Sunteți pe pagina 1din 2

PROTECTIA DE DISTANTA

Zona de actionare - Protectia de distanta asigura selectivitatea in retelele de inalta tensiune cu un


grad de complexitate a configuratiei. Actioneaza corect la scurtcircuite polifazate cu/fara pamant si
la scurtcircuite monofazate, pe linie, respectiv pe racorduri cu linia in trepte de impedanta si trepte
de timp. Treptele de impedanta sunt stabilite in principiu:

- treapta I 80 % din lungimea liniei cu posibilitate de prelungire a treptei cu 135; 150


% din lungimea liniei. Actionarea protectiei la defecte monofazate ori trifazate in
treapta I, are posibilitatea functionarii RAR monofazat, RAR trifazat ori RAR
monofazat – trifazat;

- treapta II–a. 120 % din lungimea liniei;

- treapta III-a. 180 % din lungimea liniei;

Toate trei treptele sunt directionate.

- treapta IV- a. poate fi directionata ori nedirectionata.

a.3 – Modul de aplicare. Liniile electrice de inalta tensiune 110, 220, 400 kV. Releele de distanta
cele mai folosite in sistemul energetic sunt :

- relee de distanta de provenienta Cehoslovaca, gama releelor D112; D115 etc.;

- relee de distanta de provenienta EAW RD 110 + Q 3 etc.;

- relee de distanta de provenienta ICEMENERG – Bucuresti PD 3/2.

Protectia de distanta PD3/2 este realizata cu trei trepte spre linie si doua trepte spre bare (in spate).

Denumirea principalelor componente din releele de distanta.

RD110 + Q3 D115 PD3/2:

- elementele de pornire – Ar As At Ao/Ar As At Ao ZMr ZMs ZMt An Pr Ps Pt Po

Br Bs Bt Bo/ P N X M2 Jr Js Jt 1n RSTO
- elem. de mas. Imped. Z M Z
- elem. directional Q SM DF- DS
- releul de timp T TM T
- blocaj la pendulatii Pk SW- SJ Rt1p
- relee finale de actionare E1 E2 V E

a.4 – Modul de racordare releele de distanta sunt racordate la:

a – pentru masura

- circuitele secundare ale reductoarelor de curent de pe linie aflate in celula liniei de inalta
tensiune;

- circuitele de tensiune ale grupului de masura (de tensiune) de pe barele statiei, ori ale grupului
de masura de pe linie.

b – pentru actionare

- curentul continuu operativ 220 V;

- circuitele de semnalizare;

- circuitele de comanda.