Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

Tehnici de Întreținere și Reparații

Student: Călin Pintea,


EMAIA IV
Îndrumător: Șef Lucr. Ovidiu Marian
Sistemul de Alimentare al Motoarelor cu Aprindere prin Compresie
La aceste motoare, amestecul carburant se formează în interiorul cilindrului, în limite
largi, puterea motorului putându-se regla în funcție de variația cantității de combustibil care arde
treptat pe măsură ce este introdus în cilindru.
Organele prin care se realizează alimentarea cu amestec carburant, alcătuiesc sistemul de
alimenatare, in componența căruia intră: rezervorul de combustibil, pompa de alimentare, pompa
de injecție, injectoarele, regulatorul de turație, filtrele de aer și cele pentru combustibil.

Întreținerea Instalației de Alimentare cu Combustibil


Întreținerea sistemului de alimentare la motoare cu aprindere prin compresie are o mare
importanță, prin aceasta asigurandu-se o funcționare a motorului la putere nominală cu un
consum de combustibil minim. De asemenea se evită uzura prematură a elemenților pompei de
injecție și a pulverizatoarelor.
Principalele întrețineri la sistemul de alimentare:
 Verificarea zilnică a circuitului de motorină și eliminarea cauzelor care produc scurgerea;
 Scurgerea,la intervale de 3-4 zile(dimineața după ce tractorul a staționat), a unei cantități
minime de motorină din paharul decantor și paharul filtrelor, prin aceasta se elimină apa
și impuritățile;
 Schimbarea și montarea corectă a elemenților filtranți de motorină.
Întreținerea pompei de injecție și a injectoarelor
La pompele de injecție, la anumite perioade, se verifică starea elemențiolor, etanșarea
supapelor de refulare, dacă cremaliera se deplasează ușor în ghidaje și, când este cazul, se
verifică și se reglează debitul de combustibil. Când motorul nu dezvoltă puterea necesară
(maximă), fară să apară fum la evacuare debitul de combustibil poate fi sporit prin mărirea
cursei cremalierei cu 1,5-2 mm.
Verificare funcționării regulatorului se face prin măsurarea turației maxime la mersul în
gol, iar când acesta nu corespunde cu cea indicată în notița tehnică a motorului, se execută și
reglarea corespunzătoare. În cursul operațiilor de întreținerea nu este însă indicată modificarea
reglării pompei de injecție.
Verificarea funcționării injectoarelor se face, mai ales, când se observă o funcționare
anormală a motorului ( fum la evacuare, scăderea puterii etc.). După demontarea injectoarelor de
pe motor, fiind racordate la conductele de înaltă presiune ale dispozitivului de verificat
injectoare, se verifică dacă combustibilul se scurge prin toate orificiile, se verifică forma și
calitatea pulverizării.

Defecțiuni care apar la instalația de alimentare


Defecțiunile care apar la instalația de alimentare la MAC se referă în special la injectoare
și pompa de injecție.
Calitatea pulverizării se poate modifica la înfundarea orificiilor pulverizatorului sau
îmbâcsirea acestora cu depuneri de cocs.
La mărirea jocului dintre ac și corpul pulverizatorului, datorită uzurii, se măresc scăpările
de combustibil și se micșorează cantitatea de combustibil injectată pe ciclu în cilindru, având ca
urmare scăderea puterii motorului.
Lipsa etanșării corecte a acului pe scaunul său conduce la apariția picăturilor de
combustibil, în special la sfârșitul injecției, cu efecte negative asupra puterii și economicității
motorului, datorită formării depunerilor cărbunoase.
În exploatare pot apărea defecțiuni și datorită scăderii tensiunii arcului injectorului, care
se manifestă prin reducerea presiunii de injecție, fum la evcuare și micșorarea puterii motorului.
Remedierea defecțiunilor la injectoare cuprinde: demontarea acestora, spălarea,
recondiționarea, reglarea și montarea lor.
Curățirea orificiilor pulverizatoarelor se face cu sârme calibrate, după ce, în prealabil,
pulverizatoarele au stat 2-3 ore într-o baie de petrol. Îndepărtarea chimică a depunerilor de
pulverizare se poate face cu o soluție compusa din 25 g sodă caustică, 35 g sodă calcinată, 25 g
săpun lichid, 1,5 g silicat de sodiu la un litru de apă, în care se țin 3-4 ore, la temperatura de 90-
95 ℃.
Recondiționarea pieselor uzate se face numai în ateliere de specialitate. Defecțiunile care
apar la pompele de injecție se datoresc fie dereglării, fie uzurii pronunțate a pieselor în mișcare
relativă.
Pătrunderea unor impurități mecanice poate conduce la griparea pistoanelor plonjoare în
cilindri și la blocarea cremalierei, putând avea loc ambalarea motorului.
Uzura supapelor de refulare sau ruperea arcurilo acestor supape compromite etanșarea
elementului respectiv al pompei de injecție față de conducta de înaltă presiune, conducând la o
funcționare dură a motorului.
Uzura camelor are consecințe negative aupra legii de injecție și avansului la injecție,
apărând de asemenea o funcționare neuniformă a motorului.
Prezența aerului în pompa de injecție și filtrele de combustibil impiedică deschiderea
supapelor de refulare, împiedicând astfel pornirea motorului.
Scoaterea aerului din instalația de injecție și etanșarea legăturilor se poate face pe motor;
remedierea celorlate defecțiuni ( reglarea pompelor de injecție și a injectoarelor) se face numai
în ateliere dotate cu utilaje corespunzătoare.
În funcționarea regulatoarelor pot apărea, de asemenea, o serie de defecțiuni în urma
uzurii, blocării anumitor piese sau modificării elementelor de reglare. Remedierea acestor
defecțiuni se face în atelierele de întreținere.