabilirea
bibliografiei, structurii lucrării şi a termenelor de consult ații. Cu
cât mai repede, cu atât mai bine (pentru toată lumea)!

Propuneri de teme:

• Argoul − un tip de nomenclatură (terminologie)? (sau orice alte


aspecte legate de argou:

dinamică, mecanisme ale expresivității etc.)

• Alotropii ale limbii de lemn în stilul funcțional X (în discursul


politic, didactic,

paradidactic, limbaj comun etc.)

• Adecvarea stilistică şi situațională în limbajul publicistic de


după ’90 (pe un segment

media – televiziune, presa scrisă etc.)

• Structuri argumentative în reclama (exclusiv sau preponderent)


scriptică (pe tipuri de

reclamă – orientată pe promovare de produs/imagine/campanie


publicitară)

• Studiu tropologic al discursului publicitar (nivelul tropologic în


ansamblu sau orientarea

spre studierea unui nivel lexico-semantic, figuri de sunet,


preponderența unei anumite

figuri în anumite tipuri de reclamă)

• Figuri ale narațiunii în discursul publicitar

• Creația şi imitația lexicală în discursul publicistic

• Creația şi imitația lexicală în discursul publicitar (de reclamă)

• Studiu dialectal pe zona X (studii de tip monografic pentru o


singură localitate/glosar dialectal organizat pe câmpuri
semantice pentru o localitate/localități învecinate, atlas dialectal
pentru o rețea limitată de puncte, influențe ale limbii literare în
graiul X etc. – se preferă studenții care provin din zone rurale sau
17
care pot face dese incursiuni/anchete dialectale într-o asemenea
zonă, pe care o cunosc bine)

Aberații lingvistice şi expresivitate involuntară în „Mica


publicitate”

• Cuvinte recente – consecințe în dinamica vocabularului limbii


române (cercetare centrată pe un aspect, maxim două: cauze şi
modalități/canale de pătrundere, modalități de
adaptare/normare, pătrunderea acestor cuvinte în limbajul
comun, eventuale modificări semantice şi sau/specializări,
extinderi ale sensurilor)

• Studiu de limbă pe un corpus de limbă română veche (textele


rotacizante, de exemplu)

• Modalități de adaptare fonetică a cuvintelor neologice

• Calcul lingvistic în limba română – încercare tipologică şi/sau


statistică

• Studiu asupra polisemiilor recente

• Analiză (pragma)stilistică pe un set de poeme/creația unui


scriitor (sau un decupaj

tematic din creația unui scriitor)/constante stilistice etc.

• Analiza greşelilor lexico-semantice în limbajul comun/discursul


publicistic etc.

DISERTAȚIE

– cu îndrumător conf. dr. Ana Ene –


Masteranzii care doresc să fie coordonați de prof. Ana Ene în
elaborarea disertației pot opta pentru una dintre temele propuse
mai jos sau pot propune ei înşişi o temă care să se încadreze în aria
acoperită de d isciplinele predate de subsemnata.

Doritorii sunt rugați să mă contacteze în primele săptămâni de


şcoală ale anului universitar 2017-2018 pentru stabilirea
bibliografiei, structurii lucrării şi a termenelor de consultații. Cu cât
mai repede, cu atât mai bine (pentru toată lumea)!

Propuneri de teme:

• Argoul − un tip de nomenclatură (terminologie)? (sau orice alte


aspecte legate de argou: dinamică, mecanisme ale expresivității
etc.)

• Alotropii ale limbii de lemn în stilul funcțional X (în discursul


politic, didactic, paradidactic, limbaj comun etc.)
18
• Adecvarea stilistică şi situațională în limbajul publicistic de
după ’90 (pe un

segment media – televiziune, presa scrisă etc.)

