Sunteți pe pagina 1din 26

SC.VICTOR CONSTRUCT.

SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Tema 3

Student : Busca Bianca


Grupa :641 CB
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Presupunând că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. alege varianta certificării


unui sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008,
elaboraţi un manual al caltăţii adecvat şi procedura de sistem referitoare la
“Controlul produsului neconform”.
Pentru manualul calităţii utilizaţi următoarea structură:
 pagina de gardă (lista de control a manualului calităţii)
 cuprins
 politica în domeniul calităţii
 descrierea activităţii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
 descrierea excluderilor faţă de cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi
motivarea acestora
 organigrama
 descrierea responsabilităţilor funcţiilor din organigramă (de ex. Administrator,
reprezentantul managementului pentru calitate, şef staţie de betoane etc.)
 definirea hărţii de procese care să includă procesele cheie şi procesele suport
 descrierea succintă a modului în care se aplică SR EN ISO 9001:2008 activităţii
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Manualul calitatii
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

1. Introducere
1.1 Prezentarea generala a firmei
1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii
2.Referinte
3. Definitii si abrevieri
4. Sistemul de management al calităţii
4.1 Generalităţi

5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.3 Politica în domeniul calităţii
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane

7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul
7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil )
7.4 Aprovizionare
7.5 Producţie

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire


8.1 Generalităţi
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.


SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. s-a infiintat in anul 1993. Pâna în 1998
obiectul de activitate a fost comercializarea produselor de larg consum, iar din
anul 2005 organizaţia intra în rândurile celor care realizează construcţii civile şi
de geniu, inclusiv de artă. În prezent, procuparea de bază este: execuţia de
construcţii civile, industriale, agrozootehnice, edilitare, instalaţii sanitare,
electrice, termice, ventilaţie, alimentări cu apă, reţele de apă şi canalizare,
consolidări si restaurări de monumente istorice, producţie industrială de serie:
confecţii metalice, tâmplărie lemn şi PVC şi producţia de betoane şi mortare.

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. deţine toate mijloacele corporale necesare


execuţiei lucrărilor specificate în obiectul de activitate declarat, pentru a realiza
lucrări calitative care să ducă la satisfacerea clienţilor şi capacitatea celor
potenţiali. Astfel, organizaţia deţine 2 locaţii constând din clădiri adecvate ca
spaţiu şi amenajări. La adresa menţionata se află sediul organizaţiei, iar la
marginea oraşului, în localitatea Catamarasti, se afla o bază de producţie
betoane şi aprovizionare, formată din atelierul de confecţii tâmplării de lemn şi
PVC, atelierul de exploatare, întreţinere utilaje/ auto şi depozitul central de
materiale de construcţii destinat aprovizionării cu materiale şi alte produse
pentru şantierele organizaţiei.
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. funcţionează conform prevederilor legislaţiei
româneşti în domeniile de activitaţi menţionate.

În ceea ce priveste personalul de specialitate conform cerintelor HGR 766/1996 si


legii privind calitatea în construcţii nr. 10/1995 functiile de responsabili tehnici cu
executie, control calitate, asigurarea calitatii, sunt ocupate de persoane autorizate
de Inspectia in construcţii din Botoşani.

Utilajele de ridicat sau echipamentele sub presiune au autorizaţii ISCIR, iar


produsele de serie realizate de organizaţie sunt autorizate în conformitate cu
standardele româneşti conform prevederilor HGR 766/96.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Personalul din societate utilizează tehnica modernă de calcul, respectiv o reţea de


30 de calculatoare dotate cu monitoare LCD. Ca potenţial tehnologic, în prezent
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L Botoşani dispune de spaţii de producţie de 30.000
m2.

Staţia de Betoane este pozitionată în localitatea Cătămărăsti - Deal, Comuna Mihai


Eminescu, judeţul Botoşani.

Staţia de Betoane a S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L este o staţie ECOLOGICĂ, al cărei
model este de tipul: LIEBHERR, furnizată de producătorul LIEBHERR –
MISCHTECHNIK GmbH, cu sediul in D-88423, BAD Schussenried, GERMANIA.

Staţia de Betoane este o instalaţie complexă pentru prepararea şi livrarea


betoanelor (compuse din agregate, ciment, aditivi şi apă) formată din echipamente
de depozitare componente, de dozare a acestora şi de malaxare a betonului.
Depozitarea agregatelor se face în buncăre la sol cu 4 compartimente. Transportul
agregatelor pe verticală se realizează (în cupă) cu schipul. Cimentul este depozitat
în 3 silozuri echipate cu filtre. Alimentarea dozatorului de ciment din siloz se face
cu un transportor elicoidal. Dozarea tuturor componentelor se realizează
gravimetric (pe doze). Dozarea agregatelor se realizează pe bandă prin cumularea
sorturilor. Staţia de betoane este echipată cu traductor de umiditate amplasat în
depozitul de agregate (sorturi 0 – 3), ce permite corecţia cantitaţii de apă şi
agregate în funcţie de umiditatea naturală a agregatelor. Malaxarea betonului se
face în betoniera cu ax vertical, cu amestecare forţată. Productivitatea orară este
de 55 m³/h. Sistemul de comandă este complet automatizat, cu microcomputer şi
imprimantă. Cabina de comandă climatizată, este amplasată separat la sol.

