Sunteți pe pagina 1din 22

CERCURI PEDAGOGICE ANUL ŞCOLAR 2017-2018

I. CONSFĂTUIRI
I.1. CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE
4 – 9 septembrie 2017 (Pe specialităţi, în structura cercurilor pedagogice)

II. CERCURI PEDAGOGICE


II.1. CADRE DIDACTICE

Z
ZOON
NAAB BÂÂR
RLLA AD D
SSeem
mestrul I: 21 noiembrie 2017 / Semestruull aall IIII--lleeaa:: 2244 aapprriilliiee 22001188
e s tr ul I : 21 noie mbr ie 201 7 / Se me s t r

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Corina Zota
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 9, 15, 16 din
Jocul – modalitate de Grădiniţa cu Stilurile senzoriale şi Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Fălciu,
exprimare a eului, de Program Prelungit implicarea lor în învăţare în Program Normal Iveşti, Murgeni (Sărăţeni, Floreni, Raiu),
socializare, învăţare, Nr. 9 Bârlad preşcolaritate Perieni Perieni, Tutova, Zorleni.
educare, dezvoltare
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Aura Oprea
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 5, 13, 20 din
Jocul – modalitate de Grădiniţa cu Stilurile senzoriale şi Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
exprimare a eului, de Program Prelungit implicarea lor în învăţare în Program Prelungit Vlahuţă, Ghergheşti, Ibăneşti, Pogana,
socializare, învăţare, Nr. 4 Bârlad preşcolaritate Nr. 5 Bârlad Pogoneşti, Puieşti, Şuletea, Viişoara, Dodeşti.
educare, dezvoltare
Cercul nr. 3 – responsabil ed. Geanina-Alina Bleoju
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 3, 7, 8, 11, 12,
Jocul – modalitate de Grădiniţa cu Stilurile senzoriale şi Grădiniţa cu 17 şi grădiniţa de la Liceul Pedagogic din
exprimare a eului, de Program Prelungit implicarea lor în învăţare în Program Prelungit municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
socializare, învăţare, Nr. 8 Bârlad preşcolaritate Nr. 11 Bârlad Coroieşti, Găgeşti, Iana, Măluşteni, Vinderei.
educare, dezvoltare

2
Cercul nr. 4 – responsabil ed. Cati Slavu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 2, 6, 18, 19, 23
Jocul – modalitate de Grădiniţa cu Stilurile senzoriale şi Grădiniţa cu din municipiul Bârlad şi din localităţile Banca,
exprimare a eului, de Program Prelungit implicarea lor în învăţare în Program Normal Băcani, Bogdăniţa, Bogdăneşti, Ciocani,
socializare, învăţare, Nr. 2 Bârlad preşcolaritate Banca Epureni, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Popeni,
educare, dezvoltare Voineşti.

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


Cercul nr. 1 – responsabil înv. Adina Stratulat
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
instructiv-educative pe „George măsură a măiestriei cadrului „Stroe S. Belloescu” „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
principiile didactice Tutoveanu” Bârlad didactic Griviţa municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei,
Zorleni.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Mariana Cotoroiu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
instructiv-educative pe Nr. 1 Tutova măsură a măiestriei cadrului Nr. 1 Iana Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
principiile didactice didactic Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 3 – responsabil înv. Lucia Păun
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
instructiv-educative pe „Virgil Caraivan” măsură a măiestriei cadrului „Episcop Iacov Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
principiile didactice Şuletea didactic Antonovici” Bârlad Bârlad , de la Liceul Tehnologic „Petru Rareş”
Bârlad (primar) şi din localităţile Băcani,
Ibăneşti, Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea,
Găgeşti.

3
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I
Cercul nr. 4 – responsabil înv. Gabriela Dorofte
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
instructiv-educative pe „George măsură a măiestriei cadrului „Manolache Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
principiile didactice Tutoveanu” Bârlad didactic Costache municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
Epureanu” Bârlad Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei,
Zorleni.
Cercul nr. 5 – responsabil înv. Monica Jacotă
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
instructiv-educative pe Bădeana – Tutova măsură a măiestriei cadrului Mireni – Coroieşti „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
principiile didactice didactic localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 6 – responsabil înv. Rodica Clisu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
instructiv-educative pe „V. I. Popa” Bârlad măsură a măiestriei cadrului Nr. 1 Gara Banca Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
principiile didactice didactic Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
(primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a


Cercul nr. 7 – responsabil înv. Maria Porumb
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
instructiv-educative pe „Manolache măsură a măiestriei cadrului Nr. 3 Popeni – Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
principiile didactice Costache didactic Zorleni municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
Epureanu” Bârlad Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa, Iveşti,
Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi Zorleni.

