Sunteți pe pagina 1din 34

ATLAS

de
EMBRIOLOGIE
– partea I –
pentru studen¡ii anului I semestrul I

As. univ. dr. Ioana Rusu

~ Editura EXCELENTA ~
ATLAS de EMBRIOLOGIE
– partea I –

As. univ. dr. Ioana Rusu

ISBN general 978-973-88140-1-1


ISBN specific acestui volum 978-973-88140-2-8

© 2011 – EDITURA EXCELENTA


folicul cavitar cu ovocit
foliculi în evolu¡ie în sec¡iune

folicul cavitar foliculi primari

Ovar – stadii foliculare diferite


mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 3


folicul primar

folicul în
evolu¡ie
folicul cavitar
fårå ovocit
în sec¡iune
Ovar – foliculi cavitari; folicul în evolu¡ie
mårire 20x; colora¡ie HE

4 Atlas de Embriologie – partea I


folicul în evolu¡ie folicul matur cu ovocit secundar

folicul cavitar fårå ovocit Ovar


în sec¡iune
mårire 20x; colora¡ie HE
partea I– Atlas de Embriologie 5
stadiu intermediar cumulus
oophorus
ovocit
cavitå¡i care secundar
vor conflua zona
pellucida
corona
radiata
celule foliculare
cavitate
folicularå
strat
granulos
teci foliculare
interne ¿i
externe
cavitate folicularå strat granulos – celule
foliculare

Detaliu – folicul cavitar fårå ovocit în sec¡iune;


Detaliu – folicul matur cu ovocit secundar
folicul în evolu¡ie
mårire 40x
mårire 40x

6 Atlas de Embriologie – partea I


folicul matur cu
ovocit secundar

folicul primar
folicul cavitar

Ovar – diferen¡a dintre foliculul secundar ¿i cel matur este datå de dimensiune
mårire 20x; colora¡ie HE
partea I– Atlas de Embriologie 7
corona radiata

teci foliculare

strat granulos

cavitate folicularå

ovocit secundar

cumulus oophorus

zona pellucida

Detaliu – folicul matur


mårire 40x; colora¡ie HE

8 Atlas de Embriologie – partea I


folicul matur
cu ovocit
secundar

folicul cavitar folicul primar

Ovar – zona corticalå


mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 9


ovocit secundar strat granulos celule foliculare ovocit primar

Detaliu – foliculi cavitari cu ovocite secundare în sec¡iune


folicul primar – mårire 60x; colora¡ie HE

10 Atlas de Embriologie – partea I


folicul matur cu ovocit secundar

Ovar – zona corticalå – doi foliculi maturi cu ovocite secundare


mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 11


strat granulos

cavitate folicularå

ovocit secundar

cumulus oophorus

corona radiata zona pellucida

Detaliu – foliculi maturi – stânga - sec¡iunea trece prin zona perifericå a ovocitului secundar
mårire 60x

12 Atlas de Embriologie – partea I


folicul primar
folicul secundar
fårå ovocit în
sec¡iune

folicul matur
fårå ovocit în
sec¡iune
foliculi
primordiali

Ovar – diferite stadii evolutive foliculare


mårire 20x

partea I– Atlas de Embriologie 13


vas sangvin

tubi seminiferi
contor¡i

¡esut conjunctiv
intersti¡ial

albuginee

Sec¡iune prin testicul


mårire 20x; colora¡ie HE

14 Atlas de Embriologie – partea I


vas sangvin

tubi seminiferi
consor¡i

vas sangvin

albuginee

Sec¡iune prin testicul


mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 15


vas sangvin

tubi seminiferi
consor¡i

¡esut intersti¡ial

vas sangvin

Testicul
mårire 20x; colora¡ie HE

16 Atlas de Embriologie – partea I


membrana
bazalå a tubului
seminifer

vase sangvine

lumen

celula intersti¡ialå
Leydig

Testicul
mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 17


blastomere
blastomere

zona pellucida
zona pellucida

zona pellucida
blastomere

blastomere zona pellucida

Morulå – imagine stg. sus


Morulå
mårire 40X; colora¡ie HE
mårire 40X; colora¡ie HE;
sec¡iunea trece prin peretele morulei