Domeniul de utilizare atestat in construcţii: prepararea tuturor tipurilor de


betoane prevăzute în Nomenclatorul claselor si tipurilor de beton, întocmit în
conformitate cu clasele de rezistenţă la compresiune pentru betoane de masă
volumică normală şi betoane grele (clasa C 2,8/3,5 la C 32/40) din standardul SR
EN 206-1:2002 – “BETON. Partea 1: Specificaţie, producţie si conformitate”, în NE
012 – 1999 – “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat
şi beton precomprimat” şi în Normativul de C 22/1992 referitor la betoanele de
ciment pentru imbrăcăminţi rutiere (BcR 3,5 la BcR 5 ).
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Politica de calitate a firmei


“SC.Victor Construct” Botosani isi ia angajamentul sa satisfaca cerintele clientilor ,
precum si a angajatilor.Firma asigură execuţia de construcţii civile, industriale,
agrozootehnice, edilitare, instalaţii sanitare, electrice, termice, ventilaţie, alimentări
cu apă, reţele de apă şi canalizare, consolidări si restaurări de monumente istorice,
producţie industrială de serie: confecţii metalice, tâmplărie lemn şi PVC şi producţia
de betoane şi mortare. de înaltă calitate şi are preocupări permanente pentru protecţia
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

mediului înconjurător şi asigurarea bunăstării, securităţii şi sănătăţii angajaţilor săi.


Prin îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor efectuate, prin
flexibilitate şi perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, ne concentrăm
toate eforturile spre identificarea nevoilor clienţilor, şi mai mult decât atât, pe
anticiparea şi rezolvarea problemelor acestora. Organizatia noastra detine un Sistem
de Managemet Intergrat conform SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005,
SR EN ISO 18001:2008. Pentru realizarea acestor politici “SC.Victor
Construct.SRL” Bucuresti a stabilit următoarele obiective:
 Să asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi
menţinerii politicii şi strategiei organizaţiei în domeniul sistemului de
management al calităţii
 Cunoaşterea permanentă a nevoilor şi aşteptărilor clienţilor, angajaţilor
şi a părţilor interesate prin îmbunătăţirea procesului de comunicare
internă şi externă, monitorizarea feed-back-ului clienţilor şi
promovarea produselor realizate;
 Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie şi control pentru gama de
produse fabricate;
 Acordarea importantei instruirii fiecarui angajat , pentru a fabrica
produse de inalta calitate.
Directorul General îşi declară angajamentul pentru asigurarea resurselor
necesare implementării politicii declarate şi pentru conformarea activităţilor
desfăşurate la cerinţele legale.

1. INTRODUCERE

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calităţii.
Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi
descrie sistemul de management al calităţii.
Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC.VICTOR CONSTRUCT. este
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

o expunere a politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN


ISO 9001:2015.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie


în producţia şi comercializarea produselor SC.VICTOR CONSTRUCT. şi se aplică la
toate nivelele specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calităţii. Manualul calităţii este un document care
prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul de management al
calităţii.

Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC.VICTOR CONSTRUCT. este
o expunere a politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN
ISO 9001:2001.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie


în producţia şi comercializarea produselor SC.VICTOR CONSTRUCT. şi se aplică la
toate nivelele specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

2. REFERINŢE
Elaborarea prezentului manual al calităţii, a procedurilor de sistem , a procedurilor
operaţionale, se bazează pe următoarele standarde de referinţă :

• SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)- Sisteme de management al


calităţii.Cerinţe.

3.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Abrevieri:

SMC – Sistem de management al calităţii


M.C. – Manualul Calităţii
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

P.S. – Procedură de sistem


P.O. - Procedură operaţională

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII


4.1 Generalităţi

Organizaţia a stabilit, a documentat şi a implementat un SMC şi îmbunătăţeşte


continuu eficacitatea acestuia. Organizaţia a adoptat abordarea bazată pe proces în
dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC-ului, cu scopul creşterii
satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizează resurse, condusă astfel încât să
permită transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire.

