Sunteți pe pagina 1din 1

Matricea de specificaţie (corelarea obiectivelor vizate cu elementele tezei)

Cunoaştere şi Analiză şi
Conţinuturi Aplicare Total
înţelegere sinteză
Itemul 3
Subprograme (Funcţii. Itemul 2 Itemul 8 15 puncte
(4 puncte)
Proceduri) (5 puncte) (6 puncte) (23,43%)
Comunicarea între
Itemul 4
programul/subprogramul Itemul 1 (2 puncte) Itemul 9 16 puncte
apelant şi subprogramul (6 puncte) Itemul 6 (5 puncte) (25%)
apelat (3 puncte)
Domenii de vizibilitate.
Sintaxa declaraţiilor de
Itemul 5 Itemul 7 Itemul 10 33 puncte
subprograme şi
(6 puncte) (12 puncte) (15 puncte) (51,56%)
apelurilor de
subprograme.
Total 17 puncte 21 puncte 26 puncte 64 puncte
(26,56%) (32,81%) (40,62%) (100%)