Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Editia : 1

Aprobat : Administrator Data: Nr. pagini 3

ANGHEL CLAUDIU

Aprobat : Valabil pe durata ocuparii postului

Data:...............................

...........................................

Denumirea postului MACELAR

Functia cod conform COR 751103

LOCUL POSTULUI IN CADRUL

S.C. ARCFORCE S.R.L.

Subordonare: Directorului.

Inlocuieste Când este cazul, un alt macelar.

CERINTE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Studii , specialitate :
Studii medii.

Experienta profesionala necesara : Experienta in functia de macelar.

1
COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 Primeste animalele la abator, le taie, le prepara ( separa produsele auxiliare), transeaza si


portioneaza carnea;
 Foloseste diferite metode de procesare a produselor din carne inclusiv afumarea;
 Preleva esantioane pentru analizele de laborator, pentru controlul calitatii produselor;
 Vinde carne la bucata sau la carcasa, produse din carne si conserve, cârnati, peste si
produse asociate, inclusiv prepara produse pe baza de carne;
 Pregăteste carnea şi subprodusele de abator în vederea livrării;
 Asigura prelucrarea finală a carcaselor de carne;
 Programeaza tăierile zilnice;
 Valorifica alte componente rezultate din tăiere;
 Asigura curatenia si igienizarea spatiilor de lucru;
 Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle
de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură
societatii;
 Răspunde pentru îndeplinirea atribuţiile care îi revin prin prezenta fişă de post;
 Respectă normele de disciplina muncii şi de conduită stabilite la nivelul societatii;
 Anunţa, personal sau prin altă persoană, conducerea societăţii în situaţia în care, din
motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii, absentează de la serviciu, în cursul zilei în
care are loc absenţa. Cazurile de imbolnavire vor fi justificate numai cu certificat de
concediu medical eliberat de medicul competent, care trebuie prezentat societatii a doua zi
de la eliberarea lui, sub sanctiunea neluarii in seama a acestuia;
 Nu utilizeaza timpul de lucru în scopuri personale;
 Răspunde disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate societatii prin
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.
Prevederi privind sanatatea si securitatea in munca

- Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.

- In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, angajatii au


urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,


sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive


intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar,


2
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si cu angajatii desemnati,


pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Date referitoare la ocupantul postului :

Numele si prenumele : ............................................................................

C.N.P. ..........................................................

Am preluat fisa postului si am luat la cunostinta continutul ei si obligatiile mele


referitoa-re la respectarea prescriptiilor din fisa postului si a prevederilor legale din Codul
Muncii si din contractul individual de munca.

Localitatea..................................., data ......................................

Semnatura ocupantului postului :................................................

Incheiere:

Prezenta fisa postului descrie regulile obligatorii de efectuare a muncii , este anexa a
contractului de munca.

S-ar putea să vă placă și