Pentru toate procesele existente în organizaţie se aplică metodologia cunoscută sub


numele PDCA “Planifică- Efectuează- Verifică- Acţionează”(provine de la
denumirea din limba engelză Plan-Do-Check-Act). PDCA poate fi descrisă succint
astfel :

• PLANIFICĂ : Stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în


concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei.
• EFECTUEAZĂ : implementează procesele.
• VERIFICĂ : monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faşă de politicile,
obiectivele şi cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele.
• ACŢIONEAZĂ : întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a
performanţelor proceselor.

Sistemul de Management al Calităţii bazat pe proces al organizaţiei poate fi


prezentat grafic astfel:

1.1Manualul calităţii

În manualul calităţii este descrisă organizarea, responsabilităţile şi procedurile


utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al
calităţii, al SC.VICTOR CONSTRUCT.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Manualul calităţii este structurat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.


Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Scopul manualului calităţii este de a da posibilitatea personalului organizaţiei şi altor


persoane din exteriorul acesteia, să înţeleagă procedurile de bază cerute pentru
menţinerea standardelor de calitate.

Acest nivel al calităţii este necesar pentru a da asigurări că produsele firmei sunt
conforme cu standardele internaţionale din domeniu şi/sau specificaţiile tehnice ale
clienţilor.

Este responsabilitatea tuturor angajaţilor să se asigure de aplicarea şi eficienţa


prevederilor prezentului manual al calităţii. Personalul organizaţiei aplică în mod
obligatoriu, procedurile de sistem, procedurile operaţionale menţionate în acest
manual al calităţii şi instrucţiunile de lucru asociate.

Responsabilitatea pentru distribuirea, în mod controlat a prezentului manual al


calităţii, este a Managerului Calitate.

Manualul calităţii, fiind un document al sistemului de management al calităţii se


supune prevederilor PS –01 Controlul documentelor.

4.2.3 Controlul documentelor

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub
control, în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se
detaliază tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi
arhivare al acestora.

Redactarea, emiterea şi verificarea documentelor prevăzute de Sistemul de Calitate


intră în sarcina Managerului Calitate, care are în grijă şi distribuirea acestora în mod
controlat, pentru a permite fiecărui Responsabil să fie posesorul ultimei versiuni a
documentaţiei.

4.2.4 Controlul înregistrărilor

Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingerea calităţii


cerute şi eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formularele prevăzute în
procedura de sistem PS-02 Controlul înregistrărilor.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Toate înregistrările calităţii sunt lizibile, sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie
regăsite prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea
deteriorării sau distrugerii şi pentru prevenirea pierderilor.

Înregistrările calităţii sunt corelate cu produsele şi/sau activităţile la care se referă şi în


acestea vor fi indicate :

• Produsul la care face referire înregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare
(sigla şi numărul de lot pentru materia primă, numărul de producţie pentru produse
finite, etc.)
• Tipul de activitate şi descrierea activităţii desfăşurate.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltarea şi


implementarea SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
acestuia.

În analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în care este


respectat angajamentul managementului, respectiv dacă este comunicată în cadrul
organizaţiei importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de
reglementare; dacă politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt adecvate şi au fost
atinse; dacă au fost alocate resursele necesare pentru derularea în condiţii optime a
proceselor.

5.2 Orientarea către client

În cadrul procesului referitor la relaţia cu clientul (determinarea şi analiza cerinţelor


referitoare la produs; satisfacţia clientului ) sunt identificate cerinţele clientului iar
prin controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit să se asigure
satisfacerea cerinţelor clienţilor. Satisfacţia clienţilor este monitorizată, aşa cum s-a
stabilit prin procedura operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului PO
– 13.

5.3 Politica în domeniul calităţii.

Conducerea Societăţii SC.VICTOR CONSTRUCT., reprezentată de Directorul


Executiv, are în vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depind nu doar de
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

competitivitatea economică a produselor introduse pe piaţă, dar mai ales depind de


calitatea lor .

Pentru a produce şi livra produse de un nivel calitativ cât mai înalt, a satisface
cerinţele clienţilor, a cerinţelor legale şi de reglementare şi pentru a îmbunătăţi
continuu eficacitatea SMC-ului, în cadrul SC.VICTOR CONSTRUCT. s-au adoptat o
serie de măsuri analitice şi constructive, care coroborate să ducă la atingerea acestor
obiective.

Între măsurile constructive, se numără, de exemplu abordarea bazată pe proces, care


permit soluţionarea neconformităţilor în interiorul organizaţiei şi care includ analizele
interne cât şi cele cu clientul.

Măsurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea şi


trasabilitatea, stadiul În cadrul SC.VICTOR CONSTRUCT., noi suntem total angajaţi
să stabilim şi să atingem standardele de calitate, care sunt capabile să satisfacă sub
toate aspectele, cerinţele specificate şi aşteptările rezonabile ale clienţilor noştri.