4
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Daniela Anea
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Primară Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
instructiv-educative pe Avrămeşti – măsură a măiestriei cadrului „Iorgu Radu” „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
principiile didactice Voineşti didactic Bârlad localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti,
Băcani, Coroieşti, Ciocani, Măluşteni, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 9 – responsabil înv. Carmen Mihaela Mihu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
instructiv-educative pe Nr. 1 Cepeşti – măsură a măiestriei cadrului „Horia Stamatin” Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
principiile didactice Bogdăniţa didactic Bogdăneşti Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
(primar) şi din localităţile Ibăneşti, Alexandru
Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti, Banca,
Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 10 – responsabil înv. Nela Ganea
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
instructiv-educative pe „George măsură a măiestriei cadrului Nr. 1 Zorleni „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
principiile didactice Tutoveanu” Bârlad didactic municipiul Bârlad, de la Liceul Tehnologic
„Petru Rareş” Bârlad (primar) şi din localităţile
Blăgeşti, Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 11 – responsabil înv. Alina-Mariana Roşca
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
instructiv-educative pe Nr. 1 Sălceni – măsură a măiestriei cadrului Nr. 1 Perieni Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
principiile didactice Pochidia didactic Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.

5
Cercul nr. 12 – responsabil înv. Valeria Grigoraş
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
instructiv-educative pe „Episcop Iacov măsură a măiestriei cadrului „Horia Stamatin” Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
principiile didactice Antonovici” Bârlad didactic Bogdăneşti Bârlad şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a


Cercul nr. 13 – responsabil înv. Monica Vîrlan
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Primară Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
instructiv-educative pe Simila – Zorleni măsură a măiestriei cadrului Nr. 3 Popeni – „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
principiile didactice didactic Zorleni municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 14 – responsabil înv. Georgeta Ilie
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Şcoala Gimnazială Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
instructiv-educative pe Nr. 1 Perieni măsură a măiestriei cadrului Nr. 1 Iveşti Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
principiile didactice didactic Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 15 – responsabil înv. Loredana Ioniţă
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Fundamentarea activităţii Liceul Tehnologic Lecţia de predare-învăţare, Şcoala Primară Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
instructiv-educative pe „Petru Rareş” măsură a măiestriei cadrului Drujeşti – Băcani Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
principiile didactice Bârlad didactic Bârlad, de la Liceul Tehnologic „Petru Rareş”
Bârlad (primar) şi din localităţile Băcani,
Ibăneşti, Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea,
Găgeşti.

6
II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Mihaela Oportov
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Bacalaureat 2018 - Liceul Pedagogic Modalităţi creative de Liceul Tehnologic licee şi colegii din municipiul Bârlad, de la
provocări, strategii şi soluţii „Ioan Popescu” abordare a lecţiilor de limba „Petru Rareş” liceeele tehnologice din Murgeni, Zorleni şi
Bârlad şi literatura română în liceu Bârlad Puieşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carolina Boroş
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa de limba şi Şcoala Gimnazială Importanţa cunoaşterii noii Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” şi
literatura română – „Episcop Iacov programe de limba şi Bogdăniţa „Episcop Iacov Antonovici” din municipiul
document sau instrument? Antonovici” Bârlad literatura română Bârlad şi din localităţile Băcani, Bogdăniţa,
Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iveşti, Murgeni,
Perieni, Pogoneşti.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Elena Dumitriu-Broştic
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa de limba şi Şcoala Gimnazială Importanţa opţionalelor Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”,
literatura română – Nr. 1 Ibăneşti integrate la clasa V-a „Principesa Elena „V. I. Popa” şi „George Tutoveanu” din
document sau instrument? Bibescu” Bârlad municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
Vlahuţă, Banca, Găgeşti, Ibăneşti, Puieşti,
Vinderei, Voineşti.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Maria Mihaela Popa
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa de limba şi Şcoala Gimnazială Importanţa cunoaşterii noii Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu” şi „Vasile
literatura română – Blăgeşti programe de limba şi Bădeana Pârvan” din municipiul Bârlad, Liceul
document sau instrument? literatura română Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăneşti, Dodeşti,
Măluşteni, Pochidia, Pogana,Tutova, Viişoara.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Denisa Pleşu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa de limba şi Şcoala Gimnazială Importanţa cunoaşterii noii Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială „Manolache Costache
literatura română – Nr. 3 Popeni programe de limba şi „Manolache Epureanu” şi Şcoala de Arte „N. N. Tonitza”
document sau instrument? literatura română Costache din municipiul Bârlad şi din localităţile
Epureanu” Epureni Epureni, Fălciu, Fruntişeni (+ Grăjdeni),

7
Griviţa, Iana, Şuletea, Zorleni (+ Popeni).

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR


Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 25.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Limba şi istoria rromilor – pe Şcoala Gimnazială Medierea şcolară între Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
placul rromilor „Cezar Botez” necesitate şi risc Nr. 1 Bogdana mediatorii şcolari, responsabilii cu
Fâstâci învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 22.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Universul poeziei la Vergilius Liceul „Ştefan cel Programa şcolară a Şcoala Gimnazială gimnazial şi liceal din judeţ.
Mare” Codăeşti disciplinei Elemente de limbă „Mihai David”
latină şi cultură romanică Negreşti
clasa a VII-a

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1A (profesori liceu) – responsabil prof. Corina Macovei
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială Les nouveaux manuels de Colegiul Naţional celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
français et les nouveaux de Arte „N.N. français et les nouveaux „Gheorghe Roşca limba italiană) + limba rusă de la Colegiul
programmes scolaires pour Tonitza” Bârlad programmes scolaires pour Codreanu” Bârlad Naţional „Gh. Roşca Codreanu” Bârlad, Liceul
le collège le collège Teoretic „M. Eminescu” Bârlad, Liceul
Pedagogic „I. Popescu” Bârlad şi Liceul
Tehnologic „G. Coman” Murgeni.
Cercul nr. 1B (profesori liceu) – responsabil prof. Corina Macovei
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
français et les nouveaux „George français et les nouveaux „Stroe S. Belloescu” limba italiană) + limba rusă de la Colegiul
programmes scolaires pour Tutoveanu” Bârlad programmes scolaires pour Bârlad Tehnic „Al. I Cuza” Bârlad, Liceul Tehnologic
le collège le collège „P. Rareş” Bârlad, Colegiul Tehnic „M.
Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic Puieşti.

