Sunteți pe pagina 1din 272

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

LLaa aallttaarruull iiddoollaattrriieeii sseexxuuaallee

Am scris cândva: "Chinul ispitei păcatului nu este nimic în comparaţie cu

consecinţele păcatului." Consecinţele păcatului pot fi resimţi te toată viaţa

şi chiar în veşnicie. Consecinţele sunt cele care chinuie groaznic.

Ca în orice alt lucru care are de-a face cu omnul! soluţia este ineînţeles!

Cuvântul lui umnezeu. Cuvântul lui umnezeu este locul unde se

găseşte soluţia la orice prolemă şi situaţie cu care se confruntă ăratul

sau femeia.

umnezeu. &ntreaga lucrare de vindecare a lui umnezeu începe cu

Cuvântul 'ău.

'entimentul şi gândire a suiectivă a celui dependent este: "'unt prea

murdar! prea nevrednic! prea nesfânt! prea nepotrivit să citesc (ilia."

Aceasta e o minciună) Cuvântul lui umnezeu a fost scris pentru

asemenea oameni! pentru a le arăta calea pe care a deschis-o *sus Cristos

pentru ca ei să poată ieşi din groapa pe care şi-au săpat-o smgun.

#u

e$istă nici

un

alt

a%utor

asemenea Cuvântului lui

'au! destul unii de spun: un încât "Am umnezeu falimentat să atât mă de asculte+" %alnic. Cum #u aş devii putea un fi şi din apoi nou &l

impresionezi pe umnezeu! ci a%ungi la umnezeu şi umnezeu te face

un. A%ungi la umnezeu prin Cuvântul 'ău.

Cuvântul face schimarea)

Citeşte-l când te simţi vinovat, citeşte-l când ţi se pare că nu te a%ută la

nimic! citeşte-l în faţa lui 'atan şi a acuzaţii lor pe care ţi le aduce,

citeşte-l chiar şi atunci când nu eşti sigur că-l crezi! pur şi simplu! citeşte)

Cuvântul face schimarea) Cuvântul lui umnezeu spală mintea! la fel cum săpunul spală mâinile.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

Cuvântul este asemenea săpunului: nu este de folos decât dacă este

folosit.

#u ai decât Cuvântul)

Cel mai mare faliment al vieţii nu este păcatul tău! ci necitirea Cuvântului.

Cuvântul poate să-ţi spele mintea doar dacă-l citeşti. Citirea Cuvântului

este singura cale pnn care umnezeu &şi poate face lucrarea în viaţa ta.

Creştinismul nu este greu de trăit! este imposiil. oar atunci când Cristos

trăieşte în tine eşti creştin cu adevărat. Aceasta înseamnă viaţa lui

Cristos. #u ce încerci tu să faci! ci ce face l în tine.

Cuvântul nu ţine cont de păcatul! emoţiile sau faptele tale, ci pur şi simplu

îşi face lucrarea când îl citeşti.

Cuvântul lui umnezeu nu se schimă niciodată! noi ne schimăm. l nu

scăpa ne face de să sentimentele! ne simţim vinovaţi! oiceiurile! noi ne-o dorinţele facem. şi poftele #e oferă noastre. o cale Cuvântul de de a

lui umnezeu este sursa noastră de viaţă şi inecuvântare.

otivul pentru care scriu acest Cuvânt înainte pentru 'teve este că el a

azat întreaga carte pe Cuvântul lui umnezeu. Aceasta este o carte de

referinţă! inspiraţională şi provocatoare -- e$act ceea ce ai nevoie. #u

voresc aici doar despre tine şi prolema ta! ci mă adresez şi ţie care vrei

să rezolvi asemenea proleme.

Aceasta împreună este - şi cartea lasă Cuvântul ta. /une să-şi alături facă (ilia lucrarea. şi cartea aceasta - citeşte-le

acă &i mărturisim păcatele! ne putem izui pe l să ne ierte şi să ne

cureţe de orice răutate. 01i este drept ca umnezeu să facă aceasta

pentru noi! deoarece Cristos a murit pentru a ne spăla păcatele.2

acă îţi faci partea şi umnezeu o va face pe a 'a. 3u nu poţi face partea

4ui! şi l nu o va face pe a ta. /artea ta este să acţionezi azat pe

Cuvântul 'ău şi să laşi Cuvântul 'ău să-şi facă lucrarea.

ulţumesc adevărul! şi lui fie umnezeu ca adevărul pentru să ne un facă ărat lieri. ca 3răieşte 'teve 5allagher! lier) care spune

r. d6in 4oius Cole! 7ondator al Christian en8s #et6or9 0Asociaţia

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

ăraţilor creştini2

IInnttrroodduucceerree

CA3A ACA'3A A(;A<= /##>A se$uală şi puternica ei influenţă asupra a nenumăraţi ăraţi creştini şi necreştini. A fost scrisă

cu intenţia de a înlătura perdeaua şi a e$pune lucrările ascunse ale acestei

nelegiuiri actuale! care e$istă nu doar în cultura americană în general! ci

este o rană purulentă chiar şi în iseri-că - de la amvon la memri. Cei

mai mulţi dintre noi am fost motivaţi şi dezorientaţi de o perspectivă

e$agerată asupra propriei noastre personalităţi ca oameni şi ca

credincioşi. /rin urmare! cu urechile dornice! ne-am îndreptat spre acele

învăţături care ne dădăcesc şi ne fac să ne simţim ine. in păcate! mai devreme sau mai târziu! descoperim să asemenea învăţături oferă doar cel

mult o soluţie de moment şi în cele din urmă eşuează în a ne a%uta să

oţinem liertatea pe care ne-o dorim.

Citind această carte! vei înţelege mai ine luptele dependentului se$ual şi consecinţele dure ale comportamentului său păcătos. acă eşti unul dintre

aceia care se luptă în felul acesta! cu siguranţă că vor fi perioade când

adevărurile prezentate aici vor fi e$trem de dureroase. 3e înţeleg! pentru că şi eu am trecut prin acest proces. acă se va întâmpla aşa ceva! pune

cartea deoparte. /oţi s-o reiei după câteva zile! după ce ţi-ai mai adunat

cura%. Chiar dacă uneori va fi agonizant să vezi cum eşti pe dinăuntru!

vestea ună este că odată ce te-ai văzut! vei putea apoi să treci prin acest

proces dificil şi să a%ungi de cealaltă parte ?lier)

3reuie să menţionez că această carte conţine anumite povestiri

adevărate despre comportamentul celor aflaţi în păcat se$ual care ar

putea să-ţi amintească de unele e$perienţe se$uale din trecut. 4a început!

am ezitat dacă să le includ sau nu. 3otuşi! după ce m-am rugat cu privire

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

la modul în care acestea te-ar putea afecta! şi cerând şi sfatul altora! am hotărât să păstrez aceste povestiri pentru două motive. &n primul rând! şi cel mai important! este vital ca tu! cititorul! să te regăseşti în această carte. *dentificarea propriilor tale lupte te va a%uta să te regăseşti în răspunsurile oferite de această carte. &n al doilea rând! povestirile redate în carte nu sunt mai grafice decât unele pe care le citim zilnic în ziare. a%oritatea ăraţilor implicaţi în păcate se$uale sunt oişnuiţi cu mult mai mult)

ă rog ca această carte să fie o inecuvântare pentru tine! iar adevărurile pe care le prezintă să te atragă mai aproape de umnezeu şi de liertatea pe care o oferă l.

'teve 5allagher

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

PPAARRTTEEAAII

P R O B L E M A

11

DDEEPPEENNDDEENNŢŢAA

SSEEXXUUAALLĂĂ

CUII! se intoarce câinele la ce a vărsat, aşa se ÎI/toane nebunul la

nebunia lui (Prov. @: Il)

Cel râu este prins in Înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile

pacatulu, lui (P!v. "#$$).

%ai

ales pe cei

ce,

În

po&ta lor necurată.# 'e scapără ocii de

preacurvie şi nu se satură de păcătuit

des&rânari pe cei ce de abia au scapat de cei ce trai esc in rătăcire, 'e

&ăgăduiesc sloboenia, in ti%p ce ei insişi sunt robi ai stricăciunii.

Caci&iecare este robul lucrului de care este biruit 0@ Pet. @: *+*-).

Caci buele &e%eii străine strecoară %iere

ei, ca nu cu%va săi dai altora vlaga ta, şi unui o% &ără %ilâ anii tăi.

eodata a inceput sâ %eargâ după ea, ca boul care se duce la %ăcelărie.

ca un cerb care alearga spre cursă0 ca pasărea care da buna in la, &ără să ştie că o va costa viata (Prov. B:! D, E:@@-@2

%o%esc, cu po&tele carnii şi cu

nu te apropia de uşa casei

FiG A 7ACH3 CH#;13*#3A CH /;#;5A7*A la vârsta de şapte

ani. &ntr-o zi! fratele lui mai mare l-a dus in casa unui prieten al cărui tată

vindea filme pornografice! &n timp ce FimmI se uita cu multă fascinaţie la

acele filme pornografice! ceilalţi doi au dispărut in dormitor pentru ceea ce

după aceea şi-a dat seama că era o orgie homose$uală. FimmI nu a mai

fost acelaşi. /rima sa e$punere la aşa ceva l-a adus intr-o sclavie pe viaţă faţă de pornografie! sclavie care l-a transformat &ntr-un &nrăit dependent

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

se$ual. 07ratele lui FimmI! de asemenea un dependent se$ual! a fost

condamnat! câţiva ani mai tarziu2.

ichard a fost introdus JJJ viaţa se$uală pentru prima data ca adolescent!

când a fost invitat &n casa unui prieten pentru a participa la o orgie sălatică. Ani

la rând a trăit osedat de se$. 4a scurtă vreme după ce s-a căsătorit! rccurgând

la multă manipulare si "&nvinovăţiri" neîncetate. a reuşit să-şi convinga soţia să

incorporeze !.stilul dezmăţat" in căsătoria lor. 3imp de doisprezece ani! cecca!

soţia lui! a trăit in continuă degradare şi sentimente de vinovăţie! până ce 4-a

cunoscut pe *sus Cristos! care i-a schimat intreaga viaţă. Au fost nevoie de

câţiva ani dupa aceea ca si ichard să facă aceeaşi descoperire.

&ntr-o zzii ca adolescent! 5len venea acasă de la şcoală pe un drum de ţară.

Cum ţopăia el fără gri%a cam la @KK de metri in faţa lui a oprit o maşină. 5len a

devenit foarte curios când a văzut că din maşină a fost aruncată o cutie. Cind a

a%uns la cutie! a deschis-o şi înăuntru a găsit câteva sute de reviste pornografice.

Liaţa lui nu a mai fost aceeaşi. Chiar şi după ce! *n facultate! a devenit creştin!

au urmat încă mulţi ani de dependenţă se$uală. 5len a devenit manager general

la o staţie de radio creştin! in ciuda luptei sale continue cu pornografia. Adevărul

despre viaţa sa secretă a ieşit in cele din urmă la lumină când şi-a părăsit soţia

credincioasă şi a plecat cu soţia unui pastor.

(o a cunoscut pentru prima data pornografia când a găsit reviste e$plicit

a%uns se$uale să su nu-l patul mai tatălui fascineze! său. a Au început urmat sa ani se mulţi furişeze de sclavie. pe lângă Când alte case pornografia pentru a a

pândi prin terestre. /etrecea ore *ntregi pe la geamuri sperand sa vada rnăcar o

licărire de piele. upă ruina rea unei căsăt orii şi aproape a încă uneia! (o a

căutat a%utor.

'C4AL*A 'MHA4A

mariuana Aşa pe cum gratis! un distriuitor cu intenţia de de droguri a-l conduce de cartier inspre convinge drogurile pc puternice! cineva oferindu-i tot aşa

'atan îşi va atrage victima neştiutoare in cleştele sau oferindu-i câteva

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

e$perienţe se$uale satisfăcătoare. ar (ilia promite că plăcerile păcatului

durează doar o vreme 0vr. JJ:@B2. într-un capitol ulterior! voi vori despre

modul in care 'atan foloseşte Cu iscusinţă fantezia! mai ales cu a%utorul

pornografiei! pentru a ă*ăngăni morcovul proverial in faţa nasului victimei

sale.

H3*# '/C*A4

;dată ce dependenţa işi strânge lanţul in %urul victimei! acesta intră *n anumite

rutine sau ritualuri speciale cu care se oişnuieşte. (ăratul oişnuit să privească

filme pornografice s-ar putea să înceapă prin a "verifica" rafturile unei lirării

pentru adulţi o vreme. /e măsură ce pofta lui creşte! s-ar putea să incerce o

cameră de vizionat! o încăpere cu lumină slaă undeva in spatele lirăriei. e

acolo s-ar putea să se plime de la un stand la altul! căutând filmul perfect 0fan-

tezia sa supremă2 până in cele din urmă îşi satisface pofta. /ersonal pot să mă

identific cu acest ritual. 1i eu mergeam in videoteci pentru adulţi şi "savuram"

plirnându-rnă pc lângă standurile cu video! uitându-mă la reclamele făcute

pentru fiecare film de acest gen. Apoi! in mod organizat! mergeam de la un stand

la altul! păstrând-o pe cea care mă provoca cel mai puternic.

Hn tată vitreg care practică molestarea %uvenilă are o cu totul altă rutină. '-ar

putea din urmă. ca el se să înceapă va furişa 0sau &n nu2 camera prin a copilului privi materiale unde va pornografice. actiona conform ar &n poftei cele

sale.

4e6 a început să-şi auzeze fiica cea mai mare ind de când aceasta avea

doar zece ani. e fiecare dată începea prin a petrece câteva momente

mânaâind-o si convinuând-o Cii acesta era modul lui de a-i arăta

"dragostea lui specială" pentru ea si că acesta era secretul lor. zitând! ea

a acceptat până când acesta a incercat să o auzeze şi pe sora ei mai

mică. 3răind cu groaza auzului! ca nu putea suporta s-o vadă şi pe sora

ei

alertat imediat autorităţile.

îndurând acelaşi tratament. in disperare! a spus învăţătoarei ei! care a

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

'am era adolescent când a inceput să simtă dorinţa de a se e$pune. *n

fiecare dimineaţă! când un grup de fete trecea! in drum spre şcoală! prin

grădina din spatele casei lui! se mastura privindu-le pe fereastră. eşi nu

a îndrăznit să se facă vreodată văzut! gândul că fetele l-ar vedea

masrurându-se îl e$cita: Crescând! pofta lui nestavilită a continuat să-*

urmărească. Adeseori o nega! dar aceasta nu dispărea. &ntr-o zi! şi-a

parcat maşina şi a inceput să se mastureze in timp ce! pe lânsă el trecea

o femeie. '-a ascuns destul de ine! dar gândul că ca l-ar fi văzut il

e$cita. A repetat aceeaşi rutină de mai multe ori in următoarele câteva

luni! până când in cele din urmă! pofta l-a iruit şi a cedat ispitei. A

permis unei femei sa-l vadă Nucurându-se". Chiar dacă aceasta l-a

speriat enorm! mereu şi mereu se refugia in repetarea acestui act.

asturarea de unul singur nu mai era de a%uns pentru a-l satisface.

utina celui care face apeluri indecente este foarte asemănătoare cu cea a

e$hiiţionistului! cu e$cepţia că ritualul sau este făcut prin telefon.

7orrnând numerele de telefon! cel care sună devine e$citat la gândul că va

răspunde o femeie destul de naivă sa asculte ce are el de spus. Atunci

pofta lui este satisfăcută.

'tan este un astfel de e$emplu. /rolemele lui au inceput cu "sună la

porn". &ncepea să se e$cite privind imagini pornografice! apoi suna la un

simplu. număr de *n telefon loc de a la se care opri o la fată acea îi vorea discuţie! in începea lima% se$ual. să caute ar în era cartea prea de

telefon şi suna până ce găsea o femeie care să asculte sugestiile lui

nonşalante şi descrierea grafică a viitorului punct culminant.

Ooinarul 3om pândilă" umlă pe străzi ore întregi speriind să găsească

vreo fereastră care să-i ofere vreo e$citare. upă ce aşteaptă cu

nerădare! poate uneori chiar o oră întreagă! în cele din urmă o frântură

de piele apare in cârnpul său vizual. Această licărire duce pofta lui la culme.

'eara! copleşită (o dc stă gândul in casă tuturor uitându-se acelor posiile la televizor! ferestre. când upă mintea ce incepe toată lumea să-i fie

merge la culcare! se furişează din casă! de-a lungul străzii! căutând o

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

fereastră cu perdelele deschise. upă ce găseşte una! s-ar putea să stea

să aştepte o ună ucată de vreme pană să vadă o frântură de ceva

e$citant.

7emeia dependentă de curvie s-ar putea să-şi pună în practică rutina in

aruri! mergând de la ărat la ărat! seară după seară. '-ar putea să

incerce să vadă cu cât de mulţi ăraţi poate flirta sau pe câţi poate

zăpăci &ntr-o singură noapte! inainte de a se hotărî cu care din ei să

treacă la se$. Apoi va duce la un sfârşit evenimentele serii.