• Structuri argumentative/pragmastilistice în reclame (pe tipuri


de reclamă – orientată pe promovare de
produs/imagine/campanie publicitară)

• Studiu tropologic al discursului publicitar (nivelul tropologic în


ansamblu sau orientarea spre studierea unui nivel lexico-
semantic, figuri de sunet, preponederența unei anumite figuri în
anumite tipuri de reclamă)

• Creația şi imitația lexicală în discursul publicitar (de reclamă)

• Figuri ale narațiunii în discursul publicitar

• Creația şi imitația lexicală în discursul publicistic

• Aberații lingvistice şi expresivitate involuntară în „Mica


publicitate”

• Cuvinte recente – consecințe în dinamica vocabularului limbii


române (cercetare centrată pe un aspect, maxim două: cauze şi
modalități/canale de pătrundere, modalități de
adaptare/normare, pătrunderea acestor cuvinte în limbajul
comun, eventuale modificări semantice şi sau/specializări,
extinderi ale sensurilor)

• Evoluții semantice recente în româna actuală – neologia


denominativă

• Modalități de adaptare a cuvintelor neologice

• Calcul lingvistic în limba română – încercare tipologică şi/sau


statistică

• Studiu asupra polisemiilor recente

19
• Analiză (pragma)stilistică pe un set de poeme/creația unui
scriitor (sau un decupaj tematic din creația unui
scriitor)/constante stilistice etc.

• Analiza greşelilor lexico-semantice în limbajul comun/discursul


publicistic etc.

• Probleme ale lexicografiei actuale (sau un studiu lexicografic pe


un set de dicționare vechi/noi/tematice etc.)

Teme lucrări de licență - Prof. dr. Săftoiu Raăzvan

1. Comunicare inter- și intra-personală


a. Cooperare și conflict verbal
b. Realizarea acordului și a dezacordului
c. Manifestări ale puterii în discurs
d. Comunicare persuasivă
2. Organizarea conversației ocazionale
a. Conversația fatică
b. Reguli de acces la cuvânt
3. Actele de limbaj din perspectivă contrastivă/ comparativă (ex.
complimentul, sfatul)
4. Retorica discursului politic
5. Construcția identității (aplicații pe discursul politic sau public)
6. Retorica discursului publicitar

Toate temele vor avea la bază un corpus de texte (existent sau


propus de student). Vor fi acceptate maxim 10 teme (lucrări de
licență și/ sau disertații).

Teme propuse pentru lucrări de licență - Conf. dr. Gabriela


Cusen

1. First language acquisition.

2. Second/foreign language acquisition.

3. Linguistic variation and diversity in communities.

4. Language used to signal social background: inclusion or distance.

5. Language and users' sense of power or powerlessness.

6. Language and Social class.


20
7. Language teaching and language learning.

Conf. dr. Oana Tatu

1. Etimologia structurilor idiomatice. Aplicație pe texte literare

2. Limitele traducerii

3. Traducerea textului dramatic

4. Traducerea pentru copii. Cazul special al poeziilor pentru copii

5. Traducerea în cazul câmpurilor semantice

6. Traducerea colocațiilor

7. Rolul deghizării în piesele shakespeariene

8. Traducerea metaforei

9. Traducerea glumelor şi bancurilor: aspecte culturale, sociale


şi lingvistice

10. Poetul-traducător şi poetul. Una şi aceeaşi persoană?

Propuneri de teme de licenta/disertatie - Lector dr. Raluca


SINU

1. The use of examples in bilingual/monolingual dictionaries


2. The development of the outside matter and its role in the
dictionary
3. Online dictionaries: challenges and potential
4. The particularities of DLR as compared to other large
lexicographic projects
5. Translating idioms of time/idioms with parts of the human
body/with numbers and letters
6. Translating proper names: names of people, geographical
names
7. The role of explicitation (translator’s notes, footnotes,
paraphrasing) in literary translation
8. Translating children’s literature

21
9. Translating musicals into Romanian: subtitling vs. dubbing
10. Subtitling documentaries: features and difficulties

22
Domenii și tematică pentru lucrările de diplomă

Indrumător: Prof. dr. M. Burada

Ciclul de studii Domeniul Arii tematice

Abordări comparativ-
contrastive (E-R, E-F, E-G) ale

(1) sintagmei
Licență Limba engleză nominale/verbale/ adjectivale;
(Filo, LMA, SA) contemporană
(2) clasei prepoziției;

(3) modalității și
modalizatorilor.