8
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmelina Barbălată-Bularda
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială Les nouveaux manuels de Colegiul Naţional celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
français et les nouveaux „George français et les nouveaux „Gheorghe Roşca limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
programmes scolaires pour Tutoveanu” Bârlad programmes scolaires pour Codreanu” Bârlad Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
le collège le collège Popa”, „Episcop Iacov Antonovici” şi „Stroe S.
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăniţa, Epureni,
Bursuci, Fălciu, Rânzeşti, Iveşti, Pogoneşti,
Măluşteni, Perieni, Ciocani, Şuletea, Vinderei,
Docani, Obârşeni-Vinderei, Voineşti, Zorleni 1,
Zorleni 2, Popeni.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Andreea-Denisa Scîntee
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială Les nouveaux manuels de Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
français et les nouveaux de Arte „N.N. français et les nouveaux „Stroe S. Belloescu” limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
programmes scolaires pour Tonitza” Bârlad programmes scolaires pour Bârlad Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan”,
le collège le collège „Manolache Costache Epureanu” şi „George
Tutoveanu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Al. Vlahuţă, Ibăneşti, Banca Sat,
Banca Gară, Bogdăneşti, Coroieşti, Mireni,
Griviţa, Fruntişeni, Iana, Recea, Murgeni,
Pogana, Tomeşti, Măscurei, Tutova, Bădeana,
Sălceni, Viişoara, Dodeşti, Ghergheşti,
Chetrosu.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 1A (profesori liceu) – responsabil prof. Cristina Nistor
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
The new English Handbooks Colegiul Naţional The new English Handbooks Şcoala Gimnazială de la Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu”
for Vth form and the new „Gheorghe Roşca for Vth form and the new „Episcop Iacov Bârlad, Liceul Teoretic „M. Eminescu” Bârlad,
school curricula for English Codreanu” Bârlad school curricula for English Antonovici” Bârlad Liceul Pedagogic „I. Popescu” Bârlad şi Liceul
in middle schools in middle schools Tehnologic „G. Coman” Murgeni.

9
Cercul nr. 1B (profesori liceu) – responsabil prof. Cristina Nistor
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
The new English Handbooks Şcoala Gimnazială The new English Handbooks Şcoala Gimnazială de la de la Colegiul Tehnic „Al. I Cuza” Bârlad,
for Vth form and the new Nr. 1 Zorleni for Vth form and the new „Iorgu Radu” Liceul Tehnologic „P. Rareş” Bârlad, Colegiul
school curricula for English school curricula for English Bârlad Tehnic „M. Guguianu” Zorleni, Liceul
in middle schools in middle schools Tehnologic Puieşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmen-Jana Ifrim
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
The new English Handbooks Colegiul Naţional The new English Handbooks Şcoala Gimnazială de la şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad.
for Vth form and the new „Gheorghe Roşca for Vth form and the new „Episcop Iacov
school curricula for English Codreanu” Bârlad school curricula for English Antonovici” Bârlad
in middle schools in middle schools
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmen-Jana Ifrim
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
The new English Handbooks Şcoala Gimnazială The new English Handbooks Şcoala Gimnazială de la şcolile gimnaziale din rural din zonele
for Vth form and the new Nr. 1 Zorleni for Vth form and the new „Iorgu Radu” Bârlad, Zorleni, Murgeni şi Puieşti.
school curricula for English school curricula for English Bârlad
in middle schools in middle schools

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Valeriu Braşoveanu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Dezvoltarea competenţelor Colegiu Tehnic Tehnici de evaluare a Colegiul Tehnic Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
prin lecţia de matematică la “Marcel Guguianu” randamentului şcolar la „Alexandru Ioan
nivel liceal Zorleni matematică Cuza” Bârlad
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Liliana Spânu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Lecţia de matematică la Şcoala Gimnazială Exemple de bună practică, în Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Stroe S.
clasa a V-a, prin prisma „Vasile Pârvan” abordarea lecţiei de Nr. 1 Trestiana – Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
gândirii critice Bârlad matematică la clasa a V-a Griviţa municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti ,
Fălciu, Murgeni, Griviţa, Epureni, Zorleni,
Şuletea, Vinderei.

