Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.3

La: Circuite și dispositive electronice


Tema: Studierea caracteristicelor și a parametrilor diodelor
semiconductoare

A efectuat:
st. gr. RM-171 Țuțuianu Gh.

A verificat:
lector univ. Ababii N

Chişinău 2018
Scopul lucrării:In lucrare se satisface cunostinta cu principiile de functionare ,caracteristicele
si parametrii diodelor redresoare,diodelor Zener si ale diodelor luminiscente(LED).Se culeg datele si
se construesc caracteristicele voltamperice.Se determina parametrii fundamentali ai dispozitivelor
respective.

Notiuni teoretice generale


Diodele semiconductoare sunt dispozitivele semiconductoare realizate pe baza unei jonctiuni p-
n,doua contacte neredresoare metal-semiconductor.Structura etse inchisa ermetic intr-o
capsula.Diodele redresoare se folosesc pentru redresarea curentului alternativ in current continuu
pulsant.Fenomenul de redresare a diodei se datoreaza conductiei unilaterale a curentului,proprie
junctiunii p-n.Caracterisrica voltamperica a diodei redresoare este descrisa de legea lui Ebers-Moll:
𝑞𝑈
I=I0(e -1) unde: I0-curentul residual(termic,de saturatie )
𝐾𝑇

q-sarcina electronului;

k-constanta Boltzman;

T-tamperatura absoluta;

U-tensiunea aplicata;
𝑈 𝐾𝑇
La polarizatrea directe ecuatia obtine forma: I=I0e unde:ϕT= coeficientul termic egal cu -26mV
ᵠ𝑇 𝑞
al T=300k.La polarizarea inversa ,cind tensiunea aplicata este cu semnul (-U)ecuatia se transforma
in:I=-I0.
Rezistenta diferentiala directa a diodei in domeniul portiunii de lucru este mica si are valori in jurul
∆𝑈dir
la zeci de Ohmi: Rdif.dir= ∆𝐼dir

Rezistenata diferentiala inversa a deiodei este foarte mare si poate atinge valori de sute de
∆𝑈𝑖𝑛𝑣
Kiloohmi/1MΩ: Rdif.inv= ∆𝐼𝑖𝑛𝑣

𝑈
Rezistenta diodei la current continuu (in puncctul de lucru)se determina: R0= 𝐼

𝐼𝑑𝑖𝑟
Coefcientul de redresare a diodei: Kr=𝐼𝑖𝑛𝑣

Alti parametri a diodei redresoare:

-curentul mediu redresat,Id;

-curentul de virf maxim admis,Imax;

-cadrea de tensiune directa corespunzatoare curentului Id Udir;

-tensiunea inversa maxima,Uinv max ;

-curentul invers pentru tensiune invesa maxima.

Doda Zener (stabilitronul)este o dioda semiconductoare,care functioneza in regim de strapungere


electrica.In acest regim curentul invers poate varia in limite intregi,tensiunea raminind practice
constanta.acest fapt face ca diode Zener sa fie folosita ca stabilizator de tensiunede current
continuu.Tensiunea stabilizata depinde de concentratia purtatorilor de sarcia(impuritatilor)in
material si poate avea valoride la unutati de volti pina la sute de volti,de ex. Uz=200v.Pentru
stabilizarea tensiunii de fractiuni de volti se folosesc stabilitroanele care functioneaza la polarizari
directe(stabistoare).parametrii principali ai stabilitronului:

-curent minim de stablilizare Izmin –curent la care incepe procesul de stapungere electica;

-curentul maxim de stabilizare Izmax-curentul maxim la care inca nu are loc srapungerea termica si
𝑃𝑑𝑖𝑠
este determinat de puterea de dispatie izmax
𝑈𝑧

-tensiunea de stabilizare Uz-tensiunea nominala de stabilizare care corespunde curentului de lucru Iz;
-variatia tensunii de stabilizare ∆𝑈z(Uzmax-Uzmin);

-variatia curentului de stabilizare ∆Iz(Izmax-Izmin);


∆𝑈𝑧
-rezistenta portiunii de lucru: Rdin= ∆𝐼𝑧 ;
Functionarea diodei luminiscente (LED) se bazeaza pe procesul de excitare a purtatorilor de sarciana
la aplicarea tensiunii directe si recombinarea lor cu emisia radiatiei luminoase.Lungimea de unda a
radiatiei este o functie de latimea benzii interzise a materialului cristalului si de modul de dopare cu
impuritati.Caracteristica voltamperica a LED-ului la polarizarea directa este asemanatoare cu cea a
diodei redresoare,cu deosebirea ca cotul curbei are loc la tansiuni directe mai mari ca la diodele cu
siliciu ( de ex.1.3v-la diodele cu radiatie de culoare rosie si 2v pentru cele cu radiatie verde).la
polarizarea inverse curentului este foarte mic.

Dependetna curentului de tensiune la polarizare directa Tabelul 1.1

Udir V 0 0.05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Idir,mA VD1 0 0 0 0,1 0,6 3,7 19,6

Udir V 0 0,10 0,30 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,8

Idir VD2 0 0 0 0 0,6 1,7 4,8 11,6 24,5

mA VD3 0 0 0 0 0 0 0,2 1,5 9,6

Udir V 0 0,5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Idir,mA VD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,7 10,8

Dependenta curentului de tensiune la polarizarea inversa a diodei Tabelul 1.2


Uinv 0 1 5 10 30 50 100 150 200

I VD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mA VD2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelul 1.3

Iz,mA 0 0 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35

Uz,V 0 5 7 7,47 7,48 7,50 7,54 7,58 7,63 7,67 7,72 7,76

Cocluzie:
Efectuînd acestă lucrare am făcut cunoștință cu caracteristicele și
parametrii diodelor redresoare,am efectuatu diverse calcule asupra
lor pentru a obtine rezultatele capatate in aceste tabele dar si pe
langa toate aceste am mai facut cunostinta si cu diodelor Zener și
ale diodelor luminiscente(LED) ....