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii

SC.VICTOR CONSTRUCT. defineşte şi stipulează cum trebuie satisfăcute cererile


privitoare la calitate în cadrul firmei.

Planificarea calităţii are în vedere modul în care sunt îndeplinite obiectivele calităţii,
politica în domeniul calităţii, dacă este asigurată identificarea , definirea şi realizarea
proceselor şi resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dacă integritatea
sistemului este menţinută când au loc schimbări, dacă este elaborată documentaţia
necesară.

Planificarea calităţii devine coerentă având în vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calităţii şi este stipulată astfel încât să corespundă
propriilor exigenţe operative.

SC.VICTOR CONSTRUCT. planifică calitatea astfel :

• Definirea şi documentarea activităţilor care permit realizarea calităţii produselor în


conformitate cu propriile exigenţe operative;
• Utilizarea de planuri de calitate generale şi/sau specifice, legate de cererile clienţilor
care dau specificări proprii;
• Planul de investiţie pentru achiziţionarea de noi tehnologii productive şi/sau
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

încercare şi inspecţie;
• Planificarea activităţilor de control care se efectuează în conformitate cu fazele
prestabilite ale procesului productiv;
• Definirea şi documentarea în cazul criteriilor de consimţire a rezultatelor unui
control;
• Identificarea, pregătirea şi gestionarea documentelor de înregistrare a calităţii
produsului.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

În fişele de post se prezintă detaliat, responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa


personalului cu atribuţii în domeniul calităţii.

Conducerea societăţii, decide asupra politicii în domeniul calităţii, aprobă


documentele necesare în acest sens, organizează şi asigură mijloace necesare
menţinerii sistemului calităţii. Totodată elaborează planuri ale calităţii, urmăresc
realizarea tuturor prevederilor acestora la timp şi în conformitate cu condiţiile impuse
de sistemul de management al calităţii şi organizează activitatea desfăşurată de
personalul din subordine.

5.6 Analiza efectuată de management

SMC-ul adoptat de SC.VICTOR CONSTRUCT. este supus unei analize, la intervale


potrivite, de Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea şi eficacitatea în
timp. Frecvenţa analizelor, exceptând diversele evaluări speciale din partea
conducerii, în cazul în care se sesizează necesitatea unor profunde inovaţii productive
şi organizatorice, este anuală.

Iniţiativa pentru şedinţele privind analiza SMC-ului aparţine Managerului Calitate . El


va pregăti o agendă de lucru şi va pune la dispoziţie toate documentele relevante.

Subiectele analizate includ :

• rezultatele auditurilor interne şi/sau externe;


• date provenite din măsurarea proceselor;
• date provenite din inspecţiile şi încercările efectuate asupra materiei prime şi asupra
produsului finit;
• propuneri de modificări, îmbunătăţire;
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

• cerinţe de instruire;
• eficacitatea instruirii,
• Feedback-ul clienţilor;
• Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
• Stadiul aplicării planului de acţiuni stabilit la analiza de management anterioară.

Dacă este necesar, Managerul Calitate va atrage atenţia asupra zonelor unde cerinţele
SMC-ului nu sunt îndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Când este posibil,
el va da recomandări pentru îmbunătăţiri. Dacă din analiză rezultă că sunt necesare
acţiuni corective, se va cădea de acord asupra acţiunilor corective care trebuie luate şi
se vor sugera metode adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea
responsabilitatea de a asigura implementarea acţiunilor corective stabilite.

Detaliile analizei şi acţiunile corective, asupra cărora s-a căzut de acord, vor fi
înregistrate în procese verbale şi înregistrările vor fi arhivate.

Procesul analizei efectuate de management este descris în procedura Analiza


efectuată de management PO-02.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor

Organizaţia asigură resursele adecvate prin personal instruit şi tehnologie de


producţie, inspecţii şi încercări performantă, pentru a da asigurări că produsele sunt
realizate conform obiectivelor privind calitatea şi pentru a creşte satisfacţia clientului
prin îndeplinirea cerinţelor sale.

În fiecare an, în bugetul de venituri şi cheltuieli al firmei, se alocă sumele necesare


pentru implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc:

• asigurarea echipamentului de fabricaţie, de ultimă generaţie;


• asigurarea echipamentului de inspecţie şi încercare din laborator;
• asigurarea echipamentelor de măsură din producţie;
• asigurarea instrumentelor de soft pentru computer;
• asigurarea de personal instruit pentru activităţile din domeniul calităţii;
• asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calităţii;
• asigurarea standardelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile în
domeniul polietilenei;
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

• asigurarea de materiale, componente şi echipamente necesare desfăşurării


corespunzătoare a proceselor de execuţie.