10
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Cristina Chiriţescu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Lecţia de matematică la Şcoala Gimnazială Exemple de bună practică, în Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa Elena
clasa a V-a, prin prisma „Iorgu Radu” abordarea lecţiei de Nr. 1 Perieni Bibescu” şi „V. I. Popa” din municipiul Bârlad
gândirii critice Bârlad matematică la clasa a V-a şi din localităţile Iveşti, Pogoneşti, Tutova,
Pochidia, Măluşteni, Fruntişeni, Banca,
Viişoara, Dodeşti, Perieni, Ciocani.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Aurica Deliu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Lecţia de matematică la Şcoala Gimnazială Exemple de bună practică, în Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”,
clasa a V-a, prin prisma „Episcop Iacov abordarea lecţiei de Nr. 1 Voineşti „Manolache Costache Epureanu” şi Şcoala de
gândirii critice Antonovici” Bârlad matematică la clasa a V-a Arte “N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
din localităţile Iana, Pogana, Al. Vlahuţă,
Ibăneşti, Ghergheşti, Puieşti, Voineşti,
Bogdăniţa, Băcani, Bogdăneşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Ecaterina-Aurica Angheluţă
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la liceele din Bârlad,
Modalităţi şi mijloace Liceul Tehnologic Strategii şi metode didactice Colegiul Tehnic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
didactice utilizate în vederea „Ghenuţă Coman” moderne de integrare a „Marcel Guguianu”
sporirii gradului de Murgeni experimentului (real şi/sau Zorleni
atractivitate şi eficienţei virtual) în lecţia de fizică
orelor de fizică în
învăţământul preuniversitar
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Rodica Lipşa
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la şcolile gimnaziale din
Rolul experimentului de Şcoala Gimnazială Metode de evaluare utilizate Şcoala Gimnazială municipiul Bârlad, de la şcolile gimnaziale din
laborator şi a „George C. Dragu” în aprecierea rezultatelor Nr. 1 Băcani zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
experimentului virtual în Coroieşti elevilor, a eficienţei
învăţarea eficientă a resurselor, condiţiilor şi
disciplinelor fizică şi chimie strategiilor utilizate la
disciplina fizică

11
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Aura-Maricica Tilibaşa
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele din Bârlad,
Algoritmizarea – metodă Liceul Tehnologic Abordarea interdisciplinară a Colegiul Tehnic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
eficientă de accesibilizare a "Petru Rareş" noţiunilor de chimie în „Alexandru Ioan
conţinuturilor studiate în Bârlad procesul de predare-învăţare Cuza” Bârlad
unitatea de învăţare a elementului galvanic
„Reacţii redox”
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Gabriela Ionescu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la şcolile gimnaziale din
Rolul experimentului de Şcoala Gimnazială Metode de evaluare utilizate Şcoala Gimnazială municipiul Bârlad, de la şcolile gimnaziale din
laborator şi a „George C. Dragu” în aprecierea rezultatelor Băcani zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti.
experimentului virtual în Coroieşti elevilor, a eficienţei
învăţarea eficientă a resurselor, condiţiilor şi
disciplinelor fizică şi chimie strategiilor didactice utilizate
la disciplinele fizică şi chimie

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ionela Robu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic „M.
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Excursie didactică Eminescu” Bârlad, Liceul Tehnologic Puieşti,
relevante pentru noile „Virgil Caraivan” transdisciplinaritate, în la Chişinău Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile
programe de biologie pentru Şuletea scopul dezvoltării abilităţilor Pârvan”, „Tudor Pamfile”, „Cpt. Grigore Ignat”,
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de „Stroe S. Belloescu”, „George Tutoveanu” şi
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Şcoala de Arte „N.N. Tonitza” din municipiul
biologie pentru clasa a V-a Bârlad şi din localităţile Alexandru Vlahuţă,
Banca, Coroieşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
Găgeşti, Ibăneşti, Iveşti, Murgeni, Şuletea,
Pogoneşti, Puieşti, Viişoara, Vinderei, Voineşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Manuela Ivas
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Colegiul Naţional
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Excursie didactică „Gh. R. Codreanu” Bârlad, Liceul Pedagogic
relevante pentru noile Nr. 1 Iana transdisciplinaritate, în la Chişinău „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul Tehnic „Al. I.
Cuza” Bârlad, Liceul Tehnologic „Ghenuţă

