Sunteți pe pagina 1din 2

Test-1

1. Alegeţi din desenele din partea dreaptă pe cele care se potrivesc cu desenul din partea
stîngă (ex. un om cu umbrela):

d)
b)

a)

c)
e)

2. Trage săgeţi după model:

3. Observă şi completează şirul cu ceea ce în mod logic,urmează:


a) 1, 2, 3., 4, 5,…….
b) 1, 4, 7. 10,…….
c) Ana, Barbu,Cristina, Dan,…..
4. Dacă 3<5 , atunci cum este 3+2 faţã de 5+2 ? Justificaţi fără a face calcule.
Alegeţi răspunsul dintre următoarele trei:
a) 3+2=5+2 b) 3+2>5+2 c) 3+2<5+2
5. Ioana este bolnavã şi nu vine la şcoalã. Dupã amiazã au venit la Ioana 3 colegi de clasã ,
bãieţi si fete, pentru a o ajuta . Ioana şi colegii stau la masã şi discutã despre temele de la
şcoalã;
Câţi băieţi şi câte fete sunt la masă ?

Test-2

1. Cuvântul RAS citit de la sfârşit ne dă un alt cuvânt :SAR ,cuvântul CAL ne dă


LAC, etc.
Găsiţi şi voi 3 cuvinte după acest model .
2. Continuaţi seria de perechi de cuvinte , observând regula:
a)
Caprã varzã , , Barzã peşte , Iepure morcov , ? ovãz

b)
Slab gras Usor greu Mic mare ? ud ? ?
gras
, , , ,
3. Dacã în ianuarie am învãţat o poezie, în februarie, douã , în martie trei, etc. Puteţi spune
câte poezii voi învãţa în iulie? Dar în septembrie ? Bineînţeles , presupunem că regula se
păstreazã.
4. Completează seria :
a)
Cal , 4 , Cocos 2 , Om ? , Taur ?

b)
Vamã 3 , Mãr 1 , Dãrâmat 5 , Primar ?

5. Pe un gard sunt 4 vrãbii , mai vin douã , apoi pleacã trei. Câte vrãbii au rãmas pe gard ?

Test-3
1. Ce legãturã este între cuvântul BLOC şi cuvântul COLB? Dar dintre ABAC şi AC ?
Daţi şi voi exemple asemãnãtoare.
2. Continuaţi seria:
a) mobil, automobil, telemobil , ….
b) 1+2, 2+3 , 3+4, 4+5,….
3. Ce cuvânt nu se potriveşte:
a) vin , lapte , borş, ,piatrã , apã
b) iepure , cãţel , oaie, corb, cal , mãgar
4. Ioana şi Elena au împreunã 5 creioane colorate. Câte creioane are Ioana şi câte are Elena ?
5. De câte sãgeţi avem nevoie pentru a completa desenul de mai jos , dacă fiecare căsuţa din
stânga este unită printr-o singură săgeată cu toate căsuţele din dreapta ?
a) b)
1 A 1 A

2 B
2 B

C
3 C

În câte feluri putem forma perechi din numerele din stânga D


cu literele din dreapta, astfel încât primul element al unei
perechi să fie întotdeauna un număr din partea stângă ?
E
4

S-ar putea să vă placă și