Sunteți pe pagina 1din 14

Master

“Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici


de depoluare”

CURS 1
Chemometrie - Introducere

• Chemometrie – introducere
• Obiectivele cursului
• Definiţii, concepte, metode

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 1


Suport curs – criterii evaluare
http://chimmaster.upb.ro/

• Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:


• Activitate pe parcurs: 40% din nota finală
• Proiect 40% din nota finală
• Verificare finala 20% din nota finală

• Criterii minimale pentru promovare:


– activitate pe parcurs - min. 20 puncte;
– predare proiect - 20 puncte;
– obţinerea a minim 10 puncte la verificarea finală;
– obţinerea a minim 50 de puncte din nota finală.

• Calculul notei finale: se face prin rotunjirea punctajului final.

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 2


Definiţii
• “Chemometrics is the science of relating measurements made
on a chemical system or process to the state of the system via
application of mathematical or statistical methods”.

• Definiţie introdusă de Societatea Internaţională de


Chemometrie (International Chemometrics Society, ICS).

• Chemometrie - “Utilizarea metodelor statistice in chimie”

• Rezolvarea problemelor din diferite sub-domenii ale chimiei:


analiză chimică, procese chimice, prelucrarea datelor, etc.

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 3


Definiţii
• 1971, Svante Wold de la Universitatea din Umeå, Suedia,
foloseşte pentru prima dată termenul “chemometrics”

• 1974 – se publică primul articol ştiinţific ce conţine termenul


“chemometrics” în titlu (chemometrics sau chemometry)

• Secţiuni separate în revistele Analytica Chimica Acta şi


Analytical Chemistry

• Reviste de specialitate:
– Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
– Journal of Chemometrics
– www.sciencedirect.com (acces direct reţea facultate)
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 4
Termeni specifici

• Chemometrie - prelucrarea datelor experimentale în scopul


obţinerii de informaţii privind sistemul chimic studiat:

– Elaborarea de modele, programe de calcul specializate

– Obţinerea de informaţii exhaustive din datele experimentale

– Vizualizarea datelor primare – grafice, histograme

– Validarea rezultatelor – comparaţie cu date de referinţă

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 5


Termeni specifici
• Analiză uni-variabilă, multi-variabile (analiza multidimensională
a datelor)

– Date multi-variabile – observarea unui număr foarte mare


de variabile sau obiecte

– Obiecte – produs chimic, probă de analizat, pacient,


molecule, etc.

– Variabile (caracteristică, atribut, descriptor) – calitate,


lungime de undă, potenţial, curent, etc.
• variabile independente: sunt controlate în cadrul experimentului
(concentraţia, reprezentare grafică pe axa x)

• variabile dependente: sunt măsurate, înregistrate în cadrul


experimentului (semnalul analitic; reprezentare pe axa y)
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 6
Termeni specifici

• Chemometria presupune utilizarea metodelor de analiză


statistică, algebră, pentru a efectua operaţii - măsurători
calitative şi cantitative, asupra datelor experimentale

• Spaţiul n-dimensional – extinderea spaţiului tridimensional la n


dimensiuni

– Se aplică în analiza clusterilor, clasificare (pattern


recognition, modelarea claselor SIMCA)

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 7


Termeni specifici

• Proiecţia datelor

– Reducerea numărului de dimensiuni

– Selectarea unei sub-clase de date originale

– Elaborarea de noi variabile din datele originale

– Analiza componentului principal (PCA)

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 8


Tematică

• Estimarea erorilor, acurateţe, precizie - date experimentale


(performanţe analitice)

– Erori sistematice, aleatorii


– Limită de detecţie
– Limită de cuantificare
– Domeniul de răspuns liniar
– Selectivitate
– Raport semnal analitic – zgomot de fond

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 9


Tematică

• Prelucrarea datelor experimentale

– Eliminarea datelor (test Dixon, Q)

– Distribuţie normală (Gauss)

– Acurateţe, precizie

– Abatere standard

– Test Student (t), test F

– Domeniul liniar, interval de încredere

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 10


Tematică
• Calibrare (performanţe analitice)

– Regresie liniară, regresie neliniară

– Metoda celor mai mici pătrate

– Construirea curbei de calibrare

– Model liniar, abatere standard

– Interval de încredere

– Exemple

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 11


Tematică

• Recunoştere, clasificare

– Analiza componentului principal (PCA)

– Metoda celor mai mici pătrate (PLS)

– Algoritmi

– Reţele neuronale artificiale

– Metode de modelare clase (SIMCA)

– Exemple

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 12


Aplicaţii
• Analiză senzorială
– Descriptori – aspect, culoare, textură, preferinţa
consumatorilor

• Spectroscopie (metode optice de analiză)


– Spectroscopie in IR (NIR), fluorescenţă

• Procese chimice
– Materii prime, parametri de proces (presiune, temperatură,
etc)

• Relaţii cantitative proprietăţi – structură


– Descriptori moleculari (nesaturare, valenţă, etc)
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 13
Aplicatii
• Chemometrie în analize de mediu
– Spectroscopie (UV-Viz, NIR)
– Metode electrochimice
– Spectrometrie de masă
– Metode cromatografice

• Modelare comportament poluanţi organici şi anorganici


– Ape potabile, de suprafaţă, freatice, precipitaţii; aer; sol

• Prognoză
– Evoluţie poluanţi, schimbări climatice, starea vremii

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 14