12
programe de biologie pentru scopul dezvoltării abilităţilor Coman” Murgeni, Colegiul Tehnic „Marcel
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic „Petru
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Rareş” Bârlad, Şcolile Gimnaziale „Principesa
biologie pentru clasa a V-a Elena Bibescu”, „V.I. Popa”, „Ep. Iacov
Antonovici”, şi „Manolache Costache
Epureanu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Băcani, Blăgeşti, Bogdăneşti,
Ciocani, Fruntişeni, Ghergheşti, Griviţa, Iana,
Măluşteni, Perieni, Pochidia, Pogana, Tutova,
Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Georgel Bradu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Liceul Pedagogic
SIMPOZION JUDEŢEAN Colegiul Naţional Aplicaţie practică în teren Colegiul Naţional „Ioan Popescu”, Liceul Teoretic „Mihai
“Resurse educaţionale „Gh. Roşca „Gh. Roşca Eminescu”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş”,
pentru aplicarea Codreanu” Bârlad Codreanu” Bârlad Şcolile Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Episcop
curriculumului şcolar de Informările vor fi Iacov Antonovici” şi „George Tutoveanu” din
geografie” prezentate de prof. de municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
specialitate din cele Vlahuţă, Banca, Băcani, Bogdăniţa,
Activitate organizată de două cercuri metodice
Inspectoratul Şcolar după o tematică şi un Bogdăneşti, Coroieşti, Fruntişeni, Găgeşti,
Judeţean Vaslui, Casa program transmis în Griviţa, Ibăneşti, Iveşti, Măluşteni, Pogoneşti,
Corpului Didactic Vaslui şcoli şi publicat pe Puieşti, Vinderei.
site-ul Inspectoratului
şi Societatea de Geografie Şcolar Judeţean
- Filiala Vaslui Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristina Oprea
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Colegiul Naţional
SIMPOZION JUDEŢEAN Colegiul Naţional Aplicaţie practică în teren Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu”, Şcoala de Arte „N. N.
“Resurse educaţionale „Gh. Roşca „Gh. Roşca Tonitza”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Liceul
pentru aplicarea Codreanu” Bârlad Codreanu” Bârlad Tehnologic „Ghenuţă Coman” Murgeni,
curriculumului şcolar de Informările vor fi Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, de
geografie” prezentate de prof. de la Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa
specialitate din cele Elena Bibescu”, „V. I. Popa”, „Manolache
Activitate organizată de două cercuri metodice
Inspectoratul Şcolar după o tematică şi un Costache Epureanu” şi „Stroe S. Belloescu”
Judeţean Vaslui, Casa program transmis în din municipiul Bârlad şi din localităţile
Corpului Didactic Vaslui şcoli şi publicat pe Blăgeşti, Ciocani, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
site-ul Inspectoratului Ghergheşti, Iana, Perieni, Pochidia, Pogana,
şi Societatea de Geografie Şcolar Judeţean
- Filiala Vaslui Vaslui Şuletea, Tutova, Viişoara, Voineşti, Zorleni.

13
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Loredana Stegaru
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la liceul pedagogic, de
Învăţarea pe bază de Liceul Teoretic Evaluarea pe competenţe a Colegiul Naţional la liceele teoretice şi colegiile din municipiul
competenţe la istorie–ştiinţe „Mihai Eminescu” elevilor la istorie–ştiinţe „Gheorghe Roşca Bârlad, de la liceele tehnologice Murgeni,
sociale în vederea diminuării Bârlad sociale Codreanu” Bârlad Puieşti, Zorleni.
insuccesului şcolar
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Fănică Ursu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Învăţarea pe bază de Şcoala Gimnazială Evaluarea pe competenţe a Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan”, „Tudor Panfile”, „V. I. Popa”,
competenţe la istorie–ştiinţe Nr. 1 Perieni elevilor la istorie–ştiinţe „Victor Ion Popa” „Episcop Iacov Antonovici”, „Stroe S.
sociale în vederea diminuării sociale Bârlad Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
insuccesului şcolar localităţile Băcani, Blăgeşti, Ciocani, Coroieşti,
Ghergheşti, Iana, Iveşti, Murgeni, Perieni,
Pochidia, Pogana, Pogoneşti, Tutova, Vinderei,
Voineşti.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mariana Mamalaucă
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Învăţarea pe bază de Activitate metodică Evaluarea pe competenţe a Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Principesa Elena Bibescu”,
competenţe la istorie–ştiinţe la Universitatea elevilor la istorie–ştiinţe Nr. 3 Popeni – „Cpt. Grigore Ignat”, „Manolache Costache
sociale în vederea diminuării “Bogdan Petriceicu sociale Zorleni Epureanu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala de
insuccesului şcolar Haşdeu” Cahul Arte „N.N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
din localităţile Al. Vlahuţă, Banca, Bogdăneşti,
Dodeşti, Fălciu, Epureni, Fruntişeni, Găgeşti,
Griviţa, Ibăneşti, Măluşteni, Puieşti, Şuletea,
Viişoara, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Andrei Huiban
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de ştiinţe socio-umane de la
Învăţarea pe bază de Colegiul Tehnic Evaluarea pe competenţe a Liceul Pedagogic unităţile de învăţământ din municipiul Bârlad,
competenţe la istorie–ştiinţe „Alexandru Ioan elevilor la istorie–ştiinţe „Ioan Popescu” din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
sociale în vederea diminuării Cuza” Bârlad sociale Bârlad
insuccesului şcolar

14
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Adrian Matu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Educaţia tinerilor şi Şcoala Gimnazială Impactul educaţiei religioase Şcoala Gimnazială învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
provocarile lumii ”Emil Juvara” asupra formării şi modelării Nr. 1 Tutova Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
contemporane Sărăţeni, structura caracterului elevului în
Floreni contextul societăţii actuale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Eleonora Scînteie
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Modalităţi de abordare a Colegiul Naţional Tehnici de evaluare în Şcoala Gimnazială învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
conţinuturilor educaţiei „Gheorghe Roşca educaţia muzicală „Stroe S. Belloescu” Bârlad, Murgeni, Puieşti.
muzicale la clasa a V-a Codreanu” Bârlad Bârlad
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu de la şcolile cu clase de artă) – responsabil prof. Maria-Cora Condrea
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică instrumentală de la
Simfonia în creaţia Liceul Pedagogic Genul oratorial în epoca Şcoala Gimnazială unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
compozitorului L. V. „Ioan Popescu” barocului de Arte „N. N.
Beethoven Bârlad Tonitza” Bârlad
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Dorinel Filiche
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Tehnici şi procedee de lucru Şcoala Gimnazială Contribuţia artelor vizuale la Şcoala Gimnazială de învăţământ din municipiul Bârlad, de la
specifice orelor de educaţie „Victor Ion Popa” dezvoltarea personalităţii „Principesa Elena şcolile din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti.
plastică Bârlad umane Bibescu” Bârlad