6.2 Resurse umane

Personalul este selectat şi angajat pe baza unor evaluări ce au în vedere criterii bine
definite. Totodată sunt efectuate evaluări periodice ale activităţii angajaţilor.

Instruirea personalului include :

- Instruirea specifică necesară executării sarcinilor ;


- Instruirea generală necesară îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor, referitoare la
calitate.

În cadrul SC.VICTOR CONSTRUCT. se asigură instruirea tuturor categoriilor de


personal, acordându-se o atenţie deosebită personalului nou angajat şi a personalului
transferat în cadrul altor compartimente.

În cazul unor angajări noi de personal, oricare ar fi atribuţia ce trebuie acoperită, este
prevăzută, pe lângă perioada de instruire, o perioadă de formare teoretică, referitoare
la producţie, la introducerea pe piaţă a unor asemenea produse şi la standardele de
referinţă. Pe lângă aceasta, se vor furniza informaţiile necesare, referitoare la
standardul SR EN ISO 9001:2015 şi la documentaţia de referinţă (Manualul Calităţii,
Proceduri de sistem, Proceduri operaţionale, Instrucţiuni operative).

Personalul care desfăşoară activităţi speciale trebuie să fie calificat, pe baza unui titlu
de studiu sau pe baza unei experienţe în muncă. Instruirea personalului va fi
înregistrată şi arhivată.

6.3 Infrastructură

Infrastructura disponibilă realizării în condiţii optime a produselor SC.VICTOR


CONSTRUCT. este următoarea :

• Clădiri, respectiv hala de producţie, dotată cu vestiare, duşuri, magazia, birouri,


special amenajate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor;
• Utilaje de producţie şi de inspecţii şi încercări performante, care respectă normele
de securitatea muncii;.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Responsabilul Producţie procedează la fiecare început de an la realizarea unui plan


anual de întreţinere şi mentenenţă.

• Curăţirea marcatorilor;
• Curăţarea filtrelor;
• Reglarea instalaţiei de încărcare;
• Reglarea tăietorului.

Operaţiunile obişnuite de întreţinere, la instalaţiile fixe, sunt realizate de personalul


intern, în timp ce operaţiunile de întreţinere speciale ale liniilor şi ale echipamentelor
electrice şi termohidraulice, pot fi realizate de firme externe, specializate.

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizării produsului

Organizaţia planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizarea produsului.


Planificarea realizării produsului este compatibilă cu cerinţele impuse pentru celelalte
procese ale SMC-ului.

La planificarea realizării produsului organizaţia determină, după caz, următoarele :

• Obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs;


• Necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resursele specifice
produsului;
• Activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare
specifice produsului, precum şi criteriile pentru acceptarea produsului;
• Înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare şi produsul
rezultat satisfac cerinţele.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs

Organizaţia determină, prin intermediul comenzilor primite de la clienţi cerinţele


acestora, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şi post livrare. În cazul
în care comenzile primite nu conferă informaţii suficiente, este sarcina
compartimentului Comercial să discute cu clienţii şi să propună acestora soluţiile cele
mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi financiar. Compartimentul Comercial
colaborează cu Responsabilul Logistica pentru a determina :
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

• cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specifică sau
intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
• cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;
• orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs

Contractele, ofertele pentru licitaţii sunt supuse unei analize şi se desfăşoară în


conformitate cu procedura operaţională Analiza cerinţelor referitoare la produs PO-
05.

Întotdeauna, înainte de a se încheia un contract de furnizare sau în cazul participării la


o licitaţie, Compartimentul Comercial se asigură că :

• Sunt clar definite şi documentate specificaţiile tehnice şi comerciale cerute;


• Cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt
rezolvate;

Capacitatea SC.VICTOR CONSTRUCT. poate satisface specificaţiile contractuale


cerute; cerinţele legale şi de reglementare pot fi respectate. În acest sens este necesară
aprobarea Responsabilui Logistica sau Responsabilului Producţie.

În acelaşi timp Responsabilul Desfacere, din cadrul Compartimentului Comercial se


asigură că :
- Sunt comunicate, în scris, clientului, eventualele abateri de la cerinţele clientului şi
cele notate în ofertă.

Funcţiile implicate în analiza contractului şi a ofertei de licitaţie sunt Responsabilul


Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere cu colaborarea Managerului Calitate pentru
asigurarea cerinţelor referitoare la calitate. Aprobarea finală este dată de către
conducerea societăţii.

Pentru asigurarea onorării contractului, în termenii prevăzuţi de predare,


Responsabilul Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere procedează la programarea
tuturor activităţilor necesare în acest sens.

