Sunteți pe pagina 1din 4

Data: …………………….

Numele si prenumele elevului………………………………

EVALUARE SUMATIVĂ

MEM - Clasa I

1. Scrie în casete numărul de elemente din fiecare mulțime (de fiecare fel):

2. Compară numerele folosind semnele matematice potrivite ( <, >, =)

21 12 99 19 30 13
3.Completează șirurile numerice date:

25; 26; ____; ____; ____;_____;_____.

52; 51; ___;____;____;____;____;45

4.Calculează :

6+3= 10+ 7= 12- 2=


8+4= 20+ 8= 25-10=
6-4= 12+10= 31-11=
10-5= 22+16= 27- 3=
7-7= 15+11= 29-14=

5.Maria are 15 raţe. Darius are 12 lebede. Câte păsări au


împreună cei doi copii?

6. Lacantină erau 29 de savarine. Copiii au mâncat 16 savarine.


Câte savarine au rămas ?
7. Realizează corespondența:

8 .Realizează dubla corespondenţă între imagine denumire şi denumirerol în


organism.

plămâni -elimină toxinele din organism;

rinichi -pompează sângele în tot corpul;

inimă
-ajută la respiraţie;

stomac -transformă hrana în substanţe


folositoare;;

creier -coordonează activităţile corpului ;


Competenţe specifice vizate:

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +, -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere
în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Descriptori de performanţă:

Item Foarte bine Bine Suficient


1 Completează corect cele Completează corect Completează corect
3 categorii cele 2 categorii cele 1 categorie
2 Compară corect 3 perechi Compară corect 2 Compară corect 1
de numere perechi de numere pereche de numere

3 Completează corect Completează corect Completează corect


şirurile numerice cu 9-10 şirurile numerice cu şirurile numerice cu 5-
numere 7-8 numere 6 numere
4 Rezolvă corect 11-15 Rezolvă corect 6-10 Rezolvă corect 1-5
exerciţii exerciţii exerciţii
5 Rezolvă corect problema Rezolvă corect Scrie exerciţiul dar îl
scriind exerciţiul complet problema scriind doar rezolvă greşit
rezultatul
6 Rezolvă corect problema Rezolvă corect Scrie exerciţiul dar îl
scriind exerciţiul complet problema scriind doar rezolvă greşit
rezultatul
7 Formează corect 4 Formează corect 3 Formează corect 1-2
perechi (4 corespondenţe) perechi (3 perechi (1-2
corespondenţe) corespondenţe)
8 Realizează corect 7-10 Realizează corect 4-6 Realizează corect 1-3
corespondenţe corespondenţe corespondenţe

Prof înv. Primar : Bunăiașu Anca

S-ar putea să vă placă și