(ettI! o femeie cel mult de atractivitate medie! era cântăreaţă la un clu

de noapte şi ii plăcea să-i seducă pe ăraţi. *i plăcea atentia pe care o

primea din partea audienţei când cânta. *n timpul cântec ului! alegea un

ărat căruia că-i facă avansuri. 7aptul că a%ungea în pat cu acel ărat o

făcea să se simtă incrediil de atractivă şi se$I ca femeie. acă vreun

ărat din audienţă nu-i acorda destulă atenţie! poate pentru că era

căsătorit! ea lua această atitudine drept provocare de a-l seduce. 3oate

aceste aventuri îi dădeau o satisfacţie nemaipomenită. in cele din urmă!

(ettI s-a căsătorit! dar curând a început să-i lipsească atenţia ăraţilor şi

a inceput să aiă relaţii se$uale secrete. *ndiferent cât de mulţi ăraţi

reuşea sa-i seducă! nu putea a%unge la punctul de a fi mulţumită cu sine ca

persoană. 3otuşi! toate acestea au inceput sa se schime când 4-a întâlnit pe

Hn *sus "Fohn" Cristos s-ar ca ântuitor putea să-şi al sau. pună in practică rutina patrulând zona "roşie"!

populată de prostituate. Captivat de intreaga scenă! se plimă &ncet de la a fată

la alta! e$aminându-le cu atenţie. intea lui incepe să creeze tot felul de fantezii!

iar pana ii creşte tot mai mult in inimă. în cele din urmă! una îl va interesa

pentru vreun motiv sau altul! şi va apela la serviciile sale pentru seara aceea.

FodI petrecea ore intregi conducând pe străzile impânzite de prostituate. /entru

el! aceasta era %umătate din e$citate. Hneori! oprea şi vorea o vreme cu una

dintre ele! dar de oicei nu era încă gata

să-şi încheie rutina, deci continua să

conducă şi sa privească. în cele din urmă! după ce dorinţa de a face se$ a%ungea

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

la culme! alegea pe una din aceste fete şi o ducea in camera lui de hotel. Acolo

rutina lui a%ungea la punctul culminant.

Oomose$ualul compulsiv

feluri. e oicei! va merge la un ar local special pentru homose$uali! unde va

flirta până va găsi persoana "potrivită". 'au s-ar putea să aleagă să meargă la o videotecă pentru adulţi unde va găsi ăraţi heterose$uali sau ise$uali care vor

aprecia serviciile lui. Acolo! în timpul serii! va merge de la un ărat la altul!

până când în cele din urmă! ooseşte şi găseşte o cale pentru a-şi satisface

plăcerea.

s-ar putea să-şi pună rutina în practică in mai multe

ic9 tăcea şi una şi alta. &n unele seri mergea la arul hornose$ualilor sau la

ăile pentru homose$uali! in căutarea unui alt homose$ual care il atrăgea. Cei

doi eau împreună câteva pahare pentru a se cunoaşte mai ine! după care o

sfârşeau in pat împreună în noaptea aceea. &n alte seri! mergea la o lirărie

pentru adulţi. 'e oferea să !.aiă gri%ă" de ăraţii heterose$uali care urmăreau

filme porno in cămăruţele din spate. în fiecare scară! făcea se$ cu o duzină sau

chiar mai mulţi ăraţi în acea cămăruţă. eşi se simţea &mpins sti facă toate

acestea! era confuz când se gândea cat de puţină satisfacţie primea.

3oţi aceşti oameni au în comun un lucru: cu toţii au permis gândirii neilice să

le domine viaţa până la punctul in care au devenit dependenţi de

comportamentul lor. '-ar putea ca rutinele lor să fie diferite! dar cu toţii au un model specific sau oservail care duce in cele din urmă la "acţiune" se$uală.

C*C4H4 L*C*;' A4 /ACA3H4H*

;dată ce o persoană a devenit dependentă de se$! aceasta intră într-un ciclu

vicios de auto-distrugere şi degradare. 'e pare că cu cât este mai compulsiv şi

pervertit comportamentul său se$ual! cu atât mai aspru îl etichetează şi %udecă

societatea pentru acest comportament. /rin urmare! intreaga sa viaţă este

consumată de vinovăţie şi ruşine. 4ucrul acesta este adevărat mai ales in cazul celor care provin dintr-un mediu creştin sau care sunt implicaţi &n mod activ intr-

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

o iserică locală. Cu trecerea timpului! se întâmplă multe 4ucruri în viaţa celui

dependent se$ual. 'entimentul său de incredere şi stima de sine se diminuează

treptat! iar golul din interior creşte. Ca urmare! &ncepe o căutare intensă şi

disperată pentru a umple acest gol din viaţa sa. in moment ce se$ul a fost

eli$irul său personal la care s-a refugiat în vremurile anterioare de disperare! la

fel cum un eţiv se intoarce la sticla lui de votcă! dependentul de se$ va căuta şi

el oiectul 0oiectele2 poftei sa4e. in nefericire! după ce a fugit la se$ pentru a

găsi confort sau o simplu "rezolvare"! nu reuşeşte decât să-şi adune mai multă

vinovăţie şi disperare -- groapa devine mai adâncă! intunericul mai intunecos.

Atunci incepe să construiască ziduri împre%urul său. /e măsură ce nevoia de a se

prote%a creşte! se înstrăinează şi mai mult de cei dragi, astfel! ei se simt

incapaili de a-* a%uta. i nu pot inţelege ce se întâmplă cu el sau de ce nu pot

comunica cu el. Aceasta este una dintre diferenţele dintre un alcoolic şi un dependent se$ual. ste ceva rar ca oiceiul eţivului să tie un secret. e oicei

nu durează mult până ce oamenii descoperă prolema unui a4coolic. i pot chiar

să înţeleagă de ce eţivul se alienează singur, dar cu dependentul se$ual!

adeseori! nimeni nu are nici cea mai vagă idee despre ce se întâmplă şi nu pot

să-i înţeleagă comportamentul. Oal descrie ce s-a întâmplat in familia sa:

&nstrăinarea de familia mea a început cu mult inainte de a-mi da eu seama.

oar privind &n urmă am putut vedea situaţia aşa cum era. 4a inceput!

aceasta a avut de-a face doar cu familia imediată. ;sesia mea

egoistă faţă de se$ a făcut ca soţia mea să nu aiă parte de

dragostea şi atenţia pe care o merita. 7rustrarea ei îndreptăţită

cauzată de acest gol in relaţia noastră a dus la nenumărate certuri --

multe dintre ele urâte.

<L*#;LA3*

Adesea! ăratul care a devenit roit oiceiurilor păcatului se$ual incepe

să dea vina pentru toate prolemele sale pe alţii. A accepta

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

11

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

responsailitatea pentru propria-i viaţă şi propriile eşecuri ar insemna să

înceapă să-şi controleze dependenţa. #efiind gata să accepte respon-

sailitatea pentru propriile-i acţiuni! treuie să dea vina pe alţii. 7-:* este în

stare de negare constantă! chiar dacă &şi inţelege dependenţa. Cu cat îşi

neagă păcătoşenia vieţii şi acţiunilor sale! cu atât mai mult dă vina pc cei

din %urul său. "ste vina tatălui meu." "/entru că soţia mea nu are gri%ă de

mine." Ar părea că prolema este &ntotdeauna altundeva.

Acest proces de dezvinovăţire s-ar putea să aiă loc &n mintea unui

dependent se$ual &n timp ce încearcă să-şi argumenteze acţiunile sau să

arunce vina pe cei din %ur când aceştia il aordează legat de o temă

tangenţială. * nu doar că nu recunoaşte grcşul comportamentului său

se$ual! dar s-ar putea chiar să nege orice alte greşeli din viaţa sa. Autorul

cărţii vrei cunoştea efectele păcatului când a spus: "4uaţi seama dar! fraţilor! ca nici unul dintre voi să n-aiă o inimă rea şi necredincioasă! care

să vă despartă de umnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii &n

fiecare zi

înşelăciunea păcatului" 0v*8. : J@-J2.

pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin

A#*/H4AA C4;4A43*

/e lângă dezvinovăţire! dependentul devine manipulator. in moment ce

întotdeauna este vina altcuiva! el &şi îndreptăţeşte acţiunile şi manipularea. anipularea sa egoistă poate include învinovăţirea soţiei de

fiecare dată când il chestionează cu privire la cornportarnentul său. "3ot

timpul îmi reprosezi ceva)" "/ur şi simplu n-ai încredere în mine)" Acestea

sunt favoritele oricărui dependent se$ual. Adeseori! iata soţie simte că îşi

pierde mintea. &nvinovătirile ci sunt atât de convingătoare încât chiar şi el

le crede. acă cumva nu ar reuşi să se convingă pc sine că prolemele

sale sunt vina altcuiva! ar treui să se ocupe de propria vinovăţie.

ichard îşi folosea ailităţile de manipulare asupra soţiei pentru a o

face să se implice şi ea în viaţa lui se$uală perversă. 4a început! facea

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

12

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

comentarii despre alţi ăraţi în timp ce făcea dragoste cu ea. Apoi şi-a

mărit eforturile. 7ie era drăguţ şi glumeţ încercând să o convingă să se

implice! fie o ataca pentru poziţia ei hotărâtă de a fi decentă. A aordat o

tactică după alta în incercarea de a o face să cedeze. ;dată ce ea şi-a dat

seama că atât timp cât i se împotrivea nu va avea o familie fericită! a

încetat să-i mai pese. #u a trecut mult până ce a cedat şi s-a implicat în

viaţa destrăălată împreună cu el. acă ea ar fi &ncercat să protesteze! el

folosea diferite sarcasme vicioase pentru a o &n%osi şi degrada. oar după

ce a venit la omnul! ea a fost destul de hotărâtă să-şi refacă

devotamentul pentru decenţă.

'olomon putea foarte ine să-* descrie pe ichard când a spus: ";mul de

nimic! omul nelegiuit! umlă cu neadevărul &n gură! clipeşte din ochi! dă

din picior şi face semne cu degetele. ăutatea este in inima lui! urzeşte

lucrurile rele întruna şi stârneşte certuri" 0/rov. : J@-JP2.

C*3*C '* ;7#'*L

ependentul se$ual va deveni şi foarte critic şi acuzator faţă de cei din %ur.

in moment ce s-a plasat pe un piedestal! prin procesul de negare! se

vede pe sine ca fiind incapail de vreun lucru rău. in nou! a admite că

este vulnerail în faţa falimentului sau imperfecţiunii ar însemna să a%ungă la realitatea acţiunilor sale. Aceasta face parte în intregime din

Qinselăciunea păcatului".

*n interiorul său! ăratul care a dezvoltat un mod de viaţă azat pe

gratificare se$uală ştie că ce face este greşit! deci se dezlănţuie cu critică

&mpotriva celorlalţi. *nsultele sale îi ţin pe ceilalţi mai pre%os de el!

facându-* astfel să se simtă mai ine cu privire la sine şi convingân du-i pe

alţii 0cel puţin în gândirea sa perversă2 el ei sunt mai vinovaţi decât el pentru

orice prolemă care s-ar ivi. Ca şerif in 4os Angeles! responsail de o inchisoare

de ma$imă securitate! am devenit adeseori administrator de %ustiţie ad-hoc. #u

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

petreceam mult timp c$arninând mizeria din propria mea viaţă! dar mii grăeam

să administrez pedeapsa unor întemniţaţi prolcrnatici pentru greşelile lor)

ependentul se$ual de asemenea se răzună pe cei dragi pentru a se auto-

apăra împotriva întreărilor lor instigatoare. acă este inaordail! nu va treui

să răspundă pentru acţiunile sale. acă soţia sa încearcă să-i pună întreări

despre propria viaţă! auto-apărarea sa vicioasă zdroeşte intenţiile ei cele mai

une! şi curând ea învaţă să tacă. *n fundul minţii sale! el ştie că firea sa este

"asul din mână"! dacă ea ar încerca să-i chestioneze comportamentul. Cu

siguranţă că 'olomon a înţeles hine lucrul acesta când a spus: "Cel ce mustră pe

un at%ocoritor îşi trage dispreţ! şi cel ce caută să indrepte pc cel rău se alege cu

ocară. #u mustra pe cel at%ocoritor! ca să nu le urască, mustră pe cel înţelept!

şi el te va iui)" 0/rov. D:E-'2.

(ăratul controlat de păcat va li adesea hipcrscnsiil la critică! e$agerând la

culme orice posiilă aluzie. &n permanenţă! sentimentul de ruşine pentru acţiunile

sale ii creşte sentimentul de lipsă de valoarea de sine. ar! in loc să vină la

crucea lui *sus Cristos cu cea mai mare nevoie a lui! decide să se ocupe el de ca!

încercând să creeze un sentiment forţat de valoare personală. /ăcatul lui se$ual

creează un ciclu vicios care provoacă furtuna distrugerii. Cu cât este mai mult

păcatul se$ual in care dependcntul se implică! cu atât sentimentul de ruşine este

mai profund şi are o părere tot mai proastă despre sine. uşinea pe care o simte

devine o compensează un individ incercind e$trem să de se sensiil. simtă Cum mai plin vom de vedea mândrie. în capitolul ominat şapte! de mândrie! o mare

parte din această aroganţă şi egocentrism dispare când ăratul acela incepe să

se smerească.

'am! e$iiţionistul! era aşa. &i era foarte ruşine de comportamentul său. eşi era

mândru şi arogant faţă de cei din %urul său! inăuntru se simţea ca un "ciudat".

1tia că-şi trădează soţia! dar în loc de a se umili in faţa ei! s-a făcut mai degraă

inaordail. 'am era atât de hipersensiil încât ea nu putea nici măcar mentiona

vreuna din greşelile lui. ar adevarul despre pacatul lui a iesit la lumina cand s-a dezvelit in fata prietenei cele mai une a sotiei.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

C;#3;4H4 7***

/acatul afecteaza oamenii in diferite feluri. *n general pacatul tinde sa amplifice

natura decazuta a omului. aca o persoana este prin natură

retrasă! păcatul o va

duce mai adânc in acea izolare. ar9 era sergent in fortele aeriene americane!

detaşat la o echipă de elită de elierar-

devenit tot mai retras faţă de toţi cei din %urul său. #u se putea sforţa nicicum să

ceară unei fete să iasă cu el Cu cât devenea mai acaparat de păcatul său se$ual!

cu atât mal mult ruşinea i-a distrus increderea in sine ca ărat. 3otuşi! el nu era

implicat in frecventarea saloanelor de masa% şi a arurilor deoarece el nu avea

nevoie de relaţii cu acele fete pentru a se distra, el avea nevoie doar de ani. 4a

urmă! o profundă ură pentru femei îl distrugea. 0oar după ce a venit la /*Fvl --

/ure 4ife inistries - câţiva ani mai târziu 1* il învăţat să se umilească! a putut

să se eliereze de ura lui.2

:. 7iind in Coreea mai mulţi ani! a

ulti

ăraţi

"rezolvă"

frustrarea

mizeriei

in

care

se

află

devenind

"eontrolon e$ageraţi". i încearcă să controleze fiecare detaliu al vieţii din %urul

lor. Chiar şi cea mai mică deviere de la dorinţa lor le provoacă agitare şi frustrare

enormă. 4en a fost un ărat care şi-a recunoscut nevoia de a intra în programul

de criză /ure 4ife pentru dependenţi se$uali. ar! avea câteva concepţii ciudate

despre cum ar treui sa fie viaţa lui acolo. iinn loc să vină în program! îrnlânzit de

păcatul său şi disperat după a%utor! a venit cu atitudinea de a se face totul aşa

cum vroia el e fapt! a şi trimis o listă cu "pretenţii" directorului programului)

;dată ce a intrat in clădirea organizaţiei! 4en a devenit tot mai frustrat pentru că

nu putea să-şi manipuleze mediul şi pe cei din Furul său! aşa cum era oişnuit s-a

facă. Atitudinea lui a fost de nesuportat pentru ceilalţi pacienţi. eşi dorca a%utor

şi incerca să se supună programului! pur şi simplu nu era gata să predea frâiele

vieţii sale in mâinile omnului. irectorul programului de criză i-a e$plicat în cele

din urmă cii atitudinea lui stătea in calea a%utorului pe care personalul de acolo

aordarea dorea sa i-l sa! acorde. aceasta eşi a fost directorul prea mult programului pentru 4en. a fost A ţâşnit lând afară şi drăguţ din irou în

val vârte%! plin de furie. /entru mulţi! o situaţie de felul acesta i-ar fi

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

aruncat peste punte şi &napoi în păcatul lor. ar! 4en şi-a luat o cameră la

hotel şi a analizat lucrurile. *n dimineaţa următoare! l-a sunat pe director

şi s-a smerit. * s-a permis să se &ntoarcă &n program! unde &n cele din

urmă a cunoscut o transformare totală în prezenţa omnului.

Charlie era o persoană cu totul altfel. #atura sa gregoriană şi iuitoare îl făcea unul din cei mai adoraili oameni pe care ai putea să-i

&ntâlneşti vreodată. #imeni nu ştia că era de fapt un "3om pândilă". /rin

urmare! era zdruncinat de un profund sentiment de vinovăţie şi umilire

pentru păcatul său secret. Charlie era departe de a fi un om mânios! şi nici

nu era introvertit sau osedat de a fi &n control. * era un om sociail care

părea să câştige ceva în viaţă prin simpla adrnirare şi afecţiune a celor din

%urul său. #atura sa iuăreaţă nu a slu%it decât ca mască pentru aroganţa

şi lipsa lui de respect faţă de orice fel de autoritate. e fapt! se scotea cu multe! chiar în propria iserică locală! pentru că oamenilor le plăcea de el.