Când apar modificări ale contractului şi clientul cere modificarea contractului, intră în
sarcina Responsabilului Desfacere să gestioneze operaţiile de verificare pentru
acceptarea modificării, transmiţând eventualele indicaţii către funcţiile interesate din
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

organizaţie. Tot el procedează la informarea clientului în legătură cu modificările


făcute şi cere un răspuns de acceptare a modificărilor.

Activităţile de analiză a contractului şi a ofertelor pentru licitaţii, sunt înregistrate şi


arhivate de către Compartimentul Comercial în registre adecvate. Toate aceste
înregistrări trebuie să fie lizibile şi sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie regăsite
prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorărilor
sau distrugerii şi pentru prevenirea pierderilor.

Responsabilul Comercial în colaborare cu Directorul Comercial, are responsabilitatea


să gestioneze cataloagele şi listele de preţuri produse la SC.VICTOR CONSTRUCT.

Agenţii de vânzări trebuie să aibă la dispoziţie, întotdeauna, ultima versiune revizuită


a listelor cu produse.

Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de competenţa


Responsabilului Comercial.

7.2.3 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul are în vedere informaţii referitoare la :

• Identificarea cerinţelor clientului;


• Informaţii referitoare la produs;
• Cereri de ofertă, comenzi, contracte;
• Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofertă;
• Aprobarea soluţiilor tehnice propuse de către organizaţie;
• Feedback-ul de la client, reclamaţiile acestuia;
• Aceste informaţii pot fi comunicate de către client prin :
• Convorbire telefonică;
• Fax;
• Corespondenţă;
• Contact direct;
• E-mail.

7.2.4 Aprovizionare

S.C. SC.VICTOR CONSTRUCT. se asigură că produsele sau serviciile achiziţionate


sunt conforme cu necesităţile organizaţiei şi condiţiile specificate în documentaţia de
aprovizionare.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Procesul de aprovizionare este detaliat în procedura operaţională Aprovizionare PO-


04.

SC.VICTOR CONSTRUCT. efectuează aprovizionarea cu materie primă, produse şi


servicii, care au influenţă asupra calităţii, făcând apel la furnizorii consideraţi
acceptabili.

Alegerea şi evaluarea, în consecinţă, a furnizorilor, va fi realizată pe baza capacităţii


lor de a satisface condiţiile din contracte, inclusiv condiţiile sistemului calităţii şi
oricare condiţii specifice referitoare la asigurarea calităţii. Se va ţine cont, în selecţia
furnizorilor, de rezultatele încercărilor pentru proiecte asemănătoare sau experienţa
publicată de către alţi utilizatori.

Criteriul principal de selectare şi evaluare este acela de determinare a fiabilităţii


raportului de furnizare, existent pentru furnizorii cunoscuţi, în timp ce pentru cei noi,
se utilizează un chestionar informativ de evaluare şi executare a unor furnizări de
probă.

Responsabilul Aprovizionare trebuie să definească tipul şi amploarea controlului


efectuat asupra furnizorilor. Acest lucru trebuie să depindă de tipul produsului, de
impactul produsului furnizat asupra calităţii produsului final şi atunci când este
aplicabil, de rapoartele auditurilor calităţii şi/sau de înregistrările calităţii referitoare la
capabilitatea şi performanţele furnizorilor, demonstrate anterior.

Lista furnizorilor acceptaţi este gestionată de către Responsabilul Aprovizionare, şi


este verificată periodic, raportând data şi eventualele revizii.

7.2.5 Păstrarea produsului

Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesării interne , până la


livrare s-a elaborat şi se respectă procedura operaţională Stadiul inspecţiilor şi
încercărilor PO-10.

Materia primă, la primire, descărcată în magazie este identificată prin intermediul


unor cartoane colorate, care indică stadiul controlului efectuat în laboratorul de probe
:
• Material conform (carton de culoare verde)
• Material în aşteptarea analizelor (carton de culoare galbenă)
• Material neconform (carton de culoare roşie)
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Se respectă de asemenea prevederile procedurii operaţionale Manipulare, depozitare,


conservare şi livrare PO-11.

Manipulare

Este sarcina Şefilor de Tură şi a Responsabilului Magaziei să adopte măsurile


necesare în timpul manipulării produselor în interiorul halei şi în curtea externă, astfel
încât să nu se producă daune şi/sau deteriorări ale acestora.