Licență (LMA) Diferite laturi/aspecte ale


Lexicografie
Master (SLCI) megastructurii dicționarelor.

Tipare macro- și microculturale


Master (SLCI) Retorică contrastivă
în discursul specializat.

Indrumator : Lect. dr. Raluca SINU

Lexicografie engleza/Aspecte ale lexicografiei bilingve:

1. The treatment of cultural elements in dictionaries


2. The role of monolingual and bilingual dictionaries in translating
3. The interstructure of paper dictionaries vs. the interstructure
of online dictionaries
4. The front matter of Romanian dictionaries (a synchronic
and/or diachronic approach).

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENTĂ - TEORIA SI


PRACTICA TRADUCERII

Conf. dr. Mona ARHIRE

1. Translation equivalence at lexical/ structural/ pragmatic level

2. The translation of intertextuality as cultural transfer

23
3. Shifts in the narrative function of translated texts: corpus-based
studies of transitivity/ modality/ tense/ cohesion, etc.

4. Translation universals: explicitation, simplification, neutralization,


etc. tested on translational corpora

5. Studies based on parallel/ comparable corpora

6. Lexical priming in translation

7. The social context in translation (the translation of idiolectal/


sociolectal dialogue)

8. The translation of ellipsis and substitution as cohesive vs.


stylistic/ rhetorical devices

9. Corpus-driven translation of collocations, clusters, idioms, fixed


expressions

10. Names and naming in translation

11. Expressiveness of compressed language in the translation of


poetry

12. Computer-assisted terminology management for specialized


translations

13. Studies in contrastive linguistics based on translations

14. Diachronic studies of different translations of the same original

Guidelines on the topic choice of dissertation papers

- Lect. dr. Cristina Dimulescu

The discourse of advertising

1. Humour and power


2. The analysis of talk-in-interaction
3. Gender and power in talk-in-interaction
4. Discourse and gender
5. The construction of gender in discourse
6. Contextual factors in the analysis of talk-in-interaction

24
7. A discourse analytical review of intertextuality
8. Critical Discourse Analysis
9. Talk-in-interaction at the workplace

Subiecte lucrare de licență - Lector dr. Corina MICU

1. Contraintes distributionnelles à l’intérieur du GN en français


2. Le GN : approche contrastive roumain français

3. Les noms abstraits et la catégorie de la détermination

4. Prédication non verbale : le cas du nom

Sujets mémoire de licence – lect. dr. Georgiana Burbea

1. Expressions figées en traduction.


2. La métaphore entre langue et texte.
3. Problèmes de subjectivité dans la traduction.
4. La traduction de la métaphore dans différents type de
discours.
5. La construction de l’implicite dans différents types de
discours (conversations, publicité, politique, médias).
6. Difficultés de traduction dans un type à part de littérature, les
bandes dessinées.
7. L’analyse des expressions idiomatiques dans un discours.
8. Les différents marqueurs de tension dans le discours.
9. L’analyse des verbes de sentiments dans un discours.
10. Analyse de l’interaction verbale dans un débat politique.
Coopération, conflit et stratégie.
11. Connecteurs discursifs en français et en roumain : une
approche contrastive en corpus traduit (Breves)
12. Vulgarisationettraduction:représentationdiscursivedesnotions
scientifiques biomédicalesenfrançaisetenroumain
13. Adjectifsdérivésdenoms:analyseencorpusmédicalet
élaborationd'unmodèle d'encodageterminologique.
14. Rechercheexploratoiresurlatraductiond'expressions
métaphoriquesprovenantde textesjournalistiques.
15. Leslanguesspécialiséeséquines(anatomieetéthologiedu
cheval):apprentissageet traduction.
16. Traduction et problèmes d’interculturalité.
17. Analysecomparativedelatranspositiondecertainsfaitsdeculture
dansla traduction du roumain vers le français.
18. Étudethéoriqueetpratiquedesdifférentsobstaclesrencontrésen
traductiondu françaisauroumain.