Când Charlie a venit la programul de criză! umnezeu '-a ocupat foarte

atent de duhul lui încăpăţânat şi reel, şi după ce s-a smerit şi a devenit

mai soru! viaţa lui s-a schimat complet.

eşi

fiecare caz este diferit!

adevărata

natură

a

omului va

fi

e$acerată de păcatul său. /ăcatul! la fel ca răzoiul! scoate la suprafaţă

doar ce este mai rău în oameni. ăspunsurile oferite &n partea ultimă a

acestei cărţi te vor a%uta să suprimi vechea fire şi să micşorezi limitările

personale.

/AA#;*C

Hn alt fenomen cu care se confruntă dependentul se$ual este

paranoia! imaginaţia că alţii ştiu despre comportamentul lui secret. *mi

amintesc că o dată plecam de la o lirărie pentru adulţi! după ce comi-

sesem un act de poftă! când o maşină a poliţiei a trecut vi%elios pe lângă

mine în aceeaşi direcţie în care mergeam şi eu. &n gândirea mea distor-

sionată! îmi imaginam că sunt pe urmele mele) Altă dată! &n drum spre o

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

lirărie pentru adulţi! am văzut o maşină plină cu prieteni de-ai mei. Cu

toate cii am virat &n direcţia opusă lirăriei eram sizur că voi fi etichetat ca

pervers de atunci &ncolo. &n realitate! nici poliţia! nici prietenii nu aveau

nici măcar cea mai vagă idee despre ce se întâmpla.

3ed era foarte paranoic că oamenii ar şti secretul vieţii lui. ra convins că toţi colegii de serviciu ştiau despre comportamentul său

anormal. &şi descria în detalii foarte atente toate evenimentele de la ser-

viciu pentru a se convinge că ei ştiau. ra de asemenea foarte sizur că

politia il avea vizat douazeci si patru de ore pe zi. A fost nevoie discutii

indelungate pentru a-l convinge ca politia nu-si permitea sa puna echipe

de supraveghere pentru un e$iitionist)

/e lângă paranoia! dependentul se$ual trăieşte fiecare zi cu un

sentiment de profundă ruşine. ă simţeam ca cel mai mare ipocrit când

mergeam la iserică. 3ot timpul aveam sentimentul că cei din iserică

ştiau ce făceam eu &n secret. Când! &n cele din urmă! am început să

păşesc victorios! a fost un sentiment elierator să pot privi oamenii &n

ochi! ştiind că nu am nimic de ascuns. Cum descrie şi 'olomon: "Cel rău

fuge fără să fie urmărit! dar cel neprihănit &ndrăzneşte ca un leu tânăr"

0/rov. @@RR::JJ2.

3;A3 5H/H*4 'H#3 A7C3A3

'claviaSdependenţa se$uală transcende toate grupurile socioeconomice!

rasiale şi etnice. *deea de delicvent se$ual! care nu este decât un pitic ce

se târăşte şi iese la iveală de su olovani! a dispărut &n ultimii ani! pe

măsură ce tot mai multe personalităţi "respectaile" au fost descoperite &n

situaţii compromiţătoare. e fapt! cu cât un dependent se$ual este o personalitate mai respectailă &n viaţa socială! cu atât sentimentul de

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

ruşine va fi mai mare şi cu atât va fi mai mare frica de e$punere şi

descoperire:

e

asemenea!

dependenţa

se$uală

trece

dincolo

de

limitele

preferinţelor se$uale. #u toţi homose$ualii sunt dependenţi de un com-

portament se$ual compulsiv. Hnii trăiesc cu un singur partener şi nu simt nevoia de a se aventura &ntr-o viaţă cu mai mulţi parteneri. ar! de oicei

aceasta este o e$cepţie rară. Oornose$ualitatea! prin natura sa!

promovează varietatea se$uală. Oomosc$ualul care doreşte să 'e8

pocăiască de comportamentul său treuie să confrunte şi alte proleme

colaterale. Ani la rând. el s-a văzut pc sine ca fiind NhomoQ". Aceasta este

identitatea sa ca persoană. Când eram in mi%locul păcatului meu! mă

vedeam ca fiind un ărat normal. dar hiper-se$ual. ar! un ărat care a

fost implicat in stilul de viaţă homose$ual se vede mai întâi ca homose$ual şi apoi ca ărat. l treuie să-şi depăşească nu doar dependenţa se$uală!

ci sit şi spere că preferinţele sale se$uale se vor schima cumva. anierele

sale şi adeseori intreaga sa identitate treuie să fie transformate. ;are se

poate întâmpla cu adevărat+ Asolut) /romisiune schimării şi elierării de

păcat este chiar nucleul vangheliei. "eci! dacă 7iul vă face sloozi! veţi fi

cu adevărat sloozi" 0*oan R :2.

22 SSPPIIRRAALLAA

DDEEAADDEERRIIII

1iindcă, %ăcar că au cunoscut pe u%neeu, nu Iau proslăvit ca

u%neeu, nici nu Iau %ulu%it0 ci sau dedat la gândiri deşarte. şi

ini%a lor &ării price pere sa Întunecat. 2au &alit că sunt 3nelepi şi au

Înnebunit

po&tele ini%ilor lor0 aşa cii 3şi necinstesc singuri trupurile0 căci au sci%bat

e aceea, u%neeu ia lăsat pradă necurăiei, sâ ur%ee

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

În %inciună adevând lui u%neeu şi au slu4it şi sau 3ncinat&ăpturii În

locul 1ăcătorului, care este binecuvântat În veci! 5%in. in pricina

aceasta, u%neeu ia lăsat În voia unor pati%i scârboase0 căci&e%eile

lor au sci%bat 3ntrebuintarea&irească a lor Întruna care este Î%potriva

&irii0 tot ast&el şi bărbaii au părăsit Întrebuinarea &irească a &e%eii, sau

aprins În po&tele lor unii pentru alii, au săvârşit parte bărbătească cu

parte bărbătească lucruri scârboase şi au pri%it În ei Înşişi plata cuvenită

pentru rătăcirea lor. 1iindcă nau căutat să păstree pe u%neeu În

cunoştina *+*0 u%neeu ia lăsat În voia %inii lor bleste%ate, ca să&acă

lucruri ne3ngăduite

&ac ase%enea lucruri, sunt vrednici de %oarte, totuşi ei nu nu%ai că le

&ac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le &ac (7o%. *#$8$$, @P-@R! @2.

*# ACA'3A /;>*H#  'C*/3HA! putem vedea clar spirala

6i, %ăcar că ştiu otârârea lui u%neeu, că cei ce

descendentă a sclaviei se$uale. #icăieri altundeva in 'criptură nu este

contrastată mai viu nelegiuirea păcatului cu gloria lui umnezeu! Ce

tragic este când cineva a%unge să-4 cunoască pe umnezeu şi totuşi

rămâne in păcatul său se$ual) Hnii cresc în iserică! dar incep să se

mocirlească in păcat pentru că nu vor să se predea cu adevărat omnului.

#u la mult timp! cad cu capul in %os în marele ais al perversităţii. Altii au

fost ani intregi in sclavia păcatului inainte de a veni la omnul. Chemarea

ispititoare Adeseori acestia se aude vor din a%unge nou si persoana chiar mai este adânc uşor in atrasă păcat din decât nou inainte in păcat. de

convertire.

'e întâmplă ceva spiritual cu pacatosul care intoarce spatele luminii.

/etru a spus: !.&n adevăr. dacă! după ce au scăpat de intinăciunile lumii!

prin cunoaşterea omnului si ântuitorului nostru *sus Cristos! se încurcă

iarăşi şi sunt iruiţi de ele. starea lor de pe urmă se face mai rea decât

cea dintâi. Ar fi fost mai ine pentru ci să nu li cunoscut calea

neprihănirii. sfântă! care le decât! fusese după datâ. ce Cu au ei cunoscut-o! s-a întâmplat să ce se spune întoarcă zicala de adevărată: la porunca

8Cîinele s-a intors la ce vărsase8 şi 8scroafa spălată s-a intors să se

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

tăvălească iarăşi in mocirlâ" 0@ /ct. @:@K-@@2. *ndiferent dacă persoana

a crescut &n iserică şi a inceput să se implice &n păcat. sau a venit la

omnul şi apoi s-a reintors la vechile lui oiceiuri. este urmată schema

păcatului prezentată in omani capitolul J. 'unt şapte paşi in %os înspre

sclavia se$uală. Oaideţi să le vedem.

#HAH4 J: #AC;AA 54;** 4H* H#<H

"măcar au cunoscut pe fiul nu 4-au proslăvit ca umnezeu

/ierderea atitudinii de reverenţă şi închinare este primul pas in %os pe

spirala decăderii. Cind o persoană este rnântuită! el se îndrăgosteşte de *sus.

*sus devine "prima lui dragoste". acă acest nou credincios ar continua să

trăiască in acea dragoste pentru *sus! ar urma mulţi ani roditori. ar

omani J:@J descrie 02 persoană care a inceput să întoarcă spatele primei

lui dragoste. 7* continuă să facă aceleaşi ritualuri e$terioare ale unui

credincios! dar ceva il el se veste%eşte. îşi pierde sentimentul de adorare

pentru umnezeul care l-a rnântuit. Această răcirea a primei lui dragoste

este de a%uns pentru a permite ridicarea unui altar al idolatrici se$uale in

inimă! şi odată ce acesta a fost zidit! omul se va *ntoarce de la inchinarea

inaintea Hn lui alt umnezeu aspect este la vechea inchinarea natură inaintea plină perversiunii de mândrie poftei care începe se$uale. să

prindă putere. ;mul care a fost odată copleşit de conştienţa marii lui nevoi

de a-4 avea pe umnezeu îşi pierde acea "sărăcie sufletească" şi începe să

rnântuit! nu-i treuie mult până

ce învaţă câteva adevăruri spirituale pentru ca apoi să creadă că această

cunoaştere nouă l-a făcut un gigant spiritual. &nainte de a-şi da seama de

ceea ce se întâmplă! incepe să piardă acel sentiment de uimire 0şi frica ce

se înalte &n mândrie. ;dată ce cineva este

schemă îl însoţeşte2 oriilă pc de care autoglori&icare. l-a avut faţă de Cinstea umnezeu şi reverenta şi incepe pe care să dezvolte le merită o

doar umnezeu! sunt curând înghiţite de auto-înălţare! sau cum o spune

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

versiunea englezească Ting Fames: "nu 4-au glorificat ca umnezeu".

ragostea omului pentru sine înlocuieşte dragostea pentru umnezeu!

&ncrederea în sine ia locul credinţei în umnezeu. Auto-glorificarea

sustituie gloria care aparţine omnului. /rin urmare! începe îndepărtarea

de umnezeu.

#HAH4 @: /*A A3*3H*#** H4>H*3;A

"

nu 4-au proslăvit ca umnezeu! nici nu *-au ulţumit

"

;dată ce a fost făcut acel prim pas în %os! următorul este mai uşor. Al

doilea pas este neaducerea mulţumirii lui umnezeu - o atitudine de

nerecunoştinţă. /avel voreşte în mod special despre atitudinea pc care o au aceşti oameni faţă de umnezeu. 4ipsa recunoştinţei a fost cea care 4-

a înfuriat pe omnul in relaţia cu izraeliţii când ii călăuzea spre ţara

promisă. i erau nemulţumiţi de ceea ce le dăduse umnezeu. Au

"murmurat" împotriva omnului. Chiar şi după ce îi scăpase în mod

miraculos din mâinile cruzilor lor asupritori! au avut totuşi neruşinarea să

se plângă. Atitudinea lor de nemultumire aproape că 4-a dus pe

umnezeu la punctul de a-i anihila pc izraeliţi.

Această atitudine se furişează foarte sutil in viaţa unei persoane care îşi îndepărtează privirea de la umnezeu. ar dacă prezenţa minunată a lui

umnezeu nu le captează atenţia! cum ar putea fi ei mulţumiţi cu orice

altceva+ ; asemenea atitudine de nemulţumire îi duce pe oameni la

căutarea altor căi prin care să-şi satisfacă nevoile. Aceasta este o

atitudine foarte periculoasă însă! deoarece dacă proviziile e$traordinare

făcute de umnezeu nu sunt de a%uns pentru a atrage atenţia cuiva! oare

ce o va face+

Liaţa lui (ill este un e$emplu perfect de ce se întâmplă celui care trăieşte in nemultumire. Crescut intr-o familie creştină şi răsfăţat in multe feluri! şi-a

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

21

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

privit cu uşurinţă viaţa de creştin. îl iuea pe umnezeu! sau cel puţin aşa

credea el! şi dorea să-* slu%ească. ar nu era recunoscător pentru

mântuirea primită de la *! deoarece o privea ca fiind ceva normal pentru

că o avusese dintotdeauna. Cu trecerea anilor. (ill a început să dezvolte o

fascinaţie faţă de ideea unei relaţii homose$uale. 4a început! îndepărta

repede acele gânduri din minte. ar treptat! dorinţa lui a început să

câstige teren in inima lui (ill şi în cele din urmă şi-a părăsit soţia pentru a-

şi căuta un partener ărat. &n mintea lui! doar satisfacerea acestei

fantezii putea să-i satisfacă nevoile. (ill nu a%unsese să cultive o atitudine

de mulţumire faţă de umnezeu! aşa că a fost uşor înlănţuit intr-un păcat

de la care el se aştepta să oţină adevărata satisfacţie. upă câteva luni

petrecute în păcatul său! şi datorită rugăciunilor şi postului soţiei sale

devotate! (ill şi-a dat în cele din urmă seama că s-a lăsat &nşelat de o

minciună. A văzut goliciunea stilului de viaţă "homo" şi s-a &ntors acasă:

#HAH4 : *#*A &#3H#CA3A

sau dedat &a ganduri. deşarte. şi ini%a lor

&ără pricepere sa Întunecat. 

Când cineva! in mnna lui! întoarce spatele lui umnezeu! el devine vulnerail gândirii fireşti. /avel a spus: "s-au dedat la gândiri deşarte! şi

inima lor fără pricepere s-a intunecat" 0om J:@J2. Acesta priveşt e &n %ur

căutând ceva care să-i ofere semnificaţie &n viaţă! ceva care să-i ofere

plăcere şi satisfacţie! apoi îşi lasă mintea să speculeze! să viseze şi să-şi

imagineze.

/entru dependentul se$ual! viaţa imaginară devine dominată de

aventuri şi relatii e$traordinare cu alţii. /oate că totul a început la vârsta

adolescenţei prin răsfoirea unei reviste /lavoI! prin umplerea minţii cu imaginatii despre relatii se$uale cu toţi acei parteneri aparent deschişi.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

22

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

'au poate că a fost o e$perienţă homose$uală din tinerete cu un prieten

care l-a introdus în lumea se$uală. &n cazul lui (ill! cum se întâmplă cu

mulţi ăraţi! totul a început cu un simplu gând plin de poftă. *ndiferent

unde ar începe! drumul acesta duce într-o singură direcţie! iar aceasta

este pe panta alunecoasă înspre întuneric. in nefericire! mulţi nu se mai

întorc niciodată de la această cale.

ste de asemenea important de oservat modul în care întunericul începe

să pună stăpânire peste inima acelei persoane. /unctul pivotal din viata

unei astfel de persoane este când începe să se lase pradă imaginaţiilor

amăgitoare. Liaţa lui (ill este un un e$emplu de persoană care a permis

fanteziei să preia controlul mintii sale! de fapt permiţând ca mintea să-i fie

controlată de forţe demonice

/ână acum! la păcatul acest punct! începe (ill să-şi a fost e$ercite cel care controlul şi-a iniţiat asupra paşii vieţii spre lui! întuneric. control e pe

care el singur l-a invitat. &n mod voit! el a luat decizia de a-4 pune pe

umnezeu pe locul al doilea! alegând să nu-* fie mulţumitor! hotărând să

speculeze cu privire la alte lucruri şi nu la cele ale omnului! pierzând

astfel controlul. &ntunericul i-a zdroit astfel inima şi dintr-o dată (ill a

dispărut în comunitatea de homose$uali. Atunci! păcatul a avut frâie liere

în viaţa lui.

/avel voreşte despre pericolele unei astfel de situatii:

eci! păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să

nu mai ascultaţi de poftele lui. 'ă nu mai daţi în stăpânirea

păcatului mădularele voastre! ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci

daţi-vă pe voi înşivă lui umnezeu! ca vii! din morţi cum erati, şi

daţi lui umnezeu mădularele voastre! ca pe nişte unelte ale

neprihănirii

ascultaţi! sunteti roii aceluia de care ascultaţi

J!J2.

#u ştiţi că! dacă vă daţi roi cuiva! ca să-*

+ 0om. :J@-

Aceste cuvinte aspre voresc despre puterea pe care putem să o dUm

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

păcatului în vietile noastre. ;dată ce păcatul este stăpân peste L*aţa unei

persoane! întunericul domină, unde domneşte întunericul! forţele

nelegiuite domină şi controlează.

