Sunteți pe pagina 1din 8

Copilul râde : « Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul! »[...

]
Bătrânul tace: « Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!»”
(Lucian Blaga, „Trei feţe”)

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROPUNĂTOR: Baciu Olivia Maria


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Zaharia Boiu”- mun. Sighișoara, jud. Mureș
DATA: 22.11.2018
CLASA: a II- a B
ORA: 1110 – 1200
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: Familia, leagănul copilăriei
SUBIECTUL: Surprize pentru zâna darnică și de roade harnică
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi şi deprinderi
FORMĂ DE REALIZARE: activitate integrată (lipire, colorare, pictură, decupare)
DISCIPLINA DOMINANTĂ: Arte vizuale și abilități practice
DISCIPLINE SECUNDARE: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și
mișcare, Educație fizică și sport
DURATA: 50 minute
SCOPUL: Formare de deprinderi practice; stimularea capacităților cognitive și practic – utilitare; formarea unei atitudini pozitive şi
responsabile faţă de cei din jur.

1
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Arte vizuale şi abilităţi practice
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică;

 Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte.
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală.
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar.

 Matematică și explorarea mediului


2.1. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple.

 Dezvoltare personală:
2.1 Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate.

2.3 Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.

 Educație fizică:
2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiții de joc.
 Muzică si mișcare

2
3.1 Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzică

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La ora de Arte vizuale și abilități practice, elevii clasei a II- a B vor fi capabili:

AVAP:
O.1. Să aplice corect tehnicile de lucru precum colorare, lipire, pictură, decupare.
O.2. Să mânuiască în mod corect instrumentele de lucru.
O.3. Să realizeze lucrările propuse, respectând etapele de lucru precizate.
CLR:
O.4. Să precizeze etapele de lucru ale tehnicilor utilizate.
DP:
O.5. Să lucreze curat și ordonat, păstrând disciplina în timpul lucrului.

Elemente de strategie didactică


a)Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, observarea, demonstraţia, exercițiul, munca independentă, turul galeriei.
b)Mijloace de învățământ: lipici, coli colorate și A4, șervețele, sabloane, stimulente dulci, creioane colorate, carioci, pensulă, pahar,
acuarele, servețele, laptop, zâna toamnă, planșe, foarfeci.

c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate grupală.

Bibliografie:
Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013;
Stan, L., Stan, Ileana, (2004), Abilităţi practice – ghid metodologic, Editura Aramis Print, Bucureşt
Strategia didactică
Ob.
Etapele lecției Resurse Forma de Evaluare
Op. Conținutul lecției
Procedurale Materiale Temporale organizare
1.Moment - Se asigură un climat favorabil pentru Conversația 2 min Frontal Observarea
3
organizatoric desfășurarea în bune condiții a lecției. sistematică a
Pregătirea materialului didactic necesar elevilor.
desfășurării activității de Arte vizuale și
abilități practice.
2. Captarea - Închidem ochii și ne imaginăm că suntem Conversația 3 min Frontal Observarea
atenției într-o lume a poveștilor cu zâne în anotimpul Exercițiul sistematică a
de toamnă, frunze colorate, fructe și legume elevilor.
parfumate și gustoase, copiii prin livezi și viță
de vie se bucură de roadele primite în dar,
foșnetul frunzelor etc.
Elevii ascultă cu atenție și își imaginează cele
spuse de doamna învățătoare.

3.Reactualiza- Ce schimbări apar în acest anotimp? Conversația Planșe 15 min Frontal Observarea
rea Ce fenomene meteorologice întâlnim? Exercițiul laptop sistematică a
cunoștințelor - Elevii cântă un cântec despre toamnă elevilor.
(ex. ,,A venit pe dealuri toamna” )
- Discuții cu ajutorul planșelor despre
anotimpul de toamnă (în pădure, în vița
– de vie, pe câmp, în grădină, în livadă
de mere și pere)
- Recită poezii despre anotimpul de
toamnă ,,Pic, pic plouă”, ,,Ce te
legeni?” de Mihai Eminescu, ,,Mama”
de Panait Cerna
- Elevii enumeră anotimpurile și lunile
anului.
- Cadru didactic le citește ,,Povestea
toamnei”.