19. Étudeetanalysedeproverbesauxfinsdeleurcomparaisondans
deuxlangues différentes:lefrançais et le roumain.
20. Analyse des traductions roumaines de la littérature française
contemporaine (Brèves)

25
TEME DE LICENȚĂ

Filologie şi LMA – limba germană. Conf. dr. Mihaela Parpalea

1. Die Negation. Eine kontrastive Behandlung

2. Die Rolle der performativen Verben in den Sprechakten

3. Tempuswahl und Temporalitaet im Deutschen

4. Deiktische Mittel mit und ohne Referenzbezug

5. Phraseninterne und-uebergreifende Kongruenz im Deutschen

6. Kasuswahl nach Wechselpraeposition

7. Lexikalische und grammatische Aspekte der Jugendsprache


bzw. der Frauensprache

8. Sprachvariation, Sprachverschiedenheit und Sprachwandel

Teme de disertație – Conf. dr. Parpalea Mihaela

1. Zur Kulturspezifik interkultureller


Kommunikation.Linguistische, kontrastive, sprachspezifische
Kommunikationsphaenomene

2. Kulturverstehende und- vergleichende Rhetorik

3. Sprachliche Verwertung alltagssprachlicher Textstrukturen

4. Raeumliche Erfahrungen und kulturelle Identitaeten im


heutigen europaeischen Diskurs

5. Mehrsprachigkeit als individuelles und gesellschaftliches


Phaenomen

Traductologie germană /terminologie / tehnici de comunicare,

Lector dr. Ioana Diaconu

1. Übersetzung als Teilbereich der interkulturellen


Kommunikation
2. Die Anwendbarkeit bekannter Übersetzungstheorien
3. Übersetzung von Werbung
4. Übersetzung von Fachtexten
5. Erstellen von Glossaren und Terminologien
6. Interkulturelle Kommunikation im Unternehmen
7. Werbung und Kommunikation

TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENȚĂ - Asist. dr. Alice Bodoc

1. Complement vs. Circumstanțial din perspectiva gramaticii


moderne
26
2. Structuri sintactice simple și/sau complexe în limba română
actuală
3. Evoluţia conectorilor situativi în limba română
4. Diateza – o categorie gramaticală controversată?
5. Circumstanțialele în limba română veche – perspectivă
diacronică

TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ – Lect. dr. Sofiana I. Lindemann


(nascută Chiriacescu)

1. Wortbildung kontrastiv
2. Geruchs- und Geschmacksadjektive (Universale Tendenzen,
Kognitive Prinzipien der Bedeutung von Geruchs- und
Geschmacksadjektive, Wortschöpfungen in der fach- und
werbesprachlichen Darstellung von Düften, usw.)
3. Differentielle Objektmarkierung
4. Implizite Kausalität und Argumentstruktur (gerne auch
kontrastiv)
5. Referenz und Kohärenz am Beispiel von Personalpronomen,
Demonstrativpronomen oder d-Pronomen
6. Salienz und Aufmerksamkeit in der Sprachverarbeitung
7. Erwartbarkeit in der Sprache (Frame-Semantik, Skripts und
Pläne)
8. Kohärenzrelationen
9. Bilingualer Spracherwerb an einem konkreten Beispiel/ Fall
10. Textverstehen bei Kindern. Zur Entwicklung von Kohärenz und
Referenz
11. Code-Switching an einem konkreten Beispiel

27