;dată ce mintea unei persoane devine controlată de păcat! aceasta

devine tot mai insensiilă la vocea uhului 'fânt. &ntr-o altă epistolă!

/avel foloseşte termeni asemănători ca în capitolul * din omani pentru a

descrie acest fenomen.

*ată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în omnul: să nu mai trăiţi

cum trăiesc păgânii! în deşertăciunea gândurilor lor! având mintea

întunecată! fiind străini de viaţa lui umnezeu! din pricina

neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. i şi-au

pierdut orice pic de simţire! s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc

cu lăcomie orice fel de necurăţie 0fes. P: JE-JD2.

&ntunecimea minţii înseamnă lipsa luminii în gândirea unei persoane. Cu

cât cineva cedă tot mai mult în faţa puterii păcatului! cu atât se

împietreşte mai mult faţă de umnezeu. '-ar putea să continue să

frecventeze iserica! să cânte cântările de închinare şi chiar să se ucure

de o predică ună! dar în %urul inimii lui va e$ista un nor gros de

împietrire! care îl împiedică să si%tă îndemnul uhului 'fânt la pocăinţă.

Cu cât cineva păcătuieşte mai mult! cu atât impietrirea sporeşte. &n cele

putea din urmă! vedea acea adevărul. persoană eşi se este va simţi posiil atât ca de încă împietrită să mai înţeleagă încât nu adevărul va mai

doctrinar! Adevărul a fost închis afară din inima lui.

#H=H4 P: 'H/*AA AL=H4H*

"'-au fălit că sunt înţelepţi şi au înneunit."

/avel spune că aceşti oameni "înăduşe adevărul în nelegiuirea lor" 0om. J: JR2. 4iteralmente! aceasta înseamnă a ţine adevărul su picior! sau a

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

suprima. *deea aici este că umnezeu încearcă disperat să disperseze

întunericul din gândirea lor cu lumina lui *sus. ar! în interiorul acelei

persoane se ridică ceva ce-i face să intoarcă spatele adevărului. uhul

'fânt continuă să aducă ganduri convingătoare în mintea acelui om! dar

el îşi închide urechile. l nu vrea să audă vocea omnului pentru că ştie

că aceasta ar însemna să renunţe la ceea ce-şi doreşte. Astfel! nu doar că

adevărul este ignorat! dar amăgirea intră în scenă. Hrmătoarele sunt

afirmaţiile tipice pe care şi le spun cei amăgiţi pentru a-şi %ustifica păcatul

sau pentru a-l rezolva.

U%blu cu u%neeu. oar că a% o %ică proble%ă. " Aceasta este

mentalitatea cuiva care doreşte să micşoreze greşul păcatului lui pentru a

putea să şi-l păstreze. Oaideţi să privim de e$emplu la răul monstruos al

pomografiei. Chiar şi cel care nu a mers mai departe de a se uita

ocazional la pomografie şi a se mastura! el totuşi îşi dedică viaţa şi

mintea nelegiuirii. #imeni care se uită la pomografie nu umlă cu

umnezeu) (ăratul acela s-ar putea să aiă e$perienţe ocazionale cu

omnul! dar cum vom vedea mai târziu în această carte! cu siguranţă el

nu umlă cu omnul. l doar îşi flatează propriul eu! înşelându-se singur.

9o%entan, trec printro perioadă di&icilă. :oi ieşi eu şi din asta.

"

Aceasta este o persoană care pur şi simplu mai aşteaptă până să se

/roail pocăiască! că crezând el nu-şi că dă poate seama s-o că păcatul sfârşească se$ual cu păcatul este un când monstru doreşte. care

creşte direct proporţional cu hrana pe care o primeşte. Cu cât ăratul

acela se lasă tot mai mult momit de păcat! cu atât va pretinde tot mai

mult. "

mântuirii" 0@ Cor. :@2. Cu cât o persoană amână mai mult pocăinţa! cu

atât este mai puţin proailă pocăinţa sa de păcat.

*ată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua

5% Încercat să %ă las. 5% 3ncercat să ur%e paşii descrişi de

3nainte. această carte. ulţi ;u ăraţi sa sci%bat care au ni%ic. oscilat 2unt între la dragostea &el de dependent lor pentru ca

umnezeu şi pasiunea lor pentru păcat au crezut sincer că au făcut tot ce

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

se putea face pentru a găsi elierare! dar pur şi simplu nu a mers. Cei

oneşti cu ei înşişi recunosc că au făcut doar eforturi în%umătăţite de a

schima lucrurile. ste posiil chiar să încerce să se convinsă incercat cu

adevărat! dar adevărul este că nu au făcut-o.

3im a fost un astfel de e$emplu. * avea o adevărată ogăţie de

"cunoştinţe ilice mintale" şi cunoştea adevărul. Când i-am spus că

treuia să pună cu credincioşie în aplicaţie principiile acestei cărţi în viaţa

sa de fiecare zi! el a insistat că a făcut-o! dar fără nici un rezultat. A plecat

de la /ure 4ife inistries fiind convins că avea nevoie de terapie specială

pentru a rezolva această situaţie. upă ce a pierdut câţiva ani! s-a întors

înapoi la noi! intr-o stare mai rea decât când plecase. Atunci! a recunoscut

că nu încercase cu adevărat să facă lucrurile aşa cum o cerea umnezeu.

4a inceput! el se amăgise crezând ceea ce vroia să creadă.

!.

naturale. 9asturbarea este proviia &ăcută de u%neeu pentru %ine

până ce %ă voi căsători. " Hnii dintre cei mai ine cunoscuţi psihologi

creştini ai Americii au spus că masturarea este o funcţie normală care!

dacă nu este dusă şi in căsătorie! de oicei se dovedeşte a ti cu totul

inofensivă.) Cred că această afirmaţie a fost făcută pentru a alunga o

parte din vinovăţia şi condamnarea care o însoţesc! 3otuşi! un lucru nu

u%neeu Înelege eâ sunt bărbat şi că a% anu%ite

.pasiuui

.

poate simtă fi vinovaţi. trecut cu acă vederea masturarea sau acceptat este pentru ceva a normal nu face pentru pe unii să ăraţii se

necredincioşi! nu înseamnă că este acceptailă în ochii unui umnezeu

sfânt) Aceste pasiuni "naturale" sunt numite "poftele firii". Cum vom

descoperi mai târziu în această carte! omnul! în îndurarea 'a! ne-a dat

răspunsurile de care avem nevoie pentru a irui asemenea dorinţe fireşti.

ar umnezeu nu acceptă! nici nu o va face vreodată! gratificarea

firească şi egoistă a rnasturării. * a creat se$ualitatea ca mod prin care

doi oameni căsătoriţi să-şi e$prime dragostea unul pentru celălalt şi să se ucure de satisfacţie reciprocă. &n afara acestui conte$t! se$ul devine

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

ceva murdar şi nelegiuit. e e$emplu! la ce se gândeşte un ărat când

se masturează+ asturarea se azează pe poftă şi fantezie! nici una

din acestea nefiind acceptate de umnezeu. ai mult! masturarea este

cea care deschide uşa pentru sclavie îndelungată. A incerca să o %ustifici

spiritual nu înseamnă decât auto-amăgire adiţională.

#H=H4 B: 4A#>H4 ' '3V#5

e aceea, u%neeu ia lăsat pradă necurăiei. să ur%ee

po&tele ini%ilor lor

tru rătăcirea lor#

şi au pri%it in ei 3nşişi plata cuvenită pen

/e măsură ce un ărat îşi continuă căutarea satisfacerii fanteziilor

se$uale! va pierde descoperă puterea de că a-l fiecare satisface. păcat /e în măsură care se ce implică se răsfaţă în cele în mod din urmă repetat îşi

într-o anumită rutină! ispita este mai mică deoarece actul păcătos îşi

pierde capacitatea de a-l satisface. ;dată ce s-a lăsat pradă necurăţiei

poftei! nimic nu-l mai satisface. Ci va plon%a de la un nivel de întunecime

la următorul până când va a%unge să fie saturat de comportament ruşinos.

/ăcatul îşi strânge legăturile.

ai întâi! dependentul doreşte din ce în ce mai mult o anumită

activitate. /oate fi vora de curvie! masturare şi aşa mai departe. ;dată ce actual se$ual iniţial începe să-şi piardă atractivitatea! dependentul va

încerca să menţină nivelul ridicat de e$citare cu care s-a oişnuit prin

creşterea frecvenţei acestui comportament al său. e fiecare dată când

vrea mai mult! cleştele păcatului se strânge mai tare. Cu cât o face mai

mult! cu atât vrea mai mult.

ar în cele din urmă! repetiţia nu va mai fi de a%uns pentru a-l ţine

pe ărat interesat. Acesta va începe să dorească ceva mai întunecos! mai

degradant! mai interzis şi mai nelegiuit. &ncepe să fie împins să-şi recapete e$ueranta pe care o simţea înainte! la începutul vieţn sale

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

păcătoase. #eoprit de vreo frică de consecinţe! singurul lui ţel este

plăcerea.

acă odată era mulţumit să se uite prin revista Pla<bo<, acum se

simte atras spre pornografie adevărată. '-ar putea ca înainte să fi respins

total ideea homose$ualităţii! dar acum se simte atras de ea. 5ândul că

soţia lui s-ar culca cu un alt ărat ii aducea repulsie în trecut! dar isi

permite sa fantezieze despre aceasta. ;data ce o persoana trece ariera

fanteziei si recurge la fapte! el descopera ca vede altfel lucrurile. La

începe chiar să aiă gânduri direct opuse faţă de ceea ce ştle că este

corect şi ine. e e$emplu! s-ar putea să înceapă să gân dească că

femeile vor în realitate să aiă relaţii se$uale imorale! dar se simt inhiate

de restricţiile impusc de societate. ;dată ce ăratul a%unge la acest punct!

viaţa lui incepe imediat să fie guvernată aproape în e$clusivitate de

păcatul său. 4 ăratul nu se mai poate considera ca fiind capail de a

lua decizii corecte! iar viaţa lui este pe punctul de a se mina. /lăcerile

păcătoase ii domină de acum mintea. Ca urmare! sufletul lui primeşte

răsplata re care o merită din plin.

#HAH4 : /A3

1iindcă nau căutat sa pâstre)e pc u%neeu iri cunoştina lor

u%neeu ia lasat in voia %intii lor bleste%ate, ca ss &acă

lucruri ne3ngăduite. 

Hna din realităţile îngrozitoare despre această fiinţă! *ehova! căreia

&i slu%im! este că l va da oamenilor ceea ce au demonstrat că-şi doresc.

4ucrul acesta poate fi văzut din nou şi din nou în 'criptură. 5ândeşte-te la

vremea dezvăluie *n căile care 'ale izraeliţii minunate! hoinăreau dar în prin schim pustiu. ei umnezeu au cerut! în încerca repetate să le

rânduri! să aiă parte de stilul firesc de viaţă din gipt. i nu au vrut să fie

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

elieraţi din intunericul giptului până ce nu au plătit preţul sclaviei. ar!

chiar şi după aceea. *si aduceau cu plăcere şi nu cu groază aminte de

vremea petrecută in ţara #ilului. 4e era dor de "oalele cu carne" din

gipt. !!8Cine ne va da carne să mâncărn+ Căci noi o duceam ine in

gipt)8

8/entru ce am ieşit noi oare din gipt+8" 0#um. *l: JR! @K2.

upă ce îndurase această atitudine indea%uns! în cele din urmă

umnezeu '-a mâniat şi a spus: "Aveţi să rnâncaţi carne nu o zi! nici

două zile! nici cinci zile! nici zece zile! nici douăzeci de zile! ci o lună

întreagă! până vă va ieşi pe nări şi vă veţi scâri de ea! pentru că n-aţi

ascultat de omnul" 0#um. JJ: JD2. 4i s-a dat e$act ceea ce doreau.

umnezeu este e$trem de îndelung-rădător cu poporul 'ău! dar vine o

vreme când! dacă aceştia continuă să se opună indemnurilor 'ale şi

insistă *n păcat! l îi va lăsa pradă dorinţelor lor. e trei ori în acest

capitol din omani găsim cuvintele: "umnezeu i-a

"

7raza aceasta este traducerea cuvântului grecesc paradido%ai, care

înseamnă literalmente a trăda pe cineva sau a renunţa la cineva. &l găsim

în cuvintele folosite de *uda când a spus marelui preot: !!8Ce vreţi să-mi

daţi şi- 4 voi da în mâinile voastre+8" 0at. @: JB2. *sus a folosit acelaşi

cuvânt în descrierea zilelor din urmă: "Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi"

0at. @P:D2. &nsemnătatea e$actă a acestui cuvânt! aşa cum este el

folosit în conte$tul din omani capitolul J! este aceasta:

acă insistaţi să rămâneţi în păcat! va veni vremea când umnezeu vă va

lăsa pradă puterii duşmanului.

/ortretul pictat aici este acela

al unui trădător

lăsat la mâna

duşmanului pentru a se apăra singur. Cel care 4-a părăsit pe omnul! se

vede pe sine ca fiind cel părăsit. Ceea ce este descris aici de apostol nu

este atât acţiunea de a preda pe cine altcuiva! ci mai degraă retragerea

umnezeu protecţiei oferită &şi retrage de harul cineva de unei a-l apăra persoane. împotriva &n păcatului. cazul credinciosului! ai mult

decât îşi dau mulţi seama! umnezeu! prin harul 'ău! îi păzeşte pe

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

oameni de la a se arunca în păcat. espins prea des! acest har protector

este retras în cele din urmă! şi persoanei i se permite ceea ce a

demonstrat că-şi doreşte. Aceasta nu înseamnă că unmezeu a renunţat

complet la el! ci că mustrarea uhului 'fânt nu-l mai afectează. intea lui

nu mai gândeşte ine, gândirea lui a devenit sucită. 7ace lucruri care sunt

literalmente neuneşti pentru că mintea lui a fost coruptă.

#H=H4 E: /4*#  3;A3= #CH=>*A

6i,

%ăcar că ştiu otărârea lui u%neeu, că cei ce &ac

ase%enea lucruri, sunt vrednici de %oarte, totuşi

le &ac

4ăsat de unul singur! păcătosul se afundă în păcat. Arzând cu o flacără

intensă de poftă! se vede *n imposiilitatea de a se mai stăpâni. 'e

afundă tot mai adânc în mocirla depravării. #imic nu mai este prea

grotesc! prea ruşinos sau interzis. /aharul nelegiuirilor este acum plin.

/ăcatul a primit stăpânire deplină asupra vieţii acelui ărat. &n loc să

radieze de dragoste pentru *sus! ăratul miroase a depravare. 'ingurul

lucru ce il ţine pe poziţie este ce i-a mai rămas din frica de umnezeu

sau posiila pierdere a celor dragi.

A%ungând la acest punct! se ucurii de compania celor care trăiesc in

acelaşi fel de degradare. &şi împărtăşesc dorinţele necurate. 1i nu doar că

depravate se ucură ale de celorlalţi. prezenţa Cu celorlalţi! toţii au găsit ci aproă o cale cu de a-şi toată raţionaliza ardoarea stilul actele de

viaţă. /erverşii povestesc despre faptul că au "cura%ul" să iasă să se

distreze! în timp ce întreaga societate este prea inhiată. Oomose$ualii se

conving unii pe alţii că "aşa s-au născut". /edofilii pretind că copiii îşi au

propria lor personalitate şi au dreptul de a decide dacă vor sau nu să *acă

se$. 'e pun în compania altora care &i vor a%uta să fugă de

responsailitatea pentru păcat şi vor spri%ini modul lor de gândire. Cu toţii

au mută. întrecut Au permis orice limită. întunericului inţile să lor stăpânească au devenit depravate! în vieţile lor, iar aşadar! conştiinţa sunt lor

plini de toată necurăţia.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

Această &ntreagă porţiune din 'criptură este asemenea unei săgeţi gigant

îndreptate in %os. *sus a spus: !.Adevărat! adevărat! vă spun că oricine

trăieşte în păcat! este ro al păcatului" 0*oan R:P2. /avel a spus: "#u ştiţi

că! dacă vă daţi roi cuiva! ca să-* ascultaţi! sunteţi roii aceluia de care

ascultaţi! fie că este vora de păcat! care duce la moarte! fie că este

vora de ascultare! care duce la neprihănire+8 0om. : J 2. 'olomon a

spus: "Cel rău este prins in inseşi nelegiuirile lui şi este apucat de

legăturile păcatului lui" 0/rov. B:@@2. *ar psalmistul a spus: "Cei ce şedeau

in &ntuneric şi umra morţii! tră-iau legaţi în ticăloşie şi &n fiare! pentru că

se răzvrăti seră &mpotriva cuvintelor lui urrmezeu! pentru că

nesocotiseră sfatul Celui /rea inalt" 0/s. JKE: J K- JJ2.

Ar putea e$ista un portret mai groaznic al sclaviei decât acela al

credinciosului care se

urmăreşte satisfacţia poftelor acesteia+ #u e$istă nici o sclavie mai rea

decât pofta. ste imposiil să-i satisfaci pretenţiile. /ăcatul nu este

mulţumit niciodată.

idolului senzualităţii interioare şi! *n e$terior!

