Sunteți pe pagina 1din 2

Factură fiscală seria 18 MF nr. 00737348 din data de 16.01.

2018

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.


Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43 , Adresa de corespondenţă a clientului
Corp A, SECTOR 4
CALEA Vacaresti Nr.: 184 24 Bl.: A Ap.: AP 101
CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008 BUCURESTI, Cod postal: 040056
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 Lei BODI IRIS
*Cod IBAN RO52CITI0000000725076002, COD CLIENT: 20695869

Operator de date cu caracter personal nr. 10585


Prin Punct Enel
BUCURESTI, Sos. Giurgiului nr. 127, Sect. 4
Program L-V 9:00 - 17:00
Centru informaţii clienţi Adresa: CALEA Vacaresti Nr.: 184 24 Bl.: A Ap.: AP 101,
Tel. 0800 07 08 09, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 SECTOR 4,
E-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro BUCURESTI, Cod postal: 040056
Tel. deranjamente 021.9291
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: Cod Client: 20695869
6 - 15 ale lunii 02 Cod(furnizor): 302 EEM
Citire de regularizare in intervalul: 06aprilie-15aprilie
Număr contract 1010-1261600-2/23.02.2006
Cod Eneltel : 102207574
Informaţii necesare plăţii
ID factură : 918105388
Factura seria 18 MF nr. 00737348/16.01.2018
Perioadă de facturare: Produse UM Valoare
07.12.17-12.01.18
1 Valoare factura fara TVA (conform "Detalii factura") lei 33,44
Mod stabilire index:
Regularizare 2 Total baza de impozitare TVA lei 33,44
Dată scadenţă: 3 TVA 19%(3=2*19%) lei 6,34
31.01.2018
4 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalii lei 39,78
factura")
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) lei -1,61
6 Total de plata (6=4+5) lei 38,17
7 CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 65,00
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

TOTAL DE PLATĂ 38,17 lei

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima
zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Informaţii suplimentare
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare internă pe care o găsiţi
publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE
conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.
*Pentru plata facturilor puteţi alege, în funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro, inclusiv acest cont bancar.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de 38,17 Lei

0091810538800000000381716011810220757411
Pagina 1 din 2 la factura 00737348
Factură fiscală seria 18 MF nr. 00737348 din data de 16.01.2018

Client BODI IRIS, adresă loc consum CALEA Vacaresti Nr.184 Bl.24 Sc.A Ap.AP 101, SECTOR 4, judeţul/sectorul BUCURESTI
nr.contract 1010-1261600-2, cod loc consum 102207574, cod punct de măsură RO001E102207574, nivel tensiune punct măsură Joasa
tensiune, nivel tensiune punct delimitare Joasa tensiune, tip contor Contor monofazat, serie contor 616610, tip tarif CPC - JT, Perioada de
comunicare index autocitit 6 - 15 ale lunii 02, Citire de regularizare in intervalul: 06aprilie-15aprilie
Consum
Index vechi/mod Index nou/mod Cantitate mă Factor de Cantitate de
Specificaţie Perioadă consum UM Const. Corecţii Nr. de zile mediu
stabilire stabilire surată putere facturat
(kWh/zi)

Serie contor: 616610; Tip contor: ENERLUX CP: 5/80 A, 230 V

Energie activa 07.12.17-12.01.18 kWh 1 8914/telecitire 8979/telecitire 65 65 36 1.81

Preţ unitar făr


Cantitate Valoare fară Valoare TVA
Nr.crt Denumire servicii facturate Perioada de facturare U.M. ă
facturată TVA (lei) (lei)
TVA (lei/U.M.)

1 Energie activa CPC - JT total* 07.12.17-12.01.18 65,00 kWh 28,92 5,49


2 Energie activa facturata anterior**
3 Energie activa CPC - JT factura curenta 07.12.17-12.01.18 65,00 kWh 28,92 5,49
(3=1+2)***
4 Energie activa monom cu rezervare - jt 07.12.17-01.01.18 5,00 kWh 0,311900 1,56 0,30
factura curenta
5 Energie activa monom cu rezervare - jt pt 07.12.17-01.01.18 40,00 kWh 0,458400 18,34 3,48
cpc factura curenta
6 Energie activa CPC - JT factura curenta 01.01.18-12.01.18 20,00 kWh 0,450800 9,02 1,71
7 Rezervare factura curenta 07.12.17-01.01.18 25,00 zile 0,015000 0,38 0,07
8 Contributie pentru cogenerare factura curenta 07.12.17-01.01.18 45,00 kWh 0,012310 0,55 0,11
9 Contributie pentru cogenerare factura curenta 01.01.18-12.01.18 20,00 kWh 0,011940 0,24 0,04
10 Certificate verzi factura curenta 07.12.17-01.01.18 45,00 kWh 0,047267 2,13 0,40
11 Certificate verzi factura curenta 01.01.18-12.01.18 20,00 kWh 0,045682 0,92 0,17
12 Acciza factura curenta 07.12.17-12.01.18 65,00 kWh 0,004740 0,30 0,06
13 Total energie activa 07.12.17-12.01.18 33,44 6,34
14 TOTAL DE PLATA FACTURA 33,44
CURENTA/LOC CONSUM
15 TOTAL DE PLATA FACTURA 39,78
CURENTA/LOC CONSUM CU TVA
16 Energie activa facturata in perioada similara 64,00 kWh
a anului precedent

Temei legal contribuţie cogenerare Ord.ANRE 123/2017; Temei legal certificate verzi : L134/2012, L23/2014,L122/2015, OUG
24/2017;Ord.ANRE 27,110/2017; Temei legal tarife energie electrică Ord.ANRE 50,111,112,113,121,122/2017; avize pt CPC 39,41/2017;
Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată în scop comercial 2,37 lei/MWh; energie utilizată în scop
necomercial 4,74 lei/MWh; Tarif transport: 15,73 lei/MWh; Tarif servicii de sistem 13,17 lei/MWh; Tarif distributie 142,68 lei/MWh.
Alte reglementări: Ord.ANRE 9,33, 64/2014; 88,92,177/2015; 11,76/2016; 6,12,119/2017
Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru anul 2018: 0,346 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.05.2017: 132,0295 Lei/CV.
Începand cu 01.01.2018, tarifele reglementate au fost eliminate, conform calendarului de dereglementare aprobat de ANRE. Astfel, pentru întreg consumul (100%) de energia activă realizat începand
cu aceasta data, se aplică tariful CPC în vigoare pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică
activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.

Pagina 2 din 2 la factura 00737348