Sunteți pe pagina 1din 4

GRUPURI DE MUNCA

Omul nu poate trai izolat de ceilalti. De la inceputurile umanitatii si pana la societatea postindustriala,
mediul social in care individul s-a afirmat l-a constituit grupul. Pentru oameni, nevoia de a comunica cu
ceilalti, de a intra in relatii cu ei, este la fel de importanta ca si satisfacerea nevoilor fiziologice sau a
nevoilor de securitate si protectie.

Grupul a constituit cadrul de afirmare si de securitate, a exprimat nevoia omului de a se asocia, de a se


socializa. Pe de alta parte, grupul ofera individului satisfactii sociale si ajutor contra frustratiilor
profesionale. Datorita acestor “avantaje” omul nu concepe existenta in afara grupurilor. Necesitatile
umane:supravietuirea, conservarea si adaptarea se realizeaza la un nivel mai inalt prin intermediul
grupului. Grupul creaza la indivizi sentimentul solidaritatii, care se exprima prin sprijinul mutual pe care
il asteapta membrii de la grup, atunci cand se simt amenintati.

Un grup devine o organizatie in masura in care oamenii doresc sa contribuie la realizarea unui scop
comun. Recunoasterea necesitatii efortului comun, deosebeste organizatia de grupurile de prieteni, de
cele de vecinatate sau de cele de rudenie.

In toate organizatiile, oamenii ajung la un moment dat sa lucreze in grupuri sau echipe – comitete,
echipe de proiect etc.

Activitatea de echipa poate spori satisfactia si motivatia in munca, in special pentru cei care pretuiesc
interactiunile sociale. Obtinerea unor avantaje cat mai mari din activitatea de echipa face parte, in mod
esential, din rolul managerului, iar performanta echipei reflecta performanta acestuia.

Un grup este un ansamblu de trei sau mai multi oameni care se asociaza si interactioneaza intre ei in
scopul atingerii unor obiective comune. Rezultatul acestei asocieri consta intr-o fuziune a
individualitatilor intr-un intreg, se naste sentimentul de “noi”, o atmosfera de grup in care fiecare individ
se identifica cu grupul. Individul este interesat de parerea celui de langa el despre propria sa persoana,
chiar daca nu recunoaste acest lucru, despre modul in care acesta il gandeste sau il apreciaza.

Comunicarea in cadrul grupurilor asculta de principii diferite dar complementare celor ale co municarii
interpersonale: logicile clasice ale interactiunii, statutului personalitatii sunt intarite de efect ele
dinamicii proprii grupului, structurii sale, a obiectivelor pe care le stabileste, de identitatea colectiva, de
raporturile de forta.

CONCEPTUL DE GRUP DE MUNCA


Grupul de munca reprezinta un numar de persoane (minimum doua) care realizeaza o activitate sau o
actiune comuna sub conducerea unui manager.
Fiecare membru isi concentreaza eforturile asupra obiectivului comun, dar contributia lor difera sub
aspect cantitativ, calitativ, ca intensitate si natura. Membrii grupului sunt reciproc dependenti.
Scopul grupului de munca este lucrativ (confectionarea unui produs, repararea unui utilaj etc.) sau
creativ (descoperirea unui nou produs, proiectarea unui utilaj, reorganizarea unui loc de munca etc.).
Obiectivele fiecarui grup de munca decurg din obiectivele generale ale organizatiei din care face parte.
Acestea sunt flexibile si se modifica in functie de desfasurarea activitatii.

Referitor la formarea grupului de munca exista mai multe teorii:


• teoria sociometrica a lui Moreno care sustine ca rolul principal in formarea grupului de munca trebuie
sa-l aiba relatiile de atractie si simpatie dintre componenti. Intre membrii grupului exista in acest caz un
grad ridicat de cooperare si intelegere; acestea pot duce in final la rutina, dezinteres, performante
scazute;
• teoria dinamicii de grup a lui Lewin care recomanda formarea grupului de munca in jurul unor oameni
dinamici, competenti si performanti care, prin provocarea unor dezacorduri si stari conflictuale, conduc
la progres.

Grupul de munca se caracterizeaza prin:


• unul sau mai multe obiective comune care trebuie realizate prin participarea tuturor;
• norme de comportament si de conduita acceptate si respectate de fiecare membru;
• un anumit statut (indatoririle, drepturile si obligatiile persoanei) pentru fiecare membru si un anumit
rol (maniera individului de a-si asuma functiile care decurg din statut);
• intre membrii grupului exista relatii socio-afective care pot favoriza sau frana realizarea obiectivelor.
Desfasurarea activitatii in cadrul grupului de munca prezinta:
Avantaje:
• un potential mai mare de informatii;
• experienta mai mare;
• deciziile pot fi fundamentate stiintific.
Dezavantaje:
• presiuni sociale;
• aparitia unei figuri dominante;
• constrangeri de timp;
• dezacorduri frecvente.

TIPURI DE GRUPURI DE MUNCA


In cadrul oricarei organizatii se constituie unul sau mai multe grupuri de munca, care coexista si se
manifesta in diferite domenii de activitate si la diferite nivele ierarhice. Acestea se deosebesc printr-o
serie de caracteristici de ordin calitativ, astfel:
1. Grupuri formale:
• se constituie pe baza de acte si norme oficiale;
• au scop lucrativ;
• apartin structurii formale;
• sunt oficiale si obligatorii;
• se modifica odata cu restructurarea organizatorica;
• sunt conduse de un sef ierarhic investit oficial cu autoritate.