închină

!! EELLEE

PPAATTRRUU ""##TTII$$EE PPRRIINNIIPPAALLEE

'olomon dă patru motive pentru se$ ilicit. &n acest capitol vom

analiza fiecare din aceste motive în detaliu.

#H=H4 J: *#3<*'H4

.;ebunia este o &e%eie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie ni%ic. =a şade totuşi la uşa casei sale, pe un scaun, pe 3năli

%ile cetăii, ca să strige la trecătorii, care %erg pe calea cea

dreaptă# >Cine este prost , să vină aici!> Iar celui &ără %inte 3i ice# 5pele &urate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plă

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

cută!> =l %i ştie că acolo sunt %orii şi că oaspeii ei sunt i>n văile

'ocuinei %orilor 0/rov. D: J-JR2.

&n acest pasa%! 'olomon face o ilustraţie e$celentă a primului motiv:

interzisul. * ne arată o prostituată care stă pe pragul uşii pent*H a atrage

pe ăraţii neştiutori. 'olomon ne spune că cei simpliSoişnuiţi vor fi

prinşi &n cursa ei. Cuvântul eraic folosit aici pentru simpluSoişnuit este

peti. /otrivit teologilor: "*deea transmisă prin verul de ază este de 8a fi

deschis! spaţios! larg8 şi s-ar putea referi la omul imatur sau simplu!

deschis la tot felul de implicări! deoarece nu a dezvoltat un simţ al

deoseirii &ntre ine şi rău." J Această definire descrie perfect felul meu de

a fi cândva. ram &ntotdeauna descis să &ncerc e$perienţe noi! indiferent

de pericolele sau posiilele consecinţe. acă ceva era interzis! era cu atât

mai ine.

Hna dintre caracteristicile cele mai captivante ale se$ului ilicit este natura

sa interzisă. Aparent! cu cât este mai interzis! cu atât pare să fie mai

atractiv. Acesta este unul dintre motivele pentru care ăratul creştin

căsătorit dependent de se$ simte nevoia de a fi &n prea%ma altor femei.

#u ar treui s-o facă. ste Ndincolo de limite". eci! pentru creştinul care

se simte dornic să trăiască o viaţă sfântă şi se luptă continuu să se

această împotrivească cauză. dorinţelor orind ceea cărnii! ce estc ar interzis putea fi face e$trem parte de din greu natura tocmai căzută din a

omului. &ncearcă doar să laşi un copil de patru ani singur într-o cameră cu

o cutie pe care i-ai spus să nu o deschidă)

5eneza relatează cum va a fost ispitită să mănânce fructe dintr-un pom

interzis de umnezeu. Aparent! pentru că era interzis! era mai de dorit.

3ot aşa este şi cu se$ul! cu cât este mai interzis! cu atât este mai dorit.

Acesta este unul dintre lucrurile care ii e$cită pe ăraţi. acă ştie! fără

îndoială! oişnuită. că ar poate dacă seduce o femeie o femeie! ** provoacă! de oicei apoi aceasta pretinde va că fi doar nu e o interesată e$citare

să se culce cu el! devine e$trem de incitat. 'impla intreare din mintea

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

2

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

lui! dacă ca va ceda sau nu! este îndea%uns pentru a-l ţine fascinat. ulţi

oameni sunt împiedicaţi să nu caute "interzisul" fie de morală! fie de legile

guvernamentale! fie de legile divine. Altfel! oamenii nu ar putea să se

aţină. in nou! aceasta se datorează naturii căzute a omului. Această

motivaţie intră în mod special in %oc in cazul violatorilor! pedofililor! a celor

care îşi asumă unele liertăţi indecente şi a Nhoinarilor" 03om pândilă2!

Liolatorul! deşi motivat de o atitudine de putere şi mânie! vrea să aiă

ceea ce este nedrept. Lede o femeie mergând pe stradă! iar ideea de a o

stăpâni! forţând-o să facă ce vrea el! &* e$cită imediat. a nu este de

acord ca el să se ucure de tandreţea ei! deoarece aceasta este pentru

ăratul ales de ea. orinţa de a lua ceea ee lH* i se cuvine este o forţă

puternică! motivatoare in viaţa lui. Altfel! ar plăti o prostituată care să-i

permită s-o

să ia cu forţa ceea ce nu-i aparţine.

aI era un violator. * a recunoscut că violase câteva temei inainte de a fi

fost prins. 'atisfacţia de a se simţi stăpânul acelor femei! chiar dacă pentru

un timp foarte scurt! l-a motivat. #ici una din aceste femei nu era atât de

frumoasă încât trebuia s-o aiă şi nici nu fusese foarte e$citat se$ual incat

să simtă că treuia neapărat să aiă se$ cu acea femeie. &n schim! era

vora de stimularea crescută pe care o simţea gândindu-se la ideea de a

ar cum aceasta ar diminua e$citarea! el preferă

stăpânească.

pe trupul ei. l dorea pur şi simplu să se

ucure de ceea ce ii era strict interzis.

1i el caută ceea ce îi este interzis! dar nu stăpânirea asupra altuia este

ceea ce îl e$cită. e fapt! aproape întotdeauna acesta va încerca să

câştige ceea ce vrea prin convingere! amăgire sau mituirea victimelor

stăpâni o lemele şi a fi

stăpân

sale. l nu este interesat să lupte pentru ceea ce doreşte, el tân%eşte după

victime dornice. otivul lui constă in simpla prezenţă a celui mai interzis

lucru al societăţii noastre: un copil. l nu se opreşte în loc să-şi analizeze

se$ual sentimentele. de un copil. l nu-şi oar face ştie timp că este. să se ar gândească de ce+ e de ce ce pielea se simte unei atras fetiţe îl

e$cită mai mult decât cea a unei femei perfect mature+ /entru că este

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]



La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

interzisă. Cu cât copilul este mai tânăr! cu atât este mai interzisă fapta.

Aceasta este forţa care îl pune în acţiune pe pedofil.

Hrmătorul tip de dependent incitat de interzis este ăratul căruia îi place

să-şi permită anumite liertăţi indecente cu femeile! mai ales in locurile

înghesuite. *ntenţionat se plasează in spaţii înghesuite cu femei. Ar putea

fi vora de un autouz aglomerat sau statul la rând. Acesta îşi va plănui

cu atenţie sosirea să fie in acelaşi timp cu o femeie pe care o alege

dinainte. acă este norocos! autouzul va vira rusc! iar el se va "freca"

intenţionat de ea. '-ar putea chiar să fie destul de rav încât să-şi ţină

mâna în aşa fel încât aceasta să atingă vreo parte a trupului ei.

&n cele din urmă! căutătorul cel mai perseverent al interzisului este

Nhoinarul". Acesta va petrece ore întregi plimându-se prin cartiere

căutând fereastra perfectă prin care speră să vadă "ceva". Chiar şi o

scurtă "privelişte" de piele merită aşteptarea.

'ă-* luăm pe (o de e$emplu. l conducea o vreme prin cartier căutând o

posiilă astfel de fereastră. Ceea ce-l e$cita cel mai mult era că putea să

urmărească pe cineva în activităţile oişnuite! fără ca acea per'oană să

ştie. Anticiparea că ar putea vedea pe cineva dezrăcându-se sau făcând

se$ îl ţinea nemişcat la fereastră. e ce nu mergea direct la un ar de

striptease+ (o era fascinat de interzis.

#H=H4 @: 'A3*'7ACA H4H*

=le te vor &eri de &e%eia stricată, de li%ba ade%enitoare a celei

străine. ;o po&ti În ini%a ta pentru &ru%useea ei şi nu te lăsa

ade%enit de pleoapele ei. Căci pentru o &e%eie curvă, o%ul

a4unge de nu %ai ră%âne decât cu o bucată de pâine. şi &e%eia

%ăritată Întinde

ia &oc În sân. &ără să ii se aprindă ainele? 2au poate %erge

o cursei unui su&let scu%p. Poate cinev a să

cineva @R2. pe cărbuni aprinşi, &ără săi ardă picioarele? 0/rov. :@P-

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

Cel de-al doilea factor motivator asociat cu se$ul ilicit este satisfacerea

eului. Atenţia unei femei frumoase poate foarte uşor aprinde interesul

aproape oricărui ărat. 7emeile sunt şi ele adeseori vulneraile în faţa

acestei ispite. (ăratul care vizitează prostituate cade adesea în această

cursă a diavolului. l nu se gândeşte la faptul că prostituatele nu fac decât

să %oace teatru pentru anii lui. l ştie lucrul acesta în suconştientul său!

dar nu-i pasă. Lrea să fie oservat. Lrea să se simtă dorit. Lrea să se

simtă ărat adevărat. /rin urmare! ea este un instrument de măgulire a

eului lui! a%utându-l să se simtă ine şi viril în acelaşi timp - ineînţeles!

pentru o anumită sumă de ani. eşi nu este decât teatru! el este gata să

plătească! doar pentru felul în care ea îl face să se simtă.

/entru dependentul se$ual! prostituata încura%ează ideea de grandoare

cum adâncul că "eşti sufletului! un om special el se simte pe care inferior nimeni şi nu-l supra-compensează apreciază". &n realitate! pentru în

aceasta %ucând ca şi cum ar fi mai "mare" decât este. Cuvintele

măgulitoare ale prostituatei ameliorează temporar eul lui fragil. l se

simte mai ine cu privire la sine pentru o vreme: totuşi! aceasta este de

scurtă durată pentru că nu schimă sentimentul lui profund de

inferioritate. /entru un ărat care se vede de neiuit! o "întâlnire" cu o

prostituată care ştie să vorească "dulce" este asemenea unei "doze" care

(ăratul îi îmunătăţeşte care odată stima era de un sine. Non Fuan"! a a%uns să se amăgească că

seducerea unei femei îl va face să se simtă mai ine cu privire la sine. l

şi-a imaginat că "cucerirea" unei femei îi va convinge pe alţii cât de dorit

este el. &mi amintesc de multe ocazii când mă trezeam *n dimineaţa

următoare alături de o altă femeie! simţindu-mă ca şi cum aş fi fost în

vârful lumii. Actul se$ual *n sine fusese eventual mediocru! dar reuşisem

să posed trupul ei prin farmecul meu. Cel care urmăreşte femei simte că a

7emeia realizat ceva aflată important! *n păcat se$ual cum ar s-ar fi o atingere putea să de treacă curea. printr-o asemenea

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

rutină din motive puţin diferite. a! asemenea afemeiatului! iniţiază

comportamentul său pentru a-şi spori sentimentul de valoare de sine.

iferenţa este că ea încearcă şi să-şi satisfacă nevoia de a se simţi iuită.

a s-ar putea să simtă sau nu plăcere *n se$. Ceea ce este cel mai

important pentru ea este să aiă o e$perienţă care s-o facă să se simtă

dorită ca femeie. Hn caz de felul acesta este artha! care s-a aruncat în

pat cu diferiţi ăraţi de mai multe ori. a fusese violată! molestată ca

fetiţă şi a%unsese să se vadă foarte murdară şi nevrednică de dragoste

adevărată. a credea că singura ei valoare ca om era să-i satisfacă pe

ăraţi, deci asta şi făcea. &n adâncul sufletului! ea încerca să doân-

dească auto-acceptare prin satisfacerea ăraţilor. acă reuşea să-i facă

să o aprecieze! se simţea oarecum mai ine cu privire la sine.

satisfacerii &n timp ce cei eului! care mai urmăresc sunt şi femei alţii care sunt le victimele cad victime. principale &n gândirea ale ispitei lor

sucită! un violator! un pedofil sau un e$hiiţionist îşi vor satisface eul prin

activităţile lor de imaginare a faptului că victimele lor savurează

e$perienţa. 7ilmele pornografice care arată cum unele fete sunt violate şi

cărora începe treptat să le placă îi poate face pe unii ăraţi să se simtă

îndreptăţiţi sau chiar să-i a%ute să-şi %ustifice comportamentul lor pervers.

i presupun că victimele lor vor răspunde în acelaşi fel- rezistând la

ai început! este dar o persoană în cele din care urmă este plăcându-le amăgită de ceea duşman ce li în se această face. minciună de

satisfacere a eului. Această persoană nici măcar nu este un dependent

se$ual şi poate avea o relaţie aparent minunată cu umnezeu şi chiar să

nu fie conştientă că are această prolemă. ă refer la o fată oişnuită

care a devenit "dependentă" de a fi oservată de ăraţi. Astăzi! femeile

sunt e$traordinar de presate de societatea *n care trăim 0prin mass-media

şi reclame2 să arate provocatoare! se$I şi atractive pentru ăraţi.

Concurează între ele ca să arate mai la modă şi să atragă privirile cât mai

multor ăraţi!

ste într-adevăr păcat că o asemenea întrecere are loc tot

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

mai mult în iserică. ste uneori şocant să vezi ce haine poartă fetele

creştine. in nefericire. ele au permis lumii să-şi impună sau chiar să

înlocuiască principiile lor morale! pentru simpla dorinţă de a atrage atenţia

ăraţilor. 'e$ul ilicit şi atenţia se$ului opus nu au împlinit şi nici nu vor

împlini nevoile de ază ale cuiva. oar acceptându-ne pe noi înşine aşa

cum ne acceptă şi umnezeu! putem e$perimenta adevăratul sentiment al

valorii de sine. Acesta vine pe măsură ce învăţăm să-*. iuim pe

umnezeu şi să iuim pe alţii.

7ran9 Worthen scrie:

*maginea pe care o avem despre n;* înşine este de o importanţă

vitală în procesul de schimare. Aceasta este! totuşi! întreţesută

în imaginea pe care o avem despre umnezeu şi despre alţii.

/ână când nu avem o relaţie personală cu umnezeu! iuindu-4

şi având încredere în l! nu putem să ne relaţionăm ine la

ceilalţi. #u vom avea acea dragoste reală de împărtăşit. oar

când *l iuim pe umnezeu şi împărtăşim dragostea 4ui! ne

simţim ine cu privire la noi înşine. &ntr-un sens! imaginea de

sine este rezultatul unui proces de filtrare."

#H=H4 : AH3;-='/4=3*

gustă 5% is &ericirea. ini%ii %ele# 8 ar >@aide, iată că şi vreau aceasta să te este incerc o deşertaciune.# cu veselie, şi 9i

a% strâns argint şi aur şi bogaii ca de 3%părai şi ări. 9ia%

adus cântâreti şi cântărce şi des&ătarea &iilor oa%enilor# o

%uli%e de &e%ei. 5% a4uns %are, %ai %are decât toi cei ce

erau 3naintea %ea in Ierusali%. 9ia% păstrat ciar

3ntelepciunea. Aot ce %iau po&tit ocii, lea% dat0 nu %ia%

oprit ini%a de la nici o veselie. ci a% lăsato sa se bucure de

toata %ea. truda 5poi, %ea, când şi %a% aceasta uitat %ia cu &ost băgare partea de din sea%ă toată osteneala la toate

lucrările pe care le &ăcuse% cu %âinile %ele şi la truda cu care le

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

&ăcuse%, a% văut că in toate este nu%ai deşertăciune şi goană

după vânt şi că nu este ni%ic trainic sub soare 0cl. @: J! R-JJ2.

A treia motivaţie pentru activitatea se$uală ilicită este autor-răsplătirea.

$istă câteva lucruri care vor iniţia hotărârea dependentului se$ual de a se

muta spre locul de păcătuire. Hn factor iniţiator este sentimentul de

%ustificare care izvorăşte din faptul că dependentul îşi spune că merită să

se distreze puţin. /entru cel care se simte temporar satisfăcut prin

comportamentul compulsiv! este uşor să folosească această scuză drept

răsplată. în trecut! soţia mea îşi %ustifica lupta cu cheltuirea e$cesivă a

anilor. îşi spunea că. muncise greu toată săptămâna şi merita să se

trateze cu o rochie nouă. "4a urma urmei! de ce mai lucrez! dacă nu pot

erau să mă facturile ucur de de ani+" credit îşi card spunea şi datoriile ea. 0Ceea pe care ce ea le avea nu lua pentru în considerare cadourile

pe care şi le făcuse. /e acestea le ignora considerându-le pur şi simplu "o

altă factură".2

Oaideţi să privim la 'olomon! care a făcut lucruri măreţe şi minunate în

împărăţia pe care o moştenise. unmezeu era Cel care inecuvântase pe

*srael în tot acel timp! dar 'olomon se ocupa de managementul afacerilor.

avid a adus *sraelul într-o poziţie de putere! dar 'olomon a adus

poziţie naţiunea de într-o măreţie poziţie economică! de proeminenţă. dar l a construit l nu 3emplul a adus naţiunea lui umnezeu. &ntr-o

/rivind la marile lui realizări! s-a convins pe sine că merită să se

răsplătească. /rima lui greşeală a fost că şi-a asumat el creditul pentru

lucrarea lui umnezeu. &n loc de a începe să fie recunoscător faţă de

umnezeu pentru toate lucrurile minunate pe care le făcuse! 'olomon şi-a

asumat el creditul pentru acele inecuvântări. Astfel! l 4-a necinstit pe

umnezeu! furându-* gloria! care aparţinea doar omnului. Apoi! a

"speculaţiile început să poftească zadarnice" femei şi a străine plon%at în Uare lumea locuiau fanteziei. în *srael. ;dată A ce cochetat a permis cu

fanteziei să preia controlul minţii sale! întunericul a avut uşă deschisă spre

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

inima lui. /rin urmare! el s-a răsplătit pe sine luându-şi soţii şi concuine

străine! lucru care era strict interzis de umnezeu. 1tia nu este ine!

dar şi-a %ustificat în mintea sa spunându-şi că le merita. Ca rezultat!

