Sunteți pe pagina 1din 2

Puterea de a fi diferit

19 octombrie – a treia citire | Geneza 12:1 – 17:27


===============================================

“Drumul pe care n-am apucat”

Două drumuri se despărţeau într-o pădure aurie…

Aşa voi povesti cu un suspin

Cândva, peste ani şi ani:

Două drumuri se despărţeau într-o pădure, iar eu

Am pornit-o pe cel mai puţin străbătut

Şi asta mi-a schimbat viaţa.

poezie clasică de Robert Frost (1916), traducere de Horia Gârbea

Nu tot timpul trebuie să ne conformăm cu mentalitatea din jurul nostru, pentru că nu este un semn
de *sănătate* să fi adaptat la o societate bolnavă! Și de multe ori istoria ne-a arătat că societatea a
avut nevoie de vindecare și de reforme. Pentru că doar în veacul trecut, națiuni care au ajuns pe
culmi ale culturii și bunăstării au dat naștere la două războaie mondiale și la milioane de morți. Așa că
în sânul acestor națiuni unde ne aflăm e nevoie de mult curaj pentru a fi diferiți, pentru a fi defapt
speciali și pentru a sta împotriva majorității, când aceasta nu are dreptate, este greu deci pentru că
de cele mai multe ori suntem singuri. Dar asta nu se întâmplă pentru prima dată și numai cu noi.

Trăia odată un om pe nume Avraam, care a îndrăznit să fie diferit și care a ascultat chemarea lui
Dumnezeu, primele cuvinte scrise în Biblie despre el sună în felul următor:

“Domnul* zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe
care ţi-o voi arăta.” Geneza 12:1

De ce să ieși din țara ta? Pentru că oamenii de obicei se conformează cu mentalitatea culturii în care
trăiesc, absorb obiceiuri, tradiții dar și trenduri noi, de cele mai multe ori fără a judeca, vedeți? De
aceea lui Avraam i se spune să iasă din țară.... Dacă ne adâncim la un alt nivel vom înțelege că
oamenii sunt influențați de prietenii, rudeniile și comunitățile locale de care sunt mai apropiați, de
asemenea Avraam și în această privință iasă din rudenia sa, dar în al treilea rând și cel mai profund
suntem infeluențați, modelați și educați de familia noastră, de aceast grup mic cu care avem contact
zilnic, iar în cele din urmă el Avraam iasă chiar și din casa tatălui său, toate astea pentru că a vrut să
fie diferit și mai bun decât a fost ieri, a vrut să asculte de o chemare care venea din partea lui
Dumnezeu, o chemare de a face lumea mai bună, de a da naștere unei națiuni care printr-o educație
bazată pe dreptate și morală, națiune ce va avea misiunea de a aduce lumea la bunăstare și la o
epocă în care nu vor mai fi războaie, necazuri sau sărăcie. Despre noștenirea spirituală pe care
Avraam a transmis-o urmașilor săi ni se scrie: “Căci Eu (Dumnezeu) îl cunosc (pe Avraam) şi ştiu că
are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine…“.

Avraam este unul dintre cei mai influenți oameni care au trait vreodată pe pământ, cele 3 mari
credinte monoteiste iudaismul, creștinismul si islamul cu milioanele și miliardele de adepți susțin că
au credința acestui om, vedem cât de mare este acest om pentru credincioșii din totdeauna, cu toate
acestea el nu a făcut miracole, nu a fost nici un împărat puternic peste o împărăție, nu a fost nici un
comandant celebru de armată. Omul acesta este un exemplu de influență fără de putere militară sau
politică. De ce? Pentru că a avut curajul de a fi diferit, chiar dacă era singur. Cei mai mari și mai
influenți oameni din istorie au fost de multe ori singuratici, cel puțin la început, sau alții toata viața, și
numai după moarte li s-au acordat credit, lumea înțelegînd cu greu și după mult timp că aveau
dreptate prin declarațiile pe care le făceau, cu toate acestea au continuat și noi trebuie să continuăm
cu un fel de încăpățânare să facem ce este drept și just, să fim gata să îndreptăm privirile oamenilor
de la *idolii* acestori vremuri spre idealuri mai înalte, spre o lume mai bună făcută de fiecare dintre
noi.

Închei cu o imagine foarte sugestivă pentru discuția noastră, gândiți-vă la un râu cu pești, dar printre
care sunt și pești care mor, iar peștii morți sunt duși de curenții apei, DOAR PEȘTII VII ÎNOATĂ
ÎMPOTRIVA CURENTULUI, la fel este și cu noi, să avem curajul de a fi diferiți, căci doar așa se poate
naște o națiune mai bună acum la centenarul României, o națiune care onorează viața și pe
Creatorul vieții, aceasta este o viziune încă nerealizată dar care nu trebuie abandonată niciodată!