4
4. Anunțarea - Se prezintă elevilor tema lucrării: ,, Surprize Conversația Planșe 3 min Frontal Observarea
temei și a pentru zâna darnică și de roade harnică” şi de model sistematică a
obiectivelor asemenea obiectivele operaţionale în termini elevilor.
accesibili lor:
Observația
-însuşirea tehnicii de lucru;
-asamblarea materialelor în scopul finalizării
lucrării.
Ascultă cu atenție și își imaginează cele spuse
de doamna învățătoare.
5.Dirijarea Elevii vor realiza suprize pentru zâna toamnei. Observația lipici, coli 7 min Frontal Aprecieri
învățării a) Intuirea materialelor şi prezentarea colorate și generale și
lucrării model A4, individuale.
- Elevii vor fi împărțiți pe grupe șervețele,
- Fiecare grupă de elevi vor realiza Conversația
CLR Explicația sabloane, Observarea
produse diferite: spiriduși hazli, creioane sistematică a
DP Expunerea
O.5 umbreluțe, pomișori și mozaicul colorate, elevilor.
AVAP fructelor de toamnă ( mere și pere). carioci,
O.1 - Activitatea se realizează sub formă de
pensulă,
O.2 concurs. Cei care termină la timp și
pahar,
O.3 realizează corect sarciniile cerute, vor
acuarele,
primi ca și recompensă, surprize dulci.
servețele,
Acestea se găsesc în ,,Borcanul cu
laptop,
surprize’’ primit de la zana toamnă.
zâna
- Zâna a fost darnică cu noi, prin jucăriile
toamnă,
AVAP pe care ni le oferă pentru o zi, la fiecare
foarfeci
O.1 copil cuminte. Demonstrația
O.2 . Observația
O.3 b) Explicarea şi demonstrarea modului
de lucru
DP Explic şi demonstrez etapele de realizare a

5
O.5 lucrării
Insist asupra procedeelor de lucru, precum Individal
şi a criteriilor pe baza cărora se va realiza
Exercițiul
evaluarea lucrărilor elevilor:
1.Respectarea etapelor de lucru
corespunzătoare lucrării propuse
2.Realizarea integrală a lucrării
3.Corectitudinea execuţiei
4.Originalitatea lucrării
c) Executarea lucrării de către elevi
Înainte de începerea lucrului se fac exerciţii
pentru încălzirea musculaturii mâinii.
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinii Muncă
independentă Laptop
Bate palmele uşor Individual
Bate palmele de zor grupal
Un, doi, trei,
Un, doi, trei. Aprecierea
realizării
Închid pumnii şi-i desfac sarcinii date.
Degetelor fac pe plac
Unu, doi, unu, doi
Toţi acum suntem vioi.

La pian acum cântăm


Linişte să ascultăm
Plic, plac, plic plac,
Degetelor le fac pe plac.

6
Se urmăreşte capacitatea elevilor de a folosi
corect materialele necesare şi de a respecta
etapele de lucru.
Se lucrează pe fundal muzical.
Voi urmǎri executarea lucrǎrii ajutând elevii
care au nevoie, dând indicaţii individuale
suplimentare, făcând observaţii.
6.Evaluarea Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza Observarea 15 min Individual Observarea
lucrării în faţa clasei şi se vor evalua printr-un tur al Turul galeriei sistematică a
galeriei, apreciind obiectiv produsele elevilor.
confecţionate. Aprecierea
Elevii vor aprecia lucrările după următoarele realizării
criterii: sarcinii date.
- decorarea elementelor;
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- aspectul estetic al lucrării în ansamblul
ei.
Elevii vor completa stimulente (fericit, trist)
despre cum s- au simțit la activitate, apoi se vor
exprima în scris ( cuvinte sau propoziții) ceea
ce le- a plăcut cel mai mult.
Aprecieri și Se fac aprecieri verbale cu privire atât la modul Conversația Frontal 5 min Stimulente
concluzii de lucru al fiecărui elev cât și a implicării dulciuri
acestora în activitate. Elevii vor primi
recompese, din borcanul cu surprize. Lucrările
vor fi pentru zâna toamnă.
Copiii se salută print-un joc. Elevii sunt așezați
în trenuleț. Pe rând, fetele se învârt și- și

7
îmbrățisează doamna învăţătoare, iar băieții
lovesc ușor palmele cu cele ale învâțătoarei și o
îmbrățișează.
La final, o fetiță oferă cadrelor didactice
prezente la activitate, un plic cu surprize
( nouă produse decorative pentru activitățile din
cadrul disciplinei AVAP) și le mulțumește
pentru prezență.

S-ar putea să vă placă și