2. Grupuri informale:
• se constituie spontan pe baza intereselor si preocuparilor comune;
• urmaresc sprijinirea propriului interes;
• se conduc dupa regulamente proprii;
• raman aceleasi si dupa modificarea structurii oficiale;
• sunt conduse de un leader ales pe baza de competenta.
3. Grupuri operative:
• sunt grupuri temporare de munca constituite pentru consultanta intr-un anumit domeniu;
• sunt alcatuite din specialisti diferiti in functie de problema ce trebuie rezolvata;
• se mai numesc si comisii „ad-hoc”.
4. Echipa (team):
• grup de munca temporar sau permanent care trebuie sa rezolve anumite probleme;
• sunt create pentru scopuri diferite (echipe antreprenoriale, echipe autonome).

Comunicarea in cadrul grupului are urmatoarele obiective: informarea corecta si la timp a membrilor
grupului; formarea de opinii in legatura cu diferite evenimente, discutarea acestora si transmiterea catre
cei interesati; vehicularea directa, imediata si nealterata a ideilor, propuner ilor si nemultumirilor
intre membrii grupului; luarea deciziilor si transmiterea acestora; evaluarea performantelor obtinute.

Comunicarea in cadrul grupului de munca este de mai multe tipuri: verbala, scrisa, nonverbala;
formala sau neformala; interpersonala; de grup (intragrup si intergrup).
Comunicarile din cadrul grupului sunt influentate de: calitatea mesajului; viteza si ritmul de comunicare;
sensul comunicarii (ascendent, descendent, orizontal, oblic); marimea grupului (in grupurile mai mari
se realizeaza mai greu); pozitia spatiala a membrilor grupului in procesul comunicarii (ex. asezarea „fata
in fata”).
In cadrul grupului de munca relatia dintre manager si subordonat nu trebuie sa se bazeze pe comenzi si
supunere, ci pe dialog, care uneori poate insemna schimbarea reciproca a pozitiilor. Acest gen de dialog
se numeste relatie de solicitare si raspuns. Prin solicitare managerul va repartiza sarcini subordonatilor
pe masura calificarii lor, chiar mai dificile si va controla modul de indeplinire. In cazul in care constata
anumite dificultati, va sprijini executantul in inlaturarea lor. Prin raspuns, managerul va raspunde repede
si sincer la problemele ridicate de subordonati.
Daca se practica acest sistem de solicitare si raspuns, comunicarea prin dialog in cadrul grupului de
munca isi poate dezvolta functia sa de motivare.

In cadrul grupului de munca au loc comunicari :

Verticale descendente: transmit decizii, indrumari, instructiuni etc. sub forma verbala sau scrisa; sunt
cele mai raspandite; au loc continuu; anumite comunicari se fac direct manager-subordonat, altele prin
intermediari.
Verticale ascendente: transmit informatii, opinii etc. de la subordonat la manager; permit cunoasterea
felului in care se realizeaza sarcinile; asigura feedbackul.
Orizontale: asigura comunicarea intre membrii grupului de munca situati pe acelasi nivel ierarhic; se
realizeaza prin dialog sau sedinte de lucru.
Oblice: permit pentru un timp scurt sa se evite calea ierarhica; conduc la conflicte de competenta;
folosite pentru rezolvarea unor probleme urgente; uneori au caracter neformal.

Sedintele sunt specifice „muncii in echipa”. Acestea ocupa o mare parte din timpul managerilor, dar si al
angajatilor.
Sedinta poate fi definita ca o activitate in grup, in cadrul careia are loc un schimb oral de informatii sau
de opinii; este o forma institutionalizata a dialogului din organizatie, desfasurata dupa reguli precise
in vederea realizarii unui scop bine stabilit, care nu poate fi atins prin nici o alta forma de comunicare
orala sau scrisa.
In cadrul unei organizatii sedintele au ca scop:
• transmiterea unor informatii, opinii si/sau decizii;
• culegerea unor informatii de la participanti;
• analiza unor probleme;
• luarea unor decizii de catre participanti.
Managerul, prin modul de organizare si conducere a unei sedinte, comunica respectul fata de
participanti si modul in care isi asuma responsabilitatea pentru activitatea desfasurata.

Acest lucru este evident daca managerul: organizeaza sedintele numai cand exista un scop; cere
participantilor sa vina pregatiti si sa-si prezinte opiniile cat mai concis; aloca timpul necesar fiecarui
punct de pe ordinea de zi; incurajeaza exprimarea opiniilor; evita discutiile in afara ordinei de zi
stabilita; nu permite monopolizarea discutiei de catre o persoana; asigura un climat de comunicare
adecvat; rezolva cu tact eventualele dezacorduri si conflicte; asigura tragerea unor concluzii si precizarea
unor masuri pentru implementarea deciziilor luate.

Scopul grupului de munca este lucrativ (confectionarea unui produs, repararea unui utilaj etc.) sau
creativ (descoperirea unui nou produs, proiectarea unui utilaj, reorganizarea unui loc de munca etc.).
Obiectivele fiecarui grup de munca decurg din obiectivele generale ale organizatiei din care face parte.
Acestea sunt flexibile si se modifica in functie de desfasurarea activitatii.

S-ar putea să vă placă și