'olomon a e$perimentat acea spirală a decăderii pe care am descris-o *n

capitolul antenor.

#imeni nu merită păcat. /ăcatul nu este ceva ce este meritat sau de dorit!

ci este ceva ce treuie evitat cu orice preţ. umnezeu inecu vântează

ascultarea şi dă daruri ogate acolo unde este cazul. e fapt! l 'e ucură

foarte mult să răsplătească pe copiii 'ăi când aceştia &i sunt ascultători. A

căuta auto-răsplătirea! mai ales satisfacerea dorinţelor păcătoase! nu va

face decât să adune necaz pe capul omului.

#H=H4 P: LA*3A3

.1iule, ia a%inte la 3nelepciunea %ea şi pleacă urecea la

Învăătura %ea, ca să ii cu cibuină, şi buele tale sâ aibă

cunoştină. Căci buele e%eii străine strecoară %iere, şi cerul

gurii ei este %ai lunecos decât untde le%nul0 dar la ur%ă este

a%ară ca pelinul. ascuită ca o sabie cu douâ tăişuri. Picioarele ei

coboară la %oarte. paşii ei dau in locuinta %orilor

ce

6i pentru

4iule, ai &i 3ndrăgosti# de &i străină şi ai Î%brăişa sânul unei

necunoscute? 0/rov B: J-B! @K2.

Cel de-al patrulea motiv pentru activitatea de se$ ilicit este varietatea.

'olomon compară uzele femeii străine cu mierea şi untdelemnul. e ce

voreşte el în termeni atât de frumoşi despre o femeie străină+ /roail

pentru că aceasta este diferită. umnezeu a pus în noi o atracţie naturală

faţă de se$ul opus! dar o putem suci prin păcatul nostru. Liaţa lui

'olomon a fost un e$emplu al acestui motiv:

"&mpăratul 'olomon a iuit multe femei străine! afară de fata lui faraon, moaite! amonite. edomite! sidoniene! hetite! care

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

făceau parte din neamurile despre care omnul zisese copiilor lui

*srael: 8'ă nu intraţi la de şi nici ele să nu intre la voi, căci v-ar

întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.8 e aceste

neamuri s-a alipit 'olomon! târât de iuire. A avut de neveste

şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare, şi

nevestele i-au aătut inima" 0l &mp! *l: J-2.

orinţa de varietate a unei persoane se manifestă adeseori prin

comportament osesiv. ar nimeni nu este satisfăcut în totalitate vre-

odată! aşa cum a fost dovedit prin e$cesele din viaţa lui 'olomon. &mi

amintesc că o dată am petrecut toată noaptea împreună cu două fete! şi

nu au trecut cincisprezece minute după ce am plecat de la ele! că am

văzut o prostituată de care m-am simţit atras şi i-am cumpărat serviciile -

nu avusesem plinul de plăcere. Cel dependent de varietate nu este

niciodată satisfăcut. 7iecare film pomografic va fi e$citant doar până când

a fost "prins" sau "e$perimentat" într-un fel! permiţând noului să-şi aducă

aportul. Acelaşi fel de sentimente pot fi enumerate şi în cazul .on Fuan-

ului" care doreşte că cucerească femei. 7iecare dintre ele va fi folosită

pană ce s-a săturat de ea! apoi va căuta alte aventuri.

Larietatea este proail cea mai mare minciună pe care 'atan o oferă

pentru activitate se$uală ilicită. Când eu eram în această viaţă păcătoasă

de londă veneam de pur e$emplu. şi simplu upă osedat ce seduceam de gândul unui una! anumit şi mă tip săturam de fată! o de

e$perienţele cu ea până la punctul de "satisfacţie"! mă vedeam incitat de

ideea unui alt stil de fată! poate o runetă înaltă. upă ce seduceam o

runetă! mă reîntorceam la gândul unei londe! sau roşcate! sau cine ştie

cum. Am continuat să fiu înşelat! crezând că dacă doar aş putea avea un

anumit gen de fată aş putea fi satisfăcut. #u am fost însă niciodată

complet satisfăcut! şi nici nu aş fi putut fi. Larietatea este cu siguranţă

motivul varietatea principal ca fiind pentru condimentul comportamentul care dă culoare se$ual vieţii. ilicit. 4umea u spun promovează că este

minciuna seacă a lui 'atana.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

%% NNEE$$##IIAA

DDEE AA TTRRĂĂII &&NN LLUU""IINNĂĂ

3* A. /A'3;  3*#3 &#3-; (*'*C= aptistă activă de şase ani când au început să apară acuzaţii potrivit cărora acesta a fost implicat se$ual cu una dintre fetele de liceu din grupul lui de tineret. Când pastorul 3homas l-a confruntat cu privire la aceste acuzaţii! 3im a recunoscut că erau adevărate! şi! cu ochii înlăcrimaţi! a rugat conducerea isericii să-* ierte. /astorul a mers mai departe întreându-l despre alte posiile incidente cu fete din iserică. 3im a negat sincer că ar mai fi e$istat şi alte asemenea relaţii. Conducerea isericii i-a acceptat scuzele şi a hotărât că nu era necesară e$punerea păcatului lui 3im i-sericii. Aceasta a fost considerată ca fiind doar o slăiciune temporară în faţa ispitei! iar lui 3im i s-a permis să rămână pastor de tineret. 4a apro$imativ trei luni după aceea! alte incidente au început să iasă la lumină. in nou! pastorul l-a confruntat pe 3im cu informaţiile pe care le avea. 1i din nou! 3im 0la fel ca înainte2 a recunoscut doar lucrurile cu privire la care era chestionat. e data aceasta! pastorul 3homas i-a cerut să-şi dea demisia. 4a cererea sa! i-a fost permis să facă o declaratie în faţa isericii! la o şedinţă specială. eoarece fermecătorul pastor tânăr a pictat o imagine atât de sfâşietoare! dar crediilă! de părere de rău!

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

iserica a votat imediat să continue să-i plătească salariul în timp ce el

trecea printr-un proces de restaurare şi consiliere. 3otuşi! mai târziu s-a

descoperit că şi în acea perioadă de reailitare! 3im a continuat să aiă

relaţii se$uale cu alte adolescente.

OenrI conducea una din cele mai de succes fundaţii dereailitare a

drogaţilor. l era foarte manierat şi avea ailitatea naturală de a se

comporta într-o manieră profesională. Carismatic şi strălucind de

încrederea în sine! el era imaginea unui nou conducător care se ridica in

iserica anilor nouazeci. 7ara ca cei din %ur sa anuiasca ceva! el frecventa

cu regularitate prostituate si avea relatii se$uale cu mai multe femei din

comunitate.

Teith! pastor pcnticostal de a treia generatie!

era unul dintre cei mai

promiţători tineri predicatori ai confesiunii sale. Avea o aşa ailitate de a-i

atinge pe oameni emoţional incat era mereu invitat undeva să predice.

Cu toţii îl iueau pc Teith. Chiar şi preşedintele comunităţii pcnticostale l-a

luat su aripă ca protege personal. acă ar fi ştiut de viaţa secretă a lui

Teith! lucrurile al fi fost cu lotul altfel. Aproape după fiecare invitaţie de a

predica. Teith se NrasplateaQ la un salon local de masa%. &ncepuse şi sa ea!

purtând cu el chiar şi o sticluţă oriunde mergea. 'oţia lui ştia de viata lui!

dar l-a acoperit de frică să nu-i distrugă reputaţia in cult.

Aceste cazuri reprezintă o vastă lume ascunsa ce se derulează în

Pro%ise

Beepers a dezvăluit că şaizeci şi cinci la sută dintre ăraţii chestionaţi au

raportat folosirea cu regularitate a pornografiei ** u ănuiesc că acest

procenta% ridicat reflectii faptul că ăraţii care se luptă cu păca-tul se$ual

tind să fie atrasi de Pro%ise Beepers. ;ricum! păcatul se$ual este fără

îndoială o prolemă enormă in trupul lui Cristos şi trece de oicei

prezent în creştinismul american. Hn studiu recent făcut de

neraportat. $istâ ma) multe motive pentru care aceşti ăraţi îşi

păstrează ai întâi! păcatul păcatul ascuns. se$ual este ruşinos de recunoscut. &n societatea

noastră! o persoană poate fi chiar glorificată fiind un .on Fuan"! in timp

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!2

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

ce orice alt comportament se$ual care il scăpat de su control este privit

cu suspiciune şi chiar acuzator. acă un ărat recunoaşte în faţa

pastorului său că se luptă in felul acesta! din acea zi va continua să se

întree ce crede pastorul despre el. !!;are crede că sunt ciudat+ 'e

îngri%orează că aş putea fi in prea%ma unor adolescenţi! sau chiar mai rău! a

unor copii+ A fost acea predica despre poftă aţintită spre mine+ A spus şi

altora din iserică despre prolema mea+" Aceste chestiuni îngreunează

situaţia credinciosului care se lupta in felul aces ta! când vine vora de a

se destăinui pastorului său! fără a mai fi vora de ceilalţi din iserică.

&n al doilea rând! deşi societatea noastră nu consideră pofta! nici chiar

curvia! a fi lucruri ruşinoase! aceste păcate sunt considerate "mari" de

mişcarea evanghelică. acă o femeie are oiceiul netrenic de a răspândi

ârfe în iserică! sau un ărat este osedat de munca sa sacrificându-şi

astfel familia! sau cineva este e$trem de critic faţă de cei din %ur! toate

acestea sunt trecute cu vederea în iserică. ar! dacă un ărat

recunoaşte că este vinovat de adulter! el este %udecat imediat ca fiind

departe de umnezeu. eşi lucrul acesta este proail adevărat! totuşi se

pare că e$istă un standard dulu in trupul lui Cristos.

Hn alt factor care contriuie la ţinerea păcatului ascuns este simplul fapt

că este destul de uşor să trăieşti o viaţă dulă de religiozitate e$terioară şi

droguri! păcat se$ual ăratul secret. care 'pre trăieşte deoseire în păcat de se$ual cei dependenţi poate să menţină de alcool o viaţă sau

e$terioară normală fără a fi descoperit &n cazul lui este vora de un stil de

viaţă oişnuit cu poziţii inalte şi respectaile în societate. rogurile şi

alcoolul afectează ailitatea de a funcţiona. Cei mai mulţi nu pot ţine

secret un astfel de oicei. ar în cazul dependenţei se$uale! un ărat

poate fi preşedinte! o celeritate! chiar şi un evanghelist faimos! şi să

menţină o faţadă e$terioară de respectailitate.

CV# *#3*;H4 1* M3l;H4 #H ' /;3*L'C

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

lăuntric: inima! sufletul! mintea! duhul! voinţa! intelectul şi emoţiile!

Aceasta este viaţa care se desfăşoară înăuntrul nostru: gândurile!

sentimentele! atitudinile! preferinţele şi părerile noastre. Acolo se nasc

visurile şi sunt plânse eşecurile! acela este locul unde anumite procese de

intrigă sunt puse în acţiune şi unde este contemplată viaţa decizională.

Acolo găsim de asemenea emoţiile contradictorii de dragoste şi ură! plăcut

şi neplăcut! atracţie şi repulsie! 4umea noastră interioară este cea în care

ne trăim e$perienţele zilnice. Hnii sunt consideraţi "deschişi" pentru că nu

le este frică să-şi dezvăluie altora gândurile şi sentimentele. *ndiferent cât

de gata ar FFii cineva să vorească despre propriile sentimente! adevărul

este cii nu va permite niciodată cuiva să cunoască *n mod intim locurile

cele mai adânci ale omului interior. Acela este un loc e$trem de intim! un

sanctuar interior

o sfântă a sfintelor! să spunem aşa.

Liaţa e$terioară stă *n opoziţie cu lumea din interior. Aceasta are

de-a face cu modul de a vori şi a acţiona in faţa altor oameni. Cu toţii

avem o imagine personală pe care &ncercăm să ne-o păstrămXU un mod in

care vrem să fim văzuţi de alţii. Hnul poate vrea să fie văzut ca fiind o

persoană intelectuală şi cducată J in altul poate vrea să pozeze ca fiind

dur! in timp ce altul vrea s,l fie pmit ca fiind drăguţ. *mpresiile pe care

vrem să le prote%ăm sunt intreţesute in tot ceea ce spunem şi facem *n

prezenţa 3endinţa altora. de a ne auto-proiecta in *cluY in care vrem să *im văzuţi de

alţii se resimte şi *n viaţa spirituala! unde ne lovim de ispita de a vrea să

apărem *ntr-o lumină favorailă. acă suntem creştini! încon%uraţi de alţi

creştini! tindem sa ne auto-proiectăm ca fiind Nspirituali". e ce+ &n

cercurile creştine! a părea Nspiritual" este ceea ce-i face pe alţii să ne

admire şi să ne respecte. acă cineva ar fi să recunoască o greşeală!

înfrângere sau 0oroarea ororilor2 un păcat! aceasta arînsemna să

recunoască eoarece că este *sus un a înţeles ratat în *rica ce priveşte cu care creştinismul. se luptă oamenii! intr-o zi! 1i-a

făcut timp să aordeze această prolemă &ndreptându-'e spre cei mai

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

apropiaţi ucenici ai 'ăi. * i-a avertizat soru:

"#u este nimic acoperit! care nu va fi descoperit! JJ*CZ ascuns!

care nu va fi cunoscut. e aceea! orice aţi spus *a întuneric! va fi

auzit la lumină, şi orice aţi grăit la ureche! in odăiţe! va fi vestit

de pe acoperişul caselor. L ă spun vouă! prietenii ei: să nu vă

temeţi de cei ce ucid trupul şi după aceea numai pot face nimic.

Am să vă arăt de cine să vă temeţi. 3emeţi-vă de Acela care!

după ce a ucis! are puterea să arunce în gheenă, da. vă spun! de

l să vă temeţi" 04uca J@:@-B2.

Cu toţii avem! mai mult sau mai puţin! frica de ceea ce cred ceilalţi despre

noi. /resupun că aceasta *ncepe pe terenul de %oacă! unde copiii pot fi

uneori atât de duri unul cu celălalt. 7rica este aprofundată în perioada

anilor mai ciudaţi ai adolescenţei şi devine înrădăcinată *n perioada vieţii

de adult. *sus a spus că treuie să ne iruim frica şi să ne concentrăm

asupra fricii de umnezeu! "Acela care! după ce a ucis! are puterea să

arunce *n gheenă, da! vă spun! de l să vă temeţi)" Cu alte cuvinte! ar

treui să ne preocupe mult mai mult gri%a pentru realitatea condiţiei

noastre interioare spirituale decât felul în care suntem văzuţi *n e$terior

de alţii.

Conflictul dintre modul *n care ne prezentăm în e$terior şi modul în

'criptură. care trăim /avel vieţile a spus: noastre "iudeu interioare nu este acela este care o temă se arată predominan pe din afară că în

este iudeu, şi tăiere *mpre%ur nu este aceea care este pe din afară! în

carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, şi tăiere împre%ur este

aceea a inimii! în duh! nu in slovă, un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu

de la oameni! ci de la umnezeu" 0om. @:@R-@D2. /etru a spus femeilor

creştine din vremea sa: "/odoaa voastră să nu fie podoaa de afară! care

stă in impletitura părului! in purtarea de scule de aur sau *n îmrăcarea

hainelor! lând şi liniştit! ci să fie care omul este ascuns de mare al inimii! preţ înaintea în curăţia lui nepieritoare umnezeu" a 0* unui /et. duh  :

-P2. umnezeu a spus prin profetul *saia: "Când se apropie de ine

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

poporul acesta! ă cinsteşte cu gura şi cu uzele! dar inima lui este

departe de ine! şi frica pe care o are de ine nu este decât o învăţătură

de datină omenească" 0*sa. @D: J2. *ar profetului 'amuel i-a spus: "#u

te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui! căci l-am lepădat. omnul nu

'e uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izeşte ochii! dar

omnul 'e uită la inimă" 0* 'am. J:E2.

$istă in (ilie peste o mie de referinţe directe la viaţa interioară! şi

se voreşte despre ea într-un fel sau altul aproape pe fiecare pagină. ste

clar că 'criptura pune un accent e$traordinar pe ceea ce se petrece în

interiorul nostru. Astăzi! mulţi creştini seamănă foarte ine cu fariseii!

cărora li '-a adresat *sus *n 4uca JJ :D! care "curăţă partea de afară a

paharului şi a lidului! dar lăuntrul

răutate". &n esenţă! ei ignoră importanţa vieţii interioare şi aleg să se

concentreze pe prezentarea unor aparenţe e$terioare cât mai favoraile.

Apostolul *oan a oservat şi el întâmplându-se în %urul său acelaşi lucru.

