Sunteți pe pagina 1din 2

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor tale personale, în calitate participant în

proiectul "Predau educație media! - Laboratorul de educație și cultură media” al Centrului pentru
Jurnalism Independent

Această notă de informare iți este destinată pentru că ești participant în proiectul "Predau educație media!
- Laboratorul de educație și cultură media” al Fundației Centrul pentru Jurnalism Independent.
Te informăm că noi, Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, cu sediul în București, str. Matei
Voievod, nr. 75-77, sector 2, în calitate de operator de date personale, prelucrăm următoarele date
personale:
- Imagini foto/video cu tine, din timpul evenimentelor la care participi în cadrul proiectului, în
temeiul consimțământului tău, pe care îl poți revoca oricând. După revocare, datele vor fi
șterse. În lipsa consimțământului, aceste date nu vor fi colectate. Datele colectate vor fi folosite
pentru materiale de prezentare, pe pagina de internet, pe paginile de social media etc ale Centrului
pentru Jurnalism Independent, iar durata de păstrare maximă este durata de funcționare a
Centrului.
- Numele, prenumele și semnătura pe care le pentru obținerea consimțământului pentru
prelucrarea datelor de mai sus, în temeiul obligației legale pe care o avem de a prelucra imagini
cu tine numai dacă ești de acord. Colectăm aceste date în scopul probării obținerii
consimțământului, ele putând fi prezentate autorităților numai în cazul unei investigații în care
dovada ne este solicitată. Durata de păstrare maximă a acestor date, prin păstrarea prezentei note,
este durata de funcționare a Centrului.

Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către țări terțe sau organizații
internaționale și nici nu supunem datele tale vreunui proces automatizat inclusiv de creare de profile.
Dacă finanțatorii proiectului, respectiv Romanian American Foundation, organizație americană, și
Fundația Friedrich Naumann, organizație germană, solicită imagini de la evenimentele organizate, le vom
transmite unele care să nu permită identificarea ta. Iar dacă în activitatea noastră va apărea necesitatea de
a-ți prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, te vom informa înainte despre
aceasta.
Cu privire la toate datele tale pe care le prelucrăm, te informăm că ai dreptului de a ne solicita accesul la
acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, ai dreptul de a te opune
prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poți
citi Regulamentul General de Protecție a Datelor la www.dataprotection.ro, pagina Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceasta este autoritatea națională de
reglementare, la care ai dreptul să te plângi dacă apreciezi că ți-am încălcat drepturile în vreun fel, deși
suntem convinși că putem soluționa noi orice problemă ar apărea. Poți să ne contactezi în scris la adresa
București, Bulevardul Regina Elisabeta 32, etaj 1, sector 5, 050017 sau la cea de e-mail
dataprotection@cji.ro .
În final, te asigurăm că securitatea datelor tale este foarte importantă pentru noi și luăm toate măsurile
necesare pentru aceasta. În cazul în care totuși ar apărea vreun incident de securitate cu privire la datele
tale, te vom informa în cel mai scurt timp despre acesta.

1
Declar că am înțeles nota de informare, că sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea imaginilor
foto/video cu mine și că am  între 14 și 18 ani  peste 18 ani

Nume, Prenume ...........................................................


Data .............................................................................
Semnătura .....................................................................

În cazul în care ai între 14 și 18 ani, actele tale juridice, inclusiv exprimarea consimțământului pentru
prelucrarea de date personale, trebuie să fie încuviințate de un părinte sau reprezentant legal. De aceea, te
rugăm să îi prezinți această notă de informare și obținere a consimțământului. Secțiunea următoare îi este
destinată.

Dragă părinte,
Te rugăm să încuviințezi să prelucrăm imagini foto/video cu copilul tău, cu consimțământul său, în
condițiile pe care le-am descris mai sus, în secțiunea care îi este adresa lui. De asemenea, te informăm că
îți prelucrăm și ție, prin prezenta notă, numele, prenumele și semnătura, în temeiul obligației legale pe
care o avem de a prelucra imagini ale copilului numai cu consimțământul acestuia și cu încuviințarea
părintelui. Colectăm aceste date în scopul probării obținerii încuvințării, ele putând fi prezentate
autorităților numai în cazul unei investigații în care dovada ne este solicitată. Durata de păstrare maximă a
acestor date, prin păstrarea prezentei note, este durata de funcționare a Centrului.
Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către țări terțe sau organizații
internaționale și nici nu supunem datele tale vreunui proces automatizat inclusiv de creare de profile.
Dacă în activitatea noastră va apărea necesitatea de a-ți prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în
care au fost colectate, te vom informa înainte despre aceasta.
Cu privire la toate datele tale pe care le prelucrăm, te informăm că ai dreptului de a ne solicita accesul la
acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, ai dreptul de a te opune
prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poți
citi Regulamentul General de Protecție a Datelor la www.dataprotection.ro, pagina Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceasta este autoritatea națională de
reglementare, la care ai dreptul să te plângi dacă apreciezi că ți-am încălcat drepturile în vreun fel, deși
suntem convinși că putem soluționa noi orice problemă ar apărea. Poți să ne contactezi în scris la adresa
București, Bulevardul Regina Elisabeta 32, etaj 1, sector 5, 050017 sau la cea de e-mail
dataprotection@cji.ro .
Subsemnatul ..................................................................., în calitate de părinte/reprezentant legal al
........................................................... declar că am înțeles nota de informare și sunt/nu sunt de acord
cu prelucrarea imaginilor foto/video ale copilului.
Data .............................................................................
Semnătura .....................................................................