15
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Costel Reclaru
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Jocuri de mişcare. Exerciţii Clubul Sportiv Joc sportiv rugby. Liceul Tehnologic Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Liceul
pentru dezvoltarea pe Şcolar Bârlad Consolidarea pasei în „Petru Rareş” Teoretic „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional
termen lung a sportivului în interval şi evitarea Bârlad „Gh. R. Codreanu”, Colegiul Tehnic „Al. I.
jocul de rugby contactului cu adversarul Cuza”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” şi
Clubul Sportiv Şcolar din municipiul Bârlad
de la liceele tehnologice Murgeni, Puieşti,
Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Bogdan-Sorin Jora
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv handbal. Apărare Şcoala Gimnazială Joc sportiv fotbal. Şcoala Gimnazială şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad şi de
în sistem 6-0 ca şi orientare Nr. 1 Iveşti Contraactacul cu finalizare Perieni la şcolile gimnaziale din localităţile arondate
metodică prin procedeu tehnic la Centrului Metodic Bârlad (zonele Bârlad,
alegere Murgeni, Puieşti).
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII
INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Bogdan Mocanu
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Disciplina INFORMATICA Liceul Teoretic Pregatirea privind Liceul Pedagogic informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
SI TIC clasa V-a „Mihai Eminescu” participarea elevilor la „Ioan Popescu” de învăţământ din zona Bârlad.
Bârlad olimpiade si concursuri de Bârlad
specialitate
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Camelia Toderaşc
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Competenţe/abilităţi şi Şcoala Gimnazială Evaluarea elevului – primul Şcoala Gimnazială tehnologică de la unităţile de învăţământ din
aptitudini dobândite de elevi Nr. 1 Zorleni pas spre progres Nr. 1 Perieni zonele Bârlad, Zorleni, Murgeni, Puieşti,
la orele de pregătire cu Fălciu.
caracter practic-aplicativ

16
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Florentina Panţuru
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Competenţe/abilităţi şi Liceul Tehnologic Evaluarea elevului – primul Colegiul Tehnic Mecanică/Transporturi, Mecanică agricolă
aptitudini dobândite de elevi „Petru Rareş” pas spre progres „Alexandru Ioan de la unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
la orele de pregătire cu Bârlad Cuza” Bârlad
caracter practic-aplicativ
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Mihaela Ilie
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Construcţii,
Competenţe/abilităţi şi Liceul Tehnologic Evaluarea elevului – primul Liceul Tehnologic Electric, Electrotehnică, Electronică,
aptitudini dobândite de elevi „Dimitrie pas spre progres „Petru Rareş” Industrie textilă de la unităţile de învăţământ
la orele de pregătire cu Cantemir” Fălciu Bârlad din zona Bârlad.
caracter practic-aplicativ
Cercul nr. 5 – responsabil prof. Lili Căpraru
SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Agricultură,
Competenţe/abilităţi şi Liceul Tehnologic Evaluarea elevului – primul Liceul Tehnologic Protecţia mediului, Turism şi alimentaţie
aptitudini dobândite de elevi „Petru Rareş” pas spre progres „Ghenuţă Coman” publică, Industrie alimentară, Estetică şi
la orele de pregătire cu Bârlad Murgeni igiena corpului omenesc de la unităţile de
caracter practic-aplicativ învăţământ din zona Bârlad.

Cercul nr. 6 – responsabil prof. Carmen Filiche


SEMESTRUL I – 21.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniul Economic-
Competenţe/abilităţi şi Colegiul Tehnic Evaluarea elevului – primul Liceul Teoretic Administrativ-Poştă de la unităţile de
aptitudini dobândite de elevi „Alexandru Ioan pas spre progres „Mihai Eminescu” învăţământ din zona Bârlad.
la orele de pregătire cu Cuza” Bârlad Bârlad
caracter practic-aplicativ

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

17
II.2. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

PROFESORI LOGOPEZI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Irina Popa
SEMESTRUL I – 22.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii logopezi, psihodiagnosticieni şi
Abordări terapeutice în Şcoala Gimnazială Particularităţile terapiei Centrul Şcolar de kinetoterapeuţi de la Centrul Şcolar de
tulburările specifice de „Dimitrie tulburărilor de limbaj la Educaţie Incluzivă Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”
învăţare (dislexie, disgrafie, Cantemir” Vaslui copilul cu Sindrom Down “E. Polihroniade” Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
discalculie) Vaslui Negreşti, Cabinetele logopedice interşcolare
din Vaslui, Bârlad, Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Huşi şi Şcoala Gimnazială „Mihai
David” Negreşti.

