Sunteți pe pagina 1din 2

Test-1

Test-1 1. Alege ţ i din desenele din partea dreapt ă pe cele care se potrivesc

1. Alegeţi din desenele din partea dreaptă pe cele care se potrivesc cu desenul din partea stîngă (ex. un om cu umbrela):

a)
a)

2. Trage săgeţi după model:

d) b) c) e)
d)
b)
c)
e)

3. Observă şi completează şirul cu ceea ce în mod logic,urmează:

a) 1, 2, 3., 4, 5,…….

b) 1, 4, 7. 10,…….

c) Ana, Barbu,Cristina, Dan,…

4. Dacă 3<5 , atunci cum este 3+2 faţã de 5+2 ? Justificaţi fără a face calcule. Alegeţi răspunsul dintre următoarele trei:

a) 3+2=5+2

b) 3+2>5+2 c) 3+2<5+2

5. Ioana este bolnavã şi nu vine la şcoalã. Dupã amiazã au venit la Ioana 3 colegi de clasã , bãieţi si fete, pentru a o ajuta . Ioana şi colegii stau la masã şi discutã despre temele de la şcoalã; Câţi băieţi şi câte fete sunt la masă ?

Câ ţ i b ă ie ţ i ş i câte fete sunt la mas ă

Test-2

1. Cuvântul RAS citit de la sfârşit ne dă un alt cuvânt :SAR ,cuvântul

LAC, etc.

CAL

ne dă

Găsiţi şi voi 3 cuvinte după acest model .

2.

a)

Continuaţi seria de perechi de cuvinte , observând regula:

Caprã varzã ,
Caprã
varzã
,
Barzã peşte ,
Barzã
peşte
,
Iepure morcov , ,
Iepure
morcov
,
,
? ovãz
? ovãz

b)

Slab gras
Slab
gras
Usor greu
Usor
greu
Mic mare
Mic
mare
? ud
? ud
? ?
? ?

3.

4.

a)

b)

,

,

,

,

Dacã în ianuarie am învãţat o poezie, în februarie, douã , în martie trei, etc. Puteţi spune câte poezii voi învãţa în iulie? Dar în septembrie ? Bineînţeles , presupunem că regula se păstreazã.

Completează seria : Cal , 4 , Vamã 3 ,
Completează seria :
Cal
, 4
,
Vamã
3
,
Cocos 2 Mãr 1
Cocos
2
Mãr
1

,

Om ? , Dãrâmat 5 , ,
Om
?
,
Dãrâmat
5
,
,
Taur ? Primar ?
Taur
?
Primar
?

5.

Pe un gard sunt 4 vrãbii , mai vin douã , apoi pleacã trei. Câte vrãbii au rãmas pe gard ?

Test-3

apoi pleacã trei. Câte vrãbii au rãmas pe gard ? Test-3 1. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Ce legãturã este între cuvântul BLOC şi cuvântul COLB? Dar dintre ABAC şi AC ? Daţi şi voi exemple asemãnãtoare.

Continuaţi seria:

a) mobil, automobil, telemobil , ….

b) 1+2, 2+3 , 3+4, 4+5,….

Ce cuvânt nu se potriveşte:

a) vin , lapte , borş, ,piatrã , apã

b) iepure , cãţel , oaie, corb, cal , mãgar

Ioana şi Elena au împreunã 5 creioane colorate. Câte creioane are Ioana şi câte are Elena ?

fiecare căsuţa din

stânga este unită printr-o singură săgeată cu toate căsuţele din dreapta ?

a)

De câte sãgeţi avem nevoie pentru a completa desenul de mai jos , dacă

1 A 2 B C
1
A
2
B
C

b)

1 A 2 B 3 C D E
1 A
2 B
3 C
D
E

În câte feluri putem forma perechi din numerele din stânga cu literele din dreapta, astfel încât primul element al unei perechi să fie întotdeauna un număr din partea stângă ?