Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 10. 04. 2017


Clasa: a IV – a
Şcoala: Colegiul Național ,,Mihai Viteazul
Prof. înv. primar: Dumbravă Manuela
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: A ști, a face, a fi împreună
Subiectul : Necazurile unui uragan de treabă
Tipul lecţiei: predare- învățare

Competențe specifice:
Limba și literatura română:
1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experiențe proprii

Arte vizuale și abilități practice


1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual
1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții în mediul înconjurător și în imagini
Obiective operaţionale:
O1.Să citească textul corect, conștient și expresiv;
O2. Să folosească unele aspecte referitoare la text în cel puțin două situații de comunicare;
O3. Să scrie corect enunțuri simple și dezvoltate referitoare la text;
O4. Să răspundă la întrebări pe baza textului citit;
O5. Să folosească în enunțuri proprii cunoștințe de la alte discipline;
O6. să manifeste spirit de inițiativă și cooperare în cadrul grupului;
O7. să participe activ la desfăşurarea lecției.

Strategii didactice:
Mod de abordare a învățării: integrat
Metode şi procedee: conversația euristică, descrierea, explicația, exercițiul, problematizarea;
Mijloace de învățământ: manual, caiete, DEX, fişe de lucru, planşă didactică, laptop,
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Durata: 50 minute
Resurse umane: 27 elevi
Bibliografie:
1) Vasile Molan, ,,Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și literatura română din învățământul primar”, Editura Miniped,
București, 2015
2) Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” – program de
formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
Strategia didactică
Nr. Secvențele Ob. Conținutul instructiv educativ Metode și Mijloace de Mod de Evaluare
Crt. lecției procedee învățământ organizare
Op. didactice

1. Momentul  Asigur condiţiile optime pentru buna frontal


organizatoric desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea
materialului didactic pentru prezentarea softului
educaţional şi a experimentelor.
2. Verificarea O7  Se discută despre părțile principale de propoziție: Conversația Observația
cunoștințelor subiectul și predicatul. sistematică a
anterioare Problematizarea Caiete Frontal elevilor

3. Captarea  Captarea atenției se va realiza prin metoda Brainstorming Fișă Frontal


atenţiei brainstorming – ce le sugerează cuvântul uragan
4. Anunţarea  Pornind de la cuvântul folosit le spun elevilor că Conversația Caiete Frontal Capacitatea de a
temei și a astăzi vom citi un text nou în care personajul este un asculta un mesaj
obiectivelor uragan. Tablă Individual
 Explic obiectivele vizate pe înțelesul elevilor.
 Scriu titlul pe tablă

5. Dirijarea O1  Citirea textului, în gând, de către elevi. Activitate Tablă Capacitatea de a


învăţării  Întrebări în legătură cu textul pentru a verifica independentă citi corect,
O2 înțelegerea mesajului . Caiete Individual conștient și
 Exersarea citirii. Conversaţia expresiv
 Citirea explicativă a textului:
Explicaţia Capacitatea de a
O3  Explicarea cuvintelor și a expresiilor, scrierea Manual Frontal
folosi cuvintele
lor pe tablă și în caiete
O4 noi în enunțuri
 Folosirea lor în enunțuri noi.
Capacitatea de a
răspunde la
întrebări în
legătură cu textul.
6. O5  Harta textului (Anexa 1) Exercițiul Fișe de lucru Activitate Aprecieri verbale
Realizarea - se lucrează pe 6 grupe pe grupe
feed-backului O6 - își prezintă afișele realizate
- se face Turul galeriei

7. Obținerea O2  Cvintetul(Anexa 2) Problematizarea Manual Lucrul în Aprecieri verbale


performanței perechi
Exercițiul

8. Încheierea Elevii discută despre ce le-a plăcut şi ce nu în cadrul


activității lecției. Se dau diplome conversația diplome frontală aprecieri verbale
Se notează tema pentru acasă.
Anexa 2

CVINTETUL

________________
Care este personajul principal?
__________________ _______________________
Scrie două însuşiri ale uraganului.
_______________ _______________ _______________
Notează trei acțiuni ale acestuia.
______________ _______________ _____________ ______________

Scrie o propoziție, alcătuită din patru cuvinte, despre textul citit.


______________________
Scrie o concluzie într-un cuvânt.

S-ar putea să vă placă și