18 Atlas de Embriologie – partea I


trofoblast
parietal

blastocel

embrioblast

trofoblast
embrionar

trofoblast
embrionar

embrioblast
zona blastocel trofoblast zona
pellucida parietal pellucida

Blastocist – sec¡iune prin zona perifericå Blastocist


mårire 40x colora¡ie HE; mårire 40x

partea I– Atlas de Embriologie 19


trofoblast
embrionar
zona
pellucida

embrioblast

blastocel

trofoblast
parietal

trofoblast
embrionar
trofoblast blastocel embrioblast zona
parietal
pellucida

Blastocist Blastocist
mårire 20x; colora¡ie HE mårire 40x; colora¡ie HE

20 Atlas de Embriologie – partea I


celom extraembrionar

tub neural

cavitate amnioticå

notocord

tub intestinal primitiv

somatopleura
intraembrionarå

celom
intraembrionar
splahnopleura
intraembrionarå

Sectiune transversala prin embrion pentru evidentiarea


mezodermului intraembrionar – mårire 40x;

partea I– Atlas de Embriologie 21


cavitate amnioticå

tub neural

notocord

aorta dorsalå

tub colector
pronefrotic

tub urinifer
pronefrotic

tub intestinal primitiv


celom intraembrionar

Sectiune transversala prin embrion


marire 40x; coloratie HE

22 Atlas de Embriologie – partea I


celom extraembrionar

cavitate amnioticå

tub neural

ectoderm

dermatomiotom

sclerotom

notocord

endoderm

celom intraembrionar tub intestinal primitiv

Sec¡iune transversalå prin embrion – derivate de mezoderm intraembrionar


mårire 40x;

partea I– Atlas de Embriologie 23


aa. ombilicale

gelatina Wharton

amnios

v. ombilicalå

v. ombilicalå
aa. ombilicale
cheag sangvin

Cordon ombilical
mårire 4x

Cordon ombilical
mårire 20x; colora¡ie HE

24 Atlas de Embriologie – partea I


amnios

gelatina Wharton

aa. ombilicale

v. ombilicalå

Cordon ombilical
mårire 20x; colora¡ie HE

partea I– Atlas de Embriologie 25


gelatina Wharton

v. ombilicalå

aa. ombilicale

Cordon ombilical
mårire 20x; colora¡ie HE

26 Atlas de Embriologie – partea I


corion vilos

cavitate uterinå

celom extraembrionar

cavitate amnioticå

plåmân

embrion

måduva spinårii

ficat

Sec¡iune prin uter cu embrion pentru eviden¡ierea pår¡ilor fetalå ¿i maternå a placentei
mårire 4x;

partea I– Atlas de Embriologie 27


decidua bazalå

chorion frondosum

cavitate uterinå

celom extraembrionar

cavitate amnioticå

embrion

Cavitå¡ile din jurul embrionului ¿i placenta


mårire 4x

28 Atlas de Embriologie – partea I


cavitate uterinå

embrion

celom extraembrionar

membrana amnioticå

corion neted

cavitatea amnioticå

decidua capsularå

decidua parietalå

corion vilos

decidua bazalå

Placenta ¿i cele trei cavitå¡i din jurul embrionului


mårire 4x

partea I– Atlas de Embriologie 29


decidua basalis

chorion frondosum

cavitate amnioticå

membrana amnioticå

celom extraembrionar

chorion laeve

cavitate uterinå

decidua parietalis

Sec¡iune prin uter pentru eviden¡ierea placentei


mårire 4x

30 Atlas de Embriologie – partea I


decidua parietalå +
corion neted +
membrana amnioticå

embrion

cavitatea amnioticå

chorion frondosum

decidua bazalå

În jurul embrionului se observå doar cavitatea amnioticå. Membrana amnioticå a fuzionat cu


corionul neted, (decidua capsulara s-a rezorbit) ¿i cu decidua parietalå
mårire 4X

partea I– Atlas de Embriologie 31


decidua parietalå

membrana amnioticå

cavitatea amnioticå

cavitate uterinå

embrion

corion vilos

decidua bazalå

Anexe fetale
mårire 4X; colora¡ieHE

32 Atlas de Embriologie – partea I


cavitate bucalå
primitivå

limba

regiune cervicalå

cavitate amnioticå

membrana amnioticå

chorion frondosum

Anexe fetale
mårire 4X

partea I– Atlas de Embriologie 33


decidua parietalå
cavitate bucalå
primitivå
membrana amnioticå
+ corion neted

limba
cavitate amnioticå

cavitate uterinå
restantå timus

chorion frondosum –
partea fetalå corp vertebral
a placentei

decidua basalis –
partea maternå måduva spinårii
a placentei

Placentå – pår¡ile fetalå ¿i maternå


mårire 4x

34 Atlas de Embriologie – partea I

S-ar putea să vă placă și