Asemenea măsuri de prevedere constau în utilizarea unor mijloace şi metode cum ar fi


:
- Utilizarea unor rastele din lemn ca bază de sprijin, pentru tuburile în bare, în cadrul
magaziei externe, având grijă să se controleze ca suprafaţa acestor rastele să nu
prezinte asperităţi de orice tip (cuie ieşite în afară, aşchii de lemn).
- Evitarea deteriorării tuburilor, în timpul manipulării în magazie, având grijă să nu
fie izbite de suprafeţe ieşite în afară şi/sau abrazive, care pot cauza zgârieturi ţevilor.
- Manipularea se va face prin intermediul unor elevatoare cu braţe; pentru transportul
tuburilor de la linia de producţie până la ieşirea din hală, se utilizează cărucioare cu
roţi, cu tracţiune manuală sau cu elevatoare.

Depozitare

Magazia de produse finite este amplasată în curtea externă halei de producţie, Pentru
toate celelalte produse comercializate, există un loc special de depozitare, amenajare
ce conferă protecţia necesară împotriva deteriorărilor.

Ieşirea din magazie a produselor finite este autorizată de către Compartimentul


Comercial - Responsabilul Desfacere, după completarea facturii; avizul de expediţie
este completat de Responsabilului Magaziei.

Ambalare

Tipul ambalajului poate varia, în funcţie de cerinţele speciale de furnizare, cerute în


comandă sau prin contract de către client.

Responsabilitatea pentru activitatea corectă de ambalare revine :


- Responsabilului de Producţie şi Şefilor de Tură, pentru produsele finite ambalate în
interiorul halei;
- Responsabilului Magaziei, pentru produsele finite neambalate, în curtea externă.

Conservare
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Aşa cum s-a precizat la manipulare, pentru fitinguri, şi alte piese comercializate se
asigură conservarea materialelor prin amplasarea acestora în spaţii închise.

Livrare

Când este prevăzut prin contract, SC.VICTOR CONSTRUCT. asigură protecţia


calităţii produsului finit până la predarea la sediul sau şantierul clientului, adoptând
măsurile necesare în timpul transportului şi furnizând indicaţiile necesare pentru
operaţiile de descărcare, măsuri care să împiedice apariţia unor deteriorări ale
produsului.

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE


8.1 Generalităţi

Organizaţia a planificat şi a implementat procesele necesare de monitorizare,


măsurare, analiză şi îmbunătăţire :
• pentru a demonstra conformitatea produsului;
• pentru a asigura conformitatea SMC-ului;
• pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului;

Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea şi verificarea capabilităţii


proceselor sunt analizele (diagramele) Pareto şi reprezentările grafice.

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului

Se utilizează, în relaţia cu clienţii chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a


clientului. Datele colectate sunt analizate periodic în vederea stabilirii de acţiuni
menite să sporească nivelul de satisfacţie al clientului.

8.2.2 Audit intern

Auditurile interne ale SMC-ului se desfăşoară planificat, sunt documentate


corespunzător şi au ca scop verificarea conformităţii activităţilor legate de calitate cu
reglementările stabilite şi a determina eficienţa SMC-ului.

Auditorul nu trebuie să aibă nici o responsabilitate în interiorul sectorului supus


verificării.
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

Programarea auditurilor interne este realizată în funcţie de gradul de importanţă a


activităţii care trebuie verificată şi pe baza unui program anual de audit intern.

Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit,
care trebuie completate şi arhivate.

Documentele referitoare la auditurile interne sunt arhivate de Managerul Calitate, în


dosarul de audit.

Neconformităţile relevate în timpul unui audit sunt obiect al auditului următor, pentru
a verifica şi înregistra îndeplinirea şi eficacitatea acţiunii corective întreprinse.

Acţiunile de urmărire sunt realizate şi înregistrate, astfel încât să se monitorizeze


eficienţa măsurilor corective. Directorul Executiv poate să însărcineze un auditor
pentru executarea unor audituri speciale, suplimentare celor deja prevăzute, în
anumite sectoare ale societăţii sau cu orientare către eventualele probleme ce trebuie
soluţionate.

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Organizaţia aplică metode adecvate pentru monitorizare şi acolo unde este aplicabil,
măsurarea proceselor sistemului de management la calităţii. Aceste metode trebuie să
demonstreze capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Atunci când
rezultatele planificate nu sunt obţinute, sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective,
după cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului.

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului

Metodele folosite pentru monitorizarea şi măsurarea produsului sunt descrise în


procedura operaţională de referinţă Inspecţii şi încercări PO-08

Inspecţii şi încercări la primire; înregistrări.

Inspecţiile şi încercările, precum şi înregistrările care trebuie făcute, sunt specificate


în procedura de referinţă.

Materia primă, la primire, va fi supusă unor inspecţii şi încercări, din partea


responsabililor de funcţie interesaţi. În determinarea anvergurii şi tipurilor de inspecţii
şi încercări efectuate la primirea materialului, se ia în considerare anvergura
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

controlului efectuat iniţial de către furnizor şi disponibilitatea documentelor de


înregistrare a calităţii.

cate.

