Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MARKETING ȘI COMUNICAREA ÎN AFACERI

PROIECT LA DISCIPLINA
PUBLICITATE

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
ȚUGULEA CARMEN-OANA

STUDENȚI: BOTNARU CHIRIL


PASCAL RĂZVAN CONSTANTIN
GRUPA: 1

2018
TRUCURI DE
RAȚIONAMENT
Designul diferă de artă prin faptul că trebuie să aibă un scop. Din punct de vedere vizual,
această funcție este interpretată prin asigurarea faptului că imaginea are un centru de atenție,
un punct de focalizare. Principiile de proiectare sunt reguli, iar designerul trebuie să le urmeze
pentru a crea o compoziție eficientă care să ofere un mesaj audienței ei.
Principiile sunt concepte folosite pentru organizarea sau aranjarea elementelor
structurale de proiectare. Din nou, modul în care sunt aplicate aceste principii afectează
conținutul expresiv sau mesajul operei.
În cele ce urmează vom analiza 10 brand-uri de ceai din punct de vedere ale principiilor
design-ului, principiile fiind: echilibrul, parcursul predeterminat, proporționalitatea, contrastul,
continuitatea, unitatea, simplitatea, ordonarea și separarea.

1. CELESTAIL SEASONING
Din imaginile de mai sus putem observa evidențierea principiului
contrastului în sine care conține culorile galben, roșu și albastru prin
aceasta captând atenția publicului.
Acest triptic transmite ideea de continuitate și anume accentuează
multitudinea produselor oferite. Elementele cu greutate optică se află la
distanță egală de centrul optic, astfel echilibrul este
formal. Pentru a respecta principiul separării s-au folosit elemente vizuale
familiare și anume poziționarea mâinilor în formă de inimă, iar greutatea
vizuală reprezentată de aceste mâini sugerează calitatea produsului. A fost
respectat principiul ordonării deoarece componentele ilustrate sunt
aliniate simetric generând astfel esteticitate și
plasticitate mesajului.
Elementele vizuale sunt amplasate proporțional folosind
raporturi de dimensiuni exacte. Mesajul are un impact puternic deoarece
este ușor de înțeles de oricine respectându-se astfel principiul simplității
și ordonării.
2. YORKSHIRE TEA

Compoziția alăturată este în formă de


spirală, iar mesajul se citește de la stânga la
dreapta așa cum e obișnuit ochiul uman să o
facă. Pentru evidențierea produsului s-a
folosit contrastul complementar (roșu –
verde).
Se observă trecerea de la echilibru
formal la cel informal. Unicitatea este dată
de folosirea unui singur tip de font.
Simplitatea este dată de dimensiunea mare și
claritatea mesajului, elementele vizuale
secundare fiind prezente pentru echilibrarea
compozițională a imaginii care totodată creează o empatie în funcție de subiect.

3. BILLY TEA

Principiul simplității se remarcă prin folosirea textului mare și clar cu elemente vizuale
subtile, Se observă elementul contrastul simultan deoarece produsul datorită culorii pe care o
are este elementul cu cea mai mare greutate vizuală din imagine. Echilibrul este formal, făcând
trimiterea către seriozitate. Principiul parcursului predeterminat este dat de persoanele din
imagini ce se uită la produs.
4. HARNEY & SONS

În imaginea de mai sus nu sunt folosite elemente în plus, mesajul este simplu și ușor de
parcurs. Prin utilizarea culorilor în cantități diferite se creează o tensiune, suprafețele colorate
sunt de mărimi diferite. Machetă echilibrată informal intenționat pentru a crea două registre
vizuale, pe verticală, mesajul putând fi înțeles chiar și în lipsa unuia dintre registre. Folosirea
unui singur font și a aceeași culoare confirmă simplitatea și claritatea mesajului.

5. CURTIS

Între mesajele prezentate mai sus există o consecvență, design-ul și stilul fiind același,
astfel se realizează principiul continuității. Greutatea vizuală principală este imaginea din
mijloc, după care urmează produsul și anume cutia de ceai, iar la sfârșit este textul. Se observă
trecerea de la echilibru formal la cel informal. Contrastul de calitate constă în opoziția culorilor
strălucitoare și a culorilor stinse, atenuare făcându-se cu negru, alb sau gri. S-a respectat
principiul simplității deoarece textul are un font unic.
6. DILMAH

Din mesajul alăturat putem observa că


echilibrul formal este creat din proporțiile
elementelor vizuale existând o relație de
dimensiuni, fiind o compoziție circulară.
Contrastul este simultan, astfel se accentuează
produsul. Principiul unității, simplității și ordonării
au fost respectate deoarece mesajul este plăcut
privirii, are estetică, iar fontul este același.

7. PURE LEAF
Mesajul alăturat are un echilibru formal, fiind evidentă
simetria. Contrastul este complementar deoarece scoate în
evidență produsul față de textul din mesajul transmis. Compoziția
este în piramidă deoarece s-a dorit a adăuga dinamicitate.
Simplitatea s-a manifestat prin folosirea aceluiași font și aceleași
culori (verde).
Se poate observa plăcerea estetică prin respectarea
principiului ordonării. Textul folosit, imaginea grafică și
produsul reflectă principiul unității și a proporționalității.

8. BIGELOW
Se poate observa o diversiunea a produsului, o serialitate fiind promovat ceaiul verde.
Contrastul este clar-obscur deoarece s-au folosit diferite luminozități și valori tonale ale
culorilor. Se poate observa respectare principiului proporționalității, proporția fiind de 1,60
(proporția de aur). Fontul este același, mesajul transmis este același, iar mesajul este plăcut
privirii. S-au respectat toate principiile design-ului.

9. TETLEY
Mesajul alăturat este unul foarte simplu, este o
compoziție deschisă în piramidă, echilibrul este formal greutate
vizuală fiind repartizată simetric. Esteticitatea se reflectă prin
respectarea principiului ordonării. Mesajul este proporțional,
clar, simplu și ușor de înțeles.

10.TWININGS
După cum se poate observa, compoziția
alăturată este prezentată în diagonală descendentă
inversă. Contrastul este complementar (galben –
violet), existând astfel raportul de culoare. Au fost
respectate principiile simplității, ordonării și
parcursului predeterminat. Elementele vizuale prin
poziția pe care o au, conduc atenția către produsul în
sine care are o poziție diferită.
CONCLUZII
Din analiza afișelor prezentate putem trage concluzia ca principiile simplității și a
contrastului sunt cele mai prezente. Ele sunt folosite pentru a atrage atenția și pentru a transmite
un mesaj unui public cat mai numeros. In unele cazuri, cum sunt afișele brandurilor CURTIS,
BIGELOW ori TETLEY se folosește principiul formal pentru a oferi o greutatea vizuala
produsului. Elementele ce alcătuiesc afișele se află într-o condiționare reciprocă, vin unul în
continuarea sau în completarea celorlalte în mod natural și formează astfel un tot unitar.
BIBLIOGRAFIE
https://www.getty.edu/education/teachers/building_lessons/principles_design.pdf
https://99designs.com/blog/tips/principles-of-design/
http://www.j6design.com.au/6-principles-of-design/
http://char.txa.cornell.edu/language/principl/principl.htm