Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Rezistenta la Inaintare a Navei (RIN) Facultatea de Arhitectura Navala, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

adrian.caramatescu@ugal.ro

Metoda TAYLOR-GERTLER
(a bazinului DAVID TAYLOR din SUA)

Amiralul Taylor a experimentat intre 1907-1914, plecand de la modelul crucisatorului


“LEVIATHAN”. GERTLER a reanalizat datele in 1954.
 Date de intrare:
- Se aplica navelor
 militare
 de pasageri
 de marfuri (cu zona cilindrica redusa pe lungime)
- Limitele de aplicabilitate
 B/T  [2.25…3.75]
 CP  [0.54…0.86]
- Lungima intre perpendiculare LBP= 138.9 m
- Lungimea la plutire LWL= 146.2 m
- Latimea navei B= 22.7 m
- Pescajul T= 7.3 m
- Aria sectiuni maestre AM = 163.2 m2
- Deplasamentul volumetric = 14668.0 m3
- Vascozitatea cinematica pt apa sarata la 15o = 1.18831. 10-6 m2/s
- Viteza navei 10.083 v= m/s
Observatii:
1. Fata de metoda Guldhammer-Hardvald, in metoda Taylor nu se folosesc:
o Abscisa centrului de carena xB:
o Aria sectiunii transversale a bulbului la perpendiculara prova ABT
2. valorile bold se deriveaza. x [0.985…1.015], y=1, z=1/x.

B 
A. Determinarea coeficientului rezistentei rezidue, CR  f ( , Fn,CP , 3
) (din diagramele
T LWL
5.4.1…5.4.34)

1. Se calculeaza numarul Froude:


v
Fn  , v-[m/s] (1)
g  LWL
2. Se calculeaza coeficientul prismatic longitudinal:

CP  (2)
LWL  AM
3. Se calculeaza:

3 (3)
LWL
B
4. Se interpoleaza in diagramele 5.4.1…5.4.17 pentru  2.25 in functie de
T

  CP ; Fn ; 3
 CR2.25
LWL
B
5. Se interpoleaza in diagramele pentru 5.4.1…5.4.17 pentru  3.75 , in
T

functie de   CP ; Fn ; 3
 CR3.75 .
LWL
Proiect Rezistenta la Inaintare a Navei (RIN) Facultatea de Arhitectura Navala, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

adrian.caramatescu@ugal.ro

B
6. Se calculeaza coeficientul rezistentei rezidue corespunzator raportului de la nava
T
proiectata:
B
 2.25
T (4)
CR  CR 2.25  (CR 3.75  CR 2.25 )
3.75  2.25
Observatie: diagramele au pe abscisa si posibilitatea de a lucra cu marimea v , unde v este
LWL
masurat in noduri iar LWL este masurata in picioare (1picior=0.305m)

 Determinarea coeficientului rezistentei de frecare, CF


- Calculul suprafetei udate a corpului fara apendici, S:
CS 1
S (  LWL ) 2 , (5)
5.92
- Calculul ariei suprafetei udate a apendicilor (carma):
LWL  T
S APP  (c=50…70 pentru cargouri rapide cu o elice) (6)
c
- Calculul numarului Reynolds, Rn:
v  LWL
Rn  (viteza in m/s) (7)

- Calculul coeficientului rezistentei de frecare formula Schoenherr:
0.242
1
 lg( Rn  CF )  vezi tabelele 9.1 (8)
2
(CF )
- majorarea coeficientilor rezistentei de frecare tinand cont de influenta apendicilor:
S  S APP
CF1  cF  (9)
S
Observatie: in continuare se calculeaza ca in metoda GULDHAMMER-HARVALD:
 Coeficientul de corelare model-nava: C A  f ( LWL ) (tabelul 2.3 laborator GULDHAMMER-
HARVALD)
3
 Coeficientul rezistentei aerodinamice: C AA  0.07 10
 Coeficientul corectiei rezistentei la manevrabilitate: CAS  0.004  103
Se obtine coeficientul rezistentei totale la inaintare:
CT  CF1  CRT  CA  CAA  CAS (10)
 Calculul rezistentei totale la inaintare:
1
Rt  CT     v 2  S (11)
2
Observatie: In metoda TAYLOR nu sunt recomandari pentru corectia coeficientului rezistentei
rezidue, CR
Proiect Rezistenta la Inaintare a Navei (RIN) Facultatea de Arhitectura Navala, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

adrian.caramatescu@ugal.ro

HMS Leviathan (1901)