Sunteți pe pagina 1din 61
VIETI PARALELE: 1aeeun ey. wnil IN CAMPUL CUANTIC A LISTA FIGURILOR Fig. 1. Modelul fat Remtha ~ Realtatea si particule cuantice ~ pag. 38, Fig, 2. Sernnatura stiri noasre cuantiee~ pag. 53 Fig. 3. Flucuatja cuatie ~ pag. 57 ‘CUPRINS MESAJ IMPORTANT CU PRIVIRE LA TRADUCERI CCUVANT INAINTE, (CINE ESTE MARELE ARHITECT AL CREATIEI? BIBLIOTECA AKASHICA, MINTEA LUI DUMNEZEU SICAMPUL CUANTIC Oxdinea implica a kat David Bohm stimprevitsten (Ce anume das particular subatemice natura for cludats si inaries? ‘SEMNATURA STARII NOASTRE CUANTICE, Ia lurses cuantcs nu exist timp Vite paralle g factuatilecuaniice JESCIFRAREA CARTOGRAFIERI! CODIFICATE SSUFLETULUI tat euantce adevsrate false rentaculminanta versus frflepctine |ATUNCI, CARE ESTE SENSUL VIETI? ree magnetiri previ. lansarea teers incre, 623 chee ILOG DE Jz KNIGHT: ‘AU INCEPUT TOATE ACESTEA, ISARUL LUI RAMTHA, n 3B 2 40 5 59 2 7” a 58 107 CUVANT INAINTE MESAJ IMPORTANT CU PRIVIRE LA TRADUCERI ‘Aceasti carte se bazeaz’ pe Dialogurile lui Ramtha, o serie de inregistrirt pe band& magneticd $i pe compact dise 2 prelegerilor sinvafaturllor oferite de Ramtha, Ramtha a ‘ales.o pe americanca JZ Knight ca find singurul canal care 58 fl transmits mesajul, Singura limba pe care o foloseste Pentru a-i comunica invafaturile este mba englees. Stal iscursulul su este unic i extrem de necbignuit, find adesea Injeles gresit ca arhaic sau ciudat. Ramtha a explicat 8 alegerea cuvintelor, modificarea cuvintelor, constructiafrazel 1 aranjarea verbelor si a substantivelor, intreruperile si pauzele in mijlocul frazei sunt toate intenfionate, pentru a ajunge la niveluri multiple de acceptate s interpretare, prezente la un public compus din eameni proveniti dintr-o varietate de domenii culturale si paturl socale In scopul pastrari!autentictatit mesajului transmis de Ramtha, am tradus eartea e8t mai aproape cu putinté de cuvintele originale, pentru ai permite cititorului s& alba

S-ar putea să vă placă și