II.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

II.3.1. BIBLIOTECARI
Cerc la nivel judeţean – responsabil bibliotecar Liviu Munteanu
SEMESTRUL I – 15.12.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 7.06.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Bibliotecarii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Dimensiunea educativă, Şcoala Gimnazială Lectura la adolescenţi – între Liceul Teoretic jumătate de normă), de la toate unităţile de
culturală şi socială a „Ştefan cel Mare” obligaţie şi plăcere „Mihai Eminescu” învăţământ din judeţ.
bibliotecii Vaslui Bârlad

II.3.2. LABORANŢI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. dr. Zîna-Violeta Mocanu
SEMESTRUL I – 29.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 2.05.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Laboranţii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Modalităţi şi mijloace Liceul Teoretic Rolul interdisciplinarităţii şi Colegiul Naţional jumătate de normă), de la toate unităţile de
didactice utilizate în vederea „Mihai Eminescu” transdisciplinarităţii în „Gheorghe Roşca învăţământ din judeţ.
sporirii gradului de Bârlad activitatea experimentală la Codreanu” Bârlad
atractivitate şi eficienţei fizică şi chimie
activităţilor de laborator la
orele de fizică şi chimie în
contextul noilor programe
din învăţământul
preuniversitar

18
II.3.3. INFORMATICIENI, INGINERI SISTEM, OPERATORI DATE
Cerc la nivel judeţean – responsabil inf. Florin-Constantin Gherman
SEMESTRUL I – 10.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 20.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Informaticieni, laboranţi informatică, operatori
Organizarea activităţii în Liceul Tehnologic Examene naţionale Casa Corpului date, ingineri de sistem, analişti programatori
laboratorul de informatică „Ghenuţă Coman” Didactic Vaslui de la unităţile de învăţământ din judeţ.
Murgeni

II.4. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE CU DIRECTORII

II.4.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. învăţământ preprimar Anişoara Munteanu
SEMESTRUL I – 12.12.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii unităţilor de învăţământ de nivel
Strategii, metode şi Grădiniţa cu Grădiniţa cu preşcolar cu personalitate juridică din judeţul
demersuri reuşite în Program Prelungit Program Prelungit Vaslui.
formarea părinţilor în Nr. 8 Vaslui Nr. 9 Bârlad
spiritul colaborării şi al
parteneriatului

II.4.2. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL


Activităţile se vor desfăşura la nivelul centrelor metodice, după cum urmează :
Centrul nr. 1 Bârlad – coordonator prof. Cristian-Constantin Pleşu
SEMESTRUL I – 12.12.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 22.05.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Iorgu Radu”, „V.
Decizia în cadrul organizaţiei Şcoala Gimnazială Evoluţia actului managerial Şcoala Gimnazială I. Popa”, „Manolache C. Epureanu”, „George
şcolare în contextul Nr. 1 Blăgeşti în şcolile româneşti de la Nr. 1 Zorleni Tutoveanu” din municipiul Bârlad şi din
descentralizării sistemului Marea Unire până în prezent localităţile Alexandru Vlahuţă, Bogdăneşti,
educaţional Bogdăniţa, Pochidia, Pogoneşti, Vinderei,
Dodeşti, Epureni, Găgeşti, Măluşteni, Blăgeşti,
Şuletea, Viişoara, Zorleni, Popeni.

19
Centrul nr. 2 Bârlad – coordonator prof. Mariana Balan
SEMESTRUL I – 28.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 15.05.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Vasile Pârvan”,
Modalităţi de administrare a Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, „Principesa E.
unităţilor de învăţământ „Stroe Belloescu” Nr. 1 Tutova Bibescu”, „Stroe S. Belloescu”, „N.N. Tonitza”
printr-un management Griviţa din municipiul Bârlad şi din localităţile
eficient al resurselor umane Ghergheşti, Iana, Perieni, Pogana, Voineşti,
şi materiale Coroieşti, Ciocani, Băcani, Ibăneşti, Banca,
Griviţa, Fruntişeni, Tutova, Iveşti.

II.4.3. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. Cătălin Ignat
SEMESTRUL I – 5.12.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 8.05.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii de licee şi colegii din mediul urban şi
Evaluarea calităţii educaţiei Colegiul Economic Colegiul Naţional rural.
între eficacitate, eficienţă şi “Anghel Rugină” „Gh. Roşca
echitate Vaslui Codreanu” Bârlad
Liceul Tehnologic
„Petru Rareş”
Bârlad

II.5. PROFESORI DIRIGINŢI

II.5.2. ZONA BÂRLAD


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Aurora Huluţă
SEMESTRUL I – 14.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Strategii de optimizare a Colegiul Tehnic Strategii de optimizare a Liceul Tehnologic profesorilor diriginţi de la Colegiul Naţional
activităţilor în orele de „Alexandru Ioan activităţilor în orele de Puieşti „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad, Liceul
consiliere şi dezvoltare Cuza” Bârlad consiliere şi dezvoltare Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul
personală/ consiliere şi personală/ consiliere şi Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul
orientare orientare Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Colegiul
Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul
Tehnologic Puieşti, Liceul Tehnologic „Ghenuţă
Coman” Murgeni, Liceul Tehnologic „Dimitrie
Cantemir” Fălciu.