Inspecţii şi încercări în cursul fabricaţiei; înregistrări.

În timpul producţiei, sunt prevăzute o serie de inspecţii specificate în procedura


operaţională de referinţă PO-08, care vor fi realizate cu o periodicitate prestabilită, de
către Şeful de Tură şi care privesc.

Toate valorile sunt înregistrate în formulare adecvate şi sunt arhivate, prin grija
Responsabilului Laboratorului de Probe, în arhiva laboratorului. Aceste înregistrări
trebuie să indice clar că produsul a fost sau nu a fost admis la inspecţii, în
conformitate cu criteriile de acceptare definite.

Inspecţii şi încercări finale; înregistrări.

Este atribuţia Responsabilului Laboratorului de Probe să realizeze, pe eşantioanele de


tub prelevate în timpul producţiei, încercările prevăzute de normele de referinţă şi/sau
specificările tehnice ale clienţilor, cu frecvenţa specificată.

Datele obţinute vor fi înregistrate în formularele de laborator.

Responsabilul de Laborator conservă datele, pentru a demonstra că produsul a depăşit


toate inspecţiile şi încercările, în conformitate cu criteriile de acceptare stabilite.

Produsele sunt reţinute până când sunt terminate toate inspecţiile şi încercările
prevăzute şi până când sunt elaborate rapoartele cerute, cu excepţia cazului în care
produsele sunt eliberate pe baza procedurii de rechemare, obligatorii.

8.3 Controlul produsului neconform

Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor neconforme şi


atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor implicate sunt descrise în procedura de
sistem Controlul produsului neconform PS –04.

Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspecţiilor şi încercărilor interne


sau a semnalării din partea clienţilor, sunt păstrate în magazie, în spaţii adecvate,
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

dotate cu cartoane de identificare, indicând :


- Produse neconforme
- Produse returnate de client, în aşteptarea examenului de neconformitate din partea
Managerului Calitate şi a Responsabililor de funcţie interesaţi.

În acest mod se elimină posibilitatea utilizării produselor neconforme.

Fiecare semnalare de neconformitate va fi înregistrată şi examinată de către


Managerul Calitate şi de Responsabilii de funcţie interesaţi, pentru a defini
tratamentul produselor neconforme şi a transmite deciziile părţilor interesate. Produsul
neconform trebuie analizat în conformitate cu proceduri documentate. Produsul
neconform poate fi :
• Reclasat pentru alte utilizări;
• Reprelucrat pentru a satisface condiţiile specificate;
• Respins sau rebutat;
• Acceptat cu/sau fără reparaţii, prin intermediul consimţământului clientului sau a
unui reprezentant al acestuia.

Atunci ând un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface condiţiile


specificate, este supus unei reverificări, pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele.
Autoritatea asupra deciziei finale, asupra produselor neconforme aparţine
Managerului Calitate.

Atunci când produsul neconform este detectat după livrarea la client sau în timpul
punerii în operă, SC.VICTOR CONSTRUCT. v-a întreprinde acţiunile necesare,
luând în calcul particularităţile situaţiei create.

Când prin contract se prevede o propunere scrisă de utilizare a produselor


neconforme, aceasta va fi trimisă clientului sau reprezentantului său de către
Managerul Calitate, pentru a obţine confirmarea.

Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi înregistrată şi arhivată.

Când un auditor intern sau extern, în timpul executării unui audit, întâlneşte o
neconformitate a SMC-ului, procedează la înregistrarea sa şi apoi la studierea
acţiunilor corective şi preventive, aşa cum este prevăzut în Procedura de
sistem Controlul produsului neconform PS –04.

8.4 Îmbunătăţire
SC.VICTOR CONSTRUCT.SRL Manualul calitatii Editie :01

MC 001 Revizie :0

8.4.1 Îmbunătăţirea continuă

SMC –ul şi eficacitatea acestuia este continuu îmbunătăţită . Se ia în considerare


modul în care sunt utilizate informaţiile referitoare la analiza neconformităţilor,
inclusiv a rapoartelor de audituri interne şi externe, politica şi obiectivele calităţii,
analiza nivelului de satisfacţie al clientului, analiza efectuată de management.

Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite măsuri de îmbunătăţire a eficacităţii SMC-


ului. Acestea au în vedere acţiuni corective, acţiuni preventive, modificări ale politicii
şi obiectivelor în domeniul calităţii.

Având în vedere convingerea că implementarea şi menţinerea unui SMC reprezintă


doar o primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la un nivel superior a
cerinţelor clienţilor, firma îşi propune lărgirea varietăţii preocupărilor în domeniul
calităţii prin abordarea pe viitor a diferitelor aspecte menite să adaoge valoare
produselor, proceselor şi afacerii în sine.