&n prima sa epistolă. el a spus următoarele cu referire l:J această

dihotomie:

.acă ice% ca ave% partaşie cu =I, şi u%blă% tu intuneric, %ini% şi nu

trai% adevarul, ar daca u%blă% in lu%ină, după cu% =I 3nsuşi este În

lu%inii, ave% părtăşie unii cu altii0 şi sângele lui Isus Cristos, 1iul 'ui, ne

0le2 este plin de %efuire şi de

curăă de orice pacat. aca ice% ca nave% păcat, ne

adevarul nu este in noi. acă ne %ărturisi% păcatele, =I este credincios şi

drept ca să ne ierte pacatele şi să ne curee de orice nelegiuire. acă

ice% că na% păcătuit, il &ace% %incinos şi Cuvântul 'UI nu este in noi

3nşelă% singuri şi

0l Foan J :!JK2.

/utem vedea o împărţire a acestor versete din epistola lui Foan. $istă trei

categorii. /rima. ce spune%, este pur şi simplu ceea ce transmitem celor

din Furul nostru. A doua clasificare este

voresc despre adevărata noastră condiţie! despre cum suntem într-

adevăr. A treia categorie descrie reultatul, consecinţele a ceea ce

ce &ace%. Acţiunile noastre

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

spunem şi facem. Când o persoană se dezvinovăţeşte! îşi micşorează şi-şi

ascunde păcatul! mesa%ul pe care îl transmite celor din %ur este că el nu

are păcat. (ineînţeles! s-ar putea ca el să nu spună niciodată cuvintele:

"#u am păcat". l doar încearcă să-i convingă pe alţii de inocenţa sa

mascându-şi sau micşorându-şi păcatul. Când *oan a scris aceste cuvinte!

el s-a adresat tuturor creştinilor. Cu toţii suntem vinovaţi de un anumit

grad de păcat - nimeni nu face e$cepţie. Cei care sunt în păcat se$ual

nemărturisit sunt cu atât mai vinovaţi de ipocrizie! pentru că păcatul lor

este mai profund decât cel al unui creştin oişnuit.

*oan ne arată clar cât de important este să ne aducem păcatul la "lumină"

prin mărturisire deschisă. Cuvântul grecesc pentru mărturisire!

o%ologeo, înseamnă literalmente "a fi în acelaşi gând! a se aduce pe sine

în acord cu altcineva". 7ie că recunoaştem sau nu! nouă înşine sau altora!

că păcatul nostru este prezent! acesta e$istă oricum şi umnezeu îl vede.

Când "ne mărturisim păcatul" sau "umlăm în lumină"! sângele lui Cristos

ne curăţă cu ucurie de vinovăţia păcatului nostru şi ne aduce în părtăşie

cu credinciosul căruia ne-am destăinuit. #u este de a%uns doar să-ţi

recunoşti păcatul. 3reuie şi să vii la lumină în faţa altora. &ntunericul este

domeniul lui 'atano Cei care refuză să vină la lumină cu păcatul lor aleg

să rămână în întuneric.

M/H#

Creştinul care crede că poate continua să-şi ascundă păcatul va descoperi

în cele din urmă că umnezeu îl iueşte prea mult pentru a-i permite să

rămână legat de păcatul său secret. '-ar putea ca acesta să devină

evident în vorirea lui 0/rov. J@:J2! în modul în care se uita la fete 0at.

:@2 sau în manierele sale. 4a un moment dat! viaţa sa secret ă va fi

e$pusă spus: "7iindcă în faţa celor nu este din %ur. nimic *sus acoperit a promis care tocmai nu va lucrul fi descoperit! acesta când nimic a

tăinuit! care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină" 04uca R: F E2.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

3om era pastor într-o iserică mică din *ova. ar el era dependent de

pomografie 1i adeseori frecventa prostituatele dintr-un oraş apropiat. Cu

timpul! i-a fost tot mai greu să-şi trăiască această viaţă dulă. ;amenii îl

respectau ca liderul lor spiritual! dar totuşi erau perioade când necurăţia

minţii J ui era foarte evidentă celorlalţi. eoarece se uita cu regularitate la

filme pornografice! era foarte oişnuit cu lima%ul se$ual. ;dată! în timp

ce era într-un grup de femei din iserică! a scăpat un vas! care s-a tăcut

ucăţi când a lovit podeaua! şi înainte de a-şi da seama! vociferase o

în%urătură. Cu o altă ocazie! ochii lui au urmărit o fată îmrăcată sumar ce

trecea pe lângă el! şi! când s-a întors! a descoperit că unul din diaconi îl

urmărise.

Creştinul care este implicat în păcat se$ual va putea să-şi ascundă

adevărata identitate doar o vreme. ste ine cunoscut că umnezeu a

adus umilire copiilor 'ăi pentru a le atrage atenţia. acă l crede că aşa

treuie să facă! o va face. l este foarte rădător şi lând cu noi! dar ne

iueşte prea mult ca să ne lasă în păcatul nostru.

Acesta a fost şi cazul unui pastor ce avea o relaţie de adulter cu una din

femeile din iserică. &ntr-o zi vorea cu "prietena" sa la telefonul din

irou. Aveau o conversaţie se$uală! când! fără să-şi dea seama! a lovit

utonul de intercom. &ntreaga conversaţie a fost difuzată în întreaga

încercase iserică. ai de mai târziu! multe a putut ori să-i privi atragă în urmă atenţia! pentru dar a vedea fără nici cum un umnezeu rezultat.

/ăcatul unui alt ărat! diacon într-o iserică mare! a fost descoperit într-

un mod cu totul neaşteptat. (iserica lui filma un scurt documentar despre

hoinarii adolescentini. 7ilmând-o pe una dintre fetele care poza ca

prostituată pentru un film! a apărut acest ărat care i-a solicitat

serviciile. *maginaţi-vă surprinderea lui şi %ena inimaginailă când a aflat

că întregul grup de tineri din iserică văzuse acel film.

pentru #u mai a este atrage nevoie atenţia să spunem cuiva - chiar că umnezeu şi umilirea va pulică. folosi orice umnezeu metodă nu 'e

va răzoi veşnic cu omul)

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

C/3*A /ACA3H4H* 'MHA4

;amenii sunt predispuşi sa-si treacă cu vederea păcatul lor profund

pentru că acesta este de natură e$trem de înşelătoare. $istă o corelaţie

interesantă intre implicarea cuiva in păcat şi conştienţa sa cu privire la

aceasta. Cu cat cineva devine mai implicat în păcat! cu atât îl vede mai

puţin. /ăcatul este o oală hidoasă care distruge capacitatea celui care-*

comite de a fi conştient de e$istenţa sa. Aceasta ar putea fi comparată cu

un virus de computer care are ailitatea de a-şi ascunde prezenţa de

utilizator! în timp ce distruge în mod sistematic hardul computerului. &n

mod oişnuit! cei care sunt cei mai prinşi în păcat sunt cei care nu văd

prezenţa acestuia la lucru în interiorul lor. /ăcatul are ailitatea de a se

masca atât de ine încât îl poate face pe cel care se răzoieşte puţin cu el

să creadă că este cel mai spiritual.

/e de altă parte! cu cât iruie mai mult cineva păcatul din viaţa sa şi se

apropie tot mai mult de umnezeu! cu atât mai mult natura sa păcătoasă

devine mai evidentă. umnezeu "locuieşte într-o lumină de care nu poţi să

te apropii" 0J 3im. : J2 şi! prin urmare! orice rămăşiţă de egoism!

mândrie strălucitoare sau alt a lui păcat umnezeu va fi e$pusă e$pune căutătorului ceea ce este sincer. în inima 4umina omului. intensă Cei şi

care vor să se apropie de umnezeu se ucură de aceasta. i iuesc

4umina şi o îmrăţişează! chiar dacă aceasta înseamnă că adevărata lor

identitate va fi demascată. *sus a spus: "1i %udecata aceasta stă în faptul

că! odată venită 4umina în lume! oamenii au iuit mai mult întunericul

decât lumina! pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul! urăşte

lumina şi nu vine la lumină! ca să nu i se vădească faptele. ar cine

lucrează fiindcă sunt după făcute adevăr! în umnezeu" vine la lumină! 0*oan pentru : JD@J2. ca să i se arate faptele!

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

!&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

acă cineva este legat de păcatul se$ual şi speră să-şi schime viata! este

important ca el să vină la lumină cu "păcatul care îl lllUşoară atât de

lesne"! pentru ca în cele din urmă "să dea la o parte once piedică" şi să

umle în victorie prin *sus Cristos 0vr. J@: J2.

acă vi se pare că promovez ideea că ar treui să umlăm lamându-ne

şi condamnându-ne! nu suntem departe de adevăr. 3otuşi! argumentez în

favoarea nevoii de a veni la realitatea stării spirituale personală. 'ingura

noastră speranţă este să avem ceva veridic în umnezeu. ărnânerea într-

o stare de "ine"! într-un sentiment fals de siguranţă! te ţine ingropat su

povara păcatului nemărturisit! care la rândul lui va promova iluzia de

spiritualitate.

/e spatele formularului pentru programul de criză /ure 4ife inistries

pentru dependenţii se$uali este scris:

3e rog evaluează-te pe tine însuţi! pe o scară de la * la JK! în următoarele

domemi 0JK este pentru foarte sfânt şi J pentru foarte firesc2:

ragoste pentru alţii elaţia cu umnezeu[[[[[Liata de

rugaciune[[[[[Ascultare [[[[[ 'merenie [[[[[ 5enerozitate

(ucurie [[[[ Auto-disciplină <el[[[[ aturitate [[[[;nestitate

(ăraţii care vin la noi pentru a-i a%uta se luptă adesea cu presiuni din

cele mai greu de imaginat. 1tiind lucrul acesta! poate ai fi surprins să vezi

felul evaluează în care destul se evaluează de ine aproape spiritual. în &n toate mod oişnuit! domeniile! aplicanţii cu e$cepţia se auto- auto-

disciplinei. #u este ceva neoişnuit să vezi doar  şi E! sau chiar R! pe

lista de auto-evaluare. Cum se face+ a%oritatea dintre ei vin în programul

nostru văzându-se pe ei înşişi ca fiind ăraţi destul de sfinţi! care au "o

mică prolemă".

ste nevoie de luni întregi de muncă plină de rădare din partea

consilierilor pentru a-l a%uta pe un ărat să vadă că nu este atât de sfânt

începe pe cât se să credea se înmoaie şi că are acea multe inimă de împietrită schimat şi! în în viaţa cele sa. din oar urmă! după îşi vede aceea

nevoia după umnezeu. Atitudinea cu care a intrat în program! că era

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

destul de sfânt! având doar o mică prolemă! începe să dispară şi putem

începe să-* a%utăm într-adevăr. e ce este important ca el să a%ungă la

această conştientizare+ acă acesta continuă să creadă că este într-o

stare spirituală destul de ună. nu-şi va vedea nevoia de schimare!

creştere! maturizare sau chiar pocăinţă. Hneori! a treuit să-i întreăm pe

unii din ăraţii care intraseră in program cu o asemenea atitudine: "acă

eşti aşa de sfânt! şi totul este ine. de ce eşti aici8+" /rin această întreare

nu intenţionăm să-i insultăm! dar aceasta îi aduce într-un fel la realitate,

umilinţa îşi face loc şi putem apoi începe să-i îndrumăm pe calea spre

victorie.

3=*A &# 4H*#=

A fi onest este o chestiune e$trem de importantă pentru ăratul care se

luptă cu păcatul se$ual. ;nestitatea începe cu e$aminarea inimii proprii! a

gândurilor şi acţiunilor. &n acest proces! ăratul care &l vrea pe

umnezeu se va smeri şi se va pregăti pentru concluzia inevitailă: "#u

sunt nici pe departe atât de sfânt pe cât îmi imaginam. acă vreau să mă

schim! treuie să încetez să mă mai amăgesc pe mine şi pe ceilalţi.

'piritual sunt unde sunt. /ăstrându-mi perspectiva e$agerată despre

propria-mi Adevărul este spiritualitate că inima nu mea face este decât plină să-mi de nelegiuire. împiedice adevărata 5ândirea mea creştere. a

devenit tot mai sucită. 4-am %ignit pe umnezeu şi mi-am supărat şi

familia prin acţiunile mele. 3reuie să mă pocăiesc." A fi rutal de onest

cu sine este crucial! dar acesta este doar începutul. Hn ărat care fusese

condamnat pentru tentativa de viol! dar care mai târziu s-a luptat cu sine

pentru a scăpa de dependenţa se$uală! a spus: "acă nu vrei să scapi de

prolemă! mărturiseşte-o doar lui umnezeu. acă vrei să scapi de

scapi prolemă! de prolemă! mărturiseşte-o ţine-te unei din scurt)" alte persoane. Hn alt ărat 1i dacă care vrei trăieşte cu adevărat acum o să

viaţă victorioasă a spus:

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

"i-am mărturisit păcatul lui umnezeu mai mulţi ani. Chiar mi-am vărsat

sufletul înaintea 4ui! implorând iertarea 4ui! însă doar la câteva săptămâni

după ce am început să mărturisesc unui alt frate! am câştigat victoria)"

Hn ărat care se luptă în felul acesta are nevoie să fie onest cu el însuşi

şi cel puţin cu o altă persoană. Acea persoană treuie să fie o persoană

care trăieşte în sfinţenie şi care este tare în Cuvânt. Aceasta treuie şi să

fie gata să-* confrunte în dragoste pe cel care-şi mărturiseşte păcatul şi

să-* încura%eze în creşterea în neprihănire. /astorul unei iserici care

crede în (ilie! o predică şi o practică ar fi un început un.

$istă mul tă vindecare în mărturisire 0lac. B: J2 şi aceasta nu aduce

decât eneficii celui care a hotărât să se schime. Chiar şi simpla

conştienţă că cineva îi cunoaşte viaţa secretă şi il încura%ează spre victorie

este de un a%utor enorm. 'olomon a spus: "Cine îşi ascunde fărădelegile

nu propăşeşte! dar cine le mărturiseşte şi se *asă de ele capătă îndurare"

0/rov. @R: J2.

Hn lucru care tinde să e$acereze şi mal mult prolema este că

dependenţii se$uali sunt foarte predispuşi să se izoleze de ceilalţi. Cum

vom vedea mai târziu! fantezia %oacă o parte importantă în vieţile lor.

Aceasta îi ţine în lumea închisă a egocentrisrnului e$trem. *eşirea din acea

izolare este pasul cheie spre ieşirea din întunecimea păcatului se$ual.

Liaţa dulă treuie desfiinţată cu orice preţ. 'atan ştie ce putere are prin

acel secret. e aceea ăratul care vrea să

preţ e$punerea. ar! ăratul care vrea cu seriozitate să îl iruie! îşi

rămână în păcat evită cu orice

e$pune păcatul pentru a fi mai puţin proailă căderea în aceeaşi ispită

mai târziu. 3răirea unei vieţi dule împiedică punerea unei temelii solide

de sfinţenie. *aco a spus că omul cu mintea împărţită este .mestatoruic

în toate căile sale" 0lac. J :R2. l nu va cunoaşte niciodată stailitatea

spirituală.

Ceea ulţi oameni ce spun mi-au ei de fapt spus este de multe că nu erau ori că destul nu au de cui disperaţi să se mărturisească. pentru a căuta

pe cineva care ar putea să-i a%ute. Cum am spus mai devreme! când un

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"2

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

ărat este hotărât să se eliereze de lanţul păcatului se$ual! va face

orice este nevoie. A te face transparent în faţa unei alte persoane! este

unul dintre cele mai grele lucruri care trebuie făcute. Hn ărat s-ar putea

să facă toţi ceilalţi paşi enumerati în această carte! dar dacă se

împotmoleşte la acesta! toate eforturile sale se vor dovedi zadamice.

3reuie să punem aici întrearea din capitolul D: "Cât de mult îţi pasă+"

Când a%ungi la punctul în care ţi-e cu adevărat silă de păcatul din viaţa ta!

eşti gata să faci orice! chiar să te faci vulnerail in faţa unei alte

persoane+ Ce te-ar opri+ oar dorinţa de a-ţi păstra reputaţia şi de a te

auto-prote%a. Adevărata elierare din păcatul se$ual nu poate fi posiilă

până ce inima nu este deschisă şi e$pusă. 4ustruirea pe deasupra!

acoperirea şi mascarea omului interior nu face decât să te ţină închis în

întuneric.

5ăseşte pe cineva din iserica ta căruia să i te deschizi. acă nu ştii cine

ar fi persoana cea mai potrivită! du-te la pastorul tău şi e$plică-i că vrei să

te faci răspunzător în faţa cuiva şi cere-i îndrumarea spre o persoană care

ar fi cea mai de încredere. Lei descoperi că a fi în pennanenţă răspunzător

în faţa cuiva se va dovedi a fi un pas foarte important în procesul de

elierare.