20
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Centrul nr. 2 – responsabil prof. Alina Coman
SEMESTRUL I – 14.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Strategii de optimizare a Şcoala Gimnazială Strategii de optimizare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
activităţilor în orele de „Principesa Elena activităţilor în orele de Gara Banca „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan”, „Principesa
consiliere şi dezvoltare Bibescu” Bârlad consiliere şi dezvoltare Elena Bibescu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala
personală/ consiliere şi personală/ consiliere şi Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din
orientare orientare municipiul Bârlad şi din localităţile Sărăţeni,
Epureni, Măluşteni, Şuletea, Popeni, Zorleni
(gimnaziu), Vinderei, Fruntişeni, Dodeşti,
Griviţa, Blăgeşti, Murgeni (gimnaziu), Fălciu
(gimnaziu), Viişoara, Găgeşti, Gara Banca.
Centrul nr. 3 – responsabil prof. Niculina-Liliana Artenie
SEMESTRUL I – 14.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
„V. I. Popa”, „Episcp Iacov Antonovici”,
Strategii de optimizare a Şcoala Gimnazială Strategii de optimizare a Şcoala Gimnazială
„Manolache Costache Epureanu” şi „Stroe S.
activităţilor în orele de ”Victor Ion Popa” activităţilor în orele de Nr. 1 Bogdăneşti
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
consiliere şi dezvoltare Bârlad consiliere şi dezvoltare
localităţile Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pochidia,
personală/ consiliere şi personală/ consiliere şi
Pogana, Pogoneşti, Puieşti (gimnaziu), Tutova,
orientare orientare
Voineşti, Iana, Alexandru Vlahuţă, Băcani,
Bogdăneşti, Bogdăniţa, Ciocani, Coroieşti (de
Tutova), Ghergheşti.

II.6. RESPONSABILI CENTRE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (C.D.I.)

Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Sorin Popoiu


SEMESTRUL I – 29.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 31.05.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii Centrelor de Documentare şi
Cartea – punte spre viitor, Şcoala Gimnazială Dezvoltarea la elevi a Şcoala Gimnazială Informare din instituţiile de învăţământ din
bibliotecarul – cultivator de Nr. 1 Pungeşti interesului pentru lectură şi Nr. 1 Văleni zonele Bârlad, Vaslui, Negreşti şi Huşi.
dragoste de carte pregătirea acestora pentru a
utiliza informaţiile în spaţiul
din afara şcolii

21
II.7. RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUĂ

Cerc zona Bârlad


SEMESTRUL I – 21.11.2017, ora 1300 SEMESTRUL II – 24.04.2018, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Rolul activităţilor practic- Colegiul Naţional Formarea continuă a Colegiul Naţional formarea continuă din instituţiile de
aplicative în asigurarea „Gheorghe Roşca cadrelor didactice – „Gheorghe Roşca învăţământ din zona Bârlad.
demersului didactic. Codreanu” Bârlad fundament şi necesitate în Codreanu” Bârlad
Ateliere de lucru: eficientizarea
1. Activitatea simultană la managementului clasei
două sau mai multe clase
2. Metode şi tehnici de
comunicare cu elevii cu
deficienţe în cadrul actului
educaţional
3. Exemple de abordare a
metodelor interactive la clasă

II.8. PALATUL COPIILOR ŞI CLUBURILE ELEVILOR

Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Mirela Nistoroschi


SEMESTRUL I – 25.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice de la toate unităţile şcolare
Abordarea interdisciplinară Clubul Copiilor Joc şi spiritualitate Palatul Copiilor care desfăşoară activităţi extraşcolare (Palatul
a metodelor non-formale în „Spiru Haret” (improvizaţie teatrală, joc de Vaslui Copiilor Vaslui şi Clubul Copiilor „Spiru Haret”
concordanţă cu cerinţele Bârlad – Filiala rol, vernisaj expoziţie de Bârlad cu Filiala Huşi).
învăţământului modern Huşi pictură şi grafică religioasă,
momente artistice)

22
III. ACTIVITĂŢILE METODICE ALE CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ VASLUI

Cerc pedagogic al profesorilor consilieri şcolari din reţeaua de cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vaslui
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Loredana Roman
SEMESTRUL I – 22.11.2017 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.04.2018 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii consilieri şcolari din reţeaua de
„Cum să interrelaţionăm Centrul Judeţean „Inteligenţa emoţională” – Şcoala Gimnazială cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi
cu personalităţile dificile” de Resurse şi activitate demonstrativă, “Alexandra Asistenţă Educaţională Vaslui.
– activitate de tip dezbatere Asistenţă prof. consilier-şcolar Daniela Nechita” Vaslui
„Cum să interrelaţionăm Educaţională Luca
cu personalităţile dificile” Vaslui „Recunoaşterea, înţelegerea
– referat de specialitate, prof. şi exprimarea emoţiilor” –
consilier-şcolar Valerica referat de specialitate, prof.
Lupu consilier-şcolar Loredana
Informare de specialitate – Roman
prof. consilier-şcolar Informare de specialitate –
Loredana Roman prof. consilier-şcolar Anca
Ailincăi

23