&n al doilea rând! dacă eşti ărat insurat! este important să te deschizi în

faţa să-şi soţiei rănească tale. soţiile Au venit care la nu mine ştiau unii nimic ăraţi despre şi mi-au prolema spus că lor. nu 4e-am puteau

răspuns: "acă ai fi fost atât de îngri%orat cu privire la soţia ta! nu ai fi

făcut acel păcat. 1i nu doar atât! dar păcatul tău este cel care o răneşte

de fapt pe soţia ta. '-ar putea ca ea să nu ştie de el! dar îţi distrugi

familia din cauza lui." 4a drept vorind! ăratul acela nu îşi face gri%i că

şi-ar răni soţia atât de mult cât se îngri%orează că treuie să-i facă o

mărturisire dureroasă despre adevăratul său comportament. #u adevărul

practică despre păcat se$ul o ilicit! răneşte răneşte pe soţie! in foarte ci păcatul multe feluri în sine) pe cei ; persoană dragi lui. Adevărul care

doare! dar este mult mai de preferat decât păcatul! când sunt comparate

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

consecinţele. Ascunderea păcatului este doar o altă cale de manifestare a

vieţii egoiste a dependentului se$ual. e fapt! el este mult mai preocupat

de costul pe care el va treui să-* plătească pentru transparenţa sa decât

de posiila rănire a celor dragi.

Cu toate că este important ca ăratul să se deschidă in faţa soţiei sale!

ea nu ar treui să fie "partenerul" său de responsailitate. ; asemenea

responsailitate de împărtăşire a detaliilor falimentelor sale ar cere prea

mult de la soţie. l treuie! in primul rând! să-i dezvăluie soţiei esenţa

păcatului său pentru ca ea să fie conştientă de viaţa lui secretă. Apoi! ea

va putea să-* tragă la răspundere când este vora de timp şi ani. ;dată

ce ea este conştientă de lupta lui! ea va fi mult mai atentă la intrigile lui

de a face rost de ani sau timp pentru păcatul său. ; femeie sfântă! care

îşi va a%uta soţul în felul acesta! este de mare preţ pentru un ărat ce-şi

doreşte elierarea.

AL=A3A '/;#'A(*4*3A3 (*(4*C=

Cum am menţionat inainte! aducerea păcatului secret la lumină este vitală.

ar responsailitatea ilică nu &nseamnă un grup de ăraţi care stau in

cerc şi voresc despre propriile lor falimente. Hn asemenea mediu s-ar

mărturisească putea să-i a%ute altora intr-o păcatul! oarecare dar! intr-o măsură asemenea pe ăraţii situaţie! care nu e$istă treuie nici să o

putere care să aducă mult dorita lor elierare.

; persoană poate să fie conducătorul spiritual al unei alte persoane doar în măsura în care a crescut el însuşi. *sus il spus: "când un or

călăuzeşte pc un alt or! vor cădea arnândoi in groapă" 0at. JP: J2. &ntr-o

oarecare măsură este folositor să te deschizi în faţa altora când este vora

de luptele personale. ar e$istă un principiu ilic care are mult mai mare

este putere să de tie a ucenicizaţi. schima vieţi. "Ce 4ucrul vrei să de spui+ care Am au foarte citit toate mare cărţile nevoie despre ăraţii

dependenţa se$uală. Am ascultat cele mai une predici de la radioul

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"!

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

creştin. Am nevoie doar de puţină tragere la răspundere)"

'-ar putea ca cititorul să fie surprins afle că cuvântul "responsailitate"

nu este menţionat in (ilie. Conceptul acesta e$istă in (ilie! dar nu în

sensul sla în care este folosit astăzi. **nn schim! conceptul ilic este acela

de a fi ucenic. #u mii refer aici la a primi mai multă învăţătură despre

creştinism. Ascultarea unor predici une şi citirea unor căni interesante

poate fi utilă! dar cea mai mare nevoie a creştinului imatur este să tie luat

su aripă! spunem aşa! de un creştin matur care să aducă instruire

sfântă in viaţa lui. 0Acesta este felul de lucrare pe care o facem la /ure

4ifc inistries.2 Creşterea spirituală de care are nevoie ăratul care se

luptă cu păcatul nu vine printr-o simplă discuţie cu alţii care se luptă &n

acelaşi fel! nici prin doândirea de mai multe cunoştinţe despre acest

suiect. Aceasta vine doar prin ucenicie veridică ucenicie centrată pe

Cristos.

*sus '-a folosit de ocaziile pe care le- a avut de a vori mulţimilor! dar a

petrecut enorm de mult timp construind un caracter spiritual într-un grup

mic de ăraţi care erau in Ningri%ir ea" 'a. Hn ărat s-ar putea să audă

multe predici! dar daca nu se simte responsail sa răspundă la acele

cuvinte! nu va eneficia de ceea ce s-a spus. (ăratul acela se pierde în

mulţimea celor ce ascultă. l poate ignora şi poate chiar contrazice ceea

ce acela. aude! pentru că nu i se cere niciodată să stea faţă în faţă cu adevărul

3otuşi! când un ărat credincios se dedică ucenicizării unui frate creştin

care se luptă cu păcatul! se întâmplă ceva e$traordinar. Adevărul învinge.

/ăcatul este confruntat făţiş. entorul aşteaptă schimare. ar! mai

important! ăratul acela vede cu ochii lui pe cineva care umlă în lumină

şi-* trage la răspundere. Acesta este mode lul ilic de responsailitate. 'e

pare că în stilul aglomerat al vieţii americane! pastorii nu mai au timp să-i

mult ucenicizeze teren în pe iserică ăraţi! pentru aşa cum că creştinii o făceau pot înainte. de acum /ăcatul să-şi câştigă trăiască tot viaţa mai

fără a mai fi traşi la răspundere pentru acţiunile lor.

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

""

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

''

&&NN ""IINNTTEEAA DDEEPPEENNDDEENNTTUULLUUIISSEEXXUUAALL

A ';'*3 3*/H4 '= 7AC ; *#CH'*H# profundă în mintea dependentului se$ual. /entru a face aceasta însă! treuie să privim încă o dată la descrierea teriilă şi totuşi adec vată a celor care au fost lăsaţi în necurăţia prezentată în omani capitolul J. &n această porţiune de 'criptură! ne sunt date unsprezece aspecte ale

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"#

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

minţii omului aflat în păcat se$ual. &nainte de a le discuta în detalii! haideţi

să privim la lista de mai %os.

1

.

gândire deşartă, v. @J

2

.

o minte întunecată şi fără pricepere, v. @J

3

.

crezând că sunt înţelepţi! dar de fapt neuni, v. @@

4

.

schimă gloria lui umnezeu pentru o icoană, v. @

5

.

pofte în inimă, v. @P

6

.

schimă adevărul lui umnezeu pentru o minciună, v. @B

7

.

patimi degradante, v. @

8

.

pofte arzătoare, v. @E

9 .

n-au păstrat pe umnezeu în conştiinţa lor, v. @R JK. o

minte lestemată, v. @R

*l. omul dinăuntru este plin de tot felul de nelegiuiri, v. @D-J

ecăderea minţii umane nu se face e$act în această ordine enumerată

mai sus, dar! ne vom folosi de ordinea pe care ne-a dat-o /avel ca model.

5V#* 1A3=

*maginaţia ale minţii umane. este una Cineva dintre poate operaţiile sta chiar cele într-o mai fascinante celulă de închisoare! şi misterioase de

e$emplu! şi! prin intermediul imaginaţiei! să plece pe o insulă e$otică.

7izic! s-ar putea să fie intr-o groapă infestată! plină de şoolani şi

întunecoasă, dar in mintea lui poate savura ceai cu gheaţă pe o pla%ă din

Oa6ai.

/entru un ărat implicat in păcat se$ual! această viaţă imaginară

dezevolvă de oicei in %urul se$ului. în lumea fanteziei se$uale! totul este

întotdeauna aşa cum

este e$trem de atractivă. a se comportă e$act aşa cum doreşte el şi

îşi

imaginează el. 7ata 0sau ăratul2 din fantezie

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"$

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

singura ei dorinţă este aceea de a satisface toate dorinţele lui. 3răsăturile

fetei pot fi schimate instantaneu. 4a un moment dat! ea este înaltă şi

londă. iar câteva minute mai târziu! devine o orientală e$otică. /oate

peste scurtă vreme este o negresă plină de viaţă. Aceste variaţii sunt la

fel de numeroase ca populaţia feminină a lumii. #u doar partenera poate

fi schimată instantaneu! dar aşa se poate întâmpla şi cu scenariul. Ar

putea fi vora de fata de la magazin care "s-a dat la el" zilele trecute.

Apoi! are propriul său harem. in nou! posiilităţile sunt nesfârşite.

în lumea imaginară a ăratului! totul este perfect. * nu treuie să facă

faţă respingerii. 3oate aceste fete il iuesc! il adoră, nici una nu refuză să

fie cu el. l nu treuie să-şi facă gri%i nici de impotenţă sau nervozitate,

totul se derulează perfect. 7ata este intotdeauna perfectă! fără cusur. #u

e$istă interes. nici a un nu miros se comportă neplăcut! nepoliticos perioade de şi nu-* menstruaţie! critică. a oli! nu sau caută lipsă să de

profite de el sau să-i ia anii. a este gata să-i satisfacă toate dorinţele

se$uale pentru că trăieşte doar pentru a-i slu%i. 1i! in cele din urmă! el nu

treuie să-şi facă gri%i că ar fi prins de soţie sau arestat de poliţie. &n

lumea lui imaginară perfectă! niciodată nu se întâmplă ceva rău.

Ce ieşire ideală din greutăţi le vieţii) în orice moment! ăratul poate fi in

pat cu cea mai frumoasă femeie din lume. e ce să stea el intr-o realitate

in dezamăgirile+ care este forţat Hnul să-şi din motivele confrunte pentru prolemele! care ii este di ficultăţile! uşor să se eşecurile refugieze şi in

imaginaţie este e$istenţa multor consecinţe dureroase ce însoţesc viaţa de

păcat se$ual. Cu cât durerea pe care treuie să o îndure un ărat este

mai mare din cauza păcatului său! cu atât doreşte mai mult să fugă din

acea realitate &n mica lui lume secretă.

Hn alt aspect al vieţii de fantezie este faptul că H4 domneşte suprem. &n

esenţă! totul gravitează in %urul dorinţelor personale ale ăratului: de

vrea e$emplu! să meargă ce doreşte! lucrurile ce nu şi aşa doreşte! mai departe. modul în Când care revine o vrea! în modul lumea în reală! care

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"%

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

spre marea sa surprindere! descoperă că cei din %ur nu sunt preocupaţi ca

el să aiă totul pe plac. Aşadar! lumea imaginară accentuează şi măreşte

egoismul ăratului. Cu cât se refugiază mai mult în fantezie! cu atât

devine tot mai egoist. /e măsură ce egoismul lui creşte! el devine tot mai

tentat de viaţa imaginară în care totul gravitează în %urul lui. Aceasta ii

creează foarte multe proleme la muncă şi acasă. Cei apropiaţi suferă din

cauza egoismului lui crescând. * dă dovadă de puţin interes faţă de cei

dragi şi nu petrece timp cu ei! cum ar treui să-o facă. Când este cu ei!

natura sa egoistă poate fi atât de insuportailă şi de %ignitoare! încât

aceştiă ar prefera mai ine ca el să nu fie prin prea%mă.

Hn alt efect devastator al gândirii deşarte este că aceasta &l împiedică pe

umnezeu să-* a%ute în dilema legată de prolema dependenţei se$uale.

Cum am menţionat mai devreme! nimeni nu vrea să păşească în lumea

realităţii pentru a face faţă propriilor proleme şi falimente! când poate

alege să rămână închis în siguranţă într-o lume perfectă. Cum vom vedea

mai târziu! umnezeu îl disciplinează pe ărat aducându-l la sfinţenie!

prin greutăţile vieţii. Chiar dacă corecţia este una dintre nevoile cele mai

acere ale dependentului se$ual! viaţa de fantezie face ca procesul de

disciplină să pară asolut de nesuportat. l este atât de oişnuit ca totul

să meargă aşa cum doreşte încât chiar şi cea mai mică împotrivire i se

pare /ovara covârşitoare. adusă de imaginaţia sălatică şi perversă este enormă.

ependentul se$ual nu-şi dă seama de efectele negative pe care aceasta

le are asupra vieţii lui de fiecare zi. ; ilustraţie recentă îmi vine acum în

memorie legată de o scenă la care am fost martor într-o seară nu demult.

Foi seara am avut un timp frumos şi încura%ator in capela /ure 4ife

inistrics. upă întâlnire! doi ăraţi! cărora li se ceruse să facă curăţenie

in capelă! aran%au scaunele. u şedeam pe un scaun pe platformă!

ucurându-rnă de treizeci de ani încă şi era de prezenţa e$agerat lui de umnezeu. supraponderal. Hnul dintre ei avea in %ur

Celălalt era un tânăr suplu cam de douăzeci şi doi de ani.

3ânărul lua câte

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

"&

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

două scaune odată! aproape fugind! şi! plin de energie! le trimitea spre

locul unde treuiau să rămână. ar! ăratul mai greoi! lua câte un scaun!

cu mare efort! şi aia reuşea să treacă in cealaltă parte a încăperii cu el!

făcând fiecare pas cu mare efort. Aşa este şi cu ăratul care este

impovărat cu enorma greutate a păcatului se$ual. Chiar şi slu%a cea mai

uşoară! pe care ma%oritatea ăraţilor o 4JC de oicei cu multă uşurinţă!

devine e$trern de dificilă pentru el. (iata sa soţie nu poate înţelege de ce

soţul ei nu-şi poate face puţin timp pentru fiul lor. a nu înţelege această

povară costisitoare pe care el o poartă tot timpul. 3oată energia lui este

furată de menţinerea şi continuarea vieţii lui secrete. l este asemenea

unui computer care are R ( de memorie A şi încearcă să încarce un

program care necesită R (. /uterea interioară şi capacitatea sunt pur şi

simplu insuficiente.

/avel a descris imaginaţiile ăratului roit de păcat ca fiind "deşarte".

Acestea sunt asemenea mira%elor iluzorii care amăgesc sufletul însetat al

călătorului prin deşert şi care nu oferă asolut nici un e-neficiu vieţii

acelui ărat. 'unt cu totul lipsite de valoare. e fapt! sunt mai rău. #u

doar că sunt lipsite de orice pic de realitate! dar au puterea de a secătui

sunetul omului de tot ce este sustanţă şi valoare. Cu cât ăratul se

delasă in viaţa imaginară păcătoasă! cu atât caracterul său moral

3ermenul putrezeşte "greutatea din interior luminii" spre inafara! este folosit lăsând adesea in urmă pentru un a gol descrie enorm. pe

cineva căruia ii lipseşte ailitatea intr-un anumit domeniu de interes. 1i!

in acelaşi fel! ăratul care se lasă in mod continuu pradă păcatului se$ual

devine "greu ca lumina".

Chiar dacă este posiil ca el să aiă multe cunoştinţe intelectuale despre

lucrurile spirituale! sau are vreun dar deoseit! În el nu e$istă sustanţă

spirituală. erlin Carothers spune:

$istă ceva intrigant şi enigmatic legat de ailitatea noastră de a ne imagina lucruri cunoscute sau necunoscute. /entru

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

#'

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

umnezeu! această ailitate este sfântă. l nu vrea ca aceasta

să fie folosită greşit. 1i! tocmai de aceea! forţele dernonice

doresc atât de mult să vadă această ailitate folosită greşit.

inţile noastre sunt un câmp de luptă, imaginaţiile sunt trofeul

care treuie câştigat. acă ne folosim puterea imaginară pentru

a vizualiza vreun lucru

suntem în conflict direct cu voia lui umnezeu. (ăraţilor le

place să se folosească de puterea imaginaţiei pentru a crea o

mulţime de imagini pe care unmezeu le-a interzis. e e$emplu!

când un ărat vede o femeie de care îi place! o poate dezrăca

in mintea lui! puţin câte puţin! până ce devine complet goală.

Apoi! îşi poate folosi imaginaţia pentru a simţi cum ar fi să-i

simtă trupul. Apoi! îşi poate continua activitatea mintală pentru

a e$perimenta orice posiil act se$ual. * a luat darul special şi

sfânt al lui umnezeu şi l-a ars pe altarul poftei

reprezentând poftă

sau necurăţie!

J

; *#3 &#3H#CA3= 1i 7== /*C/

/e măsură ce ăratul continuă să trăiască o mare parte a e$pe-

rienţelor sale în lumea imaginară! răsfăţându-se cu orice fel de plăcere!

descoperă foarte curând că fanteziile despre activităţile se$uale "normale" devin tot mai puţin atrăgătoare. Acum el treuie să caute ceva mai

pervers pentru a-i menţine interesul. 4umea pornografiei! cu toate

poveştile ei sumre de perversitate! îi oferă destul material din care să

aleagă pentru a-şi satisface dorinţele pofticioase. /rofunzimea com-

portamentului deviant în care poate plon%a este *ară limite.

acă ar fi să comparăm funcţiile omului interior cu cele ale unui

computer! inima ar fi memoria! tastatura ar fi sentimentele care aduc

informatia in computer! iar unitatea centrala de procesare ar fi mintea care completeaza toate functiile. &ntregul proces începe când omul per-

[ Material scanat, formatat si prelucrat pentru voi de catre echipa TC]

#1

La altarul idolatriei sexuale, Steve Gallagher

m*te ca mintea să-i fie inundată de imagini şi scenarii perverse. e-a

lungul timpului! efectele cumulate ale acestei invazii vaste încep să-şi faca

resimţite pretenţiile asupra minţii ăratului aceluia. Hnitatea de memorie

este încărcată cu informaţie distorsionată. Ca urmare! inima infestată!

care este de%a slaă! a devenit de acum şi mai olnavă decat la început.